Internationaal Klimaat Dossier


tree

Beste bezoekers,


Een gezonde Moeder Aarde waar alle mensen en de komende generaties goed, veilig en vrij  in vrede kunnen leven en bouwen aan de toekomst,  is meer dan zeer wenselijk  en absoluut noodzakelijk.  Helaas is gedurende decennia gebleken dat de Politieke Macht Elites er een andere agenda op na houden dan het streven naar vrede en het bevorderen van de Volksgezondheid, en de sanering van de door vervuiling geteisterde Moeder Aarde. Dat komt uit onkunde, onwil, hebzucht en machtswellust  zoals  het via list bedrog en valse propaganda uitbreiden en misbruiken van de macht,  door het opvoeren van de bomenkap en  ziekmakende biomassa-houtstook crematoriae , en door het opvoerenvan  de wapenproductie, het uitlokken en voeren en financieren van afschuwelijke oorlogen zoals in Irak, Syrie, Yemen, Libie, Yemen, Oekraine en  door het vergroten van de energie-productie met name uit fossiele bronnen zoals kolen ( en biomassa)  en het zoals door Merkels Elite  drastisch opvoeren van de productie en export van wapens , het volledig en als een waanzinnige zoals  Marc  Rutte  en zijn kartel inzetten op zo veel mogelijk winst voor de rijkste elite, de verpaupering en het rechtsloos maken, en het met schadelijke vaccins vergiftigen en decimeren van de bevolking, met verwoestende niet meer te herstellen gevolgen voor alles dat leeft en bloeit op Moeder Aarde
Stop de Natuurvernietiging door de EU en Rutte III

Download en deel de Podcast >>> Stop de boomkap >>> zet muisaanwijzer op de speler, klik rechter muisklik om de mp3 te downloaden>>> kies audio opslaan>>> deel de podcast met al uw vrienden.Het leefklimaat, de kwaliteit van de bodem, het water, en de lucht, word steeds slechter. Dat kan ook niet anders want in Nederland is alles verziekt door de kabinetten Rutte  I II en de regering Rutte III  is moedwillig bezig met een verwoestend beleid zoals  het restrictieloos laten vervuilen van  het land door Multinationals en door het  uitrollen van  5G, en  veel en steeds meer vervuilende biomassa-centrales.

Ruttes Kabinet is geen “normale”regering maar een stel zware criminelen, en deze bende kiest voor  het verkrijgen  van zoveel mogelijk EU subsidies voor de niet duurzame energie (voor aandeelhouders bij de provincies en gemeenten en Multinationals). Dat gebeurt ook middels het  subsidieren van enorm  veel  schadelijke  lawaaierige SF6 gas lekkende windmolens,  en kankerverwekkende  fijnstof uitstotende  biomassa-centrales, waar miljoenen weggekapte bomen in worden verstookt met EU SDK subsidie.

Ruttes club bestaat uit geinfiltreerde Khasaren en die kartelbende werkt samen met criminele giflozers die stad en land, het water en de lucht op zeer grote schaal verpesten zoals de stichting ‘ NATUURMONUMENTEN. Marc Rutte laat aldus enorm  hoeveelheden gif dumpen in de uiterwaarden van de Maas  en de Marker  Landal Wadden.  NATUURMONUMENTEN, Rutte en enkele notoire kartel misdadigers zoals Diederik Samsom, Frans Timmermans, Paul Rosenmuller, Halbe Zijlstra en Ed Nijppels  zijn volgens de gelekte stukken zeer nauw betrokken bij het  volplempen van zand- en grindwinningsgaten met kankerverwekkend Granuliet, Verontreinigd Slib en Giftig Afval uit België en Duitsland!

In  2018 stelde Natuurmonumenten nergens van af te weten en alles te gaan onderzoeken. Natuurmonumenten  heeft ondanks hun beloftes net zoals de leugenaars Rutte en Zijlstra helemaal niets onderzocht.  Op 12 februari 2020 probeerde Sander Verwoerd ( lid van de Partij Gemeente Belang te Oisterwijk ) Ruttes Giflozingen ism met Marc Rutte, Halbe Zijlstra en Natuurmonumenten zelfs te ontkennen en in de doofpot te stoppen.

Natuurmonumenten heeft zich met Marc Ruttes Kartel schuldig gemaakt aan misdaden tegen de mensheid zoals  ook de vergiftiging van Nederland waaronder  de gigantische gifdumpingen in de Maas. De ecocide van flora en fauna  werd volgens de klokkenluiders door de liegende Zijlstra en de Directeur van Nederzand Herman van der Linde en Rutte in de doofpot gestopt door omkoping en chantage.  De gifdumper Halbe Zijlstra, die  volgens klokkenluiders 1 miljoen euro  heeft geind met omkoping en achter de schermen zijn vriend  Marc Rutte de schuld probeerde te geven via een Duitse Klokkenluider  moest daarop wegens zijn leugens zoals over Poetin  en Natuurmonumenten opstappen.

Het khasaarse kartel geeft ook enorme subsidies voor  vervuilende, niet duurzame en steeds nog niet brandveilige Tesla wagens.  Enorm veel  belastinggeld word  door Rutte III  verspild aan met subsidie ingehuurde  oplichters, klimaatmanagers en gesubsidieerde onderzoeken olv door de khasaarse pedofiel Tedros bestuurde WHO, waarvan bekend is  dat de onderzoeken van geen kant blijken te deugen wegens omkoping,chantage , fraude, valsheid in  geschrifte.

De WHO werd met miljarden gefinancierd door  de khasaarse multimiljardair Bill Gates. In april 2020 werd in de hele wereld  bekend dat  de Khasaar  Anthony Fauci,  jaren terug voordat de Corona crisis uitbrak alreeds  via de WHO  3,7 miljoen euro  had overgemaakt aan virologen die zich zoals de Khasaar Ab Oosterhaus(naaste vriend van de Khasaar Marc Rutte)  zich bezig hielden met  de ontwikkeling van ai nano vaccins, rnsmuterende sars viussen, dat alles in samenweking met het Industrieeel Wapencomplex zoals in Wuhan en de door Gates gefinancierde en deels opgekochte Erasmus/RIVM laboratoria in Nederland ism de Duitse onderzoek-complexen te Oldenberg en Ulm.

Het Corona laboratorium te Wuhan werd gefinancierd en beheerd door Bill Gates en George Soros.  Nederland, heeft in april 100 zelf ook nog eens 100 miljoen euro overgemaakt aan het door de pedofiel Tedros Adhanom Ghebreyesus geleide WHO, voor Corona onderzoek. Marc Rutte is volgens klokkenluiders van meet af aan  met Ab Oosterhaus en de door Gates zeer fors gesponsorde RIVM  virologen betrokken bij de ontwikkeling van AI Virussen en Corona Stamlijnen( RIVM, Astrazenica enErasmus)   en medeschuldig aan de verspreiding van het ziekmakende Corona Virus( Covid-19).

In april 2020 werd bekend dat diverse RIVM virus laboratoria  uit winstbejag,  werden gefinancierd door de  Bill en Melinda Gates Foundation.  Nederland (Minister Kaag) zo werd duidelijk,  gooide  het belastinggeld met de bakken weg aan virologen die opde zwarte lijst staan zoals vanDissel en zoals aan Ab Oosterhuis( echte naam Osterhaus) die met Bill Gates gerekend worden tot de veroorzakers van de Corona Crisis.

Slecht beleid? Zie de Tesla wagen.  Zowel de fabricage, van de Tesla-wagen en de accu zijn Klimaatvervuilend.  De fabricage van accu’s betekent ook een enorme vervuiling en de sterfte van straatarme  Afrikaanse kinderen die in de mijnen werken voor de winning van  lood en cobalt.  De voor de Tesla wagens benodigde  elektrische energie is ook al niet duurzaam want die word   opgewekt via  vervuilende biomassa en kolencentrales,  en die zijn volgens de experts 2  tot 3 keer meer vervuilend dan rijden op benzine en tot viermaal meer vervuilend dan rijden op  het schone LPG- gas. Tesla wagens zijn ook al  helemaal niet zo duurzaam, niet rendabel, vervuilend en ook nog eens niet bepaald veilig wegens brandgevaar.  De kosten van de Tesla wagen worden ook steeds duurder, omdat  overheden de beloftes zoals de beloofde subsidies op energie voor Tesla, nauwelijks of later helemaal niet nakomen, en alles veel duurder en slechter blijkt te zijn dan was beloofd.


Het gebruik van het schone LPG in auto’s ( 25 % minder vervuilend dan benzine) werd door de laaghartige  landverrader  Marc  Rutte en zijn kabinet in opdracht van  Merkels Elite flink ontmoedigd door auto’s met deze brandstof fors te belasten met de dubbele wegenbelasting. LPG is de schoonste van alle beschikbare brandstoffen voor verbrandingsmotoren maar daar wil Rutte namens Merkels Energie Maffia  niks van weten. Al tientallen jaren zijn er ook al genoeg mogelijkheden om ook oudere auto’s aan te passen en om met nieuwe ontwikkelingen de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, maar  Rutte en zijn handlangers die niks om het Klimaat geven willen koste wat het kost de schonere wagens niet, uit niets dan blinde hebzucht en wegens de strikte bevelen die Rutte krijgt van Merkels Elite  te Berlijn. Rutte en zijn kartel weigeren om subsidies op duurzame zonne-panelen te verhogen en de kabinetten Rutte I II en III hebben wegens een ziekelijke hebzucht  en voor de zelfverrijking,  in Nederland honderden (624) zwaar vervuilende biomassa-centrales laten bouwen, waar enorm veel gekapte versnipperde bomen, worden verstookt hetgeen een gigantische uitstoot aan CO2 roet, fijnstof en een veelheid aan ziekmakende stoffen met zich meebrengt.  Steeds meer mensen worden ziek door de toenemende, door het kartel van Rutte veroorzaakte vergiftiging van de bodem, het water en luchtvervuiling. 

Het misdadige khasaarse kartel van Rutte vormt  een significante bedreiging voor  heel  Nederland. Links verziekt. Ze komen met oplossingen die niet met het gezond verstand zijn genomen maar door gigantische subsidies worden gestuurd waardoor bankiers, subsidiedieven,en lobbyisten van de klimaattafels die er allemaal een puinhoop van maken. Biomassacentrales, Zonneweides, Windmolens, Warmtepompen, Electrische auto’s etc zijn onrealistische en onbetaalbare SCHIJNOPLOSSINGEN die veel meer kwaad doen dan goed. Ondertussen gaat zowat heel de wereld aan het schonere aardgas (in sommige landen krijgt men er zelfs subsidie voor) maar Het Criminele Partijkartel van de Khasaarse landverraders olv RUtte wil juist van het aardgas af wegens de grote financiële belangen en door de ziekelijke drang tot vernietiging van flora en fauna door het NWO Khasaren Kartel dat steeds weer leugens verspreid zoals over opwarming en koolstof.

Koolstof-CO2 cyclus,  is een natuurlijk proces waarbij natuur zowel CO2 uitstoot als opneemt en waarbij uitstoot mens ongeveer 4% van totale CO2 uitstoot bedraagt. Daar wordt uit puur egoisme miljarden aan verkwanseld  aan maatregelen die de CO2 en ziekmakende gifuitstoot niet doen afnemen maar juist aanzienlijk doen stijgen.

koolstof

Facts: Steeds meer mensen zullen ziek worden en komen te overlijden agv de door met name  de Khasaarse bendeleden van Rutte I II  III  en GL veroorzaakte Ecocide.  Jaarlijks overlijden in Nederland 3o 000 landgenoten agv de luchtvervuiling. Jaarlijks overlijden nog meer Nederlanders agv kanker.De enorm hoge sterfte is veroorzaakt door de Khasaarse Sekte, die de politieke arena merendeels in de greep houd zoals door kiesbedrog, stelselmatig liegen,omkoping, afpersing  en andere middelen van extreem misdadig machtsmisbruik.

Er zijn anno 2020 meer dan 1 miljoen landgenoten met Diabetes en jaarlijks komen er 100 000 Diabetici bij( de komende jaren zal de toename steeds groter worden) hetgeen leid tot een fors toenemende vraag naar zorg  voor mensen met Diabetes en Obesitas. Deze  schrikbarende feiten worden agv Ruttes Kartel Politiek niet Publiek gemaakt zoals door de Staatsmedia, RIVM  en het CBS.

Blootstelling aan luchtvervuiling leidt tot de dood maar ook tot niet-dodelijke hart- en ademhalingsproblemen zoals astma( bij zeer veel kinderen) en beroertes, COPD,Longkanker bij ouderen.

Zwangere vrouwen lopen een extra groot risico omdat de luchtvervuiling de ontwikkeling van hun kind schaadt.

Volgens Tienduizenden  gezondheidsorganisaties overlijden wereldwijd jaarlijks 600.000 kinderen onder de 15 als gevolg van ademhalingsproblemen door luchtvervuiling. 93 procent van de kinderen overleed agv het inademen van fijnstof.


Ruttes Kartel bestaande uit gewetenloze khasaren, en omgekochte politici met aandelen, dat zijn allemaal rotte appels  zoals de pedofilie promotor Ed Nijppels,  psychopaten leugenaars zoals Halbe Zijlstra, Erich Wiebess,  Hugo Gigolo de Jonge, Paul Rozenmeuhler, sekteleider Marc Rutte en andere walgelijke cabahlisten zoals Rob Jetten en Alexander Pechtold van de Bartholemet sekte Demon66. Allen zijn lid van WEF en de  Bilderberg Kring. Dit schuim der aarde doet niets anders dan misdaden plegen zoals miljoenen mensen( mannen vrouwen en kinderen) de dood injagen zoals via het steunen van de door Barrack Obama(buiten echtelijk achter kleinkind van Adolf Hitler) gevoerde genocide oorlogen in Irak, Syrie, Afghanistan, Yemen, Oekraine etc. Die  rotte appels met hun zieke geesten  zijn ook verantwoordelijk voor de  vervuiling van de Randstad( Rotterdam Amsterdam Den Haag) Dordrecht, Groningen en Friesland, Limburg en de Natuurplassen, de Maas en de Rijn en nog veel meer gebieden, ook in andere landen.  De Khasaarse criminelen van Rutte I II II hebben ook nog eens vele miljoenen kuubs vervuilde vergiftigde bagger  zoals uit Belgie en kankerverwekkend Granuliet( uit Amsterdam o.a.) met opzet  laten dumpen in de Maas, en de Natuurplassen. Dat is doelbewuste ecodide en moord. Dat zijn de gruwelijke feiten, zoals bewezen door onderzoekers en wetenschappers waaronder de experts van ZEMBLA,  RVG, VDMI, klokkenluiders van RIVM/RWS/CBS/EMA.

Omdat Rutte III samen met de door Khasaren geinfiltreerde partij GroenLinks  uit winstoogmerk afval-verbranding-centrales zoals AEB te Amsterdam ongehinderd, zonder deugdelijke controles hun gang lieten gaan met het verbanden van afval, werd de lucht steeds vuiler en ongezonder. Zo werd  bij het Amsterdamse AEB een  enorme hoeveelheid troep uit het VK zonder deugdelijke controle verstookt in onveilige  lekkende ketels. Dat is na inspecties officieel vastgesteld en leidde  tot het stilleggen van de 4(lekkende) van de totaal 6 ondeugdelijke AEB- ketels in 2019. Duizenden stedelingen waren daardoor ziek geworden, en velen overleden agv de door de samenweerders gepleegde ecocide en gifuitstoot moordaanslag op de bevolking.

quote:

Biomassacentrale van AEB Amsterdam een gammele bak met een inferieure afgasreiniging: ‘gereinigde’ rookgassen uit schoorsteen vuiler dan van een afvalverbrandingsinstallatie

De biomassacentrale AEB  heeft met een ammoniakemissie van 9.500 kg ammoniak in de tweede helft van 2020 de vergunde emissie met een factor 3,7 overschreden. Ammoniak is extreem schadelijk voor natuurgebieden. Deze overschrijding dient onmiddellijk te worden gestopt. Anders dient de AEB te worden stilgelegd.Qua emissies scoort de centrale beroerd vergeleken met een moderne  afvalverbrandingsinstallatie als REC (Harlingen) maar zeer waarschijnlijk ook vergeleken met de afvalovens van AEB zelf.  Hier is evident geen sprake van toepassing van de wettelijke plicht tot het toepassen van Best Beschikbare Technieken vooral waar het gaat om (1) stofverwijdering ( beroerde stoffilters), (2) NOx-emissiereductie (geen SCR) en (3) zoutzuurverwijdering (geen kalkinspuiting). De technische configuratie van de gasreiniging van AEB is inferieur vergeleken met de gasreiniging van de BMC van Zaandam, de geplande BMC in Diemen, maar zelfs ook vergeleken met de meer dan 10 jaar oude BMC van HVC in Alkmaar.  Hoe is het mogelijk dat de gemeente Amsterdam een kankerverwekkende stoffen uitstotende biomassacentrale in eigendom heeft én in bedrijf stelt met een inferieure afgasreiniging?

De Gemeenteraad van Amsterdam werd volgens de experts in december 2020 onjuist ingelicht en voorgelogen door het college, met name D66 en Groen Links. Ook heeft het college cruciale informatie over procesomstandigheden tijdens de metingen met kwade opzet achtergehouden.  Er werd door mobilisation om handhaving verzocht. Dit is afgewezen. Zie bezwaarschrift met meer informatie: Bezwaarschrift van MOB tegen afwijzing van verzoek tot handhaving

qoute: “AEB heeft afgedankte meubels, gelakte kozijnen, schroot,  kapotte anti-aanbak pannen, lekkende ijskasten,  vervuild medisch afval zoals besmet verband zoals uit het VK , afgedankte autobanden, plastiek en asbest,  en nog veel meer andere troep  en hout in de AEB ketels laten verstoken, en daarbij kwamen enorme hoeveelheden warmte,  CO2 en duizenden giftige stoffen en fijnstof  vrij waar werknemers en Amsterdammers ziek door werden en waardoor velen als gevolg van de luchtvervuiling  longkanker kregen en kwamen te overlijden. D66, VVD en Groen Links worden betracht als de schuldigen van de ecocide, en verzieking van de leefomgeving. Dat mag niet onbestraft blijven.


Randstad luchtkwaliteit bar slecht

Het Europees Milieuagentschap heeft dmv bedrog verklaard dat Rotterdam het niet slecht doet mbt de luchtkwaliteit.De luchtkwaliteit in Rotterdam blijkt
volgens onafhankelijke metingen helemaal niet goed, en er is bedrog geconstateerd bij de metingen en met de berekening van de luchtvervuiling.
Het aantal kinderen uit Rotterdam met klachten die te maken hebben met gebrek aan schone lucht zoals COPD is blijkens onafhankelijk onderzoek hoger dan werd gerapporteerd. De meeste mensen, waaronder veel kinderen die agv de slechte lucht in Rotterdam ziek zijn geworden, wonen vlakbij een industrieterrein, op de aanvliegroute van het vliegveld of langs de snelwegen. Het forse aantal zieken in Rotterdam werd niet door GGD gemeld, vanwege het feit dat deze als corona zieken werden betiteld en als dusdanig werden bijgeteld bij de valse corona statistieken van RIVM.

Europees Milieuagentschap corrupt

Het is een feit dat de cijfers van het Europees Milieuagentschap over Rotterdam niet kloppen. Het agentschap heeft ruim driehonderd Europese steden met elkaar vergeleken, maar er is geknoeid met de metingen. Rotterdam kwam zo op de 123 ste plaats en dat valt net binnen de marge van wat het agentschap als ‘goed’ beoordeelt.

Onafhankelijk Onderzoek

Onafhankelijke Onderzoekers zijn kritisch naar de getallen gaan kijken. Zij ontdekten dat deze uit drie meetstations komen en die stations zijn geplaatst in gebieden waar de luchtkwaliteit veel minder slecht is. Tevens blijkt dat men bij de berekening de zogenaamde piekbelasting heeft weggelaten in de cijfers, en dat zijn nou juist de momenten waarop de klachten toenemen zoals door de enorme smog die dan in de lucht hangt.

Het Europees Milieuagentschap was niet bereid om nieuwe metingen te laten verrichten in Rotterdam en de piekbelasting mee te nemen in de berekening van de luchtvervuiling. Marc Rutte die als opdrachtgever van het bedrog word aangemerkt, wilde niet reageren. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft ook niet gereageerd op de bevindingen van de onderzoekers die volgens klokkenluiders door liegende journalisten van de VVD en GL werden afgeschilderd als onzin van complotdenkers. Marc Rutte was niet bereid om zo snel mogelijk de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Het enorme fraudeschandaal werd volgens klokkenluiders organisatie oBserver olv Marc Rutte en Paul Rosenmuller in de doofpot gestopt. VVD/PVDA/d66/Groen Links richten al hun pijlen op de Nederlandse boeren, die van hen de schuld krijgen dat ze de lucht en het landschap zouden vervuilen, terwijl de Nederlandse boeren juist het meest duurzaam werken van alle Europese Lidstaten.


De Groen Linkse praatjesmaker volidioot Jesse Klaver met zijn beruchte vrienden,  Paul Rosenmuller,  Rutger Groot-Wassink, Wynand Duyvendrap, Femke Halsema( GroenLinks),  Marc Rutte, Klaas Dijkhof en  ED Nijppels (VVD),  Diederik Samsom,  Frans Timmermans  en de salon socialist Felix Rottenberg (PVDA),  Kasja Ollongren,  Thom de Graaf,  Alexander Pechtold en  D66 er Rob Jetten(D66)  hebben net zoals Merkels Elite met hun waslijst aan  valse propaganda,leugens en loze beloftes niets dan ellende en een vervuild Nederland veroorzaakt.

Geen van allen was tegen het verbranden van de gigantische hoeveelheden gekapte bomen in de vervuilende biomassa centrales en het verbranden van enorme hoeveelheden zo ook geimporteerd vuilnis en de bergen aan besmet medisch afval in Nederland zoals bij AEB te Amsterdam. Deze krankzinnige  criminele politici hebben  zich schuldig gemaakt aan het willens en wetens laten vervuilen van  de Nederlandse steden,  waarbij  vele tientallen miljoenen euros van burgers belastinggeld door wanbeleid en corruptie besteed werden aan  het opvoeren van de ziekmakende rook fijnstof uitstoot waar steeds meer mensen ziek door worden en komen te overlijden.

Qoute: “duurzaam stoken?, neen er werden zelfs asbestplaten in de biomasa en afval ovens gegooid, en gelakt hout, besmet ziekenhuis afval uit GB en daardoor werd de lucht vergiftigd met een coctail aan tocinen, kankerverwekkende gifstoffen,met dodelijke gevolgen voor de bevolking”

Het gewetenloze Groen Linkse Amsterdamse Bestuur verklaarde na het AEB schandaal dat men de belangen in AEB, als subsidiering van de enorme schuld met belastinggeld niet slaagt,  wil afstoten.  Groen Links Amsterdam is zelfs zo knettergek dat men AEB aan onbetrouwbare buitenlandse investeerders wil verkopen,  terwijl het echt heel erg noodzakelijk is dat er ZSM een totaal vuilverbranding verbod  in de gehele Randstad komt.  De smerige vervuilende AEB-centrale die zonder een legale of deugdelijke vergunning draait  met de slecht gebouwde steeds weer lekkende ketels  dient tot de laatste steen te worden afgebroken. Bovendien is een Parlementaire Enquete  inzake de vervuiling van de Randstad zoals door AEB meer dan noodzakelijk. Rutte en zijn  kartel dienen keihard ter verantwoording geroepen te worden  door het OM net zoals  de  directie van Shell, de directies van extreem vervuilende Multinationals zoals Tata Steel, Chemcours, NAM, DSM, Shell en DuPont die Nederland net zoals  Merkels  Tankers verzieken met hun uitstoot en de lozingen van tonnen aan kanker verwekkend chemisch afval en troep zoals in de Rijn en de Waal.


qoute : “Er werden gigantische hoeveelheden vuilnis en uit het VK  bij AEB verbrand in 6 ondeugdelijke ketels waaronder 4 lekkende ketels. De ketels waren van een belabberd slechte kwaliteit en volgens insiders gemaakt door  het beruchte door Rutte illegaal bevoordeelde bedrijf Tata Steel( Tata Steel loost doordat Rutte het goedkeurde enorme hoeveelheden gifig afval in de bodem). Klokkenluiders hebben wantoestanden en een  enorme bodemvervuiling gemeld. Bij Tata Steel gebeuren volgens de klokkenluiders  vreselijke illegale zaken. De bodem en de lucht werden jarenlang met  goedkeuring van  Rutte  zeer ernstig vervuild.  De Venezuelaanse overheid wilde zich  niet laten verleiden tot zulke misdaden  en weigerde de door het VK  via boten aangevoerde honderdduizenden tonnen met vuilnis en viezigheid zoals besmet medisch afval, afgedankte koelkasten met freon, kankerverwekkend cadnium, afgedankte computers, versleten rubberbanden, vermalen pulver, xtc afval, asbest, tienduizenden vervuilde spuiten van ziekenhuizen, rottende vis, besmet verband  met ziekmakende virussen, plastiek, arseen, benzeen, asbest pannen en allerhande plekkerige chemische rotzooi, etc.  President  Nicolás Maduro, liet de boten controleren  en stuurde die voor de volksgezondheid levensgevaarlijke rotzooi linea recta, woedend terug ! maar  Marc Rutte en zijn kartel  lieten die rotzooi gewoon maar naar Nederland  komen om voor de winst te verbranden in de lekkende levensgevaarlijke AEB centrale,  met noodlottige gevolgen  zoals  een toenemend aantal zieke randstedelingen met COPD en Astma en een zeer hoge sterfte agv kanker in de gehele  Randstad Regio.”


Nog een vreselijk voorbeeld van Ruttes  I II III gruwelijk wanbeleid.  In Duitsland werd de aanwending van het schone LPG door  Merkels GROKO  sterk bevorderd door de wegenbelasting voor die auto’s aanzienlijk te verlagen. In Nederland werd die aanpassing afgekeurd  door de landverrader Rutte en zijn kartel.  Rutte,  vond het te duur,  en hij vond het net zoals  de Bilderbergers Klaas Dijkhof, Ed Nijppels, Diederik  Samsom, Alexander Pechtold, Frans Timmermans,  Paul Rosenmuller (aandeelhouders Shell, Exon etc), de directie van  NAM en de totaal ondeskundige Minister Wiebes, gewoonweg  niet relevant dat Nederland als toch al meest vervuilde land van de EU nog veel meer vervuilde.”Laat alles maar  toe, het waait wel weg,” was steeds  Ruttes  devies. ‘Het waait wel over, men kan toch geen hekjes in de lucht bouwen” zei de gek. Figuren zoals Rutte zijn hun verstand kwijt als ze het ooit al hadden.  Rutte  en zijn Elite Kringen zijn en dat is de vreselijke waarheid verantwoordelijk  voor de  gevaarlijke VERVUILING, waar niet tienduizenden maar miljoenen Nederlanders en mensen in andere landen zwaar onder te lijden hebben. Ruttes Kartel is mede verantwoordelijk dat  elk jaar in Nederland 35 000 landgenoten overlijden agv luchtvervuiling. De sterfte agv kanker in Nederland, neemt agv Rutte III wanbeleid toe en bedraagt jaarlijks in totaal 100 000 sterfgevallen. Dat is de schuld van de kabinetten Rutte I II III (en de vijf voorgaande regeringen met name de regering KOK die met de genoemde misdaad begon ).   Ruttes Kartel doet er dan ook alles aan om via Gerrit Zalm en tal van corrupte lieden binnen en buitende EU  de cijfers buiten de media te houden of te ontkrachten, zoals door het zaaien van verwarring, verdeeldheid,  door het laten publiceren van nep rapporten,  door zogenaamde wetenschappers en via de valse propaganda van de door Rutte- Merkel betaalde pers en media.


qoute: De bestuurders zijn blind door geldzucht en  begrijpen niet eens dat ook zij ziek worden en ziektes zoals astma, en longkanker kunnen krijgen door de sterk vervuilde lucht. Psychologen verklaren dat zulke politici lijden aan grootheidswaanzin, machtswellust, en een zelfvernietigingscomplex. Dat is overduidelijk te zien bij de aan  pillen verslaafde bevende Angela  Merkel, de  alcoholist Juncker , de alsmaar lachende leugenaar  Marc Rutte en bij de wegens zijn pillen verslaving  scheel uit de ogen kijkende  Ed Nijppels van de VVD , die overal waar hij komt predikt  over het Klimaat en schaamteloos ook nog eens Pedofilie( sex met  meisjes vanaf 12 jaar)  komt aanprijzen.  Politici  zoals ook de ratelende  valse  D66-er Rob Jetten en Paul Rosenmuller van Groen Links die de massamoordenaar Pol Pot als een heilige aanbidt en de  neerslachtige haatzaaier Thom de Graaf van D66 die dolgraag levensgevaarlijke TBS-ers en asielzoekers die vrouwen en meisjes hebben verkracht en vermoord zoals de moordende psychopaat M. Panhuis, vroegtijdig op vrije voeten stelt,  ja zulke criminele globalisten  dienen oneervol ontslagen te worden en verbannen te worden van welke bestuursfunctie dan ook.  Rutte die volgens de juristen met zijn kartel handlangers  100 procent schuldig is  bevonden aan landverraad  te weten artikel 93 WbvSR,  dienen  berecht te worden wegens wanbeleid, corruptie, landverraad, misdaden jegens de menselijkheid waaronder participatie in tal van NATO genocide oorlogen, het verordenen van giflozingen  en het veroorzaken van een enorm gevaarlijke levensbedreigende  bodem- water- en luchtvervuiling in Nederland.


Rutte en zijn kartel hebben niets gedaan om de vervuiling en de daaruit voorkomende  hoge sterfte agv Kanker in Nederland(vele tienduizenden sterfgevallen elk jaar) tegen te gaan, want dat zou volgens Rutte teveel geld kosten en dat zou de capaciteit van de Multinationals zoals Shell en de enorme winst van minstens 5 miljard euro netto per jaar belastingvrij  die het Oranjehuis  maakt, met hun Shell en andere Multinational aandelen, aanzienlijk  verlagen. Rutte eeftsteeds voor winst gekozen en hij liet zoals via Wiebes en Remkes ,  de Schiphol Groep zonder restricties uit blinde geldzucht vrijelijk  hun gang gaan, waardoor de luchtvervuiling alsmaar erger werd.  Jaarlijks vinden er door de schuld van Ruttes Kring  100 000 illegale vluchten op Schiphol plaats. Die Groep is verantwoordelijk voor 13,6 miljoen ton uitstoot CO2  en ziekmakende fijnstof op Schiphol, Lelystad, Eindhoven, Rotterdam/Den Haag.   Schiphol stoot bijna net zoveel CO2 uit als alle auto’s in Nederland bij elkaar.  De Schiphol Groep  veroorzaakt bijna 17 procent van de totale uitstoot van CO2 en ziekmakende fijnstof in Nederland. Ter vergelijking: alle personenauto’s zijn goed voor 8,5 procent van de Nederlandse uitstoot.  Over Kerosine wordt agv Rutte-Merkel Beleid   geen accijns of btw geheven, en de uitstoot van de CO2 blijft via allerlei  vage constructies goeddeels buiten de Europese CO2- heffingen zoals het Europese ETS-systeem. Door Ruttes Bilderberger Kartel Corruptie is Schiphol verworden tot  het grootste tax-free tankstation en een van de grootste vervuilers van de Gehele Europese Unie.


Ruttes kartel steunt Merkels EU Elite volledig met hun agenda 21 plan om een enorm groot tot op de tanden toe bewapend Europees Leger  te vormen, dat volgens tal van analisten en strategen absoluut niet bedoeld is voor defensie, immers is Europa al zeer goed verdedigd door de tot op de tanden toe bewapende VS met een enorme overmacht aan kernwapens en LRB (Long Range Ballistic) raketten. Merkel wil zoals gevreesd een groot leger voor een  tactische oorlog met Rusland.  De eerste aanval via huurlingen heeft reeds plaatsgevonden zoals in de Oekraine waar als gevolg van de door Merkel Macron Rutte en Obama ( Deep State)  gesponsorde rebellen een bloedige oorlog woedt die al meer dan 1 miljoen weerloze mensen het leven heeft gekost. U word dan ook aangeraden eens goed te kijken en te leren hoe, door wie en waarom WOI en WO II losbarstten. Zeer velen geloofden het destijds ook niet en dachten zoals de Chamberlain  in het interbellum :  “Er komt geen oorlog”  De geschiedenis heeft helaas aangetoond wat er van een dergelijke ontkenning en het wegkijken voor het links fascisme en het nazie globalisme zoals van Merkels Elite, van gekomen is. Meer dan 80 Miljoen doden !

Gelukkig maar, houden de super grootmachten Amerika, Rusland  Canada en het VK  samen met de naar vrede strevende EU staten zoals Hongarije, Polen (en andere Visegrad landen),  Spanje, de Balkan Staten, Noorwegen, Zweden, Finland,  Griekenland,  Denemarken  en  groot machten zoals China,  het oorlogszuchtige NAZIE Merkel regime in de greep want Merkel wil losbreken van de VS en NATO om via  repressie, oorlog en geweld  een duizendjarig dictatoriaal Europees Imperium te stichten. Merkels NAZIE Elite is levensgevaarlijk bezig, want zij voeren in het geniep de bewapening steeds hoger op voor  het voeren van de  oorlog met  het door hen zo gehate Rusland.

Bovendien loeren er meer  gevaren zoals de komst van “ontheemden” en immigranten waaronder vluchtelingen, maar ook helaas haatzaaiende predikers , vrijgelaten of gevluchte criminelen, terroristen en strijders en  dan is er nog het steeds agressief wordende  Links zoals Die Grunen en  Die Linke ( Merkels Stasi waaronder het Zwarte SS Blok) en in Nederland de  sekte  GroenLinks gesteund door de Nationaal Socialist Asscher van de door  Fascisten verziekte PVDA,  dus de hoogste waakzaamheid is aan de orde zodat Europa niet zoals in de vrij recente geschiedenis( Balkan Oorlogen) in een staat van opstanden zoals  in Frankrijk, en oorlogen zoals in de Oekraine  word gestort, en in de te vrezen WO III.


De steeds weer op leugens betrapte Rutte en zijn kabinet  dat bestaat uit  prutsers  en egotrippende globalisten zoals Jetten, Wiebes, Dijkhof, Asscher, Timmermans en Klaver dienen in het landsbelang oneervol ontslagen en van het  pluche verbannen te worden wegens een waslijst aan misdaden.  Zij  hebben uit blinde hebzucht nog meer  plannen gesmeed zoals het verarmen van het volk door enorme  belastingverhogingen zoals op de energie, door pensioenroof en het opvoeren van Duitslands nu al enorme wapen productie met voor miljarden aan Nederlands belastinggeld zoals voor het vormen van het Grote Euro Leger. Merkel heeft met Nederlands belastinggeld voor miljarden aan Tanks en andere vreselijke wapens geproduceerd en aan Turkije en Saudi Arabie en aan rebellen in meer dan 40  regio’s en oorloglanden zoals Syrie, Yemen, Oekraine, Irak  verkocht. Merkels EU ( NATO) stichtte willens overal in de wereld  oorlogen en is schuldig bevonden aan genocides en de dood van vele miljoenen mensen door de door hen gefinancierde oorlogen en wapenexport. Voor de financiering van Merkels agenda 21 oorlogsplannen(o.a. oorlog tegen Rusland)  werd een zeer extreem duur desastreus Klimaatakkoord gesloten waarin o.a. vastgelegd is om de uitstoot van CO2  zeer drastisch te gaan reduceren zoals via een nationaal gas verbod en via hogere belastingen. Ruttes Kartel  is  echter totaal niet bezig met het redden van het Klimaat  maar juist verantwoordelijk voor  met het fors  vergroten  van de  uitgaves aande EU,voor de productie van nog veel meer wapens. Merkels EU draagt ook de schuld voor de extreme toename van de uitstoot van CO2 en  fijnstof  uitstoot,  zoals door het fors subsidieren van de bomenkap en de vervuilende biomassa centrales en een groter pakket aan zeer slechte maatregelen die steeds meer vervuiling en steeds hogere kosten en ellende met zich meebrengen.

Rutte III  heeft torenhoge schulden gemaakt, en niets dan onrecht en prutswerk afgeleverd  door gebruik te maken van de valse propaganda media en  zoals via de peperduur betaalde valse en foutieve meetresultaten  CO2 en  Stikstof. Ruttes Kartel bedenkt de ene na de andere bar slechte wet. Ruttes Kringen en Groen Links geven op basis van  ondeugdelijke  metingen en door fraude veroorzaakte leugens, de hardwerkende duurzame boeren de schuld van CO2 uitstoot en vervuiling. Rutte III en Gl  willen omdat zij met Merkels Elite in het geniep samen werken de stikstof limieten ook al niet gelijk stellen met de in Duitsland vele malen lagere geldende limieten,  en dat komt omdat  Merkels Elite de helft van de Nederlandse agrarische sector en veestapel kapot wil maken ten dienste van de Duitse Landbouw en Veeteelt. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd, gezien de eerdere agressieve markt aanslagen op Nederland,  zoals uit  het Oostzeegebied. Het doel van Merkels Elite is om  de Nederlandse boerenstand kapot te maken en hun  land afhandig te maken,  via afpersing zoals via  de Stikstofwet, waardoor zij niets meer kunnen produceren. Dan wil Merkels Elite samen met de bankiers kartels van Rutte het boerenland tegen zeer lage compensatie onteigenen en het land volproppen met woningen en  fabrieken van Multinationals.  De Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars en Nederlandse Overheid maakten in januari 2020 alreeds bekend dat  men  het (vrijgekomen) boerenland en de weilanden vol wil proppen met woningen (voor de sterke aanwas van  Nederlanders en Statushouders’) en voor het plaatsen van windmolens.


Angela Merkel behoort tot de  NWO agenda 21 Elite, bestaande uit de Khasaren annex Cabhlisten Satanisten zoals  Macron, Trudeau, Busch, Sorros, Rothshild,  Kissinger, Bill Gates, Clinton, Verhofstadt, Rutte Grapperhaus, de GL sekte leider Paul Rosenmuller  en de Wall Street Bank Group.  Deze gruwelijke moordlustige elite wil de productie en export van Duitse landbouwproducten en veeteelt vergroten zoals de productie van het niet duurzaam geproduceerde Duits brood en vlees dat dan aan landen zoals Nederland van de hand gedaan zou worden via o.a. het Oostzeegebied.Dat  heeft Duitsland al vaker geprobeerd, zoals de geschiedenis leert.

Nog veel meer dan 100 000 Nederlandse boeren zullen agv de absurde en totaal oneerlijke stikstofwetten en wegens de valse concurrentie die Merkel met Rutte, Klaver, Pechtold, Nijppels, Dijkhof en Jetten  hebben georganiseerd,  bankroet worden gemaakt, tenzij  Rutte III  wegens corruptie en zijn misdaden onschadelijk word gemaakt door oneervol ontslag, en berechting en  Nederland it de EU treed.

De Boeren zullen als Rutte III en GL niet bij de verkiezingen door de kiezer afgestraft worden, van hun land en vee  beroofd worden via  gedwongen landonteigening. Rutte en zijn kartel willen de boeren hun land en kapitaal afhandig maken via een uitermate gemeen juridisch spel dat neerkomt op diefstal en landverraad.

Het Klimaatakkoord zal tenzij het Volk in opstand komt,   Nederland  keihard  treffen zoals de Detailhandel(supermarkten  winkels etc) Bouwwereld, Transport, Toeleveringsbedrijven, De Visserij, Glas – en Tuinbouw, Horeca, enzovoort.  De  Nederlandse economie word verwoest door Vijanden.  Men koos daartoe ook voor het 1000 miljard euro kostende  Klimaatakkoord, dat nog vele malen duurder word,  in de orde van  10 000 miljard euro voor de gehele EU.  Er treedt agv het Klimaatakkoord een exponentieel  negatief kurkentrekker effect op en dat  betekent recessie en hyperinflatie. Zo zal het nu nog rijke Nederland binnen enkele jaren agv de uiteenspattende Bubbles( fictief geld) zo goed als bankroet en afhankelijk worden van de peperdure leningen van de Rothshild Bankiers en Merkels Elite.

Dat is een  financieel gedeelte van het agenda 21 plan van Merkels  Elite waaronder Jacob Rothshild, Bill Gates, Emanuel Macron. Hillary Clinton en  George Soros.  Merkel wil net zoals Macron, Verhofstadt,  Timmermans en Rutte  het volk steeds meer geld afpersen en  via peperdure Klimaat wetten en belastingverhogingen endoor het kapot makenvanonze economie willens en wetens verarmen en tot werkslaven maken van de EU Groot Bankiers.

In Frankrijk heeft  het merendeel van het Volk  al langer  goed door welk een smerig vuil s spel er gespeeld word door Macron en Merkel. Steeds meer Fransen eisen dan ook via de enorm grote demonstraties met miljoenen Burgers met of zonder gele hesjes,  het oneervol ontslag van de dictator Macron.

Rutte en zijn partij kartel, dienen zo ook van het pluche te worden verjaagd en Nederland dient zo snel als het maar kan uit de ineenstortende EU te treden,  zodat Nederland bespaart blijft van een nog veel groter wordende economische neergang,  en uiteindelijk voedselnood, de bankrun,  een vreselijke hausse, recessie, hyperinflatie,  massa werkloosheid, de Martial Law Lock Down ( Staat van Beleg) en de te vrezen Europese Crash, met bloedige opstanden zoals in Frankrijk,  oorlog zoals in de Oekraine en daarop het  losbarsten van de derde wereldoorlog met China, Rusland e.v.a. landen.


Natuurbos vernietiging

In 2014 plaatsten honderden bedrijven en overheden hun naam onder de New York Declaration on Forests (NYDF)  waarin zij verklaarden  dat het tempo van ontbossing in 2020 gehalveerd moest zijn, en in 2030 zelfs helemaal gestopt  maar vijf jaar na die beloften tonen de cijfers aan dat zij de afspraken geenszins nakomen want de jaarlijkse ontbossing is wereldwijd toegenomen met 43 procent tot meer dan 26 miljoen hectare. Jaarlijks verdwijnt zo een gebied ter grootte van Groot-Brittannië.


Niet alleen vele miljoenen Nederlanders zijn heel erg boos op Ruttes Bende maar ook zeer veel Amerikanen en die roepen de Nederlandse politiek op om ZSM te stoppen met subsidies voor de vervuilende biomassa-energie zoals ­het m et subsidie verbranden van  miljoenen bomen.

Duizenden pellet producenten hebben zich in de VS in veelal arme gebieden gevestigd, waar relatief veel inwoners een baan vinden in de houtkap en pellet-industrie.  De National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) verklaarde dat al die bedrijven de Natuur vernietigen, en de Afrikaanse gemeenschap misbruiken als  arbeiders voor de boomkap en pellet-industrie.

De bewoners  in het Zuiden van de Verenigde Staten zijn woedend op Rutte en de Nederlandse regering omdat de  miljardensubsidies voor de smerige biomassa de Amerikaanse natuur slopen en miljoenen mensen, veelal van Afrikaanse afkomst, ziek maken.  De grootschalige vernietiging van bos ging  om pellets voor de houtverbranding in de Nederlandse biomassa-centrales te produceren brengt ook de rivieren en de leefgebieden van wilde dieren en de biodiversiteit een niet te overziene  en niet meer goed te maken schade toe.  Energie opwekken met hout uit bossen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas en voor meer  zieke mensen en doden  agv  de door biomassa veroorzaakte luchtvervuiling.

De Europese koepel van wetenschappers verklaarde dat het verstoken van miljoenen bomen in biomassa-centrales de mensheid bedreigt met uitsterven.  De  zichzelf tot klimaatredder benoemde  pedofilie promotor ED Nijppels van de VVD, ( Vereniging  Van Dieven)   meent echter dat hij het beter weet  dan de beste  experts  van de wereld, en  deze absolute onbenul meent ook nog  dat hij met Rutte onder de invloed van Cannabis  en Champagne de hele wereld schaamteloos voor kan blijven liegen en de wil opleggen  zoals met hun op geldgewin gebaseerde mens- en natuur vernietigende waanzinnig EU Klimaatakkoord.

In Nederland staan binnen een paar jaar liefst 628 vervuilende biomassa-installaties. Dat is de schuld van  de ondeskundige en fout voorgelichte overheid die 11,4 miljard euro subsidie voor de biomassa-energie centrales heeft toegekend. RUTTE III IS KRANKZINNIG

Het kabinet Rutte III  heeft zich door  Wiebes, Nijppels, Rutte, Jetten en Groen Linkse Lobyisten  laten misleiden en beschouwde op basis van de valse informatie van  D66 en VVD, biomassa als een belangrijke duurzame energiebron die de komende jaren nodig zou zijn om de klimaatdoelen te halen. Rutte III blijkt vreselijk slecht bezigte zijn, en voert een belei dat verwijtbaar crimineel is.

Biomassa-Energie is  100 procent een zeer slechte vervuilende energiebron, want men kapt hele bossen weg,  die onmisbaar zijn voor de productie van zuurstof en opslag van co2. Het is absoluut zeer slecht voor het Klimaat om de onmisbare bomen met EU SDK subsidie te verstoken.

EASAC- FORREST RAPORT.  In de Europese regels en in het Klimaatakkoord stellen onbetrouwbare figuren zoals Junker en Merkel het verstoken van hout en andere biomassa zomaar eventjes als CO2-neutraal. Maar daardoor komt er veel meer CO2  en kankerverwekkend fijn stof uit de schoorsteen.

De klimaatmaffia van Merkel en Junker beweert  dat als nieuwe bomen worden aangeplant, de CO2 vanzelf wel weer uit de lucht  word gehaald, zo is hun achterlijke redenering. Waaron subsidieert Merkels Elite dan het gebruik van aardgas? InDuitsland worden nauwelijks bomenweggekapt en verstookt in biomassa-centrales, en dat verzwijgt Rutte die U allen voorliegt en bedriegt omdat Rutte niet deugt en ook nooit heeft gedeugd gedurende zijn politieke loopbaan en gedurende de tijd dat hij bij personeelszaken van een Multinational werkte.

Toen de regels werden vastgelegd, was het voor de EU bende van Merkel  en volgens Rutte , Klaver, Nijppels en Wiebes acceptabel dat het enkele decennia duurt voordat aangeplante bomen volgroeid zijn en de kringloop zich volgens hen vanzelf wel weer zou sluiten.  Merkel, Rutte , Klaver, Nijppels en Wiebes hebben U willens en wetens glashard voorgelogen zoals uit de bewijzen werd aangetoond.

KNAW

Het EASAC-forest-report heeft bewezen dat het Kappen van bomen om daarmee elektriciteit op te wekken veel meer CO2- en kankerverwekkend fijnstof uitstoot met zich meebrengt.  Dat is aangetoond zoals bij de Britse Drax-kolencentrale die  overging op houtstook. Alleen al in 2018 werd aan deze centrale 790 miljoen pond subsidie gegeven. De CO2-uitstoot ging drastisch omhoog, omdat het stoken van hout een lagere efficiency heeft dan stoken op kolen.

Energie uit gas is  zoals gebleken wegens het stookrendement en de lagere  CO2 uitstoot 20 procent schoner en duurzamer.   Het herplanten van bomen zou volgens de op  EU subsidie azende  klimaatgangsters zoals Rutte, Nijppels, Samsom, Jetten, Klaver en Dijkhof  die  het peperdure krankzinnige Klimaatakkoord uit blind egoisme  ondertekenden, leiden tot een kleine verlaging van CO2, maar dat zal absoluut niet tot compensatie leiden, want het duurt vijftien tot vijfentachtig jaar voordat de herplant enig effect heeft.  Uit tal van berekeningen blijkt  dat herplant de enorme verhoging van CO2 in de lucht en de vernietiging van de biodiversiteit door boomkap en de biomassa-centrale uitstoot nooit zal kunnen compenseren. 

Vanaf de eerste dag telt volgens de EU een zwaar vervuilende houtcentrale als honderd procent klimaatneutraal. Dat is je reinste waanzin. De Europese Unie  heeft aldus  een extreem gevaarlijke ontwikkeling in gang gezet die tot steeds meer zieken en doden leid( flora en fauna) zoals door luchtvervuiling en de vernietiging van eco-systemen. Afzonderlijke landen mogen van de EU wel extra regels invoeren. Het Verenigd Koninkrijk heeft  in 2018 de regels aangepast.

Rutte III en GL hebben echter  gekozen voor miljarden aan EU SDK subsidies en de  daarmee gepaard gaande vernietiging van de bossen en biodiversiteit en het eco-systeem van Nederland. Dat dodelijk wanbeleid blijkt uit de bewijzen zoals de  stemmingen in de 1ste en de  2de kamer en dat blijkt uit de door hen geplande en gesubsidieerde bouw van nog eens meer dan  600 zwaar vervuilende biomassa-centrales in Nederland.

De verbranding van miljoenen bomen levert ook relatief zeer weinig energie op, waardoor er netto meer CO2  en ziekmakend fijnstof uit de schoorstenen van de biomassa-centrales komt dan bij stoken op kolen en op het schone aardgas.

De Europese afspraak luidt dat de CO2-uitstoot van biomassa meetelt in het land waar het materiaal is geoogst en omdat na die ‘oogst’ weer nieuwe bomen worden geplant die CO2 opnemen, en daarmee wordt biomassa door die gekken als duurzaam beschouwd. Van enige aanplant na de kap,  is in de praktijk geen of  nauwelijks sprake en het duurt jaren, soms zelfs eeuwen, voordat dezelfde hoeveelheid CO2 weer is opgenomen door nieuw aangeplante bossen of bomen.

Het is dus een regelrechte leugen dat het verbranden van enorme hoeveelheden  bomen  duurzaam zou zijn. Het is niet alleen niet duurzaam, maar catastrofaal voor de Volksgezondheid en daarmee CRIMINEEL WANBELEID !

De stikstofcommissie van oud-minister Johan Remkes bevestigde deze bevindingen en  heeft na grondig onderzoek dringend aanbevolen om te stoppen met alle subsidies voor het stoken van biomassa.

De Arnhemse gemeenteraad heeft zich echter ook laten misleiden door de op subsidie azende biomassa-geldwolven  en verwierp de motie tegen  de opening op 1 januari 2020 van de vervuilende biomassacentrale van Veolia op Industriepark Kleefse Waard. De provincie gaf de vergunningen jaren geleden af op basis van de door Wiebes,  en D66 en   Groen Linkse Klimaat Maffia gedane valse rapporten en klinkklare leugens.

Marc Rutte, Diederik Samsom, Ed Nijppels, Frans Timmermans en  De Gelderse  Groen Linkse gedeputeerde Jan van der Meer zijn met o.a.  SBB( Staatsbosbeheer) de aanstichters van het enorme biomassa-schandaal, want zij hebben  ondanks de overtuigende bewijzen van hun  ongelijk, geen probleem met biomassa omdat zij kiezen voor louter en alleen geldgewin in de vorm van miljarden euros aan SDK subsidie. De natuurvernietiger

Schaamteloze Leugens  Groen Links.

Jan van der Meer van GroenLinks beweert ijskoud dat de kankerverwekkende biomassa-centrales duurzaam zou zijn.  GroenLinks is dus totaal verkeerd bezig. Dat hout van  bomen op grote schaal verstoken, zeer schadelijk is voor de Volksgezondheid  bevestigen namelijk alle wetenschappers. Van der Meer verklaarde ook nog eens schaamteloos de een na de andere uitvlucht en leugen:  “Door inzet van de nieuwste technieken heeft Veolia hier een biomassacentrale gebouwd met een rendement van meer dan 90 procent en met een reductie van 30 procent van de uitstoot ten opzichte van de gasgestookte centrale die er nu staat.”

Uit de onderzoeken is gebleken dat alle wethouders van Groen Links en de gehele top van Groen Links gelogen hebben ism Rutte(VVD) en Jetten(D66)

Duurzame biomassa uit de regio zou een beperkte bijdrage leveren aan de energietransitie, beweerde  de liegende  GroenLinks-gedeputeerde en hij probeerde de aanwending van het schone aardgas met onzin onderuit te halen .  “Vergeet niet dat het alternatief hier aardgas is, waar nog meer bezwaren aan zitten, want bij de productie en transport van aardgas komt door lekkages veel methaan vrij en dat is een broeikasgas dat tientallen keren erger is dan CO2.”

Wat Van der Meer zegt, is allemaal regelrechte onzin volgens de experts.  “De Biomassa centrale stoot zoals de Kleefse Waard veel meer dan 20 procent extra Co2 en kankerverwekkend fijnstof uit, en het rendement is zonder subsidie absoluut geen 90 procent en vele malen lager. Rutte III en GroenLinks beleid is  niet duurzaam en betekent de vernietiging van de bomen en de bio-diversiteit en het betekent  met 35000 sterfgevallen jaarlijks steeds meer doden agv de ziekmakende biomassa-luchtvervuiling. Bij de productie en het  transport van aardgas komt er ook al helemaal  niet meer methaan vrij dat tientallen keren erger zou zijn dan CO2.

Nederland  geeft 11,4 miljard euro  uit aan subsidie voor het ombouwen van kolencentrales naar vervuilende biomassa- centrales. Dat is gemiddeld 671 euro per persoon; dan tellen we alle zeventien miljoen inwoners mee; dus als u thuis met zijn vieren bent, betaalt u samen bijna drieduizend euro.

Wat u daarvoor krijgt is het ombouwen van centrales waar op dit moment steenkolen (fossiele bomen) worden verstookt naar kankerverwekkend fijnstof uitstotende  centrales waarin steeds meer recent gekapte bomen worden verstookt. De doelstelling is het terugbrengen van de uitstoot van CO₂, maar iedereen begrijpt dat bij het verbranden van bomen zelfs meer CO₂ en ziekmakend fijnstof wordt uitgestoten.

Bergen belastinggeld worden dus aangewend om de ene brandstof door de andere CO₂-uitstotende brandstof te vervangen, maar het is nog erger. Uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat voor dezelfde energieopbrengst de CO₂-uitstoot groter is met biomassa dan met steenkool. De uitstoot neemt fors toe!  De steenkool heeft miljoenen jaren liggen drogen en interen, terwijl die bomen vol zitten met water en andere stoffen die efficiënte verbranding in de weg zitten. Kortom: 671 euro per persoon om in het kader van de CO₂-doelstellingen meer CO₂ te gaan uitstoten. Dat is absurd. Crimineel.

Ook  toonde de film van Michael Moore, “planet of the humans”hoeveel schade windturbines veroorzaken, en hoe tropische oerwouden gekapt werden om op industriële schaal verbrand te worden. Ondanks wilde GroenLinks ism de landverrader Rutte de geplande biomassacentrale in Diemen doorzetten. In Purmerend zijn nog veel meer bezwaren.

Er komen ook steeds meer  onduurzame insecten en vogel dodende windmolens. Waar je ook kijkt, in de verte, dichtbij, linksom of rechtsom, voor je of achter je; denkend aan Holland staan ijle populieren wuivend aan de einder, maar die vallen geheel weg bij de veel grotere windturbines. Ook de ouderwetse molens, die ooit de polders droogmaalden of het koren maalden, zijn aan het zicht onttrokken door windturbines.

Nu zou je kunnen zeggen, en ik denk dat de Nederlandse burgers dat ook zeggen: ze zijn lelijk, ze vervuilen het land ( lekkend sf6 gas en agv onderhoud) en de horizon, maar we moeten het klimaat redden en dan moet het desnoods maar. Maar nu komt het. De Vereniging voor Duurzame Energie wordt wat nerveus doordat de stemming tegen hun belangrijkste product, biomassa, kantelt. Over die stemming kunnen we kort zijn: bij het verbranden van biomassa komt CO₂ vrij, meer dan bij het verbranden van aardgas of steenkool, omdat biomassa minder droog is; er komt ook meer luchtverontreiniging vrij, omdat het viezer is dan fossiel. Die biomassa had nooit als duurzaam aangemerkt mogen worden, dus het is goed dat dit inzicht doorkomt.
Opbrengst enorm overschat

Met de nieuwe feiten heeft de NVDE laten onderzoeken hoeveel procent van de energie mensen dénken dat van ’duurzame’ herkomst is. Wat blijkt: mensen overschatten dat enorm! De NVDE bracht dat eigen onderzoek in de publiciteit met de redenering: „als je de opbrengst overschat, is het makkelijker tegen oplossingen te zijn”. Kortom: mensen, ga akkoord met het verbranden van biomassa, want we halen anders de doelstellingen niet. Maar de werkelijke conclusie is een heel andere, en onontkoombaar als je de cijfers ziet. (Ik zeg erbij dat ik de eigen cijfers van de NVDE-website citeer; men goochelt in de sector, afhankelijk van definities, met verschillende cijfers.) Mensen denken dat op dit moment de drie vormen (zon, wind en biomassa) goed zijn voor respectievelijk 17%, 16% en 12% van de energie; als je die bij elkaar zou optellen, zou dat bijna de helft van onze energie zijn. Feitelijk is het, zegt de NVDE: 1%, 2% en 5%! Feitelijk is het bijna niets.

Ons hele land staat vol met onduurzame lelijke niet rendabele zwaar gesubsidieerde windmolens en dat levert in werkelijkheid niet, zoals mensen onder invloed van de Greenpeace-verhalen zijn gaan geloven, 12% van onze energie, het is verwaarloosbaar weinig: 2%. Het hele land ontsierd, miljarden subsidie werden er uit pure hebzucht ingestopt: de opbrengst vrijwel nul. Ook de Noordzee staat vol met de zeer ongewenste voor het ecosysteem, dodelijke molens.

Zie het account van @beroepsvissers, dat is een aanrader, en die zijn enorm tegen. De plannen zijn dat er nog een enorme groei gaat komen van de energie uit wind, dus nog veel meer molens. Maar als de opbrengst zo klein is, is het logisch dat er helemaal geen draagvlak is voor het uitbreiden van de windmolenparken.

Daar komt een ontwikkeling bij, namelijk dat gemeenten inmiddels liever zonne-energie dan wind hebben, en dat leidde tot een bericht van dezelfde vereniging dat de energierekening 50% duurder wordt dan in het klimaatakkoord is afgesproken. Vijftig procent duurder. Dus als we de rekening opmaken: we hebben op dit moment drie procent duurzame energie (zon en wind samen), wat optisch wordt opgeplust door het verbranden van biomassa ook mee te tellen, maar die mythe is inmiddels doorgeprikt. De drie procent die overblijft wordt binnen een jaar nadat het klimaatakkoord is vastgesteld al de helft duurder, omdat (terwijl de grote groeisprint van windmolens nog moet komen) de bezwaren tegen windmolens te groot worden.

Je ziet waar dit  nog slechter gaat. We zouden eerst in 2050 (en toen krachtdadig naar voren gehaald als doelstelling al in 2030, in de gemeente Amsterdam geloof ik nog eerder) voor vijftig procent ’groen’ zijn. We zitten op 3 procent, lopen tegen allerlei problemen op, het draagvlak voor wind op land is minimaal, de duurzame energie wordt volgens de leveranciers 50% duurder dan een jaar geleden is afgesproken. Iedereen kan zien: dit gaat het niet worden.

Het klimaatprobleem was kennelijk in handen van de verkeerde organisaties gekomen die een heel andere agenda hebben. Als we ernst willen maken met het beperken van de CO₂-uitstoot, dan moet er een ander plan komen. Een realistisch plan; dit keer is het misschien een goed idee om kernenergie niet op voorhand uit te sluiten.

(bron Jack van der Mijn)

De verklaring is bureaucratisch simpel. Toen de nationale en Europese politiek ambitieuze klimaatdoelen vaststelden stapten ze bewust buiten de grens van praktische haalbaarheid; de klimaatbestuurders wilden een krachtig signaal afgeven en, zoals dat heet, de politieke agenda voor de komende decennia bepalen, en dat doe je niet met een bescheiden plan. Omdat je op de achterkant van een bierviltje kunt uitrekenen dat je het land niet op windmolens kunt laten draaien (als de wind gaat liggen overal Netflix uit en bij kaarslicht Pim-Pam-Petten) moest er een list worden verzonnen. Dit was die list: we tellen de uitstoot van CO₂ door het verbranden van biomassa gewoon niet mee! Die uitstoot is er natuurlijk wel, maar we spreken af om het niet mee te rekenen. We vegen die uitstoot onder het tapijt. Dat doet de criminele bende Rutte III en Groenlinks.

Dat ging vergezeld van een verhaal over de criteria waar brandhout aan zou moeten voldoen, het zou gaan om resthout! Vondst van de eeuw. Resthout. Dat klopt van geen kanten. Het klopt feitelijk niet, maar daar zullen we zelfs nooit achter komen omdat de regels het donorland, het land waar het hout vandaan komt, verantwoordelijk stellen voor toepassing van die regels. Maar Amerika heeft lak aan de regels die in de Trêveszaal zijn opgesteld; Amerika is geen verdragspartner, en de eigenaren van de bossen doen wat ze willen. Feitelijk worden oerbossen die eeuwen gestaan hebben in Noord- en Zuid-Amerika, in de Baltische staten, massaal gekapt. Vervolgens, en dat wordt ook allemaal onder hetzelfde tapijt geveegd, worden die bomen gezaagd, met schepen over de oceaan vervoerd (dat zijn geen zeilschepen), en hier fijngemaakt en gedroogd tot pellets.

Uiteindelijk in Diemen of op de Maasvlakte, in Geertruidenberg of Eemshaven worden honderd jaar oude bomen in tien seconden afgefakkeld en verdwijnen ze door de schoorsteen. De nieuwe centrale in Diemen gaat volgens de Federatie tegen Biomassacentrales per dag 18.000 voetbalvelden bos verbranden. Het Longfonds heeft inmiddels aan de bel getrokken omdat de uitstoot van ongezonde stoffen groter is dan bij steenkool.

De VVD GL D66  leugen van duurzaamheid: de fictie is dat bossen weliswaar platgewalst maar dan ook weer aangeplant worden. Als bioloog: een bos is meer dan een berg hout. Een bos is een ecosysteem met biodiversiteit, met insecten en vogels, en overigens ook een microbioom, en áls er al door een leverancier een paar stokjes symbolisch in de grond worden gestoken omdat de klant in Nederland dat vraagt, dan nog staat daar volgend jaar geen bos.

Waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze vuile papieren  leugen, want dat is het aanmerken van biomassa als CO₂-neutrale brandstof, werd doorgeprikt?

De KNAW (de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)  heeft daar  zoals prof. Louise Vet, prof. Rudy Rabbinge en prof. Martijn Katan al heel vroeg publiek op gewezen. Er is ook een recent rapport van de koepel van Europese academies EASAC (zie website EASAC; professor Louise Vet, die twintig jaar directeur van het Nederlandse Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW was, zat in de commissie) dat vernietigend is over de biomassa voor energie. Vet spreekt van een ’ecologische ramp’.

De reden dat critici weinig weerklank vonden: op dit moment is van alle energie in Nederland 6% ’groen’. Van die groene energie is 70% biomassa. Met andere woorden, als je de biomassa erbuiten laat, zijn we nergens met de groene energie, dan houd je een pietsie van 2% over, en dan ziet iedereen direct dat we niet over tien jaar op 50% zullen zitten. Het is dus gewoon BEDROG. De enorme lobby’s van belanghebbenden reageren furieus bij iedere kritiek op biomassa.

Bovendien is er zoals uitgebreid in het nieuws is gekomen door Ruttes Klimaatakkoord Elite waaronder RIVM geknoeid met de Co2 en stikstof meetresultaten en word er gelogen over de herkomst van de enorme hoeveelheden  bomen die  worden verstookt  in de vervuilende  biomassa-centrales.  Door de schuld van  Rutte, Nijppels, Timmermans Samsom, Klaver, Jetten, en de  GroenLinkse geldgraaier Jan van der Meer worden enorme hoeveelheden Natuur weggekapt( ook in Canada en de VS) voor de stook in vervuilende biomassa-centrales met dodelijke gevolgen. Dat alles is volledig in strijd met de grondwet, het Klimaatakkoord, Het Verdrag van Parijs en met de mensenrechten.

De Topmanagement groep van de Rijksoverheid (directeuren generaal, topambtenarij) bepaalde op last van de UBO’s (Bovenbazen grootbedrijf als Unilever, VNO-NCW) dat het stoken van bos ‘duurzaam’ is. Daarom staat dit bomencrematorium van Eneco in Lage Weide Utrecht niet eens geregistreerd bij ‘emissieregistratie’. En er gaan er door bedrog nog  meer komen…

Het stoken van gekapt bos noemen ze  ‘schone’ energie bij dictaat van Mao. Of had je wat?

Het zelfde geldt voor het bomencrematorium in Purmerend, dat gevoed wordt met bos, dat Staatsbosbeheer kaalkapt. Al de bomencrematoria dienen het beleid van de Topmanagementgroep, en die topambtenarij dient ‘De Belangen’ van de UBO’s.

De bomencrematoria verstoken meer dan 1000 hectare bos per jaar. En de provincie Utrecht heeft maar 20 duizend hectare bos. Hoe lang kun je dan beweren dat je ‘resthout uit onderhoud’ stookt? En nog geen 30 kilometer verderop in Amsterdam roept de directeur van een ander bomencrematorium het zelfde; ‘we stoken resthout uit onderhoud binnen een straal van 100km’.

Die politici  zijn niets dan liegende criminelen die stuk voor stuk voor zeer lange tijd in de gevangenis horen wegens de door hen veroorzaakte ecocide en aanslag op de burgers die wed beraamd door  Merkels  EU Khasaarse Elite te New York.

Merkels khasaarse  handlangers formuleerden met 17 SDG-doelen de VN-2030 Agenda, wat in het geniep neerkomt op  het vestigen van een wereld dictatuur in de 21ste eeuw. Hierbij werd het reduceren vd wereldbevolking (ecocide genocide) gepland zoals door klimaat verpesting, giflozingen, biomassa-boomstook, verplichte vaccinaties en door het inzetten van  het ziekmakende 5G micro golf straalnetwerk.

De Globalisten elite zoals Merkels Groko, De bende van Macron en het kartel Rutte III zijn  zoals is gebleken corrupt tot op het bot. Al die verraders die ecocide plegen moeten afgezet worden wegens machtsmisbruik en misdaden tegen de mensheid.  De EU dient opgeheven te worden  en de Europese Commissie dient  uit de macht gezet  en berecht te worden  omdat zij naar de pijpen dansen  van de khasaarse misdadigers  Soros, Busch, Gates, Rockefeller die met hun khasarenelite de dienst uitmaken bij de Verenigde Naties in New York, het World Economic Forum en tal van internationale instituties en organisaties zoals WHO, FCC, Greenpeace en ICNIRP.

GroenLinks is zeker niet onschuldig en blijkt volgens de rapporten van IT  ook samen met Ruttes Kartel  betrokken te zijn bij de Windmolen-Lobby. Tal van milieuclubs die de vervuilende windmolens in natuurgebieden realiseren voor de overheid & VNO-NCW,  hebben  namelijk  zoals is gebleken een kantoor in Den Haag,  en daar zijn 13 stichtingen onder leiding vande Khasaarse Maffia bij aangesloten, waaronder de publiek-private-hybride  met de naam SoortenNL.

Van de 12 overige clubs zijn er  slechts 3  Terreinbeherende Organisaties (TBO’s). De overige  9 milieuclubs blijken  volgens het onderzoek  geld verslindende fondsenwervende reclamebureaus  te zijn voor de criminele tak van  Groen Links, zoals het door  biomassa- geldwolven ingelijfde Milieudefensie van de extremist Wijnand Duivendak cs.

De bedragen die deze natuur-vernietigende clubs in 2018 van de Postcode Loterij ontvingen worden aangewend tbv  64.259.000 euro  jaarlijks voor  de massa boomkap en het vergiftigen van Nederland en andere landen  door o.a. giflozingen en biomassa uitstoot.

Klimaat akkoord afgewezen door merendeel van de wereld

landen die niet meedoen aan het klimaat akkoord

Het MINSTENS 1000 miljard Euro kostende  Klimaatakkoord dat getekend werd  door Rutte III en  de volstrekt onbekwame en verdwaasde  top van  GroenLinks is  een natuurvernietiging akkoord en  bedoelt voor het  opvoeren van de belastingen. Het Klimaatplan kost minimaal  1000 miljard Euro waarvan het merendeel beland in de zakken van woekerwinst bedrijven en  klimaat managers.   Rutte  III  omarmt vervuilers zoals Shell, Dupont, DSM, NAM, de Schiphol Groep en die krijgen van Rutte alle vrijheid het land, de lucht en het water te vergiftigen zoals door giflozingen waardoor steeds meer landgenoten ziek worden en vroegtijdig overlijden.

Rutte III laat met de gekken van Goenlinks de gewone burger  stikken  en is verantwoordelijk voor de hoge sterfte zoals als gevolg van de door multinationals veroorzaakte  kankerverwekkende roet en fijn stofwolken en de enorme hoeveelheden  giftig afval die  met goedkeuring van Ruttes corrupte ambtenaren door multinationals  al vele jaren zonder controle worden gedumpt  in de bodem en het water zoals ook al in de Rijn, de Waal en in onze natuurplassen. Ruttes Kringen hebben reeds vele  jaren lang miljoenen kuubs vervuilde bagger en  kankerverwekkend granuliet zoals uit Belgie laten dumpen inNederland, met kwade opzet, zoals het willens en wetens vergiftigen van het Nederlandse Volk. Dat is de realiteit en geen hoax.

Stikstof Pandemie Benelux

stikstofkaart vlaanderen

Nederland heeft agv Rutte wanbeleid slechts 8 procent bos. West-Vlaanderen heeft  volgens ecologen het minste  bos van Europa, Vlaanderen is met Nederland  één van de meest vervuilde regio’s van Europa. Daar zijn er in verhouding meer vrouwen, dan in heel de wereld, getroffen door borstkanker. Dat ziektes zoals kanker, borstkanker, astma enz.met deze hoge concentraties rechtstreeks mee in verband staan is een feit.

Eén boom van 100 jaar produceert evenveel zuurstof als 200 bomen van 14 jaar en van 2700 jonge bomen. De kaart van Europa toont de gebieden met de hoogste concentraties stikstofdioxide (NO2). Het noordelijke deel van België (Vlaanderen) is één van de meest vervuilde regio’s van Europa. West-Vlaanderen heeft slechts een bos-index van 2,3 en is na Nedeland het meest vervuilde en bosarmste gebied van Europa. Duitsland heeft een bosindex van 31 %. Bomen capteren NO2 en CO2, fijne stofdeeltjes hechten zich vast aan de bladeren.Via de huidmondjes nemen bomen NO2 op en benutten dit voor de groei.

 


Nederland  NR1  Bosverbrander vervuiler vd Wereld

nederland vervuilt

Vatenfall en RWE, zijn zeer ongewenste grote vervuilende bedrijven die vanaf 2020  door de schuld van Ruttes Kartel en Merkels Elite op grote schaal nog veel meer hout uit de VS en elders importeren, zoals voor de vervuilende energiecentrales in Geertruidenberg en de Eemshaven.  RWE krijgt van Rutte III en GL  maar liefst 2.6 miljard subsidie. RWE bevestigde  het  gebruik van houtpellets uit Amerika, Canada, Estland en Wit-Rusland. Vanaf 2020 komt er ook nog eens 200.000 ton, zo’n 8 procent van de totale hout aanvoer van het vreselijke bedrijf Enviva, waar in het zuiden van de VS  door mensenrechtenorganisaties en artsen zeer veel klachten over zijn.


Ruttes krankzinnige bende heeft  11,4 miljard Euro gereserveerd voor ruim 628 vervuilende biomassa-installaties in Nederland. Nederland zal daardoor sterker vervuilen als  het nu reeds meest vervuilde land, meest dicht bevolkte land van de gehele wereld met de hoogste sterfte agv kanker.

De biomassa centrales stoten gigantische hoeveelheden roet en kankerverwekkende stoffen zoals fijnstof uit. Rutte en zijn woekerwinst kartel denken alleen maar aan geld zoals het binnen willen harken van miljarden aan EU  SDK subsidie voor de biomassa-houtstook.

Een zeer  grote groep wetenschappers heeft dan ook fel protest aangetekend omdat  biomassa energieopwekking allesbehalve klimaatneutraal is en dodelijk voor miljoenen mensen. Merkels Elite  en Ruttes woekerwinst kartel  blijven  ondanks de enorme protesten en de aangetoonde bewijslast doorgaan met het voeren van hun ronduit crimineel wanbeleid.

STOP het verbod op het schone Aardgas

Duizenden Wetenschappers hebben in 2019 een manifest geschreven waarin  glashelder duidelijk word gemaakt dat de overheden dringend moeten stoppen met de vervuilende biomassa-centrales  want  het verstoken van bomen in biomassa centrales is  stukken slechter dan stoken op kolen. Ruttes Bende waaronder Minister Wiebes trekken zich daar echter helemaal niets van aan wegens Ruttes  onkunde en door belangenverstrengeling, immers hebben  tal van corrupte politici en bestuurders zoals bij de Provincies zeer fors geinvesteerd in de vervuilende  biomassa-centrales.  De wetenschappers verklaarden met de aangeleverde bewijzen dat  de bomen moeten blijven staan omdat zij onze reddingboei zijn om C02 uit de lucht te halen. Ruttes Kartel trekt  zich  dus helemaal niets aan van het goed onderbouwde wetenschappelijk manifest, omdat Ruttes Csaren Elite verblind is door een ziekelijke hebzucht en NAZIE machtswellust. Ruttes enige doel is het decimeren van Nederlanders door ecocide en het binnen harken van  alsmaar meer geld in de vorm van EU  SDK subsidies.

Conclusie: Het door Rutte III gevoerde wanbeleid,  word gekenmerkt door  Onwetendheid, Overmoed, Corruptie, Onwil en Kwade Opzet (ecocide).

Er gaat zo maar liefst 11 miljard subsidie PLUS nog eens 40 Miljard euro naar het opstoken van complete bossen in vieze biomassa-centrales. De burgers betalen hun eigen on dergan g, ziekte en de dood agv COPD/longkanker end at is exavt he plan v an de globalisten/khsaarse sekte die de bevoking wil decimeren zoals bill gates en WEF op mondiaal niveau hebben gepland in het kader van de NWO, de Great Reset, BBB van Claus Swab aldus via massa vaccinatie.

U de burger word bestolen, bedrogen en vergiftigd, zo krijgt  de Amercentrale  twee miljard euro aan EU SDK subsidie.  De zeespiegel stijgt er geen millimeter minder om. De lucht word door biomassa-centrales ernstig vervuild en meer burgers  dan ooit  (anno 2020 reeds 35000 jaarlijks) zullen komen te overlijden agv de imense luchtvervuiling door de houtstook.  De wetenschappers maken zich grote zorgen en verklaren dat  men de  luchtvervuiling moet stoppen omdat er steeds meer mensen agv  luchtvervuiling ziek worden en  komen te overlijden.  De wetenschappers adviseren eveneens dringend om de miljarden euros onder meer in de isolatie van woningen te  steken, voor de gewenste besparing van CO2 zoals die werd afgesproken in het Klimaat Verdrag van Parijs.


Miljoenen Amerikanen roepen de EU en de regering Rutte op, om  te stoppen met de miljarden subsidies voor biomassa zoals ­voor de samengeperste houtkorrels in de vorm van pellets, die worden verbrand in biomassacentrales.  De mensenrechten worden volgens duizenden organisaties geschonden  als direct gevolg van het  EU beleid en het Klimaatakkoord. De Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging NAACP evenals  de natuurorganisatie Healthy Gulf bijvoorbeeld, protesteren tegen het oneerlijke beleid van Rutte III  GL en Merkels bemoeizuchtige Genootschap omdat hun natuur en habitat word verziekt, verschraald en vernietigd door de gigantische gesubsidieerde boomkap.  De boomkap is ook een ecologische ramp voor de waterkwaliteit en bovendien neemt het risico van overstromingen in rap tempo toe. North Carolina, heeft  zich uitgesproken  tegen de catastrofale roofbouw en  het op grote schaal gebruiken van natuurlijke hulpbronnen zoals hout, om de buitenlandse klimaatdoelstellingen te halen. Men stelt dat de door Rutte en Merkels EU gesubsidieerde massa boomkap op nationaal en internationaal niveau met vereende krachten met alle middelen die er maar zijn,  bestreden moet worden.


Onze wouden verdwijnen door de massa boomkap in een levensgevaarlijk tempo, en dat betekent de dood van  vele miljoenen mensen en dieren  over de hele wereld die ervan afhankelijk zijn voor hun voedsel, watervoorziening.  Er moet dus zoveel mogelijk woud worden hersteld om de wereld van de gigantische ontbossing en de  ondergang te redden zoals door de vervuiling met kankerverwekkende gifstoffen en door enorme overstromingen.Er  dienen dan ook op aarde minstens 1000 miljoen bomen te worden bij geplant in de komende 15 jaar omdat het tekort aan bomen, agv de massa kap die al vele jaren gaande is tot een wereldwijde stijging van CO2 en een stijgend tekort aan zuurstof  en steeds  meer  ziekmakende en een dodelijke vervuiling zal leiden.


Klimaatopwarming. De EU (Parlement, Raad en Commissie) is door en door corrupt en  liegt want wat betreft de Opwarming van de Aarde is deze nog geen 0.3  procent in 100 jaren. Er is door de wetenschap  aangetoond  dat er  helemaal geen drastische en een in een rap tempo versnellende  opwarming van de aarde gaande is,  en er is duidelijk aangetoond dat er  geen  sprake  is van een  naderende wereldramp of ondergang van de mensheid agv CO2-uitstoot. De afgelopen 100 jaar blijkt  de gemiddelde temperatuur op aarde nauwelijks te zijn gestegen met nog geen 0.3 procent.

 stikstof

Foto boven, West Europa met de vervuiling en stikstofdioxide.


Koninklijke Universiteit Leuven weerlegt groene leugens


nieuwe afkoeling

Zie ook de twitter van Docter Ferdinand Meeus, @fmeeus1, Doctor in de Wetenschappen (Chemie, fotofysica, fotochemie). Lid Alumni KU Leuven. IPCC expert reviewer AR6. Klimaatverandering is van alle tijden.Rutte en zijn Criminele Netwerk hebben  zich in opdracht van Merkels Elite ten doel gesteld heel Nederland( behalve de Multinationals) van het schone gas af te halen, zelfs met dwang zoals dat in het Klimaatakkoord  werd vastgelegd. De Khasaren zoals Vatenfall willen de gehele energiemarkt overnemen, zodat zij op de duur de gehele Europese Bevolking op een schamteloze wijze afpersen met peperdurem en ook nog eens met de vuilste energie zoals energie uit de kankerverwekkende biomassaentrales en vuilverbranding ovens. De Satans Sekte vd Khasaren wr Vatenfall bij hoort wil zelfs overleden personen verbranden voor de opwekking van energie voor stadswarmte. Rutte, plande met Wiebes en andere samenzweerders de uitrol  van  621 nieuwe biomassa crematoria in Nederland en het zal duidelijk zijn dat met de door de NWO geplande decimatie van miljarden mensen zoals bill gates het in de ted talks heeft geopenbaard, men de bedoeling heeft om enorme aantallen door vaccins vermoorde mensen te verbranden in de verbrandingsovens. Sommige Groen Linksen en  stanisten  uit de kliek van Klaver, Jetten en Rutte hebben dat alreeds in 2020 geopperd, daar geen enkele moeite mee te hebben, het verbranden van overleden mensen voor energie opwekking. Zulk een Sekte dient dan ook met de vereende krachten door het volk der nederlanden met wortel en tak uitgetrokken en on schadelijk gemaakt te worden door ze te berechten tot de leven slange gevangenisstraf.

De Khasaarse Sekte  met leden zoals Jetten, Kaag, Klaver, Timmermans,  en Rutte  em de fascist paul rosenmuller willen Nederland met kwade opzet  steeds meer vervuilen door het opvoeren van de kankerverwekkende uitstoot. Rutte en de  Directies van SBB Natuurmonumenten,  Banken, Het Oranjehuis en Duitse Multinationals maken zich volgens de experts met opzet schuldig aan de massale ontbossing en landroof zoals in diverse landen. Banken zoals ABN AMRO, ING en Rabobank bleken volgens de berichten in de media structureel betrokken bij misstanden in de palmoliesector, zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van het regenwoud. ( brandstichting) Dit bleek ook al uit de vernietigende rapporten van Onderzoekers en Milieudefensie.

NGFS  Klimaat Woekerwinst Constructie

ngfs

Het is geen wonder dat  Rutte, Nijppels, Klaver, Jetten en Timmermans met Merkels Elite en de Bilderbergers samenspannen uit pure hebzucht onder het mom  van de  ‘vergroening’.  Frank Elderson van De Nederlandse Bank blijkt namelijk  de voorzitter van het ‘groene’ centrale banken-collectief te zijn.

In het ‘steering committee’ zit – naast de Bank for International Setllements (BIS)- ook de bank van de Maoistsiche dictatuur China, de grootste CO2-emitter ter wereld die tot 2030 niet met het klimaatbeleid hoeft mee te doen en met de ‘Doelen van Parijs’ die ze aan de burgers opleggen via de Green Deal van de Shell lobyisten Rutte en Frans Timmermans. Ook de Bank van Marokko , waar het VN-‘verdrag’ van Marrakesh  werd getekend, zit in het woekerwinst  ‘steering committee’.

Merkels Groko, en Ruttes Kartel zijn via misleiding en op het pluche  gekomen door  leugens, kiesbedrog, nepotisme en door valse propaganda.  Men gaat  de gaskraan  in Groningen  voor de NEDERLANDERS dichtdraaien en het gas in grotere hoeveelheden naar Duitsland exporteren waar energie word opgewekt door gascentrales. De in Duitsland  opgewekte energie word vervolgens tegen een voor Nederlanders zeer ongunstig dure prijs verkocht wegens de forse belastingen van Rutte aan de Nederlanders. Ook worden enorme hoeveelheden Nederlands gas goedkoop  verkocht aan Italie en aan (MERKEL/MACRON/Nazie Bedrijven) zoals in Frankrijk.

Het is dan ook volstrekt onacceptabel dat Rutte III  zich  nog veel erger dan de voorgaande regeringen  Balkenende, Lubbers, Kok,  Den Uyl,  schuldig maakt aan  het verkwanselen van het Nederlands schaarse aardgas ten nadele van Nederland,  zeer ten nadele van het Klimaat, met dodelijke gevolgen voor de burgers, ten gunste van Multinationals  en  zeer ten gunste van  de “Merkel Macron  Elite”, het Oranjehuis en de NAM.

Als het krankzinnige Klimaatakkoord van RUTTES KARTEL word doorzet om alle huizen in Nederland van het gas af te halen, zal de helft van de bevolking letterlijk en figuurlijk in de kou komen te zitten en dan zal Nederland te makenkrijgenmet nog veel meer dodelijke luchtvervuiling zoals door de stook van alsmaar meer bomen in biomassa-centrales die de electriciteit opwekken. Dat word bevestigd door  Han Slootweg, hoogleraar bij de TU Eindhoven en directeur netstrategie bij Enexis groep.

Veel huizen  ( met name van voor 1980) zijn namelijk  niet of slecht geïsoleerd om het huis  op koude winterdagen met een warmtepomp comfortabel te krijgen.  Warmtepompen verbruiken veel meer stroom en ze zijn lawaaierig en schaden het Klimaat.  Het is slecht voor de Luchtkwaliteit  om huizen  via een  niet-duurzame waterpomp  met stroom  te verwarmen.

Qoute Warmteexpert: “Warmtepompen verwarmen het huis  niet eens  op de hoogste stand in de koude wintermaanden. Negentig procent van de huizen in  Nederland wordt nu nog verwarmd met het duurzame schone gas dat veel beter is. Warmtepompen deugen niet, ze zijn veel te duur, ze zijn niet duurzaam, ze maken lawaai, vaak zijn er lekken en ze zijn een stuk onveiliger dan de duurzame HR gasketels”

Het is dus echt noodzakelijk om het gasnet te handhaven. Rutte III  zet de krankzinnige plannen voor de afbouw van het gasnet echter met de gekken van Groen Links snel door. In de Utrechtse wijk Overvecht werden  reeds 4400 huiseigenaren gedwongen afgekoppeld. Wie weigert krijgt de gemeente en de politie met binnentredingsrecht achter zich aan. Nieuwbouwhuizen krijgen ook al geen aardgas meer.


Rutte  en zijn Merkel- Bilderberger  Netwerk zullen ook geen goedkoop en duurzaam aardgas invoeren via de pijpleiding van Noorwegen. Rutteis een vuuile leugenaar en die  zaait via valse propaganda via de leugen NOS angst tegen Poetin en deze maniak, annex vijand van Nederland en de vrede weigert ook al om in te gaan op het royale aanbod van Vladimir Poetin, die bereid is om tegen een gunstige  prijs al het benodigde duurzame aardgas te  verkopen aan Nederland zoals dat aardgas in gigantische en onvoorstelbare grote hoeveelheden aanwezig is in Rusland, met name in Siberie waar voor de komende  800 jaar voldoende gas is voor de gehele wereld.  Ruttes Kartel wil echter  geen zaken doen met Rusland. Ruttes Kartel en Merkels Elite doen niets anders dan Vladimir Poetin en Rusland afschilderen als een aartsvijand, terwijl Niet Rusland de vijand is maar Merkels Elite en hun vazallen zoals  Het Industrieel Wapencomplex en de lobyisten van Shell  bij Rutte III. Ruttes Kartel dat misdaden pleegt tegen de mensheid zal dan ook een zware straf krijgen bij het komende Neurenberg Tribunaal,


Het zal elk weldenkend mens  meer dan duidelijk zijn dat beleid van  Merkel, Macron, en de liegende valse landverrader Rutte en zijn wanstaltig kartel tot steeds meer ellende, armoede, schulden, onvrijheid, onveiligheid en een sterk toenemende vervuiling van Nederland en de Europa  leid. Bovendien betekent het agressief optreden in NATO verband  door Rutte III en Merkels Elite te Berlijn een regelrechte bedreiging voor de vrede in heel Europa.


Het spreekt voor zich dat de Globalisten/ Khasaarse/ EU Elite zoals Rutte, Merkel, Macron, Johnson etc die verantwoordelijk zijn voor de vreselijk toenemende vervuiling van Moeder Aarde ontslagen, en berecht moeten worden wegens ecocide en misdaden tegen de mensheid. Ze dienen ook wegens de door hen geplande corona massa vaccinaties met extreem gevaarlijke vaccins voor crowd- control en decimatie van de wereldbevolking in de boeien geslagen te worden zoals de nazies claus swab, bill gates, fauci, tedros, kissinger, ab oosterhaus, ed nijppels, jesse klaver, diederik samsom, rob jetten, frans timmermans, marion koopmans, sigrid kaag, en alle leden van het WEF om te worden berecht voor het neurenberg tribunaal wegens samenzwering, ecocide, staatsterrorisme en misdaden tegen de mensheid.

Om de wereld te redden van de totale ondergang dienen er zsm wijze rechtschapen mensen  het land te besturen van een onbesproken gedrag die de handen ineen slaan voor een vreedzame, gezonde, vrije, en duurzame wereld en  de redding van de door vervuiling en roofbouw geteisterde flora en fauna van onze Moeder Aarde.


Het zal niet lang meer duren tot de Grote Omwenteling zich met een climax in Frankrijk volstrekt nu steeds meer Fransen erachter komen dat Macron, Rutte en Merkel, het kwade brein zijn achter het bloedig neerslaan van vreedzame massa-demonstraties. Ook het in brand steken van honderden kerken in Frankrijk en de Notre Damme word toegeschreven aan Merkel en Macron die via de MSM zoals ARD en valse propaganda bladen zoals “Le Monde” “Die Welt” verwarde radicale moslims en de door hen verketterde zogenaamde rechts extreme oppositie, de rechtschapen AFD, de schuld proberen te geven van de branden en de ellende zoals  steeds meer  misdaad , door hen af te schilderen als Nazies, om daarmee verdeeldheid en haat onder de bevolking te zaaien, zodat zij door de tweedeling in de veroorzaakte chaos tussen links en rechts,  vrijheidsbeperking, en belastingverhogingen door kunnen voeren. Merkel, Juncker en Macron financieren volgens de klokkenluiders de zogenaamde  “black boxes” (Stasi) die demonstraties van het vreedzame rechtschapen volk met bloedig geweld, zoals door het gooien met keien en molotow coctails en het met ijzeren staven neerslaan van bejaarden,vrouwen en zelfs van kleine kinderen, tot een ware hel maken.


Merkel, Juncker, Sorros, Kissinger, Rutte, Macron en Trudeau worden als meest kwaad aardige criminelen van de Khasaarse Sekte genaamd NWO, gezien en als de aanstichters van de oorlogen in Yemen, Syrie, Irak, Afghanistan, Libie, De Oekraine etc aan wie zij vooraf enorme hoeveelheden deels verouderde wapens en met uranium vervuilde kogels leverden. Door het via huurlingen laten vermoorden van 10 duizenden christenen en moslims veroorzaakten zij oorlogen en genocides zoals in de Balkan( Kossovo Servie Sebrenica)  en agv van de door hen in NATO verband gevoerde zogenaamde vredes missies met enorme bombardementen van steden en dorpen met bommen en kruisraketten vermoorden zij miljoenen weerloze burgers zoals in Irak, met als gevolg een totaal verwoest land, en een gigantische stroom van tientallen miljoenen vluchtelingen. Zij zijn dan ook niets anders dan dictators en massamoordenaars die allen minstens levenslang in de gevangenis behoren weg te kwijnen.


De Fransen zijn zich net zoals de Engelsen die voor de Brexit hebben gekozen zich goed bewust dat Merkels Elite bezig is om tal van landen zoals Frankrijk stap voor stap via hun geraffineerde criminele EU wetten te destabiliseren, te onderwerpen en leeg te roven en na het bankroet maken, de naties via dure leningen te degraderen tot schulden slaven..

Zodra echter steeds meer mensen zich bewust worden van het grote gevaar dat Europa en de wereldvrede bedreigt, zal de kentering komen en dan zal het Regime van Merkel en Macron zo ook van de Bilderberger Nazie Csar  Mark Rutte,  ten val worden gebracht en daarmee ook zijn wanstaltige corrupte Kartel Bende.

Het is dan ook  van  levensbelang dat  U, de burger,  het volk, zich vereend  en afrekent   met de  corrupte elites  zodat  Europa niet in een onvoorstelbaar vernietigende fase van armoede, tweedeling, en klimaatvervuiling, recessie, bankroet en burgeropstanden word meegesleurd.


Onze Aarde word helemaal niet door de minimale stijging van de temperatuur of door fluctuaties in het Klimaat die er altijd al zijn geweest bedreigd, zoals de regerende Elites  en de valse propaganda media met hen ingehuurd nep wetenschappers U wijs willen maken. De werkelijke crisis is de  steeds sneller toenemende vervuiling,  en de wereldvrede komt in gevaar als gevolg van valse propaganda, het zaaien van angst en verdeeldheid,  het  fors opvoeren van de wapenproductie en de expansiedrift van Merkels Oorlogszuchtige  Elite te Brussel en Berlijn. We zien het gebeuren overal in de wereld, zoals in de EU  waar volslagen gekken zoals de bevende aan pillen verslaafde Csar Angela Merkel, de zatlap W.C. Juncker  en de Rothshild Csar Emanuel Macron  aan de macht zijn, die geenszins doen wat goed is voor het volk en voor een duurzame wereld van samenwerking en vrede.


Miljoenen mensen demonstreren  voor democratie, voor de mensenrechten, voor vrijheid, voor vrede en de redding van het Klimaat zoals in Frankrijk  waar de  Macron, en zijn gewetenloze nazie handlanger Castanier de politie en Merkels speciaal daartoe getrainde Gestapo (Eurogendfor)  inzet om weerloze vredes activisten en klimaat  demonstranten jong en oud met excessief geweld uiteen te slaan, zwaar te mishandelen en te verminken  door met metalen beugels en hamers en knuppels, zelfs oudere mensen en jonge meisjes, ernstig te verwonden door het gericht op de ogen en het gelaat te schieten met  traangas granaten, rubber kogels en ganzenhagel.

Het zal duidelijk zijn dat er een einde aan het bloedige schrikbewind van de gewetenloze dictator Macron zal komen,  na reeds meer dan 45 weken van enorme  demonstraties met miljoenen mensen en met steeds meer zeer gemotiveerde en steeds beter georganiseerde Fransen met en zonder een geel vest,  die vrijheid en gerechtigheid eisen. Het Franse Volk zal zich nooit laten knechten  na de gruwelijke ellende van  WO II, (60 miljoen doden)  door de Linkse  Nazie Csaren Elite zoals Merkel, Rutte, Juncker, Verhofstadt, Timmermans en de door de Rothshild geinstalleerde Dictator annex Nep Napoleon en volksonderdrukker  Emanuel Macron


De criminele bendes van Macron, Rutte, Verhofstadt en de NSEAP( Voorheen NSDAP) Nazie kopstukken Junker en Merkel die verantwoordelijk zijn voor de catastrofale vervuiling en de massa boomkap  moeten worden weggezuiverd en berecht voor de door hen gepleegde misdaden jegens de menseljkheid.  Nieuwe  aan te treden politici en bestuurders  die allen  van een onbesproken gedrag zijn, zullen zich maximaal moeten inspannen om het verlies van gigantische hoeveelheden bomen en natuur te herstellen,  zoals ook het primair tropisch woud en andere door de schuld van Merkels Elite afgebrande regenwouden.


Merkels Euro Elite propageert in heel Europa via de door hen omgekochte media, leugens over het Klimaat, geproduceerd door gesponsorde en omgekochte wetenschappers beter gezegd gewetenloze geldwolven en verraders die liegen voor geld en subsidie. Deze gewetenloze schurken zoals  de sekte leider Paul Rosenmuller misbruiken zelfs de schoolgaande jeugd met hun valse propaganda en geheime agenda van het opvoeren van de wapenproductie, het voeren van oorlogen zoals in Islamitische en Afrikaanse landen en de vorming van een enorm groot Europees Leger voor de aanval op het door hen zo gehate Rusland.

Het CO2 en Globale Klimaatopwarming verhaal is zoals aangetoond door gerespecteerde deskundigen en wetenschappers uit de hele wereld niets dan een schaamteloze leugen om U de burger te bedriegen en af te persen. Hoe minder bomen, des te minder zuurstof! En dus des te meer ziektes en aandoeningen, want Merkels  Elite  probeert ook steeds meer natuurlijke geneeswijzen te verbieden.

Laten we met zijn allen opstaan en de Corrupte Macht Elites van  Macron, Rutte en Merkel van het pluche verjagen om de natuursloop, de vervuiling van Moeder Aarde, de massabewapening en de daardoor steeds hoger oplopende dreiging van oorlog voorkomen, want anders herhaalt de geschiedenis zich met ontelbare slachtoffers.

“l’histoire se répète” ? Waarschuw iedereen die U kent en neem Uw verantwoordelijkheid. U kunt nu niet meer zeggen ‘we hebben het niet geweten’ !


Het leefklimaat op Aarde zal met vereende krachten moeten worden gered door in eerste instantie bewust te worden van de toenemende schade aan flora en fauna waarmee  het voortbestaan van al het moois dat leeft groeit en bloeit, voor de komende generaties, op het spel staat en zelfs voorgoed verloren dreigt te gaan. Dat is geen bangmakerij en iedereen die de feiten onder ogen ziet zal beamen dat als de mensheid zo door blijft gaan met het verpesten en verzieken van de lucht, de bodem en het water,  er in de toekomst geen plek meer over zal zijn om nog te kunnen leven.

Het is van levensbelang voor de huidige en de komende generaties bewust te worden van de noodzaak van het wegzuiveren van de corruptie,  de noodzaak van een Globale Transitie naar Natuurbehoud en Duurzame Energie( zoals Zonne energie en Thorium)  en het op nationaal en internationaal niveau samenwerken aan de realisatie van de gewenste duurzame vrije wereld van vrede, democratie, vrijheid en een eerlijke verdeling van de welvaart


Het is aan U, de burger, de  kiezer,  om af te rekenen met de corrupte Politieke Elites  die verantwoordelijk zijn voor de gruwelijke oorlogen, de  extreme  en toenemende vervuiling  van de lucht, de bodem en het water,  en het verpesten van het leefklimaat op Moeder Aarde.

Ik nodig U van harte uit  kennis te nemen van het onderstaande Klimaat Dossier met een schat aan informatie, voorlichting, preventie  en de expertise van duizenden experts en natuurbehoud-organisaties uit alle delen  van de wereld,  ten dienste van U allen en onze Moeder Aarde.

Amsterdam

23 09 2019

Stan Rams


Klimaat Dossier:

Red Moeder Aarde


Klimaat Video You TUbe AfspeellijstPromoted Video


Forests are also one of our best defenses against global warming, absorbing vast amounts of carbon pollution out of the air. But power companies are increasingly proposing to burn whole trees for energy. Trees are not a “carbon neutral” fuel source. Just like coal, when trees are burned in power plants, the carbon they have accumulated over long periods of time is released into the atmosphere. Unlike coal, however, trees will continue to absorb carbon if left alone. So burning forests for energy not only emits a lot of carbon, but also degrades our carbon sinks. This video shows what happens to the balance of carbon between and forest and the atmosphere when we burn forests to produce energy instead of leaving them standing to continue to absorb and store carbon. Burning forests for electricity is dirty and destructive!

Film over wereldwijde vernietiging van (oer)bossen voor gesubsidieerde houtstook, houtpellets, houtpelletkachels, biomassacentrales en houtsnippers door een Europese boekhoudkundige truc(vervalsing) zoals door Ruttes Kartel, geheel ‘CO2-neutraal’ verklaard.


Dodelijke Klimaat Vervuiling  door Corrupte Politieke Elites


DEEL 1

In dit eerste deel komt de natuurvernietiging door massa bomenkap, giflozingen, klimaatmodellen,  wetenschap, ecologie, en urgente themas zoals de gevaarlijke mobiele zendmaststraling van 5g aan de orde,  met name in Nederland, het meest dichtbevolkte en het volgens de EO commissie,  meest vervuilde land ter wereld.

Laten we beginnen met 5g. Gezien de uitrol van het volgens de wetenschap gevaarlijke mobiele wereld netwerk.

In Nederland worden tegen de wil van het volk en tegen het dringend advies in van duizenden experts en wetenschappers van over de hele wereld zoals ook van de WHO (World Health Organisation en Greenpeace) steeds meer bomen en onvervangbare wonderschone bossen weggekapt om te versnipperen en  in ziekmakend  fijnstof uitstotende biomassa-centrales te verbranden zoals met SDK EU subsidie. Tegelijkertijd is Merkels Elite met hun handlangers zoals Macron en Rutte ten dienste van Multinationals en Wallstreet en EU Bankiers bezig, met het uitrollen van het mobiele hoogfrequente mobiele  netwerk 5G, dat volgens duizenden  experts en artsen  schadelijk is voor flora en fauna.

Geleerden van over de hele wereld waarschuwen voor de te verwachten schadelijke gevolgen van 5G, zoals neurobioloog Hugo Schooneveld,voormalig onderzoeker aan de Universiteit te Wageningen. Hij ondertekende samen met 179 internationale academici in 2017 een brief aan de Europese Commissie waarin zij betoogden dat er veel te weinig onderzoek is gedaan naar de schadelijkheid van 5G-straling.’

Hugo Schooneveld:

‘De huidige onderzoeken zijn absoluut irrelevant’ ‘De huidige onderzoeken zijn gedaan door techneuten. Zij doen erg lacherig over de straling van 5G, maar dat is onterecht.

Hugo Schooneveld:

‘De Europese normen zijn alleen gebaseerd op temperatuurverhoging, maar om de echte gevolgen te kunnen constateren is veel meer biologisch vernuft nodig. Zo zou de aandacht moeten gaan naar veranderingen in non-thermische (niet aan warmte gerelateerd, red.) celfysiologische processen. De  techneuten houden dat af omdat ze de productie daarmee vertragen.’

Klimaat-hysterie agv regelrechte leugens en bangmakerij, valse propaganda zoals door de NOS, het door cultuur-marxisten  (zoals Paul Rosenmuller)  links geradicaliseerde onderwijs en de corrupte regering Rutte III  zijn de oorzaak van de toenemende klimaat-vervuiling, die voortkomt uit de bron van het kwaad: corruptie, vernietigingsdrang, machtswellust en egoisme.

Het door Ruttes Ambtenaren  aangestuurde Euro Nazie Propaganda programma “Nieuwsuur”, brengt voortdurend onwaarheden en nepnieuws zoals een topic over 5G en stralingsgevaar. Gasten waren o.m. een vertegenwoordiger van Monet, een hoogleraar in de epidemiologie, een stralingsgevoelige, en een links extreme neurobioloog. De discussie over de gegronde zorgen voor 5G werden op aandringen van Ruttes Criminele Staf echter gepresenteerd als een overdreven angst voor 5G bij een handjevol  opruiers en knettergekke doemdenkers en complotdenkers.

Oproep aan de VN, WHO, EU, Raad va Europa en de regeringen van alle naties

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) willen de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten, omdat RF straling schadelijk word geacht voor mens en milieu.

Het uitrollen van 5G is een levensgevaarlijk experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

5G millimeter golven dringen het lichaam in via de zenuwen, de aderen en andere elektrische geleidende structuren. De specifieke straling is zowel een gevaar voor de huid, de hersenen en voor de ogen. 5G is ook een catastrofe voor vliegende insecten die al voor de invoering van 5G met 75% in aantal zijn afgenomen.

De op een topfunctie bij de EU azende Bilderberger, de Merkel EU-Nazie  Rutte en de Telecommunicatie kartels willen binnen 2 jaar het 5G netwerk in Nederland installeren om alles draadloos te verbinden en zo ook de burgers te kunnen bespioneren via het internet, van koelkast en wasmachine, telefoon, computer, haarborstel via antennes en microchips.

Naar schatting zullen naast miljoenen nieuwe 5G basisstations en 20.000 satellieten in de ruimte 200 miljard zendende objecten het ‘Internet of Things’ moeten gaan vormen in de nabije toekomst en de regeringen trekken zich helemaal niets aan van de gevaren en schade van 5g straling. Overigens zijn er wel meer landen zoals Belgie, waar de overheid zeer terughoudend is mbt het uitrollen van het 5g netwerk, en waar strengere veiligheid eisen gelden en waar de toegestane hoeveelheid UMTS straling ( Limiet) veel lager is dan in Nederland.

Uit 10.000 onderzoeken blijkt namelijk dat de voornaamste ziekten van de moderne samenleving —kanker, hart aandoeningen en diabetes— grotendeels worden veroorzaakt door elektromagnetische vervuiling.

Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) concludeerde al in 2011 dat RF straling met frequenties van 30 kHz tot 300 GHz kankerverwekkend kan zijn. Zelfs voordat er sprake was van 5G riepen duizenden natuurkundigen al op om draadloze telecommunicatie niet verder uit te breiden.

Duizenden wetenschappers geven aan dat 5G een alarmerende bedreiging voor de gezondheid van de mensheid is. De SAN heeft voorbeeldbrieven gemaakt waarmee iedere mobiele telefoonbezitter zijn provider of de gemeente kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de schade aan de gezondheid die 5G zal gaan veroorzaken en waarvoor geen dekking van de verzekeraars is.

Gezien de schadelijkheid van 5G is het aan te raden jezelf in te dekken tegen de gevolgen van de tsunami van straling waaraan geen ontkomen mogelijk is, tenzij de heersende Elite een halt word toegeroepen zoals via bilaterale verdragen en massa-demonstraties en bijvoorbeeld via een veroordeling door het Internationale Strafhof en door het Hoge Hof Voor de Mensenrechten.

De talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport en het International EMF Scientist Appeal liegen er niet om.

De enorme impact van het BioInitiative Rapport (www.bioinitiative.org) is dat het is uitgevoerd onafhankelijk van regeringen en de telecom industrie. Het rapport is uitsluitend gebaseerd op degelijke wetenschappelijke onderzoeken

Dit zijn de voornaamste conclusies uit het BioInitiative 2012 Rapport (inclusief updates van 2014/2017), de straling kan veroorzaken:

 • DNA-schade;
 • verlies van DNA-herstelcapaciteit in menselijke stamcellen;
 • reductie van vrije radicalen-wegvangende middelen – met name melatonine;
 • giftig voor het zenuwstelsel van mens en dier,
 • Alzheimer, oorsuis, tinnitus
 • kankerverwekkend bij mensen (leukemie, borstkanker)
 • ernstige gevolgen voor de morfologie en functie van sperma van mens en dier (voortplanting);
 • effecten op het gedrag van de nakomelingen;
 • en effecten op de hersen- en schedelbotontwikkeling bij de nakomelingen van dieren die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons.

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” *

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

Oproep / Appeal – Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) roepen op om de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk te stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten. Het 5G netwerk zal een enorme toename van blootstelling aan radio frequente straling (radiogolf) geven bovenop die van de 2G, 3G en 4G netwerken. RF straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu. Het uitrollen van 5G is een experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan
40.000 burgers : “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut)

Präsident der Österreichischen Ärztekammer: Klare Worte zu 5G

Statement ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres Präsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer

Auf Basis der bisherigen Informationen ist durch den Aufbau von 5G mit einer weiteren, und zwar erheblichen, schon derzeit vielerorts zu intensiven Hochfrequenzexposition der Bevölkerung zu rechnen. Riesige Datenmengen mittels Mikrowellentechnik im unmittelbaren Lebensbereich des Menschen zu übertragen, ist aus ärztlicher Sicht als eine Fehlentwicklung zu sehen.

Ich fordere von unseren Politikern daher entsprechend des Prinzips der Vorsorge eine genauere Überprüfung der 5G-Technologie. Jede Technologie muss in der EU hinsichtlich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit für die Menschen geprüft werden, und das von der elektrischen Zahnbürste bis hin zum Kaugummi. In der Mobilfunktechnologie ist man manchmal jedoch etwas schneller bei der Beurteilung, vielleicht zu schnell.

Sie sehen, sehr geehrte Damen und Herren, das Problem ist vielschichtig und es ist wichtig, dass wir diese Problemstellung eher heute als morgen lösen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und hoffe, dass wir vielleicht die eine oder andere Lösung heute andenken können.

Quelle: https://www.bau-biologie.at

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.”

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.”

5G Space Appeal www.5gspaceappeal.org/the-appeal
In het 5G Space Appeal vindt u uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid van de straling van wireless technologie. Het appèl is d.d. 11 januari 2019 door maar liefst 31.291 personen en organisaties ondertekend en zal officieel worden aangeboden aan VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen.

Zie ook Appeal aan WHO en UN door 221 verontruste wetenschappers in 2015: www.iemfa.org/

De politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige wetenschappelijke bewijslast. Die is alleen maar gegroeid sindsdien terwijl het beleid de andere kant op is gegaan

Zie  >>> http://www.radiationdangers.com/5g/is-the-coronavirus-actually-microwave-illness

Video lezing dr. Hans Moolenburgh mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten

Overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen in andere landen Compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken vanoverheden, internationale organisaties en rechtbankenover toepassingvan elektromagnetische(EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT)telefoonsen WiFi

Actueel nieuws over de gevaren van straling via de site stralingsbewust.info/

Studies that show WiFi and Devices Health Effects 76 pagina’s aan informatie

Lectori Salutem,

Inzake Vodafone testen met DNA ziekmakend 5G te Maastricht

Vodafone heeft aangegeven dat met 3,5 Ghz tegenover het Gouvernement testen worden gedaan. De Volksgezondheid komt volgens de experts wel  in gevaar. Vodafone zou ondanks het grote gevaar via corruptie  van EZ een vergunning hebben gekregen op voorwaarde dat EZ de betreffende gemeente zou informeren. EZ  blijkt die gang van zaken niet op prijs stellen want er is niet geinformeerd en daarover word breeduit gelogen en dit schandaal word glashard ontkend door Nijppels, Wiebes, Klaver en de leugenaar Marc Rutte van de VVD.  Er zijn volgens alle wetenschappers een groter aantal gevaren en  bezwaren  van fundamenteler aard en daarom dienen de Vodafone en andere 5g testen per direct gestaakt te worden. Rutte en zijn criminele kartelgangsters weigeren echter uit hebzucht(geldgewin belangenverstrengeling) de levensgevaarlijke 5G praktijken in Nederland per direct te staken.

Zie  5G plein Facebook

Nu

1. elke Gemeenteraad, college van B&W en elke ambtenaar op Rijks-, Provinciaal- en Gemeentelijk niveau op de hoogte is / zich op eenvoudige wijze op de hoogte kan stellen van het problematische en gevaarlijke karakter van 5g, zijn allen extra verantwoordelijk geworden in het gezond, veilig, vrij en welvarend houden van de mensen die hen vertrouwen; zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Garantenstellung

2. B&W Maastricht heeft  goede gronden om op zijn minst zeer terughoudend zijn met de uitrol en ingebruikname wegens gezondheidschade op lange-termijn door 5g.

3. 5g  word sinds enkele maanden illegaal gebruikt in een zgn ‘live test’ (die nog enkele maanden zal duren)

4. de afdeling milieu – handhaving zijn verplicht te handhaven

5. in https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_van_Helsinki en https://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2019-04-02 staat dat mensen op de hoogte dienen te zijn van aan welke test ze deelnemen en daarmee in dienen te stemmen

6. de mensen in Maastricht werden niet adequaat, tijdig, ingelicht door bestuurders die zij vertrouwen om hen gezond, velig, vrij en welvarend te houden

7. Er dient zsm  aangifte van mishandeling en/of poging van mishandeling te worden gedaan wegens de 5G  live test

8. B&W moet de live test implictiet verbieden, aangezien deze illegaal op order van EZ, werd toestaan. Voortschrijdend inzicht bij B&W maakt verder impliciet, cq op orders van EZ, toestemmen met de live test vermijdbaar en daarmee verwijtbaar

9. de minister is geïnformeerd terzake, middels onderstaande bericht
is het tijd is om daden bij woorden te voegen: maan Vodafone publiekelijk de live test per direct te stoppen

Diverse  landen zoals Belgie hebben expliciet geweigerd om 5g te testen. Die testen werden door de rechter verboden!

Bron >>> 5G Plein

drs. E.M. Möller

Bijensterfte – insecten sterfte door 5g

De  5g golven van zendmasten vormen een bedreiging voor honingbijen. volgens het internationale persbureau Press Trust van India verstoren de elektromagnetische golven de navigatiecapaciteit van insecten zoals bijen die nectar uit bloemen verzamelen om de bijenpopulatie te onderhouden. Als een zendmast in de buurt van een bijenkorf stond, konden de werkbijen niet terugkeren volgens het ondrzoek onder leiding van de milieudeskundige Sainuddin Pattazhy. Bijen zijn onmisbaar voor het bestuiven van bloemen en planten. Volgens onderzoeker Pattazhy kan de bijenpopulatie en een groot deel van de flora (bomen, planten en bloemen)  binnen tien jaar verdwenen zijn als het aantal zendmasten verder toeneemt. Zie : Geen bijen= Geen mensen https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3078297/Het-wemelt-straks-van-de-5G-antennes-in-Brabant-Om-de-150-meter-is-er-eentje-nodig (anp/mvl)

WETENSCHAP WAARSCHUWT VOOR 5G   

Mona Keijzer de prutserige Minister van RUtte III  gaat doodleuk 5G uitrollen en goedkeuren. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Ze heeft ooit Bestuursrecht gestudeerd maar is duizend keer beter in zingen, cabaret, breien en stofzuigen. 130 wetenschappelijke bewijzen dat 5G slecht voor u is.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=5g radiation

BELGIE  200 artsen willen 5G verbod

Huisarts Kris Van Kerckhoven uit Wilrijk  wil de uitrol van 5G tegenhouden, door de bevolking op zijn minst te waarschuwen voor de gevaren van de 5G  straling.  Volgens Van Kerckhoven kan hij duidelijk aantonen dat patiënten ziek worden door stralingen.

“Als arts heb ik maar één doel en dat is de gezondheid van de mensen. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat de uitrol van 5G schadelijk is maar niemand die het weet. Als arts wil ik de mensen waarschuwen en hoop ik dat de politiekers politieke moed durven tonen om financieel en economisch minder aantrekkelijke maatregelen te nemen maar die wel de volksgezondheid ten goede komen.”

“Bekabel opnieuw meer. Zet de WIFI uit. Schakel het 4G-netwerk van je gsm uit wanneer je het niet nodig hebt. Aan scholen geef ik de raad om hun draadloos netwerk opnieuw op te bergen en hun smartboards te bekabelen.”

Er zou ook nog eens een link kunnen zijn tussen 5G en het coronavirus waaraan in China al 9 doden vielen en 440 mensen besmet raakten.  Feit is dat toen per  26 februari 2019 een honderdtal 5G zendmasten werden gebouwd in de zone rond Wuhan, daar ineens het coronavirus virus uitbrak .Van Kerckhoven: “Ik heb er geen factcheck op gedaan”, maar het is mogelijk een link met de actualiteit.”

Ruttes Multinationals Kartel Vervuilt Nederland

made in china

De zichzelf tot Klimaatpaus benoemde dromerige   VVD-er Ed Nijppels,  Marc Rutte en zijn Multinational Bilderberger Kartel beweren net zoals de Amerikaanse miljardair Al Gore en de opruier Klaas Dijkhof dat het Klimaat ernstig word bedreigd door een schrikbarende toename van Co2 en dat de wereld zal vergaan door de onderstroming agv  het wegsmelten van de poolkappen.  Marc Rutte en zijn handlangers die de belangen van de vervuilende Multinationals en winst zoals de miljarden winst per jaar van Shell, voorop stellen, liegen er op los en zij laten de door hen beheerde MSM media zoals de NOS valse propaganda en klinkklare leugens verkondigen zoals door omgekochte en door pseudo wetenschappers die zich dik laten betalen met subsidies om de klimaathysterie te promoten.  Rutte en zijn Kartel volgen de bevelen op van Merkels Elite te Berlijn, die willens en wetens bezig is met het in toenemende mate verpesten van het leefklimaat in landen die in hun ogen “te sterk” zijn en die volgens de krankzinnige Merkel maar eens “flink moeten bloeden”. Het geplande doel van Merkels Elite is volgens experts en economie strategen,  om miljoenen Europeanen ziek en afhankelijk te maken( jongeren en ouderen) en de algehele volksgezondheid en de economie in  de betreffende  EU-landen op een lager peil te brengen. Veel zieke mensen betekent namelijk ook een hoge vraag naar de Duitse medicijnen. Veel ouderen die eerder overlijden betekent voor Ruttes gewetenloze criminele kartel enorme besparingen op de pensioenen.

groen links pvda d66 boomstook ecocide

Erkende wetenschappers zoals de interationaal geprezen top-expert Dr Rath hebben hierover reeds tal van  lezingen in de wereld gegeven. Het doel van Merkels Elite is niet het schoner maken van het Europese leefklimaat, maar het economisch destabiliseren en verzwakken van onder meer Nederland, Belgie,  Italie, Frankrijk, Hongarije, Polen, Tjechie, de Balkan Staten, Griekenland etc en het ten koste van vele andere landen zoals ook Canada en de VS , China en Rusland bevorderen en versterken van de nu  neergaande Duitse Economie  zoals door het maximaliseren van de enorme export van in Duitsland gefabriceerde medicijnen en andere diensten en producten vd Mijnbouw,  Landbouw en veeteelt. Bovendien exporteert Duitsland meer wapens dan ooit zoals naar Saudi Arabie, Yemen en meer dan 80 landen waar conflicten worden uitgevochten op leven en de dood. Omdat ook die gigantische wapenhandel niet eindeloos kan doorgaan, heeft Merkels Elite dan ook het plan gesmeed om de Europeanen steeds meer geld af te troggelen via de Klimaatakkoorden zoals het stap voor stap steeds hoger opvoeren van de belastingdruk en het steeds duurder maken van de Energie enandere publieke diensten.

Merkel verhoogt steeds weer de  Wapenindustrie.  In de Duitse Bundestag is in 2018 bekend gemaakt dat Duitsland sedert 2015 nog veel meer dan voorheen, gigantische hoeveelheden wapens produceert en exporteert.Merkel exporteerde voor miljarden aan Tanks naar Turkije.  Merkel heeft voordat de oorlog losbarste in de Oekraiene,  in ruil voor  olie-contracten, voor miljarden euroa aan wapens, aan de door hen gesponsorde rebellen en huurlingen in de Oekaraine geleverd, waardoor de oorlog in een korte tijd  escaleerde met anno 2020 meer dan 1 miljoen doden tot gevolg. De enorme  stijging van de Duitse wapenproductie is een feit. Merkel is net zoals RUTTE III en GL schuldig aan het financieren van oorlog en genocide. De export  werd bevestigd door die Linke, Grunen, AFD en door de GROKO in Die Deutsche Bundestag zelf.

Honderden miljarden Euros aan winst uit de Duitse Pharma Industrie( Rother, Bayer etc), worden  door Merkels Khasaarse Kartel aangewend voor het fors opvoeren van de wapenproductie en het in het geniep uitbreiden van Die Bundeswehr (men wil zogenaamd een groot Euroleger) maar Merkels Elite (GROKO)  is geheel tegen de zin in van de VS al jarenlang bezig met het uitbreiden van het leger tot de geplande  Duitse aanvalsmacht met 450 divisies, 15 miljoen soldaten, de modernste raketten en 100 000 hypermoderne tanks, bestemd voor een te vrezen conventionele  oorlog met het door hen zo gevreesde Rusland. Merkels Elite werkt nauw samen  met de Clinton Democraten( Csaren en vrienden van Merkel, Karrenbauer, Steinmeier, Hoffreiter, Soros, Rothshild, Trudeau, Macron, etc) om haar zin te krijgen.  Zo worden via de door hen beheerste pers en media  Donald Trump en  Vladimir Poetin als machtswellustelingen en vijanden afgeschilderd. Men is voortdurend bezig angst te zaaien door Rusland steeds weer van alles te beschuldigen ( zoals het neerhalen van de MH17)  en af te schilderen als een gewetenloze oorlogszuchtige vijand.

ijstijd

Merkels Super Elite is volgens tal van analisten bezig met de voorbereidingen voor de geplande agenda 21 oorlog tegen Rusland. Dit doem-scenario lijkt erg overdreven, maar er zit wel degelijk een diepe kern van waarheid in gezien het Duitse expansie en interventie beleid zoals bijvoorbeeld het financieren van rebellen in Syrie, Yemen, Irak, Afghanistan, Libie, en de Oekraine. Het valt niet te ontkennen dat Duitsland sinds 2015 meer wapens produceert dan ooit sedert einde WO II. Dat Merkels Elite de  EU fors wil uitbreiden met een enorm Euro Leger  word bevestigd door politici, strategen, historici  en experts zoals bijvoorbeeld Dr Rath,  die met glasharde feiten aantoont dat Duitsland al vele jaren bezig is met een uiterst geraffineerde geo-expansie politiek en nationalistische economische oorlogsvoering waarbij het willens en wetens ziek maken van miljoenen mensen, het extreem opvoeren van de wapenproductie( Industrieel Wapencomplex) en het opvoeren van de export van steeds duurdere Duitse medicijnen,  en het in NATO verband voeren van genocide oorlogen zoals in  Yemen, Syrie, Irak, Libie, Afghanistan en de Oekraine, in het kader van het NWO Agenda 21 (Kalergi plan) om grotere delen van de wereld te onderwerpen door list, bedrog, repressie en oorlog. Het Agend 21 plan is geen fictie en omvat o.a. oorlog met 7 Afrikaanse landen en meer dan 7 Islam Landen waaronder Iran.

Landen zoals Nederland worden als gevolg van kiesbedrog door de regerende elite meegesleurd zoals in tal van bloedige NATO  oologen, en de EU landen worden niet veiliger agv Merkels EU-beleid en ze worden niet gezonder en schoner maar steeds meer en sneller vervuild. Duitsland laat reeds vele jaren samen met  de regering Rutte  wekelijks  enorme hoeveelheden chemisch afval in de Nederlandse rivieren zoals in de Waal en de Rijn lozen. Merkels Handlangers hebben er ook voor gezorgd dat in EU-landen honderd duizenden hectares aan  bossen worden gekapt om te verstoken met subsidie in duizenden vervuilende  biomassa-centrales. Er is nog veel meer aande hand zoals het besluit van Merkels Elite(EU) om biomassa( uit palmolie) verplicht te laten mengen in de brandstof, zoals benzine,   hetgeen nog veel meer ellende veroorzaakt zoals het door ingehuurde brandstischters in brand steken van de regenwouden( Amazone)  en enorme bosgebieden zoals in Zuid Oost Azie, en Australie. De afgebrande enorme vlaktes worden namelijk gebruikt voor het neerzetten van palmolie plantages. De afgelopen 25 jaar is  reeds een aanzienlijk groot gedeelte van het Amazone regenwoud vernietigd door brand en door de kap agv het gevoerde wanbeleid zoals door de EU.

Nederland,  is  een van de grootste palmolie importeurs van de wereld.  De regering  Rutte heeft wegens de miljarden  winsten van de Koninklijke Shell, zoals de enorme winst met de raffinage van (ruwe olie) en enorme hoeveelheden palmolie in Rotterdam,  tegen de zin in van de meerderheid van de bevolking,  de verplichte bijmenging van biobrandstoffen doorgedrukt, net zoals Merkels Elite  dat heeft gedaan  in Duitsland tegende zin in van de grote meerderheid  die de bijmening juist wilde verbieden. De gevolgen van Merkels EU  wanbeleid zijn niet te overzien.  De Regenwouden verdwijnen nog sneller dan via de reguliere boomkap,  als gevolg van de gigantische infernos aan branden, waarbij miljoenen bomen in as en rook opgaan. Daarbij komen net zoals bij enorme vulkaan uitbarstingen, miljoenen tonnen aan CO2 en fijnstof vrij  waardoor de algehele luchtkwaliteit van de gehele wereld achteruit gaat zoals door roet partikels cen kankerverwekkende stoffen zoals fijnstof.

Rutte III wil in opdracht van Merkel met alle geweld  een Nationaal  Gasverbod,  terwijl gas nu juist de schoonste bron van fossiele energie is.  Er kan gezien het gevoerde wanbeleid maar een reden zijn dat dit allemaal geschied: men wil het leefklimaat in  de EU-landen in het kader van Merkels Economisch Strategisch Plan niet gezonder maken, maar willens en wetens verslechteren, aldus gebeurt de verpesting van flora en fauna uit puur egoisme en  zoals eerst vrijwel niemand wilde geloven, na de presentatie van de overvloed aan  bewijzen,  uit kwade opzet.

De feiten liegen er niet om: Nederland heeft  agv het rampzalige EU Merkel Beleid van de hopeloos corrupte regering Rutte het minste bos (slechts 8 %) van alle EU landen ! Er is sinds  de landverrader Rutte aan de macht kwam al meer dan 135 000 hectare bos weggekapt om te versnipperen en te verstoken in vervuilende biomassa-centrales. Rutte III wil  met de gekken van Groen Links de komende jaren nog veel meer m2 aan bossen wegkappen. Rutte III wil  tevens alle Nederlanders verbieden om te stoken op gas, terwijl alle landen van de wereld het gebruik van gas juist aanmoedigen. In Duitsland word door de overheid zelfs forse subsidie tot wel  800 Euro jaarlijks per huishouden gegeven voor  het stoken op aardgas. Uit alles blijkt dat Merkels Elite met kwade opzet bezig is met een verwoestend beleid van Natuurvernietiging en het willens en wetens  ziek maken van de bevolking.

Ruttes  Kartel dient de burgers absoluut niet. Door de schuld van de kabinetten Rutte  werd Nederland, het meest dichtbevolkte land van de EU,  het meest vervuilde land van de EU, en het meest ongezonde land van de  EU met de hoogste sterfte agv kanker en ziektes zoals astma en COPD, agv de giflozingen en uitstoot  door Multinationals en de in rap tempo toenemende luchtvervuiling zoals door Biomassa- Centrales.

Nederland is door de schuld van Rutte I II III, het op een na duurste land van de gehele EU!


Hoge Sterfte door Bodem Water Lucht Vervuiling in Nederland!


groen links pvda d66 boomstook ecocide


In Europa sterven jaarlijks meer dan een half miljoen mensen een vroegtijdige dood vanwege luchtvervuiling. 422.000 mensen verspreid over 41 landen stierven aan de gevolgen van o.a. het inademen van PM2.5, een vorm van fijnstof die door biomassa-centrales en het verkeer, zoals door wagens, en vliegtuigen en cruise schepen(die zijn tot wel 100 000 keer meer vervuilend dan 1 auto) in de lucht wordt gebracht. Volgens het Europees milieu-agentschap overlijden jaarlijks 391.000 mensen in EU-landen. Volgens de WHO liggen wereldwijd ook heel veel mensen in ziekenhuizen met longziektes en dat zijn mensen die nog nooit gerookt hebben. Longziektes, zoals longkanker worden in Europa  wegens  corruptie,  toegeschreven aan mensen die roken, en niet aan de luchtvervuiling en de kankerverwekkende uitstoot van biomassa-centrales, zware industrie, fabrieken van Multinationals en vuilverbranding- ovens.

wiebes alien

Wiebes, de ultra criminele geradicaliseerde Kartel Lobyist

Wiebes, die wegens zijn misdaden net zoals Rutte en Klaver levenslang dient te krijgen,  stelde voor de extra subsidieronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in maart 2020 definitief 2 miljard euro beschikbaar. De subsidieronde kent 3 fases.

Wiebes beweert dat er enkel restafval, takken en kruinen de shredder in gaan voor biomassa. Zie O2 journaal op 00.40. Wiebes liegt dat er alleen (citaat) “dunningshout, snoeiafval en restafval” in biomassa zit.  De praktijk toont dat er hele bomen en bossen worden verstookt. Met de eenvoudige jaarringenradius-test is stamhout in de snippers aan te tonen.

Wiebes  liegt net zoals Rutte.  Hij meldde half november al dat hij voornemens was om 1,5 tot 2 miljard euro beschikbaar te stellen. Wiebes maakte in december 2019 met veel bombarie in opdracht  van  zijn vriend Rutte bekend dat de voorjaarsronde in 3 fases opengesteld wordt, te weten van 17 maart 2020 tot en met 2 april 2020.

Wiebes wil met  Rutte, Jetten Asscher en Klaver met het  kabinet iedereen in Nederland iedereen dwingen om van het schone aardgas af te gaan . Het Kabinet  wil iedereen een dure niet duurzame warmtepomp en de elektrische auto opdringen. Warmtepompen en stekkerauto’s zullen helaas  leiden tot een sterke toename van de vraag naar elektriciteit en daardoor zullen juist gascentrales in deze behoefte moeten voorzien endanword er juist meer aardgas gebruikt dan ooit.  De  hoogleraren Machiel Mulder en José Luis Moraga González van de Rijksuniversiteit Groningen verklaren: “Alle ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie via zon en wind zullen bij lange na niet voldoende zijn om de groei in de elektriciteitsvraag bij te houden,”“Onze bevindingen vormen een nieuw geluid in het debat over de energietransitie,” .

Omdat Nederland in 2030 alle kolencentrales van Rutte III  moet gaat sluiten, en omdat er geen kerncentrale bijkomt en onze buurlanden met hetzelfde probleem zitten, is het gevolg dat Nederland  tot 2050 veel meer stroom met gascentrales zal moeten opwekken en daardoor word Nederland ook na 2022 steeds afhankelijker van de import van gas, aangezien de gaskraan in Groningen dan dicht gaat.  “Een veel gehoorde oplossing is dat Nederland zijn eigen gas moet gaan maken via elektrolyse maar  daar heb je ook weer veel meer elektriciteit voor nodig. Om gasvrij te worden, zijn we dus straks genoodzaakt behoorlijk gas bij te stoken, al of niet met nieuwe gascentrales.  Rutte III enGl zijndus absoluutverkeerd bezig want door het door hen gekozen beleid word de uitstoot aan Co2 alsmaar groter en vervuilt het land in een exponentieel sneller tempo, waardoor steeds meer mensen ziek worden en komen te overlijden agv de fors toenemende  luchtvervuiling. Zie voor meer informatie  RUG

Wiebes, is een doortrapte  criminele Khasaar die overal  ellende veroozaakt, zoals iedereen die met hem te maken heeft gehad. Wiebes s eengewetenloze schoft en een vuile zakkenvuller net zoals  Rutte,  Dijkhof, Jesse Klaver( GL) Rob Jetten)D66) en Ed Nijppels(VVD) die met  leugens,valse klimaatrapporten en  hun onzinnige megadure klimaatplan, het massaal kappen van bomen,  en de uitrol van 624 vervuilende biomassa-centrales en het vreselijk ongezonde 5g,  ook nog  proberen te verdedigen door het Klimaatakkoord als redding van Moeder Aarde te verkopen via de liegende Main Stream Media  zoals NOS en via de omgekochte bestuurders van RWS  RVS  KNMI CBS en Het Europese Hof

Wiebes die behoort tot een van de lagere knechten van de Khasaarse Elite zoals Soros, Clinton  en Rotshild,  noemt het in brand steken van bomen CO2-neutraal. Dus dat je CO2 die bij het verbranden van bos vrijkomt plots NIET hoeft mee te tellen als CO2-emissie. Terwijl: of je nu per uur een hectare bos verbrandt voor SDE+subsidie in een bomencrematorium in Utrecht, Amsterdam, Purmerend…..of die hoeveelheid bos en bomen gaat in de Amazone of Noord Amerika in rook op.  Een heel bos kan in een paar uren in rook opgaan, maar het duurt weer 40 jaar voor alle CO2 is opgenomen die bij die bosbrand vrijkomt.

Biowarmte’ is  niets dan een smerige misleidende verkoopterm, voor ‘bosbrand tegen ontvangst van subsidie’. Zoals ‘subsidie’ ook een verzachtende PR-term is voor ‘met overheidsgeweld geroofd geld’. Alsof iets minder crimineel is wanneer je het op een zachtere wijze inwrijft.

Ongeboren kinderen als gezwel wegsnijden( vermoorden)  noemt Bill Gates ‘reproductive health‘.

Het door luchtvervuiling vermoorden  van tienduizenden Nederlanders, jaarlijks,  noemt Ruttes Nazie Kartel en de top van GL in het kader van de Green Mortal Deal   “Bruine  Moord  Energie”

“Het kabinet is niet voornemens zijn plannen om te gooien,  want er wordt door wetenschappers van alles beweerd”, aldus  de verantwoordelijke Moordenaar Wiebes van Economische Zaken.

MOBILISATION FOR  THE ENVIROMENT

Alarm melding van FAB

Twee zeer grote fijnstofuitstotende  biomassacentrales kregen een natuurvergunning die hun toestaat veel meer stikstof uit te stoten bij het verbranden van houtige biomassa dan ze deden toen ze nog op kolen stookten.

Volgens juristen zijn de vergunningen in strijd met het Europees recht. Dat blijkt uit onderzoek van journalistenplatform Investico in opdracht van Trouw en De Groene Amsterdammer.

De centrales waar het om gaat zijn de kolen- en biomassacentrale in Geertruidenberg van RWE (voormalig Essent) en de biomassacentrale in Diemen van Vattenfall (voormalig NUON). Beide centrales kregen het afgelopen halfjaar een vergunning om meer hout te mogen verstoken.

Volgens Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment die de zaken heeft aangespannen tegen de RWE en de Provincie zal de stikstofdepositie als gevolg van biomassastook in de oude afgeschreven kolencentrale van Amer/RWE te Geertruidenberg de depositievermindering door de nog in te voeren snelheidsbeperking in het hele land grotendeels teniet doen. De kansen voor vliegveld Lelystad worden er ook niet beter op. En het kost de belastingbetaler ook nog eens € 1,7 miljard.

Hij vraagt zich net als de rest van Nederland af of er eigenlijk nog wel regie in het stikstofdossier is en heeft de volende samenvatting van het dossier beschikbaar gesteld:

1. In USA, Canada en de Baltische landen wordt bos voor onder andere houtpellets en houtchips gekapt met negatieve gevolgen voor habitats en vandaar ook een negatieve invloed op biodiversiteit;
2. Het gaat om een zwaar gesubsidieerde kap van een equivalent van circa 20.000 voetbalvelden per jaar, 29.000 bomen/dag, 21 bomen per minuut: 2,5 miljard kg/jaar;
3. Met vervuilende schepen wordt dit naar de Amercentrale in Geertruidenberg vervoerd;
4. A.g.v. verbranding in de RWE centrale neemt de CO2-emissie van de centrale fors toe (20% meer dan bij kolenstook). De extra CO2 zorgt daarmee voor een versnelling van de opwarming en versterking van de klimaatcrisis;
5. De voorgenomen snelheidsverlaging op de snelwegen wordt (groten)deels door deze vergunning teniet gedaan;
6. Alle Nederlandse Natura 2000-gebieden worden door de stikstofemissie uit de 175 m hoge schoorsteen van RWE/Amer getroffen. De belasting op de Biesbosch is circa 8 mol/ha/jaar. Op het Naardermeer 1 mol/ha/jaar. Op Duinen Vlieland/Terschelling/ Ameland /Schiermonnikoog zelfs nog 0,43 mol/ha/jaar.
7. Het kabinet subsidieert deze vorm van ecologische waanzin met een subsidie van € 1,7 miljard;
8. Er is kennelijk geen enkele vorm van afstemming geweest over deze vergunning met LNV/het kabinet;
9. De negatieve consequenties van biomassa worden steeds meer duidelijk en ook door “Europa” erkend.

WEET DAT NEDERLAND OP EEN CATASTROFE AFSTENT AGV EU RUTTE III  Groen Links wanbeleid!

Het is onbegrijpelijk ONACCEPTABEL !!!! dat de Nederlandse overheid gewoon doorgaat met grote biomassaprojecten, die in alle opzichten schadelijk zijn en waaraan miljarden aan belastinggeld wordt verspild. Klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit, beschikbare stikstofdepositieruimte voor boeren gaan erop achteruit.

De enige die wint is RWE vanwege de subsidie die meer dan 1000% bedraagt van de waarde van de oude en op dit moment al lang afgeschreven naar biomassastook omgebouwde kolencentrale uit 1993.

Bron:  Facebook >>>De Federatie tegen Biomassa is een verzameling van actiegroepen en milieustichtingen die zich verweren tegen de komst van biomassacentrales in Nederland. Wij zijn een open organisatie. Nieuwe actiegroepen zijn altijd welkom zich bij ons te voegen!  U kunt voor meer info bellen: 06 28883999

Leden vd Federatie

– Arnhems Peil: https://www.arnhemspeil.nl/
– Boei! in Arnhem: https://www.bloeiinarnhem.nl/
– Bomen en Bos in Arnhem en Omgeving: https://www.facebook.com/pages/category/Society—Culture-Website/Bomen-en-Bos-in-Arnhem-en-omgeving-210982076462112/
– Comité Schone Lucht: https://www.facebook.com/Comite-Schone-Lucht-106551947358657/
– Duurzaam Dorp Diemen: https://www.duurzaamdorpdiemen.nl/
– Ecovrede: https://sites.google.com/site/evsecovrede/
– EDSP ECO: https://www.edsp.eco/
– Geen biomassa centrales in Waddinxveen: https://www.facebook.com/groups/490904367977418/
– Global Forest Coalition: https://globalforestcoalition.org/
– Laatmijstaan.nl: https://www.laatmijstaan.nl/ en https://www.facebook.com/laatmijstaan.nl/
– Werkgroep Bomen Groningen: https://www.facebook.com/werkgroepbomengroningen/

In samenwerking met:

– Biofuelwatch: https://www.biofuelwatch.org.uk/
– Forests, Climate and Biomass Energy Working Group: https://environmentalpaper.org/forests-climate-and-biomass-energy-working-group/
– Dogwood Alliance: https://www.dogwoodalliance.org/

 

houtstook is vervuilend

 

Hout is volgens de in de wereld als zatlap  bekende Juncker en de corrupte EU bende een duurzame, CO2-neutrale brandstof. Experts van 27 Europese Academies van Wetenschappen, waaronder onze eigen KNAW, hebben echter aangetoond dat  wat Wiebes, Junker en Rutte allemaal beweren, je reinste onzin is of  glashard gelogen.

De EU-regels geven volgens Experts van 27 Europese Akademies van Wetenschappen, waaronder de KNAW een totaal verkeerde voorstelling van zaken.  Het vervangen van kolen door biomassa geeft juist veel méér ziekmakende CO2-uitstoot. https://easac.eu/press-releases/details/easac-s-environmental-experts-call-for-international-action-to-restrict-climate-damaging-forest-bioe/ https://doi.org/10.1111/gcbb.12643

Er werd door  Rutte, Nijppels, Wiebes(VVD), Jetten(D66) en door de Klimaat drammers Klaver en de fascist Rosenmuller ( GroenLinks) de een na de andere leugen verkondigd  zoals  over  hernieuwbare energie.  De hernieuwbare energie bedraagt volgens hen ongeveer  6% van ons totale energieverbruik, maar daarvan is 4% biomassa. Echt hernieuwbaar is dus maar 2%. www.ebn.nl/energietransitie/energiebalans-van-nederland/

Duizenden Europese wetenschappers concludeerden na een gedegen onderzoek dat biomassacentrales danig slecht zijn voor het klimaat.  De miljardensubsidies die Nederland uittrekt voor biomassacentrales zijn volgens hen ook weggegooid belastinggeld, aldus de Europese koepel van nationale wetenschappelijke academies (EASAC).  De ondeskundige Wiebes, die overal waar hij een functie had, schulden, schade ,ellende en boze gezichten achterliet vindt echter dat we ons hoofd niet door het rapport op hol moeten laten brengen.

klimaatwaanzin

,,Er zijn allemaal wetenschappers die allemaal dingen beweren. Dat is uiterst waardevol maar uiteindelijk moeten we in Europees verband zien of dat iets betekent’’, reageert de totaal ondeskundige prutser Wiebes op het rapport van de EASAC. ,,Als het Europees beleid verandert, veranderen wij mee.’’

samsom razzia

Diederik Samsom (Energiebeheer Nederland, Greenpeace, PvdA) was voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Hij wil U en mij per 2021 met Geweld dwingen van gas los te gaan, terwijl zijn Energiebeheer Nederland tegelijk meer gas importeert dan Nederland verbruikt, met hun Gasopslag Bergermeer (in beheer bij Taqa) als verdeelstation. 

De corrupte RUTTE KLIEK heeft dus andere prioriteiten dan betaalbare energie voor haar burgers. Zoals het op peil houden van de gas-export naar landen zoals Noorwegen en  Duitsland, die hun gasnet sterk uitbreiden. Of de Belgen, die het gas goedkoper krijgen dan de Nederlanders zelf. Bedenk daarbij dat veel Duitse huizen nog met ‘heizol’ van Shell verwarmd worden, en dat ze daar graag op het veel schonere aardgas overgaan, omdat ze daar fors subsidie voor krijgen.

Rutte III blijft zich met hun wanbeleid  wegens geo-politieke hebzucht, focussen op het verbranden van biomassa zoals afval en weggekapte bossen. In totaal hebben de opeenvolgende kabinetten Rutte alreeds 11,4 miljard euro subsidie voor  de vervuilende biomassa-installaties gereserveerd.  Ruttes Kartel waaronder Wiebes, Nijppels, Jetten (D66) en Jesse  Klaver van GL  steunen de aandeelhouders en die steken miljarden in hun zakken en het kan deze  misdadigers  helemaal niks schelen dat steeds meer landgenoten ziek worden agv de vervuilende biomassa uitstoot en dat steeds meer landgenoten jong en oud( 100 000 jaarlijks) overlijden agv astma, COPD  en kanker( met name longkanker) agv  Ruttes wanbeleid zoals het extreem opvoeren van de dodelijke fijnstof uitstoot  van de door de EU zeer fors gesubsidieerde biomassa centrales.

Duizenden wetenschappers protesteren tegen het  beleid van Merkel, Macron, Juncker, Rutte, Kamp, Timmermans,  Nijpels, Jetten, Rosenmuller en  klimaatdrammers zoals  Paul Rosenmuller en Jesse  Klaver van  de sekte Groen Links.

Politici en Gemeentes! die toch bomen en bossen laten kappen en het voor de gezondheid gevaarlijke 5g gaan uitrollen, moeten stuk voor stuk aangeklaagd en berecht worden welke bestuurder het ook moge zijn, wegens wanbeleid en het in gevaar brengen van de burger en het verzieken van het Leef Klimaat.

Alle politici die de burger willens en wetens in gevaar brengen, door vervuilende “nep duurzame” energie te promoten, en zij die de wet via corruptie en via valse propaganda schenden, moeten dan ook keihard aangepakt, afgerekend en keihard berecht  worden naar geldend strafrecht, waarmee al het nodige  word bijgedragen om het land en de wereld van de Catastrofale Klimaat Verpesting te redden.

biomassa fraude NL

Blootstelling aan luchtvervuiling leidt tot de dood maar ook tot niet-dodelijke hart- en ademhalingsproblemen zoals astma en beroertes.

Zwangere vrouwen lopen een extra groot risico omdat de luchtvervuiling de ontwikkeling van hun kind schaadt.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie overlijden wereldwijd jaarlijks 600.000 kinderen onder de 15 als gevolg van ademhalingsproblemen door luchtvervuiling. 93 procent van de kinderen overleed agv het inademen van fijnstof.

De uitstoot van stikstof dioxide (NO2) is verantwoordelijk voor 79.000 voortijdige sterfgevallen. Ozon aan de grond zorgde voor nog eens 16.400 doden.

De Giflozingen die door de krankzinnige Rutte en zijn kartel worden aangemoedigd  in Nederland veroorzaken samen met alle andere vervuiling zoals het dumpen van miljoenen kuubs vervuilde kanker verwekkende slib en bagger uit Belgie, en de smerige uitstoot door Multinationals etc, minstens 100 000 doden jaarlijks in Nederland.

In Nederland is de sterfte agv  de luchtvervuiling (longkanker) het hoogste van de gehele EU. Dat is geen HOAX of fake nieuws !. Dat  komt  met name door het wanbeleid  van Rutte en  VVD D66 GL PVDA die samen een kartel ten dienste van Multinationals en Merkels Elite te Berlijn vormen.  De grootste vervuilers worden door Rutte  III op bevel van Merkels Elite  niet aangepakt maar zeer fors beloond met  MILJARDEN aan subsidies en bonus. Een vreselijk voorbeeld uit duizend:  De Duits Franse Multinational DuPont in Dordrecht overtrad tientallen jaren de milieu wetgeving, zonder dat er werd opgetreden. Rutte persoonlijk ging zich ermee bemoeien en die zorgde samen met Alexander Pechtold van D66,  Paul Rosenmuller van GroenLinks en  de Rara onrustzaaier Diederik Samsom van de PVDA er voor dat DuPont ongestoord verder kon gaan met de forse uitstoot van CO2 en  kankerverwekkende fijnstof  en andere troep zonder dat gemeente en provincie handhaafden. De vergiftiging van Dordrecht ging jaren lang ongehinderd door omdat  Rutte III en de Provincie ( VVD D66  PVDA en  GL)  volgens de klokkenluiders  miljoenen Euros via een Zwitserse en via een Duitse bankrekening( Deutsche Bank) kregen uitbetaald aan omkoop en smeergelden.

biomassa centrale bij De Zaan

Zie de vreselijk vieze biomassacentrale in Zaanstad die uit twee centrales bestaat die 1500 meter van elkaar liggen. De lucht is er om te snijden en Zaanstad heeft daardoor een zeer hoog percentage asthma-patiënten. Toch zet Zaanstad’s College vol in op verbranden van hout.

Staatsbosbeheer  betrokken bij massa boomkap voor biomassa

Staatsbosbeheer Bomen Kap Subsidie ( corruptie) in kaart gebracht door Klokkenluiders

 

De totale destructie van de bossen doorSBB vind o.a. plaats in opdracht van Silvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer https://interessantetijden.nl/?s=staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer, heeft volgens onderstaan bewijsstuk( dos 10092F), wel degelijk een contract tot het leveren van weggekapte bomen. SBB is aandeel houder van  biomassacentrales. #Staatsbosbeheer ontvangt subsidie s bij provincies, in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap De vergoeding die Staatsbosbeheer in dit kader ontvangt van de provincies bedroeg in 2017 € 59.747.000,–. Deze SNL-#subsidie is gesteld op 75% van de werkelijke kosten

BEWIJSSTUK 1287WBV.2  BOMENBONstaats bos beheer

ARNHEMSE BOMENBOND  EIST VIA RECHTBANK GERECHTIGHEID

Sinds februari 2020 is de Arnhemse Bomenbond  bij de Rechtbank Gelderland  aan het procederen tegen het dagelijks bestuur van de Provincie Gelderland. De provincie weigert namelijk halsstarrig de  bouwverguning van Veolia (de biomassa centrale op de Kleefse Waard) te beoordelen. Door dit niet wettelijke uitstel van alreeds een half jaar, kon Veolia doorgaan op de Kleefse Waard en de houtverbranding sinds 1 januari  in Arnhem doorzetten. De rechtbank werd gevraagd de Provincie te dwingen een beslissing te nemen met een dwangsom van €10.000 per dag (met een maximum van €250.000)  in het geval zij blijven weigeren de wet na te leven.  Gedeputeerde Staten Gelderland is dus alleen maar bezig met een illegale vertragingstechniek om de kritiek van inwoners in Gelderland te omzeilen. Zij houden  vast aan hun woekerwinst politiek om het aantal grote houtgestookte biomassa centrales uit te breiden van 19 naar 31 in Gelderland. Wordt vervolgd ! >>>Bomen en Bos in Arnhem en omgeving

Friesland Fraude Windmolens

OOk de bouw van Windpark Fryslan dient per direct stilgelegd te worden want een door de Nederlandse overheid verzonnen Crisiswet (2010) waarmee Windpark Fryslan is doorgedrukt, die is ondergeschikt aan Europese wetgeving. Het project moet door het Europese hof getoetst worden op cumulatieve effecten voor de natuur (Habitatrichtlijn). Alle voor Statenleden geheimgehouden stukken moeten per direct openbaar worden gemaakt. Bij constatering onregelmatigheden en leugens dienen alle verantwoordelijke ambtenaren privaat, persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden.  ‘Operatie Schoon Schip’ is danook absoluut een noodzaak  voor  de zuivering van het gecorrumpeerde publieke bestel.

Windpark Fryslan toont namelijk op provinciale schaal een schoolvoorbeeld van de corruptie van het publiek bestuur, dat als lakei optreedt voor private belangen. De windfarm in Natura 2000-gebied  word  zogenaamd ‘als Werelderfgoed Waddenzee’ opgetuigd: als publiek-private hybride waar de oplichters privaat (85% aandelen) uit belastinggeld aan winst opstrijken.

Cruciale stukken worden door Rutte en de Klimaatmaffia onthouden aan Statenleden en journalisten die de macht willen controleren. De provincie  steekt 127 miljoen euro publiek durfkapitaal in de overtreding van natuurregels die ze op MKB en IJsselmeervissers juist rigide toepast. 

De roof van belastinggeld  noemt de Provincie ‘duurzaam’  Uw Belastinggeld  word gewoonweg gestolen en de Natuur word op grote schaal vernietigd door RUTTES CORRUPTE KARTEL EN DE SEKTE GL

De winsten die uitsluitend uit SDE+subsidies bestaan verdwijnen in de zakken van de leugenaars van  D66 VVD  GL en  o.a. Eneco, dat de commissarissen levert voor Windpark Fryslan Beheer. Daarom dienen alle geheim gehouden stukken per direct openbaar gemaakt, en de bouw dient te worden stilgelegd. Want Windpark Fryslan moet juridisch worden getoetst voor overtreding natuurregels door het Europese Hof (‘Cumulatieve effecten!’) 

 

Emissie Fraude  Purmergate

Ruttes kartel heeft door bedrog  de emissie niet laten registreren.  De ‘Biowarmtecentrale de Purmer’ vernietigd bij vol vermogen 800-1000 hectare bos per jaar. De centrale stoot  3-4 kiloton NO2 uit  per jaar. Ze claimt dat ze  CO2-neutraal  zijn terwijl er bij de stook van 80 duizend ton hout jaarlijks wel 120 duizend ton CO2 vrijkomt, 1,8 maal meer dan wanneer op gas was gestookt. Ten onrechte staat dit met hout van Staatsbosbeheer (Energiehout BV) gevoerde Bomencrematorium van ‘Stadsverwarming Purmerend’ (SVP) niet bij ‘Emissieregistratie.nl’ geregistreerd.  Directeur-generaal Klimaat Sandor Gaastra (RVO)  beloont SVP jaarlijks met ongeveer 12 miljoen euro subsidie (bij SDE+-subsidietarief 33 euro per MWh)

De enorme emissie van kankerverwekkende fijnstoffen werd na een tijd van protesten in andere regios  door  de bewoners en door klokkenluiders verminderd,  maar de uitstoot is helaas nog steeds ver boven de toegestane niveaus en schadelijk voor de drinkwater voorziening en voor de voedselketen.

De liegende landverrader Rutte weigert  de gigantische vervuiling te stoppen en Ruttes Woekerwinst Kartel   wil ook al absoluut  geen Parlementaire Enquete naar fraude en corruptie, omdat een dergelijke Enquete  naar  omkoping en de vervuiling van o.a. Dordecht en Purmerend,  zou leiden tot het oneervol ontslag van Rutte zelf, Wiebes, Kasja Ollongren, Gerrit  Zalm,  Klaas Dijkhof,  Ed Nijppels, Rob Jetten, Alexander Pechtold, Jesse Klaver,  Hans Bleeker, Frans Timmermans,  Paul Rosenmuller,  Directeur-generaal Klimaat  Sandor Gaastra en  Silvo Thijsen,de  directeur van  Staatsbosbeheer

De Pers geeft een beeld van de enorme vervuiling en de gevolgen van Ruttes wanbeleid. Jaarlijks meer dan 30 000 doden  door luchtvervuiling.!

Natuurmonumenten stopt  niet met kappen van bomen

Natuurmonumenten heroverweegde de plannen om bomen te kappen. Daarmee komt de organisatie helemaal niet tegemoet aan het groeiende ongenoegen bij haar achterban.  Er gebeurd namelijk niets, dan loze beloftes.

 Staatsbosbeheer en de deals met  Shell

Shell schiet Staatsbosbeheer alleen maar voor de schijn te hulp. Het bedrijf legt 17 miljoen euro op tafel, waarvan Staatsbosbeheer de komende twaalf jaar 15 miljoen bomen kan planten. Hier staat KAN planten, in de praktijk blijkt dat van de beloofde aanplant helemaal NIETS terrecht komt

RIVM waarschuwt voor biomassa: ‘Het kan de gezondheid schaden’

Behalve de bomenkap  zijn er meer bezwaren. Het RIVM waarschuwde dat de stook van hout zorgt voor een serieuze toename van fijnstof. Die waarschuwing is ernstig want dat betekent  dat er sprake is van een  toenemende ziekmakende uitstoot en hogere sterfte agv luchtvervuiling

Klimaatbedrog  AL GORE RUTTE KLAVER WIEBES  NIJPPELS SAMSOM  TIMMERMANS

Hernieuwbare Energie

hernieuwbare energie statistieken ec europa eurostat

What is the share of renewable energy in the EU?  The share of renewable energy in energy consumption increased continuously between 2004 and 2017, from 8.5 % to 17.5 %. The Europe 2020 target is 20 % by 2020 and the Europe 2030 target is 32 % by 2030.

The share of renewable energy in the Member States was highest in Sweden (54.5 % of energy consumption) followed by Finland (41.0 %) and Latvia (39.0 %). This share was lowest in Luxembourg (6.4 %), the Netherlands (6.6 %) and Malta (7.2 %). Differences stem from variations in the endowment with natural resources, mostly in the potential for building hydropower plants and in the availability of biomass. All Member States increased their renewable energy share between 2004 and 2017, fifteen have at least doubled their share.
https://ec.europa.eu/euros…/…/infographs/energy/bloc-4c.html

FRANS  TIMMERMANS FABELS

Timmermans

Frans Timmermans (PvdA), sinds 1 november 2014, eurocommissaris en tevens de eerste vicevoorzitter van de commissie-Juncker. In de nieuwe Europese Commissie heeft Frans Timmermans de zeer  invloedrijke positie: uitvoerend vicevoorzitter en portefeuillehouder Klimaat.

Frans Timmermans de neo-marxist heeft een hekel aan een Democratisch Nederland. Hij wil de boerenstand volledig verdrijven uit Nederland. Hijeist dat er  de komende 10 jaar 1 biljoen (1.000.000.000.000) euro aan belastinggeld word vrijgemaakt om van de EU  een klimaatneutraal handelsblok te maken. Dit komt neer op circa 2.242,15 euro per EU-inwoner. De EU telt momenteel circa 513 miljoen inwoners. Wegens de Brexit  gaan daar per 31 januari  2020  circa 67 miljoen Britten vanaf.  Ruim 446 miljoen inwoners moeten als het aan Timmermans ligt de kosten voor het door emgewenste klimaatneutraal handelsblok  gaan betalen. De kosten zullen overigens nog vele malen hoger worden volgens Timmermans, die met de begroting van 1 biljoen Euro slechts het begin noemt van de revoltionaire transitie van Europa.

Timmermans wil alle  Nederlandse Boeren ism Rutte en Klaver onteigenen en verjagen en de Duitse boeren flink bevoordelen, volgens de klokkenluiders, omdat Duitsland in de planning ( kalergi plan agenda 21 ) de grootste voedselproducent van de EU moet worden.

De prutsende opschepper Frans Timmermans verklaarde: “We hebben in Europa een ambitieuze, groene ‘new deal’ nodig om de toekomst van onze kinderen vorm te geven, en onze gezondheid, voorspoed en veiligheid te verzekeren op een groene en gezonde planeet. Graag ga ik hieraan werken”

Opmerkelijk is het feit dat de doorgedraaide gek Timmermans in zijn plan ook vele honderden miljoenen bomen belooft te laten planten in Europa, maar  de klimaatgestoorde Timmermans  heeft zoals dat echt had moeten geschieden,  om nog niet bekend gemaakte redenen, nog geen bezwaar gemaakt tegen de door de EU ingezette massa boomkap en de  subsidiering voor het verstoken van miljoenen weggekapte bomen in een snel toenemend aantal zeer vervuilende en dodelijke  biomassa-centrales. De coaltie, en met name Rutte van de VVD,  zijn erg blij met Timmermans, die echter door o.a.  FVD en PVV en het sterk groeiende 50plus niet bepaald worden gewaardeerd wegens Timmermans( in feite is het ook niet Timermans plan maar  het plan van Merkels Elite)  gigantisch dure Klimaatplan, dat 455 miljoen Europeanen, en met name de minder bedeelden en de ouderen zeer extreem in de beurs zal raken.

Europees klimaatactieplan: miljoenen mensen zullen sterven agv de zeer fors toenemende co2-roet-en fijnstof-uitstoot , door het wanbeleid van de EU, Rutte en Frans Timmermans

De Europese Commissie wil olv de achterlijke maniak Timmermans een dodelijk klimaatactieplan doordrukken zoals alle burgers met geweld van het schone duurzame gas afhalen, huizen massaal renoveren om ze zogenaamd energiezuiniger te maken en door zeer veel huizen met subsidie te isoleren.Het isoleren kost zogezegd zeer veel en is zelf tevens ook meer vervuilend  wegens o.a. meer uitstoot,  fabricage en aanwending van de vuile energie uit biomassa centrales. Timmermans wil de Nederlandse Kolencentrales met inzet van politie en het leger desnoods sluiten omdat ze CO2 uitstoten. Timmermans eist ook dat in 2030 de CO2-uitstoot met minimaal 55 procent terug is gedrongen omdat de EU in 2050 zogenaamd klimaatneutraal wil zijn. Timmermans vertelt U echter niet dat veel landen en zo ook Duitsland steeds meer kolen en bruinkool stoken en dat de Duitse regering forse subsidies geeft voor het stoken op het schone aardgas. Timmermans liegt dat hij een goedwillende expert is en alles weet wat goed is voor flora en fauna

Timmermans is een geestelijk gestoorde voorstander van de vervuilende biomassa-centrales die veel meer c02 en kankerverwekkend fijnstof uitstoten dan kolen centrales.In Nederland is sprake van een enorm groeiend verzet tegen Rutte III GL  De EU en de geplande duizenden nieuwe biomassacentrales in Europa waarin enorme hoeveelheden gekapte bomen worden verstookt zoals uit de VS, Noorwegen Zweden, Estland etc en de Baltische staten en uit Belie Frankrijk en Nederland.

Het ARD-programma Das Erste berichtte dat uit satellietbeelden is gebleken dat de ontbossing in landen als Zweden, Finland en de Baltische staten sinds 2016 met 49 procent is toegenomen vanwege de CO2-doelen. De Zwitserse meteoroloog Jörg Kachelmann sprak van ‘het domste en eest misdadige milieubeleid ooit’. Door de massa stook van bomen  in steeds meer biomassa-centrales word steeds meer co2 de lucht in geblazen en veel meer kankerverwekkend fijnstof. Daardoor worden steeds meer mensen ziek en overlijden agv longkanker. Timmermans draait met zijn krankzinnige klimaatactieplan ook de nationale economie de nek om, omdat er de komende tijd heel veel nieuwe zonnepanelen en windmolens bij moeten komen en dat kost waanzinnig veel geld en is 100 procent zeker funest voor flora en fauna.

Timmermans wil de lage inkomens aanmoedigen tot energiebesparing. Afgelopen week werd bekend dat klimaatwetenschapper Jan Rotmans er ook al niet in is geslaagd om zijn oude huis van het gas af te krijgen door het bijvoorbeeld beter te isoleren, ondanks torenhoge investeringen. “Ik heb er al voor 100.000 euro aan verspijkerd,” zei hij.

“Wat ik voorspelde, gaat gebeuren,” schrijft politicoloog en oud-diplomaat Johannes Vervloed. “De economie en mutatis mutandis onze welvaart wordt door Timmermans de nek omgedraaid.”

Toon Sesink voegt toe: “De stoppen in de hoofden van Timmermans en Samsom zijn nu echt doorgeslagen.”

Diverse Universiteiten zoals van Zweden, Canada, Frankrijk, Spanje. Belgie en de VS protesteerden eerder al zeer hevig met demonstraties tegen de EU en het schandalige Klimaatplan van Timmermans en noemen het “misdadig wanbeleid dat tot de dood van miljoenen mensen en dieren zal leiden”

KLINGELBEEK GIF ALARM

Frans Timmermans word Internationaal gezien als een ondeskundig figuur wegens wanbeleid en et totaal gebrek aan dossier kennis. Deze nep socialist die zich voordoet al redder van het Klimaat   was ook al niet bereid om iets te ondernemen tegen de vervuilende biomassa centrales en de gesubsidieerde houtstook, met enorme hoeveelheden aan weggekapte bomen. Zo ook hebben Rutte III  GL en  de volstrekt onkundige Frans Timmermans geen poot uitgestoken om met fijnstof bedreigde kinderen in Klingelbeek te redden, door de uitstoot van kankerverwekkende biomassa fijnstof  uitstoot per wet te verbieden.

Op het landgoed van Klingelbeek worden namelijk luxe woningen gebouwd door Schipper Bosch BV te Arnhem. De woningen gaan verwarmd worden door hout te verbranden in de vervuilende stookruimte van  10 bij 10 meter in een kelder onder een woongbebouw. De  bouw was gestart is in december 2019.  Hier ontstaat dus een kleine biomassacentrale aan de Klingelbeekseweg pal naast het Olgaardhuis (dagcentrum voor autistische kinderen). Schipper Bosch is nauw verbonden met het IKW terrein op de Kleefse Waard. Schipper Bosch beweert duurzame projecten te ontwikkelen terwijl men hout gaat verbranden als verwarmingsbron, en dat zijn projecten die de lucht vervuilen en veel teveel CO2 uitstoten. Het betreft een verdienmodel, want Schipper Bosch heeft €288.000 subsidie gekregen van de regering Rutte namens de EU,  om hout te verbranden gedurende 12 jaar. De Arnhemse Bomenbond heeft aangekondigd acties voor te bereiden.

 

Wegens de grote ontwikkelingen in de VS,  Rusland,China,India, Afrika en en vele andere landen  zoals  Irak en Turkije  die helemaal NIET  willen meedoen aan de extreem dure Klimaatakkoorden, maar juist overgaan op het gebruik van(meer) kolen, en inzetten op meer olie en het schone aardgas, is het maar de vraag of Timmermans beloofde doelen voor Europa op bilateraal niveau nog wel zin hebben en zouden kunnen  leiden tot het door Timmermans beloofde gezonder, veiliger, en een meer welvarend  Europa Paradijs.

BIOMASSA STADSWARMTE BEDROG

Zwaarwegende redenen om geen warmtenetten te introduceren in Nederland. Doorgestuurde brief. Graag delen.

Willem Lentink heeft deze brief  beschikbaar gesteld voor verspreiding en als u dat wilt kunt u de content gebruiken om druk te zetten bij de politiek en bedrijven. Deze email is ook verstuurd naar de voltallige tweede kamer, provinciale staten en de griffies der grotere gemeentes.  Wim Lentink uit Enschede die veel werk doet tegen houtrook en biomassa heeft deze mooie en duidelijke brief opgesteld. Ook de raad in Amersfoort, Rob Molenkamp en Hans Dekker hebben deze brief expliciet gedeeld.

Hartelijke groet

———- Forwarded message ———
Van: N J yt <hldekker1960@gmail.com>
Date: do 23 jan. 2020 om 07:31
Subject: Fwd: Zwaarwegende redenen om geen warmtenetten te introduceren in Nederland
To: <contact@the-fab.org>
Aan de landelijke Federatie tegen BiomassaCentrales.
Zoals verzocht,
Zie hier de email met bijlage die ik gestuurd heb aan de Tweede Kamer, Provinciale staten (NL) en aan de griffies van de gemeentes > 100000 inwoners (gisteren verstuurd)
hartelijke groet,
Hans

———- Forwarded message ———
Van: N J yt <hldekker1960@gmail.com>
Date: vr 17 jan. 2020 om 09:42
Subject: Zwaarwegende redenen om geen warmtenetten te introduceren in Nederland
To: <griffier@tweedekamer.nl>

Geachte leden van de tweede kamer, Geachte Griffie, svp deze inhoud officieel doorsturen en bewaren in uw dossier

Met hoge urgentie deel ik u deze email die zwaarwegende redenen aanvoert om in Nederland geen warmtenetten te introduceren.
Graag binnen de tweede kamer dit onderwerp ter discussie stellen, na het lezen van de onderstaande feitelijkheden.

QUOTE

Beste wethouder Niels van den Berg

Geïnspireerd door de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester over inclusiviteit en het lef van de stad om zoveel mogelijk de eigen weg in te slaan stel ik voor om in het Belang van de Burgers van Enschede, denk aan de BBE, een weg te kiezen die leidt tot het afscheid nemen van de stadsverwarming. Argumenten voor die keus zijn:

1) Stadsverwarming is veel te duur. In juni 2019 bedroeg de prijs van stadswarmte circa €28 per GigaJoule en die van verwarming op basis van Gronings aardgas circa €21 per GigaJoule.

2) De prijs van de stadswarmte is gekoppeld aan die van het aardgas. Het Energy Charter Treaty, ECT, zorgt ervoor dat die koppeling er blijft en dat stadswarmte dus, zolang het ECT blijft bestaan, altijd veel duurder zal zijn dan aardgas. De opzegtermijn van het ECT is eenentwintig jaar.

3) Nieuwbouw huizen die op het aardgasnet werden aangesloten moesten aan strengere isolatieregels voldoen, de zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC, dan soortgelijke nieuwbouw huizen die op het warmtenet werden aangesloten. Daardoor alleen al betalen bewoners in huizen met stadsverwarming bij een gelijk comfort en gelijke energieprijzen meer voor hun verwarming, dan bewoners in vergelijkbare huizen die zijn aangesloten op het aardgasnet.

4) Warmteleveranciers hebben wettelijk de mogelijkheid om òf hun GigaJoule prijs òf hun vastrecht periodiek te verhogen. In Amsterdam bedraagt dit vastrecht al circa €60 per maand. Deze hoge prijs maakt investeringen in energiebesparende maatregelen nog nauwelijks interessant. Dat terwijl het break even voor de investeringen in een warmtenet volgens En natuurlijk, zie ad 12), in vijftien jaar wordt bereikt.

5) Stadswarmte die als blokverwarming wordt geleverd heeft voor de burger de extra nadelen:
1. De jaarafrekening is onbegrijpbaar. (Wim Lentink van Lentink Eureka&Advies heeft 66 vragen opgesteld waarvan de antwoorden nodig zijn om de jaarafrekening te kunnen begrijpen.)
2. Het automatisch op afstand aflezen van het warmtegebruik via meters op de radiatoren kost meer dan €100 per jaar. Via persoonlijke aflezing bij de afnemer thuis zou dat voor circa €10 per jaar kunnen.
3. Met de meters die gebruikt worden voor de meting van het warmtegebruik kan eenvoudig gesjoemeld worden.

6) Een woning die aangesloten is op de stadsverwarming kan later mogelijk in waarde dalen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Door wetgeving is het praktisch onmogelijk om het warmtecontract op te zeggen. (Wim Lentink van Lentink Eureka&Advies had twaalf jaar nodig om zijn warmtecontract op te zeggen. Sindsdien is de wetgeving gewijzigd waardoor het nog moeilijker wordt voor burgers om hun warmtecontract op te zeggen.)
2. De technologie maakt het mogelijk om dankzij goede isolatie, zonne-energie en waterstoftechnologie qua energie zelfvoorzienend te worden, zie ad 19).

7) Een burger betaalt voor stadswarmte van 40 graden Celcius per GigaJoule evenveel als voor stadswarmte van 70 graden Celsius, terwijl hij in het eerste geval veel minder comfort heeft doordat de opwarmtijd van een vertrek dan veel langer is dan in het tweede geval.

8)De investeringen in een warmtenet zijn hoog en worden in dertig jaar afgeschreven, zie ad 12). Dat betekent dat vanwege de praktische onmogelijkheid voor burgers om een warmtecontract op te zeggen, zie ad 6), die burgers niet kunnen profiteren van toekomstige technische ontwikkelingen, waardoor zij qua energievoorziening zelfvoorzienend zouden kunnen zijn, zie ad 19) en ad 20).

9) Stadswarmte wordt geleverd op een markt waar geen concurrentie is. Dat werkt prijsverhogend.

10) De inkomsten uit de stadsverwarming komen bij de energiebedrijven terecht en komen zo voor het grootste deel niet ten goede aan de lokale economie.

11) Stadsverwarming is een centrale energievoorziening die vanwege dat centrale karakter gevoelig is voor aanslagen en van aanvallen van hackers met alle gevolgen vandien.

12) Bij het transport van stadswarmte treden verliezen op die veel groter zijn dan de warmteverliezen die bij lokale verwarming optreden. Volgens een exposé dat Ennatuurlijk hield op 08-02-2018 bij de Natuur- en Milieuraad Hengelo bedragen die verliezen voor warmte van 70 graden Celsius circa 20% per drie kilometer en voor warmte van 40 graden Celcius circa 5% per drie kilometer.
Het break even punt voor de investeringen in een warmtenet wordt in vijftien jaar bereikt en de investeringen in een warmtenet worden in dertig jaar afgeschreven. Dat terwijl het warmtenet in de Enschedese wijk Helmerhoek er in 2020 bijna veertig jaar ligt zonder in zijn geheel vernieuwd te zijn.

13) Als je de energietransitie die vereist is in de strijd tegen de klimaatverandering zo efficiënt mogelijk wilt voeren, dan is het verstandig om rekening te houden met het gegeven dat bij verbranding van de brandstoffen uit het rijtje aardgas, aardolie, steenkool en hout de hoeveelheid CO2 per verkregen hoeveelheid energie van het begin van dat rijtje tot het eind van dat rijtje toeneemt, waarbij bij de verbranding van hout onder ideale omstandigheden circa twee keer zoveel CO2 geeft dan de verbranding van aardgas. Bij een verstandig transitiebeleid worden de brandstoffen hout, steenkool, aardolie en aardgas in deze volgorde uitgefaseerd en voorkomt men warmteverliezen. Daarin is dus géén plaats voor stadsverwarming. Een berekening gebaseerd op info van Ennatuurlijk en Twence laat zien dat bij gebruik van stadswarmte van Twence in de Helmerhoek in Enschede circa vijf keer zoveel CO2 per verkregen GigaJoule warmte de lucht in gaat dan bij gebruik van een HR-ketel waarin Gronings aardgas wordt verstookt.

14) Vanwege de hoge prijs van stadswarmte van circa €28 per GigaJoule en vanwege de veel lagere prijs van brandhout dat of gratis is of in juni 2019 circa €18 per GigaJoule bedroeg gaan veel mensen die stadsverwarming hebben een houtkachel aanschaffen. Zo’n kachel die vaak met subsidie aangeschaft is draagt bij aan de lokale verslechtering van de luchtkwaliteit. In 2018 stierven volgens de Gezondheidsraad in Nederland jaarlijks circa 12.000 mensen vroegtijdig ten gevolge van de slechte luchtkwaliteit. In Enschede waar circa 160.000 mensen wonen komt dat neer op circa 100 vroegtijdige doden per jaar. Daarnaast zorgt de slechte luchtkwaliteit ervoor dat veel mensen langdurig ziek zijn en daardoor in levensvreugde en arbeidsproductiviteit inboeten. In ons land heeft circa 10% van de bevolking longklachten.

De slechte luchtkwaliteit heeft ook een negatief effect op de biodiversiteit in open water.
Ook komen er bij de verbranding van hout stikstofoxiden vrij. Dat brengt met zich mee dat bij een te grote emissie van stikstofoxiden economische ontwikkelingen soms niet meer mogelijk zijn. Dat is een gevolg van de uitspraak van de Raad van State in de zogenaamde PAS-zaak.

15) Als sprokkelhout wordt gebruikt als brandstof voor een energiecentrale die stadswarmte levert dan heeft dat tot gevolg dat in het bos waar dat sprokkelhout uit afkomstig is de biodiversiteit afneemt en dat de CO2 die ontstaat met behulp van dat sprokkelhout versneld in de atmosfeer komt wat negatief werkt in de strijd tegen de klimaatverandering en de strijd voor schone lucht.

16) Als bomen worden gebruikt als brandstof voor energiecentrales die stadswarmte leveren of voor houtkachels dan heeft dat de volgende consequenties:
1. Het kappen, het vervoer, het verwerken van die bomen tot brandstof en het verbranden van die brandstof vergt energie en gaat gepaard met luchtverontreiniging, warmte-ontwikkeling en de emissie van warmtestraling, van CO2 en van stikstofoxiden, zie ad 14), wat negatief werkt in de strijd tegen de klimaatverandering.
2. Als die bomen afkomstig zijn van plekken waar die bomen niet duurzaam worden geteeld dan heeft dat de volgende consequenties:
2.1. bodemerosie;
2.2. afname van de lokale biodiversiteit;
2.3. toename van de lokale gemiddelde temperatuur doordat de verkoelende werking van bomen is weggevallen;
2.4. afname van de lokale absorptie van CO2.
Deze laatste twee consequenties werken negatief in de strijd tegen de klimaatverandering.

17) Stadsverwarming is bij de beleidsmakers populair. Dat komt omdat zij dankzij het gebruik van stadswarmte één of meer van de volgende voordelen zien:
1. Als beleidsmakers eigenaar of mede-eigenaar van de energiecentrale zijn die stadswarmte levert ontvangt zijn er voor hen de volgende voordelen:
* Zij ontvangen een goede prijs voor stadswarmte, zie ad 1).
* De prijs voor de stadswarmte valt nooit tegen, omdat de overheid de maximum prijs van stadswarmte vaststelt die energiebedrijven aan burgers in rekening mogen brengen.
* Die goede prijs die zij voor de geleverde stadswarmte ontvangen is langdurig stabiel dankzij het ECT, zie ad 2).
* Door speciaal daarvoor ontworpen wetgeving is het heel moeilijk voor een burger om van een stadswarmtecontract af te komen.
* Als stadswarmte in de ene wijk wordt geleverd met een temperatuur van 90 graden Celcius en in een andere wijk bij een temperatuur van 50 graden Celsius dan kan het water dat in de eerste wijk een woning verlaat met een temperatuur van 70 graden Celcius gebruikt worden voor de verwarming van een woning in de tweede wijk zodat er twee keer aan verdiend kan worden.
* Stadsverwarming wordt gepromoot, zelfs zodanig dat er een wet komt die burgers verplicht zich van het aardgasnet af te laten sluiten.
2. Bij verbranding van afval ten behoeve van de levering van stadswarmte wordt op aardgas bespaard, wat men als een voordeel ervaart.
3. Verbranding van afval dat toch moet gebeuren levert dankzij de stadswarmte die daarbij vrij komt geld op.
4. Bij verbranding van biomassa, waaronder hout gaat men ervan uit dat die biomassa zogenaamd CO2-neutraal verbrand wordt. Dat houdt in dat de CO2 die vrij komt bij de verbranding van biomassa niet bijdraagt aan de CO2-concentratie van de atmosfeer. Dat wordt verklaard met de hypothese dat de CO2 die bij verbranding van biomassa vrijkomt ook weer allemaal door biomassa wordt geabsorbeerd.
5. De zienswijze betreffende de CO2-neutrale verbranding van biomassa wordt door de EU onderschreven. Bovenstaande voordelen die de beleidsmakers zien worden door geïnformeerde burgers als nadelen gezien en wel om de volgende redenen:

Ad 1. Een goede prijs van de stadswarmte voor de energieleveranciers is een te hoge prijs voor de burgers, zie ad 1). Het verplicht zich laten afsluiten van het aardgasnet brengt extra kosten met zich mee als dat aardgasnet wordt vervangen door een warmtenet, zie ad 1).

Ad 2. De besparing op aardgas leidt vanwege de hogere emissie bij verbranding van hout, steenkool en aardolie, zie ad 13), tot meer CO2-emissie wat contraproductief werkt in de strijd tegen de klimaatverandering.

Ad 3. In de strijd tegen de klimaatverandering moet gestreefd worden naar een circulaire economie waar geen afval meer wordt verbrand. Afvalverbranding werkt dus contraproductief in de strijd tegen de klimaatverandering. Daar komt bij dat elke 100 kilogram afval die wordt verbrand 25 kilo as geeft die veelal giftig is en moet worden opgeslagen wat gevaar met zich meebrengt voor het milieu en kosten met zich meebrengt.

Ad 4. Het idee van de zogenaamde CO2-neutrale verbranding is gebaseerd op de volgende hypothesen:
1. De CO2 die bij de verbranding van biomassa vrijkomt is chemisch verschillend van de CO2, die vrijkomt bij de verbranding van fossiel aardgas, fossiele aardolie en fossiele steenkool.

2. Biomassa neemt uitsluitend de CO2 op die bij de verbranding van biomassa vrijkomt.

3. Voor biomassa bestaat een zogenaamde korte koolstofkringloop die inhoudt dat de maximale verblijftijd van een koolstofatoom in een bepaalde soort biomassa even groot is, als de maximale verblijftijd van dat koolstofatoom gebonden in CO2 in de atmosfeer.

4. In de praktijk mag de verblijftijd van CO2 die bij de verbranding van biomassa ontstaat gelijk gesteld worden aan nul seconden.

5. De hoeveelheid biomassa op Aarde, die CO2 kan opnemen neemt niet af.
Voor geen van deze vijf hypothesen bestaat er experimenteel bewijs.

Ad 5. Omdat er geen bewijs is voor de hypothesen die het idee van de CO2-neutrale verbranding ondersteunen zien die geïnformeerde burgers de ondersteuning van het idee van de CO2-neutrale verbranding als een nadeel omdat het in de strijd tegen de klimaatverandering contraproductief werkt.

18) Wim Lentink van Lentink Eureka&Advies ziet juridische mogelijkheden om ondanks dat nieuwe wetgeving het moeilijker maakt voor burgers om hun warmtecontract op te zeggen om het voor burgers toch mogelijk te maken om hun warmtecontract op te zeggen.

19) Wim Lentink van Lentink Eureka&Advies ziet kans om dankzij de voortschrijdende technologie in 2025 qua energie voorziening onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet door zuinig energiegebruik en toepassing van isolatie, zonnepanelen, zonnecollectoren en waterstoftechnologie.

20) De voordelen van zelfvoorziening van energie op basis van zonne-energie, isolatie en waterstoftechnologie zijn:
1. Lager risico op storingen door aanvallen van hackers of terroristen.
2. Het wegvallen van kosten voor energie geleverd door derden, energietransport, subsidies voor bedrijven, energiebelasting en BTW.
3. Omzetting van energie zonder het milieu te belasten en zonder luchtverontreiniging te veroorzaken.
4. Grote zekerheid van beschikbaarheid dankzij de aanwezigheid van de zon.
5. Lage energiekosten.
6. Energiekosten onafhankelijk van de beschikbaarheid van brandstoffen.

21) Er is iemand in Enschede die dit voorjaar van het warmtenet af wil. Hij maakt gebruik van zonnepanelen, zonnecollectoren en infraroodstralers.

22) Onlangs zijn twee bewoners van IJburg gestopt met het gebruik van stadsverwarming, zie onderstaande link of het daarbij behorende Word-document.

23) De overheid wordt tegenwoordig door diverse groepen burgers als tegenstander gezien in plaats van als beschermer. Denk aan artsen, verplegers, politieagenten, boeren, mensen in de bijstand, ouderen met een klein pensioen, slachtoffers van de belastingdienst, onderwijzers, klimaatactivisten en longpatienten. Op een nieuwe tegenstander bestaande uit mensen die teveel betalen voor hun energie zit men niet te wachten.

Additioneel bijgesloten,
Uit protest tegen biomassa stoppen deze IJburgers met stadsverwarming

30 december 2019,

https://www.parool.nl/…/uit-protest-tegen-biomassa-stoppe…/…

Hoogachtend

Hans Dekker

Rehorstplein 20

3815 MK Amersfoort

Economen tegen Klimaatakkoord

Nederland zal de 2020 afspraak die Rutte en zijn  Misdadige Woekerwinst Kartel heeft gemaakt dus nooit kunnen nakomen. Ook niet al zouden ze alle bossen in de wereld voor het einde van het jaar willen opstoken.  Het verstoken van bossen in vervuilende  biomassa centrales is niet alleen veel meer vervuilend, het is gelijk ook een MISDAAD  wegens de door biomassa centrales uitgestoten co2 en fijnstof troep veroorzaakte pandemie zoals steeds meer mensen met COPD astma en longkanker!

Rutte, Klaver, Jetten, en EU Klimaat   Fascisten zoals Merkel en Juncker hebben volgens insiders een kllimaatcmplot gesmeed om zich schaamteloos te verrijken. Zij willen de goed functionerende Nederlandse agrarische sektor en veestapel in het kader van leugens over PFAS en CO2 met de helft verminderen om daarmee de Duitse Boeren en Duitse Export te bevoordelen. Dit vreselijke plan dient absoluut zeker met vereende krachten verijddeld te worden door de Nederlandse burgers bijgestaan door het Hoge Hof voor de Mensenrecten.

Wat blijkt ook nog?

Dankzij een oplettende veearts is door gerekend dat de hoeveelheid ‘natuurlijk’ moerasgas (CH4) die moerassen mondiaal uitbraken  in CO2-equivalenten wel 455-886 maal de aan Nederlandse koeien toegeschreven methaan-emissie per jaar bedraagt, die het RIVM opgeeft (7,9 Mton CO2-equivalent), bij omrekenfactor 31 (CH4>CO2). En 363-718 maal de emissies bij omrekenfactor 25 (CH4>CO2) Vergelijken we de natuurlijke moerasgas-emissies (115-227 Mton CH4) met emissies (0,5 Mton CH4) die berekeningen van het Wageningse NEMA-model opgeven (2014) dan praat je over 230-454 maal grotere ‘natuurlijke’ emissie dan gehele Nederlandse veestapel en landbouw. Die waarde gaf ik in de versie van dit bericht van 25 juli 2018 al op, maar verwarde die met enkel ‘koeien’…

Ook bleek de methaan-productie van plant-etende insecten even groot als die van de mondiale veestapel terwijl het bij beide gaat om een kort-cyclisch CO2-equivalent, en dus  geen fossiele CO2 uit voorbije geologische tijdvakken. Deze methaan is geen netto toevoeging van groeikasgas aan de koolstofcyclus, waar zij wel als zodanig wordt meegerekend door de leugenachtige en corrupte overheid.

De methaan waarden kan iedereen vinden in de literatuur, zoals hieronder besproken. Zie bijvoorbeeld, na vrijdag (juli 2018) al de denkfout te tonen achter de CO2-voetafdruk (Hans Blonk Consulting 2008) van veehouderij: alsof zou cultuurgrond per definitie CO2-schuld opbouwen, terwijl natuurgebied per definitie netto CO2 vastleggen zou.

Dat is allemaal door Ruttes Kringen glashard gelogen.

Zie het bericht van  >>Interessante Tijden

Ook  uit bovenstaande dossier blijkt  net zoals uit duizenden andere dossiers en rapporten dat  premier Rutte  gesteund door D66 GL PVDA  de Nederlandse boeren op een schaamteloze wijze via list en bedrog bedreigd in hun bestaan en hun land en al hun rechten en inkomsten wil afpakken.  De actievoerende Nederlandse zo ook Franse Belgische en Duitse Boeren staan daarom volledig in hun recht en kunnen rekenen op de steun van de grote meerderheid zoals in Nederland.  Rutte en zijn kartel  waaronder, de klimaat oproerkraaiers van GroenLinks,  zullen dan ook met alle middelen die er maar zijn voorgelicht moeten worden bij de komende verkiezingen zodat prutsers zoals Klaver en Rosenmuller van het pluche verdwijnen, zodat er een deugdelijke regering komt die de duurzame Agrarische sektor en veestapel in ere houd. Nederland heeft dringend behoefte aan een nieuwe regering die na de NEXIT orde op zaken stelt en dmv een deugdelijk Klimaat Plan zorg draagt voor een optimale koestering van de Natuur en handhaving tav het Leefklimaat, door o.a het keihard aanpakken, zo mogelijk verbieden en bestraffen van de grootvervuilende Multinationals zoals NAM, DuPont, Tata Steel, Chemcours, Shell, DSM  de Schiphol Groep etc. Niet de Boeren vervuilen het land, maar Ruttes Elite zoals Multinationals en die dienen dan ook stuk voor stuk te worden afgestraft ter bevordering van de Volksgezondheid en de redding van het door hen verziekte Leefklimaat.

België exporteert miljoenen kuubs vervuilde grond naar Nederland

Belgische vervuilde grond en sloopafval worden massaal gestort in Nederlandse natuurvijvers. Ruttes Kartel heeft dat georganiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse reportagemagazine Zembla. ‘Jaarlijks wordt minstens een miljoen ton verontreinigde grond gedumpt.’

Het is krankzinning dat Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten steeds dit soort afvaldumpprojecten promoten en ondersteunen.  Wetenschappelijke kennis laat zien dat diepe plassen doorgaans een betere waterkwaliteit hebben en ook een hogere biodiversiteit kunnen hebben dan ondiepe plassen en dat het verondiepen van diepe plassen ten behoeve van natuurontwikkeling eerder negatieve dan positieve effecten heeft op de ecologie van een plas. Onderzoek en maatwerk zijn vereist zijn om eventuele positieve effecten aannemelijk te maken. Derhalve zijn 99% van de verondiepingen ook niet nuttig of functioneel en zelfs zeer schadelijk voor flora en fauna wegens de kankerverwekkende rotzooi die word gedumpt m,et goedkeuring van de achterlijke gek Marc Rutte en zijn criminele gifdump handlangers.

Dr. Lisette de Senerpont Domis, onderzoeker aquatische ecologie van het Nederlands Instituut voor Ecologie stelde : “Op grond van ons onderzoek dat wij al meer dan zes jaar uitvoeren, zijn er geen wetenschappelijke ecologische argumenten om grond toe te passen ter verbetering van de ecologische kwaliteit van een plas”.

Naast NIO-KNAW is er ook door B-Ware wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar diepe en verondiepte plassen in opdracht van het Ministerie van I&W. Ook hieruit wordt dezelfde conclusie getrokken. De directeur van B-Ware Piet-Jan Westendorp vatte het eind 2019 als volgt samen “Als er gesteld wordt dat verondiepen per definitie goed is voor de natuur, dan durven wij nu al te stellen dat dat niet zo is.”.

Die opvatting wordt ook gedeeld door bijzonder hoogleraar Toegepaste biogeochemie Prof. dr. Fons Smolders van de Radboud Universiteit, die stelde in 2018 dat “natuurherstel door grootschalig verondiepen is de grootst denkbare kul.”

Waterbioloog Alexander Klink (Msc Water and Science) ook onderzoek gedaan naar diepe plassen en kwam tot de conclusie: “Het kan niet de bedoeling zijn om als een blind paard putten te vullen met baggerspecie.’ Hij pleit ervoor om eerst gedegen onderzoek te doen ‘voordat een enorme biodiversiteit de nek om wordt gedraaid’. ”

Aquatisch ecoloog Miguel Lurling van Wageningen Universiteit & Research vind ook dat meer onderzoek nodig is voordat oude zandputten worden volgestort. “Er wordt vanuit gegaan dat er beneden een bepaalde diepte geen leven meer is. Dat is een aanname die niet wordt onderbouwd door wetenschappelijke inzichten’, aldus de universitair hoofddocent”

Dr. Piet Spaak van Nederlands-Vlaamse vereniging voor ecologie, tevens hoofd van de afdeling Acquatische Ecologie aan het Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology verklaarde: “In Zwitserland zijn meren nog veel dieper, is er is geen haar op het hoofd van een Zwitserse ecoloog die eraan zal denken om (redactie: kankerverwekkende vervuilde) grond in meren te dumpen. Ik ken geen wetenschappelijk onderzoek dat zegt dat ondiepe meren een grotere natuurwaarde zouden hebben.

“In zeker 60 Nederlandse natuurvijvers waar zand gewonnen is, is de voorbije tien jaar minstens 100 miljoen kubieke meter vervuilde grond en bagger gestort”, zegt onderzoeksjournalist Frans Glissenaar, medemaker van de Zembla-reportage ‘Gokken met bagger’. Het gaat dan over grond vermengd met plastic afval, accu’s en sloopmateriaal, maar ook over bagger van bodemsaneringen met giftige stoffen zoals asbest en arseen.

Glissenaar: “Sommige vijvers zijn eigendom van Nederlandse zandontginners. Ooit haalden ze er zuiver zand uit en dat vervangen ze nu door vervuilde grond en bouwafval. Het overgrote deel halen ze in België. Ze passeren zo twee keer langs de kassa: eerst met de verkoop van zand en vervolgens voor het dumpen van vervuilde grond.”

Stientje van Veldhoven, de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bevestigde op 5 september in een brief aan de Tweede Kamer de massale invoer van grond en baggerspecie uit België. “1,7 miljoen kuub in 2018”, schreef ze. “Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit heeft al een eerste overleg plaatsgevonden met de Vlaamse overheidsdienst OVAM en de Vlaamse milieu-inspectie (…). Er wordt een vervolgbijeenkomst gepland.”

Al meer dan 10 jaar worden in Nederland voormalige zandwinputten volgestort met bagger en vervuilde grond. Het gaat om minstens 100 miljoen kubieke meter vervuilde bagger met veelal vervuilend stoffen die niet zijn toegestaan. Onthullende documenten van baggeraars en toezichthouders laten zien dat men het in de praktijk niet zo nauw neemt met regels en voorschriften. Het ondieper maken van plassen wordt door overheidsorganisaties en natuurbeheerders gepresenteerd als een verbetering van de biodiversiteit, maar wetenschappers trekken dat ernstig in twijfel. ZEMBLA onderzoekt: wat verdwijnt er in onze plassen en hoe is het toezicht daarop? Lees meer: https://bit.ly/2mRaeIg

Hans Keuper was woedend: “Veelzeggend, krankzinnig” en #MISDADIG! Maar wat #Natuurmonumenten betreft, verbaast niets mij meer! Het is een uitsluitend op nóg meer geld en macht beluste, criminele organisatie die samenspant met onze Overheden! NM -leden zijn medeschuldig!

Illegale gifmenging en gifdumpingen  door RUTTES KABINET !!!

DE GROOTSTE MILIEU CRIMINEEL VAN DE WERELD…RUTTE III en GL

Door een boekhoudkundige truck( zwendel) in de Nederlandse wetgeving mag Nederlandse stookolie, brandstof voor zeeschepen, vermengd worden met zwaar giftig chemisch afval en zelfs met radioactief afvalBekijk deze korte maar schokkende video waarin het haarfijn wordt uitgelegd > https://www.facebook.com/vicitvimjus/videos/1673387146041701

NATUURMONUMENTEN GIFSCHANDAAL

Na de #dump van Granuliet en kankerverwekkend slib met verhoogde concentraties #Chloriden bij de Marker Wadden, waarover Natuurmonumenten weigert tekst en uitleg wil geven, stevent de Nepnatuurclub uit ‘s-Graveland in sneltreinvaart af op een nieuw #Gifschandaal.

In De #Koornwaard bij Den Bosch laat de an tal van misdaden verdachte club  Natuurmonumenten grote hoeveelheden sterk vervuild slib en ‘baggerspecie’ ter ‘verondieping’ in een voormalige zandwinput storten.  Natuurmonumenten is verantwoordelijk en word betaaald voor de dump van de rotzooi, die ten dele uit het buitenland komt. De enorme massa slib en baggerspecie is dermate vervuild, dat een enorme laag ‘schone grond’ nodig is om het zootje af te dekken, aldus In-het-Bos-op-zijn-salaris-Wachter SANDER VERWOERD. ( https://www.linkedin.com/in/sanderverwoerd/ ) #milieuschade

In De Koornwaard werden ook nog eens paarden en runderen van rewilding-club Free Nature losgelaten, die rond verondiepte put tussen het zwaar giftige Jacobskruiskruid scharrelen. Free Nature kwam ernstig in opspraak omdat in het vlees van haar runderen, dat als ‘Wildernisvlees’ op de markt wordt gebracht ( #verdienmodel), veel te hoge concentraties kankerverwekkende Dioxinen en PCB’s zijn aangetroffen

Voor meer informatie raadpleeg

Annemieke van Straaten  https://www.facebook.com/annemieke.vanstraaten

Rypke Zeilmaker   https://www.facebook.com/rypke.zeilmaker/posts/3161569267296918

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/koornwaard/nieuws/verondieping-van-de-koornwaardse-plas-den-bosch

Honderden miljoenen kuubs vervuilde Bagger en dump van Granulaat “auf Befehl”

In de uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat‘  word duidelijk dat de top van Rijkswaterstaat  schuldig is aan de ergste te vrezen  milieudelicten zoals ecocide en het in samenwerking met de afpersert CEO  Halbe Zijlstra, dumpen van  meer dan  een half miljoen ton afval( granulaat en kankerverkend bijvoegsel)  in natuurplas Over de Maas in Gelderland.  Dit gebeurde tegen het uitdrukkelijke advies van de verantwoordelijke ambtenaren.

Het afval waarover het gaat heet granuliet. Deze afvalstof is afkomstig van het bedrijf Graniet Import Benelux in Amsterdam, onderdeel van steenhandel Bontrup BV.

Zijlstra is wegens leugens sinds afgetreden (2018) als minister van Buitenlandse Zaken, ern via vriendjespolitiek CEO bij bouwonderneming Volker Wessels.  Volker Wessels is een belangrijke afnemer van de steenslag die Bontrup verkoopt voor de aanleg van snelwegen.  Volgens Zijlstra  kon  Bontrup geen steenslag meer produceren als het granuliet niet verdwijnt vanaf het terrein van het bedrijf. Zijlstra: ‘Op het moment dat je geen steenslag hebt, heb je ook geen asfalt, heb je ook geen onderhoud en dan staat het werk snel stil. Daarom heeft Rijkswaterstaat een belang.’

De door Zijlstra afgeperste directeur-generaal, Michèle Blom, gaf de directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland  op 18 oktober 2019 een ‘dienstbevel’ om de enorme illegale gifdump stort toe te laten. Binnen 24 uur keurt de vergunningverlener het vervolgens ‘onder protest’ goed. Sinds 28 oktober vinden de eerste gifdumpingen plaats in Over de Maas.

Het afval waarover het gaat heet granuliet. Deze afvalstof is helemaal geen grond,  en afkomstig van het bedrijf Graniet Import Benelux in Amsterdam, onderdeel van steenhandel Bontrup BV. Granuliet komt vrij bij het bewerken van graniet en zandsteen. Voor de stort word  Granuliet vermengd met kankerverwekkende chemicalien.

De ambtenaren van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, hebben de partij granuliet uiteindelijk   ‘onder protest’ goedgekeurd.  Er is sprake van een illegale activiteit die mede mogelijk gemaakt is door onze hoogste ambtenaar’, aldus een van de bronnen tegenover Zembla.

Lees meer over de Zembla-uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’

Halbe Zijlstra   heeft  het bedrijf Bontrup in contact gebracht met de top van Rijkswaterstaat. De opslag van granuliet bij Graniet Import Benelux is een gigantisch probleem omdat er nauwelijks nog ruimte is om het afval op te slaan. Volgens insiders gaat het om mistens een miljoen ton dat in het Westelijk havengebied in Amsterdam ligt. Het bedrijf kwalificeert het granuliet als grond en is daarom van mening dat het in de natuurplas gebruikt mag worden als ‘nuttige toepassing’.

Milieuchemicus Joop Harmsen: ‘Dit materiaal moet je zeker niet storten in een ongecontroleerd systeem als zo’n plas. Je weet niet wat het effect in de toekomst zal zijn.’ Voormalig milieuofficier van Justitie Gustaaf Biezeveld: ‘Die plas staat in open verbinding met de Maas. En als er verontreinigende stoffen inzitten gaat het zich door het hele watersysteem verspreiden.’

Stikstof leugens door Rutte III en de top van Groen Links

De regering Rutte wil met Groen Links in Nederland de veestapel en de gehele agrarische sector in het kader vanMerkels Kalergi plan  halveren en minstens 140 000 boeren dmv sancties, verjagen en/of tegen erg lage prijzen uitkopen. Rutte III en GL willen miljoenen huizen ( en honderden fabrieken) gaan bouwen, bedoeld voor steeds meer immigranten uit Afrikaanse en Islamitische landen. Dit krankzinnige beleid is gebaseerd op valse propaganda en vervalste rapporten die dienden als basis  van het door  peperdure onzinnige Woekerwinst Klimaatakkoord.

Ed Nijppels(VVD) en Jassar Klaver(GL) doenmaar net alsof de veehouderij de grootste stikstofvervuiler is van Nederland. Het is een klinkklare leugen. Wat Rutte, Jetten, Nijppels en Klaver beweren klopt van geen kant, het is gelogen, volgens duizenden experts en volgens het Mesdagfonds.

Het RIVM, (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu),  beweert  dat de veehouderij via ammoniak verantwoordelijk is voor circa 46 procent van de stikstofuitstoot in Nederland.  RIVM beweert zonder deugdelijke onderbouwing dat de landbouw de grootste bron is van de stikstofneerslag in de bodem.

Al Gore,  Angela Merkel, Marc Rutte, Jesse Klaver, Diederik Samsom, Frans Timmermans, Rob Jetten, Eric Wiebes, Ed Nijppels en alle leden van WEF( World Economic Forum) hebben U  zoals met corona en het klimaat willens en wetens bedrogen.   Zie de volgende bewijzen

climate change

ipcc

ijstijd

opwarming

Uit bovenstaande afbeeldingen blijkt meer dan genoeg om te weten dat U de kiezer door de zgn groene klimaat elite vies lelijk bent bedrogen.

Mesdag-voorzitter Jan Cees Vogelaar heeft de bewijzen dat in Nederland jaarlijks 215 miljoen kilo stikstof neerslaat, waarvan 92 miljoen afkomstig is uit de landbouw. Van die totale stikstofneerslag valt 118,5 miljoen kilo neer op landbouwgrond, waardoor de agrarische sector per saldo 26,5 miljoen kilo stikstof meer opneemt dan ze zelf in de atmosfeer brengt.

Het Mesdagfonds hekelt dan ook de regering Rutte en de klimaatophitsers Klaver van Groenlinks omdat zij de verzonnen stikstofneerslaf van RIVM gebruiken als argument om hun absurde Woekerwinst Klimaatplan door te drukken.

Het RIVM meet alleen de luchtconcentraties die vervolgens in rekenmodellen worden verwerkt om de neerslag te bepalen. Wat die verwerking inhoudt, daar wordt zeer geheimzinnig over gedaan.  Het RIVM dat volgens velen in opdracht van Ruttes Kartel geknoeid heeft met metingen weigert om met de harde bewijzen te komen dat hun metingen wel kloppen, maar dat kunnen ze niet omdat inmiddels al op YOU TUBE de bewijzen staan dat er van alles niet deugt met hun wijze van metingen zoals het plaatsen van meters boven rioolputten.

Het RIVM beweert ijskoud dat de cijfers van het Mesdagfonds niet deugen, maar wilde  niet zeggen hoe de rekensom wel gemaakt moet worden en men weigert aan te te tonen dat hun rekenmodel en de metingen juist zijn toegepast. 

Derhalve is een Parlementaire Enquete naar stikstof fraude en vervalste metingen etc meer dan noodzakelijk om deze zeer omvangrijke corruptie tot op de bodem toe uit te zoeken en de schuldigen te kunnen bestraffen.

Astma door Luchtvervuiling in Nederland

In Nederland wordt COPD, LONGKANKER,  en asthma veroorzaakt door luchtvervuiling, de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen. Volgens het Longfonds hebben ongeveer 100.000 kinderen tot en met de leeftijd van veertien jaar astma agv de luchtvervuiling in  Nederland. Nederland is het meest dichtbevolkte land van de  EU,  en volgens de EU-commissie en volgens de WHO, en Greenpeace en volgens de overkoepelende organisatie van long- en kinderartsen, zorgverleners en wetenschappers , het meest vervuilde land van de Europese Unie.

astma epidemie Nederland
Astma in Nederland, het meest vervuilde land van de EU

In Nederland overlijden jaarlijks  minstens 30 .000 mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Gemiddeld leven Nederlanders negen maanden korter door luchtverontreiniging. Het aantal dodelijke slachtoffers is het grootst in de grote steden, in de Randstad, langs drukke wegen en in de omgeving van vervuilende biomassa-centrales en industrie gebieden.

Stikstof

Stikstof (NO2) Meting door KNMI 2018

KNMI Tropomi-satelliet met een overzicht van stikstofuitstoot boven Nederland en het Duitse Ruhrgebied !

Onze lucht bestaat uit 78% stikstof, 21% zuurstof, bijna 1% edelgassen (Argon, Helium,Neon, Krypton, Xenonen Radon.) en …. 0,038% CO2. Er is dus 0,038% CO2 in de lucht, en dat is al vele eeuwen zo. Van dit percentage produceert de aarde  ca. 96%. Te denken valt aan vulkaanuitbarstingen, het natuurlijke afsterven van hout, bosbranden, etc. De resterende 4% wordt door de mens veroorzaakt. 4% van 0,038% = 0,00152%. Deze minieme hoeveelheid van 0,00152% is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Rutte III en Merkels Elite liegen dus. En daar moeten we 1000 miljard voor betalen om dat te verminderen. Je reinste bedrog !

Stikstofdioxide is een sluipmoordenaar. Je ziet het niet, je merkt het niet, maar het veroorzaakt wel ontstekingen in de luchtwegen. Astma ontstaat vaak in de kinderleeftijd en dat komt  met name door de vervuilde lucht in Nederland.

Minstens 1,2 miljoen Nederlanders kampen met een longziekte en het worden er steeds meer.  De regeringen  Rutte I II en II hebben steeds steevast geweigerd de luchtkwaliteit te verbeteren en zij zijn  daarmee de hoofdoorzaak dat de luchtvervuiling alleen nog maar meer toeneemt in Nederland zoals door het fors subsidieren van vervuilende biomassa-centrales en door vervuilende Multinationals ongestoord hun gang maar te laten gaan.

Amsterdam in protest tegen  Klimaat Waanzin Rutte III

Oprichter en mede-eigenaar Elizabeth Plokker van The Conscious Club  hebben zich ook bij de raadscommissie uitgesproken tegen de bomenkap in Amsterdam.

Nederland, en dus ook Amsterdam is volgens artikel 191 van het verdrag van Rome verplicht tot het behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, en de bescherming van de gezondheid van de mens.

Bomen en duurzaam groenbeleid dragen bij aan een gezonde lucht-, water- en leefkwaliteit van ons land. Broodnodig, want Nederland scoort al jaren bedroevend slecht op Europese graadmeter voor een gezonde leefomgeving. In 2011 waren we zelfs nog het meest vervuilde land van Europa en anno 2019 scoren we nog steeds niet veel beter. Volgens wetenschappelijk onderzoek is Amsterdam  agv Rutte-Klaver wanbeleid een erg vervuilde stad en tellen hier we het hoogst aantal plekken waar de luchtverontreiniging de Europese normen overschrijdt. De forse vermindering van stedelijk groen, leidt automatisch tot een vermindering van de capaciteit om op leefniveau schadelijke stoffen uit de lucht te verwijderen. Het niveau van de kankerverwekkende luchtverontreiniging is en blijft een belangrijk milieuprobleem vooral als gekeken wordt naar de schadelijke effecten op de volksgezondheid agv het beleid van Rutte III en GL.

Uit onderzoek door het RIVM is eerder al gebleken dat er in Nederland jaarlijks minstens 18.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van langdurige blootstelling aan fijnstof. In werkelijkheid zijn er volgens klokkenluiders helaas veel meer mensen die agv de luchtvervuiling overlijden, namelijk 40 000 jaarlijks.

Elke dag overlijden 3 mensen aan longkanker door luchtvervuiling. Elke dag zorgt luchtvervuiling voor meer dan 40 spoedopnames in het ziekenhuis. Volgens de recente metingen is de situatie in Amsterdam ongezonder  dan ooit  en tal van andere bronnen  spreken van  55 000 sterfgevallen per jaar agv de luchtvervuiling in Nederland .

Niet alleen is  de Nederlandse luchtkwaliteit verontrustend slecht, maar er is door klimaatverandering en de daar aan gekoppelde extreme regenval een waterprobleem in Amsterdam. De conclusie is dan ook: Meer groen zorgt voor minder overlast. Naast de waterproblematiek houdt Amsterdam enorm veel warmte vast. Op de heetste plekken lopen de verschillen op tot wel 9 graden blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Hittestress vormt een serieus gevaar voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen en jonge kinderen. Jaarlijks sterven er 2200 meer mensen meer tijdens een hittegolf.

De problematiek waarmee Amsterdam worstelt is deels  op te lossen door meer bomen te planten en zeer beslist niet door bomen weg te kappen.

Imane Nadif, woordvoerder van de waardeloze partij GroenLinks reageerde laconiek of er niks aan de hand is:

“Bij alle bomenkap mag je sowieso een bezwaar indienen. Bij alle bomen. En ja dus allemaal dat soort dingen, we hebben gewoon procedures in Amsterdam. En als de bewoners er niet mee eens zijn, dan zijn ze er niet mee eens, het is niet zo dat we ze gewoon verplicht kunnen stellen. Ik zal daar effe, ik zal vragen of dat mogelijk is of ze opnieuw een brief kunnen sturen naar bewoners en ondernemers.”

Nadif, de  woordvoerdster van GL dient  met Yassar Klaver en GL en de gehele corrupte regering Rutte,  gerekend te worden tot vijanden van de Nederlandse Natuur, Cultuur, Economie , de mensenrechten en de Volksgezondheid.


Gifdump Rutte III Zembla documentaireForse toename stikstofdioxide in Nederland door schuld Rutte III en GL

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt het aandeel stikstofdioxide en ziekmakende  uitlaatgassen sterk toe  als gevolg van  Rutte III maatregelen die de hoeveelheid fijnstof juist zouden moeten verlagen. Zo stoten de door Rutte fors gesubsidieerde biomassa-centrales tot vier maal zoveel stikstof en kankerverwekkende stoffen uit dan bij het stoken op gas.  Gas is veel schoner, maar Rutte III wil zelfs, en hoe krankzinnig en crimineel kan men zijn?  een nationaal gasverbod   zoals vastgelegd werd in het Klimaatakkoord  Multinationals zoals Shell krijgen van Rutte ook al vele lange jaren belastingvrijstelling en zo goed als vrij spel om te doen wat ze maar willen want ze worden niet of nauwelijks gecontroleerd en al helemaal niet bestraft bij illegale gifdumping of bij de uitstoot van extreem hoge en zeer ver boven de EU-limieten vastgestelde  hoeveelheden,  uitstoot van co2 en kankerverwekkende broeikasgassen.  Nog een oorzaak van de  toenemende vervuiling van de lucht in Nederland  is het toegenomen vliegverkeer,  en het verkeer op de Nederlandse wegen en in de havens.  Grote boten blijken overigens vele tienduizenden keren meer vervuilend te zijn dan een enkele dieseltruck. Volgens experts vervuilt  1 enkel  cruiseschip meer dan alle wagens van Nederland bij elkaar.

Ruttes Kartel ondernam ook al helemaal niets om de enorme uitstoot in Schiphol. Rutte weigert de 100 000 illegale vluchten te verbieden.  Rutte vond het met zijn Kartel  prima dat Schiphol waar de lucht  zo erg vervuild word door vliegtuigen fors ging uitbreiden, ondanks de noodlottige gevolgen van dit criminele wanbeleid

Steeds meer mensen met astma, COPD en longkanker.

De Tweede Kamer  werd in september 2019 dringend verzocht een spoed debat aan te gaan omdat de Klimaat afspraken niet worden nageleefd door  Rutte III waardoor steeds meer Nederlanders ziek worden en overlijden agv  luchtvervuiling.  De Kamerleden kregen een petitie overhandigd met de roep om ambitieuzere maatregelen, die is ondertekend door onder andere het Longfonds, de Hartstichting en de beroepsverenigingen van longartsen, cardiologen, kinderartsen, huisartsen en longverpleegkundigen. Rutte, de waardeloze leugenaar trekt zich er niets van aan en probeert zoals gewoonlijk door te liegen en via list en bedrog  alles weer op de lange baan en van zich af te schuiven.

Ruttes Kartel  ontkende weglekken 25 ton  giftig kankerverwekkend gas bij Shell Moerdijk

Burgemeester Moerkerke van Strijen was woedend  over het  olv Rutte liegen over de lekkage van 25 ton kankerverwekkend gas bij Shell Moerdijk in 2016. Bij Strijensas stond apparatuur die schadelijke stoffen in de lucht continu kan meten maar volgens de gemeente waren  er geen verhoogde concentraties vastgesteld. Shell werd in opdracht van Rutte zogenaamd wel gecontroleerd maar Shell als de toezichthoudende organisaties liet eerst nadat het lekken van het kankerverwekkend gas  in de media in Nederland  was doorgedrongen dat er  inderdaad sinds eind november 25 ton levensgevaarlijke ethyleenoxide in de lucht was gekomen. Bij een reparatie was een sluiter  zogenaamd niet dichtgegaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid  heeft daarop half werk geleverd.  Deze catastrofe werd door Rutte via bedrog en fraude  in de doofpot gestopt. De waardeloze regering Rutte stelde ook niemand verantwoordelijk voor deze enorme milieuramp. ( Zie ook : https://www.youtube.com/watch?v=45XQyVpPrP4)

Rutte III   Doofpot  De Kankerverwekkende lekkende NAM putten.

Klokkenluider Gerrit Wigger schrok enorm toen hij namens de NAM een aantal gas- en olieputten onderzocht in Groningen. Er zijn meer dan 6500 van dergelijke putten in Nederland. Hij constateerde dat er uit die putten gas, olie en chemicaliën weg kunnen lekken. Het betreft onveilige oude verwaarloosde  putten die in het midden van de vorige eeuw met slecht cement  werden aangelegd en die in een slechte conditie verkeren. Het cement brokkelt af, waardoor stalen pijpen in de put roesten en zullen lekken en dat vormt een significant risico voor de kwaliteit van het grondwater en voor het vee  Het lekkage- proces met als gevolg  ernstige milieuverontreinigingen en doden a.g.v. de vervuiling  kan zeker nog 50 of 60 jaar duren tenzij de onveilige putten worden opgeruimd en onschadelijk worden gemaakt.

Sinds 2011 pompt de NAM  volgens de geleerden dagelijks met goedkeuring van  Marc Ruttes  genootschap( waaronder:  Minister Kamp,  E Nijppels,  K Dijkhof,   G Zalm,  Rob Jetten, Alexander Pechtold,  en andere bilderbergers zoals van Shell) ,  9 miljoen liter chemisch afvalwater in de  lege gasvelden in Twente. Hierbij  komt dagelijks nog eens 8200 liter pure chemicaliën in de bodem. Het giftig afvalwater komt van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. Rutte heeft dit met zijn speciale BV  in de doofpot laten stoppen volgens diverse klokkenluiders. Rutte zou wetenschappers en ambtenaren hebben laten omkopen via de Raad van State, om de wet te omzeilen. Professor Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, verklaarde dat er in het afvalwater, waar Ruttes kringen van beweren dat het niet schadelijk is,  wel degelijk stoffen zitten die enorme schade aanrichten. “Het gaat om enorme hoeveelheden zwaar vervuilende stoffen.” De professor noemt met de aanwezigheid van o.a. waterstoffluoride, zoutzuur, methanol en benzeen. Nadat RTV Oost (in november 2014)  de giflozingen bekend maakte, eisten de Provinciale Staten van Overijssel  samen met de  gemeenteraden van Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal  een onderzoek naar de vergiftiging van de bodem en het water die met Ruttes goedkeuring zou plaatsvinden. Minister Kamp, multimiljonair en   lid is van Ruttes zaken elite,  liet in januari 2015  weten dat hij geen enkel onafhankelijk onderzoek in wil stellen naar de injectie van zwaar verontreinigd afvalwater in Twente. Kamp heeft volgens de klokkenluiders steeds met Rutte alles in de doofpot gestopt. Kamp beloofde met de provincie Overijssel in gesprek te gaan maar ook daar is niets van gekomen. Klokkenluiders melden dat Kamp smeergelden heeft aangenomen van Shell en dat zou via Rutte zijn gebeurd. Ruttes Zaken Kartel heeft volgens de klokkenluiders de giflozingen wegens de miljoenen winsten toegelaten. Het zuiveren van het giftig afvalwater kost vele miljoenen. Klokkenluiders melden dat Rutte zelf   1. 5 miljoen euro aan smeergeld heeft gekregen. Rutte heeft indertijd  geen buitensporigdure uitgaves gehad maar later wel een zeer luxe penthouse van 1.3 miljoen euro gekocht en nog ander vastgoed zoals in Amerika. Kamp zou een bedrag van 475  000 euro aaan smeergelden hebben weggesluisd naar een geheime zwitserse bankrekening. Een parlementaire enquete is hard nodig omde waarheid te achterhalen.

Rutte en zijn door en door corrupte kartel hebben ook al steeds geweigerd om de  giftige  NAM putten intensief te onderzoeken,en de nodige stappen te nemen om deze putten op te ruimen.  Marc Rutte, Ed Nijppels, Kamp  en Klaas Dijkhof, Alexander Pechtold van D66 en Diederik Samsom , Wim Kok , en de NAM vonden het  ruimen van de gifputten destijds niet nodig omdat men dacht dat het cement het nog wel enige jaren zou uithouden en daarom stelde men het onderhoud uit, omdat dit volgens hen niet alleen maar onrust zou veroorzaken in Groningen maar ook omdat het onderhoud van ruim 6500 oude onveilige putten in heel Nederland  bovendien meer dan 100 miljoen euro zou gaan kosten.

Nadat Klokkenluiders ook al melden dat de bodem in Groningen was vervuild door de NAM, en dat er door de NAM directie op verzoek van Marc Rutte en de VVD in eerste instantie niets werd gedaan met de meldingen van de inspecteurs nam de onrust in Groningen gestaag toe.  Rutte probeerde volgens de klokkenluiders de giflozingen in Twente ook in de doofpot te stoppen.  Steeds meer Groningers gingen daarom  de straat op om te demonstreren. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Wevin) moest daarop wel in actie komen. Ondanks de druk en de tegenwerking van Rutte en  de NAM,  Rutte en VVD-aandeelhouders deed het Wevin onderzoek en verklaarde in hun studie over grondwater, drinkwater en mijnbouw dat er wel degelijk grote risico’s kleven aan de Groningse lekke en oude boorputten, zoals schadelijke gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater met als gevolg sterfte van dieren, en een toenemend aantal  door ziekte getroffen landgenoten.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bevestigde de onderzoeksresultaten van het Wevin en men weerlegde de argumenten van de liegende Ed Nijppels,  Marc Rutte,  Jesse Klaver, Diederik Samsom,  Alexandre Pechtold, Wiebes, Kamp en de NAM, dat er wegens de “integriteit” van de putten geen enkel gevaar zou zijn voor de Volksgezondheid in Groningen. Marc Rutte heeft volgens de klokkenluiders de bodemvervuiling met zijn kartel waaronder de directie van de NAM,  in de doofpot gestopt via afpersing  en bedreiging  waarbij een aantal mensen bij de directie van de NAM onder druk werd gezet om te liegen en over de levens gevaarlijke giflozingen en giftige putten te zwijgen.

Evert Hassink van Milieudefensie onderschrijft Wiggers verhaal: . “Er zijn in Nederland duizenden putten die nog moeten worden schoongemaakt en de NAM stelt dat uit”.  De gasbedrijven nemen dus geen verantwoordelijkheid en als de gaswinning stopt en zij zich terugtrekken zonder de verontreiniging op te ruimen komt de rekening voor sanering bij de belastingbetaler terecht en dat is precies wat Ruttes Kring wil, de boel verpesten, de winst inpikken, alles voor zicht uit schuiven en anderen de miljarden rekening laten betalen. De bevindingen van oud-medewerker Wiggers bleken dus allemaal juist te zijn en de NAM  bleek samen met  de leugenaar Rutte het schandaal in de doofpot te hebben gestopt.

Uiteindelijk leidde Wiggers meldingen tot zijn vertrek bij de NAM.  Rutte zelf, was woedend omdat Multinationals zijn politieke loopbaan en de geplande benoeming tot voorzitter in de Eu gingen blokken wegens de aangetoonde leugens van Rutte die daarop startte met een valse propaganda  campagne via de NOS. Wiggers werd vervolgens door de NAM weggepest omdat hij de Groningers en de Nationale pers had geinformeerd over de ernstige nalatigheid van Rutte en de NAM mbt de lekkende gasputten.

6500 lekkende gifputten in heel Nederland

Vlakbij het nationaal park Weerribben – Wieden  zijn zowel de grond als het grondwater onder de put verontreinigd als gevolg van de jarenlange gaswinning door de NAM. In die put zit barium, xyleen, benzeen en olie  en andere giftige troep en die stoffen lekken via het grondwater naar het drinkwater en dat vormt een groot risico voor het vee en de mens.  Het natuurgebied word als gevolg van het wanbeleid van de regering Rutte, geleidelijk aan meer en meer vergiftigd door de NAM.

Staatstoezicht op de Mijnen ook al verdacht van corruptie

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) beloofde nadat er wederom grote protesten waren losgebarsten in Groningen wegens tal van VVD-corruptieschandalen om het toezicht te gaan intensiveren en er op toe te zien dat het relatief grote aantal gebreken aan putten in Groningen en de gehele sector gas en ondergrondse opslag, worden verminderd. Behalve intensivering  van het toezicht krijgt elk bedrijf volgens het SodM te maken met een jaarlijkse inspectie op het beheer van de integriteit van de putten.

Rutte heeft nooit iets gedaan om de bodem te saneren. Ruim 6500 oude mijnbouw gas- en olieputten liggen wegens Rutte Beleid thans nog steeds verspreid over het land en de zee. Ze bevatten aardgas, olie en kankerverwekkende stoffen. Uit alle in totaal 6500 gas- olie-, zout- en geothermieputten, werd sinds eind jaren 40 olie, gas en zout gewonnen. Rutte III verzaakt om al deze vergiftigde putten op te ruimen.

DSM de grootste vervuiler van Nederland

De krankzinnige Rutte gaat ook nog eens met zijn kabinet miljoenen betalen aan grootvervuiler  DSM voor de  ontwikkeling van een enzym die in het veevoer dient te komen voor koeien om zogenaamd de ammonium uitstoot te verlagen. Wat  is DSM ook al weer ? De grootste vervuiler van de lucht, het water en de  bodem  zoals door de gigantische olie industrie en smerige kunstmest productie. De veroorzakers Rutte III en DSM komen  met een nieuw verdienmodel omU, de boer en de burgers de beurs leeg te te trekken.

Rutte beleid is  puur bedrog.  Nog geen 3%  komt  daadwerkelijk op plek van bestemming want Ruttes criminele handlangers steken alles in hun zak of verspillen het aan allerhande omgekochte wetenschappers die niks dan ellende en nog meer vervuiling veroorzaken.

Ruttes kartel wil samen met GL de  boeren uitkopen en op sommige snelwegen de maximum snelheid verlagen om de uitstoot in stikstof te verminderen hetgeen neerkomt op wanbeleid en pure diefstal.

DSM dient ivm de door hen voortdurende extreme vervuiling van Nederland per direct te worden beboet en het personeel dient te worden omgeschool in duurzame beroepen! Het kunstmest gebruik moet men niet alleen verlagen maar verbieden. Aanwending van en Export van koemest dient gemaximaliseerd te worden met subsidies.

TATA Steel

De metaalindustrie staat op nummer 11 in de lijst vande grootste  vervuilers van Nederland,  met een uitstoot van 7,8 megaton aan broeikasgas. Binnen deze sector is één fabrikant verantwoordelijk voor bijna alle uitstoot:  Marc Rutte en zijnkartel gaven Theo Henrar,  de directeur van Tata Steel Nederland alle vrijheid om ongelimiteerd het land te vervuilen. De Kleinere metaalbedrijven zijn samen goed ongeveer 1 megaton, de rest gaat rond IJmuiden en Velsen de lucht in. Theo Henrar, directeur van Tata Steel Nederland.

Met 4,2 megaton aan uitstoot staat de sector ‘handel‘ op plaats 15 van de grootste vervuilers. Eén megaton is ongeveer net zo veel als de uitstoot van 125.000 huishoudens. Achter deze CO2-uitstoot  gaat een groot scala aan bedrijven schuil, die actief zijn in diensten en goederen.  Dat geldt ook voor nr 14 in de zwarte lijst: de voedings- en genotsmiddelenindustrie. In Nederland verwerken tal van bedrijven grondstoffen tot eten en drinken. Fabrikanten van koffie, thee, vleeswaren, suiker en tabakswaren dragen fors bij aan de CO2-uitstoot, opgeteld 5,2 megaton.

Per vierkante meter bodem wordt de grootste uitstoot van broeikasgassen in Nederland gemeten in Velsen, waar ook een elektriciteitscentrale staat, die draait op restgassen uit Tata Steel Hoogovens. De uitstoot op die plek is meer dan 40 keer groter dan gemiddeld in Nederland.

NAM  valse beloftes

De NAM beweerde  dat zij van alles doen om Nederland voor een giframp te behoeden en dat zij hun versleten mijnbouwputten nauwgezet in de gaten houden: “Wij monitoren al onze 3300 mijnbouwputten. Ook de oude putten worden in de gaten gehouden en daarom weten we goed wat de conditie van onze putten is. Als er een probleem is zetten we de put stil en gaan we die repareren.”

De NAM beloofde om in de komende jaren minstens 70 oude gas- en olieputten schoon te maken en af te breken. Hiermee bevestigen zij dat die vergiftigde putten er zijn  maar wanneer en hoe het schoonmaken gaat gebeuren wilde de NAM niet zeggen. Ook Marc Rutte weigert samen met de VVD die als de schuldige partij word gezien  om enige uitleg te geven en aan te tonen dat de putten daadwerkelijk door de NAM worden afgebroken en de grond word schoongemaakt.

Gerrit Wigger pleit steeds vurig voor een uitgebreid veiligheidsonderzoek van alle 6500 mijnbouwputten, zowel oud als nieuw, op het land, maar ook bij booreilanden in de Noordzee. Volgens hem moeten alle onveilige putten gerepareerd worden en moet de verontreiniging zo snel als het maar kan opgeruimd worden.

De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen bedraagt volgens het PBL jaarlijks 31 miljard euro. Dit staat gelijk aan 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schade aan het milieu komt voor 98 procent door de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreiniging.

Bijna alle berekende schade komt voort uit uitstoot naar de lucht. Het gaat vooral om broeikasgassen als CO2 en methaan, en  ziekmakende stoffen zoals stikstofoxiden, zwaveloxide en ammoniak, ook bekend als NEC-stoffen. Verkeer en vervoer  zijn  verantwoordelijk voor 12 miljard euro schade maar ook de landbouw (6,5 miljard euro), industrie en raffinage (4,5 miljard euro) en de energiesector (ruim 4 miljard euro) leveren enorm grote milieuschade op. Honderdduizenden mensen die dichtbij een snelweg wonen hebben een verhoogde kans op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Hetzelfde geldt voor kinderen op scholen in de buurt van autosnelwegen. Dat zeggen deskundigen in de ZEMBLA uitzending ‘Stikken lands de snelweg‘:

Diepgaand onderzoek naar #milieucriminaliteit in Nederland.

Milieurechercheurs vertellen in de docu ‘Beerput #Nederland‘ hoe frauduleuze #afvalbedrijven al decennia lang ongestoord hun gang kunnen gaan. Eind 2016 stond  een Nederlandse inzamelaar van scheepsafvalstoffen voor de rechter. Hij zou  30 miljoen liter giftig afvalwater uit Angola illegaal naar Nederland hebben laten verschepen en hebben gesjoemeld met transportdocumenten. Op papier is de giftige substantie keurig verwerkt, maar het gros van de betrokken afvalverwerkers kon volgens het strafdossier niet uitleggen wat ze met het afval hebben gedaan. De politie vermoedt dat een groot deel in het milieu is beland, wellicht ook in het IJ in Amsterdam.  Bron: Zembla  https://www.youtube.com/watch?v=DQSBfHabKbI

DuPont vervuilt bodem met Kankverwewekkend PFOA

In de grond op het terrein van drinkwaterbedrijf Evides in Dordrecht werd  de kankerverwekkende stof PFOA aangetroffen. De vervuiling is afkomstig van chemiebedrijf Dupont. De stof werd tot 2012 gebruikt bij de productie van teflon, dat gebruikt word als anti-aanbaklaag in pannen. De vervuiling is reeds jaren lang bekend vanwege het gebruik van perfluoroctaanzuur, afgekort PFOA.

3500 Amerikanen stapten naar de rechter, omdat zij beweren hierdoor gezondheidsschade opgelopen te hebben. Maar welke schade er is aangericht in Dordrecht en omgeving is nog altijd wegens de tegenwerking door Rutte en zijn bende  onduidelijk. Het RIVM beloofde alles uit te zoeken want perfluoroctaanzuur  zou bij mensen kunnen leiden tot kanker, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Zowel Dupont als de gezondheidsdienst lieten weten dit  niet  in hun cijfers terug te zien. Toch is de onrust onder de omwonenden niet weggenomen en maken veel mensen zich  grote zorgen over hun gezondheid wegens de ziekmakende PFOA-vervuiling door DuPont.

Schiphol illegaal vervuilend vluchtverkeer

Rutte  III heeft Schiphol toestemming  gegeven om fors uit te breiden, maar die toestemming is niet rechtsgeldig omdat deze in strijd is met de wet. Dat Schiphol niet over de vereiste vergunning beschikt om uit te breiden word bevestigd door de stikstofuitspraak van de Raad van State.  De betrokken ministeries gingen er van uit dat binnen het PAS de bestaande stikstofuitstoot en eventuele toekomstige uitbreidingen volgens de wet waren geregeld maar nu het PAS wegvalt, en de vergunning ontbreekt, is er geen enkele rechtsgrond voor de uitbreiding van het aantal vluchten door Schiphol.

Afgaande op de uitspraak van de Raad van State betekent dit dat de stikstofdepositie van Schiphol  terug moet naar het niveau van 2004, en dus ook het aantal vliegbewegingen en dat betekent dat het aantal starts en landingen moet worden terug gebracht tot 400.000.

Rutte III  en GL weigeren echter om de wet na te leven, en de burger te beschermen tegen  de dodelijke luchtvervuiling zoals in Schiphol. Zij maken zich daarmee schuldig aan zeer verwijtbaar wanbeleid en misdaden jegens het gehele Nederlandse Volk waar zij zwaar voor bestraft dienen te worden via het Internationale Strafhof.

Onderzoeksbureau laat geen spaan heel van biomassacentrale.

De regering Rutte III  is al vele jarenlang bezig met het subsidieren van de biomassa-houtstook, ondanks de alarmerende rapporten en dringende verzoeken hiermee te stoppen.

stop de subsidies op houtstook biomassa

De ziekmakende biomassa-installaties bij de zwembaden in #Winschoten en Finsterwolde zijn voorlopig gelukkig maar dankzij de enorme protesten uit, omdat de uitstoot extreem boven de norm is. Dat werd innovember 2019 besloten na een gedegen onafhankelijk onderzoek naar de de biomassa-installatie van zwembad De Watertoren in Winschoten. De Gemeente was erg geschrokken van de resultaten. Die lieten zien dat veel mensen ziek werden van de rook uitstoot en dat er tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uit de pijp kwam dan was toegestaan.

Alarmerend Zaanstad Rapport

Stikstofdepositieberekening bioenergieinstallatie van Bio Forte BV te Zaandam, Ir. J. Koppejan (Procede Biomass BV), Enschede, Juni 2014.

Effecten van vervanging van de gas-stook   door hout-stook:

 • Klimaatverandering wordt versterkt c.q. heeft een negatief effect op opwarming van de aarde;
 • Er zal een scala aan luchtverontreinigende stoffen via de schoorsteen naar buiten worden geblazen zoals stikstofoxiden, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, andere zware metalen, en dioxines en furanen, waaronder ook ZZS-stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt met uiteindelijk een nulemissie;
 • Gezien het ontbreken van een emissienorm voor fluoride (HF) wordt hieraan mogelijk niet voldaan. Verder heeft in 2018 een forse wijziging in de lay-out van de installatie plaatsgehad, wat een nieuwe toetsing van de effecten van de centrale op Natura 2000-gebieden noodzakelijk maakt;
 • De luchtkwaliteit zal ter plaatse verslechteren als gevolg van de veel te ruime emissienormen in combinatie met de te lage schoorsteen van slechts 20 meter;
 • Depositie van stikstof, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen op natuurgebieden is niet c.q. onvoldoende onderkend;
 • De vergunde emissies van NOx, SO2 en stof zijn ruimer dan de Europese/Nederlandse eisen aan afvalverbrandingsinstallaties;
 • Voor ZZS-stoffen zijn helemaal geen vergunningnormen opgenomen. Dit klemt met name omdat de oventemperatuur circa 400 graden Celsius bedraagt, wat dioxinevorming faciliteert.
 • De vergunde emissies Voor NOx, SO2 en stof kunnen en moeten veel scherper. Voor stof kan de vergunde emissie met een factor tien omlaag als BBT zou worden toegepast, hetgeen overigens een wettelijke verplichting is
 • Note: Bij  dit rapport is de onderzoeker  nog vergeten om de emissies van ammoniak, zoutzuur, fluorwaterstofzuur, zware metalen dioxinen en furanen in ogenschouw te nemen. De schadelijke gevolgen van biomassa-centrales zijn dus nog veel groter.
 • Nederland, en dus ook Amsterdam is volgens artikel 191 van het verdrag van Rome verplicht tot het behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, en de bescherming van de gezondheid van de mens.
 • Conclusie

‘Als gevolg van de veel te ruim vergunde emissienormen zou voor omwonenden en de nabijgelegen school qua luchtverontreiniging een afvalverbrandingsinstallatie van dezelfde schaal stukken minder slecht  zijn  dan de biomassacentrale van Bio Forte,’ luidt de wetenschappelijke conclusie.

‘Wij verwijzen naar onder andere het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen waaruit blijkt dat het vervangen van gas door hout als brandstof leidt tot verhoging van CO2-emissie, omdat bij verbranding van hout minstens twee maal zoveel CO2 vrijkomt als bij het stoken van aardgas.’

 • Tal van wetenschappers verklaarden  stellig dat  de situatie nog veel ernstiger is dan zoals  in het  adviesrapport was geschetst: “Afhankelijk van de aard van dergelijke biomassa-centrales, en wat er in verstookt word, komt  bij de  verbranding  minstens twee maal zoveel en in veel gevallen zelfs vier maal  zoveel CO2 en kankerverwekkend fijnstof vrij”. Bovendien werd door insiders gemeld dat er fraude werd gepleegd met de meetresultaten van Luchtvervuiling  zoals via de zgn Snuffelpalen.
 •  De van RARA terreur  verdachte ultra linkse  Gedeputeerde Jan van der Meer, verklaarde dat het verbranden van bomen voor energie goed en  duurzaam zou zijn. Jan van der M  beweert in de film, die als bewijs dient voor de geplande  Parlementaire Enquete  (en de te verwachten schadeclaims en strafvervolging  mbt biomassa SDK subsidie zwendel),  impliciet dat er 12 jaar lang uit een straal van 100km rondom Arnhem,  slechts 8 vrachtwagens per week aan snoeiafval zouden worden verzameld en opgestookt. Van der M weigerde ondanks de officiële rapporten en overweldigende bewijslast  toe te geven dat hij onder ede in de Raad  heeft staan liegen. Van der M, de schatrijke groenlinkse aanhanger van  de GroenLinkse extremist Paul Rosenmuller die al veel eerder in opspraak was wegens zijn zeer onlogisch  en voor natuur en klimaat  schadelijk stemgedrag en het promoten van pol-pol fascisme, dient volgens de klokkenluiders  aangeklaagd  en oneervol ontslagen te worden wegens  biomassa-aandeelhandel(met voorkennis) en valsheid in geschrifte.   https://www.facebook.com/391365091610180/videos/885587081826194/
 • Bewijs GroenLinks Leugens >>>
 • Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 Wageningen, juni 2018 Martijn Boosten, Jan Oldenburger, Jasprina Kremers, Jaap van den Briel, Nico Spliethof & David Borgman Studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit energie en biobased ontwikkelingen
 • Gelderse Natuur en Milieufederatie, Maarten Visschers, m.visschers@gn  Interviews met deskundigen en stakeholders vormde een belangrijk onderdeel van deze studie. We willen alle geïnterviewdendan ook hartelijk bedanken voor hun medewerking en de waardevolle informatie die via hen is verkregen. Ook danken we de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst die is gebruikt om de scenario’s aan te scherpen en zo realistisch mogelijk in te schatten.

 

Drinkwater Nederland niet zuiver door de schuld  van Rutte III en Groenlinks

De kwaliteit van het drinkwater  in heel Nederland is in gevaar. Het kennisinstituut van de drinkwatersector KWR  heeft in september 2019 groot alarm geslagen over de vervuiling van het water met  industriële afvalstoffen, mest en medicijnresten.

Het grondwater, de bron voor ons drinkwater, raakt op steeds grotere diepten met meer stoffen verontreinigd en dat leidt volgens het KWR tot een aanzienlijke verslechtering van de grondwaterkwaliteit die volgens hen ook nog eens “hoogstwaarschijnlijk onomkeerbaar” is.

De Vereniging van drinkwaterbedrijven(Vewin) , roept op tot dringende maatregelen en waarschuwt dat de komende generaties grote problemen krijgen als er nu niet snel actie wordt ondernomen.

Ook de waterbedrijven rond de Maas, die verenigd zijn in RIWA-Maas,  luiden  de noodklok.  De Maas, de drinkwaterbron voor vier miljoen Nederlanders

Rutte III  zorgt  ondanks de alarmerende berichten helemaal niet voor een deugdelijke kwaliteitsbewaking, en het zuiver maken en houden van ons drinkwater. Rutte III laat ook al vele jarenlang toe dat Duitse giftankers elke week weer enorme hoeveelheden gif en troep lozen zoals in de  Maas en de Waal. Dat zijn de feiten zoals ze in de media verschenen. Zelfs RIVM bevestigde deze schandalige gang van zaken.

Giflozingen in de rivieren op bevel van Ruttes Kartel!

Het RIVM heeft eveneens de noodklok geluid en waarschuwde dat het zo beslist niet door kan gaan. Rutte III weigert samen met de top van Groen Links( die overal roepen dat ze zo begaan zijn met het klimaat)  om de giflozingen PER DIRECT te verbieden. Rutte III wil pas in 2023 de giflozingen in EU verband stoppen, wegens de door Rutte III afgesloten gifdeals met Duitse Multinationals. Dat zijn de harde feiten.

De drinkwatervoorziening moet ZSM wegens  het Rutte-Merkel  wanbeleid door een nieuwe deugdelijke overheid beheerd en verbeterd worden. Rutte III en GL die volledig de schuld dragen aan  de vreselijke verontreiniging van het water, de bodem en de lucht, dienen keihard aangepakt en afgestraft te worden.  Alle volledig onbekwame en corrupte figuren zoals de leugenaars Rutte  Samsom  Rottenberg  Pechtold  Ollongren Timmermans Jetten  Dijsselbloem en milieu-criminelen zoals Duyvendak Klave en Rosemuller van GroenLinks  die zich via list en bedrog een duur betaalde positie hebben verschaft in de politiek en zij die zich  de waterschappen en Rijkswaterstaat de boel willens en wetens verzieken, dienen stuk voor stuk oneervol ontslagen en wegens de door hen gepleegde misdaden zoals het doen laten vervuilen van de bodem, de lucht en het water, tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld te worden.

Drinkwater mag NOOIT en te NIMMER een woekerwinst-industrie met daarop vervuild water worden. Drinkwater moet ten alle tijden goed en veilig beheerd worden en zuiver en goedkoop voorhanden zijn. Omdat Rutte III en Groenlinks  werkelijk alles in Nederland verzieken en uit puur egoisme verpesten moeten alle corrupte politici van die partijen  die schuldig zijn  aan de vervuiling en verzieking van ons land omwille van de Volksgezondheid en de toekomst van de komende generaties voorgoed van het politieke toneel verbannen worden.

ARNHEM opgelicht en vies bedrogen door Rutte en Wiebes

Ruim 1000 wetenschappers wereldwijd bevestigden via onderzoeksresultaten dat het verbranden van houtige biomassa slechter voor onze gezondheid, het milieu en het klimaat dan  het verbranden van gas en zelfs slechter als het verbranden van kolen is.

Het schandalige biomassa bedrog zoals door Merkels EU en Rutte III word aldus gemeld in honderden onderzoeksrapporten van o.a. door Greenpeace, European Environmental Bureau, OXFAM, TPFC, EPN, Southern Environment, European Commission, Environmental Paper Network, MOB, CE Delft, MDPI, FTM, Clara, PBL, Flinders University, GNMF, VOX, ShareAction, Chatham House, Global Forest Coalition, ECF, EIP, PNAS, ERL, 800 wetenschappers, Nog meer wetenschappers, En nog meer wetenschappers, En nóg meer wetenschappers, European Academies Science Advisory Council, Gezondheidsraad, FERN, WRM, Wageningen University, MAHA, PMC, WWF, DogwoodAlliance, AGU, TNI, Birdlife, Sandbag, PFPI, NRDC, LUNG, ALNP, University of Reggio Calabria, EUBioenergy, Oko-Institute, AMBIO, GEOS institute, SEI/UM, Climate Central, ERJ, Volker-Quaschning, Wetlands International, US EIA, MO, Transport & Environment, Sierra Club, Biofuelwatch, PFPI, ClientEarth, Forest Research, SELC, NWF, DCMR, PTC, US Court, GHP, Princeton University, RIVM, RSPB, US SAB, EEA, Manomet, Bureau of Environmental Health, Environmental Energy Alliance, TNO, ECN, EWG, DECC, WPIF, ENGO, Oregon State University, Virginia Commonwealth University.

Wegens het overtuigende bewijs erkent de Provincie  in haar brief van 6 september  2019 , dat bij het verbranden van houtige biomassa meer CO2 vrijkomt dan bij het verbranden van gas. Het verbranden van houtige biomassa levert minstens twee maal meer CO2 uitstoot op als het verbranden van gas en zelfs anderhalf maal meer CO2 uitstoot als het verbranden van kolen. De verbranding van vaste biomassa zoals bomen veroorzaakt veel meer ziekmakende  luchtvervuiling dan de verbranding van aardgas.  Grote biomassacentrales mét filters op de schoorstenen leveren daarnaast ook ernstige problemen op voor de volksgezondheid

Omdat bomen zo belangrijk zijn voor de vastlegging van CO2 uit de atmosfeer, voor de biodiversiteit, het grondwaterbeheer, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid, is het volstrekt duidelijk dat diezelfde bomen of grote delen daarvan omwille het klimaat niet  moeten worden gekapt en verstookt en dat de boomkap en biomassa-industrie verboden moet worden.

Merkels (EU) besluit  dat CO2- uitstoot van  biomassaverbranding niet mag meetellen in de broeikasgasuitstoot van het land waar de verbranding plaatsvindt, is ronduit krankzinnig en dient evenals de subsidie op biomassa-energie  aangevochten te worden bij het Internationale Strafhof.

De Provincie Gelderland is volledig op de hoogte gesteld van de feiten door middel van een brief waarin elke stelling onderbouwd is door meerdere onderzoeksrapporten:
https://www.biomassmurder.org/…/2019-09-10-arnhemspeil-aans…

Mark Bosch van Behoud Bomen Arnhem, heeft namens  9 organisaties 4000 handtekeningen van de petitie tegen de kankerverwekkende biomassa, overhandigd aan de commissaris van de Koning. Daarop werden 2 moties  ingediend door de SP, PvdD en Forum v Democratie,  tegen het openen van de biomassacentrale van Veolia. De moties werden weggestemd door Ruttes Kartel en wederom door de boomkappers sekte  GroenLinks.

Veolia heeft ruim anderhalf jaar geleden op basis van leugens en onwaarheden  een vergunning gekregen voor het opstarten van een biomassacentrale op de Kleefse Waard. Hiervoor krijgt het Franse bedrijf de komende twaalf jaar een duurzaamheidsubsidie van het rijk van 76 miljoen euro. Er is sprake van corruptie. De vreselijke partij VVD word gezien als de grote boosdoener samen met GroenLinks .

De SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie, PVV en hun  statenfracties hebben aangetoond dat de biomassa-centrale niets te maken heeft met een duurzame energiebron. Daarom hebben ze een debat aangevraagd met als doel het besluit rond de centrale te heroverwegen. Ook willen ze het toekomstige beleid rond biomassa bespreken.

Er werd een petitie met zo’n vierduizend handtekeningen overhandigd en er is met de bewijzen aangetoond dat biomassa-energie absoluut niet duurzaam is.

De indieners van de motie hebben de  bronnen die zich uitspreken tegen de vervuilende biomassa kenbaar gemaakt .  GroenLinks kwam daarop met slappe  excuses  zoals:  ‘voor ons gevoel is er niks mis mee’, ‘er is nog nooit een onherroepelijke vergunning ingetrokken door het PAS. Maar die  zijn er absoluut zeker wel.

Voorbeeld:  Onherroepelijke vergunning varkenshouder vernietigd

Groen Links, de subsidieslurpende  communisten partij van Rosenmuller breekt altijd alleen maar alles af wat goed is en doet nooit wat ze beloven.  Groen Links is een  partij die e alleen maar schulden , hoge kosten en onoorstelbaar veel schade aanricht samen met Marc RUtte en de geld graaier  Rob Jetten van D66. Groen Links heeft Arnhem en heel Nederland voor miljarden benadeeld en  zich schuldig gemaakt aan de vernietiging van bossen en  de verpesting van de lucht door middel van vervuilende biomassa-centrales.  De Groenlinkse  Gedeputeerde Jan van der Meer  gaf  als reden voor het afwijzen van de goed onderbouwde moties tegen boomkap en biomassa aan dat er argumenten waren om voor biomassa te stemmen. Welke dat waren kon hij niet zeggen en wilde hij niet onderbouwen. Klokkenluiders melden dat politici  werden omgekocht met smeergelden om Merkels  Politieke agenda  zoals de massa boomkap en houtstook door te kunnen drukken.

 FvD, SP en Pvdd eisen middels hun moties ook dat de Provincie moet opkomen voor de inwoners en de natuur van Gelderland.  De verraders van Groen Links D66  VVD stemden echter  tegen >>> https://www.facebook.com/391365091610180/videos/504066403760522/

Wie bovendien gaat zoeken op internet zal zien dat Groen Links internationaal een totaal ander geluid laat horen. Op het podium van het Europees Parlement gaat de partij te keer tegen biomassa uit zogenaamde “pellets”, speciaal daarvoor gekapte geschredderde bomen en GL  zou dan alleen maar lokaal verzameld snoeihout als biomassa goedkeuren. Dat hele verhaal rammelt van alle kanten en klopt niet.

De top van Groen Links kwam steeds  met dezelfde onzinnige  klimaat propaganda en leugens  bij pers en media en bij Provinciale Staten aanzetten.  De geplande centrale van Veolia in Arnhem zou volgens Groen Links  snoeiafval verwerken.  Biomassa zou duurzaam zijn. Wie de technische informatie van de centrale van Veolia goed bekijkt leest dat er een constante aanvoer van “hoog kwaliteits” houtsnipper nodig is om de centrale te draaien, en niet de onregelmatige aanvoer van onzuivere gemixte biomassa of van snoeiafval . Houtsnippers van hoge kwaliteit komen uitsluitend van hele bomen die speciaal daarvoor  worden weggekapt. Als er slechts ongezonde omgekapte bomen en een beperkte hoeveelheid snoeiafval uit een straalvan 100 km word gebruikt,  waarom dan zulk een enorme grote biomassa-centrale bouwen? Groen Links liegt en bedriegt heel Nederland. Die bomen kunnen onmogelijk allemaal uit een straal van 100 km vandaan komen, los van het feit dat dit volkomen illegaal( Boswet en EU verdrag)  en zeer ongewenst is. Die bomen komen dus van de landelijke boomkap en van overzee, zoals uit Canada en de VS, waar zeer veel lokale bewoners protesteren tegen het opbranden van hun bossen in Nederland. Groen Links zegt hier tegen te zijn, maar deze leugenaars partij maakt het allemaal zoals in Arnhem mogelijk.

Onderstaande afbeelding toont waar  Ruttes Kartel en Groen Links mee bezig zijn, het verzieken en verpesten van het Gehele Nederlandse Leefklimaat zoals door massa-boomkap en ziekmakende  biomassa-Centrales!

 

Biomassa

Bron  Zaanstad Nieuws

Tankers lozen met goedkeuring van Rutte III elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal

Het stond in de landelijke kranten: Duitse Benzeentankers lozen kankerverwekkend gas terwijl ze over de Waal en de Rijn in Gelderland varen. De giftige benzeendamp wordt op de Waal de lucht ingeblazen, langs bewoonde gebieden.  Dergelijke uitstoot is de oorzaak van  kanker, genetische schade en miskramen. De uitstoot mag niet meer dan 1 milligram per kuub zijn, maar als een schip gaat ontgassen dan komt er wel 200.000 milligram per kuub vrij,  stellen deskundigen die de noodklok luiden wegens de giflozingen.

Rutte III GL de grootste ciriminele vervuilers van Nederland.

Groenlinks noemt het allemaal maar doemdenkerij en flauwekul.  Ze menen dat het drinkwater in Nederland  zoals in Arnhem zuiver is en dat er nergens Benzeen en  gifaslozingen plaatsvinden zoals in de Waal. Ontkennen, liegen en wegkijken en het land steeds erger vervuilen is volgens de experts alles wat ze kunnen. 

Professor Harry Geerlings van de Erasmus Universiteit toont glashelder aan dat GroenLinks liegt  en hij noemde  het varend ontgassen  ‘één van de grootste milieuproblemen van ons land’.

Rutte III  heeft zich nooit  druk gemaakt om de vervuiling van Nederland.  Ruttes Kartel en Groen Links laten de giflozingen al meer dan 12 jaar ongehinderd toe wegens deals die ook al eerder door de regeringen Balkenende, Lubbers en Kok werden  gesloten met Duitse Politici die de belangendienen van Multinationals die enorme hoeveelheden giftige stoffen zoals Benzeen en gifas  in Nederlandse rivieren lozen.

Het RIVM  bevestigde dat er sprake is van een zorgwekkende vergiftiging van de lucht  door Duitse Giftankers. Ruttes Kartel weigert echter de giflozingen te verbieden omdat Ruttes Kartel afspraken heeft met Merkels Elite te Berlijn waardoor een nationaal giflozing verbod pas in 2020 van kracht zou kunnen gaan. Rutte III en Groen Links  maken  zich dus al meer dan 12 jaar schuldig aan valse propaganda en het toestaan van de giflozingen en de vervuiling van Nederland met kankerverwekkende stoffen zoals Benzeen en andere troep door de Duitse Giftankers.

Twee miljoen Gelderlanders blootgesteld aan ziekmakend Benzeen

Opmerkelijk genoeg zijn er weinig politici die de ernst en de noodlottige gevolgen van Ruttes extreem wanbeleid inzien.  50Plus-Statenlid Marcel Bruins echter, heeft de Gelderse gedeputeerde staten  om opheldering gevraagd  over het ontgassen en  het uitblijven van handhaving.  “De  Waal  stroomt bijna 200 kilometer door onze provincie, dus dit gaat alle inwoners aan.” Bruins wil actie van de provincie.

Juristen van overkoepelende organisaties adviseren  de door Rutte gedoogde giflozingen wettelijk te verbieden en Rutte en zijn Kartel voor het Internationale Strafhof aan te klagen. Bovendien dienen ook de handhavende instanties en de havenbedrijven die de  illegale giflozingen al vele lange jaren jaren gedogen door het OM vervolgd te worden.

Limburg Vervuild door  Chemische Industrie

In Geleen te Limburg is een enorm groot vervuilende chemisch complex ter grote van  de stad Nijmegen gevestigd. Het staat bekend als  Dutch States Mines( DSM). Het is daar een en al vervuiling in Sittard-Geleen, met de hoogste uitstoot van broeikasgassen per vierkante meter van Limburg. Maastricht volgt met een kwart van de uitstoot van Sittard-Geleen. In Limburg waar  tot einde jaren 70 gigantische hoeveelheden kolen werden gewonnen, krijgt  een op de vier inwoners te maken met  Kanker. De verontreinigde bodem en lucht agv de voormalige Gigantische  Mijnindustrie zijn daarvan de oorzaak.

In 2019 zijn volgens het CBS de grootste vervuilers de industrie en elektriciteitsbedrijven met biomasssa-centrales en vuilverbrandings-bedrijven zoals het Amsterdamse AEB. In gemeenten waar dit soort  bedrijven die verboden hadden moeten worden, word de lucht dusdanig verziekt dat steeds meer mensen er ziek van worden en velen overlijden agv de luchtvervuiling.

Bij Chemiebedrijf Chemelot te Sittard-Geleen, is de CO2-uitstoot per vierkante meter vele malen hoger dan de door de EU vastgestelde uitstoot-limiet.

In de Gemeente Velsen is het beruchte bedrijf Tata Steel gevestigd in de omgeving waar  ook  een  erg vieze  elektriciteitscentrale gevestigd is.  Met goedkeuring van  Rutte en zijn corrupte katel  word daar al meer dan 12 jaar lang  ruim  208,4 kilogram per vierkante meter ziekmakende troep uitgestoten,  dat is 42 keer meer dan het landelijk gemiddelde.

Windmolens lekken dodelijk sf6 gas en leveren mijarden aan subsidies op door bedrog

windmill

Windmolens zijn de rotte windeieren van de groene klimaatmaffia.  Klimaatgekken en louche kletskousen zoals Rob Jetten(d66), MarcRutte(VVD), Ed Nijppels(VVD) en Jasser Klaver(Groen Links) doen allemaal alsof er gratis schone energie uit de lucht wordt gehaald maar de vreselijke details over windmolens  zijn inmiddels uitgelekt in alle media en die liegen er niet om:   “Windmolens blijken vervuilend en schadelijker voor Mens en Natuur te zijn en dan valt te vrezen in de ergste nachtmerrie”

Windmolens en schakelstations bevatten volgens de onderzoeken een extreem zwaar en schadelijk broeikasgas als isolatiemateriaal. Schakelstations zijn knooppunten in het hoogspanningsnet waarin verbinding kunnen worden aan- en uitgezet. Ook in het binnenste van windmolens wordt het giftige gas  gebruikt als smeermiddel (SF6 ) om het ririco te verkleinen op kortsluiting. De molens lekken jaarlijks honderden kilo’s daarvan in de atmosfeer zoals  Zwavelhexafluoride (SF6), dat al sinds de jaren 60  gebruikt word om schakelstations te isoleren. De regering Rutte en GL die tienduizenden extra windmolens met subsidie van de EU willen laten bouwen en plaatsen in Nederland en in de Noord Zee hebben de vreselijke vervuiling door de windmolens via valsheid in geschrifte en het begaan van ambtsmisdrijven volgens de klokkenluiders in de doofpot gestopt.

Windmolen turbines worden  gesmeerd met buitensporig veel minerale olie. Windmolen turbines lekken niet alleen dodelijk SF6 gas maar ook aanzienlijk veel olie in de bodem waar -in tegenstelling tot elke andere olielekkende installatie- geen oliedichte bekisting onder zit. De grond rond een windmolen is danook altijd op zijn minst zwaar vervuild net zoals het water dat door windmolens word vervuild in de Noord-Zee.

Om  de gelekte olie en ander vuil van de windmolen te verwijderen (ze blijven echt niet uit zichzelf wit genoeg om in het groene klimaat plaatje te passen), worden agressieve schoonmaakmiddelen met hoge druk over het oppervlak gespoten op tientallen meters hoogte  en dan verstuift het olie-schoonmaakmiddel mengsel door de wind tot honderden meters verderop.  Het groen, het graan op het veld eronder of ernaast word daardoor vergiftigd  met kankerverwekkende stoffen.

Windmolens zijn niet duurzaam, windmolens doden enorm veel vogels,vleermuizen en ontelbare insecten.  (zie https://www.youtube.com/watch?v=Ya_RWB94y_8 )

De documentatie over de enorme sterfte van vogels, vleermuizen en insecten door windmolens  kan je hier terugvinden: Over de vleermuizen: https://www.hln.be/wetenschap-planeet… https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf2017… Over insecten: https://docs.wind-watch.org/Interfere… https://www.thegwpf.com/new-study-ger… Over vogels https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikel… https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikel…

Hopelijk komt er ZSM een Europees verbod op de vreselijke houtstook biomassa energie en de vervuilende dodelijke windmolens en kunnen we snel een alternatief als duurzame energie vinden, dat goed is voor natuur en milieu als geheel!

Kees de Lange interviewt Fred Udo

Dr. Fred Udo is gepromoveerd in de kernfysica aan de Universiteit van Amsterdam en heeft als senior onderzoeker gewerkt aan grote experimenten in Geneve. Na zijn pensionering heeft hij gewerkt aan kritische analyses van windenergie. Een overzicht van zijn werk is gepubliceerd in Europhysics News en te vinden via: http://www.clepair.net/europhysics201… Op de website http://fredudo.home.xs4all.nl/Zwaaipa… staan veel publicaties over dit onderwerp. Windenergie  gaat in  het kader van het krankzinnige Klimaatakkoord minstens 53 miljard kosten, dat betekent; 500 Euro per jaar boven op Uw  energierekening.Over de nadelen van windenergie geeft hij lezingen, waaronder voor het Britse Lagerhuis en aansluitend voor de Engelse minister van Energie.

Nederland wordt langzaam vergiftigd door windmolens: in het binnenwerk van windmolens wordt het broeikasgas zwavelhexafluoride gebruikt, of SF6, om het risico op kortsluiting te verkleinen. Het zit ook in trafohuisjes en in midden- en hoogspanningsstations. Dat spul lekt per jaar “echter alleen al in ons land honderden kilo’s de atmosfeer in”, schrijft de Tele. En: “Een SF6-molecuul is 23.000 maal zo zwaar als een CO2-molecuul en blijft duizenden jaren actief.

Jaarlijks lekken alleen al in ons land honderden kilo’s dodelijk gas vande windmolens de lucht in. Een SF6-molecuul is 23.000 keer zo zwaar als een CO2-molecuul en blijft duizenden jaren actief.  Producenten van de schakelapparatuur en windmolens bevestigden het gebruik van SF6 en dat er geen wet is die de aanwending van olie of  SF6 verbied. Dat komt volgens de klokkenluiders agv de corruptie binnen de EU en valsheid in geschrifte door de regering Rutte III en GL

“Door leugens, corruptie en valsheid in geschrifte bij de gehele EU (Merkels GROKO en Multinationals) en bij de regering Rutte III en GL  komt de giftige stof SF6 niet voor in het klimaatakkoord, ondanks dat tientallen jaren geleden al  geconstateerd en geeist werd door wetenschappers en politici dat SF6 met alle middelen bestreden en verboden moest worden. “

“Het KNMI  heeft de SF6-concentratie in de atmosfeer in opdracht van het kartel van Marc Rutte niet gemeten.  De Nederlandse Emissie Autoriteit houdt er ook  evenals RIVM agv omkoping en wanbeleid van de regering Rutte geen enkel toezicht op.”

De  metalen (koper, staal, aluminium) worden vervaardigd in hoogovens die op voornamelijk steenkool draaien. Het molen interieur bestaat deels uit uit kunststoffen die van minerale olie gemaakt zijn. De vervuilende fabricage van magneten  zoals van neodymium word door corruptie nadrukkelijk buiten het zicht van de milieudiscussie gehouden  zoals de vervuilende en gevaarlijke winning van stoffen zoals cobalt inAfrikaanse wingebieden.  Partijen zoals  Groen Links wiens Elite  miljarden binnen slepen aan subsidies voor windmolens, stoppen de ware feiten  in de doofpot zoals door het verkonigen van klimaatleugens, en door het inhuren van omgekochte wetenschappers en door het laten plegen van fraude en valsheid in geschrifte en het achterhouden van onderzoek rapporten.

Nog veel meer vervuiling

SF6 is niet 23.000 keer zo zwaar als CO2, maar heeft een 23.000 keer hoger broeikas potentieel als CO2. Dat is wel even wat anders en ook veel erger.

De enorme gevaren van SF6 waarvan het gebruik wordt teruggedrongen, verboden en zelfs beboet,  werd door bedrog niet benoemd  in het Klimaatakkoord dat pleit voor meer windmolenparken op land en zee, met molens die vol zitten met het giftige broeikasgas.  Nederland word door de Regering Rutte en GL Bedrogen !

De vervuiling komt ook door Neodymium-magneten die in windmolens worden toegepast. Dit spul wordt ondermeer in China en Mongolië gewonnen, ver uit het zicht van Europa. Hele gebieden zijn daar in feite vergiftigd en onbewoonbaar. Om zo’n molen te maken is een heel samenraapsel van uitermate, voor het milieu, schadelijke stoffen nodig. Voordat de balans doorslaat dat een windmolen gaat bijdragen aan een ‘groenere’ planeet is deze al lang voorbij zijn levensduur. Regelrechte Waanzin.

SF6 heeft een ‘global warming potential’ van 24000. Dat betekent dat het de aarde 24000x sneller doet opwarmen dan CO2. Bovendien tast SF6 de ozonlaag aan.

Naast de lekkages van schadelijk SF6 gas kan men per windmolen op zee rekenen op 1250 ton  afval. (na plus minus 20 jaar)  Dat zijn minimaal 60/ 70 vrachtwagens afval. Buiten het feit dat die rommel nog uit zee moet worden gedregd en getransporteerd. En dit geschied dan 22.000 keer in de Noordzee.

De betonnen fundering van een molen heeft een schadelijke  impact op het milieu omdat dez productie gigantisch slecht is voor het milieu qua energie om te maken. Nog erger dan staal. Ter vergelijking.. in een (1) electriciteitscentrale zit voor zon 200 windparken aan beton.

Het onderhoud vindt plaats door werknemers die brandstoffen tanken om er te komen. Het metaal voor de bekabeling komt uit vervuilende hoogovens. Er word veel kopererts gebruikt en dat vervuilt bij de winning zo erg  dat er in de verre omtrek van de mijnen (vaak dagbouw) geen onvervuilde postcodes meer bestaan. Er zit kunststof om de kabels heen die van aardolie gemaakt wordt.

Vrijwel niets uit een windmolen turbine kan en word  gerecycled  omdat het restant technisch te gespecialiseerd is om ergens anders voor te gebruiken. De volgende generaties windmolens gebruiken nieuwe  technieken die daarop niet aansluiten.  Bijna de hele windmolen wordt verbrand en omgesmolten, nadat het monster voor de tweede keer in transporteerbare onderdelen werd rondgereden.

Transport van de behuizing en de rotorbladen vereist speciaal vervoer, er zijn vaak minstens vier voertuigen onderweg om een enkel stuk rotorblad af te leveren. De plaatsing van een enkele windmolen kost naast de manuren, grondstoffen, vervuiling en veroorzaakte schaarste ook economische schade tijdens dat vervoer.

Een enkele trailer met een rotorblad wordt vergezeld van minstens twee (vaak vier) begeleidende voertuigen, terwijl via een snelweg wordt gereden waarop het verkeer min of meer tot stilstand komt. Eenmaal van de snelweg af, moet soms een boom wijken om een bocht te kunnen maken. Het gewicht van deze transporten gaat de specificaties van veel lokale wegen te boven, als er zes (met één blad doet hij het niet en ze moeten minstens een meter of 30 hoog hangen) van dergelijke transporten de straat door zijn is het vaak tijd voor nieuwe riolering, glasvezel, elektriciteitskabel  en andere voorzieningen. Dat wordt gedaan door verschillende ploegen die geen van allen elektrisch komen aanrijden.

De efficiëntste windmolens zetten ongeveer 30% van de opgewekte energie om in bruikbare netspanning. Iedere andere energiebron met een dergelijk bedroevende opbrengst zou worden afgeschreven. Een paard levert een hogere energieopbrengst per kilo koolhydraten. Het rendement van windenergie bestaat vooral tussen de oren van de louch exploitanten die weten hoeveel subsidie een KWh oplevert. Daarom verspreiden windmolens zich als de pest wegens de subsidies.

WINDMOLENS STILGELEGD WEGENS Subsidie CORRUPTIE

Als er meer wind is en meer energieproductie is dan de vraag, worden windmolens met de bosjes gewoonweg uitgezet. Dat aan- en uitzetten kost wederom extra energie( schakelhuizen) en werkt vervuilend en jaagt ook nog eens de kosten op.  Klokkenluiders melden dat talrijke windmolens in Nederland  al jarenlang  met opzet vaak worden stilgezet, omdat er meer geld valt te verdienen aan hoger belaste energie uit aardgascentrales en omdat het zogenaamde tekort  een verzonnen reden is om meer subsidies binnen te slepen voor de bouw van extra veel nieuwe windmolenparken.

En dan de allergrootste waanzin van Rutte III  en Klaver van GL   is dat Nederlanders van het aardgas naar elektriciteit moeten overschakelen, terwijl de gehele infrastructuur die aangelegd is voor het transport van aardgas, zomaar gebruikt kan worden voor waterstofgas; maar nee.. degenen die hopen geld zullen verdienen aan de omslag van aardgas naar elektriciteit cq warmtepompen, cq windmolens, cq zonneparken etc zijnuit blind egoisme  tegen de waterstoftransitie , simpel omdat daarmee weinig te verdienen valt.

Klimaatakkoord vervalsing Rutte Nijppels  SF6

SF6 wordt in het klimaatakkoord niet genoemd, terwijl het in 1992 in de Kyoto-akkoorden al benoemd werd als één van de zes te bestrijden broeikasgassen. [Link]
2. De EU verbood het spul in 2014 als vulling voor tennisballen, schoenzolen en bij dubbel glas. [Link][Paper]
3. KNMI en de Emissie Autoriteit meten geen FS6 in de Nederlandse lucht, lekkages worden niet opgespoord door het RIVM, op zelf ingediende meldingen staan geen sancties (in andere landen wel). [Tele]

4. De BBC berichtte het  “dirty little secret” van de duurzaamheidsindustrie, op basis van twee onderzoeken over “the most powerful greenhouse gas known to humanity”, maar dat werd door niemand in Nederland opgepikt. “Leaks of the little-known gas in the UK and the rest of the EU in 2017 were the equivalent of putting an extra 1.3 million cars on the road.”

Kernenergie is volgens de wetenschap de voordeligste en veiligste manier om stroom op te wekken.  Er vallen in het VK jaarlijks ongeveer 15 doden die verband houden met commercieel geëxploiteerde windmolens (http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf). Met de toename van het aantal windmolens, zullen  meer  mensen overlijden agv de vervuiling door windmolens die ook de dood van miljarden insecten veroorzaken en van miljoenen vogels door de wiekenklappen.

De Duitse wetenschapper Franz Trieb toont het verband aan tussen windmolens en massale insectensterfte.(www.dlr.de/content/de/artikel/news/20…)  Met die lelijke ellendige vervuilende windmolens lijkt het erop dat we het paard van Troje binnen hebben gehaald. En dat terwijl er een schoon, veilig en betaalbaar alternatief bestaat waarmee 7 miljard mensen van energie kunnen worden voorzien: Thorium aangedreven kernenergie. Maar dat is een vies woord hè, kernenergie. Daar schieten  de leugenaars  Rutte  Nijppels Jetten en Klaver van in een panische kramp.

Kernenergie is veiliger. Er zijn spectaculaire ongelukken geweest (Tsjernobyl, Fukushima) en minder spectaculaire (Sellafield, Three Mile Island) waaruit het idee is ontstaan dat het risico van kernenergie te groot is. Er vielen in Tsjernobyl 65 doden, in Fukushima waren dat er 2.  Geschat wordt dat zo’n 4000 mensen eerder zullen overlijden als gevolg van het ongeluk in Tsjernobyl. De geschatte gezondheidsschade van windmolens, hoogovens en verkeer zitten ook niet in de cijfers over windmolens.

Het bouwen van kerncentrales is niet milieuvriendelijk, maar vervuilender dan een windmolen is Kernenergie absoluut niet. Kleine kerncentrales (tot 30MW) zijn veel goedkoper en aanzienlijk veiliger en beter controleerbaar en  en is geen dure en vervuilende opslag van accu’s nodig omdat de benodigde energie altijd beschikbaar is. Er zijn tientallen ontwerpen beschikbaar. Er zijn zelfs 3MW centrales die in -een deel van- een stad het licht aan houden. Deze ontwerpen zijn uitvoerig getest en een kleine centrale is voor relatief weinig geld beschikbaar. Het is een kwestie van nadenken in plaats van groenkalken.

5G en massa boomkap

Massa’s bomen, duizenden hectares wonderschone bossen, worden tegen alle dringende adviezen in weggekapt door Rutte III om te versnipperen in de minstens 20 procent meer vervuilende biomassa verbrandings-ovens en in de steden en langs wegen kapt Rutte III volgens deskundigen stap voor stap met allerlei valse argumenten bomen om plaats te maken voor het uit te rollen 5g- zendmasten netwerk. Gezien de dringende waarschuwingen van geleerden van over de hele wereld, is het dan ook noodzakelijk om het kartel van Rutte en de uitrol van 5G, omdat er veel te veel risico’s zijn, per direct met alle beschikbare middelen zoals staking , demonstraties, en de inschakeling van Volks Bescherming Burgerwachten, en via strafrechtprocedures te stoppen.

Met de voorbeeldbrieven van de stichting Stralings Arm Nederland (SAN) kan je zowel gemeenteraadsleden aansprakelijk stellen en hen zich laten realiseren dat het gezondheidsrisico waarmee zij burgers opzadelen op hen persoonlijk verhaald zal worden. De leden stel je met de brief hoofdelijk aansprakelijk.

(volgens art. 6:162 BW voor hun eventuele goedkeuring van de (toekomstige) aanleg van het mobiele telecommunicatienetwerk 5G.)

Hetzelfde geldt voor telecomaanbieders. Door de publicaties van het Appeal en het Bio-initiative rapport kunnen zij weten van de gezondheidsrisico’s. Het toebrengen van opzettelijke schade is strafbaar (volgens. art. 53SR) en is daarnaast ook een onrechtmatige daad. (vervolgbaar in het Civiel Recht via art. 6:162 BW.)

Iedereen met een mobiel abonnement kan zijn provider aansprakelijk stellen voor de gevolgen van 5G, dat in het najaar van 2019 over Nederland zal worden uitgerold. Ook hier levert de SAN een brief als voorbeeld.

Tip: Volg de VN Conventie over de Rechten van het kind en informeer iedereen die u kent over de gezondheidsrisico’s van radio frequente straling en waarom 5G wegens de schadelijke gevolgen verboden dient te worden. Samenvattend zijn dit de argumenten (lees de volledige oproep hier) tegen 5G.

Ziek door straling?

Met 5G (4G+/ gigantisch goed telecom  zal het percentage dat stralingsgevoelig is en ziek word sterk toenemen.

Elektrostress is een milieu aandoening en beslist geen onzin. De meetspecialisten van Vemes komen al jaren bij mensen die last hebben van elektrostress. o.a. door de straling van mobieltjes, Wifi, Dect telefoon, maar ook van de elektrische installatie en apparaten in de woning. Het gaat volgens een Zweeds onderzoek in 2009 en een Nederlands onderzoek door Kantar in 2016 om ong. 3% van de bevolking, in Nederland is dat een half miljoen personen.  De telecomindustrie, overheid en andere organisaties die miljarden aan straling verdienen vormen een van de machtigste economische partijen enbedreigingenvan de Volksgezondheid . Zij  liegen dat de straling ver beneden de vigerende limieten liggen. De limieten werden door de ICNIRP, (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)  opgesteld  en betreffen de z.g. thermische effecten. Ze zijn in 1999 opgesteld door metingen in water. De temperatuur mocht in 6 minuten niet meer dan 1 graad Celsius stijgen.  De telecom lobby heeft via omkoping  geregeld dat overheden de ICNIRP-richtlijnen hanteren en dat ze hun antennemasten tot 5 meter boven het dak overal vergunningsvrij mogen opstellen. Veel masten staan inde praktijk  veel  dichterij.

De ICNIRP-richtlijnen zijn in feite geen deugdelijke normen, maar de telecom lobby is ijverig bezig die om te zetten in wettelijke normen.  Nu is de mens geen bak water, maar een bio-elektrisch wezen met ongeveer 150.000 km aan zenuwbanen in het perifere zenuwstelsel. Het aantal lichaamscellen is ong. 2 miljoen miljard. Het aantal neuronen of hersencellen in ons brein is ong. 100 miljard. Elk neuron is elektrisch verbonden met gemiddeld 10.000 andere. Subtiele elektrische stroompjes zorgen voor het waarnemen en bewegen van het lichaam en de interactie tussen cellen. Elektromagnetische velden oefenen daar grote invloed op uit en bovendien bevinden wij ons niet 6 minuten maar ononderbroken in de  schadelijke straling. Het is nog onbekend wat dat over langere termijn zal gaan doen. De telecomindustrie slaat hetzelfde pad in als dat met asbest, tabak, lood in benzine en verf, DDT, Röntgenstraling en talloze kankerverwekkende foute medicijnen en chemicaliën. In de praktijk blijkt dat veel mensen last hebben of ziek worden bij veel lagere veldsterktes dan de limieten in de ICNIRP-richtlijnen.

De SBM-2015 richtlijnen zijn  echter wel voortgekomen uit een groot aantal ervaringen uit de praktijk en die geven een beter houvast als het om de bescherming van de gezondheid gaat. Vanenige controle door de overheid is echter geenenkele sprake waarmee het gevaar op een pandemie aan stralingsziekte niet uitgesloten word.

Het is de staatsecretaris van Economische zaken en niet van Volksgezondheid die dat regelt.  Rutte III  voert eenlevensgevaarlijk wanbeleid. Er moet een landelijke dekking komen van 98% en gemeentes zijn verplicht om al hun lantaarnpalen en alle andere straatmeubilair ter beschikking te stellen aan de telecom endaaruit blijkt dat Rutte III totaal verkeerd  bezig is, de wet omzijlt en levensgevaarlijk bezig is.

Ondanks protesten dat geen enkel onderzoek garandeert dat 5G volkomen veilig is gaat de uitrol van 5G, zonder dat voorzorgsmaatregelen getroffen worden, gewoon door. Wij, burgers, worden daarmee het slachtoffer van totaal onverantwoord gevaarlijk levensbedreigend beleid.  De telecom zegt geruststellend dat 5G niet verder dan de huid komt maar de huid is  het grootste orgaan van de mens met vele functies waaronder de aanmaak van hormonen. De huid zit vol met receptoren die via zenuwbanen en bloedvaten verbonden zijn met de rest van het lichaam.  Het is inmiddels bekend dat mobiele zendmaststraling het DNA beschadigd  en dat 5G tal van nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid.

Het grote gevaar van de antennes, de zogenaamde phased array-antennes, is zeer verontrustend omdat deze straling nog veel dieper het menselijk lichaam binnen dringt dan de veronderstellingen waarop de blootstellingslimieten van de FCC werden gebaseerd. Het gevaar werd aaangetoond door Dr. Richard Albanese van Brooks Air Force Base en gepubliceerd in Microwave News in 2002. Als een elektromagnetisch veld het lichaam binnendringt, veroorzaakt dit ladingen en stromen vloeien maar wanneer extreem korte elektromagnetische pulsen het lichaam binnenkomen, dan worden de bewegende ladingen zelf  kleine antennes die het elektromagnetische veld opnieuw uitstralen en nog dieper het lichaam in sturen met alle mogelijke sc hadelijke gevolgen van dien. Deze opnieuw uitgestraalde golven worden Brillouin-voorlopers genoemd en die worden significant wanneer de kracht of de fase van de golven snel genoeg verandert. Samengevat  betekent dit dat de geruststelling dat millimetergolven te kort zouden zijn om ver in het lichaam door te dringen  beslist niet klopt en dat de straling significant gevaarlijk is voor de mens en al het leven op aarde.

De corrupte regering Rutte veroorzaakt ism GL vervuiling, dood en verderf.

Conclusie: Rutte III GL is een walgelijke misdaadbende en alle verantwoordelijken zoals de landverrader Rutte  dienen oneervol te worden ontslagen en berecht. Zowel de afvalverbrandingsinstallaties, de onduurzame vervuilende Windmolens  en de vervuilende biomassa-centrales en 5G dienen allemaal omwille de Volksgezondheid verboden  te worden.


De mens kan niet overleven zonder bomen

red de bomen

Overstromingen

Bomen reduceren het totaal aantal liters water door bodemopname waardoor een overstroming minder schade veroorzaakt en sneller wordt opgenomen door de bodem. Tevens remt een flink bos veel water af in snelheid en hoeveelheid.

Opwarming

Bomen koelen op 2 manieren. Door water te verdampen uit hun bladeren en door schaduw wat oppervlakte temperatuur reduceert. In een Bos is het dan ook altijd VEEL koeler dan in een stad met alleen gebouwen.

Grond Erosie en Verwering

(Verzakkingen grond onder huizen en bodemsamestelling)Bomen zorgen dat er minder erosie en verwering plaats vind in de grond door de complexe wortel systemen die de bodem versterkt en zodoende verzakkingen reduceert.

Co2 en luchtvervuilings

Bomen nemen Co2 op en filteren de lucht deels van vervuiling

Gezondheid

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bomen / het bos / de natuur de hartslag en bloeddruk kunnen reguleren, en men kan ontspannen in relatie tot hersen golf patronen. Ook wordt het bos in de psychologie toegepast als heling voor mensen met depressie. stuurd.

Geluid

Bomen dempen geluid door hun bladeren waardoor geluiden zachter worden. In een stad is het dan ook een hels kabaal. In dorpjes met veel bomen en in het bos is dat een hele andere geluidervaring.

Sociaal

Bomen met bankjes eronder zijn veel aanlokkelijker en aangenamer (groen helpt het oog te ontspannen) dan een kaal plein in een stad met wat bankjes.

Dieren

Wilde dieren leven in de Natuur. Zonder bossen krijgen we dus een NOG LAGERE biologische diversiteit, wat uiteindelijk ook schadelijk voor is voor de men. Ook huisdieren hebben het bos nodig ter ontspanning en voor hun psyche.

Bossen maken de aarde en het klimaat leefbaar. Zonder bomen is er geen biodiversiteit en geen leven op aarde mogelijk. Elke boom vertelt een apart verhaal en elk oud bos is een blauwdruk voor een gezonde menselijke samenleving; niet homogeen, maar divers en van  onschatbaar levensbelang voor het voortbestaan van alles dat leeft en bloeit op onze aarde.

Bomen zijn van onschatbare waarde. Zonder bomen kan er geen leven bestaan op aarde

belang van bomen

boomkap en houtstook biomassa is zeer slecht voor flora en fauna

boomkap en houtstook biomassa is zeer slecht voor flora en fauna

De kopstukken van Rutte III en Groenlinks dienen oneervol ontslagen, aangeklaagd en berecht te worden zoals door  het Internationale Strafhof. Immers, Nederland, is volgens artikel 191 van het verdrag van Rome verplicht tot het behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, en de bescherming van de gezondheid van de mens, en Rutte III en Groen Links schenden het verdrag door hun volstrekte wanbeleid van vervuiling en natuurvernietiging.

Stop de massa bomenkap! en de Vervuilende Biomassa-centrales

 • In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen gekapt, om te verstoken in vervuilende ziekmakende fijnstof, roet en co2 uitstotende bio-energie centrales. Dit is in strijd met onze grondwet, het Akkoord van Parijs, en met artikel 191(1) van het EU verdrag. De massa bomenkap is zeer slecht voor mens en dier en moet dan ook gestopt worden! Alle bomen moeten behouden blijven ! De Europese SDK Subsidie op biomassa moet stoppen ! Teken en deel a.u.b. de petitie: Stop de massale bomen kap, voor een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid en een betere toekomst voor ons, en de komende generaties!

De Provincie Overijssel kapt olv Rutte III met subsidie  150 hectare aan onvervangbaar natuurbos op de Lemelerberg bij Ommen.

Wegens de schadelijke gevolgen voor de Volksgezondheid agv de kap en het verbranden van het gekapte hout in absoluut niet duurzame en vervuilende  biomassa-centrales die tot viermaal zoveel  co2,  longkanker veroorzakend fijnstof en tal van andere schadelijke gassen uitstoten(dan gascentrales), moet de kap en houtstook per direct verboden worden.

Er zijn  nog veel meer grondige redenen waarom de kap ZSM moet stoppen.

De Kap moet stoppen omdat:

 • Omdat het kapbeleid en het verstoken van het gekapte hout in vervuilende biomassa-centrales onrechtmatig is en zeer  schadelijk voor het Leefklimaat, Volksgezondheid
 • Omdat in Het Klimaatakkoord en in de EU wetten bepaald is de CO2 uitstoot moet worden gereduceerd en het leefklimaat schoner moet worden gemaakt. Kappen en verstoken betekent alsmaar meer co2 uitstoot en dat is  illegaal.
 • De Natura2000/PAS-plannen voor de Lemelerberg, gericht op economische groei, en rigoureuze ontbossing en verbinding van een natuurgebied, leveren géén positieve bijdrage aan de oplossing van de biodiversiteitsproblemen.
 • Dat Landschap Overijssel ingaat tegen wetsartikel 4.4.2.D, wat strafbaar is. (verarming grond)
 • De overheid de kap buiten de inspraak heeft gehouden door te kiezen voor een melding in het kader van de Boswet. Hiertegen kunnen bewoners geen bezwaar maken.
 • Omdat er ook geen vervangend bosgebied wordt aangekocht of herplant.
 • Heide en stuifzand, die het bos vervangen, géén origineel Hollands landschap is, en veel minder variëteit levert dan combinatie bos/heide.
 • Toeristen in deze omgeving wegblijven waardoor veel bedrijven inkomsten zullen verliezen, dus economische belangen door deze rigoureuze ingrepen juist verdwijnen.

 De Provincie Overijssel word daarom dringend verzocht !

Direct te stoppen ! met het kappen van 150 hectare bos in het natuurgebied Lemelerberg

Het huidige natuurgebied te behouden.

Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden dringend verzocht om een reflectieperiode / kappauze in te voeren, (van ±4 jaar) om het VN-rapport nadrukkelijk in hun beleid te betrekken, en om met nieuwe oplossingen te komen.

Rutte III schend willens en wetens   de Wet Natuurbescherming. Rutte III  schend  ook alle andere Verdragen  zoals de Europese verdragen mbt het Klimaat en het bevorderen van de  Volksgezondheid en Rutte  III schend willens en wetens het Verdrag van Kyoto en het Verdrag van Parijs. Rutte III schend alle verdragen en doet alsof er niets aan de hand is.

Bomen: zijn een uitermate belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar Rutte III ontbost Nederland sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB), Natuurmonumenten en andere natuurbeheerders die volgens klokkenluiders door corruptie zijn besmet, brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen en wetten voor duurzaam bosbeheer.

Ondanks het feit dat de massale bomenkap in strijd is met de Boswet, en de Europese Verdragen en het Klimaatverdrag van Kyoto en het Verdrag van Parijs, worden in Europa honderd duizenden hectares bos uit blinde hebzucht door Merkels Elite en de krankzinnige globalisten zoals Rutte en zijn corrupte kartel weggekapt.

Marc Rutte, is ondanks  dringende adviezen van duizenden wetenschappers met zijn partijkartel begonnen met het uitrollen van het gevaarlijke 5g mobiele netwerk. Rutte meent dat hij samen met de elites van Merkel en Macron de baas is over het Europese Volk. Rutte meent dat hij de burgers  eindeloos kan blijven voorliegen en opzadelen met steeds hogere belastingen en  een waanzinnig duur pakket aan onzinnige en ongewenste wetten in het kader van het Woekerwinst Klimaatplan dat gebaseerd is op het doemdenk-scenario van een naderende ondergang van de wereld als gevolg van CO2, het wegsmelten van de poolkappen en een in rap tempo stijgende zeespiegel agv Globale Klimaat-opwarming, die het gevolg zou zijn van “fatale CO2- uitstoot door de mens”.

Er bestaat geen enkel maatschappelijk draagvlak voor Ruttes beleid zoals de massale bomenkap en vele andere door Rutte III en door de EU bedachte krankzinnige wetten. Uit de  enquêtes, blijkt dat maar liefst  97% van de ondervraagden tegen Ruttes massa bomenkap is.

Rutte en de VVD  beloofden dat voor elke gekapte boom een nieuwe zou worden aangeplant maar die belofte van de VVD-ers om aan herbeplanting te doen werd niet nagekomen.  Tienduizenden bomen van veertig tot tachtig jaar oud werden namelijk weggekapt en daar kwamen slechts een paar jonge boompjes voor terug.

Klimaat hysterici zoals Jesse Klaver van GroenLinks en Rob Jetten van D66 verklaarden ijskoud dat 97 procent van alle wetenschappers het eens zouden zijn met hun stelling dat er sprake is van een snellere en Catastrofale Globale Klimaat-opwarming als gevolg van CO2- uitstoot door de mens. Zij verzinnen werkelijk van alles dat niet juist of niet  onderbouwd is met feiten, om de kiezers te misleiden en verdeeldheid te zaaien en in de ontstane chaos samen met premier Rutte en het Kartel forse belastingverhogingen te kunnen doorvoeren. Het Kartel waaronder veel aandeelhouders van Multinationals handelt daarmee uit eigenbelang en egoisme.  Als gevolg van het wanbeleid door de regering Rutte word Nederland als een van de meest dichtbevolkte en meest vervuilde landen van de wereld, steeds erger vervuid door Multinationals en door de smerige uitstoot van de door Rutte III  en de EU gesubsidieerde bio-massa centrales

VEEL EXTRA BOS NODIG VOOR REDDING KLIMAAT

Tree-Cover-World-Map-ETH

Hoeveel land is er wereldwijd beschikbaar voor extra bossen en hoeveel CO2 kan hierdoor terug uit de atmosfeer opgenomen worden? Antwoord: 2/3e van de 300 miljard ton koolstof die als gevolg van menselijke activiteit sinds de industriële revolutie in de atmosfeer is vrijgegeven (0,9 miljard hectare grond voldoet aan het criterium dat ze niet door mensen worden gebruikt. Dit betekent dat er momenteel een gebied van de grootte van de VS beschikbaar is voor boomherstel).

According to Prof. Thomas Crowther, co-author of the study and founder of the Crowther Lab at ETH Zurich: “We all knew that restoring forests could play a part in tackling climate change, but we didn’t really know how big the impact would be. Our study shows clearly that forest restoration is the best climate change solution available today. But we must act quickly, as new forests will take decades to mature and achieve their full potential as a source of natural carbon storage.”

Details : De onderzoekers berekenden dat het land van de aarde onder de huidige klimatologische omstandigheden 4,4 miljard hectare aan continue boombedekking kan ondersteunen. Dat is 1,6 miljard meer dan de huidige 2,8 miljard hectare. Van deze 1,6 miljard hectare voldoet 0,9 miljard hectare aan het criterium dat ze niet door mensen worden gebruikt. Dit betekent dat er momenteel een gebied van de grootte van de VS beschikbaar is voor boomherstel. Eenmaal volwassen, kunnen deze nieuwe bossen 205 miljard ton koolstof opslaan: ongeveer tweederde van de 300 miljard ton koolstof die als gevolg van menselijke activiteit sinds de industriële revolutie in de atmosfeer is vrijgegeven. https://www.goodnewsnetwork.org/how-many-trees-to-plant-to-stop-climate-crisis/?fbclid=IwAR1ZKvdRCmnfjBJ0A34OTVi4LuTSV3w4GsOj8Neb3tPwu-RuwHAyE5fTB_0

Co-oprichter van Greenpeace, Patrick Moore verklaart:

Er is geen sprake van een Globale Klimaatcrisis”

Volgens hoogleraren en professoren op het gebied van het Klimaat en Ecologie zoals ook volgens de co-oprichter van Greenpeace, Patrick Moore is er absoluut geen sprake van een Globale Klimaatcrisis of gevaarlijke Globale Opwarming en ook niet van een naderende wereldramp agv de uitstoot van CO2 door de mens.

Een 1000 keer belangrijker enorm probleem, het echte probleem, is de toenemende vervuiling zoals door Multinationals

Nederland is volgens de EU-commissie het meest dichtbevolkte en het meest vervuilde land van de EU agv de toenemende uitstoot van fossiele afvalgassen en broeikasgassen zoals van kolen, benzine en diesel en agv de vervuiling door het lozen van chemische troep en kankerverwekkend industrieel afval in de bodem, de lucht en de rivieren door met name Multinationals.

Vrijwel geen een politicus in Nederland stelt de enorme vervuiling en de extreem hoge sterfte agv Kanker in Nederland agv de vervuiling van de bodem, de lucht en de rivieren door Multinationals, aan de orde en de afval en giflozingen zoals in de Maas, de Rijn en de Waal, afkomstig uit het zwaar vervuilende Duitse Roergebied. De waardeloze regering Rutte III weigert muurvast ondanks zeer dringende verzoeken van natuurwetenschappers, gezondheidsorganisaties en ondanks de oproepen van de EU-commissie om ook maar iets te doen om het meest vervuilde land van de gehele EU, dat is Nederland, door een pakket aan noodzakelijke wetten, gezonder te maken.

Diemen bedreigd door enorme biomassa vervuiling

Alleen al voor de geplande biomassacentrale in Diemen is meer biomassa nodig dan Staatsbosbeheer aan weggekapte bomen kan leveren. De verbranding van vaste biomassa veroorzaakt veel meer CO2-en kankerverwekkende uitstoot, voor dezelfde hoeveelheid energie, dan de verbranding van het duurzame schone gasl. Omdat het decennia duurt voordat de koolstof uit een boom die verbrand wordt weer is opgenomen door een nieuwe boom, verergert het verbranden van hout het klimaatprobleem en dat betekent dat steeds meer mensen agv de uitstoot ziek worden en steeds meer mensen agv longkanker overlijden.  In een circulaire economie moet biomassa  allereerst ingezet worden als voedsel of voedingsstof, daarna als grondstof en pas in laatste instantie als brandstof. Wat Rutte III doet is niets anders dan biomassa inzetten als verdienmodel en dat is dodelijk en gaat ten koste van de gezondheid van de Nederlanders

Bodem onvruchtbaar agv kap

Er blijven na de kap veel te weinig gekapte bomen achter in het bos om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. Nederland importeert veen als potgrond, terwijl we daarvoor ook binnenlands groenafval en snoeihout moeten gebruiken. Al het onvervangbare bos word weggekapt  door Rutte III  en linea recta afgevoerd naar de vuile biomassacentrales, die er de hoogste prijs voor kunnen bieden. Dat komt door de EU en overheidssubsidies voor bio-energie. De verbranding van biomassa veroorzaakt vier keer zoveel luchtvervuiling dan de verbranding van aardgas. De aantasting van de luchtkwaliteit is een zeer ernstig probleem, ook bij  particuliere houtstook, omdat de verbranding deels onvolledig is. Ook grote biomassacentrales met filters op de schoorstenen leveren enorme problemen en een niet te overziene schade voor de Volksgezondheid op, vanwege de hoeveelheid biomassa en allerhande andere troep die zonder controle door de schuld van  Rutte III en GL verstookt wordt. Van enige controle, preventie en toezicht is geen sprake want Rutte en de VVD laten de vervuilende biomassa-centrales ongestoord hun dodelijke werk doen, puur voor de winst.

Bodem in Regio Twente vergiftigd met 220 miljoen liter afvalwater

Een enorme lekkage van chemisch afvalwater in Emlichheim is de oorzaak van de  vergiftiging van het bodemwater  in de regio Twente. Gaswinbedrijf Wintershall DEA kwam er  in het voorjaar van 2019 achter dat gedurende vier jaar 220 miljoen liter afvalwater is weggelekt in de diepe bodem onder Emlichheim.

In Noordoost-Twente wordt net als in Emlichheim afvalwater geïnjecteerd in leeg geproduceerde gasvelden onder meer onder Mander, Ootmarsum, Tubbergen, Rossum en Oldenzaal. Het Nederlandse afvalwater wordt NIET gezuiverd voordat het wordt geïnjecteerd, waardoor  enorme hoeveelheden chemisch afval in de bodem naar de  drinkwater bronnen lekken

In Duitsland wordt het water gezuiverd en opnieuw gebruikt in het winningsproces. Het overgebleven en sterk geconcentreerde chemische afvalwater zou in de diepe bodem worden geïnjecteerd. Maar de buis waardoor het chemische water naar beneden moest worden gepompt is halverwege lek geraakt waardoor het afvalwater terecht komt in de kwetsbare bodemlagen.

Al enige tijd worden er bevingen waargenomen in de diepe bodem. De NAM, heeft het betreffende bedrijf SodM en  omwonenden in ruil voor een fors bedrag verleid om een contract te tekenen waarin zij geheimhouding hebben beloofd. NAM beweert dat hun werkwijze  niet gevaarlijk is. Burgercomité Stop Afvalwater Twente wil opheldering en weten waarom geheimhouding nodig is. “Of gebeuren er daar dingen die anderen beter niet te weten kunnen komen?..”

Burgercomité Stop Afvalwater Twente is zeer ongerust over het Twentse afvalwater. Gaswinbedrijf Wintershall DEA werd in de afgelopen jaren nooit door Nederlandse Overheid gecontroleerd of de inhoudelijke samenstelling van  het geïnjecteerde water voldoet aan de wettelijke normen net zoals het Nederlands afvalwater.  Volgens de NAM is zuiveren van afvalwater erg kostbaar en de goedkoopste manier is om dat vieze ziekmakende water in de diepe bodem te injecteren. De regering Rutte laat dus zomaar toe dat miljoenen liters ongecontroleerd afvalwater de bodem in worden gepompt zonder enige controle met alle risicos van dien voor de bevolking!

Er werden wel enkele rapporten gemaakt door NAM maar  de actiegroeperingen denken dat die niet volledig zijn en niet deugen. Er was geencontrole en niemand  behalve de NAM weet  wat er allemaal nog meer met de  220 miljoen liter afvalwater in de bodem is gelekt aan  kankerverwekkend chemisch afval.

Purmerend  Purm Gate ( Rutte Corruptie)

Purmerend koopt bij Staatsbosbeheer jaarlijks 100.000 ton hout, dat is  ongeveer  honderd hectare bos,  om te verstoken. Dat is ongeveer het dubbele dat Staatsbosbeheer jaarlijks aan onbruikbaar verklaarde houttakken beschikbaar heeft. Economen hebben berekend dat SBB  aandeelhouders zoals de kring van Marc Rutte een gigantisch fortuin verdienen van ruim 2 miljard euro per jaar via de EU subsidies op de houtstook. Dit komt volgens rechtsgeleerden neer op zeer ernstige belangenverstrengeling en bedrog.

De krankzinnig regering Rutte III  wil  ook nog eens heel Nederland Aardgasvrij maken. Purmerenders worden aan het houtgestookte warmtenet gelegd. In de praktijk blijven er dan vanwege de grote fluctuaties van het warmtegebruik hulpcentrales nodig en die worden gestookt op gas! Het gas wordt dus verplaatst van woningen naar centrales en die centrales maken warm water, dat met veel verlies wordt verplaatst naar woningen en dat betekent meer verlies, en alleen nog maar meer vervuiling en dat moet stoppen.

EU SDK Subsidie zwendel door de criminele regering Rutte III

Rutte dient vooral de belangen van Multinationals en aandeelhouders.  De  RWE centrale Eemshaven die in handen is van de vrienden elite van Rutte en die  wil  1,6 miljard kilo hout vanweggekapte bomen per jaar gaan verstoken. Daarvoor moeten per dag 31 voetbalvelden aan bos worden weggekapt. Met de RWE centrale in Geertruidenberg erbij is dat samen 80 voetbalvelden. Elke dag. Het is glashelder dat Rutte  en zijn Kartel zsm oneervol ontslagen moet worden wegens wanbeleid, corruptie en tal van andere misdaden zoals het financieren van oorlogsmisdaden in Syrie!

Drongengoedbos, Ursel, Oost-Vlaanderen

Het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) is voor de subsidie bezig met duizenden en duizenden bomen te kappen in het Drongengoedbos. Ze willen  21,3 ha ontbossen voor het creëren van heide,  enalle bomenverstoken in biomassa centrales met subsidies van Europa via het LIFE+ en het Nature 2000 project.

Ontbossen brengt alleen maar kaalslag en ellende  teweeg, de wind krijgt vrij spel en het typische aangename bosklimaat verdwijnt. Naaldbossen maar ook loofbomen die nu massaal worden gekapt, zijn onmisbaar voor luchtzuivering  en even waardevol als loofbossen. Een aantal vogelsoorten horen thuis of zijn gebonden aan het naaldbos: zwarte mees, kuifmees, kruisbek, goudhaantje. Het is de uitverkoren broedplaats voor zowat tachtig percent van alle zowel dag- als nacht roofvogelsoorten. Eekhoorntjes vinden er nestplaatsen. Rutte III en GL vernietigen ook deze vanonschatbare waarde zijnde natuur, alleenmaar voor het opstrijken van miljoenen subsidies die in de zakken terrecht komen van politici en hun vrienden met aandelen in de “nep duurzame energie” sector.

Bossen zijn, gezien de huidige negatieve evolutie van onze luchtkwaliteit van het allergrootste en van levens belang,  en 1000 keer  belangrijker dan heide. Ze zijn zowat het enige middel om koolstof en fijn stof uit onze steeds vuiler wordende lucht te halen. http://archief.bionieuws.nl/artikel.php?id=5621

Doofpot.  De meeste houtstammen worden in containers geladen en naar China verscheept.  Het resthout  maar ook tienduizenden bomen wordt in snippers gemalen en naar de overgesubsidieerde sterk vervuilende  biomassacentrales gevoerd. Volgens het ANB  herstelt  men de Europese topnatuur maar dat is gelogen want de bossen worden vernietigd en opgestookt in vervuilende biomassa centrales.

Windmolens niet duurzaam maar schadelijk voor flora en fauna

Het Ierse deel van de Noordzee herbergt een van de grootste windmolenparken van de wereld. Onderzoek van Manx Birdlife op het eiland Man,  toonde aan dat hier heel veel vogels door de molens worden gedood. Er werd een afname van 40% in populaties van veel soorten vogels en de sterfte van enorme hoeveelheden insecten vastgesteld agv de uitbouw van dit enorme windmolenpark.

Helaas zien de meeste mensen de enorme schade niet  die door windmolens word veroorzaakt.  Er worden geregeld lagen aangekoekte dode insecten van de rotorbladen verwijderd om de capaciteit  van de molens te behouden. Het gaat alles bij elkaar in Europa om honderden miljarden gedode insecten door deze zogenaamde ‘groene’ energie  hetgeen óók het ‘einde van de biodiversiteit en van de wereld zal gaan betekenen.

Zeeleven sterft door Windmolens

Het zeeleven, de vissen worden ook ernstig bedreigd door de windmolens in zee. De milieulobby hoopte dat tussen die windmolens blauwe paradijzen zouden ontstaan, omdat daar niet meer gevist werd maar  dat blijkt een fatale vergissing.  “Nu blijkt dat de windmolens én de stroomkabels juist slecht zijn voor het onderwaterleven,” verklaart  voorzitter Job Schot uit Tholen van de Actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK). Ze zijn een petitie begonnen tegen windmolenparken op de Noordzee. Hoe lang gaan wij nog door met het koloniseren en industrialiseren van zee en land, ten koste van flora en fauna, om ‘het klimaat’ te redden? Berichten over de grote nadelen en de enorme schade van de ‘groene’ energie horen we niet of nauwelijks in de mainstream media. Laat staan dat we foto’s zien van bloederige dode roofvogels, geveld door windmolens.

De  actiegroep Extinction Rebellion, wil Climate Action Now, wil meer en sneller van hetzelfde, meer ‘groene energie’: dus meer zonnepanelen, meer biomassa en meer windmolens, dus meer vernietiging van flora en fauna. Waarom staan ze niet elk weekend op het Malieveld om te protesteren tegen deze slachtingen, die zich  onder hun ogen voltrekken?

De  Gerrit Hiemstra heeft  veel verstand van ecologie en verklaarde :   ‘Biomassa is helemaal niet koolstofneutraal, op de korte termijn is het verbranden van houtkorrels zelfs slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen. Bij gebruik van biomassa vergroot je juist de emissie van CO2’.

Of het nu om kerncentrales gaat of om het investeren in onderzoek naar thorium. En misschien zijn er nog wel meer en betere alternatieven, die nu nauwelijks aandacht of geld krijgen zoals Nicolai Tesla’s  “ether-energie”. In ieder geval is de  zogenaamde ‘groene’ stroom beslist niet groen, maar vuil, levensgevaarlijk en dodelijk voor het Klimaat en het voortbestaan van flora en fauna op onze aarde.

Alle steden zoals Purmerend  dienen per direct af te zien van de uitbreiding van de stadsverwarming en de houtovens: Warmtecentrales op houtstook dient men te sluiten om de  uitstoot te reduceren. Er is namelijk geen grotere CO2-vervuiler zoals in Purmerend, dan de gemeentelijke biomassa-warmtecentrale.

Rutte III blijft  ondanks het groeiende verzet van alles doen dat niet deugt. Ondanks de aanhoudende valse propaganda van Rutte  dat we  allemaal van het gas af moeten om het klimaat te redden,  keren steeds steeds meer burgers zich tegen het waanzinnige beleid rond het klimaat en tegen het gasverbod. Bij geen enkele partij – de PvdA wellicht daargelaten – is de aanhang  voorstander van het algehele gasverbod.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau voorziet een  gigantische schade die in de honderden miljarden euros loopt als  het door Rutte geplande gasverbod doorgaat. De enorme kosten en schade worden door Rutte neergelegd bij de burgers, en dat voor  een gasverbod dat  nergens ter wereld bestaat, geen enkel nuttig doel dient en neerkomt op steeds meer vervuiling door biomassa en andere vervuilende activiteiten.

 EU commissie aangeklaagd wegens Klimaatbedrog

Afgelopen maart werd de Europese Commissie voor het Europees Hof van Justitie gedaagd, wegens hun erkenning van biomassa uit bossen als bron van hernieuwbare energie. Biomassa subsidieren  is je reinste waanzin en illegaal want met zulk een wanbeleid word de klimaatverandering, en de verpesting van het klimaat  juist in de hand gewerkt en beloond.

Provincie Overijssel gedreigd met Internationaal Strafhof

Arnhems Peil dreigt de provincie Gelderland voor het Internationaal Strafhof te dagen als het doorgaat met het toestaan van de bouw van biomassacentrale Kleefse Waard. De stichting wil dat de provincie alles op alles zet om de bouw van de geplande biomassacentrale tegen te houden. Gebeurt dat niet, dan stapt de stichting naar het Internationaal Strafhof om de provincie aansprakelijk te stellen voor geleden schade aan gezondheid, milieu en klimaat.

Omdat bomen zo belangrijk zijn voor de vastlegging van CO2 uit de atmosfeer, voor de biodiversiteit, het grondwaterbeheer, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid, is het onacceptabel  dat diezelfde bomen of grote delen daarvan met subsidies worden verstookt.

 Land Use,Land Use Change en Forestry

Land Use, Land Use Change en Forestry (LULUCF) word geacht in elk land bij te houden hoeveel broeikasgassen zoals CO2 er worden vastgelegd in bodems en bossen en hoeveel eruit vrijkomen. Deze (negatieve) emissies moeten worden opgeteld bij de overige nationale broeikasgasemissies, om zo te bepalen wat de totale uitstoot is en welke gevolgen dat meebrengt.  Maar dit biedt geen garantie tegen aantasting van de koolstofvoorraad in bossen, want in het klimaatbeleid van veel landen speelt behoud of vergroting van deze koolstofvoorraad nauwelijks of geen enkele een rol. Er staat in de bosrijke landen die veel hout leveren geen prijs op aantasting van de koolstofvoorraad door massale bomenkap, terwijl importerende landen, zoals Nederland, de verbranding van hout juist fors subsidiëren. Dat is voor boseigenaren en voor SBB juist een uitnodiging om meer bossen weg te kappen dan verantwoord is met het oog op de koolstofbalans en de biodiversiteit, en om het hout te verwerken tot brandstof (zoals houtpellets) in plaats het te gebruiken als grondstof (in de vorm van bijvoorbeeld balken of planken).

LULUCF verklaart dat de koolstofbalans van een bos aanzienlijk verslechterd op het moment dat hout geoogst wordt. In welk land het hout vervolgens verbrand wordt, maakt niet uit: de onttrekking van koolstof aan het bos werkt alleen door in de LULUCF-boekhouding van het land waarin het bos zich bevindt. Dat maakt het voor een land als Nederland aantrekkelijk om hout als brandstof te importeren. De verbranding geldt hier wegens de krankzinnige EU wetten als CO2-neutraal. De grote hoeveelheden CO2  en kankerverwekkende rotzooi die door biomassaketels de atmosfeer in gepompt worden, hoeven van Merkel en Juncker niet gerapporteerd te worden, terwijl biomassa in principe totaal verboden zou moeten worden.

Het is tijd om een einde te maken aan de leugen van de CO2-neutraliteit van biomassa. De CO2-uitstoot van deze biomassaverbranding moet meetellen in de broeikasgasuitstoot van het land waar de verbranding plaatsvindt. Merkel en Rutte bedriegen U want de CO2-balans wordt kloppend gemaakt door de voorafgaande CO2-opname tijdens de groei van deze biomassa mee te laten tellen in de LULUCF-boekhouding van het land waar de biomassa vandaan komt.

Het maximaliseren van de import van biomassa voor het opwekken van energie is helemaal geen duurzame ‘oplossing’ om de klimaatopgave van een land te verwezenlijken. Om het verstoken van binnenlands hout te  stoppen, moet ook hiervoor gaan gelden dat niet het moment van de oogst, maar het moment van verbranding bepalend is voor de klimaatboekhouding. Dan moeten ook deze zeer negatieve emissies worden geregistreerd en dan moet er dus een Europees en Nationaal verbod op biomassa-energie en op de boomkap komen.

Het zorgvuldig beheer van bossen is een enorme noodzaak. De perverse prikkels van  Rutte tot het verbranden van biomassa moeten voorgoed verdwijnen. De achteruitgang van biodiversiteit moet worden tegengegaan door een algeheel biomassa en kapverbod. Het hout dat we duurzaam kunnen oogsten, dienen we te zien als een kostbare grondstof die zo lang mogelijk in kringloop moet blijven en pas in allerlaatste instantie verbrand mag worden, als er geen betere toepassingen meer voor zijn. Door deze cascadering brengen we een circulaire economie dichterbij. Echt schone energie, zoals die uit zon, wind, getij en aardwarmte, krijgt de noodzakelijke impuls. De lucht die we inademen, wordt dan pas schoner.

Internationale klimaatboekhouding  is waardeloos

Het aanpassen van internationale klimaatboekhouding – regels is ingewikkeld zoals in diplomatiek opzicht. Het zal draagvlak vereisen in veel landen. Hoopgevend is dat steeds meer burgers zich keren tegen de  EU om  biomassa  CO2-neutraal te verklaren. Nederland moet dus echt zelf stappen zetten.  Allereerst door de corrupte regering Rutte III door middel van massa demonstraties te verjagen en door subsidies op biomassa-stook te staken.

In plaats daarvan moeten echt schone vormen van energie extra gestimuleerd worden, net als beter bosbeheer en de ontwikkeling van technieken die leiden tot meer recycling en een circulaire economie. Het staat buiten kijf dat politici die  niet mee willen werken aan de redding van Nederland  zoals de criminelen Marc Rutte, Ed Nijppels, Klaas Dijkhof,  Rob Jetten, Diederik Samsom, Jesse Klaver, Paul Rosenmuller en vele andere corrupte graaiende politici die de kiezers enhet land  hebben bedrogen, oneervol ontslagen moeten worden en vervangen dienen te worden door deugdelijke politici die alles in het werk stellen om het land zsm gezond te maken en te sanneren.

De natuur kan het niet meer aan en verdragen. Alles gaat kapot. Sterker nog: zij heeft onze bescherming harder nodig dan ooit. Door de illusie van CO2-neutrale biomassa op te geven, bewijzen we de natuur én de mensheid en de komende generaties een enorm grote dienst.

 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verklaart dat  het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio- ethanol en biodiesel zeer af te raden is onder meer omdat het uitgestoten broeikas gas de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Biomassa brandstoffen zijn volgens de KNAW absoluut niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het verstoken van bossen heeft alleen maar negatieve effecten voor de ecologie. De biodiversiteit, die toch al onder druk staat, gaat hiermee nog verder achteruit. Het weghalen van snoei- en afvalhout leidt tot verschraling en verarming van Nederlandse bossen. Het rottende hout dat gewoonlijk achterblijft, is voer voor micro-organismen en insecten, die weer voedsel zijn voor vogels en andere dieren hogerop in de voedselketen. Het door Rutte III gevoerde beleid is dan ook verwerpelijk en dodelijk voor alles dat leeft en bloeit.

Mobilisation for the Environment

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de door de provincie Utrecht afgegeven vergunning voor de realisatie van een enorm “vieze” biomassacentrale op Lage Weide. Deze nieuwe centrale is bedoeld om de stad Utrecht van meer duurzame stadswarmte te voorzien. De lokale luchtkwaliteit zal er  vreselijk op achteruitgaan want  Eneco wil in deze nieuwe centrale naast sloophout, vooral hout uit Nederlandse bossen gaan verstoken. Eneco heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het verduurzamen met forse investeringen in zon en wind. Het verstoken van de Nederlandse natuur voor stadswarmte past hier absoluut niet bij en moet verboden worden. Er zijn momenteel veel betere initiatieven op de markt om woningen op een duurzame manier van warmte te voorzien. Uitbreiding van het stadswarmtenetwerk houdt de positieve ontwikkelingen van verduurzaming alleen maar tegen. Technisch gezien is de biomassacentrale niets anders dan een vervuiler en een moordmachine.

Bij de verbranding van biomassa en afvalhout komen voor de gezondheid schadelijke en kankerverwekkende stoffen vrij zoals fijnstof en dioxine. Voor dioxine is tegenalle rede in de meest ruime toegestane normering door bedrog en omzeiling van de wet in de vergunning opgenomen. De norm voor de afvaloven in Harlingen is tienmaal strenger dan deze norm. De  schoorsteen is ook veel te laag om overlast voor de omgeving te voorkomen. Het meetprogramma van vervuilende stoffen die uit de schoorsteen komen zoals stikstofoxide, zwaveloxide, zoutzuur, waterstoffluoride en het zeer giftige dioxine,  is  op zijn minst ver onder de maat. Er word met de metingen geknoeid volgens insiders. Bij afvalovens zijn overigens specile procedures bij storingen, bij biomassa-centrales niet.

“Nog bedankt voor de vooruitgang”, zegt Eneco in de reclame tegen de “oude wereld” die volgens het bedrijf dreef op fossiele energie.  Zonder subsidie zou dit dodelijke project niet eens zijn aangevraagd. MOB roept Eneco dan ook op af te zien de verdere ontwikkeling van de vervuilende biomassacentrales en met huidige en toekomstige bewoners van de stad mee te denken en mee te werken om warmte op een echt duurzame manier op te wekken.

Feiten: 10  door Rutte III gesteunde Multinationals belasten het Nederlandse milieu voor 50 procent

Schiphol Groep is naast Shell de aller grootste vervuiler van Nederland. Maar meer dan 50% van alle milieuvervuiling wordt in Nederland veroorzaakt door 10 bedrijven volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit. De bedrijven, onder meer  RWE, Tata Steel, Chemelot, Shell, DuPont, DSM   stoten allemaal samen zo’n vijf keer zoveel uit als alle huishoudens van Nederland bij elkaar. Rutte, die verantwoordelijk is voor deze vreselijke vergiftiging van  Nederland,  weigert elk commentaar en wil niet uitleggen waarom die grote Multinationals zoals Shell vrijwel geen euro aan belasting hoeven te betalen en waarom ze van hem en de VVD en het Kartel ongehinderd door kunnen gaan met het ongelimiteerd verpesten en verzieken van ons Leefkklimaat.

Steeds meer burgers in opstand.

Zie wat zij hebben aangericht.  De regenwouden worden in brand gestoken en vernietigd. De biodiversiteit verloor nog nooit zo snel zo veel soorten die nooit meer terug komen omdat ze zijn uitgestorven.  Merkel, Macron, Rutte en de multinationals zijn de veroorzakers van de gigantische bomenkap van de afgelopen jaren.  Op sociale media word dan ook steeds meer en vaker getweet : “Weg met Rutte” “Red het Regenwoud!”  “Wij eisen een duurzaam Natuurbeheer” “Weg met de vervuilende biomassa” “Stop de boomkap” “Red Ons Klimaat” “Weg met de corruptie” “Rutte Rot Op”  “Merkel muss Weg”   “Code Rood” “Klimaatalarm” “Red Het Regenwoud” etc etc

Groen Links spant al vele jaren in het geniep samen met Ruttes  Kartel.

Uit het beleid van de afgelopen 12  jaar blijkt dat de feitelijke leiding van de partij GroenLinks, te weten Jesse Klaver, Paul Rosenmuller, Wynand Duyvendak en enkele zeer rijke handlangers van deze linkse partij zich steeds samen met Rutte sterk heeft gemaakt voor de vervuilende biomassa – en de vreselijkee booomkap industrie. De rotte top van GroenLinks bedriegt de groen linkse kiezers want zij  heeft in het geniep samengewerkt met  de pedofielen promotor Marc Rutte, de grondfraudeur Alexander Pechtold en de rechts extremist racist Rob Jetten van D66, en met de terrorist racist Diederik Samsom van de walgelijke anti abeiders partij de PVDA.

Volgens de rapporten vormen zij met aandeelhouders en Multinationals een miljarden winst makend kartel waarbij het  behouden van de macht door valse propaganda en kiesbedrog en zelfverrijkíng hun doelstelling is.  Daarmee hebben zij miljoenen landgenoten die vanwege het behoeden en het schoner maken van het Leefklimaat en om andere goede redenen op hun partij stemden,  willens en wetens bestolen en bedrogen en zij hebben heel Nederland een niet te overziene schade en een niet in woorden uit te drukken leed berokkend wegens  het extreem hoge aantal sterfgevallen agv de lucht en bodemvervuiling in Nederland dat toe te rekenen is aan het regelrechte wanbeleid van  de VVD D66 GL PVDA en hun gewetenloze handlangers zoals  Merkel en de  Duitse Big Pharma Multinationals.

LOKAAL Goed Nieuws

Goed nieuws!  Het College van Amersfoort  heeft na enorme protesten van bezorgde burgers  bekend gemaakt de komst van nieuwe biomassacentrales te verhinderen. Hopelijk wordt er ook kritisch gekeken naar de in 2018 verleende vergunningen (De Hoef-Oost, Computerweg 26 en De Isselt, Magnesiumweg 8) want die vergunningen zijn op basis van verkeerde cijfers en onjuiste metingen verstrekt. Er zou tevens sprake zijn van belangen verstrengeling en biomassa subsidie-fraude door de VVD.

Arnhems Peil dreigt de gehele provincie Gelderland voor het Internationaal Strafhof te dagen als het doorgaat met het toestaan van de bouw van biomassacentrale Kleefse Waard.

Zo komen er gelukkig steeds meer burgers in verzet tegen  Merkel, Macron en Rutte en de massale boomkap die gaande is in Nederland, en in andere EU landen.

RIVM, Milieudefensie, Longfonds. WHO (World Health Organisation) , Greenpeace  en vele andere organisaties en natuurwetenschappers waarschuwen voor de ernstige gevolgen van de massale boomkap en het verstoken van bomen in vervuilende biomassacentrales :
zoals : steeds meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, longkanker, COPD , hart-en vaatziekten. Nederland is volgens de EU commissie het meest dichtbevolkte land van de EU, met de hoogste sterfte agv kanker.

Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is  volgens de  alarmerende rapporten 15 % –  25 % meer vervuilend en schadelijk voor de Volksgezondheid, dan stoken op gas of olie

Wegens de schadelijke gevolgen voor de Volksgezondheid agv de kap en het verbranden van het gekapte hout in vervuilende biomassa-centrales die tot viermaal zoveel co2, kanker veroorzakend fijnstof en tal van andere schadelijke gassen uitstoten
dient de kap en houtstook volgens tal van rechtsgeleerden per direct gestaakt worden.

De massa bomenkap is in strijd met het Klimaatakkoord, wetsartikel 4.4.2.D, en artikel 191(1) van het EU verdrag

Rutte III heeft de door hen georganiseerde  massale kap met winstoogmerk voor de aandeelhouders, geheel buiten de inspraak van het Parlement gehouden. Er is sprake van belangenverstrengeling, en dat is illegaal.

De Raad van State kreeg geen enkele kans van Rutte III om de wijzigingen in de Boswet te toetsen, waarmee de rechtsgang, en de naleving van de wet door Rutte III ernstig werd geschonden.

Er dient dan ook zsm een Parlementaire Enquete te komen ivm  de illegale boomkap, biomassa vervuiling, belangenverstrengeling, SDK-subsidie fraude etc.

In het Klimaatakkoord en in de EU wetten is bepaald is de CO2 uitstoot moet worden gereduceerd en het leefklimaat schoner moet worden gemaakt.

De Natura2000/PAS-plannen, gericht op economische groei, en rigoureuze ontbossing zijn volledig in strijd met het afgesloten Klimaatakkoord.

Rutte III  zorgt in zijn geheel niet voor vervangend bosgebied.

Heide en stuifzand, die het bos vervangen, zijn  géén origineel Hollands landschap, met veel minder variëteit dan de combinatie bos/heide.

Het wegkappen van bossen leid ertoe dat veel bedrijven inkomsten zullen verliezen agv het dalend aantal natuur-toeristen.

De biodiversiteit word op grote schaal door de bomenkap vernietigd.

Rutte III  dient omwille het behoud en de toekomst van alle nederlanders oneervol ontslagen te worden.

CO2 Leugen

Prof. dr. Kees de Lange, hoogleraar scheikunde, Universiteit van Amsterdam verklaart:

“Het is onmogelijk dat CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde”
Bron : https://www.facebook.com/vicitvimjus/videos/2183816784998732

Prof. dr. ir. A.J. Berkhout, hoogleraar Technische Wetenschappen • Universiteit Delft

over de 97% LEUGEN:

• Er zijn 11.944 wetenschappelijke klimaatartikelen geraadpleegd waaruit blijkt dat slechts 41 van de 11.944 wetenschappers van mening zijn dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens.

Hier de exacte cijfers:

• In 7930 artikelen werd geen mening gegeven.
• In 3973 artikelen werd er getwijfeld
• In 41 artikelen was een wetenschapper overtuigd dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens

De invloed van CO2 op de temperatuur is aanzienlijk kleiner is dan eerder geschat.Temperaturen uit vroegere warme perioden worden naar beneden bijgesteld, met als gevolg dat de hoge temperaturen van vandaag uniek lijken in de geschiedenis. Ook zien we regelmatig dat metingen van nu juist naar boven worden bijgesteld, met als gevolg dat metingen en modelresultaten goed overeen lijken te komen.

De vaak genoemde optie van biomassa verbranden is aanwijsbaar veel slechter dan het verbranden van steenkool.
Bron: https://www.climategate.nl/2019/04/open-brief-aan-mark-rutte

Prof. dr. John J. Videler, hoogleraar Evolutionaire Mechanica • Universiteit Leiden – Klimaatwetenschappers kunnen zich beter op waterdamp concentreren
“CO2 is het milieuvriendelijkste gas op aarde”

Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opslag-van-co2-is-niet-gevaarlijk-wel-zinloos~b77728ba

De Klimaatleugens blijken ook uit de volgende wetenschappelijke onderzoeken

18 september 2017 • Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5°C •

Bron: https://www.nature.com/articles/ngeo3031

14 mei 2018 • Autor Correction: Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5°C

Bron :  https://www.nature.com/articles/s41561-018-0153-1

NOTE: Zie ook geheel onderaan dit artikel de lijst van alle andere referenties en bronnen

qoute: Politici met dubbele petten op verdienen via hun beleggingen in aandelen in lucratieve “duurzame groene” energie vele miljoenen aan de Klimaathysterie.  Marc Rutte, Ed Nijppels, Diederik Samsom van de PVDA,  en de groen linkse kwakzalver Jesse Klaver en de Pol-Pot vererende Paul Rosenmuller en vele anderen met een verborgen agenda zoals de  wegens Penthuis Fraude en wegens fraude met vervuilde grond( Leiden Schandaal)  als oplichter bekend staande  Alexander Pechtold van D66,  liegen er op los en zij blokkeren met hun kartel en de door hen gefinancierde valse propaganda het proces van het werken aan en ontwikkelen van de zeer noodzakelijke duurzame levensreddende oplossingen.

Het is bewezen dat  politici liegen dat 97 procent van alle wetenschappers het eens zouden zijn over een door de mens veroorzaakte Globale Klimaatopwarming en een Gigantische Klimaatcrisis waarbij te vrezen valt voor de ondergang van de mensheid door CO2-en broeikas verstikking en de overstroming van de aarde a.g.v. het wegsmelten van de poolkappen.

De poolkappen, zoals door onderzoekers is bewezen, smelten helemaal niet in rap tempo weg, ze smelten zoals ze weer groeien en de eerder gestegen iets hogere smelting die reuze meeviel, is de laatste jaren alweer afgenomen hetgeen in de cycli van Moeder Aarde heel gewoon en absoluut geen uitzondering is. De Klimaatdrammers verklaren echter steeds weer hetzelfde doem-denkverhaal over het Klimaat om angst te zaaien en omdat zij menen hiermee meer kiezers voor hun partij te kunnen winnen. Zij willen helaas allemaal niets doen om de toenemende vervuiling van de bodem, het water, de lucht  tegen te gaan zoals de vreselijke vervuiling vanonze aarde door Multinationals, want zij dienen alleen de belangen van  Multinationals en niet de belangen van het Volk.

Het door hen opgestelde Klimaatakkoord en het Klimaatverdrag van Parijs komt voort uit egoisme en vernietigingsdrang, en het akkoord betekent niets dan  ellende en vernietiging van het Leefklimaat. De bedenkers van het verdrag  zijn Merkels Kartel Gangsters, die sedert 2015 de wapenproductie zeer extreem fors hebben opgevoerd. Deze schurken willen een enorm groot Europees Leger vormen, in de voorbereiding naar de te vrezen oorlog met Rusland. De oorlogszuchtige Merkel Macron Elite beweert begaan te zijn met het Klimaat maar onder hun leiding word Europa meer vervuild dan ooit en waar het hen om gaat is enorm veel geld uit de beurs van de burgers te kloppen voor zelfverrijking, en om het door hen zozeer gewenste enorme Europees Leger te financieren voor de geplande Kalergi oorlog met Rusland, en die oorlog die zal uitlopen op een allesvernietigende kernwapen oorlog  moeten we omwille het voortbestaan van de mensheid en Moeder Aarde met zijn allen zien te voorkomen, anders zijn wij allen gedoemd door de WO III te sterven.

Klimaat Opwarming Hysterie.

De bewering van politici dat 97% van de klimaatwetenschappers het eens is met de stelling dat de Klimaat Opwarming wordt veroorzaakt door de mens, blijkt dus absoluut niet waar te zijn.

Van bijna 12.000 andere klimaat-artikelen die werden geraadpleegd waren er 7930 die zich helemaal niet over uitlaten opwarming door de mens. Nog geen 41 artikelen bevatten de idee dat opwarming wordt veroorzaakt door de mens (slechts 41 van de 11.944!) en de resterende artikelen tonen op zijn minst grote onzekerheden

Klimaatverandering is een al eeuwen gaande uitermate complex proces en de wetenschap is er nog lang niet uit zoals over de effecten van de planeten, zon en maan, wolken, wind en oceanen op het Klimaat waar men nauwelijks kijk op heeft. De laatste wetenschappelijke resultaten tonen bovendien aan dat de invloed van CO2 op de Globale Temperatuur aanzienlijk kleiner is dan jaren lang werd geschatVoorspellingen van klimaatmodellen blijken veel te hoog en de daaraan gekoppelde  doemdenk verhalen  zijn niet op feiten maar op fantasie en op klinkklare leugens gebaseerd.

Temperaturen uit vroegere warme perioden werden naar beneden bijgesteld en vervalst of zoals door het KNMI gewist, zodat de hoge temperaturen van vandaag uniek lijken in de loop van de geschiedenis. De meeste metingen werden door onbetrouwbare wetenschappers en omgekochte ambtenaren naar boven bijgesteld, om de klimaatdrammers zoals van de VVD, D66 en Groen Links zoveel mogelijk in het gelijk te stellen.

Nederland heeft relatief weinig zon en wind, met ook nog eens een grote variatie in het aanbod. Nederland gebruikt meer energie dan ooit opgewekt kan worden met zon en wind zelfs als het land helemaal volgepropt word met windparken en zonneweiden.

Zonnepanelen en windmolens zijn bij productie, tijdens gebruik en na gebruik de grootste MILIEU VERVUILERS die er bestaan.

Nederland heeft door het wanbeleid van Rutte I II III het minste bos ( nog geen 8 procent!) van alle landen van de EU. Rutte III gaat maar door met het wegkappen van duizenden hectares aan bossen en met de vervuilende biomassa en de aanleg van vervuilende onrendabele windmolenparken .

Martijn Katan

Het verbranden van biomassa is zoals onomstotelijk werd bewezen minstens 15 procent slechter voor mens en dier en voor het gehele bio-diverse eco-systeem, dan het verbranden van gas.

Gas is de schoonste energiebron  maar Waterstof als energievorm zou een nog betere oplossing zijn, maar waterstof is een zeldzaam gas in de natuur en dat gas moet de mens dus zelf maken en daarvoor is weer veel elektriciteit nodig. Een brede nationale discussie om meer kerncentrales te bouwen en in werking te stellen, is gezien de onveiligheid, en de kans op een nucleaire ramp ramp zoals in Tsjernobil en Fukushima, althans nog niet op gang gekomen. Daarentegen zou de toepassing van de veiligere Thorium Reactors, voor de opwekking van electriciteit en het investeren in tal van andere nieuwe technieken voor de opwekking van energie op zijn minst als eerste op de politieke agenda moeten staan, hetgeen door de heersende Elites wegens hun egoisme, corruptie en onkunde ook al niet is gebeurd.

Er zal gezocht moeten worden en veel meer besteed moeten worden in de ontwikkeling van “echte duurzame energie”, opwekking van energie door bijvoorbeeld de schonere Thorium reactors, en het fors dringen van de toenemende vervuiling door Multinationals, vliegtuigen, zeeschepen, vervuilende biomassa-centrales, vervuilende onrendable windturbines enzovoorts.

Bovendien zou het voor Nederland zeer goed zijn om de enorme instroom zoals van enorme aantallen gelukszoekers uit veilige landen te stoppen en de uitstroom naar andere landen sterk te bevorderen, om daarmee de bevolking middels een effectief lange termijn plan en via natuurlijke vergrijzing terug te brengen naar maximaal 9 miljoen landgenoten waarmee de consumptie en productie en daarmee gepaard gaande co2 en andere vervuiling en uitstoot van schadelijke stoffen voor ruim 25 procent teniet is gedaan.

Vervuilende Multinationals zullen zeer sterk aan banden gelegd of zelf geweerd en voorgoed verbannen moeten worden uit het land wegens hun schadelijke en levensbedreigende vervuiling van flora en fauna.

De aanleg van 100 000 hectares aan zogenaamde voedselbossen word ten zeerste aangeraden als start van de zeer gewenste en noodzakelijke  transformatie van Nederland naar een duurzame groene economie.

Het is voorts zeer aan te bevelen om in Nederland zo snel als het maar kan extra bossen en groengebieden aan te leggen, te beginnen met de herstelaanleg van 35 000 hectares aan bos, die sedert Rutte aan de macht kwam, werden weggekapt. Daarop zal elk jaar minstens 75000 ( en liefst meer) hectare aan bos aangeplant moeten worden, zodat Nederland binnen een dertigtal jaren niet meer behoort tot het meeste vervuilde ongezonde land met het minste groen van de EU, maar het meest duurzame gezonde land met het meeste bos en groen van heel Europa, hetgeen absoluut absoluut noodzakelijk is. De gehele economie zal dan ook op een verstandige wijze hervormd moeten worden naar een effectieve duurzame schone economie, waarbinnen de uitstoot en vervuiling van de bodem, de lucht en het water maximaal is teruggedrongen, voor het welzijn ten dienste van de gehele bevolking, en omwille het recht op het welzijn en een schone leefomgeving van de komende generaties.

Het belang van de bossen kan niet genoeg worden onderstreept. Bomen halen koolstofdioxide – één van de belangrijkste broeikasgassen – uit de lucht en zetten het om in zuurstof en biomassa. De zuurstof die bomen genereren, geven ze weer af aan de atmosfeer. De bossen worden niet voor niets de longen van de aarde genoemd. De CO2 die omgezet wordt in biomassa gaat deel uitmaken van de boom en blijft opgeslagen zolang de boom leeft. Wij mensen kunnen niet zonder zuurstof, dus ook niet zonder de bossen overleven.

“Onze bossen zijn onze grootste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering,” stelt Will Baldwin-Cantello, verbonden aan het Wereld Natuur Fonds

“Zonder de bossen zullen we ook ons gevecht op de opwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden, verliezen. Daarom is het van cruciaal belang dat we in actie komen en onze bossen herstellen en de CO2- en kankerverwekkend fijnstoffen uitstoot terugdringen”

VVD D66 CDA CU GL PVDA  verantwoordelijk voor Kankerverwekkende  Biomassacentrales

Zonder enig overleg met omwonenden heeft de Provincie Gelderland ( met name VVD  D66  GroenLinks)  tegen alle regels en wetten  in  toch een vergunning gegeven voor de bouw van een vervuilende biomassa-centrale op de Kleefse Waard in Arnhem. Volgens rechtsgeleerden is die vergunning op basis van “vekeerde informatie”  afgegeven.

biomassa centrale vervuiling

biomassa centrale vervuiling

hout kap stelsel rutte

Met 76 miljoen euro aan subsidie werd een wegens roet en fijnstof uitstotende kankerverwekkende biomassa-installatie gebouwd. Hiermee lopen mensen en dieren het risico danig ziek te worden. Het grootste risico betreft longkanker. 193 volle vrachtauto’s per week gaan er heen en weer rijden! De enorme biomassa-uitstoot is aantoonbaar giftig en schadelijk bevonden volgens het onderzoek van RIVM en volgens duizenden onderzoekers van over de hele wereld. Bewoners lopen het risico, lusteloos, kortademig, ziek tot zeer ernstig ziek te worden wegens de uitstoot van roet, en longkanker veroorzakend fijnstof uit de biomassa-centrales.

De vergunningaanvraag voor de centrale in Arnhem zou volgens de klokkenluiders- rapporten op meerdere punten afgegeven te zijn op basis van onjuiste en achterhaalde gegevens. Bovendien zou er bij de VVD en Groen Links  sprake zijn van valsheid in geschrifte, corruptie en omkoping voor een bedrag van om en nabij 30 miljoen euro.

hernieuwbare energie

Hout is volgens de EU-regels een duurzame, CO2-neutrale brandstof. Experts van 27 Europese Akademies van Wetenschappen, waaronder onze eigen KNAW, hebben dit gecheckt. Conclusie: de EU-regels geven een totaal verkeerde voorstelling van zaken; vervangen van kolen door biomassa geeft juist dubbel zoveel CO2-uitstoot en uitstoot aan kankerverwekkende stoffen zoals fijnstof. 

Citaat van een Canadese wetenschapper: de aarde zal de mens van zich afschudden zoals een hond zijn vlooien. Pas dan kan de natuur zich gaan herstellen

Rutte geeft namens Merkel  miljarden uit aan subsidie voor biomassa en daarmee verergert Rutte III de opwarming en de vervuiling van de aarde. https://easac.eu/…/easac-s-environmental-experts-call-for-…/ https://doi.org/10.1111/gcbb.12643 p. 2.

Het gaat hierbij om een groot deel van hernieuwbare energie. Die is 6% van ons totale energieverbruik, maar daarvan is 4% biomassa. Echt hernieuwbaar is dus maar 2%. www.ebn.nl/energietransitie/energiebalans-van-nederland/

Nog schandaliger is dat houtstook in energiecentrales al decades lang een goedkope illegale manier is om van chemisch afval af te komen. Geverfd of verduurzamd hout geldt namelijk als chemisch afval, waarvoor veel strenge regels gelden. Ruttes criminele Kartel stookt dus al dat ziekmakende hout op onder de noemer duurzaam terwijl het juist totaal niet duurzaam en extreem schadelijk is voor de volksgezondheid. Biomassa voor energiecentrales wordt doelbewust vermengd met zulk hout en allerlei troep tot het wettelijk toegestane percentage. Dat zou nul moeten zijn, want het gaat om zwartelijst stoffen, maar dat is niet het geval.

Hoogleraar TU Eindhoven David Smeulders verklaart dat de klimaatagenda gedomineerd word door mensen die onvoldoende bekend zijn met de materie en hebben verzuimd om er experts bij te halen:  “Innovatie is onderbelicht en dat is slecht nieuws voor onze regio”

Hoogleraar David Smeulders constateert een groot gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in de gehele energiediscussie. „Voordat het klimaatakkoord tot stand kwam zijn er klimaattafels georganiseerd waar allerlei partijen het woord mochten doen. Maar wetenschappers werden daar niet nauwelijks voor gevraagd.

qoute Hoogleraar: “Rationele argumenten zijn onvoldoende gehoord. Maar ik vind dat wij als wetenschappers de taak hebben om ons uit te spreken en te zeggen: denk nu eens na voordat je handelt.”

Teken hier de petitie om de kankerverwekkende biomassa-centrale te Arnhem te verbieden.

Vervuiling Nederland door ultrafijnstof, electro-smog en hoge gebouwen met zendmasten

Zie de steeds nog actuele EU-resolutie 1999 over militaire milieuhandhaving (pagina 8), drinkwater & klimaat (pagina 13), energiewapens & chemische wapens (pagina 15), en antenne-netwerken als geofysische wapens (pagina 19).  Foto’s : Lenticularis vliegtuig-cirrus lenswolken boven Amsterdam op 31-5-2017 & 12-8-2018. Natuurlijk lenswolken onstaan alleen door opstijgende föhn-winden in gebieden met hoog reliëf. In de Randstad (Amsterdam Rotterdam Den Haag) is sprake van zeer hoge concentraties ultrafijnstof, electro-smog en hoge gebouwen met zendmasten. Sinds 2017 promoot de militaire technologie multinational BAE Systems geïoniseerde plasma-lenzen vervaardigd met hoog-vermogen laserpulsen, aërosolen, drones, satellieten, antenne-netwerken en andere atmosferische verhittingsinstallaties, voor continentale surveillance, lichtbreking, reflectie en afbuig-schermen, waarmee ook zonnewarmte, kosmische straling, ruimte-lasers en bliksem uit de magnetosfeer geconvergeerd en gedivergeerd kunnen worden naar het aardoppervlak. Uitgebreide informatie hieromtrent vind U in het VERSLAG over milieu, veiligheid en buitenlands beleidCommissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid,  van  : Maj Britt Theorin  Rapporteur voor advies*: Karl Erik Olsson, Commissie milieubeheer,volksgezondheid en consumentenbescherming(* Hughes-procedure)

Het is glashelder.  Rutte III beleid is dom, onbetrouwbaar, schadelijk corrupt en levensgevaarlijk want de door Rutte III zo fel aangeprezen opwekking van energie uit biomassa VERERGERT juist de uitstoot van co2 en longkanker verwekkende fijnstoffen. Biomassa leidt ook tot een factor 2 tot 5 keer meer CO2 dan het gebruik van fossiele brandstoffen, omdat de gekapte bomen namelijk geen co2 meer kunnen opnemen. Bij herplant, als die al plaatsvind, en het ziet er naar uit dat er helemaal niks of nauwelijks word geplant, duurt het minstens 80 jaar voordat die bomen groot genoeg worden om grote hoeveelheden CO2 in zuurstof om te kunnen zetten.

Om tal van moverende redenen geeft professor Guus Berkhout – medeoprichter van de nieuwe Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), minister-president Mark Rutte( wiens positie op 1 juni 2019 zo goed als onhoudbaar is geworden wegens doofpotten en Klimaatleugens en het door Rutte achterhouden van de doorrekeningen van het Klimaatakkoord), het zeer dringend advies om het klimaatbeleid over een totaal andere boeg te gooien.

Electro Autos Zwendel volgens professor van TU

Electrische autos zijn vervuilend

Electrische autos zijn vervuilend


Elektrische Auto helemaal niet duurzaam.

De menselijke tragedie achter de productie van lithiumbatterijen( voor Elektrische Wagens) in de kobaltmijnen van Congo. Kind-mijnwerkers vanaf vier jaar oud leven in een hel op aarde, worden uitgebuit en velen overlijden door vergiftiging. Een leger van 40.000 kinderen werkt dagelijks in de uitgestrekte mijnen van de Democratische Republiek Congo, waar giftig rood stof hun ogen verbrandt en ze het risico lopen van huidziekten en een dodelijke longaandoening. De gruwelijke prijs die ze betalen voor ons elektrisch wagenpark is een geruïneerde gezondheid en een naar alle waarschijnlijkheid vroege dood.

Bijna elke grote fabrikant die elektrische auto’s produceert, koopt zijn kobalt uit de verarmde Centraal-Afrikaanse staat. Het is ‘s werelds grootste producent, met 60 procent van de wereldwijde reserves. Het kobalt wordt vervolgens vervoerd naar batterijfabrieken in Azië waar het wordt verwerkt. De geplande overstap naar elektrisch rijden heeft geleid tot een enorme toename van de vraag.

Terwijl men voor een batterij van een smartphone niet meer dan 10 gram geraffineerd kobalt gebruikt, heeft een elektrische auto minstens 15 kg nodig.

Zie de Kobalt Gif video >>> https://www.dailymail.co.uk/news/article-4764208/Child-miners-aged-four-living-hell-Earth.html

Auto’s stoten fijnstof uit,  zoals vooral direct ingespoten benzine- en dieselmotoren  Moderne uitlaatsystemen vangen die echter op in filters en verbranden ze. De motor is  niet de enige bron van fijnstof want ook de remmen en de banden veroorzaken vervuiling.  Brits onderzoek in samenwerking met Auto Motor und Sport, toont aan dat de uitstoot veel hoger kan zijn dan ooit werd gedacht.

Emission Analytics bedacht een testmethode. Het resultaat: vier banden verloren ruim 1,8 kilogram aan rubber en dat  komt neer op een afgifte van 0,58 gram per kilometer. Meer dan 1.000 keer meer dan de uitstoot van een een reguliere  benzine- of dieselmotor .

Hoe fijner een partikel, hoe schadelijker, want hoe dieper zulk een deeltje die in de longen kan binnendringen.  Moderne direct ingespoten brandstofmotoren blijken minder gunstig dan oude indirect ingespoten motoren. De band is een beetje in het voordeel. Het overgrote deel van de slijtage bestaat  uit partikels die een diameter hebben van 10 micrometer of meer maar ook komen niet gespecificeerde hoeveelheid kleinere partikels vrij.

Elektrische auto’s zijnniet Klimaatvriendelijk

De afgifte van ziekmakende partikels via banden is alarmerend. De Bandenslijtage neemt  onvermijdelijk toe wanneer het gewicht van de auto toeneemt. SUVs worden doorgaans bestempeld als zwaarder dan een berline en dat gaat zeker op voor de zwaardere electrische wagens  die wat fijnstofproductie betreft, met accu’s die al snel honderden kilo’s wegen, een zeer negatief effect hebben  op het Klimaat en de Volksgezondheid. Britse onderzoekers  gaan ervan uit dat de afwezigheid van partikeluitstoot voor de aandrijving de extra uitstoot en fijnstof vervuiling via banden niet compenseert.  Er is vooralsnog  meer onderzoek nodig, om daarover uitsluitsel te kunnen brengen.


Professor Guus Berkhout aadviseerde RUTTE

Maar wat u echt zorgen moet baren is dat de samenleving zienderogen polariseert. Steeds meer burgers willen Nederland niet zien veranderen in een jungle van gesubsidieerde windturbines en zonnepanelen, terwijl ze weten dat er geen meetbaar effect zal zijn op het klimaat. Ze beginnen nu ook te merken aan hun besteedbaar inkomen dat ze er wel veel armer van worden.”

1) Neem afscheid van de klimaattafels met ja-knikkers
2) Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar
3) Stop met de omvangrijke houtkap
4) Temporiseer de energietransitie
5) Geef de burger juiste informatie over de nationale kosten

Ruttes  Kartel is verantwoordelijk voor de enorme toegenomen vervuiling van Nederland. Rutte en zijn vazallen proberen U met allerlei valse propaganda leugens bang te maken en met gouden bergen aan beloftes te verleiden, om hun Woekerwinst Klimaatplan en het door Merkel opgelegde Eu beleid te steunen. Ze beloven van alles en liegen over van alles dat hopeloos verkeerd gaat a.g.v. corruptie, onkunde en wanbeleid.

Rutte I II II hebben  meer dan 135 000 hectare onvervangbaar bos laten wegkappen in het meest dichtbevolkte en meest vervuilde land van de wereld, Nederland, waar sowieso al veel te weinig zuurstof-producerende bomen en bossen waren wegens het kapbeleid en door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Nederland heeft slecht 8 procent bos, en heeft daarmee het minste bos van alle Europese landen

.Een triest voorbeeld uit velen. In Lochem (Achterhoek) heeft het beursgenoteerde bedrijf “For Farmers” met subsidie een vervuilende biomassa verbrandingscentrale gebouwd. Deze 15 procent meer dan gas en kolen, vervuilende biomassa centrale die roet en fijnstoffen en tonnen aan Co2 uitstoot, kan per jaar tot wel 70 hectare bos opstoken, hetgeen neerkomt op ongeveer 7000 ton aan houtchips.

Het beursgenoteerde bedrijf incasseert bij een subsidietarief SDE( najaar 2018), 33 euro per MWh en minstens 1,05 miljoen euro SDE+subsidies per jaar.

Het stookhout komt volgens For Farmers van resthout dat bij onderhoud en snoeiwerkzaamheden zou zijn vrijgekomen. In werkelijkheid komt het stookhout van tienduizenden weggekapte kerngezonde bomen. Men liegt dat het gaat om ‘onveilig’ verklaarde eiken langs wegen die daar al een eeuw veilig stonden en bossloop voor zogenaamd natuurherstel.

De hoofdoorzak van de ecocide bomenkap en de  subsidiezwendel met biomassa is het Energieakkoord van Wiebe Draijer (vm McKinsey RUTTE , GL, SER, en de Rabobank)

De regering Rutte III laat duizenden hectares bomen en bossen wegkappen om met Europese SDK subsidie te verstoken. Ook worden in heel het land langs wegen en in steden bomen weggekapt ivm het massaal uitrollen van het mobiele netwerk 5G. De bomen houden 5G straling, dat een beperkte reikweidte heeft, tegen, en moeten blijkbaar voor een goed 5G signaal op bevel van Rutte III weggekapt worden.

De VVD-er Nijppels heeft in het onder zijn leiding opgestelde Klimaatplan bepaald dat rond 2030 minstens 32% van de benodigde energie uit biomassa zoals versnipperd hout moet worden gewonnen. Tevens heeft Rutte III zich ten doel gesteld de CO2-emissies met 40% terug te dringen, maar men doet exact het tegenovergestelde, en vervuild meer dan ooit, en men laat steeds meer bomen en bossen wegkappen.

Het hout voor de biomassacentrales komt voornamelijk uit het bos en bossen functioneren als koolstofopslag en zijn daarnaast ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. Zonder deze belangrijke functie zou ons klimaat nog sneller veranderen dan het nu al doet.

Rutte III  laat tegenbeter weten in de bossen kappen en het hout verbranden voor energie en daardoor wordt alle CO2 in een paar minuten tijd uitgestoten terwijl bomen er tientallen jaren over doet om dezelfde hoeveelheid CO2 op te slaan.

De bomen konden de afgelopen 250 jaar de hoeveelheid extra CO2 die we de lucht in pompten al niet verwerken waardoor de temperatuur op aarde met 1 graad is gestegen.

Rutte III gaat al die bomen omkappen en opbranden waardoor nog meer CO2 vrijkomt en er nog minder CO2 opgenomen zal worden want de overgebleven bomen gaan niet ineens meer CO2 opnemen en dat  betekent dat er binnen zeer korte tijd heel veel extra CO2 in de lucht komt en dit versnelt de klimaatverandering en leid tot een globale crisis.

De krankzinnige Europese wetten bepalen dat de extra CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens de verbranding er niet toe doet.  Naast de extra CO2-uitstoot  en de toenemende vervuiling word  ons belastinggeld in de vorm van enorme subsidies naar vervuilende energieopwekking opgemaakt,  terwijl het  10000 keer beter besteed kan worden aan echt schone energie-oplossingen zoals wind- en zonne-energie.

Het verbranden van houtsnippers in houtverbranding energiecentrales, is volgens duizenden wetenschappers minstens 20  procent schadelijk voor flora en fauna, dan het opwekken van energie zoals door kolen en gas, maar de EU Elite olv de labiele Angela Merkel en de als alcoholist bekend staande JC Juncker hebben zomaar eventjes bepaald dat de uitstoot van CO2 door houtverbranding van geen betekenis is en absoluut niet mag meetellen in de Klimaatdoelstellingen. Aan die waanzin moet een einde komen!

Biomassa Alarm in de Kleefse Waard

De biomassacentrale bij Industriepark Kleefse Waard  gaat enorme hoeveelheden bomen  verstoken. Eigenaar Veolia krijgt verspreid over twaalf jaar 76 miljoen euro subsidie!

De miljoenensubsidies voor het gebruik van biomassa die worden uitgekeerd aan o.a. aandeelhouders van de VVD en D66 zijn zeer omstreden. Rutte en zijn kartel- aandeelhouders beschouwen biomassa als een groen alternatief voor aardgas, maar het is niets anders dan je reinste bedrog.

De Wageningse hoogleraar ecologie Louise Vet is fel gekant tegen de hout gestookte installaties in de Kleefse Waard, omdat deze minstens 15 procent meer roet, longkanker veroorzakend fijnstof en kooldioxide uitstoten, dan aardgas- en kolencentrales.

Ruttes kartel verpest  onze economie en natuur

Eerst was er nog een schitterend mooi bos en nu een vieze lelijke kale zanderige stuifvlakte. Voordat het weer is zoals het was, ben je tachtig tot honderd jaar verder. Jaarlijks verdwijnt in Nederland alleen al minstens 3.000 hectare onvervangbaar zuurstofpoducerend bos.

In het Natura-2000 gebied op de Brabantse Wal, wordt 200,000m² bos gekapt om te verstoken! Deze boskap is helemaal niet nodig voor een hoogspanningstracé 380KV door het bos. “Samenwerkend Belang Brabantse Wal” en experts verklaren dat de boskap niet nodig is, omdat er in een bestaande Leidingenstraat ruimte is voor een ondergronds 380KV tracé. Het natuurbeleid werd in 2013 ijskoud door Rutte I overgeheveld van het Rijk naar de Provinciale Staten die onder meer als kerntaak hebben, het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur, maar zij voeren dat beleid niet of nauwelijks uit.

Rutte I II III  en GroenLinks zijn 100 procent verantwoordelijk voor dit vreselijke wanbeleid van het wegkappen van duizenden hectares bossen in Nederland en het verstoken van de bomen in de vervuilende biomassacentrales.


Nederland heeft het minste bos van alle EU landen, slechts 8 procent van de totale oppervlakte.

De kaninetten Rutte I II en III zijn schuldig bevonden aan het wegkappen van tienduizenden hectares aan bos en het verstoken ervan in vervuilende biomassa-centrales.

Forrest map

Hierboven:  De officiele Forres Map die inzicht geeft in de bebossing van de wereld.

Staatsbosbeheer ( voorheen de Oranjehuis “Heidemij”) kapt in samenwerking met Marc Rutte enzijn aandeelhouders van SBB  steeds meer bomen omdat het zeer veel tot in de miljarden kostende EU subsidies oplevert. Staatsbosbeheer is dan ook geen natuurbeschermende organisatie maar een woekerwinst natuurvernietiger. Marc Rutte bezit volgens de klokkenluiders samen met enkele prominente VVD-ers en figuren van D66 en de PVDA overigens volgens klokkenluiders een groot pakket aan aandelen in SBB.

Ruttes famillie heeft het bloed aan de handen van honderdduizenden slachtoffers. Ruttes grootvader was tijdens de WO II  volgens de onderzoekers  opzichter bij de beruchte “Heidemij” die enorme sommen geld verdiende met het kappen van duizenden hectares aan bossen voor de verkoop van timmerhout en het bouwen van meubels en barakken die werden aangewend in concentratiekampen.  De Opa van Marc Rutte( Dilling) blijkt volgens historici , betrokken te zijn geweest bij de deportatie van Joden via KLM naar concentratiekampen waaronder Auschwitz, Bergen-Belsen ,Dachau en Treblinka,

Marc Ruttes grootouders worden door historici bestempeld als oorlogsmisdadigers zoals ook de SS-er Prins Bernhard, wegens koloniale genocides door de KNIL, de roof van miljarden aan goud, juwelen en  kunstschatten van Joden en de deportatie door KLM en de  Nederlandse Spoorwegen van honderdduizenden Joden naar vernietigingskampen zoals Auschwitz, Bergen-Belsen , Dachau en Treblinka, gedurende de WO II.

Ruttes handlangers bij de Provincies liegen als excuus voor de massa bomenkap: “De bomen zijn niet inheems” “De bomen zijn gevaarlijk langs de weg” “De bomen zijn ziek” “De bomen veroorzaken bodem-verzuring” en “De bomen verdringen een orchidee/hamster/diertje of zeldzaam plantje” en “de bomen moeten weg wegens de processierups” Dat zijn allemaal niets dan vuile leugens want men kapt  al die bomen weg puur voor de winst en de SDK subsidie.

Ed Nijppels, Marc Rutte en tal van andere kartel politici  beroepen zich op de natuurafspraken die Nederland binnen de EU heeft gemaakt. In Natura 2000-gebieden zoals de Lemelerberg en daar gelden volgens de Provincie dan ook zogeheten ‘instandhoudingsdoelen’ waarvoor vastgelegd is dat alle beschermde planten en dieren die in ‘niet verwaarloosbare’ aantallen aanwezig zijn in Natura-2000 gebieden ‘in gunstige staat van instandhouding’ moeten blijven. Door Ruttes bomenkap verdwijnt echter een schat aan bio-diversiteit aan beschermde dieren en planten. RUTTE III maakt zich  schuldig aan schending van nationale en internationale wetten. De provincie Overijssel laat ook hier duidelijk zien dat er sprake is van kartel-corruptie en grove schending van de wet. Zo heeft Overijssel in minstens 24 Natura 2000-gebieden, enorm veel bos weggekapt, zonder een enkele compensatie door het Rijk en de Provincie.

Rutte III, heeft de Provincie willens en wetens niet verplicht tot herplanten, zoals de wet dat expliciet voorschrijft.

Rutte III en SBB schenden  de wet en de  EU verdragen via het afschaffen van het kap- vergunning stelsel om Natura 2000 doelen te halen.

Marc Rutte is persoonlijk met zijn criminele  kartel en SBB aandeelhouders verantwoordelijk voor de massale bomenkap en vervuiling van Nederland en de gehele  Eu.

Zo heeft  de misdaadbende Rutte III via het bedrijf Recycling Tiel in 2016 ruim 1500 bomen zonder vergunning gekapt aan de Panovenweg, te Tiel, ook wel bekend als het voormalige glasfabriekterrein. Het hout werd verstookt in niet goedgekeurde zeer vervuilende  biomassa-centrales waarmee de omgeving ernstig werd verziekt door de uitstoot van fijnstof en vele andere schadelijke stoffen die tal van vormen van kanker kunnen veroorzaken.

Recycle Tiel liet met de kap van 1500 bomen een verwoest landschap achter met dode eekhoorns en vogels die in de bomen leefden. De bio-diversiteit was door de kartelbende van Rutte totaal verwoest. Dit was ook een reden voor de burgers om Recycle Tiel aan te klagen, maar door een vormfout die de gemeente destijds heeft gemaakt, werd het lastig om de bomenkapf te veroordelen. Via de bezwarencommissie kreeg Recycling Tiel een fikse boete opgelegd, omdat de bomenkap in strijd was met de wet want Recycling Tiel had geen kap-vergunning. Het recyclebedrijf is daarop in hoger beroep gegaan, waarna het bedrijf gelijk kreeg van een rechter.

Recycle Tiel kapte de bomen in een tijd dat er een andere wet gold dan de ‘bomenverordeningswet’ die nu geldt. De oudere wet was strenger, maar de gemeente Tiel had ( VVDe-ers deden dat misschien wel bewust) onvoldoende vastgelegd welke bomen in Tiel wel of niet gekapt mochten worden en daardoor kon de gemeente haar verhaal helaas niet hard maken voor de rechter, waardoor de boete verworpen werd.

Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is uitermate verbolgen over het feit dat Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere woekerwinst organisaties reeds 35000 hectare aan Nederlandse bossen olv Rutte III hebben weggekapt.

Staatsbosbeheer, pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moeten verdienen. De afgelopen jaren volgde Beusekom de werkzaamheden in Boswachterij nauwlettend zoals bij de Amerongse Berg. Hij concludeerde dat de werkzaamheden meestal strijdig waren met het beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer

Frits van Beusekom, 78 jaar en van oorsprong bioloog en wetenschapper: “ik kwam hier in Nederland al snel in aanraking met mensen die zich ernstig zorgen maakten over de manier waarop de bossen door Staatsbosbeheer worden onderhouden. Ze namen me mee het veld in, en ik ben echt geschrokken van wat ik daar zag. Op vele plekken systematische kaalkap met bodembewerking; funest. Op de Veluwe, de Brabantse Wal, boswachterij Dwingelo en Slangenburg in de Achterhoek bij voorbeeld. Maar ook op de Utrechtse Heuvelrug zijn grote gaten geslagen, in Austerlitz en de Amerongse Berg met name.”

Staatsbosbeheer  Woekerwinst  Bedrog georganiseerd door Marc Rutte

“Drie jaar lang heb ik de werkzaamheden gevolgd en afgezet tegen hun eigen Bosvisie, en andere (wettelijke) normen voor duurzaam bosbeheer. Wat doet Staatsbosbeheer, en wat staat er beschreven? Het matchte hoegenaamd nooit met elkaar. Voor mij is dat een teken aan de wand. Staatsbosbeheer is zo productie-gedreven geworden, dat het bosbelang wordt veronachtzaamd. Een gevolg van de opgelegde marktwerking.”

In alle gebieden waar Rutte III bezig is met de massale kap van bomen via Staatsbosbeheer of een woekerwinst houtkap-bedrijf,  zijn actiegroepen of stichtingen opgericht die de massale bomenkap willen stoppen en de belangen van natuur en bewoners verdedigen.

Op Westvoorne heeft  ook Natuurmonumenten de duinen tot op het witte zand kaalgetrokken! Overal in ons land gaan de mooiste bomenrijen om, de populieren het eerst.

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;

qoute: “Die einder zien we al nergens meer. Misschien was de dichter wel de laatste die echt een einder met populieren heeft gezien. En dan zijn we ook nog no 5 importeur van tot pellets vermalen bomen uit VS en Canada. En moet je kijken hoe ze de oerbossen in Oost Europa vernielen!”

Uit de enquêtes die in Nederland zijn gehouden blijkt dat maar liefst 85% van de ondervraagden absoluut tegen RUTTE III en de massale bomenkap is.

Dringende eis aan Rutte III! Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur moet per direct stoppen!

Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en 160 andere natuurorganisaties eisen dan ook een verbod op het bewerken van bosbodems, op de kap van bomen voor biomassa en de afvoer van biomassa uit bossen. Meer en ouder bos is volgens al deze organisaties een zeer effectieve en goedkope manier om klimaatverandering tegen te gaan. De kap moet dus volledig stoppen en het gekapte bos moet dan ook zsm worden hersteld door de aanplant van bomen want dat zal de broeikasgasuitstoot compenseren. Bomen zijn om veel redenen onmisbaar: ze leveren zuurstof, filteren fijnstof, verlagen het co2- gehalte, huisvesten talrijke diersoorten en zijn goed voor de gezondheid. Ruttes Kartel en hun handlangers zoals SBB dienen dan ook te worden aangeklaagd en berecht wegens illegale bomenkap en er dient een parlementaire enquete komen naar de illegale bomenkap, biomassa vervuiling en fraude met de EU- SDKsubsidies.

Sinds 2013 verliest Nederland door Ruttes wanbeheer jaarlijks veel meer bos dan dat er wordt aangeplant. Nederland heeft daardoor met 8 procent het minste bos van alle EU-landen. Per jaar worden minstens 30.000 ( en steeds meer) hectares aan bos door Rutte III weggekapt en dat onvervangbare mooie levensreddende bos wordt nauwelijks of niet gecompenseerd door het planten van slechts 1.600 hectare aan veelal homogeen bos dat geenszins een vervanging is van de onvervangbare weg-gekapte bomen en de daarbij horende unieke biodiversiteit.

Wageningen University & Research meent dat het Nederlandse bosbestand tussen 1990 en 2013 toenam van 362.046 hectare tot 375.679 hectare maar de feiten liegen er niet om want in 2017 was de bosoppervlakte agv Rutte III wanbeleid reeds geslonken tot 346.000 hectare. Nederland heeft agv Rutte I II III wanbeleid, het minste bos van alle landen van de EU, en Nederland is agv Rutte I I II en agv GL wanbeleid, het meest vervuilde land met de hoogste sterfte agv kanker van alle landen van de EU.

In 2018 heeft de EU de hernieuwbare energie richtlijn herzien, waarbij de EU heeft afgesproken rond 2030 minstens 32% van de benodigde energie uit hernieuwbare bronnen te winnen. Tevens heeft de EU zich ten doel gesteld CO2-emissies met 40% terug te dringen.

Het aanmerken als hernieuwbare energie van biomassa gewonnen uit gekapte bossen is volledig in tegenspraak met artikel 191(1) van het EU verdrag, waarin partijen zich verplichten om het milieubeleid te laten bijdragen aan het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering.

In het Nederlandse Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland juist veel meer bos nodig heeft. Alle overheidslagen, natuurbeheerders, landbouwers en grondeigenaren moeten daarom ontbossing beperken tot wat zeer strikt noodzakelijk is. Worden er toch bomen gekapt, zoals bijvoorbeeld in het kader van internationale natuurafspraken, dan moeten er eerst afspraken worden gemaakt over een adequate CO2-compensatie.

Er werden door het misdadige Rutte III kartel ook al helemaal geen nieuwe afspraken gemaakt over een adequate CO2-compensatie.

Ruttes kap-en biomassa beleid is absoluut ontoelaatbaar. Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is 15 procent meer vervuilend dan stoken op gas of olie en door het pakket aan Rutte III klimaat maatregelen uit het Klimaat-akkoord word de CO2- uitstoot alleen maar groter en word de natuur en natuurlijke biodiversiteit van flora en fauna door Rutte III op grote schaal vernietigd. Hierbij komt ook nog eens dat agv Rutte III – wanbeleid de energie steeds duurder en voor steeds meer mensen zelfs onbetaalbaar word. De sterfte agv Kanker in Nederland, veroorzaakt door o.a. kankerverwekkende uitstoot en fijnstof en door giflozingen van Multinationals zoals Shell, Dupont, en Duitse Multinationals die jaarlijks tonnen kankerverwekkend gif lozen zoals in de Waal en Rijn, is agv het wanbeleid van de regeringen Rutte I II II de hoogste van alle landen van de Europese Unie.

Op 4 maart 2019 hebben NGO’s uit Estland, Frankrijk, Ierland, Roemenië, Slowakije, Zweden en de VS de Europese Unie aangeklaagd vanwege “biomassa uit het bos” te beschouwen als “hernieuwbare energie”.

De EU werd in maart 2019 aangeklaagd wegens het wetenschappelijk bewijs van het effect op klimaatverandering door de oogst en het opstoken van bomen voor energiedoeleinden door ontbossing.

Het door de EU zomaar beschouwen van biomassa als CO2-neutraal is in strijd met wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat het verbranden van hout  2 x meer CO2 uitstoot oplevert dan het stoken van steenkool en 3 x meer dan de uitstoot van gas.

De EU veroorzaakt enorm veel schade zoals op het gebied van de gezondheid, middelen van bestaan, dorpen en culturele tradities ten gevolge van kappen, houtpelletindustrie en de vervuilende productie van biomassa.

Het aanmerken als hernieuwbare energie van biomassa gewonnen uit gekapte bossen is in tegenspraak met artikel 191(1) van het EU verdrag, waarin partijen zich verplichten om het milieubeleid te laten bijdragen aan het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering.

De Europese Commissie is dan ook verplicht de wet na te leven. Het Hof van Justitie in Luxemburg zal dan ook moeten beslissen dat deze zaak ontvankelijk is en een einde eisen aan de illegale massa-bomenkap in de gehele EU en in Nederland door de kartel- regering RUTTE III

De petitie ”Bomen langs N-wegen moeten blijven” leverde 46.000 handtekeningen op. De provincie Gelderland zette daarop gelukkig een streep door het plan om honderden schitterend mooie bomen tussen Zutphen en Ruurlo neer te halen.

Uiteindelijk hoefden er op een gevaarlijk stukje in de weg slechts 2 zieke bomen te worden gekapt. Ondertussen willen de aanhangers van Rutte en hun criminele handlangers van D66 ook op dat traject toch nog stiekem 343 eeuwenoude, kerngezonde eiken wegkappen.

SBS wil in opdracht van Ruttes Natuursloop Kartel met de botte bijl in heel Nederland doorgaan met nog meer bomen te kappen. Ze moeten dus gestopt worden met de krankzinnige vernietiging van de Nederlandse landschapscultuur.

Teken de petitie voor een totaal kapverbod en de redding van onze wonderchone natuur!

𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍𝐏𝐄𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐏𝐑𝐈𝐂𝐇𝐓𝐄𝐑 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐌𝐎𝐎𝐑𝐄 : 𝐃𝐎𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐍𝐒 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐎𝐑𝐙𝐀𝐀𝐊𝐓𝐄 𝐊𝐋𝐈𝐌𝐀𝐀𝐓𝐎𝐏𝐖𝐀𝐑𝐌𝐈𝐍𝐆 IS 𝐄𝐄𝐍 𝐋𝐄𝐔𝐆𝐄𝐍

climatechange is hoax

climatechange is hoax

Opwarming is Hoax

De “Globale Klimaatopwarming theorie” is volgens de meeste experts niets anders dan een frauduleus complot om onder het mom van “Red de Aarde” angst te zaaien onder de bevolking en hiermee een gigantisch verdienmodel te creëren om vervolgens exorbitant hoge klimaatbelastingen uit de zakken van de burgers te stelen.

al gore liegt over de poolkappen

Al Gore is en van de eerste wereldberoemde leugenaars die over de hele wereld angst en paniek zaaide met zijn uitspraken over het Klimaat • We zijn inmiddels 10 jaar verder en het wordt alleen maar kouder op de Noord- en Zuidpool

Volgens Angela Merkel, Al Gore, Marc Rutte, Rob Jetten, Jesse Klaver en Ed Nijppels envele andere gekken is het terugdringen van de CO2-uitstoot van levensbelang omdat volgens hen de CO2 uitstoot dooor de mens, verantwoordelijk zou zijn voor globale opwarming en het smelten van de poolkappen met als gevolg dat de hele wereld door de stijgende waterspiegel en door tsunamies zoals “Atlantis”‘ onder water zou komen te verdwijnen.

Rutte III heeft voor een Klimaatakoord getekend met 600 voor de burgers peperdure en nadelige maatregelen olv  Rutte, en de zichzelf tot “Klimaatpaus” benoemde VVD-er Ed Nijppels die overals in de wereld voor verwarring zorgt met zijn  rare speeches over het Klimaat.

qoute: “Het Klimaatakkoord van Parijs word door vrijwel alle ondertekenende landen, net zoals het Verdrag van Kyoto,  en al helemaal niet door Rutte III  nageleefd”

Het Nederlands Klimaatakkoord is merendeels in strijd met de EU- verdragen. De klimaatplannen blijken olv Nijppels tot stand te zijn gekomen op basis van leugens, misvattingen, vervalste rapporten en niet onderbouwde veronderstellingen.

Veel landen, en zowat alle grootmachten van de wereld weigerden dan ook om hun handtekening te zetten onder het Klimaatverdrag dat van geen kanten deugt en alleen de belangen dient van op woekerwinst azende politici en Multinationals zoals Shell, Rother, Hoechts en Akzo-Nobel.

CO2 Facts


co2leugen


LANDEN DIE NIET MEE DOEN AAN HET WAANZINNIGE KLIMAATAKKOORD

Heel Afrika:
1,2 miljard inwoners, 714 x groter dan Nederland
Rusland:
144,5 miljoen inwoners, 402 x groter dan Nederland
Amerika:
325,7 miljoen inwoners, 231 x groter dan Nederland
China:
1,3 miljard inwoners, 225 x groter dan Nederland
India:
1,3 miljard inwoners, 77 x groter dan Nederland
Iran:
82 miljoen inwoners, 38 x groter dan Nederland
Colombia:
47 miljoen inwoners, 26 x groter dan Nederland
Turkije:
80 miljoen inwoners, 18 x groter dan Nederland
Irak:
39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

Onze atmosfeer bestaat voor:

– 78% uit stikstof
– 21% uit zuurstof
– 1% uit edelgassen
– 0,038% is CO₂

Van deze 0,038% produceert de natuur
96% zélf.
De mens staat voor de andere
4%.
De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor
0,00152%

Zeespiegel facts

Over van alles word door hebzuchtige eurofielen leugenaars zoals Rutte, Macron, Al Gore, Merkel en door een handvol door de miljardair Soros ingehuurde wetenschappers gelogen zoals over de invloed die CO2 zou hebben op de globale temperatuur. Het volk word aldus door de corrupte Elites en omgekochte wetenschappers via de MSM voorgelogen dat de mensheid ten onder zal gaan agv een globale Klimaat Opwarming, door smelting van de Poolkappen, door tsunamies en enorme overstromingen zoals van Nederland dat een stuk beneden de zeespiegel ligt en geheel zou komente verdwijnen onder gigantsiche massas  zeewater.

97 procent van alle onafhankelijke weerinstituten en geleerden weerleggen de leugens van de 4 procent aan omgekochte wetenschappers, doemdenkers en valse hebzuchtige politici zoals de leugenaars  Rutte, Nijppels, Jetten en Klaver die bij de burgers mety hungladde praatjes en doemdenkerij angst in proberen te boezemen om de kiezer ertoe te bewegen om op hen partij  te stemmen zodat zij wel eens even de wereld van de ondergang zouden redden.

Zo blijkt uit de metingen dat de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust vorig jaar 7,2 centimeter gedaald is ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017. Dat blijkt uit objectief onderzoek van Deltares en HKV in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2017 stond de zeespiegel zelfs relatief hoog. Dat kwam door twee grote noordwesterstormen. In 2018 waren er twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd. De lange periode van droogte heeft ook weinig invloed op de gemiddelde zeespiegelstand gehad.

Zeespiegelstanden kunnen per jaar volgens de experts enorm verschillen. Volgens Fedor Baart (kustexpert Deltares) daalde de gemiddelde zeespiegel in het jaar 2018 langs de Nederlandse kust met 7,2 cm ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017 en dat was
de grootste daling sinds 1996. In 2017 stond de zeespiegel relatief hoog vanwege twee grote noordwesterstormen (half januari en eind oktober), die het zeeniveau opstuwden richting de kust. In 2018 waren er volgens Robin Nicolai (senior adviseur HKV) ook twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd.

De onweerlegbare feiten zijn dat de zeespiegel de afgelopen 128 jaar met gemiddeld 1,86 mm per jaar is gestegen, maar er is geen sprake van een versnelde stijging. Er wordt wel rekening gehouden met een snellere stijging die minimaal is en geen enkele bedreiging vormt van de door doemdenkers en liegende politici verzonnen bedreiging zoals overstroming van stad en land en zo zie je maar weer hoe het volk door de politieke elites en door de liegende MSM zoals de NOS word bedrogen.

De vervuilende uitstoot uit houtverbranding-centrales wordt ook al niet minder, maar zelfs vijftien procent meer dan van gas en de schonere kolen. Rutte III, Groen Links en de zatlap Juncker, Merkels GROKO en Grunen klimaatleugenaars verlaren ijskoud dat biomassa-energie schoner is en dat de forse uitstoot aan CO2 word gecompenseerd omdat er weer heel veel nieuwe bomen die CO2 in zuurstof omzetten zouden worden bijgeplant. Er worden volgens de experts ook al helemaal of nauwelijks bossen bijgeplant.

De EU weigert te luisteren naar de experts zoals Professor Martijn Katan die wetenschappellijk met onweerlegbare bewijzen heeft aangetoond dat biomassa-energie veel vervuilender is en dat de aanplant van nieuwe diverse bossen een regelrechte leugen is.

Professor Martijn Katan is een van de meest gerespeceerde Klimaat en Natuur experts van Europa en auteur van het alarmerend biobrandstof-rapport van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen uit 2015.

Katan bevestsigd dat door de EU is afgesproken dat de C02 die uit houtverbranding komt en die 15 tot zelfs 30 procent  procent meer vervuiling veroorzaakt, volgens Juncker en Merkels Elite,niet mag meetellen, terwijl de CO2 uitstoot een enorme hoeveelheid is, meer dan het dubbele van als men aardgas gebruikt.

Wikileaks  onderzoekt de als  alcoholist bekend staande J.C Juncker die in Berlijn tijdens een borrel zouden hebben hebben gezegd  dat C02 en de dodelijke vervuiling via houtverbranding via de Pers Internet en Sociale Media met alle middelen van censuur ontkend moeten worden evenals door alle MSM en door zoveel mogelijk daartoe in te huren pseudo- wetenschappers.


Globale opwarming enorme leugen * * * Wereld Klimaat word koeler

klimaat temperatuur

Globale temperatuur daalt De temperatuur op aarde is de laatste 4.000 jaar trendmatig 0,5°C per 1.000 jaar gedaald. De “volgende” ijstijd is “stiekum” al begonnen. Ongeacht de totaal irrelevante “Antropogene” Global Warming van 1,0°C de laatste 170 jaar. Het warmere Holoceen is definitief ten einde. De aarde heeft, door het patent op de knoppen van de Milanković-parameters, het alleenrecht op de trendmatige aansturing van het klimaat. En de zon draait aan zijn Solar Cycle knoppen.


klimaat word kouder


Er is ook helemaal geen sprake van een enorme globale opwarming maar fluctuatie en een relatief lage stijging in Nederland zoals is aangetoond door KNMI dat de wereldgemiddelde temperatuur sinds 1880 met slechts circa 0,9 °C is gestegen. De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest.

temperatuur

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is trendmatig toegenomen en ligt in 2014
1,7 ± 0,6 °C hoger dan ruim een eeuw geleden, in 1906. De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest. Na een versnelling aan het eind van de vorige eeuw verliep de opwarming de afgelopen vijftien jaar langzamer. Zo’n tempowisseling in het waargenomen temperatuurverloop is niet uniek en kan goed verklaard worden door natuurlijke fluctuaties (PBL/KNMI, 2015 – hoofdstuk 1).

ijstijd

In de jaren zeventig hadden we glazen flessen, dat moest van de linkse gekken plastic worden van de regering ,we haalden groente bij de groenteboer in papieren zakken totdat groenlinkse gekken  zeiden dat dat niet mag niet meer ivm bomenkap dus werd het plasticzakken,  de visserij wil pulsvissen dus krijgen ze groenlicht om de boten voor duizenden euro’s aan te passen. Nu  zegt Mekels Elite ineens,  nee mag niet gebruik ivm  nylon netten maar weer juist ja ook nylon is plastic en nu word  ineens  door Ruttes Kartel en  en de knettergekke sekte Groen Links de oorlog verklaard aan de boeren en wil menhunland onteigenen vanwege de verzonnen stikstof crisis.  De EU en de corrupte regering Rutte en GL kondigenKLIMAATLEUGENS en  pakken steekpenningen aan van de groot vervuilers zoals vuilverbrandingsbedrijven ,rafinaderijen,  Shell en  van directies van ziekmakende fabrieken en van Merkels NSB Elite te Berlijn. Dat moet stoppen, de  enorme dodelijke vervuiling die zij aanrichten zoals via dodelijk fs6 gas lekkende windmolens, en zeer vervuilende biomassacentrales waar miljarden aan subsidies voor werden gereserveerd door de criminele bende Rutte III en GL


KNMI  manipulatie aanagetoond door Forum v Democratie


Het KNMI blijkt net zoals de NOS een door de regering Rutte betaalde sluikreclame en valse propaganda organisatie te zijn want het KNMI heeft een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) om de Klimaathoax over Globale Opwarming te steunen, schaamteloos uit de boeken geschrapt. Het door het stiekem schrappen van de vele hittegolven door KNMI, werd ontdekt door een team van onafhankelijke onderzoekers in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven.

Het KNMI heeft drie jaar geleden ten onrechte een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) uit de boeken geschrapt. De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”.

Alles wijst naar  Rutte en zijn Kartel

De onderzoekers adviseren het KNMI zich te  onthouden van hun ondeugdelijke claims over een vermeende toegenomen trend in hittegolven in Nederland.

De vier onderzoekers (Rob de Vos, Frans Dijkstra, Jan Ruis en Marcel Crok) presenteerden hun rapport met de onweerlegbare  bewijzen op 7 maart 2019 in Amsterdam tijdens de derde Ontgroeningsdag van Stichting de Groene Rekenkamer

Het rapport is hier te downloaden.


De EU biomassa waanzin moet dus echt per direct stoppen. De massale bomenkap en het uitrollen van 5G zijn zeer nadelig voor het Klimaat en voor de gezondheid van flora en fauna. Stoken op hout is vervuilender dan op kolen of gas. Het EU beleid zoals het wegkappen van de bossen en het op grote schaal vervuilen van de lucht, de bodem en het water zijn volledig in strijd met de grondwet en met tal van internationale verdragen zoals het Verdrag van Kyoto en het Verdrag van Parijs.

De krankzinnige EU-Elites willen de hoogfrequente 5G-microgolf zendmasten in alle EU steden ook gaan implanteren in lantaarnpalen, bushokjes, verkeerspalen, en in allerhande eletronische aparatuur en in minder opvallende straatobjecten en bewakingscameras. Men wil alles in de gaten houden, meten en spioneren. Om signaal verlies te voorkomen (omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G) zullen steeds meer bomen en bossen worden weggekapt, tenzij wij de burgers deze totale EU waanzin stoppen.


Europa en heel Nederland hangt straks vol met miljoenen, niet op gezondheidsproblemen onderzochte 5G-antennes. Dr. Martin Pall, emeritus hoogleraar in de staat Washington, maak zich dan ook zeer grote zorgen over 5G en waarschuwt de wereld over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van elektromagnetische velden. Hij beweert dat het giftige en gevaarlijke karakter van elektromagnetische velden al goed is ingeburgerd en dat de komst van de ziekmakende 5G-technologie zo veel slechter zal zijn en dat het “totaal krankzinnig” is om 5G in te zetten wegens de mogelijk dodelijke biologische risico’s.

“De bevolking is door de politiek voorgelogen en als een kikker in een langzaam opwarmde pan met alsmaar heter water. Snaveltjes toe, oogjes dicht en koken maar tot ziektes en de dood erop volgen”

De EU Elites kappen onvervangbare bossen en bomen omdat de bomen een groot obstakel zijn voor het uit te rollen 5G netwerk zoals dat is gebleken uit onderzoek van The University of Surrey: Masthoogte op boomniveau als een beperkende factor voor bereik en betrouwbaarheid.

Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden,en die straling komt ook nog eens bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel vrijwel overal de ether verziekt. Van al die elektromagnetische UMTS straling is inmiddels al bewezen dat deze schadelijk is voor mensen,planten, bomen, dieren en de leefomgeving. Dus niet alleen de bomen, vogels maar zeker ook heel veel mensen zullen de ziekmakende effecten van 5G ondervinden, tenzij, het uitrollen van 5G gestopt en bij de wet verboden word.

In september heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G

Hoogleraren in Nederland maken zich zeer ernstig zorgen over 5G. Ook volgens de natuurkundige Leendert Vriens van StopUMTS.nl, is de steeds hoger wordende stralingsintensiteit een enorm probleem niet alleen voor 5G, maar ook voor de 4G en 3G die er nu al zijn.

“Je hebt meer last van een antenne in een bushokje, dan van de straling uit een zendmast,” aldus Vriens.

“Vermoeidheid, burnout-klachten, slapeloosheid, maag-darmklachten, tranende ogen, chronische bronchites, oorsuizen en piepende oren, COPD, astma, longkanker,  het is duidelijk dat dat allemaal  door straling en door de lenorme uchtvervuiling komt.”

De Bomenkap en 5g vormen volgens  duizenden experts van over de hele wereld die de Globale Klimaatopwarming als niet bewezen achten, een bedreiging voor de gezondheid. 5G straling is schadelijk voor flora, fauna, vogels, planten, bomen, mens en dier. 5G straling veroorzaakt volgens experts vormen van kanker.

Voor alle burgers en met name voor stralingsgevoelige mensen word het nog vele malen lastiger om niet ziek te worden aangezien de straling dan letterlijk overal is. Nu al zien steeds meer landgenoten zich genoodzaakt om te emigreren naar Portugal, Algerije, Canada, Hongarije,Polen of naar elders, omdat het leven in Nederland agv de vervuiling door de multinationals zoals Shell (en via de zwaar vervuilende Duitse Roer), steeds gevaarlijker en dodelijker word wegens de kanker-verwekkende troep die in de bodem, het water en in de lucht word gedumpt en wegens de chemtrails en de ziekmakende UMTS straling en dan is 5G nog niet eens uitgerold. Het vooruitzicht voor flora en fauna in Nederland ziet er dus al helemaal niet goed uit.

De beroemde klokkenluider en klimaatexpert David Icke (https://www.davidicke.com/article/479144/great-tree-massacre-councils-cut-110000-trees-desperate-bid-save-money-no-make-5g-possible-unless-say-enough-youve-seen-nothing-yet) verklaart dat de massale bomenkap onderdeel is van de NWO plannen om een vergaand ‘smart grid’ te implementeren. ‘Smart’ is niet zozeer ‘slim’, maar betekent surveillance en spionage. Alles wat ‘smart’ voor de naam heeft staan, is een op het netwerk aangesloten spionage apparaat, dat digitale data verzamelt, opslaat en doorstuurt naar het wereldwijde surveillancesysteem.


De corrupte Rutte kartel groep wil volgens de alarmerende berichten Nederlanders ook nog eens dwingen om van het gas af te gaan en iedereen verplichten tot de aanschaf van een peperdure lawaaierige niet-duurzame warmtepomp, en allerlei extra peperdure maatregelen zoals isolatie en het aanleggen van zogenaamd gesubsidieerde zonnepanelen. Knettergek! Waanzinnig >> Weg met Rutte III !


Een warmtepomp is volgens warmte-experts ondeugdelijk gevaarlijk en totaal niet rendabel,  en vele malen slechter voor het Klimaat en ook nog eens vele malen duurder dan stoken op veel minder vervuilend gas. Het invoeren van warmtepompen leid wegens de extra vraag naar electriciteit( opgewekt via o.a. vervuilende biomassa-centrales) tot fors meer CO2- uitstoot( 20 procent) met voor mens en dier gevaarlijke uitstoot aan roet en kankerverwekkende fijnstof en andere rotzooi.

Ervaringsdeskundige Robert-Jan Mijnarends bij het consumentenprogramma Radar.

“De gewone gasketel, als ik die aan doe dan krijg ik het warm in de winter. Dat krijg ik met de warmtepomp nooit!”

Warmtepomp deugt niet  volgens  professor Laure Itard.

De luchtwarmtepomp is  samengevat niet duurzaam en alleen voldoende zolang de buitentemperatuur boven de 7 graden Celsius is. Alleen in zéér goed geïsoleerde huizen is enkel een warmtepomp voldoende. Omdat de meeste warmte weglekt via ruiten, is volgens Itard driedubbelglas noodzakelijk. Bij temperaturen onder de 0 graden Celsius schakelt een dan ook lawaaierige peperdure luchtwarmtepomp in een soort turbostand , waardoor deze 3 à 4 keer zoveel stroom gaat gebruiken. Bovendien geven luchtwarmtepompen –net zoals airco’s – geluidsoverlast.

Een vreselijk dure vervuilende lawaaierige luchtwarmtepomp levert simpelweg te weinig warmte om een koude winter mee door te komen. Als het huis niet heel erg goed geïsoleerd is, blijft een Hr-ketel noodzakelijk. Zonder de noodzakelijke isolatie van een huis waarvan de kosten worden geschat op minstens 60 000 Euro per huis, heeft de aanschaf van een warmtepomp geen enkel nut en valt gezien de vele nadelen dan ook zeer sterk af te raden.

Rutte  wil met  Groen Links 1000 miljard euro besteden aan een woekerwinst klimaatproject dat wat betreft het terugdringen van de CO2 uitstoot mondiaal nog niet eens een druppel op een gloeiende plaats is met een effect van slechts 0,00007 graden Celsius.

Gas is en blijft hoe men ook bekijkt de schonere energiebron die relatief weinig CO2 genereert. De meeste andere landen zoals de VS, China en heel wat Afrikaanse landen, Pakistan en India schakelen overigens massaal over op gas en velen ook op kolen. Het behouden van “energie uit gas” is dan ook 1000 keer beter voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.


De uitrol van het door wetenschappers als schadelijk gekwalificeerde 5G straling netwerk moet gestopt worden evenals de door het volk zeer ongewenste bomenkap en de biomassa-centrales in Nederland en andere landen.

Feiten: De waanzinnige EU Elite olv de bibberende pillenverslaafde Merkel en de zatlap Neo Nazie Juncker laten gigantische hoeveelheden bos wegkappen en miljoenen tonnen houtsnippers verbranden in vervuilende biomassa-centrales omwille van het op grote schaal verkrijgen van energie voor industriële- en oorlogdoeleinden. Merkels Elite wil niet dat U weet dat het verbranden van hout veel ongezonder is dan stoken op kolen of gas.

Merkels Elite wil ook net zoals Rutte steeds meer milieubelasting heffen om een gigantisch vermogen te vergaren voor zelfverrijking, voor de massale opvoering van de wapenproductie en voor de vorming van een enorm groot anti Rusland Euro-leger.

Het is dan ook noodzakelijk dat de crimineel Rutte en alle andere corrupte vijanden die Nederland en de wereldvrede bedreigen, zsm onschadelijk worden gemaakt, door al deze gekken en machtswellustelingen voorgoed van het pluche te verjagen, en te berechten wegens de door hen gepleegde misdaden,  opdat de wereld en het klimaat verschoond worden van de naderende totale ondergang.

Hoe minder bomen, des te minder zuurstof, en des te meer CO2

 


Teken de Petitie STOP DE MASSA BOMENKAP


Wij kunnen niet leven zonder onze wonderschone zuurstof-producerende Bomen: die zijn ook een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar RUTTE III ontbost op bevel van doorgedraaide eurofielen van de EU, Merkel, Juncker sneller dan het Amazonegebied.

De werkwijze van Staatsbosbeheer, RUTTE III (SBB) en andere natuurslopers en dierenmoordenaars( Rutte III liet tienduizenden dieren in de OVP verhongeren en afschieten)  brengen onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de normen voor duurzaam bosbeheer en in strijd met de internationale afspraken zoals het Verdrag van Parijs.

Hoogleraar Europees bos Nabuurs, maakt zich grote zorgen over de massale bomenkap door de regering Rutte. In Europa leggen bomen ongeveer 10 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU vast. De afgelopen 30 jaar is er echter nauwelijks geïnvesteerd in de Nederlandse bossen. Staatsbosbeheer beweert dat het dunnen van het bos goed is zodat omliggende bomen meer kans krijgen om te groeien, maar ook dat bleek in de meeste gevallen totaal niet te kloppen.

Nabuurs, die aanzienlijk veel bossen voor de import wil kappen in Canada, zet zich echter wel in voor de aanleg van meer bos in Nederland via de stichting Probos samen met meer dan twintig andere partijen Nabuurs, wil graag dat er voor 2050 minstens 100.000 hectare meer aan de levensreddende zuurstof-producerende bossen worden aangelegd, naar dat is veel te weinig volgens vele andere experts.

Rutte beloofde o.a. bij het aantreden, de natuur te sparen en meer bossen aan te leggen, maar de leugenaar Rutte heeft niks anders gedaan dan steeds meer bossen wegkappen en heel het land te bedriegen  en te vervuilen waardoor Nederland met slechts 8 procent het minste bos heeft van alle Eu landen en Nederland het meest vervuilde land vande EU is met de hoogste sterfte agv Kanker

Nederlanders voelen zich dan ook door Rutte I II II lelijk bedrogen want de coalities van Rutte hebben zich geenszins en totaal niet aan de de gemaakte afspraken gehouden zoals om meer bossen aan te leggen en de vervuiling door Multinationals zoals Shell en Akzo-Nobel, tegen te gaan en te zorgen voor het terugdringen van de enorm hoge concentratie aan ziekmakend fijnstof in de lucht.

Rutte III heeft helemaal niets gedaan om Nederland gezonder te maken, integendeel zelfs, werd Nederland agv Rutte III het meest ongezonde vervuilde en meest dichtbevolkte land van de gehele EU.

Het maakt Ruttes Bende dus niets uit dat miljoenen mensen agv fijnstof, kankerverwekkende uitstoot en zendmast straling ziek worden en steeds meer landgenoten agv Kanker te komen overlijden.De sterfte agv Kanker in Nederland is  volgens het CBS en de WHO  de hoogste van alle EU-landen.

Het gevaar word steeds groter en steeds meer mensen zullen het slachtoffer worden van de corrupte regering Rutte III, tenzij Rutte en al zijn handlangers voorgoed van het pluche worden verjaagd, en er een deugdelijke regering aantreed die doet wat nodig is, en dat is Nederland en alle inwoners veiliger, gezonder, vrijer, maken en redden van de gigantische klimaatvervuiling.

De Gezondheidsraad en de World Health Organisation (WHO) gaven eerst na druk door pers en media toe dat elektromagnetische velden zoals UMTS van mobiele zendmasten “effecten” hebben op het lichaam, maar ze weigeren de negatieve gezondheidsschade agv langdurige blootstelling aan de straling publiek te maken.

De Gezondheidsraad beroept zich alleen maar op de Zwitserse studie naar de gezondheidsgevolgen van kortdurige UMTS-straling. In dit onderzoek werden proefpersonen slechts drie kwartier blootgesteld aan hoogfrequente niet-ioniserende EM-velden, en dat leverde ‘geen negatief resultaat’ op. In de realiteit worden mensen 24 uur per dag levenslang aan de straling blootgesteld. De schade die hieruit volgt heeft men niet onderzocht,of men wil de schadelinke gevolgen van langdurige blootstelling aan straling niet publiek maken.

Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er werkelijk van alles mis is met UMTS straling. Niet voor niets zijn de stralingsnormen in België sterk verlaagd. In Nederland is de norm 61 Volt per meter (V/m). Dit zou zo snel als het maar kan naar 0,6 V/m moeten. Het aantal UMTS-masten moet vooral in het dichtbevolkte Nederland drastisch verminderen, maar daar zit de hebzuchtige en corrupte regering Rutte III niet om te springen. R

RUTTE III heeft 3 miljard euro besteed aan zendlocaties en wil ondanks het feit dat miljoenen burgers gezondheidsklachten van de straling krijgen zoals (lusteloosheid, oorsuizen(piep-ruis en fluittonen in het hoofd), depressies, slaapstoornissen, en andere aandoeningen zoals slechtziendheid en vaat-aandoeningen), geen actie ondernemen en het aantal zendmasten en de stralingsintensiteit verminderen. Rutte III gaat ook nog eens het volgens experts schadelijke 5G netwerk uitrollen tegen de dringende adviezen in van de top-experts en 40 professoren.

Hersenspecialisten waarschuwen dat het aantal hersentumoren op basis van deze negatieve ontwikkeling in Nederland minstens met 500 procent zal toenemen agv langdurig gebruik van mobiele telefonie en straling zoals van zendmasten.

Onderzoek bracht aan het licht dat  klachten zoals oorsuizen,het horen van geluiden in het hoofd, hoofdpijn, vermoeidheid, hartstoornissen en stress veroorzaakt werden door straling. Een UMTS-mast stond precies gericht op ons huis en door die UMTS-straling werden we ook overgevoelig voor DECT-telefoons en mobiele telefoons.”

“De overheid en de Gezondheidsraad beweren dat UMTS-masten geen invloed hebben op de gezondheid en zij beroepen zich op onderzoeken waaruit blijkt dat 45 minuten bestraling geen effect heeft. Maar zo werkt dat niet. Je bent immers permanent blootgesteld aan straling en niet slechts 45 minuten.”


2 Conclusie  Oplossingen.

Veel winst zou kunnen worden geboekt door vervuilende biomasa-centrales en dieselauto’s te verbieden.

Inzetten op de aanwending van schoon aardgas!  Stop met de Merkel-RUTTE waanzin van een algeheel gasverbod.

Wat de regering moet doen is vervuilers laten betalen voor de vervuiling in plaats van subsidie te geven.

Weren, en  desnoods sluiten van Multinationals die het land, de bodem,en het water vergiftigen zoals door illegale lozingen.

Hoge boetes, en hoge straffen voor Duitse kapiteins en hun bemanning, de beslagname van alle Duitse tankers die in de Nederlandse rivieren enorme hoeveelheden gif lozen.

Zowel bedrijven als particulieren rekeningrijden inclusief toeristen die hier gratis rondtoeren, laten betalen voor elke km vervuiling.

Biomassa centrales per defenitie allemaal sluiten.

Stoppen met subsidies voor elektrische autos, omdat deze op vervuilende biomassa- en kolenstroom rondtoeren.

Subsidies voor op LPG gas rijdende wagens. Subsidies voor de ombouw.

Schadeloos stellen van Tesla wagen bezitters. Tesla wagens verbieden.

Subsidieren van isolatie.

Centraliseren, verbeteren en het Goedkoper maken van gehele Openbaar Vervoer

Aanschaf subsidies voor fietsen( geen e fiets maar gewone fietsen)

Tegen gaan van alle vormen van verspilling.

Meer recycling zoals flessen van glas, draagtassen van biologisch verantwoord materiaal etc.

De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is door meer bomen te planten dan we kappen en de gekapte bomen enkel te gebruiken als bouwproduct. De subsidies moeten we gebruiken voor echte schone oplossingen zoals extra isolatie voor huizen, wind- en zonne-energie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Antie-plastic wetgeving.

Aanwenden van en Investeren in nieuwe technologien zoals Koolfilters en nieuwe filtertechnieken om de uitstoot van fabrieken en centrales optimaal te reduceren.

Beperken van buitenlands toerisme, beperken van aanvoer verkeer via vliegtuigen( Schiphol) en grote boten.

Vakanties in eigen land bevorderen door verlaging belastingtarieven, en goedkoper openbaar vervoer.

Aanleg nieuwe natuurgebieden met veel bossen en  aanzienlijk veel voedslbossen.

Forse beperking van het vliegverkeer Schiphol.

Totaal verbod op verbranding buitenlands afval in Nederland

Totaal verbod op vuilverbranding in alle stedelijke gebieden zoals sluiting van  de grootvervuiler AEB  te Amsterdam

Geen vervuilende windturbines en of windmolens meer subsidieren ivm klimaatvervuiling, ze zijn onrendabel, de fabricage is vervuilend, ze zijn niet nodig wegens capaciteitsoverschot, en ze veroorzaken massa sterfte zoals bij insecten vogels etc Bovendien veroorzaken ze lawaai en recycling is onmogelijk

Bodemsannering voor vervuilde gebieden zoals o.a.in Limburg, Groningen, Leiden en Dordrecht etc.

Schoon maken en afbreken van 6500 vervuilde gas en olieputten zoals gifputten van de NAM

Sancties tegen Duitsland, Belgie en Frankrijk Multinationals

Strikte beperking en hoge boetes( miljarden) voor Multinationals zoals Dupont Shell DSM  Tata Steel Rother Bayer Hoechst Akzo-Nobel  etc wegens het verpesten van ons leeflimaat door kankerverwekkende uitstoot en illegale giflozingen.

Duitsland dwingen  de enorme vervuiling in de Duitse Roer, die via de rivieren ons land in stroomt, te stoppen.

Aanplant van minstens 30 miljoen bomen en de aanleg van minstens 100 000 hectares aan voedselbossen

SBB en Natuurmonumenten deprivatiseren en volledig onderbrengen bij de overheid.

Strafrechtelijke Vervolging van corrupte politici en directies die ons leefklimaat willens en weten  verzieken.

Naturaliseren( afkoop) van bosbezitters die bossen of natuurgebieden niet onderhouden of bossen wegkappen voor puur geldgewin

Sterk beperken van houtstook.

Staatsbosbeheer deprivatiseren en onderbrengen bij de Overheid voor een professioneel duurzaam natuurbeheer zonder winstoogmerk

Harde straffen voor gifdumpers noodzakelijk

Centralisatie van de geprivatiseerde publieke sector, zoals water energie vervoer (en andere publieke  diensten zoals zorg, woonmarkt, arbeidsvoorziening,telefonie) om te komen tot een gebalanceerde afstemming en goedkopere diensten verlening.

Nederland hervormen naar een duurzame groene economie. o.a. voedselbossen.

Beperken van de drastische bevolkingsaanwas zoals door het stoppen van de massa immigratie.

Bevorderen uitstroom. Minder mensen minder productie minder consumptie minder vervuiling. Krimp is niet negatief, maar wenselijk en noodzakelijk..

Liever een groen gezond land met minder veel mensen dan een propvol totaal verpest  en door vervuiling stervend land zonder toekomst

Investeren in nieuwe veiligere kernenergie zoals Thorium, Zo ook onderzoek naar Waterstof Energie, en bijvoorbeeld Solonuminescentie Energie(hier is nauwelijke onderzoek naar gedaan en het bied volgens wetenschappers mogelijkheden zoals het opwekken van warmte in water  zoals door een beheersbare koudfusie.

De energiemix voor 2040 laat zien dat olie met 30% de grootste bijdrage blijft leveren. Vanaf 2030 wordt de rol van gas belangrijker dan die van kolen. Dit staat in nogal schril contrast tot de Nederlandse opvatting dat we binnenkort zonder gas zouden kunnen. Duidelijk is dat het gebruik van fossiele brandstoffen in 2040 nog steeds verreweg zal domineren. Alternatieve energiebronnen (wind, zon, en curieus genoeg ook biomassa waar zo langzamerhand niemand meer in gelooft) dragen in 2040 met elkaar ongeveer 17% bij.

Een belangrijke les uit de cijfers is, dat alle alternatieve energie, ondanks de groeiende bijdrage in de energiemix door gigantische investeringen, met ~17% in de verste verte niet in staat is om de voorspelde groei in de energiebehoefte van 30% zelfs maar bij te benen. Alleen fossiele energie is vooralsnog in staat de groeiende wereldenergie-behoefte te dekken. Tot zover voorlopig de groene illusies.

De huidige politiek van het inzetten op alternatieve energiebronnen kán niet werken en zál niet werken. Niettemin zet een onwetende politiek hier uitsluitend op in. Voor wie niet blind is, zijn de toekomstige gevolgen van dit ‘beleid’ duidelijk. Het veroordeelt grote delen van de wereldbevolking tot grootschalige energiearmoede, met alle kwalijke gevolgen van dien. Dergelijk beleid kan om die reden dan ook niet anders dan misdadig genoemd worden. Nogmaals, en voor alle duidelijkheid, de huidige fixatie op alternatieve energiebronnen die aantoonbaar niet kúnnen werken, verdient zonder terughoudendheid het predicaat misdadig.

Het antwoord dat hout snijdt is een geleidelijke overgang van fossiele brandstoffen naar moderne veilige Thorium kernenergie. Geleidelijk, want we hebben daar ook rustig de tijd voor.

Moderne veilige kernenergie biedt de hoognodige oplossing voor een veilige, betrouwbare, beschikbare en betaalbare grootschalige energievoorziening op wereldschaal. Hoewel kernenergie op basis van de uraniumcyclus nog steeds uiterst zinvol is, zal op een termijn van zeg vijftig jaar ingezet worden op de nieuwe technologie op basis van de thoriumcyclus, vanwege de belangrijke voordelen die thorium biedt:

Kernenergie levert CO2-vrije energie. Daardoor wordt het huidige verhitte CO2-debat irrelevant. Of CO2 nu wel of niet tot een desastreuze opwarming van de aarde leidt, wordt opeens een zuiver academische vraag.

Energieopwekking met behulp van kernenergie is (in tegenstelling tot wind en zon) vraaggestuurd. Er wordt alleen energie geleverd als die ook nodig is.

Thorium is zeer ruim voorradig, en ook beschikbaar in een groot aantal landen die geen politiek risico vormen. Dit in tegenstelling tot olie.

Thorium is zeer goedkoop en momenteel in feite afval bij de winning van andere metalen.

Thorium is voor vrijwel 100% bruikbaar als brandstof, dit in tegenstelling tot uranium.

Thoriumcentrales op basis van het Molten Salt Principe (MSR) zijn inherent veilig. Het Molten Salt Principe is in de jaren ’70 van de vorige eeuw uitgebreid en met succes getest in het Oak Ridge National Laboratory in Tennessee in de VS. Een Molten Salt Reactor werkt bij temperaturen van 550-700 graden Celsius, en bij lage druk.

Proliferatie van radioactief materiaal is nauwelijks mogelijk, omdat dan het radioactieve materiaal van de fluorhoudende zouten gescheiden zou moeten worden.
Afval gevormd in de uraniumcyclus kan gebruikt worden als neutronenbron in de thoriumcyclus. Daarmee wordt een afvalprobleem vermeden.

In de thoriumcylus is de vorming van zeer langlevend radioactief afval slechts een kleine fractie van die in de uraniumcyclus. Bovendien kan dat afval weer als brandstof gebruikt worden.

De kosten van een moderne kerncentrale zijn beperkt en worden in Nederland voor tweederdedeel bepaald door overbodige bureaucratische regelgeving.
De kosten van kernenergie zijn slechts een geringe fractie van de 1000 miljard euro nodig voor grootschalige en tevergeefse inzet op wind en zon.

(Thema Thorium: Bron: zie OpinieZ )

Zonder kernenergie zal de wereld binnen een paar honderd jaar ten onder gaan aan energie-rampspoed. Mèt kernenergie kunnen we voorlopig voor tienduizenden jaren voort met het opbouwen van een geavanceerde samenleving met een sterk toenemende energiebehoefte op basis van veilige, betrouwbare, ruim beschikbare en betaalbare energie.

Waarachtig een perspectief dat de moeite waard is om na te streven.

Resume

Over de hele wereld groeit de klimaatbeweging, te weten voor een schonere wereld, zoals ook in Nederland waar SVN( samen voor de natuur) actief is met steeds meer actievoerders, lezingen, informatie bijeenkomsten en op tal van sociale media etc.

Sluit U aan bij SVN (Samen voor de Natuur)

De groep (Samen Tegen Afbraak Natuur) ook bekend als SVN ( samen voor de natuur) wordt gevormd door burgers, ecologen, ex groenlinksen en natuurwetenschappers die de nodige actie eisen met als doel een schoner leefklimaat voor alles dat leeft en bloeit onder de zon. SVN verbindt duizenden natuur-organisaties en stelt zich ten doel de hierboven vermelde programma punten uit te dragen, om met alle middelen samen te werken het land en Moeder Aarde te redden van de Klimaatvervuiling en een schoner leefklimaat te realiseren voor de huidige en de toekomstige generaties.

Wilt U deel uitmaken van de SVN beweging. Zorg dat je op de hoogte bent van wat er speelt en richt je leven zo duurzaam mogelijk in. Bespreek de vervuiling van het Leef Klimaat ( de lucht,  de bodem, het water door de reg Rutte) met je familie, vrienden en collega’s en eis actie van de politieke partijen in je stad of land.  De kwaliteit van jouw leven en de toekomst, je leven en gezondheid hangen af van jouw inzet. Begin vandaag en deel dit dossier, opdat de door en door corrupte regeringen van Merkel, Macron en Rutte en hun criminele handlangers weggezuiverd worden, en vervangen door eerzame rechtschapen mensen die Moeder Aaarde door goed beleid met alle liefde koesteren, weer gezond maken en redden van de dodelijke klimaatvervuiling.

Stan Rams

Amsterdam,

12 januari 2020

Einde deel I  Introductie inventarisatie

Word vervolgd.

Binnenkort alhier op deze pagina:

Deel II   Internationaal Klimaat  Alarm

(C)opyright 2020 All rights reserved A&M International

 

XXX

Beste mensen, de samengestelde website link referentie  bibliotheek was zo groot dat deze site het niet meer aankon,  de server liep ast agv tien duizenden website links,  derhalve word alleen de volgende verzameling gemeld als naslagwerk:Het biomassadossier op https://www.biomassmurder.org/docs.html met meer dan 1000 weblinks naar onderzoeksrapporten en officiële documenten over de schadelijke gevolgen van het verbranden van biomassa voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en onze toekomst.


We are drawing the line here….and we are doing so with the full fire of consciousness.

Arise Homo sapiens!

We  exposed the massive pollution and 5G existential threat to humanity in a way we never imagined possible. Be aware and target your local bureaucrats, technocrats, health practitioners, local and federal government agencies and more than anything else…your family and friends with the truth as what this technology is – we know how it was conceived and we know where it is intended to take people and planet.

(C)opyright All rights Reserved,

Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleed.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren

Ad Pannenkoek

Mientje Bontekoe