Mondkapje Zeer Slecht volgens apothekers

mondkapje slecht


advocaat nijhuis


Zie het Dossier >>> Mondkapjes Gevaarlijker Dan te Vrezen


Mouth masks are dangerous. Lots of children and elder people died because they where forced to wear those masks. Medical science has stated that wearing mouth masks is a serious health hazard. Therefore there should be no obligation to wear caps. Also because enforcing it is a direct violation of human rights.

OPGEPAST  >>>> GEVAAR !

Stop de mondkap waanzin

Uit divere onderzoeken blijkt dat de blauwe maskers waren bespoten met PTFE (Polytetrafluorethyleen). Dat is synthetische fluoride gevonden in Tflon. Hier zijn enkele van de mogelijke symptomen / neveneffecten:

Koorts tussen 100 & 104 graden
Strakheid borstkas
Kortheid van ademhaling, duizeligheid
Koppijn hoofdpijn
Hoesten hoesten
Koude rillingen
Keelpijn keel en allergie
Keelvernauwing >>>
Verstikking gevaar
Stress
5G verzwakt met kapjes het immuunsysteem
Dodelijke DNA muterende vaccins

Minder Zuurstof meer CO2

Als je een mondmasker draagt, adem je je eigen CO2 weer in. Je lichaam wordt dan hypoxisch*.  Hypoxie* is een aandoening waarbij het lichaam of een lichaamsdeel een tekort aan zuurstof in de weefsels heeft.Omdat mensen via het masker zuurstof naar binnen moeten zuigen, krijgt het lichaam minder zuurstof en raakt het in een stress. Dit is fysieke stress en die is schadelijk maar door het dragen van een mondmasker ontstaat er ook nog eens emotionele en geestelijk stress.   Het CO2 gehalte in het bloed neemt toe agv het dragen van een mondkapje en agv  de stralíng van zendmasten  neemt de groei van zíektekiemen  in de longen sterk toe waardoor steeds meer mensen ziek worden.

READ  Corona vaccin met dodelijke bijwerkingen dient getest te worden met PCR corona test

Een mondmasker zorgt ervoor dat het lichaam in een “sympathicomimetische” toestand komt. Dit is een stress toestand, een vecht en vlucht reactie. Dit wil zeggen, dat de cortisol-waarde enorm stijgt en te veel cortisol onderdrukt het immuunsysteem en daarmee daalt de lymfocytenpopulatie. Dit betekent, dat je door hjet dragen van een mondkapje meer vatbaar bent voor welke ziekteverwerker dan ook… bacterie, virus, schimmel, enz.
De componenten die je via een mondmasker inademt zijn ook slecht omdat ze toxisch zijn.

Mensen die sterven aan een longinfectie zoals TB, blijken veelal een hypoxisch letsel te hebben. Ze hebben een histotoxisch hypoxisch letsel dat  ontstaat door vergiftigin van de longen. Het masker bestaat uit verschillende componenten, zoals plastic en propyleen. Als je door het masker ademt, worden deze componenten vochtig. De vochtigheid breekt de componenten af en je ademt deze gif stoffen in, waardoor het immuunsysteem nog gevoeliger wordt.Je bent angstig, omdat je niet weet of je ziek zult worden.

De overheden houden je weg van je sociale netwerk en je familie. Door het dragen van het mondmasker word het immuunsysteem verzwakt en krijg je er de emotionele stress nog eens bij.

5G heeft volgens de experts medici met de enorme toename van mensen met Tuberculose te maken, want 5G heeft een slechte invloed op het immuunsysteem. De gsm’s van nu hebben waarschijnlijk zo’n 500 tot 900 hertz, tot misschien 1500 hertz. Als de nieuwe technologie helemaal uitgerold is, wordt dat iets van zo’n 30 tot 300 gigahertz. 1 gigahertz is een miljard hertz. Het gaat dus over 30 tot 300 miljard hertz. Ruim 2000 wetenschappelijke artikelen over onderzoek tonen aan, dat 1,8 gigahertz kanker kan veroorzaken, hersenkanker, kanker in de bijnieren en andere neurologische complicaties. Maar ze gaan nu zo’n 30 tot 300 miljard hertz uitrollen. Het zijn dus ook de zendmasten die steeds meer ziekten veroorzaken.

READ  Corona vaccin met dodelijke bijwerkingen dient getest te worden met PCR corona test

Als mensen ziek worden, en door de overheid bang worden gemaakt gaan ze massaal om een Corona-vaccinatie vragen. Die  vaccinatie is nog het grootste gevaar. Zeer veel mensen zullen aan Tuberculose en onderliggende aandoeníngen ten gronde  gaan omdat de meeste antibiotica niet of niet meer effect zijn wegens resistentie.

Als mensen massaal ziek worden en sterven, misbruiken ze dit om te kunnen zeggen: zie je wel dat er een tweede golf aankwam? Dan kunnen vaccinaties verplicht worden gesteld. Maar door de corona-maatregelen sterven er nog meer mensen en dat moeten we zien te voorkomen. Als mensen zich met de  DNA-muterende Corona-Vaccins laten vaccineren, zullen honderden miljoenen mensen dat niet overleven en overlijden.

Zie het Dossier >>> Mondkapjes Gevaarlijker Dan te Vrezen

Over Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Kunst, muziek, innovatie, motivatie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
Dit bericht is geplaatst in Column met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.