Dringend Alarm: 5G is levensgevaarlijk

Beste bezoekers,


Een gezonde Moeder Aarde (flora en fauna) is bij  veel politici, bankiers en bedrijven ondergeschikt aan de miljarden, die in het kader van een absoluut ondeugdelijk Klimaat-akkoord via o.a.  biomassa-verbranding met EU-subsidie( fraude) en middels enorme belastingverhoging op energie worden binnen geharkt.  Klimaat-leugens, valse propaganda, overheids-bedrog en bangmakerij regeren in het belang van big business, multinationals en politici,  zoals blijkt uit de rapporten van duizenden gerenommeerde experts en wetenschappers van over de hele wereld.


Leest U allen aub, het hele artikel en bestudeer alle bijgevoegde videos, rapporten en items. Zo zult U  na een grondig onderzoek achter de feiten komen die politici, en de MSM U niet willen tonen. U zult leren wat er aan allemaal aan de hand is mbt de wereld en het Klimaat, en hoe U  door de Elites van Merkel, Juncker, Macron, May, Timmermans, Trudeau, Verhofstadt, Rutte III  en de valse propaganda Media zoals NOS/NPO/CNN/ARD/BRT  op een schandalige wijze word misleid.

Moeder Aarde word door vervuiling verziekt, en de vrede is in gevaar wegens doemdenkerij, leugens, corruptie en angst en verdeeldheid  zaaien. Het is dan ook  aan U, de kiezer, om met zijn allen samen een hartsgrondig einde te maken aan de corruptie, tweedeling, discriminatie, valse oorlogpropaganda( tegen Rusland) en de vervuiling. Dat kan en moet door bij de verkiezingen grondig af te rekenen met de Heersende Elites,  die Moeder Aarde meer dan ooit in de geschiedenis verzieken en verpesten met de roofbouw op Mens en Natuur zoals door Multinationals waarmee het voortbestaan van flora en fauna,  aldus al het moois dat leeft groeit en bloeit, voor de komende generaties, en dat is geen doemdenkerij maar de harde realiteit,  voorgoed verloren dreigt te gaan.


Stop de massa bomenkap !


Ook in heel Nederland worden tegen de wil van het volk en tegen het dringend advies in van duizenden experts en wetenschappers van over de hele wereld zoals ook van de WHO (World Health Organisation en Greenpeace) steeds meer bomen en onvervangbare wonderschone  bio-diverse bossen weggekapt om te versnipperen en om deze in energie-centrales te verbranden met EU subsidie en De Elites zijn bezig met het uitrollen van het nieuwste supersnelle  mobiele hoogfrequente schadelijke microgolf netwerk 5G.

Geleerden van over de hele wereld waarschuwen dringend voor de schadelijke gevolgen van 5G.  Wat denkt U dat een open-lucht magnetron zoals  5g  doet met onze lichamen en met onze kinderen, die van de dieren en de natuur?

De  neurobioloog Hugo Schooneveld,voormalig  onderzoeker aan de Universiteit te Wageningen,  ondertekende dan ook samen met 179 internationale academici in 2017 een brief aan de Europese Commissie waarin zij betoogden dat er veel te weinig onderzoek is gedaan naar de schadelijkheid van 5G-straling.’

Hugo Schooneveld:

‘De huidige onderzoeken zijn absoluut irrelevant’  ‘De huidige onderzoeken zijn gedaan door techneuten. Zij doen erg lacherig over de straling van 5G, maar dat is onterecht.

Over het klimaat:

‘De Europese normen zijn alleen gebaseerd op temperatuurverhoging, maar om de echte gevolgen te kunnen constateren is veel meer biologisch vernuft nodig. Zo zou de aandacht moeten gaan naar veranderingen in non-thermische (niet aan warmte gerelateerd, red.) celfysiologische processen. De techneuten houden dat af omdat ze de productie daarmee vertragen.’

‘5G heeft een prachtige toekomst voor technische toepassingen, maar niet op pleinen, straten en huizen waar mensen constant worden blootgesteld’

Het NPO  programma  “Nieuwsuur” bracht een topic over 5G en stralingsgevaar.  Gasten  waren o.m. een vertegenwoordiger van Monet, een hoogleraar in de epidemiologie, een stralingsgevoelige,  en een neurobioloog. De discussie over de gegronde zorgen voor 5G werden door Nieuwsuur   gepresenteerd als een overdreven angst voor 5G bij een handjevol elektrogevoeligen.

Rutte III is ondanks de enorme gevaren en schadelijke effecten van 5G bezig met de massale bomenkap en de uitrol van het volgens veel deskundigen voor flora en fauna gevaarlijke 5G.

Oproep aan de VN, WHO, EU, Raad va Europa en de regeringen van alle naties

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) willen de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten,want  RF straling is schadelijk voor mens en milieu.

Het uitrollen van 5G is een levensgevaarlijk experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

Telecommunicatie kartels willen  binnen 2 jaar het 5G netwerk installeren om alles draadloos te verbinden en te bespioneren via het internet, van koelkast en wasmachine, telefoon, computer, haarborstel  via antennes en microchips. Naar schatting zullen naast miljoenen nieuwe 5G basisstations en 20.000  satellieten in de ruimte 200 miljard zendende objecten het ‘Internet of Things’  moeten gaan vormen in 2020 en de regeringen trekken zich helemaal niets aan van de enorme gevaren en schade van straling.Uit 10.000 onderzoeken blijkt namelijk dat de voornaamste ziekten van de moderne samenleving —kanker, hart aandoeningen en diabetes— grotendeels worden veroorzaakt door elektromagnetische vervuiling.

5G millimeter golven  zijn wel degelijk gevaarlijk want deze dringen het lichaam in via de zenuwen, de aderen en andere elektrische geleidende structuren. De specifieke straling is zowel een gevaar voor de huid, de hersenen en voor de ogen. 5G is ook een catastrofe voor vliegende insecten die al voor de invoering van 5G met 75% in aantal zijn afgenomen.

Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) concludeerde al in 2011 dat RF straling met frequenties van 30 kHz tot 300 GHz  kankerverwekkend kan zijn.  Zelfs voordat er sprake was van 5G riepen duizenden natuurkundigen al op om draadloze telecommunicatie niet verder uit te breiden.

Massa’s bomen en hele bossen worden dus gekapt om te versnipperen in de minstens 15 procent veel meer vervuilende bio-massa verbrandings-ovens voor de opwekking van “duurzame energie”,  en in de steden en  langs wegen kapt men steeds meer  bomen om plaats te maken i.v.m. het uit te rollen 5g- microgolf-zendmasten netwerk. Gezien de vele alarmerende rapporten en dringende waarschuwingen van geleerden is het dan ook noodzakelijk om de uitrol van 5G, omdat er te veel risico’s zijn,  in heel de wereld  te stoppen.

Tips: Volg de VN Conventie over de Rechten van het kind en informeer iedereen die u kent over de gezondheidsrisico’s van radio frequente straling en waarom 5G overalin de wereld verboden dient te  worden. Samenvattend zijn dit de argumenten (lees de volledige oproep hier) tegen 5G.


Zonder bomen kunnen mensen en dieren niet overleven !

red de bomen

Overstromingen

Bomen reduceren het totaal aantal liters water door bodemopname waardoor een overstroming minder schade veroorzaakt en sneller wordt opgenomen door de bodem. Tevens remt een flink bos veel water af in snelheid en hoeveelheid.

Opwarming

Bomen koelen op 2 manieren. Door water te verdampen uit hun bladeren en door schaduw wat oppervlakte temperatuur reduceert. In een Bos is het dan ook altijd VEEL koeler dan in een stad met alleen gebouwen.

Grond Erosie en Verwering

(Verzakkingen grond onder huizen en bodemsamestelling)Bomen zorgen dat er minder erosie en verwering plaats vind in de grond door de complexe wortel systemen die de bodem versterkt en zodoende verzakkingen reduceert.

Co2 en luchtvervuilings

Bomen nemen Co2 op en filteren de lucht deels van vervuiling

Gezondheid

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bomen / het bos / de natuur de hartslag en bloeddruk kunnen reguleren, en men kan ontspannen in relatie tot hersen golf patronen. Ook wordt het bos  in de psychologie toegepast als heling voor mensen met depressie. stuurd.

Geluid

Bomen dempen geluid door hun bladeren waardoor geluiden zachter worden. In een stad is het dan ook een heils kabaal naar mijn mening. In dorpjes met veel bomen en in het bos is dat een hele andere geluids ervaring.

Sociaal

Bomen met bankjes eronder zijn veel aanlokkelijker en aangenamer (groen helpt het oog te ontspannen) dan een kaal plein in een stad met wat bankjes.

Dieren

Wilde dieren leven in de Natuur. Zonder bossen krijgen we dus een NOG LAGERE bio-diversiteit, wat uiteindelijk ook schadelijk voor is voor de men. Ook huisdieren hebben het bos nodig ter ontspanning en voor hun psyche.

BOMENKAP  IN STRIJD MET EUROPESE VERDAGEN

Bomen: zijn een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar Rutte III ontbost sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB) en sommige andere natuurbeheerders brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen en wetten  voor duurzaam bosbeheer.

TEKEN DE PETITIE  EN STOP DE KAP

Ondanks het feit dat de massale bomenkap in strijd is met de wet en de Europese Verdragen en het Klimaatverdrag van Kyoto en Parijs, worden in Europa tienduizenden hectares bos uit niets dan blinde hebzucht door Merkels Elite en de krankzinnige globalisten zoals Rutte  en  groene eco-fascisten  weggekapt.

Ook in heel Nederland worden tegen de wil van het volk en tegen het dringend advies in van duizenden experts en wetenschappers van over de hele wereld zoals ook van de WHO (World Health Organisation en Greenpeace) steeds meer bomen en onvervangbare wonderschone  bio-diverse bossen weggekapt om te versnipperen en in energie-centrales te verbranden met EU subsidie en ivm het uitrollen van het  mobiele hoogfrequente  microgolf netwerk 5G.

TEKEN DE PETITIE  EN STOP DE KAP

Zo is de “Liegende Hollander” premier Marc Rutte met zijn  cultuur- en natuurslopers-kartel  bezig om  het gevaarlijke 5g mobiele netwerk massaal uit  te rollen met een vreselijk duur pakket aan onzinnige en ongewenste wetten  in het kader van Ed Nijppels krankzinige  Klimaatplan dat gebaseerd is op het doemdenk-scenario van een naderende totale ondergang van de wereld  als gevolg van CO2, en  het smelten van de poolkappen en een volgens de doemdenkers in rap tempo stijgende zeespiegel agv Globale Klimaat-opwarming,  die het gevolg zou zijn van  “fatale CO2- uitstoot door de mens”.

Leugenaars  zoals  Merkel, Rutte, Klaver Rosenmuller en Jetten verklaren in hun krankzinnige speeches dat 97  procent van alle wetenschappers het eens zouden zijn met de stelling  dat er sprake is van een snellere Globale Klimaat-opwarming als gevolg  van  CO2- uitstoot door de mens.

Volgens  de meeste  hoogleraren en professoren op het gebied van het Klimaat en Ecologie  zoals ook volgens de co-oprichter van Greenpeace,  Patrick Moore  is er totaal geen  sprake van een Globale Klimaatcrisis of gevaarlijke Globale Opwarming en ook niet van een naderende wereldramp  agv de uitstoot van CO2 door de mens.

Een 1000 keer belangrijker probleem, is de toenemende vervuiling van Moeder Aarde  en van met name  Nederland(volgens de EU het meest vervuilde land van de EU)  agv de sterk toenemende uitstoot van fossiele afvalgassen zoals van kolen, benzine en diesel en de imense vervuiling agv het lozen van chemische troep en kankerverwekkend industrieel afval in de bodem, de lucht en de rivieren zoals door o.a.  multinationals uit de Duitse Roer.

Vrijwel geen een politicus in Nederland stelt de enorme vervuiling en de  extreem hoge sterfte agv Kanker in Nederland agv de vervuiling  van de bodem, de lucht en de rivieren door kankerverwekkend afval  zoals dat geloosd word in de Maas, de Rijn en de Waal,  door Multinationals aan de orde, en de waardeloze regering Rutte III weigert ondanks meerdere dringende verzoeken van de EU,om ook maar iets te doen om het meest vervuilde land van de gehele EU, dat is Nederland, schoner en  gezond te maken.

Om het volk af te leiden van de  corruptie en het geo-politiek wanbeleid, worden door ingehuurde pseudo-wetenschappers via de MSM zoals CNN en NOS klinkklare leugens en onwaarheden verspreid zoals over het Klimaat.

Beleggers die via aandelen in lucratieve “duurzame groene”  energie  miljoenen aan subsidie winst boeken agv  de Klimaathysterie-oplichterij zoals  de bedenker van de klimaathoax , de VVD-es Ed Nijppels en de amerikaanse populist Al Gore,  en die verklaren stuk voor stuk net zoals Merkel, Juncker, Rutte, en Rob Jetten van D66,  en de groen linkse extremist Jesse Klaver dat de wetenschap aan hun kant staat en dat er sprake is van een bedreigende Globale Opwarming agv CO2-uitstoot die door de mens zou worden veroorzaakt.

De Klimaatwaanzinnige Rutte,  Nijppels, Jetten en de Pol-Pot vererende groen linkse proleten Paul Rosenmuller en Jesse Klaver, predikken hun extreme klimaat-religie waar ze maar kunnen met een niet op feiten  maar op angst en onwaarheden gebaseerd Klimaatprogramma, waarbij door deze geldwolven schaamteloos word gelogen dat 97 procent van alle wetenschappers het eens zouden zijn over een door de mens veroorzaakte Globale Klimaatopwarming en een  Klimaatcrisis waarbij zeer te vrezen valt voor de  ondergang van de mensheid zoals  door de overstroming van de aarde wegens  het  wegsmelten van de poolkappen  als  gevolg van een zeer snel toenemende Globale Klimaatopwarming.

Klimaat Opwarming Fantasie en Leugens.


JENSEN: “ANGSTZAAIERS RONDOM KLIMAATOPWARMING (CLIMATE CHANGE) MOETEN ZICH KAPOT SCHAMEN”De bewering van politici van  VVD,  D66 en Groen Links,  dat 97% van de klimaatwetenschappers het eens is met de stelling  dat de Klimaat  Opwarming wordt veroorzaakt door de mens, blijkt absoluut niet waar en totaal gelogen.

Van bijna 12.000 klimaat-artikelen die werden geraadpleegd waren er 7930 die zich  helemaal niet over uitlaten opwarming door de mens. Nog geen 41 artikelen bevatten de idee dat opwarming wordt veroorzaakt door de mens (slechts 41 van de 11.944!) en de resterende artikelen tonen op zijn minst grote twijffels

Klimaatverandering is een uitermate complex proces en de wetenschap is er nog lang niet uit zoals over de effecten van de planeten, zon en maan, wolken, wind en oceanen op het Klimaat waar men nauwelijks kijk op heeft. De laatste wetenschappelijke resultaten tonen bovendien aan dat de invloed van CO2 op de Globale Temperatuur aanzienlijk kleiner is dan jaren lang werd geschat. De voorspellingen van klimaatmodellen blijken veel te hoog en de daaraan gekoppelde doemdenk-verhalen zijn niet op feiten maar op fantasie en leugens gebaseerd.

Temperaturen uit vroegere warme perioden werden naar beneden bijgesteld en gemannipuleerd  of zoals door het KNMI gewist, zodat  de hoge temperaturen van vandaag uniek lijken in de loop  van de geschiedenis. De meeste metingen werden door onbetrouwbare wetenschappers en ambtenaren naar boven bijgesteld, om de klimaatdoemdenkers van partijen zoals  de VVD  D66 en Groen Links in het gelijk te stellen.

Nederland heeft relatief weinig zon en wind, met ook nog eens een grote variatie in het aanbod. Nederland gebruikt meer energie dan ooit opgewekt kan worden met zon en wind zelfs  als het land helemaal volgepropt word  met windparken en zonneweiden.

Het verbranden van biomassa  is zoals onomstotelijk bewezen veel slechter voor mens en dier en voor het gehele bio-diverse eco-systeem,  dan het verbranden van gas of steenkool. Waterstof als energievorm zou een nog betere oplossing zijn,  maar waterstof is een zeldzaam gas in de natuur en dat gas moet de mens dus zelf maken en daarvoor is weer veel groene elektriciteit nodig,  en die hebben we  ook niet.

VVD verantwoordelijk voor  illegale  Biomassacentrale in Arnhem

Zonder enig overleg met omwonenden heeft de Provincie Gelderland een vergunning gegeven voor de bouw van een biomassacenrale op de Kleefse Waard in Arnhem. Volgens tal vanrechtsgeleerden is die vergunning op basis van “valse bewijzen” afgegeven.

Met 76 miljoen euro aan subsidie  wordt er een kankerverwekkende biomassa-installatie gebouwd die hout gaat verzamelen in de omtrek van 100 km rondom de centrale. Hiermee lopen mensen en dieren het risico ernstig  ziek te worden.  193 volle vrachtauto’s per week gaan er heen en weer rijden!  De enorme uitstoot is aantoonbaar giftig en schadelijk bevonden volgens het onderzoek van RIVM en volgens duizenden onderzoekers, organisatiesen en instellingen ( zie helemaal onderaan deze pagina de lijsten). Bewoners lopen het  risico, lusteloos, kortademig,  ziek tot zeer ernstig ziek te worden wegens de uitstoot van roet, en kankerverwekkende fijnstoffen uit de biomassa-centrales.

De vergunningaanvraag voor de centrale in Arnhem zou volgens de klokkenluiders- rapporten met inmening van PM Rutte, Jesse Klaver ( GL) en Ed Nijppels van de VVD  op meerdere punten afgegeven te zijn op  basis van onjuiste, valse, en achterhaalde gegevens, en er zou sprake zijn van omkoping voor een bedrag van  om en nabij 3.5  miljoen euro.

Teken hier de petitie om de kankerverwekkende biomassa-centrale te Arnhem te verbieden.

Het is glashelder en er valt niks tegen in te brengen: Rutte III beleid is levensgevaarlijk want de door Rutte III zo fel aangeprezen opwekking van energie uit biomassa VERERGERT juist de uitstoot van co2 en longkanker verwekkende fijnstoffen  in de praktijk. Biomassa leidt tot een factor 2 tot 5 keer meer CO2 dan het gebruik van fossiele brandstoffen, omdat de gekapte bomen namelijk geen co2 meer kunnen opnemen. Bij herplant, als die al plaatsvind, en et ziet er naar uit dat die niet eens geschied, duurt het minstens 80 jaar voordat die bomen groot genoeg worden om grote hoeveelheden CO2 in zuurstof om te kunnen zetten.

Om tal van moverende redenen geeft professor Guus Berkhout – medeoprichter van de nieuwe Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), minister-president Mark Rutte( wiens positie op 1 juni 2019 zo goed als onhoudbaar is geworden wegens doofpotten en Klimaatleugens en het achterhouden van de doorrekeningen van het Klimaatakkoord), het zeer dringend advies om het klimaatbeleid over een totaal andere boeg te gooien.

Professor Guus Berkhout adviseert Rutte ten zeerste:

Maar wat u echt zorgen moet baren is dat de samenleving zienderogen polariseert. Steeds meer burgers willen Nederland niet zien veranderen in een jungle van gesubsidieerde windturbines en zonnepanelen, terwijl ze weten dat er geen meetbaar effect zal zijn op het klimaat. Ze beginnen nu ook te merken aan hun besteedbaar inkomen dat ze er wel veel armer van worden.”

1) Neem afscheid van de klimaattafels met ja-knikkers
2) Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar
3) Stop met de omvangrijke houtkap
4) Temporiseer de energietransitie
5) Geef de burger juiste informatie over de nationale kosten

Rutte en zijn kartel-mutinationals zijn verantwoordelijk voor de fors gestegen verpauperig, en vervuiling van Nederland. Rutte en zijn vazallen proberen U met doemdenk-scenarios  en nepnieuws bang te maken en met gouden bergen aan beloftes te verleiden, om op hun partij te stemmen. Ze beloven van alles en liegen over van alles dat verkeerd gaat agv hun corruptie, egoisme en wanbeleid.

Informeer U goed en  laat U niet bedriegen door Rutte III en fakenieuws organisaties zoals CNN, ARD, BRT en NOS.

Marc Rutte,  Macron, Juncker, May, Tusk , Timmermans, Verhofstadt, Merkel, Obama en de Clinton Democraten  worden door velen schuldig geacht aan het voeren van genocide oorlogen zoals in Irak, Libie, Afghanistan, Yemen en Syrie, en het uitvoeren van zeer nadelige  peperdure klimaat-maatregelen waaronder het via belastingverhoging  fors duurder maken van de energie en fossiele brandstoffen.

De regeringen Rutte I II II hebben reeds meer dan 20 000 hectare onvervangbaar bos laten wegkappen in  het meest dichtbevolkte en meest vervuilde land van de wereld, Nederland, waar sowieso al veel te weinig zuurstof-producerende bomen en bossen waren wegens wanbeleid door Staatsbosbeheer.

Een triest voorbeeld uit velen. In Lochem (Achterhoek) heeft het beursgenoteerde bedrijf  “For Farmers” met subsidie een vervuilende biomassa verbrandingscentrale gebouwd. Deze 15 procent meer dan gas en kolen, vervuilende biomassa centrale  die roet en fijnstoffen en tonnen aan Co2 uitstoot, kan per jaar  tot wel  70 hectare bos opstoken, hetgeen neerkomt op ongeveer 7000 ton aan houtchips.

Het beursgenoteerde bedrijf incasseert bij een subsidietarief SDE( najaar 2018), 33 euro per MWh en minstens  1,05 miljoen euro SDE+subsidies per jaar. Het stookhout komt  volgens For Farmers  van resthout dat bij onderhoud en snoeiwerkzaamheden zou zijn vrijgekomen. In werkelijkheid komt het stookhout van tienduizenden weggekapte kerngezonde bomen.  Men liegt dat het gaat om ‘onveilig’ verklaarde eiken langs wegen die daar al een eeuw veilig stonden en bossloop voor zogenaamd natuurherstel.
De oorzaak van deze massa bomenkap en de miljarden subsidiezwendel is het Energieakkoord van Wiebe Draijer (vm McKinsey en SER, nu Rabobank) waarvoor veel politieke partijen ex-PVV en alle natuurorganisaties helaas voor hebben getekend.

De regering Rutte III  laat dus duizenden hectares bomen en bossen wegkappen om te verstoken. Ook worden in heel het land  bomen weggekapt ivm het massaal uitrollen van het mobiele netwerk 5G.  De bomen houden nameljk 5G straling,  dat een beperkte reikweidte heeft, tegen,  en moeten blijkbaar voor een goed 5G signaal berijk weg.

De van witwassen en aandelenfraude verdachte  VVD-er Nijppels heeft in het onder zijn leiding opgestelde Klimaatplan  bepaald dat rond 2030 minstens 32% van de benodigde energie uit bio-massa zoals versnipperd hout moet worden gewonnen. Tevens heeft Rutte III zich ten doel gesteld de  CO2-emissies met 40% terug te dringen maar men doet exact het tegenovergestelde, en vervuild meer dan ooit, en laat steeds meer bomen en zelfs hele bossen wegkappen.

Het  verbranden van houtsnippers in houtverbranding energiecentrales,  is volgens vrijwel alle wetenschappers van de wereld minstens 15 procent CO2- vervuilender dan het opwekken van energie zoals door kolen en gas, maar Angela Merkel en JC Juncker hebben zomaar even namens de EU bepaald dat de uitstoot van CO2 door houtverbranding van geen betekenis is en niet mag meetellen in de Klimaatdoelstellingen.

Een biomassacentrale gaat Industriepark Kleefse Waard volgend jaar voorzien van  energie. Voor het opstoken van  vooral hout, in de installatie ontvangt eigenaar Veolia verspreid over twaalf jaar 76 miljoen euro subsidie!

De miljoenensubsidies die worde uitgekeerd aan Ruttes snode kringen van oplichters en bandieten voor het gebruik van biomassa zijn zeer omstreden. Rutte en zijn kartel- aandeelhouders beschouwen biomassa als een groen alternatief voor aardgas,  maar critici zeggen dat dit puur bedrog is.

De Wageningse hoogleraar ecologie Louise Vet is fel gekant tegen deze hout gestookte installaties, omdat deze minstens 15 procent  meer roet, fijnstoffen en schadelijk kooldioxide uitstoten, dan aardgas- en kolencentrales.

De gevolgen van Merkel-en Junckers krankzinnig  EU-cultuur-en natuursloopbeleid zijn dan ook catastrofaal. Bossen  die zich de laatste honderd jaar hebben ontwikkeld tot veelzijdige van levensbelang zijnde diverse bio-ecosystemen, worden ijskoud weggekapt.   Het landschap word door Merkel en Rutte III afgekloven en de bomen, die CO2 omzetten in zuurstof verdwijnen in de ovens van energie-centrales die veel vervuilender zijn dan gas en kolen.

Ruttes  kartel verpest in opdracht van Merkels Elite onze economie en natuur

Eerst was er nog een schitterend mooi bos en nu een vieze lelijke kale zanderige stuifvlakte. Voordat het weer is zoals het was, ben je tachtig tot honderd jaar verder. Jaarlijks verdwijnt in Nederland alleen al minstens  3.000 hectare onvervangbaar zuurstof-poducerend bos. Rutte I II III en hun bende cultuur-en natuurslopers  zijn verantwoordelijk voor dit  vreselijke wanbeleid van het wegkappen van duizenden hectares bossen in Nederland.In het Natura-2000 gebied op de Brabantse Wal, wordt 200,000m² bos gekapt om te verstoken! Deze boskap is helemaal niet nodig voor een hoogspanningstracé 380KV door het bos. “Samenwerkend Belang Brabantse Wal” enexperts verklaren dat de boskap niet nodig is, omdat er in een bestaande Leidingenstraat ruimte is voor een ondergronds 380KV tracé.


Het natuurbeleid werd in 2013 schandalig genoeg overgeheveld van het Rijk naar de  Provinciale Staten die onder meer als kerntaak hebben,  het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur, maar zij voeren dat beleid niet of nauwelijks uit.

Staatsbosbeheer is volgens klokkenluiders een natuurslopende ( Oranjehuis “Heidemij”) bende  en kapt  steeds meer bomen omdat het zeer veel tot in de miljarden aan EU subsidies oplevert. Staatsbosbeheer is geen natuurbeschermende organisatie maar een natuurvernietiger. Ruttes grootvader was tijdens de WO II ook al actief betrokken als opzichter bij de  beruchte “Heidemij” die enorme sommen geld verdiende met het kappen van duizenden hecares aan bossen de verkoop van timmerhout en het bouwen van meubels en barakken.  De Opa van Marc Rutte blijkt volgens historici  als “hauptman”, betrokken bij de deportatie van  Joden naar kampen zoals Auschwitz,Bergen-Belsen  en Treblinka.

NOTE: Marc Ruttes grootouders worden door historici  betracht als  NSB oorlogsmisdadigers  zoals de SS-er Prins Bernhard  en het gehele Oranjehuis  wegens  koloniale genocides door de KNIL, de roof van miljarden aan goud, juwelen en meesterwerken en kunstschatten van Joden  en de deportatie van honderdduizenden Joden naar kampen zoals Auschwitz, Dachau en Treblinka gedurende de WO II.

Ruttes handlangers  bij  de Provincies liegen  als excuus voor de massa bomenkap:  “De bomen zijn niet inheems” “De bomen zijn gevaarlijk langs de weg” “De bomen zijn ziek”  “De bomen veroorzaken bodem-verzuring” en “De bomen verdringen een orchidee/hamster/diertje of zeldzaam plantje” Dat zijn allemaal niets dan leugens!

De massa bomenkap is volgens Rutte noodzakelijk vanwege de natuurafspraken die Nederland binnen de EU heeft gemaakt. In Natura 2000-gebieden zoals de Lemelerberg  en daar gelden volgens de Provincie dan ook zogeheten ‘instandhoudingsdoelen’ waarvoor vastgelegd uis dat alle beschermde planten en dieren die  in ‘niet verwaarloosbare’ aantallen aanwezig zijn in Natura-2000 gebieden ‘in gunstige staat van instandhouding’ moeten blijven. Door Rutte III  bomenkap verdwijnt echter een schat aan bio-diversiteit aan beschermde dieren en planten. RUTTE III maakt zich schuldig aan schending van de nationale en internationale wetten en zullen dan ook aangeklaagd, ontslagen en berecht moeten worden wegens de door hen begane misdaden en waslijst aan corruptie en klimaatdelicten.

De provincie Overijssel laat zien dat er sprake is van een misdadige kartel-corruptie en grove schending van de wet door Provinciale Staten. Zo heeft Overijssel  24 Natura 2000-gebieden, waar veel bos  word weggekapt, zonder een enkele compensatie door het Rijk en de Provincie.

Rutte III  heeft de Provincie willens en wetens niet verplicht tot herplanten, zoals de wet dat expliciet voorschrijft. Marc Rutte en SBB  schenden daarmee de  wet en EU verdragen ook via het illegaal afschaffen van het  kap- vergunning stelsel om Natura 2000 doelen te halen.

Rutte is met zijn kartel en SBB aandeelhouders verantwoordelijk voor de massale bomenkap. Zo heeft Rutte III via het bedrijf Recycling Tiel in 2016 ruim 1500 bomen zonder vergunning gekapt aan de Panovenweg, te Tiel, ook wel bekend als het voormalige glasfabriekterrein.

Recycle Tiel liet met de kap van 1500 bomen een verwoest landschap achter met dode eekhoorns en  vogels die in de bomen leefden. De bio diversiteit was door de kartelbende van Rutte totaal verwoest.  Dit was ook een reden voor de burgers om Recycle Tiel  aan te klagen, maar door een vormfout die de gemeente destijds  heeft gemaakt, werd het lastig om de bomenkapf te veroordelen.  Via de bezwarencommissie kreeg  Recycling Tiel een fikse boete opgelegd, omdat de bomenkap in strijd was met de wet want  Recycling Tiel had geen kap-vergunning. Het recyclebedrijf is daarop in hoger beroep gegaan, waarna het bedrijf gelijk kreeg van een rechter.

Recycle Tiel kapte de bomen in een tijd dat er een andere wet gold dan de ‘bomenverordeningswet’ die nu geldt. De oudere wet was strenger, maar de gemeente Tiel had onvoldoende vastgelegd welke bomen in Tiel wel of niet gekapt mochten worden en daardoor  kon  de gemeente haar verhaal helaas niet hard maken voor de rechter, waardoor de boete verworpen werd.

Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ook uitermate boos over de manier waarop Staatsbosbeheer de Nederlandse bossen olv  Rutte III beheert. Staatsbosbeheer pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moeten verdienen. De afgelopen jaren volgde hij de werkzaamheden in Boswachterij de Amerongse Berg nauwlettend. Hij concludeerde dat deze meestal strijdig waren met het eigen beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer

Frits van Beusekom, 78 jaar en van oorsprong bioloog en wetenschapper: “ik kwam hier in Nederland al snel in aanraking met mensen die zich ernstig zorgen maakten over de manier waarop de bossen door Staatsbosbeheer worden onderhouden. Ze namen me mee het veld in, en ik ben echt geschrokken van wat ik daar zag. Op vele plekken systematische kaalkap met bodembewerking; funest. Op de Veluwe, de Brabantse Wal, boswachterij Dwingelo en Slangenburg in de Achterhoek bij voorbeeld. Maar ook op de Utrechtse Heuvelrug zijn grote gaten geslagen, in Austerlitz en de Amerongse Berg met name.”

Illegale massa-kap door Staatsbosbeheer

“Drie jaar lang heb ik de werkzaamheden gevolgd en afgezet tegen hun eigen Bosvisie, en andere (wettelijke) normen voor duurzaam bosbeheer. Wat doet Staatsbosbeheer, en wat staat er beschreven? Het matchte hoegenaamd nooit met elkaar. Voor mij is dat een teken aan de wand. Staatsbosbeheer is zo productie-gedreven geworden, dat het bosbelang wordt veronachtzaamd. Een gevolg van de opgelegde marktwerking.”

In alle gebieden waar Rutte III bezig is met de massale kap van bomen  via Staatsbosbeheer of een woekerwinst houtkapbedrijf  zijn actiegroepen of stichtingen opgericht die de massale bomenkap willen stoppen en de belangen van natuur en bewoners verdedigen.

Uit de enquêtes die in Nederland zijn gehouden blijkt dat maar liefst 95% van de ondervraagden absoluut tegen RUTTE III en de massale bomenkap is.

Dringende eis aan Rutte III! Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur moet per direct stoppen!

TEKEN DE PETITIE  EN STOP DE KAP

Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en 160  andere natuurorganisaties eisen  dan ook een verbod op het bewerken van bosbodems, op de kap van bomen voor biomassa en de afvoer van biomassa uit bossen. Meer en ouder bos is volgens al deze organisaties een zeer effectieve en goedkope manier om klimaatverandering tegen te gaan. De kap moet stoppen en het gekapte bos moet dan ook zsm worden herstel door de aanplant van bomen want dat zal de broeikasgasuitstoot compenseren. Bomen zijn om veel redenen onmisbaar: ze leveren zuurstof,  filteren fijnstof, verlagen het co2- gehalte, huisvesten talrijke diersoorten en zijn goed voor de gezondheid.  Ruttes VVD  D66 en SBB moeten dan ook worden aangeklaagd en berecht wegens hun illegale massa-bomenkap en er moet een parlementaire enquete komen naar de bomenkap en fraude met de eu-subsidies.

Sinds 2013 verliest Nederland door  Ruttes wanbeheer( Staatsboswanbeheer) en agv totaal onwettige uitspraken van rechters  jaarlijks veel meer bos dan dat er wordt bijgeplant. Per jaar word minstens 3.000 ( en steeds meer) hectare aan bos weggekapt, dat nauwelijks wordt gecompenseerd door het planten van slechts 1.600 hectare aan veelal homogeen bos dat geenszins een vervanging is van de onvervangbare weggekapte  bomen en de daarbijhorende unieke bio-diversiteit.

Wageningen University & Research meent dat het Nederlandse bosbestand tussen 1990 en 2013  toenam van 362.046 hectare tot 375.679 hectare maar de feiten liegen er niet om want in 2017 was de bos-oppervlakte agv Rutte III wanbeleid reeds geslonken tot 346.000 hectare.

In 2018  heeft de EU de hernieuwbare energie richtlijn herzien, waarbij de EU  heeft afgesproken rond 2030 minstens 32% van de benodigde energie uit hernieuwbare bronnen te winnen. Tevens heeft de EU zich ten doel gesteld CO2-emissies met 40% terug te dringen.

Het aanmerken als hernieuwbare energie van biomassa gewonnen uit gekapte bossen is volledig in tegenspraak met artikel 191(1) van het EU verdrag, waarin partijen zich verplichten om het milieubeleid te laten bijdragen aan het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering.

In het Nederlandse Klimaatakkoord is expliciet vastgelegd  dat Nederland juist veel meer bos nodig heeft. Alle overheidslagen, natuurbeheerders, landbouwers en grondeigenaren moeten daarom ontbossing beperken tot wat zeer strikt noodzakelijk is. Worden er toch bomen gekapt, zoals  bijvoorbeeld in het kader van  internationale natuurafspraken, dan moeten er eerst afspraken worden gemaakt over een adequate CO2-compensatie.

Er werden door het misdadige Rutte III kartel ook al helemaal geen nieuwe afspraken gemaakt over een adequate CO2-compensatie.

Ruttes illegale wegkap-beleid deugt dus niet en is volstrekt ontoelaatbaar. Het verbranden van hout voor de opwekking van energie  is 15 procent vervuilender dan stoken op gas of olie en door het pakket aan Rutte III-Nijppels klimaat maatregelen uit het Klimaat-akkoord word de CO2- uitstoot alleen maar groter en word de natuur en natuurlijke bio-diversiteit van flora en fauna door Rutte III op grote schaal verziekt en vernietigd. Hierbij komt ook nog eens dat agv Rutte III – corruptie-en wanbeleid  de energie steeds duurder en voor steeds meer mensen  zelfs onbetaalbaar word.

Op 4 maart 2019 hebben NGO’s uit Estland, Frankrijk, Ierland, Roemenië, Slowakije, Zweden en de VS de Europese Unie aangeklaagd vanwege  “biomassa uit het bos” te beschouwen als “hernieuwbare energie”.

De EU werd in maart 2019  aangeklaagd wegens het wetenschappelijk bewijs van het effect op klimaatverandering door de oogst en het opstoken van bomen voor energiedoeleinden door ontbossing.

Het door de EU beschouwen van biomassa als CO2-neutraal is in strijd  met wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat het verbranden van hout 1,5 x meer CO2 uitstoot oplevert dan het stoken van steenkool en 3 x meer dan de uitstoot van gas.

De EU veroorzaakt enorm veel schade zoals  op het gebied van  de gezondheid, middelen van bestaan, dorpen en culturele tradities ten gevolge van kappen, houtpelletindustrie en de vervuilende productie van biomassa.

Het aanmerken als hernieuwbare energie van biomassa gewonnen uit gekapte bossen is in tegenspraak met artikel 191(1) van het EU verdrag, waarin partijen zich verplichten om het milieubeleid te laten bijdragen aan het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering.

De Europese Commissie is dan ook verplicht de wet na te leven. Het Hof van Justitie in Luxemburg zal dan ook moeten beslissen  dat deze zaak ontvankelijk is en een einde eisen aan de illegale massa-bomenkap in de gehele EU en door de waardeloze regering RUTTE III en SBB.

Kom op  voor de bomen

De petitie ”Bomen langs N-wegen moeten blijven” leverde 46.000 handtekeningen op. De provincie Gelderland zette daarop gelukkig  een streep door het plan om honderden schitterend mooie bomen tussen Zutphen en Ruurlo neer te halen.

Uiteindelijk hoefden er op een gevaarlijk stukje in de weg slechts 2 zieke bomen te worden gekapt.  Rutte en zijn bende natuurslopers moeten worden aangeklaagd en verjaagd en berecht voor de door hun gepleegde misdaden  want zijn zijn uit blinde hebzucht van plan op dat traject toch nog stiekem snel 343 eeuwenoude, kerngezonde eiken weg te kappen.

Ruttes handlangers van SBS willen echter uit blinde hebzucht met de botte bijl  in heel Nederland doorgaan met nog  meer  bomen te kappen. Ze moetendan ook gestopt worden met de krankzinnige vernietiging van de landschapscultuur.

Teken de petitie voor een totaal kapverbod en de redding van onze wonderchone  natuur!

 

𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍𝐏𝐄𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐏𝐑𝐈𝐂𝐇𝐓𝐄𝐑 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐌𝐎𝐎𝐑𝐄 : 𝐃𝐎𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐍𝐒 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐎𝐑𝐙𝐀𝐀𝐊𝐓𝐄 𝐊𝐋𝐈𝐌𝐀𝐀𝐓𝐎𝐏𝐖𝐀𝐑𝐌𝐈𝐍𝐆 IS 𝐄𝐄𝐍 𝐋𝐄𝐔𝐆𝐄𝐍

climatechange is hoax

climatechange is hoax

De “Globale Klimaatopwarming theorie”  is  volgens de meeste experts niets anders dan een frauduleus complot om onder het mom van “Red de Aarde” angst te zaaien onder de bevolking en hiermee een gigantisch verdienmodel te creëren om vervolgens exorbitant hoge klimaatbelastingen uit de zakken van de burgers  te stelen.

Volgens ontzettend domme figuren zoals Angela Merkel, Al Gore, Marc Rutte, Rob Jetten, Jassar Klaver  en de eveneens als “shizofreen” bekend staande Ed Nijppels( die pedofielen onbestraft wil laten) is het terugdringen van de CO2-uitstoot van levensbelang omdat volgens hen de CO2 uitstoot dooor de mens, verantwoordelijk zou zijn voor de globale opwarmig en  het smelten van de poolkappen met als gevolg dat de hele wereld door de stijgende waterspiegel en door tsunamies zoals “Atlantis”‘ onder water zou komen te verdwijnen.

De waardeloze regering Rutte III heeft uit niets dan blind egoisme voor een Klimaatakoord  getekend met 600  voor de burgers peperdure maatregelen olv de liegende proleet Marc Rutte, de ultra groenlinkse multi-miljonair zakenvuller en levensgevaarlijke Pol-Pot vereerder Paul Rosenmuller en de labiele  door zichzelf tot “Klimaatpaus” benoemde  VVD-er  Ed Nijppels die bekend staat wegens zijn hoogmoed en shizofrenie.

Het Klimaatakkoord van Parijs  werd door  de absoluut onbetrouwbare Marc Rutte getekend maar het verdrag word  vrijwel alle ondertekenende landen, net zoals het Verdrag van Kyoto, totaal niet  nageleefd.

Het Nederlands Klimaatakkoord is volledig  in strijd met de EU- verdragen. Nijppels klimaatplannen blijken tot stand te zijn gekomen uit hebzucht, op basis van  klinkklare leugens, misvattingen en niet onderbouwde veronderstellingen.

Veel landen, en zowat alle grootmachten van de wereld weigerden dan ook om hun handtekening te zetten onder het Klimaatverdrag  dat van geen kanten deugt en alleen de belangen  dient van  op woekerwinst azend corrupte politici zoals Merkel  en Rutte en hun vriendenkliek  van  vervuilende multinationals zoals Shell, Rother,Hoechts en Akzo-Nobel.

CO2 Facts


co2leugen


LANDEN DIE NIET MEE DOEN AAN HET  WAANZINNIGE KLIMAATAKKOORD

Heel Afrika:
1,2 miljard inwoners, 714 x groter dan Nederland
Rusland:
144,5 miljoen inwoners, 402 x groter dan Nederland
Amerika:
325,7 miljoen inwoners, 231 x groter dan Nederland
China:
1,3 miljard inwoners, 225 x groter dan Nederland
India:
1,3 miljard inwoners, 77 x groter dan Nederland
Iran:
82 miljoen inwoners, 38 x groter dan Nederland
Colombia:
47 miljoen inwoners, 26 x groter dan Nederland
Turkije:
80 miljoen inwoners, 18 x groter dan Nederland
Irak:
39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

Onze atmosfeer bestaat voor:

– 78% uit stikstof
– 21% uit zuurstof
– 1% uit edelgassen
– 0,038% is CO₂

Van deze 0,038% produceert de natuur
96% zélf.
De mens staat voor de andere
4%.
De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor
0,00152%

Zeespiegel facts

Over van alles word door hebzuchtige erofielen zoals Rutte, Macron, Al Gore, Merkel en  door een handvol door de miljardair Soros ingehuurde wetenschappers gelogen zoals over de  invloed die CO2 zou hebben op de globale temperatuur.  De mensheid word door  de corrupte Elites en omgekochte wetenschappers via de MSM voorgelogen dat de mensheid  ten onder zal gaan agv een globale Klimaat Opwarming,  door  smelting van de Poolkappen, door tsunamies en enorme overstromingen zoals van Nederland dat een stuk beneden  de zeespiegel ligt.

97 procent van alle top-experts en de onafhankelijke weerinstituten weerleggen echter de leugens van de  4 procent aan omgekochte liegende wetenschappers, doemdenkers en valse hebzuchtige politici die bij de burgers angst in proberen te boezemen om de kiezer ertoe te bewegen om op hen partij die de wereld vn de ondergang zou redden, te stemmen.

Zo blijkt uit de metingen dat de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust vorig jaar  7,2 centimeter gedaald is ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017. Dat blijkt uit objectief onderzoek van Deltares en HKV in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2017 stond de zeespiegel zelfs relatief hoog. Dat kwam door twee grote noordwesterstormen. In 2018 waren er twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd. De lange periode van droogte heeft ook weinig invloed op de gemiddelde zeespiegelstand gehad.

Zeespiegelstanden kunnen per jaar volgens de experts enorm verschillen. Volgens Fedor Baart (kustexpert Deltares) daalde de gemiddelde zeespiegel in het jaar 2018  langs de Nederlandse kust met 7,2 cm ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017 en dat was
de grootste daling sinds 1996.   In 2017 stond de zeespiegel relatief hoog vanwege twee grote noordwesterstormen (half januari en eind oktober), die het zeeniveau opstuwden richting de kust. In 2018 waren er  volgens Robin Nicolai (senior adviseur HKV) ook twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd.

De onweerlegbare feiten zijn dat de  zeespiegel de afgelopen 128 jaar met gemiddeld 1,86 mm per jaar is gestegen, maar er is geen sprake van een versnelde stijging. Er wordt wel rekening gehouden met een snellere stijging die minimaal is en geen enkele bedreiging vormt van de door doemdenkers en liegende politici  verzonnen bedreiging zoals  overstroming van stad en land en zo zie je maar weer hoe het volk door de politieke elites en door de liegende MSM zoals de NOS word bedrogen.

De vervuilende uitstoot uit houtverbranding-centrales wordt ook al niet minder, maar zelfs vijftien procent meer dan van gas en de schonere kolen. Rutte III, Groen Links en de zatlap Juncker, Merkels GROKO en Grunen klimaatleugenaars verlaren ijskoud dat biomassa-energie schoner is en dat de forse uitstoot aan CO2 word gecompenseerd omdat er weer heel veel nieuwe bomen die CO2 in zuurstof omzetten zouden worden bijgeplant. Er worden volgens de experts ook al helemaal of nauwelijks bossen bijgeplant.

De EU weigert te luisteren naar de experts zoals Professor Martijn Katan die wetenschappellijk  met onweerlegbare  bewijzen heeft aangetoond dat  biomassa-energie  veel vervuilender is  en dat de aanplant van nieuwe diverse bossen een regelrechte leugen is.

Professor Martijn Katan is een van de meest gerespeceerde Klimaat en Natuur experts van Europa en auteur van het alarmerend biobrandstof-rapport van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen uit 2015.

Katan bevestsigd  dat door de EU  is afgesproken dat de  C02 die uit houtverbranding komt en  die 15 procent meer vervuiling veroorzaakt, volgens Juncker en Merkels Elite,  dan maar niet mag meetellen, terwijl de CO2 uitstoot een enorme hoeveelheid is, het dubbele van als men aardgas gebruikt.

( note: Wikileaks en tal van NGO’s doen onderzoek  naar de nationaal socialistische EU Elite olv Angela Merkel en de als alcoholist bekend staande J.C Juncker die in Berlijn tijdens een borrel zouden hebben hebben gelekt dat C02 en de vervuiling via houtverbranding via de Pers Internet en Sociale Media met alle middelen van censuur ontkend  moeten worden evenals door alle MSM en door zoveel  mogelijk daartoe in te huren pseudo- wetenschappers.


Globale opwarming enorme leugen


klimaat word kouder


Er is ook  helemaal geen sprake van een enorme globale opwarming maar fluctuatie en een relatief lage stijging  in Nederland  zoals is aangetoond door KNMI dat de wereldgemiddelde temperatuur sinds 1880 met slechts circa 0,9 °C is gestegen. De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest.

temperatuur

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is trendmatig toegenomen en ligt in 2014
1,7 ± 0,6 °C hoger dan ruim een eeuw geleden, in 1906.  De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest. Na een versnelling aan het eind van de vorige eeuw verliep de opwarming de afgelopen vijftien jaar langzamer. Zo’n tempowisseling in het waargenomen temperatuurverloop is niet uniek en kan goed verklaard worden door natuurlijke fluctuaties (PBL/KNMI, 2015 – hoofdstuk 1).


KNMI manipulaties


Het KNMI blijkt net zoals de NOS een zeer duur door de regering Rutte betaalde valse propaganda organisatie te zijn want het KNMI heeft een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) om de Klimaathoax enleugensover Globale Opwarming  te steunen,  schaamteloos uit de boeken geschrapt. Het bedrog door het stiekem schrappen van de vele hittegolven door KNMI,  werd ontdekt door  een team van onafhankelijke onderzoekers in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”.


De EU biomassa waanzin moet dus echt per direct stoppen. De massale bomenkap en het uitrollen van 5G zijn  zeer nadelig voor het Klimaat en voor de gezondheid van flora en fauna. Stoken op hout is vervuilender dan op kolen of gas.  Het EU beleid zoals het wegkappen van de bossen en het op grote schaal vervuilen van de lucht, de bodem en het water  zijn volledig in strijd  met de grondwet en met tal van internationale verdragen zoals het Verdrag van Kyoto en het Verdrag van Parijs.

De werkelijk doorgedraaide krankzinnige EU-Elites  willen de hoogfrequente 5G-microgolf zendmasten in alle EU steden ook gaan implanteren in lantaarnpalen, bushokjes, verkeerspalen, en in allerhande eletronische aparatuur en in minder opvallende straatobjecten en bewakingscameras. Men wil alles in de gaten houden, meten en spioneren. Om  signaal verlies te voorkomen (omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G) zullen  steeds meer bomen en bossen worden weggekapt, tenzij wij de burgers deze totale EU waanzin stoppen.


KRANKZINNIG –  EU EN TELECOM INDUSTRIE ONTKENNEN 5 G GEVARENEuropa en heel Nederland hangt straks vol met miljoenen, niet op gezondheidsproblemen onderzochte 5G-antennes. Dr. Martin Pall, emeritus hoogleraar in de staat Washington, maak zich dan ook zeer grote zorgen over 5G en waarschuwt de wereld over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van elektromagnetische velden. Hij beweert dat het giftige en gevaarlijke karakter van elektromagnetische velden al goed is ingeburgerd en dat de komst van de ziekmakende 5G-technologie zo veel slechter zal zijn en dat het “totaal krankzinnig” is om 5G in te zetten wegens de mogelijk dodelijke biologische risico’s.

“De bevolking is door de politiek voorgelogen en als een kikker in een langzaam opwarmde pan met alsmaar heter water. Snaveltjes toe, oogjes dicht en koken maar tot ziektes en de dood erop volgen”

De EU Elites kappen  massas onvervangbare bossen en bomen omdat de bomen een groot obstakel zijn voor het uit te rollen 5G netwerk zoals dat is gebleken uit onderzoek van The University of Surrey:  Masthoogte op boomniveau als een beperkende factor voor bereik en betrouwbaarheid.

Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden,en die straling komt ook nog eens  bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel vrijwel overal de ether verziekts. Van al die elektromagnetische UMTS straling is inmiddels al bewezen dat deze schadelijk is voor mensen,planten, bomen, dieren en de leefomgeving.  Dus niet alleen de bomen, vogels  maar zeker ook heel veel mensen zullen de ziekmakende effecten van 5G ondervinden, tenzij, het uitrollen van 5G gestopt en bij de wet verboden word.

In september heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G

Hoogleraren in Nederland maken zich zeer ernstig zorgen over 5G. Ook volgens de natuurkundige Leendert Vriens van StopUMTS.nl, is de steeds hoger wordende stralingsintensiteit een enorm probleem niet alleen voor 5G, maar ook voor de 4G en 3G die er nu al zijn.

“Je hebt meer last van een antenne in een bushokje, dan van de straling uit een zendmast,” aldus Vriens.

“Vermoeidheid, burnout-klachten, slapeloosheid, maag-darmklachten: zelf weet ik zeker dat dat door straling komt.”

De Bomenkap en 5g vormen volgens 97 procent van alle experts van over de hele wereld die de Globale Klimaatopwarming als niet bewezen achten,  een bedreiging voor de gezondheid. 5G straling is schadelijk voor flora, fauna, vogels, planten, bomen, mens en dier. 5G straling veroorzaakt zelfs bepaalde vormen van kanker.

Voor alle burgers  en met name voor  stralingsgevoelige mensen word het nog vele malen  lastiger om te overleven aangezien de straling dan letterlijk overal is. Nu al zien steeds meer  landgenoten zich genoodzaakt om te emigreren naar  Portugal, Algerije, Canada,  Hongarije,Polen of naar elders, omdat het leven in Nederland agv de vervuiling door de multinationals zoals Shell (en via de zwaar vervuilende Duitse Roer), steeds gevaarlijker en dodelijker word wegens de kankerverwekende troep die in de bodem, het water en in de lucht word gedumpt en wegens de chemtrails en de ziekmakende UMTS straling en dan is 5G nog niet eens uitgerold.  Het vooruitzicht voor flora en fauna in Nederland ziet er dus al helemaal niet goed uit.


De door corrupte getekende kartelbende Rutte III wil volgens de alarmerende berichten Nederlanders gaan verplichten tot de aanschaf van een peperdure waardeloze lawaaierige niet-duurzame warmtepomp


Een warmtepomp is vogens de experts totaal niet rendabel, niet efficient, en vele malen vervuilender en ook nog eens vele malen duurder dan stoken op minder vervuilende kolen of gas. Het invoeren van warmtepompen leid wegens de extra vraag naar electriciteit( opgewekt via o.a. biomassa-centrales)  tot fors meer CO2- uitstoot met voor mens en dier gevaarlijke uitstoot aan roet en kankerverwekkende fijnstoffen.

Ervaringsdeskundige Robert-Jan Mijnarends bij het consumentenprogramma Radar.

“De gewone gasketel, als ik die aan doe dan krijg ik het warm in de winter. Dat krijg ik met de warmtepomp nooit!”

Dit wordt bevestigd door professor Laure Itard.

De luchtwarmtepomp is alleen voldoende zolang de buitentemperatuur boven de 7 graden Celsius is.  Alleen in zéér goed geïsoleerde huizen is enkel een warmtepomp voldoende. Omdat de meeste warmte weglekt via ruiten, is volgens Itard driedubbelglas noodzakelijk. Bij temperaturen onder de 0 graden Celsius   schakelt  een dan ook lawaaierige peperdure luchtwarmtepomp in een soort turbostand , waardoor deze 3 à 4 keer zoveel stroom gaat gebruiken.  Bovendien geven luchtwarmtepompen –net zoals airco’s – geluidsoverlast.

Een vreselijk dure vervuilende luchtwarmtepomp levert  simpelweg  te weinig warmte om een koude winter mee door te komen. Als het huis niet heel erg goed geïsoleerd is, blijft een Hr-ketel  noodzakelijk.  Zonder de  noodzakelijke isolatie van een huis waarvan de  kosten worden geschat op minstens  60 000 Euro per huis, heeft de aanschaf van een warmtepomp geen enkel nut en valt gezien de vele nadelen dan ook  zeer  sterk af te raden.

De knettergekke regering Rutte III  wil samen met de ultra linkse partij Groen  Links  1000  miljard euro besteden aan een klimaatproject dat wat betreft het terugdringen van de  CO2 uitstoot mondiaal  nog niet eens een druppel op een gloeiende plaats is  met een effect van slechts 0,00007 graden Celsius.

Gas is en blijft hoe men ook bekijkt de schonere energiebron die relatief weinig CO2 genereert. Vele andere landen zoals de VS, China  en heel wat Afrikaanse landen,Pakistan  en India  schakelen overigens  massaal over op gas en velen ook op kolen. Het  behouden van “energie uit gas” is dan ook 1000 keer beter  voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Zembla over de EU en RUTTE III biomassa boomkap zwendelZembla over de Biomassa Leugens van Al Gore, Merkel, Juncker, Rutte, Kamp, Nijpels, Jetten, Rosenmuller en sekteleider Klaver van Groen LinksPolitici en Gemeentes! die toch bomen en bossen laten kappen en het voor de gezondheid gevaarlijke 5g gaan uitrollen, moeten stuk voor stuk aangeklaagd en berecht worden welke bestuurder het ook moge zijn, wegens wanbeleid en het in gevaar brengen van de burger en verzieken van het Klimaat en Moeder Aarde. Alle politici die de burger willens en wetens in gevaar brengen en de wet via corruptie en via valse propaganda schenden, moeten dan ook keihard worden aangepakt,  afgerekend en onschadelijk worden gemaakt door goed strafrecht, om  Moeder Aarde van de totale ondergang te redden.


De uitrol van het 5G straling netwerk moet gestopt worden evenals de doo het volk zeer ongewenste bomenkap in  Nederland en andere landen.  De waanzinnige EU Elite olv  Merkel en de zatlap Juncker wil gigantische hoeveelheden bos wegkappen en wel miljoenen tonnen houtsnippers verbranden omwille van het op grote schaal verkrijgen van energie voor industriële doeleinden. De EU wil niet dat U weet dat het verbranden van hout veel ongezonder is dan stoken op kolen of gas. De EU wil ook steeds meer milieubelasting heffen om een gigantisch vermogen  bijelkaar te krijgen voor zelfverrijking, voor de  massale opvoering van de wapenproductie en voor de vorming van een enorm groot antie Rusland Euro-leger.

Hoe minder bomen,des te minder zuurstof, en des te meer CO2

Merkels EU  Elite propageert in heel Europa via de door hen bestuurde propaganda media, leugens over het Klimaat, geproduceerd door gesponsorde en omgekochte wetenschappers beter gezegd gewetenloze geldwolven en verraders die liegen voor geld en subsidie.  Deze gewetenloze geldwolven en landverraders misbruiken zelfs de schoolgaande jeugd met hun valse propaganda en geheime agenda van het opvoeren van de wapenproductie, het voeren van oorlogen zoals in  Islamitische en Afrikaanse landen   en voor de vorming van een Nazie EU leger.

Het CO2  en Globale Klimaatopwarming verhaal is zoals aangetoond door gerespecteerde deskundigen en  wetenschappers uit de hele wereld  niets dan een schaamteloze leugen om U de burger uit te kleden. Hoe minder bomen, des te minder zuurstof! En dus des te meer ziektes en aandoeningen.  Goed voor big farma, die steeds meer natuurlijke geneeswijzen uitschakelen en de politiek in hun broekzakken heeft.

Laten we met zijn allen opstaan en de corrupte Elites van het pluche verjagen  om de  cultuur en natuursloop, de vervuiling van Moeder Aarde , de massabewapening en  de daardoor steeds hoger oplopende dreiging van  oorlog voorkomen,  want anders herhaalt de geschiedenis zich met ontelbare  slachtoffers. “l’histoire se répète” ? Waarschuw iedereen die U kent en neem Uw verantwoordelijkheid.  U kunt nu niet meer zeggen ‘we hebben het niet geweten’ !


Grote Nederlandse banken financieren ontbossing en landroof. ABN AMRO, ING en Rabobank zijn structureel betrokken bij misstanden in de palmoliesector, zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van het regenwoud. Dit blijkt uit rapporten die Milieudefensie maandag presenteert.Teken de Petitie STOP DE MASSA BOMENKAP


Wij kunnen niet leven zonder onze zuurstofproducerende Bomen: die zijn ook een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar RUTTE III  ontbost op bevel van doorgedraaide eurofielen van de EU, Merkel, Juncker sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer,  RUTTE III (SBB) en andere natuurslopers en dierenmoordenaars brengen onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de normen voor duurzaam bosbeheer en in strijd met de internationale afspraken zoals het Verdrag van Parijs.

Hoogleraar Europees bos  Nabuurs, maakt zich grote zorgen over de massale  bomenkap door de regering Rutte.

In Europa leggen bomen ongeveer 10 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU vast en volgens Nabuurs kan dit omhoog. In opdracht van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik werkt hoogleraar Nabuurs met 38 partners uit de Nederlandse bos-natuur-houtsector aan  de redding van de natuur door een beter klimaatbeheer van de bossen.

De afgelopen 30 jaar is er nauwelijks geïnvesteerd in de Nederlandse bossen.  Staatsbosbeheer beweert  dat het dunnen van het bos zodat omliggende bomen meer kans krijgen om te groeien effectief was, maar ook dat bleek in de meeste gevallen totaal niet te kloppen.

De geleerde heer Nabuurs zet zich met  hart en ziel in voor de aanleg van meer bos via de stichting Probos samen met meer dan twintig andere partijen   Nabuurs bendadrukt dat er voor 2050  minstens 100.000 hectare meer aan de benodigde levensreddende zuurstof-producerende bossen worden aangelegd.  Rutte, beloofde o.a.  bij het aantreden de natuur te sparen en meer bossen aan te leggen. Vrijwel alle Nederlanders  en partijen voelen zich dan ook lelijk bedrogen want de coalities van Rutte hebben zich geenszins en totaal niet aan de door de VVD, D66 en de PVDA gemaakte afspraken gehouden  zoals  om meer bossen aan te leggen en de vervuiling door Multinationals zoals Shell enAkzo-Nobel,  zoals ook het terugdringen van enorm hoge concentratie aan ziekmakende fijnstoffen in de lucht, zelfs  op dringend verzoek van de EU,  in Nederland fors terug te dringen.


Rutte III leugens over Klimaat. Presentatie door Hans Labohm in het stadhuis te RotterdamProfessor weerlegt de klinklare Klimaatleugens van Al Gore, Merkel, Juncker,  Rutte, Jetten, Nijppels, Kamp en de populist Klaver van Groen LinksThe Great Global Warming Swindle – Full Documentary HD


The Great Global Warming Swindle caused controversy in the UK when it premiered March 8, 2007 on British Channel 4. A documentary, by British television producer Martin Durkin, which argues against the virtually unchallenged consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be “the biggest scam of modern times.”

According to Martin Durkin the chief cause of climate change is not human activity but changes in radiation from the sun. Some have called The Great Global Warming Swindle the definitive retort to Al Gore’s An Inconvenient Truth. Using a comprehensive range of evidence it’s claimed that warming over the past 300 years represents a natural recovery from a ‘little ice age’. According to the program humans do have an effect on climate but it’s infinitesimally small compared with the vast natural forces which are constantly pushing global temperatures this way and that. From melting glaciers and rising sea levels.


JENSEN AFLEVERING 3: BELANGRIJKE CLIMATE CHANGE UPDATEThe Great Global Warming Swindle debunks the myths, and exposes what may well prove to be the darkest chapter in the history of mankind. According to a group of leading scientists brought together by documentary maker Martin Durkin everything you’ve ever been told about global warming is probably untrue. Just as we’ve begun to take it for granted that climate change is a man-made phenomenon, Durkin’s documentary slays the whole premise of global warming. “Global warming has become a story of huge political significance; environmental activists using scare tactics to further their cause; scientists adding credence to secure billions of dollars in research money; politicians after headlines and a media happy to play along. No-one dares speak against it for risk of being unpopular, losing funds and jeopardizing careers.”


Gezondheidsschade GSM, UMTS, DECT, Wifi, Straling, Zendmasten, Electrosmog.UMTS straling is ongezond Zembla deel 4 / 5


“Onderzoek bracht aan het licht dat onze klachten zoals oorsuizen,het horen van geluiden in het hoofd, hoofpijn, vermoeidheid en stress veroorzaakt werden door straling.  Een UMTS-mast stond precies gericht op ons huis en door die UMTS-straling werden we ook overgevoelig voor DECT-telefoons en mobiele telefoons.”

“De overheid en de Gezondheidsraad beweren dat UMTS-masten geen invloed hebben op de gezondheid en zij beroepen zich op onderzoeken waaruit blijkt dat 45 minuten bestraling geen effect heeft. Maar zo werkt dat niet. Je bent immers permanent blootgesteld aan straling en niet slechts 45 minuten.”


Het maakt de politiek zoals de regering Rutte III niets uit dat miljoenen mensen agv de straling ziek worden. Het gevaar word steeds groter en groter. De zorgwekkende sraling-klachten en ziekteverchijnselen zijn overduidelijk aangetoond.

De Gezondheidsraad en de World Health Organisation (WHO) gaven eerst na druk door pers en media toe dat elektromagnetische velden zoals UMTS van mobiele zendmasten “effecten” hebben op het lichaam, maar ze weigeren de negatieve gezondheidsschade agv langdurige blootstelling aan de straling publiek te maken.

De Gezondheidsraad beroept zich alleen maar op de Zwitserse studie naar de gezondheidsgevolgen van kortdurige UMTS-straling. In dit onderzoek werden proefpersonen slechts drie kwartier blootgesteld aan hoogfrequente niet-ioniserende EM-velden, en dat leverde ‘geen negatief resultaat’ op. In de realiteit worden mensen 24 uur per dag levenslang aan de straling blootgesteld. De schade die hieruit volgt heeft men niet onderzocht,of men wil de schadelinke gevolgen van langdurige blootstelling aan straling niet publiek maken.

Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken blijkt  dat er van alles mis is met UMTS straling. Niet voor niets zijn de stralingsnormen in België sterk verlaagd. In Nederland is de norm 61 Volt per meter (V/m). Dit zou zo snel als het maar kan naar 0,6 V/m moeten. Het aantal UMTS-masten moet vooral in het dichtbevolkte Nederland drastisch verminderen, maar daar zit de hebzuchtige en corrupte regering Rutte III niet om te springen. R

RUTTE III heeft 3 miljard euro besteed aan zendlocaties en wil ondanks het feit dat miljoenen burgers gezondheidsklachten van de straling krijgen zoals (lusteloosheid, oorsuizen(piep-ruis en fluittonen in het hoofd), depressies, slaapstoornissen, en andere aandoeningen zoals slechtziendheid),  geen actie ondernemen en het aantal zendmasten en de stralingsintensiteit verminderen. Rutte III gaat ook nog eens het nog veel meer schadelijke 5G netwerk uitrollen tegen de dringende adviezen in van de top-experts waaronder 40 professoren. Hersenspecialisten waarschuwen nu alreeds dat het aantal hersentumoren op basis van deze negatieve ontwikkeling in Nederland minstens met 500 procent zal toenemen agv langdurig gebruik van mobiele telefonie en straling zoals van zendmasten.


 


Dariusz Leszczynski, Adjunct Professor of Biochemistry, University of Helsinki, speaking at Griffith University, Brisbane, August 2017.
International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields Martin BlankIs straling van mobiel en wifi schadelijk?Lord Christopher Monckton – Global Warming is a Hoax

 


We are drawing the line here….and we are doing so with the full fire of consciousness. Arise Homo sapiens!

Full length film by Sascha Stone, exposing the 5G existential threat to humanity in a way we never imagined possible. Please SHARE this as widely as you feel drawn…use it to target your local bureaucrats, technocrats, health practitioners, local and federal government agencies and more than anything else…your family and friends. Featuring in this film: weapons development experts, biologists, molecular & cellular biologists, blood microscopists, activists, as well as good leaders out there on the frontline. We know what this technology is – we know how it was conceived and we know where it is intended to take people and planet.


ReferentiesGeplaatst in Column, Dieren, Gezondheid, Internet, Love, Nieuws, Petities | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen