Kappen met kappen bij de Lemelerberg

Stop de Kap bij de LemelerbergBeste bezoekers,

De Provincie Overijssel kapt met subsidie  150 hectare aan onvervangbaar natuurbos op de Lemelerberg bij Ommen.

Wegens de schadelijke gevolgen voor de Volksgezondheid agv de kap en het verbranden van het gekapte hout in absoluut niet duurzame en vervuilende  biomassa-centrales die tot viermaal zoveel  co2,  longkanker veroorzakend fijnstof en tal van andere schadelijke gassen uitstoten(dan gascentrales), moet de kap en houtstook per direct verboden worden.

Er zijn  nog veel meer grondige redenen waarom de kap ZSM moet stoppen.

De Kap moet stoppen omdat:

  • Omdat het kapbeleid en het verstoken van het gekapte hout in vervuilende biomassa-centrales onrechtmatig is en zeer  schadelijk voor het Leefklimaat, Volksgezondheid
  • Omdat in Het Klimaatakkoord en in de EU wetten bepaald is de CO2 uitstoot moet worden gereduceerd en het leefklimaat schoner moet worden gemaakt. Kappen en verstoken betekent alsmaar meer co2 uitstoot en dat is  illegaal.
  • De Natura2000/PAS-plannen voor de Lemelerberg, gericht op economische groei, en rigoureuze ontbossing en verbinding van een natuurgebied, leveren géén positieve bijdrage aan de oplossing van de biodiversiteitsproblemen.
  • Dat Landschap Overijssel ingaat tegen wetsartikel 4.4.2.D, wat strafbaar is. (verarming grond)
  • De overheid de kap buiten de inspraak heeft gehouden door te kiezen voor een melding in het kader van de Boswet. Hiertegen kunnen bewoners geen bezwaar maken.
  • Omdat er ook geen vervangend bosgebied wordt aangekocht of herplant.
  • Heide en stuifzand, die het bos vervangen, géén origineel Hollands landschap is, en veel minder variëteit levert dan combinatie bos/heide.
  • Toeristen in deze omgeving wegblijven waardoor veel bedrijven inkomsten zullen verliezen, dus economische belangen door deze rigoureuze ingrepen juist verdwijnen.

 De Provincie Overijssel word daarom dringend verzocht !

Direct te stoppen ! met het kappen van 150 hectare bos in het natuurgebied Lemelerberg

Het huidige natuurgebied te behouden.

Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden dringend verzocht om een reflectieperiode / kappauze in te voeren, (van ±4 jaar) om het VN-rapport nadrukkelijk in hun beleid te betrekken, en om met nieuwe oplossingen te komen.

Teken en deel de Petitie a.u.b  > > > Kappen met kappen bij de Lemelerberg

Zie deel en teken aub tevens de petitie >>>

Geen massale bomenkap langs de A28!

Volgens Gemeentebelang zijn de huidige plannen van Rijkswaterstaat om massaal langs de A28 bomen te kappen écht te rigoureus. Dit gaat ten koste van het visitekaartje van de Noord-Veluwe en kan en moet anders! Om dit signaal af te geven vragen wij uw steun middels een petitie. Vul onderstaand formulier om uw ongenoegen kenbaar te maken, zodat we een duidelijk geluid kunnen laten klinken!

Waarom tekenen?

Als de huidige plannen doorgang vinden zal tussen Oldebroek en strand Nulde alle groene, beboste middenbermen verdwijnen. Daarnaast zal aan weerszijden 13 meter volledig gekapt worden. Daarnaast zal nog tientallen meters van de weg al het naaldbos weggekapt worden. Gemeentebelang is van mening dat veiligheid voorop staat, maar om zowel verkeersveiligheid als het risico op natuurbrand goed te beheersen zijn zulke vergaande maatregelen, zonder maatwerk, volstrekt onnodig. We roepen Rijkswaterstaat dan ook op om beter te kijken naar alternatieven, doel en effect beter tegen elkaar af te wegen en elk stukje weg apart te bekijken, in plaats van één maatregel doorvoeren over de hele Noord-Veluwe. Ondertekent u ook?

 

Over Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, op 7 september 1958 en sinds 1978 enthousiast actief met kunst en muziek. U kunt met mij contact opnemen per mail: stan@stanrams.com of bellen op + 031-06 426 207 67 met vriendelijke groet, Stan Rams
Dit bericht is geplaatst in Petities met de tags , , , , . Bookmark de permalink.