Samen Voor Nederland

Samen Voor Nederland


Samenwerken! is het devies in de strijd tegen onrecht corruptie extremisme misdaad en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm die het gevolg is van de corrupte regering.

Door samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we van Nederland weer een mooi veilig vrij en welvarend land voor alle mensen.

U kunt gratis lid worden van SVN via Facebook en met ons meewerken aan een Beter Welvarend Sociaal Democratisch Nederland


SVN STAN Programma


* Naleven van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen en van de Nederlandse Grondwet !

* Tegen armoede voor een gelijke verdeling en eerlijke kansen voor iedereen

* Hervormen van het Zorg stelsel naar een Nationaal Ziekenfonds zonder eigen risico

* Invoeren Basis inkomen zodat geen een landgenoot te kort komt

* Fors investeren in werkgelegenheid ( 600 000 Staats Garantiebanen waaronder 400 000 in de zorgsector) en 10 000 extra banen voor Onderwijs en Veiligheid

* Strikte Grens bewaking zoals in Canada, strikte handhaving en harde aanpak van openbaar geweld, misdaad, pedofielen en moordenaars, door preventie, educatie, beter en meer toezicht door politie en door hogere straffen voor veelplegers, moordenaars en verkrachters zonder onderscheid te maken op afkomst, huidskleur,seksuele geaardheid, leeftijd etc. Strafrecht dat niet in strijd is met artikel 1 van onze grondwet.

* Strenge Grens Controle om illegalen en wapen en drugshandelaren, mensenhandelaars en extremisten te weren.

* Afbouw en stop van van geluk zoekende immigranten betekent meer plaats voor echte vluchtelingen. Het reguleren van de bevolkingsaanwas, voor de komende 50 jaar om overbevolking en het ineenstorten van economie en sociaal stelsel en van de totale vervuiling van het land te voorkomen.

* Afschaffing dubbele paspoorten en van de diplomatieke onschendbaarheid

* Afschaffing van verjaring bij delicten zoals doodslag en moord. Het recht moet zijn beloop hebben.

* Nederland uit de EU, want Nederland moet weer vrij worden en zonder enorme hoge kosten afdracht aan de EU. Wij willen geen beperkend woud van EU regels van Belijn en Brussel. Nederland moet kunnen doen waar Nederland recht op heeft als Souvereine Staat.

* Volledig herstel van de Democratie. Invoering referenda wetgeving

* Volledig herstel van de Economie door belastingverlaging.

* Volledig herstel van politie, legerde en Douane.

* Volledig verbod op demonisering en haat zaaien door wie of welke religie groep of sekte dan ook. Geen sudsidies en geen vergunningen voor zogenaamde haat tempels.

* Forse Belasting en Accijns verlaging

* Fel Bestrijden van corruptie, wie corruptie pleegt mag geen overheids functie of positie in de politiek bekleden en betaald via beslag alle schade aan de staat die deze gelden verdeeld onder de gedupeerde belastingbetaler.

* Volledig herstel van de Veiligheid. 20 000 extra agenten. 5000 bij de Dierenpolitie.

* Nationaal Natuurbehoud en Duurzaamheid Programma. Nederland moet schoner, veiliger en gezonder worden

* Dierenrechten veel beter naleven. Harde aanpak van dierenbeulen. Verbod op onverdoofd slachten. Verbod op bont.

* Forse terugdringing van C02 uitstoot. Keiharde straffen voor multinationals die ons land vervuilen door gif en chemisch afval te dumpen in de bodem en in de rivieren.

* Bouwen van 60 000 pre fabricated houses. Kleine efficiente kant en klaar woningen voor alle 50 000 daklozen en de 3000 krakers die nu helaas geen woning kunnen vinden, zodat allen een goedkope maar mooie 2 persoons woning hebben en humaan en goed kunnen leven en met hulp van de overheid kunnen studeren om aan de slag te kunnen en een goede toekomst op te bouwen.

* Nationaal Referendum over de beperking van de betaling en bevoegdheden van het Koningshuis

* Herinvoering van de gulden.

* Investering in Duurzaamheid door de Overheid van 5 miljard euro jaarlijks. Subsidies voor zon panelen voor alle Landgenoten.

* Het naleven van de universele rechten van de mensen en het bestrijden van elke vorm van discriminatie, fascisme en nazisme.


Word lid van STAN via Facebook en met ons meewerken aan een Welvarend Sociaal Democratisch Nederland !


Stan Rams

5 september 2017 Amsterdam


Over Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, op 7 september 1958 en sinds 1978 enthousiast actief met kunst en muziek. U kunt met mij contact opnemen per mail: stan@stanrams.com of bellen op + 031-06 426 207 67 met vriendelijke groet, Stan Rams
Dit bericht is geplaatst in Column met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.