Stan

Stan Rams

Voor een Onafhankelijk Sociaal Welvarend Nederland


Liefdevol Samenwerken en opkomen voor elkander en ons mooie land ,  is het devies in de strijd tegen onrecht, corruptie, en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van wanbeleid, onkunde en corruptie in de regering.

Door samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland weer een mooi veilig vrij en welvarend land voor alle mensen.

Ik nodig U uit om lid te worden van STAN via Facebook om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Welvarend  Nederland.

Hieronder staan de belangrijke  programma punten, en waar ik gaarne uw reactie  over verneem via het reactieformulier of per mail:  stan@stanrams.com

Stan Rams

Amsterdam 12 03 2018

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 STAN  Programma

(C)opyright  Stan Rams 2018

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* Hoofdpunten Kort Samengevat

* Oneervol ontslag Rutte III.  ZSM Nieuwe verkiezingen
* Wegzuiveren van Corruptie. Keiharde aanpak!
* Justitie en Veiligheid versterken, meer handhaving educatie en preventie
* Alle corrupte politici, en stelende directies ontslaan en vervolgen
* Hardere aanpak van misdaad ,meer handhaving
* Herstel van de Gehele Publieke Sector
* Invoering Basis Inkomen
* Betaaalbare centrale goede zorg zonder winstoogmerk,
1 Nationaal Zorgfonds voor alle mensen,
als deel van de volledig te herstellen Publieke Sector,
bestuurd door Overheid
* Oplossen woonnood, bouw 150 000 extra sociale huurwoningen
* Investeren in Onderwijs en vaste banen, afschaffen leenstelsel
* Bindend referendum zoals in Zweden
* NPO zoals NOS afschaffen wegens valse propaganda, leugens en misbruik belastinggelden
* Juridische stappen en vervolging van NOS/Jinek/DWDD wegens nepnieuws en discriminatie
* Belastingverlaging, zoals terugdraaien BTW verhoging
* Pensioenleeftijd naar 60 jaar
* Indexeren pensioen, verhoging 15 procent van het minimumloon
* Belastingvrije voet naar 25 000 E. Afschaffen leenstelsel
* Tegen de waanzinnige klimaat-maatregelen, zoals van het gas af
* Grootvervuilers hard aanpakken,  Zuiveren en per ton CO2 laten betalen
* Bevorderen van “schone energie”! Meer subsidie zoals voor zonnepanelen
* Marrakesch en Schengen ongeldig verklaren wegens schending art 1
* NEXIT ! weg met de Merkel EU dictatuur! Grenzen niet dicht, maar wijs en goed bewaken
* Nederlanders weer honderd procent baas over eigen land. Pensioenbeheer terug uit Brussel naar Nederland
* Bevorderen van remmigratie naar veilige landen
* Voor meer opvang immigranten in de eigen regio
* Strikte naleving artikel 1. Tegen elke vorm van discriminatie
* Nederland moet stukken veiliger, leefbaar, vrijer en schoner worden
* Verbeteren vakantiepark, natuur- bos- en woonwagenbeleid
* Nationaliseren,onteigenen en berechten van corrupten van staatsbosbeheer wegens criminele illegale boskap en bio-energie zwendel
* Alle natuur, bomen en bossen behouden en koesteren onder beheer van de overheid. Meer bio-divers bos aan planten. Zo goed als een Totaal Verbod op Bomenkap! Aanplant van minstens 30 000 hectare bos. Stop op EU subsidie voor hout-biomassa energie
* Verbod op Glyfosaat, zoals in de pesticide RoundUp van de multinational Bayer, want glyfosaat is een bedreiging voor de bio-diversiteit omdat het alle planten doodt die niet kunstmatig resistent zijn gemaakt. Veel bijen en andere insecten raken agv Glyfosaat hun natuurlijke habitat en voedingsbronnen kwijt en sterven. Volgens de WHO is glyfosaat wel degelijk mogelijk kanker-verwekkend.Er zijn dan ook meer dan genoeg redenen voor een totaal verbod
* Dierenrechten, meer preventie, handhaving, streng verbod op bont en rituele slacht, beter toezicht en meer inzet voor de naleving van dierenrechten. Aanstelling extra personeel voor de dieren-politie
* Zolang de veiligheid niet is aangetoond een preventief verbod op 5 G mobiele netwerken wegens de gevaren voor de volksgezondheid volgens duizenden experts van over de hele wereld.
*Voor meer standpunten zie a.u.b. hieronder

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


*Wij staan op voor de volle 100 procent voor heel Nederland!

* Tegen armoede voor een gelijke verdeling van de welvaart en eerlijke kansen voor iedereen.

* We zullen het moeten redden… willen we niet bankroet ten onder gaan, met  de inzet van alle landsgetrouwe eerzame landgenoten. Geen enkel gespuis zoals zakenhandelaren en corrupten die niet deugen in de regering! Alle corruptie wegzuiveren! en vervangen door  goed krachtig rechtvaardig bestuur.

* Het koesteren van lands rijke diverse  cultuur, tradities en van alle christelijke feesten zoals Pasen, Sint Nicolaas en Kerstmis in de oorspronkelijke stijl.

* Nederland uit de EU, want Nederland moet echt ZSM weer vrij worden en bevrijd van de EU verstikkende beperkingen en nutteloze enorme hoge kosten afdracht aan de EU. Wij willen geen beknotting van de vrije meningsuiting, censuur, en een beperkend woud van EU regels van Berlijn en Brussel wat onze economie de das omdoet. Nederland moet kunnen doen waar Nederland recht op heeft en uitstekend goed in is zoals Souvereine Vrije Handels Staat

* Het ongeldig verklaren van het verdrag van Shengen en van de afdracht van onze Pensioenreserve aan Brussel. Al uw opgebouwde pensioen moet veilig terug in Nederlands Beheer. Alle Lonen en Pensioenen moeten meestijgen met de inflatie. Compenseren van alle ouderen voor de door de regering  gepleegde diefstal van het ouderen pensioen.

*Verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 60 jaar,(doorwerken mag vrijwillig) alle mensen hebben recht op een welverdiende en goed verzorgde oude dag, en alle mensen hebben recht op een goede liefdevolle zorg. Hiermee worden toren hoge kosten bespaard en veel banen vrijgemaakt zodat meer mensen kunnen doorstromen en meer jongeren aan de slag kunnen.

* Volledig herstel van de Democratie. Herinvoering van de oorspronkelijke referenda wetgeving zoals vervat door o.a de Democraat Hans v Mierlo.

* Hervormen van het Zorg stelsel naar een Nationaal Ziekenfonds zonder eigen risico. Het volledig herstel van de Publieke Sector, energie, zorg, vervoer, arbeidsbemiddeling, leger, politie, brandweer, etc  Alle Publieke Diensten zonder winstoogmerk aanbieden.

* Totaal afschafing woekerwinst vrijmarktstelsel. Alle Publieke Diensten moeten tegen de kostprijs zonder winstoogmerk voor het Gehele Volk beschikbaar worden.

* Fors Investeren in de ontwikkeling  IN EIGEN LAND van nieuwe  medicijnen zoals voor KANKER  AIDS  Diabetes, fors investeren  in de levensreddende Bateriofagen Therapie, om tal van ziektes en aandoeningen te genezen, waar de huidige antibiotica niet of niet eens meer werkzaam voor zijn wegens ressistentie. We moeten af van de afhankelijkheid van  landen zoals Duitsland en de VS die woekerwinst prijzen vragen  voor medicijnen wat ons gigantisch veel geld kost . We moeten nieuwe,  onze eigen en betere medicijnen ontwikkelen die goedkoper en betaalbaar  aan alle Nederlanders aaangeboden moeten worden.

* Invoeren Basis Inkomen Recht Standaard zodat geen een landgenoot te kort komt om de kosten van het levensonderhoud te betalen.

* Boosten van de Economie middels NEXIT en door investering in banen en belastingverlaging. Korte metten maken met RUTTE CORRUPTIE,  kappen met Ruttes schandalige verrijking van de rijkste Elite van het land.

* Forse Belasting en Accijns verlaging Terugdraaien! van de BTW verhoging.

* Opheffing van het Rookverbod in alle horeca, behalve in openbare gebouwen, in het openbaar vervoer zoals de bus de metro en op scholen. Inzetten op rook-preventie door betere voorlichting en educatie. Tabaksartikelen dienen voortaan wel te voldoen aan strengere kwaliteitseisen, zoals  dat schadelijke toevoegingen er niet meer in mogen, en in elk  pakje een bijsluiter zit met juiste inhoudsinfo.

* Fors investeren in werkgelegenheid ( 300 000 Staats Garantiebanen waaronder 150 000 in de zorgsector) en 100 000  banen voor Onderwijs & Veiligheid. Opknappen en Heropenen van alle door Rutte gesloten en wegbezuinigde zorghuizen.

* Het naleven van de universele rechten van de mensen. Wij keuren elke vorm vorm af van discriminatie, corruptie, nazisme, radicale islam,fascisme,  haat tegen joden en christenen evenals het opkomende links post modern (fascisme) marxisme zoals discriminatie van de burgerijdoor de sekte GL en RUTTE III , straffen opleggen aan NPO en de regering Rutte wegens discriminatie van Joden en de Kerk, Jehovas, Motorclubs, Boeren,Zigeuners, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden,  MKB-ers, ZZPERS  of welke religie  en/of groep dan ook.

* Maximaal bevorderen Veiligheid. Alle mensen moeten met een veilig gevoel over straat kunnen. Geen politiestaat maar Politie die de burgers dient en beschermt ten alle tijden.    5 000 extra agenten voor de Dierenpolitie en 2000 extra agenten bij de Rijkspolitie.  De politie moet ten alle tijden de burger dienen, en beschermen. Corrupte agenten in welke rang dan ook  en zij die excessief geweld gebruiken  tegen weerlozen en onschuldigen worden berecht net zoals anderen die de wet schenden.  Invoering nieuwe wet ter preventie van misdaad door gewapende  jeugd bendest.

Extreem geweldadige Kinderen van 12  en ouder die vuurwapens zoazls pistolen en kalaschnikows of messen  hanteren in speciale daartoe toegerustte beveiligde heropvoeding-detentiecentra heropvoeden.  Uitwijzen zonder pardon van nieuwkomers die  zich schuldig maken aan zedendelicten en misdaad.

Afzender retour beleid behalve naar (oorlog) landen of andere waar de doodstraf zou gelden. Geen Pardon en geen uitkering voor de veelpleger crimmigrant uit welk land dan ook. Hogere straffen, afschaffing  taakstraffen en geen vroegtijdige vrijlating. Einde aan verlof voor TBS-ers zoals M. Panhuis.  Verbanning en Naturalisatiewet ( daders zoals een brandstichter,plofkraker of een stelende bankier moet, en zal alle schade betalen via Hoofdelijk Beslag, geen excuus, geen bonnendeals of afkoop  maar rechtvaardig krachtig beleid waarmee het recht zijn beloop heeft.

De 29 000 zware misdaden zoals roofmoord die momenteel niet zijn opgelost wegens de tekorten agv RUTTES vreselijke onverantwoorde bezuinigingen moeten zsm worden opgelost door inzet van 10 000 rechercheurs  en extra personeel bij de Rijks Recherche, Rijkspolitie  en Politie olv het  OM.

* Het eerlijk  en verstandig verdelen van de welvaart. Fors investeren in kansrijke vaste banen. Scheppen van 450 000 Staats Garantie Banen (SGB) waaronder in de zorgsector. Afschaffen van alle Particuliere Reintegratie woekerwinst bedrijven . De gehele arbeidsbemiddeling en de reintegratie dienen  door de Overheid te worden bestuurd als deel van de Publieke Sector. Toekomstgericht Waardevast Lonend Maatwerk ter bevordering van de werkzoekende en de werkgever, werkgevers en werknemers. Korte metten maken met verspilling en miljardenverlies agv het waardeloze inhumane door Kok en Zalm  ingevoerde Friedmann Woekerwinst  Vrijmarkt stelsel.

* Investeren van 5 miljard euro in de ontwikkeling van medicijnen tegen Diabetes, Kanker en andere. Nederland moet voortaan haar eigen kwalitatief zeer goede medicijnen ontwikkelen en produceren bijvoorbeeld uit helende planten zoals uit Taxus en uit geneeskrachtige bollen en bloemen en deze betaalbaar zonder winst beschikbaar stellen aan alle patienten,  zodat wij niet en nooit  meer afhankelijk zijn en uitgebuit worden door de Duitse, Franse en Amerikaanse woekerwinst medicijn producenten.

Belastingverlaging voor ZZP-pers, soepele freelance wetgeving

* De koopkracht moet worden hersteld met name bij de lagere inkomens door het minimum loon te verhogen en de belastingen te verlagen.

* Strikte Grens Bewaking, handhaving en harde aanpak van daders van openbaar geweld, misdaad, pedofielen, messtekers, kopschoppers, straatbendes, loverboys, drugsdealers, verkrachters en moordenaars, door preventie, educatie, beter en meer toezicht door politie , hogere straffen voor veelplegers, moordenaars en verkrachters kopschoppers, rovers, bendes, zonder onderscheid te maken op afkomst, huidskleur,seksuele geaardheid, leeftijd etc. Strafrecht volgens WNS en artikel 1 van onze grondwet. Uitzetten van alle criminele immigranten zoals verkrachters, rovers, plofkrakers etc  zonder pardon of op zijn minste veel zwaarder straffen.

* Afschaffing van verjaring bij delicten zoals verkrachting doodslag en moord. Het recht moet zijn beloop hebben. Afschaffing taakstraffen en van de vroegtijdige vrijlating zoals bij TBS-ers en bij vormfouten ( de rechtsgang moet dan opnieuw) . Levenslang beroepsverbod voor wetschendende rechters.Ontslaan en de berechting van  verwijtbaar falende rechters zoals   zoals  bij het OM ( de  falende  President Otte en zijn onbekwame kring van VVD/D66  liberalisten) wegens dood door mede- schuld,  discriminatie en wanbeleid, en wegens alle misdaden en moorden die werden gepleegd door de door hen vroegtijdig vrijgelaten of veel te laag bestrafte levensgevaarlijke criminelen.

* Levenslange straffen voor moordende pedofielen, terroristen en lustmoordenaars zoals  de extreem gevaarlijke M. Panhuis zonder recht op ook maar een dag vroegtijdige vrijlating of verlof.

* Afschaffing  alle dubbele paspoorten, Verjaring en van de diplomatieke  en van de Koninklijke  onschendbaarheid

*  De corrupte kartel-politici  moeten worden berecht want zij hebben  sinds hun aantreden de kiezer van alles beloofd maar alleen de super elite gediend en  via corruptie verrijkt. Rutte III heeft een voor Nederland niet te overziene schade en leed aangericht dat  niet in woorden valt uit te drukken. .

* Strafbaar stellen en veel hogere straffen plus boetes bij geweld tegen brandweer, politie en ambulance personeel

*Alle mensen in het land moeten gelijk worden behandeld volgens de wet, geen een mag boven de wet verheven zijn of worden bevoordeeld, zoals asielzoekers, ook de Koning, en de regering niet. Invoeren( terugdaaien met TWK van  Wim Koks illegale wetswijzigingingen). ZSM  nieuwe wet die het OM en de Rijksrecheche meer mogelijkheden geeft om wetschendenders en corrupten of welkemisdadiger dan ook  op te sporen en  via het OM met TWK te doen vervolgen. Het recht moet zijn beloop krijgen.

* Onder Rutte III worden de daders beloond of krijgen een lage straf ,en slachtoffers worden niet gecompeneerd maar dubbel hard bestaft, dat moet eens snel zijn afgelopen, zodat het recht zijn beloop heeft en de misdaad word beteugeld en ons land veilig en optimaal leefbaar word. Justitie en OM  zuiveren van de Corruptie( Liberale Ideologie) , nieuwe rechters van onbesproken gedrag  aanstellen. Hervorming rechtstelsel naar Volks Rechtstelsel, referendum over invoering 12  jury-leden panel-systeem.

*  Goedgelovigheid, onachtzaamheid, kolonialisme, fascisme, nazisme, postmodern cultuurmarxisme en globalisme  vormen evenals Ruttes levensgevaarlijke Liberalisme een levensgrote bedreiging van de samenleving door wanbeleid, kartelpolitiek,hebzucht zelfvernietigingsdrang,  en corruptie.

* Het is  zeer sterk aan te bevelen om geen “Paard van Troje”  binnen te halen want dat kost zo als gebleken is  de onachtzamen  en weerloze onschuldige vredelievende mensen het leven.

* Stop massa immigratie. Het is kostenbesparend en veel efficienter om mensen in de herkomstlanden te helpen hun land met ontwikkelingshulp op te bouwen. Streng toezicht op fraude ! Het reguleren van de bevolkingsaanwas en het maximaal inzetten op een goed georganiseerde krimp van de bevolking naar 12 -15 miljoen mensen is noodzakelijk o.a. wegens de imense vervuiling in ons overbevolkte Nederland dat het meest vervuilde van de gehele EU is. Het ineenstorten van de economie en het sociaal stelsel, hyperinflatie, en de totale vervuiling van het land door massa consumptie  agv het beleid van  de EU dient via een nationaal reddingsplan met alle middelen  en vereende krachten te worden voorkomen.

* Onafhankelijke Kiescommissies, en Controles op de stembustellingen om fraude en kiesbedrog te voorkomen. Alles stemmen handmatig tellen ivm  afweer tegen spy- en malware van de stembus-telling computers (Grieks Clinton Netwerk waar Rutte gebruik vanmakt ) en door eco-vijandige mogendheden( zoals China Duitsland en de VS) gefabriceerde spyware software en wegens lekken en hacks door spionnen en vijanden van de Staat der Nederlanden.

* Behoorlijke versterking van onderwijs, politie, leger, brandweer en douane.

*De Nederlandse bedrijven en burgers moeten maximaal beschermd worden tegen geweld, misdaad, cyber crime, internet oplichters en spionnen die bedrijfsgeheimen en financiele gegevens stelen. Pottenkijkers moeten hard worden bestreden. Uw privacy moet gewaarborgd zijn en blijven! WEG met RUTTES  EU sleepwet spionage. Geen enkel land ter wereld heeft recht om bij u in te breken en gegevens  te jatten en te misbruiken.

* Bindend referendum zodat burgers  mee beslissen zo als een echte democratie behoort te zijn

* Fel Bestrijden van elke vorm van corruptie. Wie corruptie pleegt mag geen overheids functie of positie in de politiek meer bekleden ! en moet via beslag alle schade betalen aan de staat die deze gelden, verdeeld onder de gedupeerde belastingbetalers.

* Wegpiraten onder invloed zoals  bedronken doodrijders en truckers zonder geldige papieren die met hoge sneheid roekeloos mensen doodrijden en daar vaak geen enkel berouw voor tonen allemaal bestraffen wegens MOORD. Levenslang rijverbod en forse celstraf voor wegmoordenaars. Maximale inzet op een veilig verkeer. Wegens de vele ongelukken moeten ook ZSM alle Onbewaakte Treinovergangen veilig worden gemaakt.

*  Strafvervolging  wegens demonisering door wie of welke religie, groep, partij of sekte dan ook. Geen sudsidies en geen vergunningen maar boetes  en uitzetting van uitheemse haatzaaiers van welke haat tempel dan ook. Bestrijden van het opkomend antisemitisme en cultuurmarxisme, diefsal,  mensensmokkel, drugshandel, geweld tegen politieke tegenstanders door fascisten zoals molotow-coctails en stenen gooienden knokploegen  die  de betaald worden door politici en beurszwendelaars provocateurs zoals bijvoorbeeld de  crimineel miljardair G Soros.

* Het onderwijs moet toegankelijk worden voor alle jongeren en studenten. Meer inspraak voor de jongere generaties. Toekomst gericht opbouwwerk. Afschaffen leenstelsel en herinvoering van de oude renteloze voordelige studie beurs. Afstemmen van Onderwijs op de Economie en Vraag. Wegwerken frictie werkoosheid. Studeren moet goed lonen. Gratis voorzieningen voor scholieren zoals vervoer en meer korting op films en evenementen, reizen en seminars in het binnen en buitenland. Gratis Internet, Tablet, Fiets en Pc. Veel meer aandacht voor kunst en muziek en sport, plus het vak “sociale vaardigheden” op alle scholen. Gratis fruit, verse Jus d’ orange  en verse voedzame melk op elke school. Meer leraren. Keinere klassen. Verbeteren veiligheid op scholen.   Betere voeding voorlichting en snack beperking op scholen. Introductie van het succesvolle Duitse leer-werk stelsel. Afschaffing Leen stelsel ! Verbod op uitbuiting door bedrijven van stagiers. Verbod op kinderarbeid en preventie van welke vorm van kinder jeugd en studenten uitbuiting zoals bv door woekerwinst huizenmelkers. Hoger loon voor studerenden op stage.

* Totaal verbod voor scholen waar, haat tegen joden en christenen of tegen welke groep dan ook word verkondigd of waar de nederlandse wet met grove voet word geschonden.

*Uitbreiding van artikel 1 van de grondwet. Paal en perk stellen aan elke vorm van discriminatie zoals door de regering Rutte van de armen, kinderen,meisjes en de ouderen, zorgbehoevenden en van mensen met een lager inkomen of met schulden. Jong en oud, iedereen dient gelijk te zijn voor de wet en dusdanig rechtvaardig te worden behandeld ,ondersteund en met goede zorg geholpen te worden.

* Dierenrechten optimaal naleven. Harde aanpak van dierenbeulen. Verbod op dragen bont. Verbod op Rituele Dieren Moord. Oneervol ontslag en strafvervolging  van alle verantwoordelijken(misdadigers) voor de massamoord op dieren in de OVP zoals van de PVDA(  D Samsom en  Frans V) en van het gehele  Kabinet Rutte III.

* Nationaal Natuurbehoud en Duurzaamheid Programma. Nederland moet schoner, veiliger en gezonder worden. Energie moet niet duurder.

* Vluchtverkeer Schiphol niet uitbreiden maar beperken. Keiharde boetes en  strikt verbod voor alle multinationals die ons land vervuilen door gif en chemisch afval te dumpen in de bodem en in de rivieren zoals in de Waal.

* Bouwen van 90 000 pre fabricated houses. Efficiente kant en klaar woningen voor alle 90 000 daklozen met speciale hulp accomodaties voor  o.a jeugdigen die nu helaas geen woning kunnen vinden, zodat allen  een woning hebben , hulp van de overheid voor de jeugd, straatarme ouderen en daklozen, slachtoffers van geweld en ouderen die verwaarloosd werden en geen zorg kregen agv wanbeleid van RUTTE I II III .

*De jeugd dient ten alle tijden  met de beste zorg en liefde beschermd en begeleid te worden om te studeren en succesvol aan de slag te kunnen om een goede toekomst op te bouwen. Tevens de noodzakelijke bouw van 150 000 sociale huurwoningen om de nood in de woonsector op te lossen.

* Nationaal Referendum over de opheffing van het alsmaar meer geld eisende Koningshuis. Referendum over de Invoering van de gekozen President als Staatshoofd. Afschaffen van de Gouden Koets en deze tentoonstellen in het Rijksmuseum in het teken van antie kolonialisme en tegen racisme wegens de koets panelen waar de slavernij word verheerlijkt en het misdadig koloniaal Oranjehuis verleden. Afschaffing onschendbaarheid. Gouden Koets rijders door het OM laten vervolgen wegens het uitdragen van racisme ongelijkheid koloniaal imperialisme genocide en slavernij.

* Herinvoering van de gulden. De waarde van ons waardevaste geld kan dan niet meer dalen agv EU  koersverlies en door  Merkels e  “Deutsche NWO en Rothshild Bank“,  Indexatie op de intrinsieke waarde van ons land en vermogen zoals, onze zeer gunstige handelsbalans, productiecapaciteit BNP en BBP,  economie, pensioen en spaargelden beleggingen, cash flow etc en de zogenaamde “gouden staaf”.

* Gunstige aankoop van goud ter belegging en het herstel van onze agv Rutte I I III Corruptie geslonken Goudvoorraad (Gouden Standaard)

* Investering in Duurzaamheid 5 miljard euro jaarlijks. MEER Subsidies voor zon-panelen en schone energie voor alle Landgenoten. Behoud van de schone gas energie. Stoppen van de miljarden verslindende subsidies voor de groen linkse nep duurzame energie die veel vervuilender is dan gas. Tegengaan verspilling, door efficiency, optimalisatie.

* Afschaffen beslag in het kader van de inhumane Zorgwet.  Mensen met een ziekenfonds schuld waar op uitkering en of loon door Z.I.N voormalig C.V.Z premie ingehouden wordt met boete bedrag er bovenop, daar moet een einde aan komen omdat mensen er alleen verder door in de schuld komen. Er mag geen sprake zijn van een peperduur loon beslag door deurwaarders!

* Vakantiegelden mogen nimmer onder de beslagvrije voet vallen. De  beslagvrije voet dient met dertig procent wettelijk verhoogt te worden.

Bewindvoerders die niet aangesloten zijn bij de branche vereniging per direct hun vergunning intrekken. Elke bewindvoerder in Nederland behoort minimaal MBO en deugdelijk  opgeleid te zijn om dit werk uit te mogen voeren. Toezichthouders moeten streng controleren op bedrog en corruptie  omdat er veel fout gaat en steeeds meer schuldenaars door louche bewindvoerders verder in de problemen geraken.

* Taxi vervoer voor ouderen, zieken en gehandicapten voor ziekenhuis bezoeken en verpleeg- en of verzorgingshuizen gratis maken.

* Btw op levensmiddelen moet  van 9% naar 3% omdat boodschappen voor het volk veel te duur worden ten opzichte van de inkomsten

De Woonwagen cultuur van reizigers zoals Sinti /Roma/ zigeuner moet in ere behouden worden. Afstrafen van gemeentes die discrimineren en die zigeuners  hun cultuur tegen alle wetten  in niet gunnen.  Geef  alle zigeuners hun rech en sta vak om er te wonen in de betreffende gemeente waar ze recht op hebben.

Onze  mooie en heilige tradities die er sinds mensen heugenis zijn mogen niet verdwijnen in dit land ongeacht wat haatzaaiers zoals van Groen Links en Simons van de racistenpartij Bij1 ook mogen schreeuwen.

* Stop de  RUTTE III  discriminatie van motorclubs, ZZP-ers en  woonwagen bewoners, sociaal rechtvaardig beleid,  lagere tarieven, meer vrijheid, meer woonvlakken, subsidies voor Motorclub Cultuurhuizen.

* Bouw van 150 000 extra sociale huurwoningen. Oplossen woningnood

* Opschoning van de  valse propaganda bij de  NPO en Universieiten waar facsisme cultuurmarxisme en extreem liberalisme word gedoceeerd.  Bestrijden van rassenhaat,  van inheemsen en uitheemsen. Strafvervolging en beroepsverbod voor   landhatende docenten en welke college-sprekenden dan ook op scholen en Universiteiten die studenten aanzetten tot misdaad. Verbod van  het doceren van links extremisme,  fascisme,  Merkel Nazie Liberalisme  en s het aanzetten tot de georganiseerde misdaad zoals subsidie-fraude ,diefstal, vernieling  en geweld.

* Nederland moet net zoals de VS uit de VN stappen omdat de VN word gedomineerd door  landen waar het slecht of bar slecht is gesteld met de mensenrechten.

* De door Rutte III  met leugens en  haat verziekte internationale betrekkingen zoals met Rusland en de VS moeten worden hersteld. De handel met Rusland, China en Rusland en EU landen moet sterk bevorderd worden. Nederland moet weer vrij worden via de NEXIT en in EEG verband geheel vrij kunnen handelen zoals vroeger hetgeen de succesformule voor de economie van Nederland is.

* Nederland mag niet meer en nooit meer meedoen met NATO oorlogen om geld olie en macht zoals in Irak, Libie, Afghanistan, Yemen, Syrie etc. Elke inzet van het leger dient beperkt te zijn tot levensreddende humanitaire hulp en de verdediging van lands grenzen en voor de hulp in geval van een ramp zoals bij een grote aardbeving of overstroming etc.

* Asbestvrij maken van heel het land, aanplant van 3.300 000 bomen en aanleg van nieuwe prachtige groengebieden.Al dat groen lost de C02 ellende  op langs de naturlijke weg.  Groenvoorziening onderbrengen bij de Overheid en Gemeente ( Volledig herstel en centralisering van de Publieke Sector) .  

* Dijkverbetering ivm de  TOENEMENDE gevaren van overstroming

Corrupte politici en hun dikbetaalde kliek ecologen en biologen  zijn bij verstek schuldig bevonden aan de massale bomenkap en de vernietiging van onze natuur. Deze oplichters olv Rutte  zoals Nijppels Jetten Asscher Klaver en Rosenmuller bedeigen en vernietigen de bio-diversiteit en allerlei diersoorten. Zij kappen de bossen uit niets dan blinde hebzucht en beweren   dat heide belangrijker is dan bos, en dat daar dan maar duizenden hectaren bos voor moet wijken. Allerlei diersoorten komen zo in levensgevaar en het eens nog mooie groene onvervangbare bos word kaal en ontsierd en dat moet STOPPEN !  Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur door Rutte III  moet stoppen!

* Het sanneren en gezond maken van de ruim 40 000 ongezonde arbeidsplaatsen

* WEGZUIVEREN CORRUPTIE bijDe Overheid en bij  ARBO. Werkgevers niet opzadelen met de kosten maar voor de verplichte sannering en de kosten compenseren.

* Duurzaamheid en het klimaat bevorderen door goedkopere schone energie zoals door Thorium Energie. H2 centrales( energie uit waterstof), getijden energie, windenergie, BIO MASSAmeer subsidie voor zonne panelen. Electrowagens zijn vervuilender dan benzine!  Verstandige geleidelijke afbouw gas-consumptie in 25 jaren.  Evacuatie Plan Slochteren en omstreken, met nadruk op een goede compensatie voor alle door beving gedupeerden in Groningen.

* Het is van zeer groot belang en noodzakelijk voor allen om de krachten te bundelen voor de vrijheid en de vrede en om de armoede de wereld uit te helpen door de corruptie weg te zuiveren, en de  welvaart eerlijk te verdelen,  door eerlijke kansen en alle middelen voor een goede toekomst vrij te maken voor alle burgers.

*  De door Rutte III ingevoerde Vrije Beroepen Wet, waarin tal van beroepen zomaar zonder enige opleiding en kwaliteitseis uitgevoerd mogen worden deugt  dus echt niet en schaadt  de economie en de burger. Terugdraaien van deze totaal verkeerde  VBW wetsherziening van RUTTE III.

* Scherpe  controles op valse passen en valse diploma’s zoals bij nep-artsen en lui die zich uitgeven voor hoger opgeleid personeel, terwijl zij dat niet zijn en niet over de vaardigheid en een deugdelijke opleiding beschikken om het beroep op een verantwoordelijke wijze zonder de patient in levensgevaar te brengen, uit te oefenen.

* Zuivering van en grondige hervorming van de NPO NOS  wegens valse propaganda. Afschaffen  toplonen aan Leugenpers  NPO directies en staats propagandisten. Meer kunst diversiteit muziek natuur en inspirerend nieuws. Meer aandacht voor de jeugd en voor de ouderen

* Zembla moet  behouden blijven en meer geld en middelen krijgen. Rutte III wil Zembla de mond snoeren terwijl Zembla uitermate goede programmas brengt die volgens RUTTE te kritisch zijn omdat Zembla RUTTES corruptie en MISSTANDEN aan het licht brengt. 

* Oprichting van de Jongeren Omroep Nederland  binnen de gezuiverde NPO. Meer diverse omroepen en programmas zodat alle nederlandse volkeren binnen de NPO voldoende aan bod komen en zij alen hun goede recht krijgen.

* Intensieve  Nationale Voorlichting via pers en alle media en alle scholen met de details en de gruwelijke beelden van abortus en de getuigenissen van artsen en betrokkenen,   voorafgaand aan een Nationaal Referendum mbt de Abortuswetgeving die gezien de inhoud de weerzinwekkende moord jaarlijks op 100 000 ongeboren premature mensenlevens legaliseert.

* Parlementaire Enquetes voor de waarheidsvinding naar toepassellijk recht en de noodzaak van strafvervolging van Kartel Corruptie zoals deze door het volk is aangerijkt inzake:

* Chemtrails, Rutte doofpot MH17, #OVP dierenmoord , Schiphol, Koloniale Misdaden, Rutte III Financiering van oorlogsmisdadigers en rebellen in Syrie, Multinationals Vervuiling van Nederland, 55 miljard Dividendzwendel, niet belasten van  5  miljard winst jaarlijks Shell, Slotervaart Ziekenhuis Heroine productie en bankroet fraude, Moord op Molukkers bij de Treinkaping, en enkele andere belangrijke zaken waar velen opheldering en recht voor vragen, zoals een grondig nieuw onderzoek naar het overlijden van dhr Mitch Henriquez, herziening en een passende straf voor de daders en de verantwoordelijke minister wegens wanbeleid en dood door schuld . Tevens een algeheel verbod op de zogenaamde politie nek klem wegens de onkunde en het gevaar van overlijden bij toepassing van een dergelijke indien verkeerd toegepaste dodelijke nek klem greep. Inzet van niet dodelijke teasers, vuurwapengeweld maximaal ontmoedigen. Publiek Messsenverbod zoals manchettes, steekwapens, preventie controles ook op scholen, om de toename aan steekaanvallen te beteugelen!

* Herziening en ongeldig verklaren van het rapport “Commissie vd Haak” en de strafoplegging van Volkert vd G inzake de moord op Pim Fortuyn. De rechtsgang zal opnieuw worden overgedaan wegens de Vd Haak malversaties en de opsporing bewijs rechtsgang en vormfouten. De strafmaat word per mandaat naar goed recht herzien naar levenslang plus TBS. Vormfout Vrijspraak, schrappen uit het weboek,  wegens de gepleegde juridische fraude hiermee vervangen door Nieuwe Rechtsgang met zorgvuldig gekozen onafhankelijke volksrechters en advocaten van ONBESPROKEN GEDRAG.

* Recht doen aan Pim Fortuyn, oprichting nationaal monument, museum en nationale herdenking voor Pim Fortuyn op 6 mei. Verwijdering van alle laster en leugens in boeken en schoolboeken zoals deze werden gedrukt door Fortuyn haters zoals extremisten van VVD,  D66 ,Groen Links en de Pvda .

*Zwaar Strafbaar stellen en vervolgen corrupten en directies zoals van Goede doelen die fortuinen incasseren en misbruik maken van de hulpgelden. Goede Doel Lotterijen vermogens e.a. moeten worden gecontroleerd op fraude en fouten en publiek worden gemaakt. Vervolgen van alle corrupte  bestuurders  wegens het wegschenken van kapitalen aan  misdadigers die het geld niet aanwenden voor de bedoelde levensreddende  hulp of organisaties die de wet schenden zoals het laten betalen voor sex met slachtoffers waaronder kinderen zoals breeduit in de pers werd gemeld bij AZG en andere hulporganisaties zoals het RK  in Haiti. Diepgaand strafrecht onderzoek naar de ruim 1 miljard  euro die door RUTTE III werd overgemaakt aan de Clinton Foundation. Waar is al dat geld door Rutte aan besteed? Fraude onderzoek ism FBI!  Strafrechtelijk vervolgen van Rutte, Merkel, Macron, Timmermans, Verhofstadt  en alle andere criminele samenzweerderders, bank kartels en stelende handlangers.

* Lobby Beurs Verbod. Het is  naast steengoede preventie wetten van zeer groot belang  dat er in de grondwet een beleggings verbod moet worden opgenomen voor alle politici om ervoor te zorgen dat er geen misbruik gemaakt word van Ministeriele informatie waarmee politici  zich via de beurs met voorkennis en dmv allerhande stichtingen illegaal verrijken of zich via  lege BVs  en/of allerhande neven activiteien een fortuin over de ruggen van U de burger toe-eigenen via  belangenverstrengeling, aandelenhandel en door kiesbedrog.

Dit waren de hoofdpunten!

Voor meer programma punten  zie a.u.b. : STAN  Programma  hieronder.

Word lid van de Groep STAN op Facebook  voor een  Vrij Welvarend  Nederland !


Stan Rams

Amsterdam

27 juni  2018

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

STAN  Programma  (C)opyright  Stan Rams 2018

Note: Aan de inhoud van dit boek, kunnen geen rechten worden ontleend. Het boek mag zolang de defenitieve versie nog niet af is,  niet gecopieerd of vermenigvuldigd worden of verspreid op welke wijze dan ook. Op dit boek rust voor de hele wereld Copyright. Het is streng verboden om delen eruit te knippen of door plak en knipwerk aan de context een andere draai te geven zoals het uit verband halen van zinnen.  Alle met een ster  inluidende items betreffen de  standpunten zoals deze middels de STAN Organisatie officieel bekend werden gemaakt. Reacties zijn van harte welkom.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Voor een Onafhankelijk Sociaal Welvarend Nederland

 

* Het is van groot belang voor allen om de krachten te bundelen voor de vrijheid en de vrede en om de armoede de wereld uit te helpen door de welvaart eerlijk te verdelen,  en door eerlijke kansen en alle middelen voor een goede toekomst vrij te maken voor alle burgers.

*  Goedgelovigheid, onachtzaamheid, kolonialisme, fascisme, nazisme, socialisme  en globalisme  vormen evenals Ruttes Liberalisme, en massa immigratie zoals dat te betreuren is in de loop van de geschiedenis, op een veelheid aan gebieden een grote bedreiging van de veiligheid en de vrede. Het is bovendien zeer sterk aan te bevelen om geen “Paard van Troje”  binnen te halen want dat kost zo als gebleken is in tal van oorlogen   de onachtzamen  weerloze onschuldige vredelievende mensen het leven.

* Het is  kostenbesparend en veel efficienter en meer levensreddend om de mensen in de noodlijdende herkomstlanden te helpen hun land op te bouwen en te leren hoe zij hun land op een verstandige wijze dienen te besturen. Eveneens valt het zeer aan te bevelen om het proces van de  in- en de uitstroom te reguleren via gecontroleerde bewaakte grenzen zoals de meeste landen van de wereld dat al eeuwen op hun eigen wijze doen.

* Elk land en elke cultuur heeft het recht om er te zijn, hoe divers en veschillend ze ook mogen zijn edoch landen waar de mensenrechten worden geschonden dienen door de internationale gemeenschap ertoe via diplomatie overtuigd te worden en via sancties ertoe bewogen te worden om de mensenrechten in het belang van allen en de vrede na te leven.

* De EU noch de VN of welk een ander land of gemeenschap van landen zoals het Gemenebest hebben het recht om ook maar een ander land of dat nu een koninkrijk of een republiek is of welke  andere staatsvorm dan ook,  via repressie en geweld zoals door Merkels Globalisten te Brussel en Berlijn,  te dwingen om miljoenen vreemden uit welk land ze ook mogen komen, binnen te halen zonder ook maar een vorm van controle en  medezeggenschap van de bevolking en de regering.

* Het reguleren van de bevolkingsaanwas en het inzetten op een goed georganiseerde natuurlijke krimp van de Nederlandse bevolking naar  12 – 15  miljoen mensen o.a door vergrijzing, aanwas-regulatie en remmigratie  is zeer aan te bevelen  voor een gezondere economie, voor het algeheel welzijn, voor  de veiligheid en voor een gezonder leefklimaat.

* Het is  kostenbesparend en veel efficienter en meer levensreddend om de mensen in de noodlijdende herkomstlanden te helpen hun land op te bouwen en te leren hoe zij hun land op een verstandige wijze kunnen besturen. Eveneens valt het zeer aan te bevelen om het proces van de  in- en de uitstroom te reguleren via gecontroleerde grenzen zoals de meeste landen van de wereld dat al eeuwen op hun eigen wijze doen.

* Elk land en elke cultuur heeft het recht om er te zijn, hoe divers en veschillend ze ook mogen zijn( wij hebben niks te vertellen over andere naties en andersom)  edoch landen waar de mensenrechten worden geschonden dienen door de internationale gemeenschap ertoe via diplomatie overtuigd te worden en via sancties ertoe bewogen te worden om de mensenrechten in het belang van allen en de vrede ten alle tijden na te leven.

* Het reguleren van de bevolkingsaanwas en het inzetten op een goed georganiseerde natuurlijke krimp van de Nederlandse bevolking naar  12 – 15  miljoen mensen o.a door vergrijzing en remmigratie  is zeer aan te bevelen  voor een gezondere economie, voor het algeheel welzijn, voor  de veiligheid en voor een gezonder leefklimaat. Bundeling van know how door sociologen economen en wetenschappers. Houden van Bevolkingstelling. Inventarisatie. Bevolkingskegel( samenstelling vd bevolking) goed en wijs stabiliseren in het belang van allein gezetenen. Optimalisatie van de economie zoals meer kennis technologie, dienstverlening etc.

* Het ongeldig verklaren van  het ondemocratische verdrag van Shengen en Marakesch  en  terughalen  van onze Pensioenreserve uit Brussel. Al uw opgebouwde pensioen  moet veilig terug in Nederlands Beheer. Alle Pensioenen moeten meestijgen met de inflatie. Compenseren van alle ouderen voor de door Rutte  III gepleegde diefstal van het ouderen pensioen door indexatie.

* We staan voor de grote uitdaging om de door Merkel en loopjongens zoals Rutte veroorzaakte berg aan schulden en problemen op te lossen door samen te werken en de krachten te bundelen op sociaal- economisch- en politiek gebied, en door de techniek en wetenschap in te zetten voor het ontwikkelen van nieuwe technieken ter bevordering van het welzijn, de economie, de mobiliteit, vrijheid, veiligheid, gezondheid, voor het redden van Moeder Aarde en ter bevordering  van de wereldvrede.

* Ons zuurverdiende en bijeen gespaarde Pensioengeld moet tot op de laatste cent terug in Nederlands Beheer en Nederland moet zsm uit de EU treden voordat het dan ook echt te laat is en ons mooie welvarende land een verpauperde bananenrepubliek word van Brussel en er onlusten ,opstanden zoals in Frankrijk en nog meer oorlog van komt door de schuld van  EU  Corruptie.

* Afschaffing dubbele paspoorten, en van de diplomatieke onschendbaarheid. Geen een wetschender/misdadiger mag boven de wet staan.

* Afschaffing van verjaring bij ALLE delicten zoals verkrachting doodslag en moord. Het recht moet zijn beloop hebben, ook vele jaren later als de dader zoals via DNA bewijs of door onthulling dor getuigen eens eindelijk word gepakt.  Afschaffing taakstraffen en van de  vroegtijdige vrijlating zoals bij TBS-ers en bij vormfouten ( de rechtsgang moet dan helemaal opnieuw) . Ontslaan en de ambtsontzegging  van alle corrupt gebleken vvd en d66 rechters en de top van het OM ( Otte en D66 /VVD netwerk )  wegens “dood door mede schuld”,   discriminatie en wanbeleid wegens de  door hen mogelijk gemaakte misdaden  zoals moorden die werden gepleegd door de door hen vroegtijdig vrijgelaten of veel te laag bestrafte  levensgevaarlijke criminelen.

* Levenslange straffen voor moordende pedofielen en lustmoordenaars zoals M Panhuis zonder recht op ook maar een dag vroegtijdige vrijlating.

* De falende OM President  en laffe  VVD- er Otte,( benoemd op last van  Rutte)  van het OM, moet net als Rutte en  de falende D66 rechters die niet deugen op staande voet ontslagen  worden en berecht worden wegens hun krankzinnige beleid en  mede schuld  aan de dood van vele landgenoten, wegens het op vrije voeten stellen van levensgevaarlijke doodrijders en criminelen zoals de lustmoordenaar M Panhuis( verkrachtte en vermoorde Anne Faber) Burgers moeten weer veilig over straat kunnen. Gevaarlijke criminelen horen ABSOLUUT niet vrij rond te rennen en slachtoffers te maken, maar in zwaar beveiligde gevangenissen !

* Strafbaar stellen en veel hogere straffen plus  hoge boetes  bij geweld tegen brandweer, politie  en ambulance personeel etc.

* We staan voor de grote uitdaging om de door Merkel en loopjongens zoals Rutte veroorzaakte berg aan schulden en noden  op te lossen door samen te werken en de krachten te bundelen op sociaal- economisch- en politiek gebied, en door de techniek en wetenschap in te zetten voor het ontwikkelen van nieuwe technieken ter bevordering van het welzijn, de economie, de mobiliteit, vrijheid, veiligheid, gezondheid, voor het redden van Moeder Aarde en de wereldvrede.

*Hyperinflatie, recessie en het ineenstorten van economien, het sociaal stelsel en de toenemende vervuiling door multinationals zoals Shell,  Dupont, Rother en vele andere Duitse, Franse en andere grote bedrijven, dienen evenals de groeiende massa consumptie, overpopulatie en  massa-immigratie en het toenemende gevaar van oorlog, dienen  nationaal, bilateraal en unilateraal en niet door een door veel landen ongewenst ondeugdelijk Marakesch pact,  maar door een goede samenwering van alle landen van de wereld,  te worden beteugeld. Landen die weigeren moet keihard via sancties door de wereldgemeenschap worden aagespoord zich van het kwaad af te keren en zich voor de vrede in te zetten.

*Alle mensen in het land moeten gelijk en eerlijk worden behandeld volgens de wet, geen een mag boven de wet verheven zijn of worden bevoordeeld, zoals  politici, criminele asielzoekers, ook de Koning, en de regering niet. Invoeren nieuwe wet die het OM en de Rijksrecherche alle mogelijkheden geeft om wetschendende politici zoals welk een ander crimineel dan ook te vervolgen. Verbod op, en geen bonnen deals met criminelen, en geen afkoopsommen maar goed strafrecht voor allen.

*Wegpiraten onder invloed  zoals zatte doodrijders, inheemse en uitheemse truckers zonder geldige papieren of zonder een deugelijke rijvaardigheid die met hoge sneheid roekeloos gezinnen en kinderen doodrijden en geen enkel berouw  tonen,  bestraffen wegens MOORD.  Levenslang rijverbod en gevangenisstraf voor wegmoordenaars. Maximale inzet op een veiliger verkeer.  Wegens de vele tragische ongelukken moeten ook  allle onveilige wegen, en de  meer dan 50  onbewaakte treinovergangen ZSM veiliger worden gemaakt.

* Een land waarin de rechten van de mensen worden geschonden zoals het recht op een baan , onderdak, de vrije meningsuiting, werk en goede zorg en een goed pensioen op de oude dag, en  een land waarin door de overheid  bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd of worden weggezet als  labbekak, luilak,  lastpak, snotaap, motorcrimineel, extremist, zeurkous,populist of als racist, en waar eerzame mensen  die vreedzaam opkomen voor hen goede recht maar moeten “oppleuren” van de regering,  is geen rechtstaat om trots op te zijn of als vrij mens in te leven en daarom valt het zeer sterk aan te raden, dat de  politieke arena word gezuiverd van de corruptie en van hypocrieten zoals Merkel, Macron en Rutte die uit hebzucht en machtswellust net zoals Trudeau, Obama , Rothshild, Soros  en de Clintons  de wereld  door wanbeleid, valse propaganda  en corruptie in de armoede en de oorlog storten.

* Het is van groot belang voor allen om de krachten te bundelen voor de vrijheid en de vrede en om de armoede de wereld uit te helpen door de welvaart eerlijk te verdelen,  en door eerlijke kansen en alle middelen voor een goede toekomst vrij te maken voor alle burgers.

Wij willen met U ten behoeve van alle landgenoten het  Zorg Stelsel omvormen naar een Nationaal Ziekenfonds zonder eigen risico als deel van de  te  herstellen Publieke Sector te weten, de  zorg, energie, vervoer, arbeidsbemiddeling, leger, politie, doane, brandweer, etc

* Totaal afschafing van het door  KOK en Zalm ingevoerde  (Chicago Boys Milton Friedmann) woekerwinst vrijmarkt-stelsel. Alle Publieke Diensten dienen zonder winstoogmerk voor het Gehele Volk beschikbaar worden. Dat valt allemaal onder de mensenrechten en moet ten alle tijden ook volgens artikel 1 van de grondwet goed en grondig gerealiseerd worden.

* Invoeren Basis inkomen zodat geen een landgenoot te kort komt om de kosten van het  dure en agv Rutte en EU corruptie steeds duurder wordende levensonderhoud te betalen.

* Fors investeren in werkgelegenheid ( 500 000 Staats Garantiebanen waaronder 400 000 in de zorgsector) en 15 000 extra banen voor Onderwijs  en Veiligheid.  Heropenen van alle door Rutte gesloten en wegbezuinigde zorghuizen.

* Nederland uit de EU, want Nederland moet weer vrij worden  zonder de nutteloze enorme hoge kosten afdracht aan de EU. Wij willen geen beknotting van de vrije meningsuiting, merkel censuur, fascisme en een beperkend woud van EU regels van Berlijn en Brussel. Nederland moet kunnen doen waar Nederland recht op heeft en uitstekend goed in gebleken gedurende decennia zoals het ontwikkelen van technologien en met de hele wereld  handel bedrijven als Vrije Souvereine Handels Staat.

* Het corrupte Juncker Merkel gedrocht  genaamd “DE EU” moet ZSM worden opgedoekt. NEXIT!

* De Europese Unie  zoals we die nu helaas kennen is in feite helemaal geen UNIE maar een hopeloos verdeelde bende, en dat komt omdat tal van lidstaten in eerste instantie op een ondemocratische wijze zijn  toegetreden ot de EU tegen de zin in van de meerderheid van het volk en omdat veel lidstaten het  alreeds vanaf het begin en tot op heden steeds meer en meer niet eens zijn met elkaar en de een er een totaal ander binnenlands en buitenlands beleid en een ander belastingtarief  op na houd dan de andere. Met name de grootste machtigste EU landen zoals Duitsland en Frankrijk profiteren als gevolg van hen corruptie en machtsmisbruik het meeste ten koste van landen zoals met name Nederland en Belgie die enorm veel en steeds meer moeten afdragen aan de EU en daar nauwelijks iets voor terugkrijgen dan enkel en alleen maar nog meer beperkende wetten en meer onvrijheid en onveiligheid en nog meer enorm dure naheffingen met als gevolg nog meer schulden, onvrijheid, armoede en ellende.

* Van een rechtvaardige Unie voor alle burgers van Europa kan geen enkele sprake zijn omdat de leiding van de EU, te weten Merkel en Juncker en hun zogenaamdes Rothshild Bankiers Dynastie,  menen te kunnen bepalen wat goed is voor alle EU landen en omdat zij de democratie in de EU landen niet erkennen en verwerpen en daarbij komt nog bij  dat veel europarlementariers die in Berlijn en Brussel vertegenwoordigd zijn in het Europees parlement er allemaal een egoistische visie op na houden en geen deugdelijke opleiding en/of ervaring hebben op bestuurlijk niveau en hierbij komt ook nog dat velen werden omgekocht zoals door de multiiljardair G Soros zoals dat beaamd word door Niels Farage en zoals dat blijkt uit de totaal oneerlijke krankzinnig onlogische  voorkeur van stemmen.

* De zogenaamde VISEGRAD  landen en met name Hongarije en Italie en Griekenland en enkele kleinere lidstaten vormen momenteel uit protest tegen de volstrekt oneerlijke gang van zaken en corruptie, samen met 9 andere EU landen waaronder Italie  en tientallen Provincies zoals Cathalonie,  een apart blok binnen de EU,  omdat de regeringsleiders  zich niet of niet langer door Merkels Elite willen laten dicteren hoe zij hun land moeten besturen want ze willen vrij zijn  zoals de meerderheid van het VK, dat  zich afgelopen jaar duidelijk heeft uitgesproken voor de BREXIT en de uittreding van de voor hen politiek cultureel en economisch zeer nadelige dictatoriale EU.

* Het volledig opheffen van de EU is dan ook gezien de zeer negatieve ontwikkelingen in de EU  de beste en noodzakelijke oplossing en wel om de volgende redenen:

* Elk EU land word weer vrij en souverein en zal zelf weer op eeen democratische wijze bepalen hoe men het land goed en wel bestuurd.

* Er hoeven geen miljarden meer aan “weggegooid” geld te worden afgedragen aan Brussel

* Uitgetreden landen zijn niet meer verplicht om negatieve en stompzinnige wetten na te leven zoals het Dublin Akkoord en het verdrag van Schengen, Marakesch en het terugdraaien van de klok en de belachelijke coockie-privacy- en allerlei krankzinige orwelliaanse bemoeiucht wetgeving .

*De vrijgemaakte  landen kunnen weer vrij handelen en worden niet beperkt door belachelijk lastige uitermate nadelige  bureacratische EU wetgeving.

* Het risico op een escalatie oorlog zoals waar de EU momenteel op afstevent ( zoals het zich verspreidend  geweld in de Oekraine) met Merkels beleid van massale herbewapening en het opvoeren van de wapenindustrie word geminimaliseerd. De door Merkel, Rutte en Macron  verpeste  internatonale betrekkingen met de grootmachten zoals de VS, China en Rusland worden hersteld.

*  De vrijheid  en de veiligheid van de burgers  word sterk bevorderd doordat elk land de grens weer kan en zal moeten bewaken en beschermen tegen criminelen zoals smokkelaars, terroristen en economische vluchtelingen waaronder zogenaamde strijders en nep vluchtelingen die verantwoordelijk zijn voor de explosief gestegen misdaad zoals aanranding, mesaanvallen, verkrachtingen, aanslagen en roofmoorden.

* Er zal ook geen EU  bedrog voor miljarden zoals dat nu op grote schaal geschied meer mogelijk zijn bij de verdeling van miljarden subsidies uit de EU fondsen.

* De Internationale handel zal fors opleven evenals de werkgelegenheid in alle EU landen.

* Alle uitgetreden EU landen zullen orde op zaken gaan stellen en de enorme binnenlandse noden en zorgen op kunnen lossen zoals de verwaarloosde veiligheid en infrastructuur, het tegengaan van armoede en het oplossen van de enorme onveiligheid en de wachtlijsten in de zorgsector door goed democratisch beleid en door het naleven van de constitutie ( grondwet) zonder de verstikkende EU beperkingen.

* De collectieve lastendruk zal sterk verminderd kunnen worden door de verlaging van belastingen en accijns, zo ook door de zeer wenselijke verlaging van de BTW

* Vrije souvereine landen worden aantrekkelijk voor grote investeerders zoals uit Rusland en de VS, en dat levert veel volledige banen op en zal de economie een enome boost geven.

*Het gehele MKB bijft behouden en meer dan een miljoen ZZP-ers in Nederland worden niet meer gedupeerd door beperkende euro wetten en door oneerlijke hoge belastingen en door de  uitheemse concurentie.

* Overheden zullen  de globalisten waanideen verwerpen zoals dat krankzinnige idee dat er steeds meer en miljoenen mensen bij moeten komen, zoals gepland uit Afrikaanse en Islamitische landen,omdat dit goed zou zijn voor de economie. Waarmee door het stoppen van de massa immigratie en het tegengaan van de explosieve bevolkingsaanwas de natuur annex Moeder Aarde bespaard word van de gevolgen van nog meer consumptie, vervuiling en klimaatopwarming door CO2 uitstoot.

* Zeer Grote door Merkels Elite veroorzaakte schulden en  problemen worden opgelost via nationale en bilaterale afspraken.  Hiertoe moeten alle corrupte politici ZWAAR worden afgestraft en worden  weggezuiverd en verangen door rechtschapen landgenoten.

* Wegens het herinvoeren van grenscontroles en douane zal er een vertraging komen in het goederen transport, hetgeen wel grotendeels opgelost kan worden door meer politie en douane personeel en door professionalisering van de controle systemen en middels een lik op stuk steengoed srafrecht

* We besparen als land dan ook vele miljarden door de verbetere veiligheid en de beperking van de enome schade agv  oneerlijke handel en smokkel en misdaad zoals door illegalen en drugshandelaren en kartel bendes, en we redden bovenal mensenlevens.

* Elk vrijgemaakt land zal zijn haar eigen munteenheid herinvoeren hetgeen snel en goed geregeld zal kunnen worden wegens de huidige Euro Valuta Structuur( gebasserd op BBP en de om rekening in aantallen of de kwantitatieve muntstructuur) maar een probleem vormt dan wel enorme hoeveelheden aan zwart geld dat binnen de EU  en  bij particulieren en bedrijven circuleert. Het indexeren van de valuta zal moeten plaatvinden op de werkelijke intrinsieke waarde en niet op verkeerde berekeningen zoals destijds door de 2 criminele compagnons Gerrit Zalm en Wim Kok  via “Dirty Dressing”  oftewel middels  bedrog  geschiedde.

* NATO- Oorlogsmisdadigers ! die miljoenen mensenlevens op hun geweten hebben zoals  A. Merkel, JC Juncker,  Emmanuel Macron, Guy Verhofstadt, Charles Michel,  Tony Blair, Hillary Clinton, Barrack Ell Hoessein Obama, Justin Trudeau, G Soros, Theresia May, zo ook de financiers van rebellen en terroristen in Syrie  zoals Hugo de Jonge,  JP Balkenende,  Wouter Bosch, Gerrit Zalm, Wijnand Duyvendak, Wouter Koolmees, Eric Wiebes, Lodewick Asscher, Diederick Samsom, Thom de Graaf, Paul Rosenmuller, Frans Timmermans , Jesse Klaver, Sigrid Kaag, Halbe Zijlstra, Stef Blok, Ed Nijpels,  Rob Jetten, Alexander Pechtold,  Paul Blokhuis, Ank Bijleveld,  Sybrand Buma, Tamara van Ark, Sander Dekker, Bruno Bruins,  Gert-J Segers,  Kees vd S,  WB Hoekstra, Raymond K,  Barbara Visser, Marc Rutte,  Bert K,  Kasja Ollongren, Jeroen Dijsselbloem, Arie Slob, Mona Keijzer, Menno Snel, FBJ Grapperhaus  en meer dan 500 anderen die betrokken zijn bij de NATO oorlogsmisdaen  berechten volgens de wet en het internationaal recht, aldus  en wegens het financieren en participeren in oorlogsmisdaden zoals de financiering van koelbloedige  oorlogsmisdadigers en massamoordenaars zoals IS  in Syrie.

* Er zal een trendbreuk komen in de begroting van bepaalde landen die betrokken zijn bij de doorvoer van illegale producten en drugs wapens en andere rotzooi op industriele schaal, te denken valt aan enorme hoeveelheden opiaten, cocaine en  heroine  via Turkije en via Saudi Arabie, Afghanistan, en Latijns Amerika,   en enorme hoeveelheden aan opiaten enerine uit China  moeten worden onderschept  door strikte grens controlens bij alle grens overgangen, havens en vlieghavens etc. Drugsdealers dienen onschadelijk gemaakt te worden via detentie, corvee en een speciaal daartoe toegesneden pakket aan onderwijs en  heropvoeding.

* Door de EU ( Wallstreet en  Rothshild bankiers) willens en wetens afgeperste landen zoals Griekenland zal men niet in de steek mogen laten en financieel moeten helpen en compenseren via een EURO EXIT collectief schade compensatie fonds. Vrijgemaakte EU landen dienen de gekaapte staatsbedrijven  te naturaliseren.

* Bilaterale en Unilaterale samenwerking voor de humane hervestiging en de plichtmatige terugkeer van miljoenen uitgeprocedeerde illegalen naar de veilige herkomstlanden alwaar geinvesteerd zal moeten worden in opvang, zorg, woonaanbod en werkgelegenheid en veiligheid zodat zij allen goed en wel kunnen werken en bouwen aan een betere toekomst in hun door NATO oorlog verwoeste land.

* Overheden, die de nationale grondwet  hebben geschonden en alle politici die betrokken zijn bij corruptie en  zo ook oorlogsmisdaden zoals de regeringen Rutte, Macron en de regering  Merkel zullen ter verantwoording geroepen moeten worden en keihard afgerekend moeten worden met een levenslange gevangenisstraf door een internationaal volkeren-recht annex oorlogs-misdaden tribunaal.

* De  geliberaliseerde publieke sector( vrijmarkt stelsel waaronder  Zorgstelsel Vervoer Telefonie Energie  Arbeidsvoorziening Drinkwater etc )  zal liefst zo spoedig als het maar kan ontmanteld moeten worden wegens schending van de wet en  van de mensenrechten etc, en dus gecentraliseerd moet worden en dat betekent dat de overheid zoals van ouds af aan de Publieke Sector zal moeten beheren en besturen zonder winstoogmerk. Deze zeer noodzakelijke centralisatie van de Publieke Sector zal moeten plaatsvinden in een 5 jaren planning waarbij de overgang soepel en tot tevredenheid en in het grootste belang van het welzijn van de burgers, verloopt en de betreffende aanbieders op de markt in de vierde fase genaturaliseerd  en onteigend en berecht zullen worden wegens  corruptie en misdaden waaronder fraude, belangenverstrengeling en  dood door schuld.

* Het zal eenieder duidelijk zijn dat de door Rutte III en Merkels Elite beschadigde internationale betrekkingen hersteld moeten worden zoals met de VS en Rusland  om escalatie, recessie  en oorlog te voorkomen en de krachten te bundelen voor de wereldvrede.

* Samenvattend, bied het uittreden uit de EU de noodzakelijke voordelen en zo  zijn de nadelen in principe de zorgen en noden die hoe dan ook opgelost moeten worden door een deugdelijk democratisch  gekozen bestuur. waarbij een goede samenwerking met de andere europese landen de voorkeur geniet boven het huidige  EU stelsel van repressie, afpersing, cultuurvernietiging, toenemende onveiligheid en onvrijheid en de enorme geldverkwisting als gevolg  van EU corruptie en wanbeleid..

*Nederland staat er na de NEXIT absoluut niet allleen voor, en zal met een veelheid aan eensgezinde souverenie EU landen en grootmachten zoals de VS, Rusland, Het VK, Canada en China op een uitmuntende wijze zaken doen en een betere en meer winstgevende handel bedrijven.

*Het Open Grens beleid bevorderd de economie volgens tal van gerennomeerde economen in geen enkel opzicht. Het EU stelsel houd ongelijkheid in,  en bedrog wegens de verschillende  prijs- loon  belasting en rente niveaus en wegens de enorme culturele verschillen en “status qou” van de wel-en niet  met elkaar overhoop liggende eu landen. Binnen de EU is sprake van ongelijkheid, verdeling, ruzie, en de discriminatie van tal van landen zoals Nederland die heeft meeste moeten betalen er er vrijwel niks voor terugkrijgen dan nog meer ellende, beperkingen en hogere afdrachten en  voor miljarden aan naheffingen. De EU is in feite een verderfelijk fascisten stelsel van de slavernij en dat moeten we me zijn allen verwerpen en met de wortel en tak uitrukken.

* De massa immigratie zoals deze middels Merkels NWO Globalisme word gepraktiseerd  leid a.g.v. de  corruptie tot steeds meer misdaad, geweld en onrecht en tot de uitstroom van levensreddend hoger opgeleid personeel dat broodnodig is in de herkomstlanden evenals de uitstroom van miljoenen lager opgeleiden en ongeschoolde werkkrachten die door NGO boten en mensen smokkelaars en met hulp van Merkels Luchtmacht  met de tienduizenden per week worden weggevoerd uit hun land,  terwijl deze krachten in het herkomstland broodnodig zijn voor de opbouw, voor de wederopbouw en voor het draaiend houden van de economie en  het in balans houden van het evenwicht en het behoud van de cultuur

* Een treffend voorbeeld uit vele van de negatieve spiraal van het open grens Globalisme is dat de Koning van Marokko  via de media zijn landgenoten met klem heeft gevraaagd niet te vertrekken, en aan allen die reeds  zijn vertrokken dringend heeft gevraagd om terug te keren wegens het landsbelang en de nood die ontstaat agv gebrek aan personeel . Er zijn daarnaast nog veel meer moverende redenen waarom het globalisme niet als een humanitair  mensenrecht word gekwalificeerd en zelfs als een gevaar omdat de door Merkels Elite georganiseerde massa imigratie de schending van de mensenrechten inhoud,  zoals blijkt uit de door de VN zelf opgestelde artikelen in de Universele Verklaring van de Mensenrechten.

* Het  NWO Merkel Globalisme leid tot grote sociale onrust,verzet,  geweld, tweedeling, opstanden en  massa demonstraties en tot een sterk opkomend nationalisme en de opvoering van de nationale bewapeningen zoals in Duitsland met als gevolg een toenemende dreiging van escalatie en oorlog zoals met Rusland,  exact zoals deze zeer negatieve en destructieve ontwikkeling gescheidde voor het uitbreken van WO I  en exact en precies eender,  zoals dit gebeurde in het interbellum voordat de WO II  losbarste.  De geschiedenis herhaalt zich als we niet heel erg goed met zijn allen uitkijken en afrekenen met de corruptie,  en met het linkse en religieus fascisme van Merkels Elite,  dat allen maar  tot vernietiging en oorlog leid.

* Rutte en Merkel’s Euro Liberalisten zijn steeds bezig met het zaaien van verdeeldheid, angst, armoede, onheil via valse propaganda door middel van de door hen omgekochte  main stream pers en media. Deze media zals NOS en CNN kan men totaal niet vertrouwen omdat zij er een totaal andere agenda op na houden dan het brengen van eerlijk en objectief nieuws want ze liegen alleen maar en daardoor ontstaat er chaos en verdeeldheid waar beleggers en misbruikers hun voordeel mee doen.

* Verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 60 jaar.  Alle landgenoten hebben recht op een welverdiende en goed verzorgde oude dag enhet het zuur verdiende  spaarpensioen en alle mensen hebben recht op een goede betaalbare zorg. Hiermee worden torenhoge kosten bespaard en veel banen vrijgemaakt zodat meer mensen kunnen doorstromen en meer jongeren aan de slag kunnen en de ouderen hun welverdiende rust goede zorg en weldadige ontspanning krijgen.

* Volledig herstel van de Democratie. Herinvoering van de oorspronkelijke referenda wetgeving zoals vervat door o.a  de Democraat Hans v Mierlo. Stafrechtelijk  onderzoek naar de occulte tak van  VVD en D66 wegens o.a. fraude met vervuilde grond,  Penthuis Fraude, verboden activieiten, aandelenzwendel, organenhandel, schending van onze grondwet en het ondermijnen van de economie en de democatie.

* Onafhankelijke Controle Kiescommissies in alle kiesdistricten, en Controles op de stembustellingen om fraude en kiesbedrog te voorkomen zoals het imense kiesbedrog in Amsterdam. Alle stemmen moeten handmatig door goed gescreend personeel worden geteld en niet door ingehuurde onbetrouwbare vrijwilligers  ivm de risico s van malware van de stembus-telling computers en door vijandige mogendheden gefabriceerde spyware software,  en wegens de bedreiging van hacks door vijanden en spionnen.

*De Nederlandse bedrijven, ondernemers en burgers moeten veel beter beschermd worden tegen cyber- crime, internet-oplichters en spionnen uit welk land dan ook  die bedrijfsgeheimen en financiele gegevens stelen. De regering Rutte doet vrijwel niets ertegen en geeft vreemde mogendheden zoals Duitsland en Amerka inzage in uw gegevens, onder het mom van de veiligheid en dat betekent dat er misbruik gemaakt word op eenzeer omvangrijke schaal van uw vertrouwelijke informatie door spionnen, zakenlui, beleggers  en andere kwaadwillenden.

* Volledig herstel van de Economie door investering in banen en belastingverlaging. Korte metten maken met Ruttes schandalige verrijking van de Rijkste Elite.

* Maximale Versterking van de zorg, het onderwijs, politie, leger, brandweer, ambulances, marrechaussee en de douane.  5 miljard euro investering elk komend jaar de eerste 5 jaren.  Aanstelling van alle vrijwillige brandweerlieden in loondienst met inschaling volgens de ambtenarenschaal  plus verhoging van de gevaren toeslag met 200 euro netto per maand.

* Volledig verbod op demonisering door wie of welke religie, groep, partij of sekte dan ook. Geen sudsidies en geen vergunningen maar boetes en uitzetting van haatzaaiers van welke haat tempel dan ook.  Bestrijden van antisemitisme en cultuurmarxisme annex fascisme, nazie- en extreem antifa en radicaal religie geweld.

*Permanente sluiting van welke tempel kerk, moskee, of gelegenheid dan ook, waar wapens en verboden middelen zoals Heroine  en Opiumaten worden aangetoffen, of waar de wet word geschonden.

* Forse Belasting en Accijns verlaging Terugdraaien van de  BTW verhoging.

* Dierenrechten streng handhaven. Harde aanpak van dierenbeulen. Algeheel Verbod op onverdoofd slachten. Verbod op bont. Parlementaire Enquete en Berechting van alle dierenmoordenaars in de OVP zoals de aanstichter, de  geestelijk gestoorde  Vera van de PVDA,  de leiding van Staatsbosbeheer, jagers en de verantwoordelijke bewindslieden onder en van de regering Rutte I II  III.

* Rutte spreekt lachend en trots graag over miljarden aan uitgaves, maar hij weigert aan te tonen waar, aan wie, en hoe het vele geld bijvoorbeeld hoe en waaraan  80 miljard euro aan de zorg word besteed. Een fors deel van de uitgaves gaat namelijk op aan woekerwinst en aan allerhande bedrijven die eigendom zijn van VV D66 politici of waar poltici aandelen van bezitten,  waardoor steeds meer mensen geen of geen betaalbare en/of helemaal geen goede zorg genieten en dat is een schandalig en absolluut onrecht en  misdaad die ten alle tijden moet worden bestreden en met wortel en tak moet worden uitgetrokken. Misdaad mag niet lonen!.

* De enige manier om de  door Kok,  Zalm, Balkenende en Rutte  verorzaakte negatieve trend van corruptie, wanbeleid  en lasterlijke propaganda  die  ons land ende gehele EU  ten ronde richt  te doorbreken is dan ook om de corruptie weg te zuiveren en door onder meer de Publieke Sector in ere te herstellen zoals de zorgsector zodat alle mensen in het land kunnen rekenen op een goede betaalbare zorg en en betaalbare  publieke diensten zoals energie, en openbaar vervoer etc.

* De koopkracht moet worden hersteld met name bij de lagere inkomens door het minimum loon te verhogen en de belastingen te verlagen.

* Rutte III werd door experts in het verleden meermaals gewaarschuwd en geadviseerd wat te doen  maar Rutte en zijn onbekwame  kartel wilden maar niet luisteren en gingen stug door met corruptie en het voor Nederland rampzalige EU beleid en de verkwisting van jaarlijks vele miljarden die in de bodemloze put werden gegooid van de  EU te Brusssel.

* Het valt dan ook op zijn minst zeer sterk aan te raden dat geen enkele  ondernemer, ambtenaar, arbeider of pensioen of uitkeringsgerechtigde en welke stemgrechtigde dan ook  een stem uitbrengt op corrupten die niet deugen.

*  Rutte heeft sinds zijn aantreden de kiezer van alles beloofd maar alleen de super elite gediend en  verrijkt en Rutte III heeft een voor Nederland niet te overziene schade en leed aangericht via Kartel Misdaad.

* Rutte zal als premier oneervol moeten worden weggestemd en met zijn corrupte kornuiten verjaagd  en berecht  moeten worden en verbannen van het pluche,  omdat anders nog veel meer geld word onttrokken aan de economie en dan zal de geldschepping van reeel en fictief geld en de  negatieve ontwikkeling van de spaarrente de economische ontwikkeling nog ernstiger benadelen en  als  gevolg van  de enorme gaten in de begroting die veroorzaakt zijn door corruptie  en agv de vermindering van de aardgasbaten, geo-politieke ontwikkelingen en wanbeleid   1000 miljard euro extra schuld ontstaan in 2023 en die schuld zal nog erger oplopen en nooit meer af te lossen zijn door  Nederland.  We moeten dus  het bankroet en de teloorgang van onze pensioengelden en de ineenstorting van de  economie met zijn allen voorkomen door in eerste instantie af te rekenen met Ruttee en zijn corruptie kartel, anders gaan we bankroet.

* Onder leiding van de NWO Rothshilders plannen de Merkel Globalisten in eerste instantie de uitbuiting van grote delen van het zeer olie-en grondstofrijke Afrika. Zoals algeheel  bekend is planden de Clinton Democraten alreeds jaren met Barrack Obama( een achterneef van Rothshild en leider van de  antie moslim “Sun Sekte”)   vernietigings oorlogen met minstens 7 Islamitische landen waaronder Iran,  en dat na,  de onder leiding van  Clinton, Busch en Obama en door NATO gevoerde oorlogen met Irak, libie, Afghanistan e.a.  Laten we de door de Rothshild Merkel Globalisten in het kader van de vorming van de EU  aangestichte Balkan Oorlog, waarbij miljoenen christenen en moslims het leven lieten zeker niet vergeten, en de aanstichters van de gruwelijke genocides berechten door het oorlogsmisdaden tribunaal.

*Reeds vele jaren  worden  miljoenen sterke gezonde mannen uit Afrikaanse en Islamitische landen naar Europa gelokt en gesluisd, waarmee de defensie  mankracht van de herkomstlanden,  op een enorme schaal word verzwakt.  Volgens strategen zullen er zal dan ook net zoals in Yemen,Irak en  Libie  door de Rothshild Globallisten nog veel meer bloedige oorlogen en conflicten worden aangewakkerd (zoals in de Oekraine) in de te veroveren landen,  door de inzet van moordende huurlingen die de ene groep opzetten tegen de andere zoals door christenen en moslims te vermoorden, en huizen kerken en moskees in brand te steken. Vervolgens worden er arsenalen wapens verkocht  aan de eerst nog vreedzaam naast elkaar levende maar nu strijdende partijen die wraak op elkaar willen nemen en dan als het land in een staat van een bloedige oorlog verkeerd, worden kruisaketten afgevuurd op de restanten van de legers en dan komen zogenaamde  vrede brengers in de vorm van een  leger met witte of blauwe helmen de mensen zogenaamd redden en bevrijden maar ze komen het land onderwerpen en leegroven. Dat is de werkwijze van de Rothshild Globalisten zoals deze oorlogen werden gevoerd sinds einde 45.

* Het Merkel NWO Afrika plan bestaat er o.a. ook uit  om de sterk verzwakte Afrikaanse landen,  ( sommige) met een overmacht aan hyperoderneo tanks. raketten  en bommenwerpers  snel en zonder al te veel verliezen te onderwerpen en leeg te roven zoals met Irak geschiedde.  Merkels NWO wil Afrikaanse landen leegplunderen, en hier zijn meer redenen voor, die niet te ingewikkeld zijn om  uit te leggen, een ervan is het opeisen van en herverdelen van  bepaalde  rechten van Frankrijk en het VK wegens het koloniale verleden in het zuiden van Arika. Merkels Elite wil zich bovendien losmaken van OPEC en heeft meer brandstoffen zoals olie nodig, voor de economie en voor de geplande oorlog met Rusland. Merkels eerst fase van de oorlog is de NWO zin in,  (nog) niet  geslaagd  om de Oekraine via interventie oorlog bij de EU in te lijven en de enorme rijke gas en olievelden te gaan exploiteren( zoals via Shell) omdat  daar steeds nog fel gestreden word tussen de rebellen en de pro Russen en omdat Donald Trump en Vladimir Poetin de dictator Merkel en haar NWO Regmine van twee kanten in de houtgreep vast houden .

* Er valt nog veel meer te vrezen dan Merkels NWO Euro Oorlgen  zoals nog meer oorlogen onder leiding van Corrupte Elites  en de Rotshild bankiers die als  NWO( New World Order)  over heel de wereld en alle mensen op aarde de baas willen gaan spelen. Wie meent dat dit alles pure fantasie is en doemdenkerij kan zich maar liever  eens goed  in de geschiedenis verdiepen en naar de gruwelijke oorlogen in de wereld kijken van de afgelopen 55 jaar sedert het einde van WO II. Het valt ook aan te raden om zich te verdiepen in de persoon van Arthur Neville Chamberlain, eerste minister van het Verenigd Koninkrijk van 1937 tot 1940. Hij zou de geschiedenis ingaan als de man die dacht de wereldvrede te hebben gered (“Peace for our time”) echter speelde deze Rothshilder ook een toneelspel  door de wereld dat allemaal  maar wijs te maken, om  Hitler meer gelegenheid te geven om zijn Wehrmacht olv de chef vande generale staf, Keitel te versterken en om op een totaal onverwacht moment toe te slaan zoals dat geschiedde middels de Blitzkrieg tegen Polen, Frankrijk en Nederland.

* Het zal een ieder meer dan duidelijk zijn dat Merkel Macron en Rutte  en alle anderen die  actief zijn bij de geplande agenda 21 oorlogen,  stuk voor stuk met hun corrupte bende,  onschadelijk gemaakt moeten worden door hen via de verkiezingen van het pluche te verjagen en te berechten wegens landverraad, samenzwering, misdaden jegens de menselijkheid  en corruptie

* Rutte, Buma, Klaver, Pechtold en alle andere coalitie handlangers,  kartel directeuren  en stelende bankdirecties die  aan de illegale fianciering van de rebellie en de volkerenmoord hebben meegewerkt zoals op Koerden, YedZies, Turken, Russen, Chinezen, Christen Syriers en Moslims, door het verlenen van financiele en materiele hulp en door het leveren aan IS en Warlords van arsenalen aan wapens en Toyota Trucks geweren en munitie dienen berecht te worden door het Oorlogsmisdaden Tribunaal.

* De staatsschuld zal op bevel van Merkels bankroet gaande EU  verlaagd moeten worden  tot de gestelde 300 miljard euro in 2030.Rutte wil dan ook de belastingen drastisch gaan verhogen om 200 miljard euro extra te innen. Hiermee is al aangetoond dat de negatieve spiraal van recessie, inflatie en sociaal- conomisch verval door Rutte III in werking is gesteld en steeds meer ellende veroorzaakt hetgeen blijkt uit de verhoging van de BTW, de belastingen en uit de  fors gestegen kosten van de energie en van het levensonderhoud.

* Als gevolg van  Rutte III corruptie werd Nederland minstens 2000 Miljard euro armer. Rutte  beweert echter steeds weer  dat de economie het zo goed zou doen, terwijl er  helaas geen enkele sprake is van  winst en groei en eerder van een neerwaarste break down  en steeds meer schulden.

* Rutte is  samen met Klaver van  Groen links onder bevel van  Angela Merkel actief als kartel handlanger zoals met het duurder maken van de energie en de kosten van het levensonderhoud en door fortuinen te besteden aan nutteloze zaken zoals het wegschenken van miljoenen euros  aan het steenrijke Oranjehuis en aan de directies van de wegens  corruptie  bankroet gaande ziekenhuizen, banken, en  onrendabele windmolenparken.

* De Kartel Groep Rutte is  verantwoordelijk voor het vervuilen en verpesten van ons mooie Nederland omdat zij de Multinationals  maar hun gang laten gaan met het op een ongekende schaal doen verpesten van de lucht, de bodem en het water, met kankerverwekkende troep zoals Rutte dat al vele jaren lang oogluikend toestaat en aanmoedigd bij Multinationals,  uit niets dan pure hebzucht en blinde machtswellust.

* Rutte III heeft de controles op illegale gifdumpingen, zoals de as-gas dumpingen  door Duitsers in de Waal en x-gen troep door Dupont gesaboteerd, en Rutte heeft zich niets aangetrokken van de alarmerende resultaten van de metingen van de snuffelpalen die een enorme overschrijding aantoonden van de toegestane limiet van vervuiling zoals in de Randstad, Schiphol en in en rondom de grote zeehaven van Rotterdam zo ook in Limburg en andere Provincies. De EU zelf NB bevestigd deze criminele gang van zaken in Nederland.

* Rutte liegt  steeds en blijkt ook nog eens een  millieu- terrorist te zijn  die alles in het werk stelde om de Multinationals meer giflozing misdaden te kunnen laten plegen, door het noodzakellijke wettellijk verplichte nationale en EU toezicht weg te bezuinigen of te saboteren door corruptie en bedrog.

* De enige  oplossing om Nederland te redden is dus gelegen in het eerlijker verdelen van de welvaart en door belastingverlaging en door fors te gaan investeren zodat veel meer mensen aan de slag kunnen en het bedrijfsleven weer adem krijgt. De Publieke Sector moet met vereende kracht en inzet hersteld worden. Het benodigde geld is ruimschoots beschikbaar en meer geld dan ooit komt vrij als Nederland uit de peperdure waardeloze EU treed zodat Nederland zoals vanouds als een souvereine Staat  vrij kan handelen zonder een verstikkende woud van EU beperkingen.

* Nederland moet gered worden want Nederland zit in de nood.  U loopt allen een steeds groter gevaar en zult zich en het land  moeten redden en dat dat kan alleen door de feiten onder de ogen te zien en af te rekenen met de corrupte regering Rutte  III in de eerste instantie.

*Zeer bevorderlijk voor het land is ook de opheffing van het Rookverbod in alle horeca, behalve in openbare gebouwen, in het openbaar vervoer zoals de bus  de metro en op scholen. Inzetten op rook preventie door betere school educatie.

*Wie corruptie pleegt mag geen overheids functie of positie in de politiek meer bekleden en moet via  hoofdelijk beslag alle schade betalen aan de staat die deze gelden,  besteed  ten gunste van alle gedupeerde belastingbetalers.

* Maximale bevordering  van de Veiligheid. Alle mensen moeten met een veilig gevoel over straat kunnen.  De wet moet nageleefd worden. Wegens de tekorten moeten er ZSM 10 000 extra agenten bij, 5000 voor de Dierenpolitie en 2000  extra agenten bij de Rijkspolitie.  Meer bevoegdheden voor de Rijksrecherche. Invoering nieuwe wet ter preventie van gewapende jeugd bendes en drugs gerelaterede  criminaliteit.  Uitwijzen en naturaliseren van  alle  criminele immigranten. Afzender retour behalve naar landen waar de doodstraf zou gelden.  Geen Pardon en geen uitkering voor de veelpleger uit welk land dan ook.

*Onze nationale veiligheid  en onze grondwet staan  boven de Europese wetten van Merkels EU. Merkels beleid is een misdaad en dat verklaren vele gerenomeerde Duitse, Engelse, Franse en tal van andere rechtsgeleerden. Rutte beleid is illegaal en strafbaar wegens corruptie,  verboden activiteiten en de schending van onze souvereiniteit en de grondwet. Rutte en zijn coalitiepartners moeten oneervol ontslagen en berecht worden wegens de door hen gepleegde misdaden zoals corruptie, meewerken aan NATO oorlogen en de financiering van rebellen en oorlogsmisdadigers in Syrie.

* Nationaal Natuurbehoud en Duurzaamheids Programma. Nederland moet schoner, veiliger en gezonder.Afbouw gas in 20 jaar. Groningen Saneren, herhuisvesting Slochtenaren  naar bv de Flevo Polder met volledie compensatie van alle geleden  schade.

* Humane opvang daklozen en ontheemden. Rutte laat daklozen die ergens slapen op een bankje bekeuren en Rutte laat 16 000 misdadigers die zware delicten hebben gepleegd gewoon maar lopen wegens de schrijnende tekorten bij het OM agv  Ruttes waanzinnige bezuinigingen op handhaving OM politie en Justitie.

* Rutte heeft het OM  MINSTENS  375 000 verkeersboetes( veelal lichte overtredingen zoals parkeerboetes, rijden met een kale band of kapotte lamp, rijdend  bellen  maar ook veel te hard rijden en door het rood knallen etc) laten vernietigen door het OM de afgelopen jaren( stond in klein artikel in diverse kranten) met name alle bekeuringen voor nieuwkomers. Het OM kon de berg ellende niet meer aan want op het OM de politie en handhaving werd door de greinzende Marc Rutte en zijn kartelclub ontzettend veel wegbezuinigd.  Rutte heeft  volgens velen net zoals Angela Merkels GROKO coalitie samen met de PVDA, Groen Links en D66 geknoeid met de statistieken en de explosive toename van de misdaad door fraude  in de doofpot gestopt.

* Er zijn ook nog eens schrikbarend veel meer daklozen bijgekomen agv Ruttes corruptie en wanbeleid.

*Voor alle daklozen, want wonen is een mensenrecht,  moet men een goede opvang en permanente accomodatie en een resocialisatie op maat regelen, dat werkt kostensparend, is veel humaner en in het belang van heel het land !

* Rutte  de leugenaar ontkent de  noden van de burgers en veroorzaakt armoede, corruptie geweld en alsmaar meer misdaad doorhet wanbeleid. Rutte verkondigd overal en ook in het buitenland  lachend dat het zo geweldig goed gaat in Nederland door Rutte III beleid. Het is absoluut onacceptabel dat er onder Rutte III veel meer dan 80 000 mensen zonder een eigen woonplek en een menswaardig dak boven hun hoofd zijn in Nederland, veelal mensen die hun huis door een combinatie van tegenslagen kwijtraakten,  zoals dat kan zijn agv ontslag, ziekte en overspannenheid door de werkdruk en stress, agv financiele ellende en deurwaarders en wegens de rekeningen niet kunnen en/of willen betalen, agv een bankroet,zo ook agv drank of een andere verslaving en door huizeneigenaars en woekerwinst beleggers die mensen via  forse huurverhoging eruit werken, en ook zjn er mensen die als slachtoffer van geweld de weg en hun huis zijn kwijtgeraakt, zo ook mensen zonder status ,verdwaalden en ontheemden en eenzame ouderen die geen zorg krijgen met een aandoening zoals dementie of alzheimer.

* Rutte weigert om de drugsdealende loverboys en criminele bendes en kartels aan te pakken. Het gevolg van Ruttes wanbeleid is ook dat er steeds meer arme verweesde zwerfjongeren en zwangere door loverboys verslaafd gemaakte misbruikte meisjes  door de steden dolen of tevergeefs huilend van de ellende aankloppen bij de eveneens agv Ruttes bezuinigingen zwaar overbelaste Jeugdzorg waar ontzettend veelmis is.Steeds meer ouderen raken ontheemd, zonder zorg of zelfs dakloos. Er zijn in nederland meer dan 80 000 daklozen en elke maand komen er agv Rutte III wanbeleid steeds meer armen in de nood erbij.

* Rutte heeft met zijn asociale handlangers de indruk gewekt dat daklozen het allemaal zelf schuld zijn en maar moeten oplossen of anders maar moeten “oppleuren” en zo worden door  de  achterlijke VVD-er Klaas Dijkhoff tienduizenden mensen die in de nood zitten uitgemaakt als slecht volk of als luillak, tuig van de richel of zoals door de vvder Hans De Boer als “labbekak” en dat is wel een heel erg groot onrecht en superasociaal en bekrompen en hypocriet temeer als men criminelen die veelplegen steeds weer een zeer lage straf en geen begeleiding en een deugdelijke heropvoeding geeft en de uitgeprocedeerden die geen status krijgen maar eindeloos jaar in jaar uit door de steden en de wijken laat dolen en rommelen in kraakpanden en dat men  alle daklozen ook maar stigmatiseert als criminelen en RUTTE de enorme corruptie niet aanpakt bij de VVD en al die andre oplichters ophet pluche ongemoeid hun lang laat gaan.

*Ruttes kliek liet  burgemeesters toe om de politie en ME keihard in te laten slaan  op  groepjes weerloze straatarme studenten die uit pure woningnood soms nog wel eens een leeg pand van een of andere steenrijke corrupte vvder met 100 huizen kraakten. Er werden met goedkeuring van Rutte bijtende ME honden ingezet zelfs tegen tiener meisjes die in hun recht stonden wegens de algehele  antie kraak en huurwet. Het door Rutte gehanteerde  geweld tegen kinderen, feestvierende Turken en vreedzame demonstranten zoals in Geldermalsen  betekent de grove schending van de mensenrechten en moet als een zeer ernstige zware misdaad gekwalificeerd worden en dat mag niet onbestraft blijven.

* Er komen zeer triests genoeg ook nog eens steeds meer daklozen en dolenden en kansarme ontheemden en verweesden bij agv het door Rutte ondertekende pact van Marakesch. Alle legale daklozen moeten niet allleen de “bed bad en brood” opvang krijgen maar een permanente huisvesting met een goede begeleiding en steun op maat zoals voor de resocialisatie, studie en het vinden van een baan.

*Criminele immigranten dienen te worden gedetineerd zoals de wet het voorschrijft en te worden uitgewezen zoals de wet dat expliciet voorschrijft.

*  Nationale Voorlichting via pers en media en  ana de middelbare scholen met de details en de gruwelijke beelden van abortus en de getuigenissen van artsen en betrokkenen voorafgaand aan een Referendum m.b.t.  de abortuswetgeving die gezien de realiteit de moord op jaarlijks tienduizenden ongeboren peremature mensenlevens inhoud en volgens de wetten van de ethiek verworpen dient te worden. Heel het land zal  de waarheid onder ogen zien door het aanschouwen van de schrikbarende documentaires, de feiten  en de  beelden.

* Dierenrechten streng handhaven. Harde aanpak van dierenbeulen. Algeheel Verbod op onverdoofd slachten. Verbod op bont. Parlementaire Enquete en Berechting van alle dierenmoordenaars in de OVP zoals de aanstichter,  F  Vera van de PVDA,  de leiding van Staatsbosbeheer, jagers en de verantwoordelijke bewindslieden onder en van de regering Rutte III.

* Forse terugdringing van C02 uitstoot. Beperking vluchtverkeer Schiphol. Meer trams.Keiharde boetes en een strikt verbod voor alle multinationals die ons land vervuilen door kankerverwekkend gif en chemisch afval  te dumpen in de bodem en in de rivieren zoals in de Waal

* Reeds een jaar na de lancering van het EU  5G-plan protesteren meer dan 230 wetenschappers  artsen, wetenschappers en onderzoekers tegen de invoering van de volgende generatie draadloze technologie die inhoud dat de straling van elektromagnetische velden (emv) exponentieel zal toenemen. Er  zijn ook steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen dat   5G schadelijk is  voor mensen dieren en planten.

De EU  beroept zich  echter  op de internationale stralingsrichtlijnen van het meest toonaangevende adviesorgaan. Zolang de straling daar onder ligt, is er geen gevaar, beweert de EU Commissie. Die richtlijnen zijn echter al twintig jaar oud en  deugen niet want ze werden opgesteld door een  groepje hebzuchtige aandeelhouders die alle internationale adviesorganen rond stralingslimieten domineren. In de afgelopen decennia hebben meer wetenschappelijke studies de  schadelijke gezondheidseffecten aangetoond van de 5 g  straling dus 5 G moet sreng verboden worden en de techniek moet eerst veilig gemaakt worden vordat men zulk een mobiele techniek op grote schaal gaat invoeren.

* ITIS-onderzoekers berekenden dat de  hogere frequenties en beperkte penetratie  van 5G voldoende energie kan opwekken om huidweefsel permanent te beschadigen.  ITIS, concludeert  dat de icnirp-limieten dringend herzien moeten worden  ent dat de  icnirp  richtlijnen moeten worden  herzien omdat er een levensgroot groot G5 probleem is dat een wezenlijk gevaar betekent voor de gezondheid van mensen dieren en planten.

* Een half uur per dag mobiel bellen verhoogt volgens de meeste wetenschappers het risico op kanker. De valse EU elite en  MSM berichtten echter : ‘Er is geen bewijs dat mobiel bellen kankerverwekkend is, volgens belangrijke studies’.

* Bouwen van 90 000 pre fabricated houses. Kleine efficiente kant en klaar woningen voor alle 90 000 daklozen met  speciale  hulp accomodaties aldus ook woningen voor jeugdigen die nu helaas geen woning kunnen vinden, zodat allen een  dak boven et hoofd hebben hebben en humaan en goed kunnen leven en met hulp van de overheid worden begeleid en kunnen studeren om succesvol aan de slag te kunnen en een goede toekomst op te bouwen.  Directe start van de noodzakelijke bouw van 100 000 sociale huurwoningen. Woekerwinst huizenmelkers  per wet dwingen tot huurverlaging.

* Nationaal Referendum over de beperking van de bevoegdheden van en de enorme betalingen aan het Koningshuis.  Referendum over de Invoering van de gekozen President als Staatshoofd. Afschaffen van de Gouden Koets en deze tentoonstellen in het Rijksmuseum in het teken van antie kolonialisme en antie racisme,  op zijn minst de verwijdering van de koets panelen waarop de  koloniale oranje slavernij word afgebeeld.

* Herinvoering van de gulden volgt automatisch via de NEXIT.Na bindend referendum.

* Investering in Duurzaamheid 5 miljard euro jaarlijks. Subsidies voor zon panelen en schone energie voor alle Landgenoten. Behoud  van de schone gas energie. Import gas uit Noorwegen. Stoppen van de miljarden verslindende subsidies  voor nep duurzame energie die veel vervuilender is dan gas.

* Het naleven van de universele rechten van de mensen en het bestrijden van elke vorm van discriminatie, fascisme, corruptie, nazime, radicale islam,  haat tegen joden en christenen of  tegen welke religie dan ook. Het boek “Mein Kampf” en alle boeken waar haat gepropageerd word zoals tegen Joden en Christenen moeten verboden worden.

* Het koesteren van lands cultuur, tradities en zeker ook alle christelijke feesten zoals Pasen, Sint Nicolaas en Kerstmis in de oorspronkelijke stijl.  Strafbaar stellen van opruing en bedreiging door extremisten  die kinderen de stuipen op het lijf jagen zoals met malcolm x  antie blanken gebalde vuist gebaren en die deel zijn van een door G. Soros  Open Society Foundations Foundations gefinancierd  netwerk van opruiers, die onze multicultuur , de economie , de vrede  en de veiligheid willen ondermijnen door terreur en door het zaaien van angst

* Screening antie zwarte piet activisten en hun financiers,  en de publicatie van de door hen gepleegde misdaden en geldstromen via de Staats Courant.   Strafrechtelijk onderzoek en vervolging van  radicale racisten activisten wegens  het ondermijnen van de antie-discriminatie beweging en de schending van artikel 1,  het aanmoedigen en praktiseren van racisme tegen Zwarte Piet liefhebbende surinamers, antillianen, molukkers,  blanken, christenen en anders gelovigen, bedreiging van kinderen,  ouders,  blasfemie en de collectieve doods bedreiging aan het adres van de Heilig Verklaarde Sint Nicolaas.

* Herziening oordeel over Blokkeer Friezen. Deze dienen elk een compensatie te krijgen van 25 000 euro netto belastingvrij als smartegeld.  Koninklijk Eerherstel wegens hun plichtmatige heldhaftige  inzet ter bevordering van lands diverse en authenetieke cultuur en wegens hun dappere acties in het belang van,  en ter bevordering van de nationale veiligheid en hun voorbeeldfunctie tav het koesteren van de Multiculturele Christelijke Tradities.

*Algeheel verbod en strabaar stellen van kinder huwelijken. Wij tolereren geen pedofilie.

* Handhaving van het wettellijk verbod op het dragen van gezichts bedekkende kledij zoals biwakmutsen, en boerka. Toestaan van de aangepaste boerka zonder gezichtsbedekking. Respect voor nonnen kledij, priester gewaden , keppels. hoofddoekjes en mijters etc.  Strenge Keiharde  aanpak van de Antifa extremisten racisten die vermomd de wijken en steden onveilig maken en demonstraties verzieken met geweld zoals bij demos voor de vrouwenrechten, tegen discriminatie  en voor de vrede.  Antifa moet gekwalificeerd als terroristische organisatie  met wortel en tak worden bestreden.

*Harde preventie door hogere straffen van verkrachters en aanranders van vrouwen en meisjes( en jongens). Oprollen van alle loverboys en pedofielen netwerken en hun drugs gerelateerde georganiseerde misdaad en de berechting van deze pedofielen bendes tot zwaardere straffen van minimaal 25 jaar tot levenslang plus TBS.

* Het onderwijs moet weer toegankelijk worden voor alle jongeren en studenten. Meer inspraak voor de jongere generaties.  Toekomst gericht opbouwwerk. Afschaffen leenstelsel en herinvoering van de oude renteloze studie beurs.  Afstemmen van Onderwijs op de Economie en Vraag.  Studeren moet goed lonen. Gratis voorzieningen voor scholieren zoals vervoer en meer korting op  evenementen, reizen en seminars in het binnen en buitenland. Gratis Internet, Tablet, Fiets en Pc.

*  Verrijking van het onderwijs met  kunst en muziek en sport, plus het vak “sociale vaardigheden” op alle scholen. Gratis fruit en elke dag een glas verse jus d’ oranje en/of melk op elke school.  Betere voeding voorlichting en preventie op scholen  mbt Roken Drugs en Obesitas.  Introductie van het succesvolle Duitse  leer-werk stelsel. Verbod op uitbuiting door bedrijven van  stagiers.

* Verbod op kinderarbeid en preventie van welke vorm van kinder-  jeugd – en studenten uitbuiting zoals door woekerwinst  huizenmelkers. Algeheel studentenrecht invoeren zoals studenten woonrecht.   Elke student heeft recht op een goede ondersteuning en een betaalbare kamer/woning en alle voor de studie noodzakelijke middelen van een goede kwaliteit.  Speciale voorzienigen  en  meer toezicht voor de veiligheid op elke school. Leraren kwaliteit wet invoeren. Geen onbekame akelige mensen zonder diploma voor de klas die  studerenden nerveus maken, de orde niet handhaven en links of een andere soort extremisme propageren

* Alcoholverbod voor leraren op school. Reguliere opvang en goede begeleiding voor overspannen leerkrachten. Oprichting van Speciale Beveiligde Scholen en Heropvoedings Internaten voor gewelddadige jongeren.

*Minderjarigen vanaf 13 jaar die wapens zoals een machinegeweer of een pistool of een mes aanwenden voor roof en terreur, en zulke bendes steken de kop op,  dienen in het belang van hen eigen veiligheid en de nationale veiligheid  te worden beoordeeld door de Rechter naar Volwassenen recht met dien verstande dat zulke extreem gevaarlijke  jeugdigen in speciaal daartoe ingerichte  jeugdcentrales veilig en goed met alle liefde en ZORG dienen te worden bewaard waar zij door gerichte educatie, sport en corvee begeleid worden op het rechte pad en naar een geslaagde toekomst. Detentie dient geen luxe hotel met internet en vrij verkrijgbare drugs te zijn  maar een helend proces van heropvoeding, studie, bezinning, weerbaarheidstraining en re-socialisatie te zijn. Dit is de enige manier om de toenemende ZWARE jeugdcriminaliteit op te lossen, er is geen andere optie.

* Keien, granaten en of molotov coctails  gooien, evenals het alleen of in groepsverband kopschoppen en steken met een mes moet  in het belang van de nationale veiligheid van alle mensen bij de wet bestraft worden als  “poging doodslag”  met een strafmaat  van minimaal 12 maanden tot maximaal 25 jaar zonder recht op vroegtijdige vrijlating,  naar gelang de aard en de vreselijke  gevolgen van het geweldsmisdrijf , met een boete bedrag erbij voor alle materiele en immateriele schade te  verhalen via Hoofdelijk Beslag ter compensatie van de slachtoffers.

* Totaal verbod voor alle en de buitenlandse scholen waar haat tegen Joden en Christenen of tegen welke groep of religie dan ook word verkondigd of waar de nederlandse wet word geschonden.

*Snoeiharde aanpak en de permanente detentie van terroristen en aanslagplegers zoals messtekers strijders en na strafuitzitting  verbannning als persona non gracia.

*Totaal verbod voor alcohol in het verkeer evenals welke verdovende middelen dan ook in het verkeer. Rijden onder invloed zwaarder bestraffen.  Het verbeurd verklaren van het  rijbewijs voor veelplegende wegpiraten.

*Uitbreiding van artikel 1 van de grondwet.  Stop discriminatie van Armen. Paal en perk stellen aan elke vorm van discriminatie zoals door de regering Rutte III van de ouderen, zorgbehoevenden en van mensen met een lager inkomen en met schulden. Preventie en handhaving  mbt rassenhaat door uitheemsen. Stafbaar stellen van racisme tegen blanken en gekleurden. Opschoning van de NPO en Universieiten waar een verachtelijke  leer van facsisme annex cultuurmarxisme   stalinisme en/of anti semitisme word gepropageerd.

* Het eerlijk verdelen van de welvaart. Fors investeren in vaste banen. Scheppen van 450 000 Staats Garantie Banen waaronder in de zorgsector. Afschaffen van alle Particuliere Reintegratie woekerwinst bedrijven . De gehele arbeidsbemiddeling en de reintegratie  moeten volledig door de Overheid worden bestuurd als deel van de Publieke Sector.  Toekomstgericht Economisch Lonend Maatwerk  ter bevordering van de werkzoekende en de werkgever.

* Investeren van 5 miljard euro in de ontwikkeling van medicijnen tegen Diabetes,  Kanker en andere. Nederland moet  voortaan haar eigen kwalitatief goede medicijnen  ontwikkelen en produceren bijvoorbeeld uit helende planten zoals uit Taxus en Bacteriofagen, en niet meer afhankelijk zijn en uitgebuit worden door de Duitse, Franse en Amerikaanse woekerwinst medicijn producenten.

* Fors Investeren in de ontwikkeling van de zogenaamde Bateriofagen Therapie,  om  tal van ziektes en aandoeningen te genezen, waar de huidige antibiotica niet of niet meer werkzaam voor zijn wegens ressistentie,

* Nederland moet net zoals de VS  uit de VN stappen omdat de VN  word gedomineerd door een merendeel van landen waar het slecht of  bar slecht is gesteld met de mensenrechten.

* De door Rutte III  beschadigde internationale betrekkingen zoals met Rusland, Italie, Turkije, Hongarije en de Visegrad landen, Israel en de VS moeten zsm worden hersteld. De handel met Rusland, China en Rusland en EU landen moet door Nederland als een Souvereine Staat bevorderd worden. Nederland moet weer vrij worden via de NEXIT en geheel vrij kunnen handelen zoals  decennia lang de succesformule  is gebleken  voor de economie en het welzijn van  Nederland en de overzeese gebieden.

* Nederland mag nooit meer meedoen met NATO oorlogen om geld olie en macht zoals in Iak, Libie, Afghanistan,  Yemen, Syrie  etc.  Elke inzet van het leger dient strikt beperkt te zijn tot levensreddende humanitaire hulp en de verdediging van lands en de overzeese grenzen en voor de hulp in  geval van een  ramp zoals bij een grote aardbeving of overstroming etc

* Asbestvrij maken van heel het land,  aanplant van 3 000 000 bomen en aanleg van nieuwe groengebieden. Dijkverbetering ivm de gevaren van overstroming. Het sanneren en gezond maken van de ruim 40 000 ongezonde arbeidsplaatsen. Werkgevers niet opzadelen met de kosten maar voor de verplichte sannering en de kosten compenseren.

* Duurzaamheid en het klimaat bevorderen door goedkopere schone energie zoals door Thorium Energie. H2 centrales( energie uit zeewater),  getijden energie, windenergie en zonne panelen etc . Onderzoek naar de zogenaamde Ether Energie zoals door Tesla volgens tal van deskundigen  zou zijn  uitgevonden maar nooit in productie is genomen.

* Glyfosaat moet wetellijk verboden worden want dit veel gebruikte bestrijdingsmiddel zoals het word gebruikt in RoundUp van multinational Baer(Monsanto) is een enormed bedreiging voor flora en fauna omdat het alle planten doodt die niet kunstmatig resistent zijn gemaakt. Veel bijen en andere insecten raken zo hun natuurlijke omgeving en voedingsbronnen kwijt en sterven. De WHO heeft in 2019 bekend gemaakt dat Glyfosaat wel degelijk mogelijk kanker veroorzaakt. Reden te meer voor een totaal verbod, want Glyfosaat is zeer gevaarlijk voor natuur en milieu.

* Zuivering hervorming van de NPO  NOS  van valse propaganda.  Afschaffing toplonen aan NPO directies en valse globalisten liberalisten en extreem linkse staats propagandisten. Meer kunst  muziek natuur en  inspirerend nieuws. Meer aandacht voor de jeugd en voor de ouderen. Zembla belonen, behouden en niet wegbezuinigen. Oprichting van de Jongeren Omroep binnen de NPO. Meer diverse omroepen zodat alle  nederlandse volkeren binnen de NPO voldoende aan bod komen en hun goede recht van zendtijd krijgen.

* Parlementaire Enquetes voor de waarheidsvinding naar toepassellijk recht en de noodzaak zoals deze door het volk  is  gevraagd inzake

*Chemtrails, doofpot  MH17,  #OVP dierenmoord , Lawaai en vervuiling Randstad en Schiphol,  Demmink doofpot, Referendum over  Verbod op Rituele Dieren Moord zoals bij Offerfeesten,  Koloniale Oranjehuis Misdaden, #jsf geldverwisting van 80 miljard euro aan een toestel dat gebreken heeft en niet deugt,  Rutte III Financiering van oorlogsmisdadigers en rebellen in Syrie,  Multinationals Vervuiling van Nederland,  55 miljard Dividendzwendel, Het niet belasten van Shell, Slotervaart Heroine Productie en bankroet agv fraude,  Moord op Molukkers bij de Bijlmer Treinkaping,  en enkele andere zeerbelangrijke zaken waar velen opheldering en recht doening voor vragen zoals:

* Een grondig nieuw heronderzoek naar het overlijden van dhr Mitch Henriquez, herziening en een passende straf voor de daders  en de verantwoordelijke minister wegens wanbeleid en dood door schuld . Tevens een algeheel verbod op de zogenaamde politie nekklem wegens de onkunde en het gevaar van overlijden bij toepassing van een dergelijke indien verkeerd toegepastte dodelijke greep. Inzet van niet dodelijke teasers bevorderen, vuurwapengeweld maximaal ontmoedigen.

* Herziening en ongeldig verklaren van het rapport  “Commissie vd Haak” en  de strafoplegging van de Groen Linkse  extremist  Volkert vd G  inzake de moord op Pim Fortuyn. De rechtsgang zal opnieuw worden overgedaan wegens   Vd Haak’s  schending van het ambtsgeheim, malversaties en vormfouten.  De strafmaat word per mandaat naar goed recht herzien naar levenslang plus TBS.

* Recht doen aan de gedemoniseerde volksheld Pim Fortuyn,  oprichting nationaal monument, museum  en nationale herdenking voor Pim Fortuyn op  6 mei.   Verwijdering van alle laster in  boeken en schoolboeken zoals deze werden gedrukt door  linkse fascisten en Fortuyn haters van GL en  de Pvda. Berechting met TWK  van politici en laster pers die willens en wetens via leugens  en demonisering de moord hebben aangemoedigd of hier aan hebben meegewerkt op welke wijze dan ook evan zij  die medeplichtig zijn zoals met de aanschaf en  doorverkoop van het moordwapen,  georganiseerde haatcampagnes olv Kok  en het saboteren van levensreddend werk bij het Hilversumse Media Park.

*Zwaar Strafbaar stellen van directies van Goede doelen die fortuinen incasseren en misbruik maken van de hulpgelden. De lotterij vermogens  e.a. moeten worden gecontroleerd en publiek worden gemaakt wegens het wegschenken van kapitalen aan Goede Doel Organisaties die het geld niet aanwenden voor de bedoelde hulp en  organisaties die de wet schenden zoals het door AZG  betalen voor sex aan  slachtoffers waaronder meisjes in Haiti.

*  Alle corrupte oplichters moeten vervangen worden door rechtschapen volks vertegenwoordigers van een onbesproken gedrag, met een bewijs van goed gedrag en een goede staat van dienst.

* Elke politicus heeft de plicht om de burger  te dienen. Corrupte lieden dienen dan ook voorgoed en voor eens en altijd per een nieuw in te voeren wet te worden uitgesloten van welke kieslijst en deelname aan de verkiezingen dan ook en deze misdadigers  worden  afgerekend en geweerd van alle bestuurlijke functies inheel Nederland.

* Lobby Beurs Verbod. Het is  naast diverse ander preventie wetten van zeer groot belang  dat er in de grondwet een beleggings verbod moet worden opgenomen voor alle politici om ervoor te zorgen dat er geen misbruik gemaakt word van geheime informatie waarmee politici  zich via de beurs met voorkennis en dmv allerhande stichtingen illegaal verrijken of zich via  lege BVs  en/of allerhande neven activiteien een fortuin over de ruggen van U de burger toe-eigenen zoals de man van Edith Schippers, de huizenmelker Mark Harbers en vele anderen zoals Pechtold die fortuinen hebben verdiend via belangenverstrengeling en/of  met dure medicijnen en met Penthuis Bedrog.

* Een land waarin  door de regering de rechten van de mensen worden geschonden zoals het recht op een baan , onderdak, de vrije meningsuiting, werk en goede zorg en een goed pensioen op de oude dag, en  een land waarin door de corrupte overheid  bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd of worden weggezet als  populist, labbekak, luilak, lastpak, zeurkous of als racist, en waar eerzame mensen die  met terrechte kritiek voor hun recht opkomen van Rutte III maar moeten “oppleuren”, is absoluut geen rechtstaat en een land om trots op te zijn of als vrij mens in te leven en daarom valt het zeer sterk aan te raden, wil Nederland niet nog verder in het moeras van schulden,  onrecht, misdaad,  discriminatie  en ellende wegzakken,  dat de gehele politieke arena word gezuiverd van de corruptie hebzucht en machtswellust die het land en Europa ten gronde richten.

* De economische groei in Nederland bedraagt agv Ruttes wanbeleid slechts een magere 0.3 procent terwijl in landen zoals Belgie Frankrijk en Duitsland de economische groei al vele jaren varieerd tussen 3 a 5 procent ligt. Toen de regering Rutte aantrad liep de economische motor mede door lagere belastingen stukken beter en stond Nederland op tal van lijsten op een hoge plek in Europa zoals op het gebied van de zorg, jurisdictie, technologie, economie, veiligheid, onderwijs,en welzijn. RUTTE  III moet SM weg omdat RUTTE III onze economie verwoest.

* Door de eindeloze reeks van  leugens en het wanbeleid van de regering Rutte staat Nederland helaas niet meer op hoge plekken en is het land verzonken in een moeras van problemen en noden die worden veroorzaakt door ondemocratisch beleid, wanbeleid, corruptie.

* De EU heeft Nederland afgelopen jaar gewaarschuwd dat Nederland zich niet houd aan tal van verdragen en veel meer geld moet gaan betalen aan naheffingen en daar komt nog eens een zeer fors bedrag bij van minstens 25 miljard euro ivm de compensatie van de BREXIT.

* Alarmerend is het feit dat  Brussel Nederland heeft gemaand zsm maatregelen te treffen ivm het opnemen van meer vluchtelingen en het tegengaan van de enorme industriele vervuiling in Nederland.

* Nederland is volgens de EU rapporten het sterkst vervuilde land van alle Eurolanden met de hoogste sterfte agv kanker. In de Randstad blijkt volgens de raporten de vervuiling extreem hoog en overschrijd de toegestane limiet met ruim 1000 procent aan fijnstoffen.

*De regering Rutte heeft sinds de alarmerende waarschuwingen van de EU geen enkele maatregel genomen om de ernstige vervuiling van Nederland tegen te gaan.

* Rutte III heeft zeer en ongelooflijk veel geld verkwanseld aan de verrijking van de rijkste elite. Via banken werd 55 miljard euro aan dividend verduisterd.

* Om de tekorten agv het wanbeleid te dekken is Rutte geld gaan lenen waar veel rente over betaald moet worden.Rutte verkocht ook veel goud tegen een veel te lage prijs.

* Het ene gat werd door Rutte Zalm en Dijsselbloem, met het andere gedicht, en doordat Rutte alsmaar meer ging bezuinigen en verspillen kwam het land in de grootste financiele crisis sinds het einde vande WO II.

*De Staatsschuld van Nederland is door de schuld van Ruttes gegroeid tot het astronomische bedrag van 500 miljard euro en zijn er nog nooit zoveel keihard werkende landgenoten geweest die werden ontslagen en zonder werk zitten en praktisch geen enkele kans hebben op een baan omdat er door de regering niet veel word geinvesteerd en vrijwel alleen maar als een kip zonder kop word bezuinigd enomdat miljarden verdwijnen in bodemloze putten waar geen mens mee geholpen is.

* In de eens nog voortreffelijk goede Zorgsector werden door de regering Rutte minstens  250 000 broodnodige zorgwerkers wegbezuinigd. Dit vreselijke onrecht moet ZSM hersteld worden !

* Door het wanbeleid van de regering Rutte geraakte de economie in een dieptepunt en de crisis werd alleen nog maar erger door het verhogen van belastingen en door Ruttes pakket aan voor Nederland zeer ongunstige EU maatregelen en beperkingen  en door corruptie met als gevolg dat nog veel meer bedrijven bankroet gingen.

* Elke maand kwamen er na de eerste grote golf van 100 000 immigranten in Nederland  bovendien ook nog eens vele duizenden werklozen per maand bij die zorg en opvang behoeven in de vorm van vluchtelingen waaronder het gros bestaat uit gelukzoekers uit de zogenaamde veilige landen. De zorgsector geraakte agv Ruttes wanbeleid overbelast. De statistieken tonen een explosieve toename aan wetschendingen, zoals openbaar geweld,aanrandingen, diefstal en andere delicten.De grens moet dus streng bewaakt worden.Vrienden erin, vijanden eruit.

* In 2017 werden maar liefst 235 000 immiganten in Nederland opgenomen en als het aan Merkels Elite ligt zullen er de komende jaren alsmaar meer en vele miljoenen immigranten bijkomen,uit Afrikaanse en Islamitische landen hetgeen zeer grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven van de burgers in de wijken en de steden,

* Dat de massa immigratie grote problemen veroozaakt zal een ieder duidelijk zijn gezien de alarmerende toestanden in Londen, Parijs, Berlijn en vele andere steden waar sprake is van een explosieve stijging van de misdaad, openbaar geweld en van antisemitisme.

* De EU is  absoluut geen eenheid maar  verdeeld in met elkaar  ruzie makende landen die het oneeens zijn met het vreselijke regime van Merkels Elite, het open grens beleid, Merkels censuur,dictatuur, repressie,uitbuiting  en valse propaganda

* Tal van overheden van EU lidstaten weigeren te luisteren naar Merkel, want Merkels Elite verrijkt zich door corruptie en via het verspreiden van leugens via de staats propaganda veroorzaakt Merkel,ruzie,tweedeling,enorme massa demonstraties en alsmaar meer schulden, misdaad en ellende.

* Als we de cijfers bekijken en de feiten onder ogen zien moeten we constateren dat Nederland er helemaal niet zo goed voor staat zoals premier Rutte  de burgers  wil wijsmaken. Rutte  liegt namelijk dat het beter gaat en dat er miljarden beschikbaar zijn gekomen voor investeringen en loonsverhogingen maar het  geld  gaat met name op aan defensie waarmee slechts een paar duizend mensen aan een baan geholpen worden. Het beetje dat op de loonsrookjes erbij is gekomen is niet meer een aalmoes en een doekje voor het bloeden.

*  De kosten van het levensonderhoud zijn agv Ruttes bedrog fors gestegen en daardoor zitten steeds meer mensen in de armoede. Rutte maakt alle geld op aan verkeerde zaken zoals aan de verrijking van Multinationals, Merkels NWO  en het Oranje Koningshuis.

* Omdat er veel meer geld tekort is dan Rutte  beweert, heeft de regering Rutte een pakket aan nieuwe snoeiharde  bezuinigingen gepland zoals het fors korten op  toeslagen zoals huur- en zorgtoeslagen en de kinderkorting en zo wil Rutte ook nog eens zoals geplande opvolger Klaas Dijkhoff  voorstelde  miljoenen landgenoten die amper of niet kunnen rondkomen het vakantiegeld afschaffen zoals in de bijstand. Dijkhoff is een van de meest geavaarljke gekken van de VVD, wegens zijn totale gebrek aan empathie en rechtsgevoel.

* Ruttes Globalisten Beleid betekent niets dan Merkel Fascisme  en dat leid net zoals in alle andere eu landen tot enorme problemen zoals armoede, onrust, hogere kosten van het levensonderhoud, sterk toenemende corruptie, enorm veel misdaad, geweld,  onrecht, enorme tekorten, bezuinigingen en wachtlijsten zoals bij de politie en in de zorgsector,en dit walgelijke Merkel Beleid betekent,  steeds meer censuur, repressie, de aftakeling van uw goede burger rechten en het steeds ernstiger schenden van de mensenrechen.

* Het rampzalige effect van  Merkel Corruptie is  dat er steeds minder geld in omloop komt en de schuld en de rentelast alsmaar groter worden  waardoor  de staatskas ook door corruptie alsmaar leger geraakt.  Uit de berekeningen blijkt namelijk dat,  bij 30 procent van de Nederlanders die het minste te besteden hebben de koopkracht als gevolg van RUTTE III  corruptie  aanzienlijk daalt en bij meer dan 4 miljoen 50 plussers.

* De werkende middenklasse, de hogere inkomens en ook de ambtenaren  hebben  meer te besteden maar deze stijging van koopkracht is  marginaal door de verhoging van premies en extra heffingen waarmee rekening gehouden moet worden. Rutte heeft dus heel het land in de maling genomen, tegen iedereen gelogen en de economie zeer aanzienlijk beschadigd.

* Per saldo word door Ruttes Bende een bedrag van 1000 miljard euro  onttrokken aan koopkracht met als gevolg dat er veel meer ontslagen zullen vallen en nog veel meer zaken  de deuren zullen moeten sluiten en steeds meer burgers in de armoede gedrukt worden.

* Steeds meer eerste hulp posten van ziekenhuizen sluiten en het zal nog vele malenerger worden omdat er steeds meer noodzakelijke levensreddende zorg verloren gaat als gevolg van het wanbeleid en de corruptie.

* Rutte loog en beloofde  de aanwending van 2 miljard euro extra voor gemeentes die zorg moeten gaan bekostigen zoals in het kader van de WMO maar of daar ooit iets van terecht komt is geen vraag meer, gezien het feit dat het grootste gedeelte van die gelden de afgelopen jaren niet werden besteed door de gemeentes waarvoor het geld bedoeld was,  maar aan gelukszoekers  en aan  de verrijking van directies. Tal van gemeentes ziten ook al met miljoenen schulden  die men probeert weg te moffelen door valsheid in geschrifte.

* Het  gevolg van corruptie zoals ook  bij  gemeenten is dat steeds meer mensen die zorg behoeven geen zorg krijgen en dat de kwaliteit van de zorg  sterker achteruit is gegaan. Miljarden zijn verdampt,verspilt,weggesluisd of verdwenen in de vorm van woekerwinsten bij de topdirecties en at zijn allemaal politici uit de kringen van Rutte III.

* Rutte spreekt graag van miljarden aan uitgaves maar hij weigert aan  te tonen waar en hoe het vele geld aan de zorg word besteed. Een fors deel van de uitgaves gaat namelijk op aan woekerwinst ( geen handen aan het bed) waardoor steeds meer mensen geen zorg genieten.

* De enige manier om deze zeer negatieve trend te doorbreken is dan ook om  het Publieke Sector in ere te herstellen zoals de zorgsector met eevoor alle mensen goede betaalbare zorg,  en door de koopkracht met name bij de lagere inkomens te verhogen en de belastingen voor alle landgenoten te verlagen.  Ten tweedde zal de overheid veel meer moeten investeren en de bureaucratie en corruptie moeten oplossen.

* 124 hoogleraren Economie en proffessors hebben de regering Rutte in het verleden meermaals gewaarschuwd en geadviseerd wat te doen  maar Rutte en zijn waardeloze Kabinet wilden maar niet luisteren en gingen lachend door met het voor Nederland rampzalige EU beleid en de verkwisting van jaarlijks vele miljarden die in de bodemloze put werden gegooid van de  EU te Brusssel.

* Het valt dan ook sterk aan te raden dat geen enkele  ondernemer, ambtenaar, arbeider of pensioen of uitkeringsgerechtigde een stem uitbrengt op de VVD of D66 omdat zij zich hiermee fors in de vinger snijden en zichzelf daar mee de das om doen en hiermee ook nog eens miljoenen landgenoten in de verrdrukking en in een absoluut onaanvaardbare schrijnende armoede drukken.

* Het enorme fortuin dat momenteel  door de EU  besteed word aan met name gelukzoekers is duizend en een keer harder nodig  voor humanitaire hulp zo ook aan de hulp voor noodlijdende Nederlanders. Meer dan  genoeg geld word jaarlijks en al vele tientallen jaren  besteed  aan de wederopbouw en aan humanitaire hulp in de noodlijdende landen zoals aan landen waar  hongersnood is door de droogte, maar veel geld verdampt   agv woekerwinst en corruptie en dat is allemaal weggegooid geld. Veel geld word ook niet eens besteed aan humanitaire hulp, maar aan wapens,  en zo moet de gesbsidieerde bewapening van Palestijnen  dan ook maar  eens heel snel afgelopen zijn.

* Als gevolg van het wanbeleid en de corruptie werd Nederland minstens 2000 Miljard euro armer. Daarom zal Rutte in de  kraaag gevat  moeten worden en moeten worden weggestemd en verjaagd van het pluche, omdat anders nog veel meer geld word onttrokken aan de economie en dan  zal de geldschepping van reel en fictief geld in de vorm van spaarrente de economische ontwikkeling  nog ernstiger beinvloeden en leiden tot ruim 1000 miljard euro extra schuld en die schuld zal nog erger oplopen en nooit meer af te lossen zijn door heel Nederland. Rutte III moet ZSM verjaagd worden.

*  De enige  oplossing is dus gelegen in het eerlijker verdelen van de welvaart en door belastingverlaging en door fors te gaan investeren zodat veel meer mensen aan de slag kunnen en het bedrijfsleven weer adem krijgt.  Rutte liegt namelijk dat de economie het zo goed zou doen.

*  Goedgelovigheid, onachtzaamheid, kolonialisme, fascisme, nazisme, socialisme  en globalisme  vormen evenals de massa immigratie zoals dat te betreuren is in de loop van de geschiedenis, op een veelheid aan gebieden een grote bedreiging van de veiligheid en de vrede. Het is bovendien zeer sterk aan te bevelen om geen “Paard van Troje”  binnen te halen want dat kost zo als gebleken is  de onachtzamen  en weerloze onschuldige vredelievende mensen het leven.

* Het is  kostenbesparend en veel efficienter en meer levensreddend om de mensen in de noodlijdende herkomstlanden te helpen hun land op te bouwen en te leren hoe zij hun land op een verstandige wijze dienen te besturen. Eveneens valt het zeer aan te bevelen om het proces van de  in- en de uitstroom te reguleren via gecontroleerde grenzen zoals de meeste landen van de wereld dat al eeuwen op hun eigen wijze doen.

* Elk land en elke cultuur heeft het recht om er te zijn, hoe divers en veschillend ze ook mogen zijn edoch landen waar de mensenrechten worden geschonden dienen door de internationale gemeenschap ertoe via diplomatie overtuigd te worden en via sancties ertoe bewogen te worden om de mensenrechten in het belang van allen en de vrede na te leven.

* Het benodigde geld is ruimschoots beschikbaar en meer geld dan ooit komt vrij als Nederland uit de peperdure EU treed zodat Nederland als vanouds als een souvereine Staat weer vrij kan handelen zonder de verstikkende EU beperkingen.

* De EU noch de VN of welk een ander land of gemeenschap van landen zoals het Gemenebest hebben het recht om ook maar een ander land of dat nu een koninkrijk of een republiek is of welke  andere staatsvorm  dan ook,  via repressie en geweld zoals door Merkels Globalisten te Brussel en Berlijn,  te dwingen om miljoenen vreemden uit welk land zee ook mogen komen, binnen te halen zonder ook maar een vorm van controle
en  medezeggenschap van de bevolking en regering.

* Het reguleren van de bevolkingsaanwas en het inzetten op een goed georganiseerde natuurlijke krimp van de Nederlandse bevolking naar  12 – 15  miljoen mensen o.a door vergrijzing en remmigratie  is zeer aan te bevelen  voor een gezondere economie, voor het algeheel welzijn, voor  de veiligheid en voor een gezonder leefklimaat.

* “Hoe meer zielen, hoe meer vreugde”. Dat klinkt zo mooi  als je het wonder van een pasgeboren mensenkindje ziet, maar zo toont de wereld dat er hoe meer zielen erbij komen, er ook meer behoefte is aan onderdak,  schoon water  levensmiddelen en als gevolg van meer productie en consumptie komen er ook meer problemen en uitdagingen bij,  zoals bijvoorbeeld het oplossen van de toenemende vervuiling van Moeder Aarde agv de Co2 uitstoot en de vervuiling door de Indusie en Multinationals .

* Nederland gaat net zoals Belgie, Frankrijk en Duitsland agv Globalisme  kapot en moet gered worden, en dat kan alleen door de feiten onder de ogen te zien en snoeihard bij de verkiezingen af te rekenen met het rampzalige EU globalisten beleid en met de corrupte regering Rutte en hun stiekeme handlangers zoals Klaver en extremisten  zoals Duyvendak, Samsom, Koenders, Ollongren, Koolmees, Wiebes en  Sylvana  Simons.

* We staan voor de grote uitdaging om de door Merkel en loopjongens zoals Rutte veroorzaakte berg aan  rotzooi en problemen op te lossen door samen te werken en de krachten te bundelen op sociaal- economisch- en politiek gebied, en door de techniek en wetenschap in te zetten voor het ontwikkelen van nieuwe technieken ter bevordering van het welzijn, de economie, de mobiliteit, vrijheid, veiligheid, gezondheid, voor het redden van Moeder Aarde en de wereldvrede.

* Vrijwel alle lidstaten weigeren aan de geplande oorlog  mee te werken zoals Hongarije, de Visegrad, Italie, Polen  en alle landen die het door de Rothshilders opgestelde VN pact van Marakesch niet hebben ondertekend. Bovendien zijn ook  kernmachten zoals Pakistan, China en landen zoals Saudi Arabie beslist niet van plan om zich in de door Merkel Elite geplande Agend 21 oorlog mee te laten sleuren.

*Hyperinflatie, recessie en het ineenstorten van economien, het sociaal stelsel en de toenemende vervuiling door multinationals zoals Shell,  Dupont, Rother en vele andere Duitse, Franse en andere grote bedrijven, dienen evenals de groeiende massa consumptie, overpopulatie en  massa-immigratie en het toenemende gevaar van oorlog, dienen  nationaal, bilateraal en unilateraal en niet door een door veel landen ongewenst ondeugdelijk Marakesch pact,  maar door een goede samenwering van alle landen van de wereld,  te worden beteugeld. Landen die weigeren moet keihard via sancties door de wereldgemeenschap worden aangespoord zich van het kwaad af te keren en zich voor de vrede in te zetten.

* Het klimaatverdrag van Parijs is nutteloos, evenals het verdrag van Kyoto aangezien de meeste verdragslanden zich niet, of totaal niet houden aan de gemaakte afspraken zoals de VS,  Duitsland,  Frankrijk en  Nederland. Er zal in het belang van een gezondere  leefatmosfeer een nieuw plan gerealiseerd moeten worden voor de transitie van fossiele brandstof naar schone vormen van energie zoals zonne-energie,  Thorium en  Ether-energie zo ook elekrische energie, die opgewekt word uit zeewater en andere vormen van duurzame  energie zoals wind- en getijden energie etc.  De winning van schoon gas, uit Groningen zal  geleidelijk in de komende 30 jaar minderen tot 0.

* Ons zuurverdiende en bijeen gespaarde Pensioengeld moet tot op de laatste cent terug in Nederlands Beheer en Nederland moet zsm uit de EU treden voordat het dan ook echt te laat is en ons mooie welvarende land een verpauperde bananen-republiek word van Brussel door de schuld van landverraders zoals Pechtold, Asscher, Jetten en Rutte.

* Nederland is van oudsher een divers land waar vele culturen leven en van harte welkom zijn. Nederland is ook een land waar veel mensen veel geld via de missie schenken en aan de ontwikkelingshulp in de zogenaamde  derde wereld landen om daar de hongerende en de agv droogte van de dorst stervende mensen te redden,  en om miljoenen mensen te helpen aan een beter bestaan zoals door het slaan van drinkwaterputten, het bouwen van scholen,  door het leren zaaien ,ploegen en bewerken van het land  en door tal van projecten ter bevordering van de zelfredzaamheid.
* Het Merkel Globalisme leid tot grote sociale onrust,verzet,  geweld, tweedeling, opstanden en  massa demonstraties en tot een sterk opkomend nationalisme en de opvoering van de nationale bewapeningen zoals in  Duitsland met als gevolg een toenemende dreiging van escalatie en oorlog zoals met Rusland,  exact zoals deze zeer negatieve en destructieve ontwikkeling gescheidde voor het uitbreken van WO I  en exact en precies eender,  zoals dit gebeurde in het interbellum voordat de WO II  losbarste.  De geschiedenis herhaalt zich als we niet heel erg goed met zijn allen uitkijken en afrekenen met de corruptie,  en met het linkse en religieus fascisme van Merkels Elite,  dat allen maar  tot vernietiging en oorlog leid.

* Rutte en Merkels Euro  Staats Nationalisten zijn steeds bezig met het zaaien van verdeeldheid, angst, armoede, onheil en oorlog via valse propaganda door middel van de door hen omgekochte  main stream pers en media. Deze media zals NOS en CNN kan men totaal niet vertrouwen omdat zij er een totaal andere agenda op na houden dan het brengen van eerlijk en objectief nieuws  en zullen dan ook  wegens samenzwering verboden moeten worden.

* Het onderwijs moet weer toegankelijk worden voor alle jongeren en studenten. Meer inspraak voor de jongere generaties.  Toekomst gericht opbouwwerk. Afschaffen leenstelsel en herinvoering van de oude renteloze studie beurs.  Afstemmen van Onderwijs op de Economie en Vraag.  Studeren moet goed lonen. Gratis voorzieningen voor scholieren zoals vervoer en meer korting op  evenementen, reizen en seminars in het binnen en buitenland. Gratis Internet, Tablet, Fiets en Pc.

*  Verrijking van het onderwijs met  kunst en muziek en sport, plus het vak “sociale vaardigheden” op alle scholen. Gratis fruit en elke dag een glas verse jus d’ oranje en/of melk op elke school.  Betere voeding voorlichting en preventie op scholen  mbt Roken Drugs en Obesitas.  Introductie van het succesvolle Duitse  leer-werk stelsel. Verbod op uitbuiting door bedrijven van  stagiers. Verbod op kinderarbeid en preventie van
welke vorm van kinder-  jeugd – en studenten uitbuiting zoals door woekerwinst  huizenmelkers. Algeheel studentenrecht invoeren zoals studenten woonrecht.   Elke student heeft recht op een goede ondersteuning en een betaalbare kamer/woning en alle voor de studie noodzakelijke middelen van een goede kwaliteit.  Speciale voorzienigen  en  meer toezicht voor de veiligheid op elke school. Leraren kwaliteit wet invoeren. Geen
onbekame akelige mensen zonder diploma voor de klas die  studerenden nerveus maken, de orde niet handhaven en links of een andere soort extremisme propageren. Alcoholverbod voor leraren op school. Reguliere opvang en goede begeleiding voor overspannen leerkrachten. Oprichting van Speciale Beveiligde Scholen en Heropvoedings Internaten voor gewelddadige jongeren.

* Intensiferen van de  antie terreur bestrijding door  internationale veiligheidsdiensten zodat geweldplegende radicalen en fascisten zoals van ANTIFA en andere terreurbewegingen zoals het brandstichtende RARA , loverboys drugs- wapen  en mensensmokkel en de Soros-Merkel-corruptie- pedofielen netwerken worden opgerold, en tot behoorlijke straffen veroordeeld worden zonder recht op ook maar een dag vroegtijdige vrijlating.

*Minderjarigen vanaf 13 jaar die wapens zoals een geweer of een pistool of een mes aanwenden voor roof en terreur, en zulke bendes steken de kop op,  dienen in het belang van hen eigen veiligheid en de nationale veiligheid  te worden beoordeeld door de Rechter naar Volwassenen recht met dien verstande dat zulke jeugdigen in speciaal daartoe ingerichte  jeugdcentrale veilig en goed dienen te worden bewaard waar zij door gerichte educatie, sport en corvee begeleid worden op het rechte pad en naar een geslaagde toekomst. Detentie dient geen luxe hotel met internet en vrij verkrijgbare drugs te zijn  maar een helend proces van  adequate heropvoeding, studie, bezinning, weerbaarheidstraining en resocialisatie te zijn.

* Keien, granaten en of molotov coctails  gooien, evenals het alleen of in groepsverband kopschoppen en steken met een mes moet  in het belang van de nationale veiligheid van alle mensen bij de wet bestraft worden als  “poging doodslag”  met een strafmaat  van minimaal 12 maanden tot maximaal 25 jaar zonder recht op vroegtijdige vrijlating,  naar gelang de aard en de vreselijke  gevolgen van het geweldsmisdrijf , met een boete
bedrag erbij voor alle materiele en immateriele schade te  verhalen via Hoofdelijk Beslag ter compensatie van de slachtoffers.

* Totaal verbod voor alle en de buitenlandse scholen waar haat tegen Joden en Christenen of tegen welke groep of religie dan ook word verkondigd of waar de nederlandse wet word geschonden.

*Snoeiharde aanpak en de permanente detentie van terroristen en aanslagplegers zoals messtekers,  bogordel strijders en na strafuitzitting  verbannning als persona non gracia.

*Totaal verbod voor alcohol in het verkeer evenals welke verdovende middelen dan ook. Rijden onder invloed zwaarder bestraffen.  Het verbeurd verklaren van het  rijbewijs voor veelplegende wegpiraten.

*Rutte III dicteert net zoals de voorgaande regeringen als geldschieter de NPO, die  van Rutte steeds meer en belachelijk veel meer belastinggeld krijgt toegestopt voor  de valse staatspropaganda, het zaaien van verdeeldheid en angst voor Poetin en Trump en voor stiekeme sluikreclame voor Merkels EU en voor andere verwerpelijke zaken zoals het negatief neerzetten van De Kerk, het christendom, geestelijken en christenen zo ook het katholicisme en de wereldweide pro-life  beweging in zijn geheel.

*Overheden die wapens expoteren zijn per defenitie medeplichtig  aan de oorlogen die met deze wapens, werden en worden gevoerd,  zoals in de Oekraine, Syrie,  Kenia, Congo , Zuid Afrika,  Irak, Libie, Yemen, Afghanistan, De Balkan,  en in tal van andere landen waar conflicten op een bloedige wijze met oorlogstuig worden uitgevochten.

* Vrijwel de meeste oorlogen werden aangesticht door oorlogszuchtige mogendheden uit niets dan hebzucht en machtswellust en om geo-politieke redenen zoals de door de Merkel Elite aangestichte  genocide oorlog tussen moslims en christenen in de Balkan waarin  miloenen mensen om het leven zijn gekomen en ontelbaar velen ontheemd. Dat zijn de gruwelijke feiten van de  door Merkel en Rothshild  Elite aangestichte oorlogen waarin ook de Bilderbergers zoals  Figuren van Koningshuizen  en machtige bankiers participeren .

* Het hoogste doel van de mens is niet de overwinning door oorlog,  maar het stichten van vrede.

* Het is van levensbelang voor allen om de krachten te bundelen voor de vrijheid en de vrede en om de armoede de wereld uit te helpen door de corruptie weg te zuiveren, en de  welvaart eerlijk te verdelen,  door eerlijke kansen en alle middelen voor een goede toekomst vrij te maken voor alle burgers.

Word lid van de groep STAN via Facebook en  werk met ons mee aan een Welvarend Vrij Sociaal Nederland !

©opyright STAN 2018

Stan Rams

Amsterdam

09 01 2018