grote onrust over Pfizer/BioNtech vaccin vergunning professors slaan alarm laat je niet prikken


pfizer clausule

De bovenstaande foto van de bewijslast. Rutte, Bruls, Koopmans, Gommers, v Dissel en de Jonghe hebben U niet zoals het moet geinformeerd. De resultaten van het onderzoek hoeven pas ingeleverd te worden in DECEMBER 2023.Dat betekent dat  wie zich laat vaccineren meedoet aan een experiment en dat de resultaten meetellen om te bepalen of het wel/niet veilig en effectief zal blijken te zijn. WIL JIJ PROEFKONIJN ZIJN?


pfizer rommel


Uit de Kamerbrief van De Jonge (16 november): ”Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccines gemaakt zijn, is een risico.’ Waarom zegt Hugo dat niet tegen het volk? Waarom liegen Rutte, v dissel, koopmans, oosterhaus, gommers, kaag, wiebes en Seegers etc?, waarom verraden zij het Volk der Nederlanden door  de burgers  te schaden en  in levensgevaar te brengen dmv  een niet  getest rna muterend vaccin?


“Massa mRNA Vaccinatie Roekeloos en onnodig”, zegt Prof. Dr. Theo Schetters


DRINGEND ADVIES VAN HOOGLERAAR CAPEL :  CORONA VACCIN GEVAARLIJK!


mRNA Vaccin: Beseffen mensen eigenlijk wel: -dat het om een voorwaardelijke vergunning gaat -dat vaccineren betekent dat je deelneemt aan een levensgevaarlijk experiment -dat het hier om genetische manipulatie gaat -dat de@PubliekeOmroep reclame maakt voor een crimineel medisch experiment

De mensheid staat in 2020 voor een nieuwe uitdaging. Ondanks de informatieve tegenstrijdigheden, verkeerde informatie en angst, weten we vandaag genoeg over de COVID-19 om een standpunt in te nemen – wetenschappelijk, ethisch, juridisch, civiel, economisch. Gebaseerd op waarnemingen en feiten, rekening houdend met de mening van honderden wetenschappers – epidemiologen, virologen, longartsen, pathologen, artsen van andere specialiteiten, advocaten, economen, sociologen, psychologen, specialisten etc

wij, de burgers van verschillende landen, die de verklaring hebben ondertekend,  verklaren niet toe te staan dat de angst voor louter acute respiratoire virale infectie (ARVI) onze rechten wegneemt, we zullen niet toestaan dat de wereld die we voor onze kinderen hebben gebouwd, wordt vernietigd! En we zullen voor hen vechten! 

Petitie : Declaration Against Panic and Mass Restrictions

Petitie 2 : Alle lockdown-maatregelen moeten worden opgeheven. Er dienen dan ook zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te komen. Teken de petitie Vrijheid Nu


Zie meer dringende waarschuwingen van professors hoogleraren op het gebied van vaccinaties, infectieziektes virologie

“De maatregelen en lockdowns hebben een zeer negatief effect en worden verlengt met 3 weken. De logica is ver te zoeken tenzij je andere externe belangen erbij brengt. Belangen waarvan wij allemaal reeds goed geïnformeerd zijn sinds 2020. Rutte veroorzaakt met zijn kartel met kwade opzet een niet in geld uit te drukken schade, dood en ellende.

Het STOPT pas wanneer wij de burgers toegeven dat Ruttes bende het land de afgrond in stort, dat Ruttes khasaarse kartel  is  schuldig gebleken aan een lange lijst vreselijke misdaden. Men dient Rutte en zijn handlangers af te zetten en met zijn bende te berechten zoals wegens misdaden tegen de mensheid.

Wij hebben heel veel macht, wanneer wij stoppen met buigen en stoppen met zoeken naar schuld. Wij doen het juist heel erg goed als kritisch en zelfstandig-denkende mensen en wij zullen de basis vormen van een betere samenleving. Een samenleving die zijn naam eer doet en niet alleen voor de show is. Sta in je kracht.Werk samen,  Blijf integer. Leef vanuit liefde en onthoud goed, vrijheid en wijsheid horen bij elkaar.


Corona Vaccins onveilig volgens top experts

Top experts weigeren Corona Vaccin Wees heel voorzichtig met wat er zich misschien gaat herhalen.Wees heel voorzichtig met wat er zich misschien gaat herhalen. Dr James Lyons-Weller Pa Medical Freedom Press … Lees verder

Corona vaccin is levensgevaarlijk controle wapen

Dr. Heinrich Fiechtner sloeg de Duitse regering en de media om de oren voor hun valse propaganda, verkeerde informatie en nepnieuws over het Coronavaccin. In een gepassioneerde toespraak in het Duitse parlement … Lees verder

Geplaatst in Gezondheid | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederland vervuilt steeds erger door de schuld van rutte III en Groen linksTienduizenden mensen met een longziekte willen verhuizen om de slechte lucht in hun omgeving. Een aantal van hen doet dat, maar anderen hebben er de mogelijkheden niet voor en blijven dus noodgedwongen worstelen met de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Dat zegt het Longfonds, dat zich baseert op nieuwe cijfers van het Nivel.

Nederland telt 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Een kwart van hen heeft wekelijks last van luchtvervuiling. Het leidt tot benauwdheid, hoesten, geprikkelde slijmvliezen of een lagere longfunctie. Eén op de acht longpatiënten denkt daarom aan verhuizen.

Jaarlijks overlijden minstens 30.000 Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling zoals door blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon. De sterfte neemt toe door longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma is het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. Nederland is het meest vervuilde land van Europa. Steeds meer mensen worden ziek en krijgen last van benauwdheid door de vervuilde lucht in hun woonomgeving. Rutte I II III en de splinterpartij Groen links zijn daar volledig verantwoordelijk voor wegens wanbeleid en het zeer fors vergroten van de kankerverwekkende biomassa-houtstook.

Teken de petitie STOP DE RUTTE III MASSA BOMENKAP

kappppTeken aub hier de Petitie !


Deel de Podcast >>> Stop de kap >>> zet muisaanwijzer op de speler, klik rechter muisklik om de mp3 te downloaden>>> kies audio opslaan. 

beste mensen,

Anno 2019 zijn er 30 000 doden elk jaar agv Luchtvervuiling. De sterfte zal drastisch toenemen als de plannen van RUTTE III en GL doorgaan zullen meer dan 624 biomassa-centrales in Nederland werking treden met NOODLOTTIGE GEVOLGEN !!!

In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen a.g.v. het wanbeleid van Rutte III gekapt, zoals door SBB om de bomen met EU subsidie te versnipperen en te stoken in biomassa-energiecentrales die 15 procent meer vervuilend zijn dan gascentrales.Dit is volledig in strijd met onze grondwet, de mensenrechten en het EU verdrag. De massa bomenkap is zeer slecht voor mens en dier (flora en fauna) en moet dan ook z.s.m. verboden worden! Alle bossen en bomen moeten behouden blijven ! voor nu en de komende generaties.

Opgepast!

Nederland heeft met 8 procent verhoudingsgewijs het minste bos van Europa, desondanks kapt Rutte verhoudingsgewijs meer dan in het Amazone woud. CO2 neutrale bomenkap voor biomassa is vernietigend voor flora en fauna. De EU en de regering Rutte III en GL zijn totaal verkeerd bezig.Houtsnippers met enorme EU subsidies verbranden is minstens anderhalf keer meer vervuilend dan steenkool en levert nog meer uitstoot dan energie die opgewekt word door verbranding van het schone aardgas.


Zonder bomen kan er geen leven op aarde bestaan

belang van bomen


Alarm: De klimaat vernietigers zoals de leugenaars Rutte (VVD) Jetten( D66) Klaver( GL) en Vattenfall maken Nederland onleefbaar en helemaal kapot


Nederland ontbost agv massa bomenkap sneller dan het Amazonegebied.

Nederland heeft met name agv RUTTE I II III wanbeleid het minste bos (8 %) van alle EU landen !

Nederland is het meest vervuilde land van de gehele EU.

Er is sinds Rutte aan de macht kwam al meer dan 30 000 hectare bos weggekapt. Rutte III wil nog veel meer onvervangbare bossen wegkappen en verstoken in ziekmakende biomassa-centrales. Dat moet ZSM stoppen !

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales is een leugen, omdat de uitstoot van CO2, fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen door biomassa-centrales, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en voor het gehele Klimaat.

RIVM, Milieudefensie, Longfonds. WHO (World Health Organization) , Greenpeace en vele andere organisaties en natuurwetenschappers waarschuwen dringend voor de gevolgen van de vervuilende biomassacentrales zoals : steeds meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, longkanker, COPD en hart-en vaatziekten.

Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is minstens 15 % meer vervuilend, met meer CO2 roet en fijnstof uitstoot, dan stoken op gas of olie

De biodiversiteit word op grote schaal door de massa-bomenkap vernietigd.

De massa bomenkap is in strijd met de mensenrechten, het akkoord van Parijs en onze grondwet.

&&&&&&&&&&&&&&

Petitie

&&&&&&&&&&&&&&

wij burgers, verzoeken de regering:

ZSM het totaal verbod op de massa bomenkap en biomassa-ovens in Nederland

Uitsluitend kappen met kapvergunning als daartoe een zeer goede reden is zoals voor de veiligheid of wegens een aantoonbare boomziekte

Stop alle subsidie op hout biomassa (= 15% meer CO2 uitstoot dan steenkool!)
Stop deze subsidie ook wel SDE+ genoemd per direct vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor mens, dier en de natuur door de vervuilende en zorgwekkende uitstoot en de verwoestende effecten hiervan op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit

Aanplant van minstens 30 000 hectare aan nieuwe bossen, ter vervanging van de reeds gekapte bossen

Jaarlijks 35000 hectare extra aanplant van gemengd bos en bomen

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij, en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Teken aub hier de Petitie !


STOP DE BOOMKAP EN BIOMASSA MAIL CAMPAGNE

Als eerste: Bewaar deze pagina, teken en deel de petitie en deel deze pagina aub!

Roep de politieke partijen z.s.m. op, als je vindt dat de geplande miljardensubsidies voor de ziekmakende hout-gestookte biomassacentrales moeten worden STOPGEZET.

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales is een pertinente leugen, omdat de uitstoot van CO2, fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen door biomassa-centrales, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en voor het gehele Klimaat.

Stop de massa boomkap en vervuilende biomassa-centrales ! Dat kan door de onwetende voorstanders van biomassa en boomkap zoals van PVDA D66 GroenLinks en CU een bondige mail te sturen, met daarin de claim dat zij hoofdelijk verantwoordelijk worden gesteld voor alle uit hun beleid voortvloeiende schade, zoals ziek worden( Astma, COPD, Longkanker e.a.) agv verwijtbaar wanbeleid zoals het toestaan van giflozingen in Nederland, en het subsidieren van lucht-vervuiling zoals door ziekmakende biomassa-centrales.

De mailadressen van de Eerste Kamerleden van PvdA, D66, Groen Links en CU staan hieronder.

Roep hen tot de orde, het effect zal enorm zijn!

 

DOEN DUS !!!!

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij, en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Stuur hen allemaal de claim mail!

PvdA

ferd.crone@eerstekamer.nl
MeiLi.Vos@eerstekamer.nl
e.m.sent@eerstekamer.nl
jopie.nooren@eerstekamer.nl
ruud.koole@eerstekamer.nl
jeroen.recourt@eerstekamer.nl

D66

annelien.bredenoord@eerstekamer.nl
petra.stienen@eerstekamer.nl
j.backer@eerstekamer.nl
boris.dittrich@eerstekamer.nl
alexandra.vanhuffelen@eerstekamer.nl
carla.moonen@eerstekamer.nl
henk.pijlman@eerstekamer.nl

Groen Links

margreet.deboer@eerstekamer.nl
r.ganzevoort@eerstekamer.nl
roel.vangurp@eerstekamer.nl
farah.karimi@eerstekamer.nl
saskia.kluit@eerstekamer.nl
paul.rosenmoller@eerstekamer.nl
gala.veldhoen@eerstekamer.nl
kees.vendrik@eerstekamer.nl

CU

mirjam.bikker@eerstekamer.nl
p.ester@eerstekamer.nl
tineke.huizinga@eerstekamer.nl
maarten.verkerk@eerstekamer.nl

Note: de hele openbare lijst van eerste Kamerleden vind je op https://www.eerstekamer.nl/…/ledenlijst…/f=/vl1smtivtlvc.pdf:


“Hoe haal je het in je hoofd om zo’n ding in het midden in een woonwijk te plaatsen, direct naast een school en vlakbij een ziekenhuis!”

biowaanzin


Geplaatst in Gezondheid | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Donald Trump will be officially re-elected


StanRams parleyed.

— Stan StanRams

Thursday, January 7, 2021


Geplaatst in Column | Getagged | Een reactie plaatsen

dringende waarschuwing van Prof. Dr. Theo Schetters en hoogleraren >>>neem geen corona vaccinDRINGEND ADVIES VAN HOOGLERAAR CAPEL   >  CORONA VACCIN GEVAARLIJK!


mRNA Vaccin: Beseffen mensen eigenlijk wel: -dat het om een voorwaardelijke vergunning gaat -dat vaccineren betekent dat je deelneemt aan een levensgevaarlijk experiment -dat het hier om genetische manipulatie gaat -dat de@PubliekeOmroep reclame maakt voor een crimineel medisch experiment

Petitie: Alle lockdown-maatregelen moeten worden opgeheven. Er dienen dan ook zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te komen. Teken de petitie Vrijheid Nu


Zie meer dringende waarschuwingen van professors hoogleraren op het gebied van vaccinaties, infectieziektes virologie


Corona Vaccins onveilig volgens top experts

Top experts weigeren Corona Vaccin Wees heel voorzichtig met wat er zich misschien gaat herhalen.Wees heel voorzichtig met wat er zich misschien gaat herhalen. Dr James Lyons-Weller  Pa Medical Freedom Press … Lees verder

Corona vaccin is levensgevaarlijk controle wapen

Dr. Heinrich Fiechtner sloeg de Duitse regering en de media om de oren voor hun valse propaganda, verkeerde informatie en nepnieuws over het Coronavaccin.  In een gepassioneerde toespraak in het Duitse parlement … Lees verder

Geplaatst in Column, Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De verborgen corona agenda achter de verwoesting van onze samenleving


WEF CORONA HOAX GREAT RESET EXPLAINED


DRINGEND ADVIES VAN HOOGLERAAR CAPEL    NEEM GEEN VACCIN !Petitie: Alle lockdown-maatregelen moeten worden opgeheven. Er dienen dan ook zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te komen. Teken de  petitie  Vrijheid Nu


Tedros Great Corona Reset


 Zie ook: Corona vaccin is levensgevaarlijk controle wapen


Onafhankelijk parlementslid, de alom gerespecteerde top wetenschapper Dr. Heinrich Fiechtner sloeg de Duitse regering en de media om de oren voor hun eindeloze valse propaganda, verkeerde informatie en Ruttes nepnieuws over het Coronavirus. In een gepassioneerde toespraak in het Duitse parlement … Lees verder


Geplaatst in Gezondheid, Nieuws | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dr. Kory testimony on December 8, 2020 Ivermectin is the cure for corona


Dr. Pierre Kory (FLCCC Alliance) testifies to senate committee about I-MASK+ (incl. the following Q&A part)

Appearing as a witness Tuesday morning before the Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs—which held a hearing on “Early Outpatient Treatment: An Essential Part of a COVID-19 Solution”— Dr. Pierre Kory, President of the Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), called for the government to swiftly review the already expansive and still rapidly emerging medical evidence on Ivermectin.

The data shows the ability of the drug Ivermectin to prevent COVID-19, to keep those with early symptoms from progressing to the hyper-inflammatory phase of the disease, and even to help critically ill patients recover.

Dr. Kory testified that Ivermectin is effectively a “miracle drug” against COVID-19 and called upon the government’s medical authorities — the NIH, CDC, and FDA—to urgently review the latest data and then issue guidelines for physicians, nurse-practitioners, and physician assistants to prescribe Ivermectin for COVID-19.

Get all relevant information on the FLCCC Alliance’s prophylaxis and treatment protocols for COVID-19 on flccc.net


ivermecitine

Ivermectine

Ivermectine is een veilig anti-parasitair geneesmiddel, waarvoor William C. Campbell in 2015 zelfs de Nobelprijs heeft gekregen [9]. Tevens staat het op de lijst met meest essentiële medicijnen van de WHO ‘The Selection and Use of Essential Medicines’

Ivermectine blijkt met betrekking tot COVID-19 zowel antivirale eigenschappen te bezitten (effectief in profylaxe en vroegtijdige behandeling) en ontstekingsremmende eigenschappen (effectief in ziekenhuisbehandeling).

Het team van Prof. Paul Marik en Dr. Pierre Kory (meer dan 2000 peer reviewed wetenschappelijke publicaties) hebben een meta-analyse geschreven over Ivermectine met zeer goede resultaten.

Dr. Andrew Hill heeft op 31 december in een video de eerste resultaten van een door de WHO sponsorde meta-analyse van 11 randomized controlled trials (de hoogste standaard) bekendgemaakt:

43% sneller herstel;
83% lagere mortaliteit;

Deze resultaten zijn op basis van 1452 patiënten verdeeld over de 11 studies. In januari 2021 worden de resultaten verwacht van nog 3 grote Ivermectine studies (Brazilië, Colombia en Argentinië), waarbij het aantal geanalyseerde patiënten op meer dan 3000 komt.

Hierbij is enkel gekeken naar studies van ziekenhuispatiënten. Profylaxe (voorkoming van) en vroegtijdige behandeling via eerstelijns zorg, levert direct een enorme ontlasting op van de ziekenhuiszorg.

Het is onvoorstelbaar dat het NHG, FMS en de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) zich nog altijd niet in positieve zin uitspreken voor Ivermectine. Het ironische is echter wel, dat ze zich massaal achter de effectiviteit van vaccins scharen op basis van resultaten van 170 patiënten.

Petitie: Alle lockdown-maatregelen moeten worden opgeheven. Er dienen dan ook zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te komen. Teken de  petitie  Vrijheid Nu
Pierre Kory, M.D., Associate Professor of Medicine at St. Luke’s Aurora Medical Center, delivers passionate testimony during the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee hearing on “Early Outpatient Treatment: An Essential Part of a COVID-19 Solution, Part II.


Facts Ivermectin

anti corona middel

IVERMECTIN: “100% of the 10 Randomized Controlled Trials (RCTs) report positive effects, with an estimated reduction of 74% in the effect measured using a random effects meta-analysis”

WHO-sponsored review of ivermectin trials indicates 83% reduction in covid mortality.

Dr Andrew Hill of the Department of Pharmacology at the University of Liverpool (UK) is currently performing a WHO-sponsored review and meta-analysis of randomized controlled trials of ivermectin against covid. Dr Hill is presenting his preliminary results, which indicate a highly significant 83% reduction in covid mortality (95% CI 65%-92%).

This result is based on in-hospital trials, so it does not yet take into account early ambulatory and prophylactic treatment. The authors of the review intend to include three more trials, due to be published sometime in January, before providing a final conclusion. At the end of his presentation, Dr Hill describes ivermectin as a potentially “transformational treatment”.

Bevindingen Twitter

Een kuur Ivermectine of HCQ en zink is volgens zeer veel berichten op internet werkzaam tegen corona. Aanvulling met vitamine D is belangrijk.

Informatie

Doe uw eigen onderzoek, google en informeer uzelf goed, luister beslist niet naar NOS, MSM /RIVM en de georganiseerde khasaarse misdaadkring van Rutte.WHO/WEF, want die, zo is gebleken liegen zij toch alleen maar,  voor geldgewin en uit machtwelust,  en zij veroorzaken alleen maar chaos, dood en ellende met hun leugens en bedrog.

Ivermectine (merknamen Mectizan®, Stromectol®) is een anti-parasitair geneesmiddel dat werkzaam is tegen (wormen) darmwormen (niet tegen lintwormen), parasitaire mijten en luizen. Het wordt bij de mens met name gebruikt tegen rivierblindheid, maar ook in de veterinaire geneeskunde bij onder meer paarden, herkauwers, honden en vogels.

*Zie bijvoorbeeld de informatie  bij apotheker.nl 

Ivermectine is ontwikkeld door MSD en wordt onder naam Mectizan sinds 1977 gratis verstrekt in Afrika, in een grootschalig donatieprogramma om rivierblindheid uit te roeien. In Nederland is het sinds 2003 geregistreerd als een tablet van 3 mg met de naam Stromectol.[1] Het middel staat al decennia op de Lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO

Merk Namen

Stromectol as known as: Ivectin, Ivenox, Ivera, Ivergot, Ivermec, Ivermectina, Ivermectine, Ivermectinum, Ivert, Ivexterm, Kilox, Mectizan, Quanox, Revectina, Scabo, Securo, Simpiox

Generieke Stromectol (Ivermectin)

Ivermectine verlamt de spieren van bepaalde parasieten.

Het is te gebruiken bij schurft en bij verschillende worminfecties, zoals filaria, mijnwormen en de worminfectie strongyloidiasis. Ook is het te gebruiken bij sommige andere worminfecties, die vooral in de tropen voorkomen.

Common use

Stromectol is an anthelmintic. it is used for treating infections caused by certain parasites.It works by killing sensitive parasites.

Dosage and directions

Use Stromectol as directed by your doctor.Take Stromectol by mouth on an empty stomach with water. Some patients who take Stromectol will need repeated follow-up and retreatment to make sure the infection is cleared up completely. Follow your doctor’s instructions. Be sure to keep all doctor and lab appointments.

Precautions

It seems as time passes, the evidence supporting Ivermectin grows stronger and stronger. I can only hope that we reach a tipping point soon that major organizations like the WHO, CDC, … all recognize that Ivermectin is both a very good preventive drug and a very good treatment too.

Stromectol may cause dizziness or drowsiness. These effects may be worse if you take it with alcohol or certain medicines. Use Stromectol with caution. Do not drive or perform other possibly unsafe tasks until you know how you react to it.

Stromectol may cause dizziness, lightheadedness, or fainting; alcohol, hot weather, exercise, or fever may increase these effects. To prevent them, sit up or stand slowly, especially in the morning. Sit or lie down at the first sign of any of these effects.

Rarely, some patients taking Stromectol who have also had a certain other parasite infection (loiasis) have developed a serious and sometimes fatal brain problem. Tell your doctor if you have any other parasite infection. Tell your doctor if you have been in an area where Loa loa infection is likely (eg, West or Central Africa). Tell your doctor at once if you have symptoms such as unusual back pain, eye bleeding, shortness of breath, failure to control bladder or bowel, trouble walking or standing, mental changes (eg, confusion), unusual weakness, or seizures.

Stromectol should be used with extreme caution in CHILDREN weighing less than 33 pounds (15 kilograms); safety and effectiveness in these children have not been confirmed.

Do not use Stromectol if you are pregnant. If you think you may be pregnant, contact your doctor right away. Stromectol is found in breast milk. If you are or will be breast-feeding while you use Stromectol, check with your doctor. Discuss any possible risks to your baby.

Contraindications

No not use this medicine if you are allergic to any ingredient in Stromectol.

Possible side effects

The most common effect are diarrhea; dizziness; nausea.

Sever side effects include severe allergic reactions (rash; hives; itching; difficulty breathing; tightness in the chest; swelling of the mouth, face, lips, or tongue); eye pain, swelling, or redness; fainting; fast heartbeat; fever; joint pain; red, swollen, blistered, or peeling skin; seizures; severe dizziness or lightheadedness; swelling of the skin, arms, legs, ankles, or feet; tender or swollen lymph glands (eg, in the neck, groin, underarms); vision changes; yellowing of the eyes or skin.

Drug interaction

Tell your health care provider if you are taking any other medicines, especially any of the following:Warfarin because the risk of its side effects may be increased by Stromectol.

Missed dose

If you miss a dose, take it as soon as you remember. If it is near the time of the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

Overdose

If overdose is suspected, contact a local poison control center or emergency room immediately. Symptoms of overdose may include: numbness, tingling, trouble breathing, loss of coordination, seizures.

Storage

Store at room temperature below 86 degrees F (30 degrees C) away from light and moisture. Do not store in the bathroom. Keep all medicines away from children and pets.

Disclaimer

This site provides only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at this site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.

Geplaatst in Gezondheid, Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

SWITZERLAND 1891 German ”Weltrekord” Ratchet Screwdriver – Restoration


griep schandaal

Vandaag gaat de overheids campagne voor het nemen van het vaccin van start.

Weer gaan miljoenen aan belastinggeld naar valse reclame en liegende  influencers om ons te overtuigen het vaccin te nemen.

Geld wat eigenlijk al vanaf het begin naar voorlichting over gezonder leven en structurele versterking  van de gezondheidszorg had moeten gaan.

Daarom presenteren wij feiten, cijfers en vragen over het vaccin en de farmaceutische bedrijven.

ga eens nadenken

Het doel is dat mensen zelf gaan nadenken en zelf op jacht gaan naar informatie. Mensen die zelf achter de waarheid komen draaien nooit meer om.

Geplaatst in Column | Getagged , | Een reactie plaatsen

The Moon Landing was a HOAX

maan hoax
Geplaatst in Column | Getagged , | Een reactie plaatsen