Stan

Stan Rams

Voor een Souverein Sociaal Democratisch Welvarend Nederland


Samenwerken en opkomen voor elkander is het devies, voor geluk,  vrijheid,  welzijn , vrede in de wereld.  Alle mensen  dienen eerlijke kansen te hebben en alle middelen om gelukkig te kunnen leven. Rutte III en GL  storten ons mooie land in de afgrond van de EU.  Laten we de handen ineenslaan om de door Merkel en Rutte III en GL veroorzaakte  noden en zorgen op te lossen zodat er een einde komt aan het  onrecht, de corruptie, onveiligheid, ongelijkheid, armoede,  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van de schandalige corruptie en  het wanbeleid van Rutte III ende EU.

Door samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland weer een mooi veilig vrij en welvarend land voor alle mensen.!

Ik nodig U uit om lid te worden van  SVN via Facebook om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

Hieronder staan de  programma punten, en waar ik gaarne uw reactie  over verneem via het reactieformulier of per mail:  stan@stanrams.com

Stan Rams

Amsterdam 12 03 2018

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

STAN  Programma Punten

(C)opyright  2019

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* Hoofdpunten

* Oneervol ontslag Rutte III wegens wanbeleid, het financieren van oorlogmisdaden en corruptie,klimaatzwendel, machtsmisbruik en financiering van oorlogsmisdadigers zoals in Syrie
* Wegzuiveren van Corruptie. Allen op de nieuwe kieslijst dienen een bewijs van goed gedrag te hebben.
* Justitie en Veiligheid versterken. Betere preventie. Hardere aanpak van misdaad, rechtvaardige wetten. Meer handhaving.
* Corrupte politici ontslaan, aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade en vervolgen.
* Eerlijke verdeling van de welvaart.
* Herstel van de Gehele Publieke Sector
* Betaalbare kwalitatieve zorg zonder winstoogmerk, Nationaal Zorgfonds voor alle mensen, als deel van de volledig te herstellen Publieke Sector
* Oplossen woonnood, bevorderen doorstroom,  bouw 150 000 sociale huurwoningen
* Bindend referendum zoals in Zweden
* NPO reorganiseren naar de eisen van de tijd, meer educatie, muziek en sport, waarheidsvinding, weg met het nep nieuws
* Algehele Belastingverlaging, waaronder terugdraaien van de vreselijke belastingdruk en de BTW verhoging
* Investeren in een beter toegespitst onderwijs en in werkgelegenheid.
* Pensioenleeftijd naar 60 jaar, vrijwillig doorwerken toegestaan.
* Indexeren pensioen
* Verhogen minimumloon. Inflatie correctie.
* Belastingvrije voet naar 25 000 E.
* Afschaffen leenstelsel. Studeren moet lonen.
* Investeren in Kunst en Muziek. Eerlijke besteding van subsidies ter bevordering van het creatieve talent.  Meer toezicht vd veiligheid op scholen.
* Herinvoering studiebeurs. Oplossen frictie-werkloosheid door afstemming vraag en aanbod.Centralisering arbeidsvoorziening.
* Tegen de onzinnige klimaat-maatregelen, zoals van het gas af, vervuilende biomassa en massa boomkap.
* Groot vervuilers Multinationals aanpakken. Zuiveren en per ton CO2 laten betalen
* Bevorderen van “schone energie”, zoals zonne energie.
* Marrakesch en Schengen ongeldig verklaren wegens schending van onze grondwet art 1 en de Universele  Verklaring van de Mensenrechten o.a  artikel 8
* NEXIT !Grenzen goed bewaken. Nederland dient onafhankelijk te zijn, en beschermd tegen welke kwaadwillenden dan ook die onze samenleving schade berokkenen
* Nederland dient honderd procent baas te zijn over het eigen land.
* Pensioenbeheer terug uit Brussel naar Nederland. ZSM Pensioen indexatie
* Bevorderen remigratie naar veilige landen. Uitzetten criminelen.
* Doelgerichte humanitaire hulp in de eigen regio
* Naleving artikel 1. Tegen elke vorm van discriminatie.
* Nederland veiliger, vrijer, en schoner worden
* Verbeteren vakantiepark, natuur- bos- en woonwagenbeleid
* Nationaliseren (onteigenen) Staatsbosbeheer voor een duurzaam natuur- en bosbeleid.
* Bossen, Natuurmonumenten,koesteren onder beheer van de overheid. Totaal Verbod op Bomenkap! Aanplant van minstens 135 000 hectare bos per jaar. Geen subsidie voor onrendabele vervuilende windparken en vervuilende hout-biomassa energie, vervuilende molens en  dure onrendabele vervuilende warmtepompen
* Verbod op Glyfosaat, zoals in Round UP, en kankerverwekkende pesticides zoals van de multinational Bayer.
* Dierenrechten, meer preventie en handhaving, totaal verbod op bont, harde straffen voor dierenbeulen. Verbod op rituele slacht. Strenger toezicht en meer inzet voor de naleving van dierenrechten. Aanstelling 2000 gespecialiseerde krachten voor de dieren-politie
* Zolang de veiligheid niet is aangetoond een preventief verbod op 5 G wegens de gevaren voor de volksgezondheid, op advies van experts van over de hele wereld.
* Strafrechtelijk vervolgen van alle corrupte bestuurders.

Ik nodig U uit om lid te worden van  SVN via Facebook om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

©opyright STAN 2019

Stan Rams

Amsterdam

09 09 2019