rich dutch people video

The richest dutch people of the world

Note:  Bovenstaand Clip is niet meer actueel. Er komt binnenkort een nieuwe clip met de actuele top van de top rijjkaards van Nederland


Who is the world richest person?


De rijkste mensen van Nederland/ The Richest people of the world.

Hoe rijk zijn de rijkste mensen van Nederland en wie zijn dat? Is de rijkste Nederlander misschien ook nog de rijkste Scrooge ( gierige vrek))  ter wereld?  Zijn die mensen op een eerlijke manier aan hun fortuin gekomen of zijn het misschien wel bedriegers,oplichters en akelige dieven?  Hoe rijk zijn Beatrix en de leden van het Koninklijk huis? Hoe komen deze alsmaar meer belastinggeld opeisende rijkaards eigenlijk aan hun onmetelijke fortuin?


Laten we eerst beginnen met de schatrijke Bill Gates. Deze Microsoft-oprichter die volgens klokkenluiders hemelsrijk werd met zijn software vol met spyware,  voert de lijst van rijkste personen in de Verenigde Staten aan die elk werd samengesteld door het Scrooge Celebrity  blad  “Dagobert Yearly”.


Het vermogen van Gates  wordt geschat op 56 miljard dollar.  Een aantal plekken lager in  de Scrooge List staan de twee Google-oprichters Sergey Brin en Larry Page met elk een vermogen van 18 miljard dollar en ze delen daarme de zestiende plaats.


JK Rowling


JK Rowling, de bedenkster van Harry Potter,  is dankzij Potter rijker geworden dan de koningin van Engeland. Rowlings vermogen is in korte tijd vertienvoudigd. Rowling is niet alleen de hoogst genoteerde auteur, maar ook na Prinses Diana de meest geliefde  rijkste self-made vrouw ter wereld.  Er zijn wel meer dan 4 andere vrouwen rijker, maar die werden rijk door een vermogende partner aan de haak te slaan. Rowling verdiende haar fortuin echter eerlijk  met meer dan 290 miljoen verkochte boeken en met de opbrengsten van de filmrechten en merchandising.


Toen Rowling haar eerste Potter schreef, woonde ze in een piepkleine  flat in Edinburgh en  ze leefde van een magere uitkering van nog geen 70 pond per week. Omdat ze geen geld had om de verwarming te betalen, ging ze vele jaren lang elke dag naar een cafeetje waar ze van de kastelein bij een warme kachel urenlang mocht gaan schrijven.
Rowling verdient 1,44 pond aan elk verkocht Harry Potter boek in de hele wereld en geeft al vele jaren een groot deel van haar vermogen aan goede doelen en mensen die in de nood verkeren.  Rowlings werd met het wegschenken van 10 miljard pond enige jaren terug de grootste weldoenster aller tijden.


Helaas zijn er ook onmetelijk rijke gierige Scrooges  op de wereld zoals het gezelschap van het duurste en rijkste Koningshuis van de wereld.  Dat Huis van Oranje noemt zich hooggeboren door God almachtig verheven,  maar ze zijn helemaal niet van adel en deze deze ordinaire figuren hebben volgens tal van  historici en deskundigen om diverse redenen geen enkel recht op de Troon.  Het Oranjehuis  vergaarde zoals iedereen weet gedurende de Koloniale Gouden Eeuw een giganisch vermogen via oorlog en koloniale uitbuiting. Het Huis van Oranje is het rijkste Koningshuis van de wereld en besteed nog geen 0.000000o01 procent van haar gigantische vermogen aan goede doelen. Af en toe schenkt het zichzelf gul wanende  Koningshuis ridderordes en aalmoezen aan fans  die het Huis van Oranje weten te behagen door te paaien, en door hen de hielen te likken als onderdanige lakeien, knechten en slaven.


Paul McCartney is de rijkste  best genoteerde kunstenaar. De 60 plusser popmuzikant heeft een vermogen van ruim 1,2 miljard euro.


Mick Jagger van de Rolling Stones, staat op een 181 ste plaats van de meest rijke artiesten met een bescheiden vermogen van  slechts 175 miljoen pond.


In de top 1000 staan maar liefst 50 popmuzikanten en producenten zoals Elton John, Eric Clapton,  Ringo Starr, Jimmy Page, Dave Gilmour, Engelbert Humperdinck en vele andere steengoede  artiesten die hun roem en fortuin vergaarden in de jaren zestig en zeventig.


Madonna, de oversexte pop tante die ook al vrijwel niks aan goede doelen schenkt,  bezit 390 miljoen pond en meer dan het dubbele van Catherine Zeta-Jones en Michael Douglas met 170 miljoen pond. Simon Fuller, de bedenker van Pop Idols bezit ongeveer 91 miljoen pond.


De rijkste gierigste Britse Vrek is de  Hertog van Westminster die 5,9 miljard pond bezit. Charlene de Carvalho dochter van wijlen Freddie Heineken en haar echtgenoot Michel staan op de negende plaats met een vermogen van 3,2 miljard pond.


Prinses Beatrix?


Volgens royalty bronnen verdient  ex-koningin  Beatrix minstens 450 miljoen euro netto per jaar met haar aandelen vermogen van Schell en Lockerby en met duizend en een andere bedrijven. 250 miljoen euro word er nog eens per jaar bijverdient met vastgoed en allerlei andere zaken.  Beatrix,  is met een totaal vermogen van 2795 miljard Euro de rijkste vrouw van de wereld  hetgeen o.a te danken is aan haar Shell aandelen vermogen. Volgens de RVD (Rijksvoorlichtingsdienst ) bedraagt het vermogen van Beatrix en van alle Oranjes samen echter slechts 800 miljoen euro.


Het Hollands Koninklijk huis kost de belastingbetaler een dikke 400 miljoen euro per jaar en daar komen nog eens extra kosten bij die  door de regering Rutte VVD onder allerlei vage kosten worden weggemoffeld. Het Oranjehuis is oook nog eens het duurste en meest luxe Koningshuis van Europa volgens professor Herman Patrijs van de Vrije Universiteit te Gent. Volgens Patrijs  is het geliefde Spaanse hof het goedkoopste van Europa en zijn de  minder geliefde Oranjes gierig, veeleisend en ontzettend duur. Een sterk vermoeden bestaat bij Patrijs dat de kosten van de Oranjes in werkelijkheid vele malen hoger zijn dan de opgegeven 114 miljoen Euro per jaar.


35 procent van de Nederlanders vind dat het Koningshuis wel heel erg te duur is, maar wel ergens toe dient zoals een vrije feestdag en een gevoel van eenheid. Steeds meer mensen, en nu reeds ruim 53 procent, vind dat het met luxe en priveleges overladen Huis van Oranje in de moderne samenleving absoluut niet thuis hoort. Dat kom ook omdat de Oranjes meer rechten hebben dan hen onderdanen en omdat  er sprake is van een onaanvaardbare uitbuiting vanhet volk en ongelijkheid. Beatrix zou volgens specialisten  ook al helemaal niet van koninklijke bloede zijn en haar zoon,  Willem  Alexander, zou dus ook geen enkel recht hebben op de troon. Het is al vele jaren geen geheim dat de Oranjes  DNA-onderzoek weigeren, omdat via DNA onderzoek vast zou komen te staan dat zij geen enkel recht hebben op hun titels, de Troon en hun miljarden fortuin.


Ruim 53 procent van de Nederlanders vind dat het Koningshuis moet worden afgeschaft. In tal vanlanden van de wereld zjn de mensen niet blij met het Oranjehuis en dat komt omdat de Oranjes als rechts extreme populisten worden gezien,  omdat zij namelijk elk jaar rondrijden in een Gouden Koets met panelen waarop de slavernij word verheerlijkt. Veel mensen vinden het absoluut onaanvaardbaar dat de Oranjes hun gigantische vermogen hebben vergaard door  oorlogen, mensenhandel en via de diefstal van tonnen goud en juwelen uit de voormalige kolonien, waar honderdduizenden mensen in de naam van Oranje als slaven werden uitgeplunderd en op een gruwelijke wijze werden afgeslacht.


Ex Koningin Beatrix staat niet bekend als een weldoenster en zij heeft in haar leven ook nimmer ook maar een euro willen inleveren ten bate van het Volk. De steenrijke prinses  bezit altijd meer dan ze ooit in haar leven zou kunnen opmaken en ze is nooit tevreden en wil alsmaar meer uit hebzucht.  Ze werkte een leven lang 60 uur per week als een paard,  om de politiek te dicteren met het doel om het door de Oranjes bijeen geroofde kapitaal zoals  tonnen goud, juwelen en onbetaalbaar dure kunstschatten te vermeerderen en om steeds meer geld op te eisen ten koste van de burgers.  De Oranjes besteden overigens 95 procent van hun tijd in extreem luxe paleizen  met goudentoilletpotten en in extreem dure luxe vakantieparadijzen. De praktijk leert dat het Oranjehuis een nutteloos geldverslindend instituut  is van decadentie en uitbuiting van het Volk der Nederlanden.


De  regering van de salon socialist Kok heeft 14 jaar geleden vele miljarden uitgetrokken voor de aanschaf van de JSF.  De meerderheid van Nederland was daar olv de sociaal demoraat en de tot grootste volksheld  uit de geschiedenis gekozen Pim Fortuyn  op tegen, maar de corrupte Kok drukte de aankoop via verkiezings bedrog door.  Na het regime van zijn opvolger JP Balkenende werkt anno 2018 ook Marc Rutte  als een knecht voor Het Huis van Oranje, dat minstens 100 miljard aandelen Shell bezit en grote belangen heeft bij Lockerby, de firma die de JSF maakt.  Het Huis van Oranje en de kartel regering van Rutte zijn er de afgelopen jaren ook weer in geslaagd om honderden miljoenen extra winst via de aandelen handel te boeken  en  bovendien word er over de vele miljarden winst van Shell  geen een euro aan winstbelasting betaald. Rutte en zijn geldwolven kartel verrijken zich schaamteloos over de ruggen van het Volk,  dat alsmaar meer  moet bezuinigen,meer belasting moet betalen  en helemaal niks heeft in te brengen omdat het kabinet Rutte niets anders is, dan een corrupte kartel,  annex bananen republiek bende.


De Steenrijke Oranjes hebben hebben ondanks hun onmetelijke rijkdom echter geen leuk leven wegens de vele verplichtingen, wegens het alsmaar moeten zwaaien en glimlachen  en wegens hun mateloze hebzucht want ze willen alsmaar meer geld en macht. Hun armzalig geestelijk leven herkent men aan hun decadente look, en aan hun wanstaltige peperdure hoedjes en de belachelijk aaarts lelijke kleren waarmee ze indruk mee proberen te maken via de valse Propaganda Pers.  Men herkent zulke graaiers ook aan hun op half twaalf hangende facelift en een hangbuik zoals van een vetgemest everzwijn.  Het vatsig postuur van deze populistische parasieten,  krijgen ze van het drinken van sloten peperdure wijnen en door het als uitgehongerde wolven schranzen van door hun zelf op een bloeddorstige wijze tijdens de jacht afgeslachte everzwijnen, herten, gevogelte en tal van met  uitsterven bedreigde diersoorten.

Geen van deze harteloze goddeloze dierenbeulen  is echter  gelukkig en vrij en geen een van hen slaapt ook maar een nacht met een rein geweten, en dat is dan de prijs die ze betalen voor het misdadig luxe leven dat zij menen te  leven in de naam van God,  Volk en Vaderland. Dit verachtelijk soort namaak adel,  zit dan wel  gevangen in een  Gouden Kooi van leugens,  paleis complotten,  dierenbeularij, afgoderij, duivelse rituelen, misdaad  en decadentie. Men kan maar liever medelijden hebben met zulk een vrekken want deze zombies zonder hart, zonder een ziel en zonder ook maar een grammetje eer of zaligheid zijn zeer te beklagen want al  deze lamlendige schurken zullen hoe dan ook vroeg of laat door de hoogste rechter worden afgerekend,  en dan zullen ze met de billen bloot op de  kachel gillen en schreeuwen van pijn en smeken om genade als zij  branden in het vuur van De Euro Duivel.


De rijkste man ter wereld / The Richest man of the planetGuy de Rothschild bezit liefst  $490.000.000.000.000.000,-  en elke seconde   komt er vanzelf een enorm groot kapitaal aan rente bij waar je een leven lang hard voor zou moeten werken. Als het vermogen van De Rothshild eerlijk onder de wereldbevolking zou worden verdeeld zou iedereen een fortuin van 70 miljoen $ krijgen maar dan zou de wereldeconomie instorten, immers zou geen mens nog willen werken en iedereen zou van alles dat zijn of haar hartje begeert willen kopen ten minste wat er te koop is. Een mens kan echter hoe rijk deze ook mag zijn, nooit van zijn leven alles  kopen zoals  trouw, een goed geweten! liefde!  vriendschap en een mooi en lang gezond leven.


Rothschilds vermogen bedraagt voor meer dan de helft het geroofde vermogen van de Freemasons en The New Illuminators (Knight Templars)  Het startkapitaal van dit onvoorstelbaar groot vermogen behoorde toe aan de Tempeliers die in 1307 werden opgepakt,  beroofd en vermoord , maar die vooraf een deel van hun schat in veiligheid hadden gebracht. Dit was de grootste schat uit de geschiedenis.  In 1314 werden de Godsvruchtige Tempeliers door de Inquisitie in opdracht van het Oranje Huis en de Rothshilds  ter dood veroordeeld en op de brandstapel verbrand of gevierendeeld. Mer danduizend godsvruchtige Tempeliers werden in de naam Oranje met een hakbijl onthoofd waarna men hun hoofden op spiezen rijgde en tentoonstelde op de pleinen van de grote steden als afschrikwekkend voorbeeld. Volgens prominente rechsgeleerden en historici is het Huis van Oranje  het meest rijke en moordlustige adelhuis van de wereld wegens de Koloniale Roofoorlogen in de Gouden Eeuw, waarbij vele miljoenen weerloze mensen in de naam van Oranje werden  afgeslacht en uitgemoord.


Dan volgt hier de top rijkste mensen van de wereld.


The Top Richest People 


  Stan Rams

  Guy de Rothschild   $490.000.000.000.000.000,-

Carlos Slim Helu & the greedy  family  $73 B

Bill Gates The microsoft spyware man”   $69 B

Amancio Ortega alias “Smartface”  $57 B

  Warren Buffett  “The Wall Street Terror Clown” $53.5 B

David Koch “the pizza man” $34 B


Geld maakt niet gelukkig.


De zogenaamde “krediet crisis” werd en word veroorzaakt door Koningshuizen, Illuminate bankiers  en  de door hen opgerichte Bilderberg groep. Het volk bestaande uit de naar vrijheid, recht en vrede strevende mensheid, zal zich dan ook moeten verenigen en de krachten bundelen om af te rekenen met de Illuminatie Bilderberg Maffia en met de corrupte politiek en deze moeten verjagen en vervangen door een humaan sociaal systeem dat de mensheid dient en alles dat bloeit en leeft met alle liefde van de wereld koestert. De wereld heeft meer dan genoeg aan schatten en aan natuurlijke bronnen en hulpmiddelen en als deze eerlijk worden verdeeld hoeft geen mens op aarde ooit nog onder armoede te lijden en in de nood te zitten.


Liefde, vrede en de vrijheid zijn het kostbaarste goed. Als de wereld de ogen sluit en de corrupte politiek, de Illluminatie en de vrekkige Koningshuizen geen halt toeroept zal er in de toekomst geen mens nog vrij en gelukkig kunnen leven.

Goedheid is onbetaalbaar. Waar zou de mensheid zijn zonder de mensen die zich belangeloos inzetten voor de wereld en hun geluk en bezit hoe groot of klein dan ook met alle liefde delen?

“Geluk word alleen maar mooier als je het deelt”

Stan Rams

12 juni 2014


Tags


Rothschild, rich dutch people video, top richest dutch people, De rijkste mensen van Nederland,  Dutch top richest people, vrekkige rijkaards die het volk bedriegen en uitbuiten en niks over hebben voor de noodlijdende medemensen. Elite Criminals


Over Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, op 7 september 1958 en sinds 1978 enthousiast actief met kunst en muziek. U kunt met mij contact opnemen per mail: stan@stanrams.com of bellen op + 031-06 426 207 67 met vriendelijke groet, Stan Rams
Dit bericht is geplaatst in Column, Scrooges, Video met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.