Internationaal Klimaat Dossier


Beste bezoekers,


Een gezonde Moeder Aarde waar alle mensen en de komende generaties goed, veilig en vrij  in vrede kunnen leven en bouwen aan de toekomst,  is meer dan zeer wenselijk  en absoluut noodzakelijk.  Helaas is gedurende decennia gebleken dat de Politieke Macht Elites er een andere agenda op nahouden waarbij geldgewin,  het uitbreiden van de macht zoals door het opvoeren van de wapenproductie, het voeren van oorlogen zoals in Irak, Syrie, Yemen, Libie, Yemen, De Oekraine en 80 andere landen,  het vergroten van de energie productie met name uit fossiele bronnen zoals kolen, olie en gas, het opvoeren van de productie en export van wapens , het volledig en als een kip zonder kop  inzetten op economische groei en het maken van zo veel mogelijk winst als eerste op de agenda staan.

Wegens de fors toegenomen behoefte aan energie, een agv geo-politiek geografisch tekort aan fossiele brandstof met name olie en gas, hebben  de Amerikaanse Regeringen( Busch, Clinton, Obama e.a.) tal van oorlogen gevoerd  voor het veroveren van macht en de annexatie van enorm grote oliebronnen zoals in Irak en Libie en tal van Afrikaanse landen,  waar Multinationals( zoals Exon en Shell) met hulp van “puppet regeringen” het land leegroven zoals dat decennia lang geschied in Zuid Afrika en de voormalige Kolonien waar gigantische hoeveelheden bodemschatten en fossiele brandstoffen middels corruptie worden ingekocht, weggeroofd en verscheept naar de VS en het Westen.

Wegens geo-politieke redenen zoals o.a. meer onafhankelijkheid van olieproducerende Afrikaanse en Islamitische landen zoals Saudi Arabie en Iran zijn de Macht Elites ook bezig met het dramatisch opvoeren van, en het uitbreiden van het aantal zogenaamd duurzame  energie-centrales,  zoals de vervuilende biomassa-centrales en kolen centrales.  China, Rusland en VS  en tal van andere landen zoals Canada, India,  etc nemen steeds meer en alles bij elkaar duizenden  nieuwe kolencentrales in gebruik om goedkoper dan – het kopen van de peperdure olie – en meer onafhankelijk van olie producerende landen –  in de fors gestegen vraag naar energie als gevolg van de zeer fors toegenomen wereldbevolking en de massa-consumptie, te kunnen voorzien.

President Donald Trump  heeft de als gevolg van  Obama beleid ernstig beschadigde en verwaarloosde Amerikaanse economie,( infrastructuur,landbouw, zorgsector, defensie en  olie- en kolenindustrie)   een totaal nieuw leven ingeblazen.  De VS produceren sinds  Donald Trump aan de macht is  meer olie en gas dan in de laatste 55 jaar. Honderdduizenden mijnwerkers en door Obama gedupeerde Afrikanen en Latijns Amerikanen(Latinos)  en vele anderen zijn dankzij  Donald Trump en de Senaat weer aan de slag. De export van Amerikaans gas en olie neemt sinds 2017  in rap tempo toe. Voorheen werd er 30 jaar lang geen gas en olie meer geexporteerd door de VS.  Ook  worden olv Trump  geen gruwelijke genocide  oorlogen  meer gevoerd zoals door en onder leiding van de khasaarse oorlog misdadigers Nixon, Reagan, Clinton, Busch en Obama ism  met de oorlogszuchtige NATO  partners zoals de oorlogsmisdaden plegende  regeringen van Nederland, Frankrijk, Belgie en Duitsland.

Donald Trump heeft genoeg van de oorlogen die America niets dan ellende dood en verderf en schulden( ondanks de enorme roof van goud en olie door de Khasarse Elites)  hebben bezorgd en daarom trekt  De VS regering  haar Amerikaanse troepen terug uit landen zoals Irak, Afghanistan, en Syrie.  De VS beperkten zich olv Donald Trump anno 2019  tot hooguit een aantalbeperkte missies zoals in Syrie waar  de laatste IS bolwerken door B52 bommenwerpers en kruisraketten worden bestookt.

Barrack El Hoessein Obama, de in Kenia geboren financierder en oprichter van IS, de Taliban en Al Qauida,  en de leider van de  Pakistaanse “Sun Sekte” heeft als President van de VS niks anders gedaan dan oorlog voeren, en onder leiding van Obama werden meer bommen op steden zoals  in Libie en Syrie gegooid dan gedurende welke oorlog dan ook waardoor miljoenen  weerloze burgers zoals Moslims, Christenen,  Koerden, Yedizies,  en ontelbare anderen het leven lieten.  Het is officieel bekend dat Barrack Obama ziekenhuizen van Artsen Zonder Grenzen liet bombarderen. Iedereen die het niet wil geloven kan dit via Internet zelf controleren,  want AZG voert anno 2019 nog steeds rechtszaken tegen Obama en  zijn handlangers bij de Democraten, zoals de Clintons,  die  worden betracht als de aanstichters  en veroorzakers van de moord op miljoenen weerloze Irakezen waaronder  500 000 Irakese kinderen die op bevel van Barrack Ell Hoessein Obama met B52 stealth bommenwerpers en kruisraketten in de gebombardeerde steden, op een gruwelijke wijze om het leven kwamen. Ook deze weerzinwekkende zinloze oorlog werd gevoerd door de VS olv de oorlogsmisdadiger Obama en NATO partners zoals de oorlogsmisdadenplegende regeringen zoals van  Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk.

Donald Trump heeft zich ingezet voor de vrede en een aantal geweldig goede akkoorden gesloten  met o.a. China, Rusland en Noord-Korea. De VS Senaat heeft olv Donald Trump een goede verstandhouding tot stand heeft gebracht met Vladimir Poetin.  De VS hebben  in tal van  landen stabiliteit, eerlijke handelsbetrekkingen, vrede en welvaart gebracht.  Donald Trump word door de pers echter steeds afgeschilderd als een  maniak en hij word steeds door de Democraten van alles ennog wat beschuldigd zoals samenwerking met usland omde verkiezingen te binvloeden.  Steeds blijkt na een onderzoek zoals het jarenlangde peperdure Mueller Rapport dat elk bewijs ontnreekt of dat de aanklacht verzonnen is. Het enige dat overbleef  van de lange lijst van aanklachten  zoals spionage, verkrachting, en spioneren voor de Russen,  is dat Donald Trump in zijn verleden een aantal liefde relaties heeft gehad, waaronder  een mislukte relatie met de escort  Stormy Waters, die na betaling door een advocaat  van Trump beloofd had om die relatie nooit openbaar bekend te maken.

Het valse spel van de aartsleugenaar landverrader enoorlogsmisdadiger Rutte en vele andere  criminele politici , media en pers bestaat uit glashard liegen en het steeds weer op basis van verzonnen feiten, demoniseren, fixeren, framen en bashen van politieke tegenstanders als  vaste tactiek  van de NWO annex Deep State. Iedereen die het niet wil geloven zal dat allemaal via Internet te weten komen en ontdekken dat het merendeel van de pers en media willens en wetens liegen en van alles verdraaien, knippen, framen en nieuws weglaten  om het volk te verdelen en tegen elkaar op te hitsen door fake nieuws en middels een uitermate geraffineerd systeem van  valse subliminale propaganda zoals bij de Publieke Omroepen. Gelukkig maar  worden sedert de revolutionaire ontwikkeling van Sociale Media en  door de groei van alternatieve nieuwsbronnen en met de intrede van nieuwe eerzame politici in de politieke arena, steeds meer mensen bewust dat zij decennia lang  reeds werden voorgelogen en bedrogen werden door politici en de door de NWO  valse propaganda  annex fake nieuws Main Stream Media.

Donald Trump promoot duurzame energie zoals energie door zonnepanelen,  en ook het stoken op gas en kolen als een duurzame vorm van energie( Clean Coal). Energie uit kolen is  zoals gebleken, schoner dan energie die opgewekt word door vervuilende biomassa-centrales en via de schandalige voor flora en fauna schadelijke massale houtstook.  De VS regering is zeer succesvol  maar word  steeds weer door met name  Democraten  tegengewerkt.

Donald Trump heeft de Amerikaanse economie een enorme boost gegeven, en meer dan 9 miljoen werkzoekenden aan een goedbetaalde baan en een betere toekomst geholpen. Ook  miljoenen door Hillary Clinton en  Barrack  Obama gediscrimineerde vrouwen, Latijns Amerikanen en Afrikanen  werden aan een baan geholpen. De door Obama aan hun lot overgelaten en op een onmenselijke wrede wijze gediscrimineerde veteranen( veelal gekleurden)  kregen van  Donald Trump en de Senaat eindelijk alles waar ze recht op hadden, zoals erkenning,  goede zorg, huisvesting en financiele ondersteuning.  Van enig racisme kan bij Donald Trump en de Senaat, zoals blijkt  uit een hele reeks van diversiteit bevorderende  wetten en anti racisme acties,  dan ook geen  sprake zijn.

Amerika is als gevolg van vele jaren verwoestend socialistisch Democraten wanbeleid een in rijk en arm gespleten en verdeeld land. Barrack Obama heeft gedurende zijn regime nog veel meer problemen veroorzaakt zoals het dakloos zijn van 40 miljoen Amerikanen, een pandemie aan drugsdoden agv opiaten, heroine,crack en  import drugs zoals uit China, Turkije,  Nederland, Afghanistan, en een ongekende  toename van  gruwelijke misdaad  zoals sadistische verkrachtingen en moorden door kartels en goed georganiseerde drugsbendes zoals MS 13 die met de tienduizenden zonder toestemming Amerika binnen drongen via de onder Obama slecht bewaakte grens met Mexico. Wie de feiten controleert, leert ook dat  Obama  en de Democraten drie keer  zoveel Mexicanen zonder status lieten deporteren of het land uitzetten waarbij in de eerste instantie de kinderen van de gezinnen werden gescheiden en in  mensonterende kampen in kooien werden gedetineerd. Volgens tal van klokkenluiders en onderzoekers werden tienduizenden kinderen door de ouders al dan niet onder dwang afgestaan in ruil voor een verblijfsvergunning, en werden deze arme  kinderen tegen hoge betaling via de Clinton Foundation,  als seks slaven verkocht aan rijke adel en zogenaamde adoptie ouders.

Tevens is de zorgsector onder  “Obamacare”  een regelrechte nachtmerrie omdat  ruim miljoenen arme Blanken  en Afrikaans als Latijns Amerikaanse landgenoten verstoken zijn van  zorg. Dat zijn de vreselijke feiten die geen een kan ontkennen want het is allemaal publiek, met eigen ogen te zien zoals in de goed gedocumenteerde filmverslagen op sociale media zoals You Tube.

Wie een kijkje gaat namen in het extreem gevaarlijke door de misdaad geregeerde eens nog zo mooie California , zal zich helemaal doodschrikken bij de aanblik van honderdduizenden daklozen die in de hele staat op straat in tenten en onder bruggen  slapen. Er zijn wegens de slechte  hygiene( er zijn geen openbare toiletten) ziektes uitgebroken zoals Typhus, Lepra, Malaria  en de sterfte door, misdaad, wapengeweld, liquidaties, drugs,  en het ontbreken van medische hulp en zorg  kan niet anders gezien worden dan de grootste humanitaire ramp die de VS  ooit heeft getroffen. 100 000 Amerikanen overlijden jaarlijks agv deze crisis.  Donald Trump probeert met man en macht  de getroffen Amerikanen te helpen, maar hij word  tegengewerkt door Democraten die voortdurend bezig zijn met het via laster en bedrog beschuldigen van Donald Trump, zoals van spionage, witwassen, belastingontduiking  en de verkrachting van vrouwen. De democraten zijn ook steeds bezig met  het in de Senaat blokkeren van de Republikeinen. Gelukkig maar wint Donald Trump door goed beleid  steeds meer terrein en werd reeds  een groot deel van de door Obama veroorzaakte schade met succes hersteld.  Steeds meer Amerikanen ontdekken nu ook dat zij jarenlang werden bedrogen door Pers en Media agv de corruptie van de Clinton Democraten en Barrack Obama.  De Democraten zullen gezien de enorme en toenemende populariteit van Donald Trump, bij de komende verkiezingen in 2020  dan ook  een  historische overwinningszege behalen.

De VS worden door een veel beter op het wel zijn van  de gehele Amerikaanse bevolking gericht bestuur,  steeds rijker en sterker door samenwerking,  maar daarentegen word de EU steeds armer, dommer, verzuild en zwakker en dat komt door het wanbeleid van de  EU zoals door de als  labiel aangemerkte alcoholist  J.C Juncker en de aan pillen verslaafde  bevende  ex-Stasie-Frau Dokter Angela Merkel, de 1ste  dochter van Adolf Hitler en Eva Braun  die volgens klokkenluiders werd geboren in Buenos Aires te Argentinie in 1958,   met volgens whistleblowers een valse naam en een vals Pools paspoort, die zonder kennis van zaken afgestudeerd is met een door anderen geschreven ook nog eens een zeer belabberd proefschrift in de wiskunde.  Angela Merkel word met haar nationaal socialistische aanhang gerekend tot post moderne nazie globalisten zoals  Barrack Obama, George Soros,  de Khasarse Rothshild- Clinton- en Busch Dynastie,  Trudeau, Macron, Verhofstadt, Timmermans, en extreem linkse NSB-ers zoals Marc  Rutte, Frans Timmermans en de jodenhaters sekte GL van  Paul Rosenmuller die verantwoordelijk zijn voor de gruwelijke NATO genocide oorlogen zoals in Irak, Libie, Yemen en Syrie.  Het is dan ook noodzakelijk voor de vrede en het voortbestaan van de mensheid dat al deze  ophitsers en gewetenloze oorlogszaaiers onschadelijk worden gemaakt en uit hun functie worden ontslagen en berecht wegens de door hen gepleegde misdaden jegens de mensheid.

Juncker en Merkel zijn via list, bedrog en omkoping omhoog gepromoveerde nazie figuren en leiden volgens gedragswetenschappers aan een persoonlijkheidsstoring  in de vorm van grootheidswaanzin, een vernietiging- en zelfvernietigingsdrang met het daarbij behorend links post modern marxistisch schuldcomplex hetgeen zich uit in het door hen gevoerde  beleid van valse propaganda,  klimaat vernietiging,  het zaaien verdeeldheid, aanstichten van oorlogen zoals in Yemen, Irak, Afghanistan, Syrie, Libie,  en zelfdestructie.

Merkels Elite heeft tal van wetten bedacht en subsidieregelingen  die de oorzaak zijn van het vreselijke feit dat er  in de EU, Canada en de VS en in veel andere landen miljoenen bomen worden weggekapt. Merkels EU besteed  miljarden aan subsidie op de houtkap en de verbranding van hout in  biomassa-centrales die de lucht minstens 15 procent meer  vervuilen dan energieopwekking door de verbranding kolen en gas. Merkels EUwanbeleid van het verstrekken van miljarden aan subsidies  heeft geleid tot veel meer luchtvervuiling en  verschraalde vlaktes waar  zo ook zonnepanelen en onrendabele SF6 gas lekkende  windmolens met EU-subsidie werden aangelegd.  In veel zonnepark gebieden is de biodiversiteit agv het EU-wanbeleid verwoest en daar  kan geen mens, dier of plant meer leven. Voor al die nep duurzame zonneparken moesten  enorm veel bomen wijken, ook wereldwijd zoals in Zuid-Korea  waar meer dan twee miljoen bomen in 3 jaar tijd werden verstookt voor de winst en voor de plaatsing van niet duurzame onrendabele en SF6 gifgas lekkende windmolens. In het Duitse Reinhardswald werden vijftig reusachtige onrendabele vervuilende windmolens gebouwd van 241 meter hoogte met een rotor-diameter van 150 meter. Voor deze regelrechte EU waanzin werd maar liefst één miljoen vierkante meter aan onvervangbaar levensreddend bos op bevel van de krankzinnige Merkel Elite weggekapt. Wat betreft de zonnepanelen is de productie nog veel meer vervuilend dan stoken op gas, en niemand heeft een oplossing voor de recycling van zonnepanelen en accus van Tesla autos als ze aan het eind van hun leven zijn.  Zo is  ook de fabricage van windmolens vier keer zo vervuilend dan stoken op gas en als de wieken zijn versleten zijn deze ook al niet te recyclen hetgeen leid tot alsmaar meer afval en klimaatvervuiling. Dat Windmolens dodelijk gifgas( SF6) lekken, dat schakelstations  giftige gassen lekken uit de kabel smeersels , en dat zowel de productie als het onderhoud veel vervuiling met zich meebrengt werd door Merkels Elite en de door hen omgekochte wetenschappers  buiten alle rapportages en buiten de Klimaat akkoorden  gehouden en willens en wetens met kwade  opzet in de doofpot gestopt.

De aan pillen verslaafde bevende Angela Merkel,  en de aan alcohol verslaafde EU- baas  J.C. Juncker, die ook nog meent dat hij de “Fuhrer” is van de EU,  bepaalden zomaar eens eventjes tijdens een  “Oktober  Bierfest”  in Berlijn,  dat het  kappen en  verstoken van honderden miljoenen  bomen in vervuilende biomassa-centrales zeer goed zou zijn voor de economie en dat dit allemaal niet schadelijk is voor het leefklimaat en  dat dit een duurzame CO2- vrije “Endlosung Anwendung” zou zijn. De oorlog verklaren aan,  en het vernietigen van honderden miljoenen wonderschone zuurstof- producerende bomen is hun devies: Pure waanzin Crimineel ! Totaal Krankzinnig !

Juncker en Merkel hebben de vreselijk vervuilende Duitse zware industrie, de export en hun wapenproductie tot ongekende hoogte opgevoerd en daarmee werd het Europese en het Wereldklimaat nog vele malen erger vervuild dan dat het al was hetgeen op talrijke satelliet fotos duidelijk is te zien. De zeer extreme hoeveelheid wapens die in Duitsland word geproduceerd( 300 procent meer dan in 2015 en 500 procent meer dan sinds 2002) en de enorme export aan Duitse (waarvan veel ook van een minder goede kwaliteit) wapens  en de ermee gepaard gaande vervuiling van de lucht, valt niet te ontkennen, zoals de export van enorme hoeveelheden wapens  naar Saudi Arabie, en naar tal van oorlog landen waar door Merkels Elite aangestichte oorlogen en conflicten worden uitgevochten zoals in Yemen en de Oekraine.

Merkels Khasaarse Nazi  Elite, adelhuizen zoals het Oranjeriehuis en het Industrieel Wapencomplex( Deep State NWO) stichten met hun NAZIE EU handlangers  willens en wetens oorlogen. Zij produceren en exporteren enorme hoeveelheden  wapens voor de winst en als dodelijk instrument van de door hen aangestichte   genocide oorlogen zoals in Syrie, Irak, Libie,Afghanistan, Yemen, De Oekraine etc.  Via zogenaamde “vrede missies”  die  in werkelijkheid niets dan afschuwelijke genocide oorlogen zijn, veroverden zij  door de inzet van  de oppermachtige NATO legers de macht in een veelheid van landen die rijk zijn aan bodemschatten zoals goud, koper, olie en gas,  om middels de door hen geinstalleerde Puppet Regimes, en Multinationals  deze landen te destabiliseren, de bevolking uit te moorden en  de landen  leeg te plunderen.

De Nazies Merkel en Juncker hebben miljoenen euros ter beschikking gesteld voor het restaureren en in ere herstellen van de voormalige “Fuhrer Bunker” van Adolf Hitler te Berlijn. Zij willen zoals uit de media blijkt  ook een enorm groot Euro leger  oprichten  dat bedoeld is als afweer voor de oorlog tegen het door hen zo zeer gehate en gevreesde  Rusland. De haat envergeldingsdrang, zit diepgeworteld bij Merkel en haar linkse NAZIE Kringen die nooit hebben kunnen verkroppen dat zij door de door hen als “Untermenschen” gekwalificeerde Russen en de geallieerde partners op een alles vernietigende wijze werden verslagen en uitgeschakeld in 1945.

Merkel en Juncker  hebben het verbod op het vreselijke boek “Mein Kampf” van Adolf Hitler opgeheven en bij de jeugd in duizenden gemeenschappen aangeprezen als  een van onschatbare waarde leerzaam literair erfgoed.  Merkels Nazie Elite probeert zo ook via linkse (post modern cultuurmarxisme) indoctrinatie op scholen en Universiteiten en via pers en media steeds meer macht naar zich toe te trekken zoals  Adolf Hitler en de door hem ingehuurde  linksen dat in het interbellum, de periode voor WO II deden. Hun doel is nazificering,  en de absolute macht door de sociaal democratische conservatieve machten in Duitsland  met extreem links geweld uit te schakelen. Merkels doel is de totale vernietiging van de Joods Christelijke Europese Gemeenschap.  Het financieren van Antifa en linkse terreuerbrigades, volkeren via valse propaganda tegen elkaar in het harnas  jagen,  en het in de doofpot stoppen van de  explosief gestegen  criminaliteit, christen- en jodenhaat door linksen, door nazies  en Jihadisten.

Merkel heeft met haar beleid van heersen en verdelen een explosieve toename van misdaad en geweld veroorzaakt. Merkels valsee propaganda Nazie pers schetst een totaal verkeerd beeld over de gang van zaken en hoe het land en de EU ervoor staat. Duitsland zit net zoals Frankrijk en Italie  agv  het mislukken van de EU en wegens de gigantische  Euro Corruptie diep in de schulden en de Duitse  economie is agv de waanzinnige linkse klimaat politiek  zo sterk achteruit gegaan dat  Die Deutsche Bank zo goed als bankroet is en steeds weer gered moet worden met steeds meer geld van  lidstaten zoals  Belgie, Frankrijk en Nederland. De regering Rutte die als afgerichte slaven naar de pijpen danst van Merkels Elite, wil dan ook de Nederlandse pensioenen korten en de pensioenreserves inpikken, om  aan te wenden voor het overeind houden van Die Deutsche Bank en tal vanItaliaanse en Franse banken die agv EU corruptie en wanbeleid op omvallen staan.

Merkels Elite heeft niet alleen de EU in onaflosbare schulden gestort maar ook nog eens een explosieve stijging van misdaad en geweld veroorzaakt en deze gebagatelliseerd en in de doofpot gestopt door valsheid in geschrifte.  De werkelijke misdaad cijfers bijvoorbeeld, werden eerst vele jaren later uit de doeken gedaan door de hoogste bazen van de Duitse Politie, en door veiligheidschef Hans-Georg Maaßen, en wel openlijk in die Deutsche Bundestag. Toen dat alles  bekend werd heeft  Angela Merkel, veiligheidschef Hans-Georg Maaßen middels  valse aanklachten uit zijn functie weten te zetten en vervangen door een van haar  walgelijke NAZIE aanhangers en samenzweerders tegen de Bondsrepubliek Duitsland en het gehele Europese Volk.

Angela Merkels Khasaarse Nazie Elite heeft  chaos,schulden, onrecht, verdeeldheid, hetzes, en extreem veel  geweld en een onverwoordbaar  leed veroorzaakt.  Merkel en haar rechterhand Frank-Walter Steinmeier(SPD) hebben met hun khasaarse handlangers Hoffreiter(Die Grünen) en de linkse nazie- marxist Claudia Roth een crimineel  spel gespeeld en de  sterk groeiende oppositie(AFD), conservatieven, christenen en katholieken in de media laten afschilderen als de bron van het  kwaad door hen neer te zetten als rechts-extremisten, NAZIES, zo ook als racisten, populisten, pedofielen,  en als de hoofdoorzaak van de toenemende EU schuldenberg, economische neergang, tweedeling, armoede en het verzonnen  klimaatprobleem.  Ingehuurde aanhangers van Merkels Kring , zoals een linkse ANTIFA  ZZP-er van het  blad “Die Zeit”, en dat is allemaal onweerlegbaar aan het licht gekomen,  door het goede werk van onderzoekers, brachten  de Hitler groet zoals bij de demonstraties  in het wegens een bloedige moord door een asielzoeker  in shock en rouw geraakte  stadje Chemnitz,  Merkels NAZIE Propaganda Media probeerden de massa-demonstraties  voor vrede, mensenrechten,  recht, orde, democratie en vrouwenrechten, van miljoenen rechtschapen vredelievende  Duitsers met geweld te verstoren en  neer te zetten  als haat optochten door rechts -extremisten, racisten, populisten en Neo-Nazies.

Het eens nog welvarende met keihard werken,  weder opgebouwde Duitsland,  zit anno 2019 zeer diep in de schulden en problemen wegens de teruglopende economie en de explosief toegenomen misdaad zoals roofovervallen, verkrachtingen, steekaanvallen, moorden op weerloze  Duitse ouderen, vrouwen en meisjes door verwarden, door oorlog  getraumatiseerden,  geestelijk gestoorde lustmoordenaars,  en uit het land van herkomst ontsnapte  en of vrijgelaten criminelen, strijders, extremisten, en terroristen.

Deze  gruwelijke misdaad werd  willens en wetens aangemoedigd door Merkels  Elite en  haar  linkse  handlangers en zoals de door Merkel gefinancierde STASIE ANNEX ANTIFA brigades die samen met de antisemieten nieuwkomers uit Anti-Westen culturen,  straffeloos mochten doorgaan met het plegen van de honderdduizenden misdaden JAARLIJKS jegens het Duitse Volk.

Merkel en  haar handlangers  schreeuwen tijdens demonstraties dat zij tegen fascisme zijn, en dat zij met meer zijn( “wir sind mit mehr)  en dat zij zonder genade  zullen afrekenen met de Nazies. Deze door  Merkels Elite betaalde ANTIFA bendes bestaan uit  ex stasie soldaten, antisemieeten en hun voor oorlog repressie en onderdrukking getrainde strijders  die erom bekend staan om weerloze demonstranten, tegenstanders en passanten zoals kinderen en bejaarden met knuppels, hamers en messen aan te vallen en te mishandelen. De echte anti fascisten, zoals allen van AFD werden steeds weer en met steeds meer geweld  door Merkels geheime leger aangevallen en helaas werden door Merkels ANTIFA NAZIES  al heel wat tegenstanders zwaar verminkt en zelfs vermoord. Dit door Merkels Elite gefinancierde misdadig Antifa Stasi tuig vormt beslist geen meerderheid maar een minderheid  en bestaat uit hooguit in heel Duitsland uit nog geen 5000  door Merkels Elite geradicaliseerde khaasarse nazies die  middels geweld het land, Europa en de wereld menen te kunnen afpersen en in de chaos te kunnen storten.

Het gevaar van de “grote misleiding” door valse propaganda en radicalisering,  is groter dan te vrezen valt want Merkel en haar antisemitische linkse Nazies zijn in tal van landen in Europa actief zoals ook in de VS  waar in steden zoals Berkeley op de Universiteit met steun van  de khasaarse Hillary Clinton-Rodham( ze haat katholieken  joden christenen)  en de schatrijke rechts extreme nazie-vleugel van de Democraten,  de verderfelijke leer van het Post Modern Cultuur Fascisme word gedoceerd en waar de nazie professoren hun goedgelovige kwetsbare studenten leren dat geweld en oorlog de enige weg zijn om tot het gewenste doel te komen zelfs door het vermoorden van andersdenkenden, politieke tegenstanders, ouderen, mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Democraten zoals de raciste Maxime Waters, die haar positie te danken heeft aan omkoping en het vals beschuldigen van blanken van racisme, zijn zelfs zo ver gegaan om openlijk op te roepen tot het boycotten, het zwaar mishandelen en het desnoods vermoorden van  Republikeinen en Donald Trump aanhangers die door hen met een ongekende haat als racist en nazie worden uitgemaakt. In Nederland word de hetz tegen katholieken, christenen en joden geleid door valse propagandisten haatzaaiers zoals Paul Rosenmuller van de sekte GroenLinks, die menen dat zij door middel geradicaliseerde moslims eens de totale macht kunnen grijpen want  want hun doel is  verwezelijken van een gruwelijk totalitair regime zoals dat van  Hitler, Mussolini, Pol Pot of  Stalin, die allen bij elkaar verantwoordelijk zijn voor de dood van honderden miljoenen  weerloze mensen.

Het Post Modern Cultuur Marxisme( fascisme) en Merkels Euro Nazie Ideologie  word gedoceerd op scholen en Universiteiten zoals dat is gebleken uit tal van interviews met de betreffende door Merkel, Sorros en Clinton gefinancierde nazie-professoren en docenten zoals in Berkeley, Washington, en in steden zoals  Dresden, Hamburg, Frankfurt etc.  Dat gebeurt ook in Nederland zoals door de khasaarse haatzaaier  kapitalist Paul Rosenmuller van Groen Links, die op televisie nadat hij met de bewijzen was geconfronteerd  moest toegeven een felle voorstander te zijn van de massa moordenaar Pol-Pot. Om de schone schijn op te houden en zijn geheime agenda van post modern  cultuur fascisme te verbloemen presenteerde deze Groen Linkse Nazie zich vele jaren lang daarvoor als een voorvechter van de mensenrechten, dierenrechten en van een duurzaam klimaat.  Rosenmuller,  de aanstichter  van de haat hetze tegen Pim Fortuyn  won in 1998 de  Thorbeckeprijs,  en hij werd in 1995  verkozen tot politicus van het jaar en op 30 januari 2003 werd  de haatzaaier ooknog  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het Huis van Oranje dat zeer verheugd was met de laffe moord op de sociaal -dmocraat Pim Fortuyn door de groenlinkse vriend van Rosenmuller , Volkert van der Graaf,   beloonde Rosenmuller  met de Orde als dank voor de “bewezen diensten” voor “Volk en Vaderland”

Sinds 11 juni 2019 is Rosenmuller lid van de Eerste Kamer waar hij zijn mond niet of nauwelijks opentrekt omdat de Eerste Kamer beslist niet gediend is van zijn  ideologie  zoals de aanbidding van de massa moordenaar  Pol-Pot( en Hitler) en het goedkeuren van de door het ANC olv de veroordeelde moordenaar Nelson Mandela gepleegde genocide op tien duizenden weerloze blanken in Zuid-Afrika.

Merkels Linkse Cultuur Marxisten en Nazies zijn uitermate gemotiveerd om hun doel te bereiken zoals door het via geweld  en onrecht laten oplaaien van opstanden, burgeroorlogen, genocides, en de wereld weide vernietiging door oorlog  om het door hen  gewenste Socialistisch Nazie Wereld Regime(NWO) te bewerkstelligen.

Angela Merkel, die van jongs af aan niet in Polen of Duitsland  maar  in Argentinie werd geboren in1 958 en werd opgevoed door haar ouders, de in mei 45 uit Berlijn weggevluchte  Adolf Hitler en Eva Braun,  en de aan drank verslaafde Hitler fan,   J.C Juncker hebben de Europese Commissie, samen met de miljardair en voormalige nazie kampbeul George Sorros omgekocht, afgeperst, gechanteerd  en gedwongen om te verklaren dat de uitstoot van miljoenen tonnen CO2 en fijnstof  door het verbanden van miljoenen bomen in biomassa-centrales niet mag meetellen in de EU Klimaatakkoorden hetgeen heeft geleid tot een voor flora en fauna, voor alles dat leeft en bloeit, crimineel en vernietigend wanbeleid.

Merkels Nazie Elite  heeft met de Clintons, Macron en George Sorros een zogenaamd Kalergi pact( agenda 21)  gesloten.  Sorros, de nazie -kampbeul,  stal voor miljoenen aan goud en juwelen van gedeporteerde Joden en hij word door de Hongaarse, en door de Poolse Overheid gezocht,  en door de Russische Overheid als staatsvijand nummer 1 aangemerkt als extreem gevaarlijke staatsvijand  wegens o.a. beurszwendel, opruiing, corruptie, mensensmokkel( o.a. via de Clinton Foundation), en diefstal van  minstens 1 miljard euro aan goud en juwelen van Russische Joden gedurende WO II.

Merkels Nazie Elite heeft met de oud ss-er enbeursmagnaat George Sorros en zijn verachtelijke omkoop praktijken onverwoordbaar veel leed en schade veroorzaakt door werkelijk van alles wat het Klimaat vervuild en verpest, via de door hen omgekochte Europese Raad te belonen met subsidies die oplopen in de orde van honderden miljarden euros voor de gehele EU.

Dit alles is beslist geen hoax en word bevestigd door tal van rechtschapen leiders en inspirators zoals Nigel Paul Farage, mede voorzitter is van de eurosceptische fractie Europa van Vrijheid en Democratie, de door het volk zeer geliefde Italiaanse sociaal christen-democraat en volksheld Mateo Salvini, de eveneens door het volk op handen gedragen Hongaarse premier Viktor Orbán, de  succesvolle Donald Trump,  en  de conservatieve goedgemutste Boris Johnson, van het Verenigd Koninkrijk en vele anderen zoals de leiders van de Visegrad en de Balkan Staten en Griekenland  die allen net zoals Vladimir Poetin opkomen voor de democratie, voor de vrijheid, voor de vrede en een schoner klimaat.

In Nederland is de corrupte regering Rutte  III  bezig met een verwoestend sociaal-economisch wanbeleid dat erop gericht is om zoveel mogelijk EU subsidies voor de niet duurzame maar “vuile energie”  binnen te harken(voor aandeelhouders bij de provincies en gemeenten en Multinationals) en dat gebeurt o.a. middels het uitbreiden en fors subsidieren van schadelijke  lawaaierige SF6 gas lekkende windmolenparken,  luchtvervuiling veroorzakende  smerige biomassa-centrales en subsidies voor vervuilende, onveilige en brandgevaarlijke Tesla wagens enzovoorts.

Zowel de fabricage, van de Tesla-wagen en de accu (alleen al de fabricage van accus betekent een enorme vervuiling en sterfte van straatarme  Afrikaanse kinderen die in de mijnen werken agv lood en cobalt vergiftiging)  en de voor Tesla benodigde  elektrische energie  opgewekt via  vervuilende biomassa en kolencentrales, zijn volgens de experts 2  maal meer vervuilend dan rijden op benzine en tot viermaal meer vervuilend dan rijden op  het schone LPG- gas.

Het gebruik van LPG in auto’s( 25 % minder vervuilend) werd door Ruttes Kringen in opdracht van  Merkels Elite  flink ontmoedigd door auto’s met deze brandstof fors te belasten met de dubbele wegenbelasting. LPG is de schoonste van alle beschikbare brandstoffen voor verbrandingsmotoren. Al tientallen jaren zijn er genoeg mogelijkheden om ook oudere auto’s aan te passen en om met nieuwe ontwikkelingen de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, maar  Rutte en zijn handlangers wilden koste wat het kost de schonere wagens niet, uit niets dan blinde hebzucht en wegens de strikte bevelen die Rutte kreeg van Merkel en haar GROKO ( Grote Coalitie) te Berlijn.

Rutte en zijn criminele kartel heeft ook steeds geweigerd om subsidies op duurzame zonne-panelen te verhogen en de kabinetten Rutte I II en III hebben in hun eigen aandeelhouders belang,  in Nederland enorme grote vervuilende biomassa-centrales laten bouwen,waar enorm veel gekapte versnipperde bomen, worden verstookt hetgeen een gigantische uitstoot aan CO2 roet, fijnstof en een veelheid aan ziekmakende stoffen met zich meebrengt.

De leugenaar  Rutte en zijn criminele kartel zijn zo ook verantwoordelijk voor de  vervuiling van de Randstad omdat Rutte III samen met GroenLinks  uit winstoogmerk vuil-verbranding-centrales zoals AEB te Amsterdam ongehinderd hun gang liet gaan.  Bij AEB werd een  enorme hoeveelheid aan smerige troep uit het VK zonder deugdelijke controle verstookt in onveilige  lekkende ketels hetgeen na inspecties officieel werd vastgesteld hetgeen leidde  tot het stilleggen van de 4(lekkende) van de totaal 6 ondeugdelijke  AEB vuilverbranding ketels.

qoute: “AEB heeft agv het wanbeleid van de sekte GroenLinks  afgedankte meubels, kapotte kozijnen, hout met lak en verf, snoeiafval en allerhande troep zoals pannen ,plastiek en asbest in de lekkende ketels laten verstoken, en daarbij kwamen enorme hoeveelheden warmte,  CO2 en giftige stoffen vrij waar werknemers en Amsterdammers ziek van werden en waardoor velen kanker kregen en velen in Amsterdam en de zwaar vervuilde Randstad  agv luchtvervuiling overleden.

De klimaat fantast Jesse Klaver met zijn joden hatende sekte leiders Paul Rosenmuller,  Rutger Groot-Wassink, Wynand Duyvendrab, en Femke Halsema van  de sekte GroenLinks,  de leugenaars Marc Rutte, Klaas Dijkhof en de pedofilie promotor Ed Nijppels (VVD),  de nepsocialist en ex gevangenisboef Diederik Samsom, de zich een Fuhrer wanende Frans Timmermans , de onwelriekende Felix Rottenberg (PVDA), en dan de oerdomme fake news propaganda drag queen Kajsa Ollongren, de haatzaaier Thom de Graaf, de grond fraudeur en mislukte veiling-man Alexander Pechtold en de oerdomme ratel robot Rob Jetten(D66)  hebben net zoals  Merkels Nazies niks dan ellende veroorzaakt en geen enkel bezwaar gemaakt  tegen het verbranden van gigantische hoeveelheden bomen en ziekmakend vuilnis zoals  in Duitsland, en met name in Nederland. Deze door en door corrupte bende krankzinnige politici heeft zich willens en wetens schuldig gemaakt aan het voor de winst,  doen laten vervuilen van het land,  steden zoals Amsterdam en de gehele Randstad waarbij ook nog eens tientallen miljoenen euros aan belastinggeld door wanbeleid en corruptie in rook zijn opgegaan.

Het waanzinnige GroenLinkse Bestuur verklaarde na het AEB schandaal ook nog eens dat men de belangen in AEB, als subsidiering van de enorme schuld met belastinggeld niet slaagt,  s wil afstoten. Groen Links Amsterdam  is zelfs zo knettergek dat men AEB aan onbetrouwbare buitenlandse investeerders wil verkopen terwijl het echt heel erg noodzakelijk is dat er ZSM een totaal vuilverbranding verbod  in de gehele Randstad komt. Het walgelijke gedrocht,  de smerige vervuilende AEB-centrale met de slecht gebouwde steeds weer lekkende ketels  dient tot de laatste steen te worden afgebroken. Bovendien is een Parlementaire Enquete  inzake de vervuiling van de Randstad zoals door AEB door de schuld van Rutte III en GroenLinks  meer dan noodzakelijk evenals strafrechtelijke vervolging door het OM van alle verantwoordelijke criminele bestuurders en van de directie van Shell, en de  extreem vervuilende Multinationals zoals Tata Steel en DuPont die Nederland verzieken met hun vreselijke uitstoot van cO2 en de lozingen van tonnen aan  afval en kanker verwekkende troep.

qoute : “Er werden gigantische hoeveelheden binnenlands vuilnis en vreselijk smerige troep uit het VK  bij AEB verbrand in 6 ketels waaronder 4 lekkende ketels. De ketels waren van een belabberd slechte kwaliteit en volgens insiders gemaakt door  het beruchte Tata Steel. Bij Tata Steel gebeuren volgens de media berichten illegale zaken en word de bodem en de lucht zeer ernstig vervuild. De Venezuelaanse overheid weigerde  de door het VK  via boten aangevoerde honderdduizenden tonnen met vuilnis en viezigheid zoals besmet medisch afval, lekkende afgedankte koelkasten met freon, kankerverwekkend cadnium, afgedankte computers, versleten rubberbanden, vermalen asbest, tienduizenden vervuilde spuiten  van ziekenhuizen, gelakt rottende hout, rottend vlees en vis vol met ziekmakende virussen, plastiek, arseen rotzooi, etc.  President  Nicolás Maduro liet de boten controleren  en stuurde die voor de volksgezondheid levensgevaarlijke rotzooi boten linea recta,woedend terug  maar  Marc Rutte ( VVD D66 Groen Links) en AEB Amsterdam lieten die smerige rotzooi gewoon maar naar Nederland  komen om voor de winst te verbranden in de lekkende levensgevaarlijke AEB centrale,  met alle noodlottige gevolgen van dien,  zoals  een toenemend aantal zieke randstedelingen met COPD en Astma en een zeer hoge sterfte agv astma, COPD en kanker in de Randstad Regio.”

In Duitsland werd de aanwending van het schone LPG door de  GROKO (Merkels Linkse NSB alt partij regering) juist wel sterk bevorderd door de wegenbelasting voor die auto’s aanzienlijk te verlagen. In Nederland werd die aanpassing afgekeurd  door de walgelijke Rutte en zijn kartel.  Rutte vond het te duur,  en hij vond het  met  Klaas Dijkhof, Ed Nijppels, Diederik  Samsom, Alexander Pechtold, Frans Timmermans,  Paul Rosenmuller (aandeelhouders Shell Exon etc), de directie van de NAM en leden van het Oranjehuis niet relevant dat Nederland als toch al meest vervuilde land van de EU nog wat meer vervuilde. Deze criminele gekken zijn hun verstand kwijt als ze het ooit al hadden. Men koos harteloos gewetenloos en verblind door klaterend goud voor de winst en VERVUILING,  ten koste van de gezondheid van niet tienduizenden maar miljoenen Nederlanders.

qoute: De bestuurders zijn zo blind door hun macht en geldzucht dat zij niet begrijpen dat ook zij ziek worden en ziektes zoals astma, en longkanker kunnen krijgen door de sterk vervuilde lucht. Psychologen verklaren dat zulke politici lijden aan grootheidswaanzin, machtswellust, een ziekelijk egoisme en een opgekropt schuld- en zelfvernietigingscomplex. Dat is overduidelijk te zien bij de aan  pillen verslaafde bevende  Ex-Stasie Merkel, de  alcoholist Juncker, de alsmaar lachende leugenaar Marc Rutte en bij de wegens zijn drank en pillen verslaving  scheel uit de ogen kijkende Ed Nijppels van de VVD , die overal waar hij komt predikt  over het Klimaat en  tussendoor   sex met kinderen vanaf 12 jaar en Sharia wetgeving komt aanprijzen.  Zulke  criminelen zoals ook de alsmaar ratelende Nederland hater  D66-er Rob Jetten en de extremist Paul Rosenmuller van Groen Links die de massamoordenaar Pol Pot als een heilige aanbidt en de super hatelijke Thom de Graaf van D66 die dolgraag levensgevaarlijke TBS-ers en asielzoekers die vrouwen en meisjes hebben verkracht en vermoord zoals de moordende psychopaat M. Panhuis, vroegtijdig op vrije voeten stelde , dienen allen oneervol met een trap onder hun gat uit hun functie ontslagen te worden en opgenomen te worden in een  psychiatrische kliniek, zodat zij via gerichte therapie tot de dood volgt, goed en wel kunnen genezen door boete te doen, en het land de mensheid en en de wereld geen schade en leed  en nooit meer oorlogen en genocides en humanitaire crises kunnen aanrichten.

De alsmaar lachende arrogante leugenaar Rutte  en zijn criminele kartel heeft  niets  gedaan om de vervuiling en de zeer hoge sterfte agv Kanker in Nederland(100 000 sterfgevallen elk jaar) tegen te gaan, want dat zou teveel geld kosten en dat zou de productie-capaciteit van de Multinationals zoals Shell en de enorme winst van minstens 5 miljard euro netto per jaar belastingvrij  die het Oranjehuis  maakt, met hun Shell en andere Multinational aandelen, aanzienlijk  aantastten.

Rutte III en GL hebben  ook de Schiphol Groep uit blinde geldzucht hun gang laten gaan. Jaarlijks vinden er door de schuld van Rutte  100 000 illegale vluchten op Schiphol plaats. Die Groep is verantwoordelijk voor 13,6 miljoen ton uitstoot CO2  en ziekmakende fijnstof op Schiphol, Lelystad, Eindhoven, Rotterdam/Den Haag.  Schiphol stoot bijna net zoveel CO2 uit als alle auto’s in Nederland bij elkaar.  De Schiphol Groep  veroorzaakt bijna 7 procent van de totale uitstoot van CO2 en ziekmakende fijnstof in Nederland. Ter vergelijking: alle personenauto’s zijn goed voor 8,5 procent van de Nederlandse uitstoot.

Op kerosine wordt agv bedrog door Rutte III  geen accijns of btw geheven, en de uitstoot van de CO2 blijft via allerlei illegale constructies goeddeels buiten de Europese CO2-heffingen zoals het Europese ETS-systeem. Door Ruttes bedrog is Schiphol verworden tot  het grootste tax-free tankstation en een van de grootste vervuilers van de Europese Unie

Ruttes Nazie Kartel steunt Merkels Elite volledig met hun krankzinnig idee om een enorm groot tot op de tanden toe bewapend  Euroleger te vormen, dat volgens tal van analisten en strategen absoluut niet bedoeld is voor de defensie, immers is Europa al zeer goed verdedigd door de tot op de tanden toe bewapende VS met een enorme overmacht aan kernwapens en raketten. Merkel wil een groot leger voor een  tactische  oorlog  met Rusland.  Wie dit niet wil geloven word aangeraden eens goed te kijken en te leren hoe, door wie en waarom WOI en WO II losbarstten. Zeer velen geloofden het destijds ook niet en dachten zoals Chamberlain  in het interbellum :  “Er komt vast geen oorlog”  De geschiedenis heeft helaas aangetoond wat er van een dergelijke ontkenning en het wegkijken voor het links fascisme en het nazie globalisme zoals van Merkels Elite, van gekomen is. Meer dan 80 Miljoen doden !

Maar gelukkig, houden de super grootmachten Amerika, Rusland  Canada en het VK  samen met de naar vrede strevende EU staten zoals Hongarije, Polen (en meer Visegrad landen),  Spanje, de Balkan Staten, Noorwegen, Zweden, Finland,  Griekenland,  Denemarken  het oorlogszuchtige Merkel en Macron  regime dat  perse wil losbreken van de VS en NATO om een duizendjarig Eurorijk te stichten,  in de houtgreep,  waarmee de vrede althans voor de komende  jaren, en laten we ervoor zorgen, voor altijd  behouden blijft. Bovendien loeren er helaas wel meer  gevaren zoals de komst van miljoenen beslist niet Joden liefhebbende ontheemden en  dan is er nog het steeds valser wordende fascistisch Links zols van Die Grunen en partijen zoals GroenLinks ,  dus de hoogste waakzaamheid is absoluut aan de orde zodat Europa niet zoals in de vrij recente geschiedenis( Balkan Oorlogen) in een staat van bloedige religie en expansie oorlogen en opstanden komt te verkeren.

Rutte III heeft met de joen hatende sekte Groen Links in 2019 plannen gesmeed zoals het verarmen van het volk door enorme  belastingverhogingen zoals op de energie  en door pensioenroof en het opvoeren van Duitslands nu al enorme wapen productie met voor miljarden aan Nederlands belastinggeld zoals voor het vormen van het Grote Euro Leger  waar een zeer extreem duur Klimaatakkoord werd gesloten waarin o.a. vastgelegd is om de uitstoot van CO2  drastisch te gaan reduceren. Rutte III is , zo blijkt uit alles,  totaal niet bezig met het redden van het Klimaat  maar juist bezig  met het fors  vergroten  van de  ziekmakende CO2 en  fijnstof  uitstoot zoals door het fors subsidieren van de bomenkap en de vervuilende biomassa centrales en andere vervuilende en mensonterende misdaden.

Zo blijkt dat Rutte III  aanhangers geknoeid te hebben met de meetresultaten  van CO2 en  Stikstof. Ruttes Kringen geven op basis van valse metingen en verkeerde analyses de hardwerkende boeren de schuld van de uitstoot en vervuiling. Rutte III en Gl  willen de stikstof limieten niet gelijk stellen met de in Duitsland vele malen lagere geldende limieten,  en d at komt omdat  Merkels Elite de helft van de Nederlandse agrarische sector en veestapel kapot wil maken en afdanken ism met de omgekochte regering Rutte III en de corrupte top van GL.

Angela Merkel en haar Nazie Economen willen namelijk de  productie en export van Duitse landbouwproducten en veeteelt vergroten zoals de productie van het niet duurzaam geproduceerde Duits brood dat dan naar landen zoals Nederland ge-exporteerd zou worden via o.a. het Oostzeegebied . Nog veel meer dan 100 000 Nederlandse boeren zullen dan ook agv de oneerlijke stikstofwetten en wegens de valse concurrentie bankroet worden gemaakt, en van hun land en vee  beroofd worden via de door Rutte III gedwongen landonteigening via het Klimaatakkoord dat ook nog eens vele miljoenen  Nederlanders  keihard  zal treffen zoals de Detailhandel(supermarkten  winkels etc) Bouwwereld, Transport, Toeleveringsbedrijven, De Visserij, Glas-en Tuinbouw, Horeca en alles bij elkaar zal de gehele Nederlandse  economie verwoest worden agv de EU corruptie en het catastrofale Klimaatakkoord. Steeds meer mensen eisen dan ook via massa demonstraties het oneervol ontslag van de corrupte regering  Rutte en hun handlangers van Groen Links.

In 2014 plaatsten honderden bedrijven en overheden hun naam onder de New York Declaration on Forests (NYDF)  waarin zij verklaarden  dat het tempo van ontbossing in 2020 gehalveerd moest zijn, en in 2030 zelfs helemaal gestopt  maar vijf jaar na die beloften tonen de cijfers aan dat zij de afspraken geenszins nakomen want de jaarlijkse ontbossing is wereldwijd toegenomen met 43 procent tot meer dan 26 miljoen hectare. Jaarlijks verdwijnt zo een gebied ter grootte van Groot-Brittannië.

De Amerikanen roepen de Nederlandse politiek op te stoppen met subsidies voor de vervuilende biomassa-energie zoals ­het verbranden van hout-pellets.

Duizenden pellet-producenten hebben zich in de VS in veelal arme gebieden gevestigd, waar relatief veel inwoners een baan vinden in de houtkap en pellet-industrie.  De National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) verklaarde dat al die bedrijven de Natuur vernietigen, en de Afrikaanse gemeenschap misbruiken als  arbeiders voor de boomkap en pelletindustrie.

De bewoners  in het Zuiden van de Verenigde Staten zijn woedend op de Nederlandse regering omdat de  miljardensubsidies voor biomassa de Amerikaanse natuur slopen en miljoenen mensen ziek maken.  De grootschalige bos-vernietiging  om pellets voor de houtverbranding in de Nederlandse biomassa-centrales te produceren brengt ook de rivieren en de leefgebieden van wilde dieren en de biodiversiteit een niet te overziene  en niet meer goed te maken schade toe.  Energie opwekken met hout uit bossen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas en voor meer  zieke mensen en doden  agv  de door biomassa veroorzaakte luchtvervuiling. De Europese koepel van wetenschappers verklaarde dat het verstoken van miljoenen bomen in biomassa-centrales een waanzinnig  idee  is  zoals de plannen van de zichzelf tot klimaatredder benoemde Ed Nijppels van de VVD die meent dat hij met Rutte  de burger schaamteloos voor kan blijven liegen en bedriegen met hun  Klimaatwaanzin en hun op geldgewin gebaseerde mens- en natuur vernietigende Klimaatakkoord.

Het Klimaatakkoord van de krankzinnige bende Rutte III is dan ook een woekerwinst natuurvernietiging model en  bedoelt voor het opstrijken van miljarden Euros aan EU-subsidies. De door de corrupte bende Rutte III  omarmde vervuilers  Vatenfall en RWE gaan vanaf volgend jaar op grote schaal hout uit de VS importeren, zoals voor de enorme vervuilende energiecentrales in Geertruidenberg en de Eemshaven, waarvoor  RWE 2,6 miljard subsidie krijgt. RWE kan het niet ontkennen en bevestigde  het  gebruik van houtpellets uit Amerika, Canada, Estland en Wit-Rusland. Vanaf 2020 komt er ook nog eens 200.000 ton, zo’n 8 procent van de totale hout aanvoer van het vreselijke bedrijf Enviva, waar in het zuiden van de VS  onder meer door mensenrechtenorganisaties en artsen veel klachten over zijn.

Rutte III  besteed via EU subsidies 11,4 miljard Euro aan ruim 628 vervuilende biomassa-installaties in Nederland. Nederland zal daardoor sterker vervuilen als nu reeds meestvervuilde land van de gehele wereld met de hoogste sterfte agv kanker.  Rutte en zijn bende denkenalleenmaar aan geld zoals de miljarden aan subsidie voor de smerige biomassa-houtstook.  Een zeer  grote groep wetenschappers heeft dan ook fel protest aangetekend tegen het dodelijk Rutte wanbeleid en stelt duidelijk dat de biomassa energieopwekking allesbehalve klimaatneutraal is en op den duur dodelijk voor miljoenen mensen, maar zowel Merkels GROKO(coalitie)  en Ruttes criminele kartel bende  blijft ondanks de enorme protesten en de aangetoonde bewijslast doorgaan met het voeren van hun crimineel en voor miljoenen mensen dodelijk EU wanbeleid.

Miljoenen Amerikanen roepen de regering Rutte op te stoppen met de miljarden subsidies voor biomassa zoals ­voor de samengeperste houtkorrels in de vorm van pellets, die worden verbrand in biomassacentrales.  De mensenrechten worden volgens duizenden organisaties geschonden  als direct gevolg van het  EU beleid en het Klimaatakkoord. De Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging NAACP evenals  de natuurorganisatie Healthy Gulf bijvoorbeeld, protesteren tegen het oneerlijke beleid van Rutte III GL en Merkels Groko  omdat hun natuur en habitat word verziekt, verschraald en vernietigd door de gigantische gesubsidieerde boomkap.  De boomkap is ook een ecologische ramp voor de waterkwaliteit en bovendien neemt het risico van overstromingen in rap tempo toe.

North Carolina, heeft  zich uitgesproken  tegen de catastrofale roofbouw en  het op grote schaal gebruiken van natuurlijke hulpbronnen zoals hout, om de buitenlandse klimaatdoelstellingen te halen. Men stelt dat de door Merkels EU gesubsidieerde massa boomkap op nationaal en internationaal niveau met vereende krachten met alle middelen die er maar zijn,  bestreden moet worden.

Onze wouden verdwijnen door de massakap  agv corruptie en egoisme in een levensgevaarlijk tempo, en dat betekent de dood van  vele miljoenen mensen over de hele wereld die ervan afhankelijk zijn voor hun voedsel, watervoorziening. Er moet dus zoveel mogelijk woud worden hersteld om de wereld van de gigantische ontbossing en de  ondergang te redden zoals door de vervuiling met kankerverwekkende gifstoffen en door enorme overstromingen.

Er  dienen op aarde minstens 10 triljoen bomen te worden bij geplant in 5 jaar omdat het tekort aan bomen, agv de massa kap die al vele jaren gaande is tot een wereldwijde stijging van CO2 en een stijgend tekort aan zuurstof  en steeds  meer  ziekmakende en een dodelijke vervuiling zal leiden.

Wat betreft de Opwarming van de Aarde is deze nog geen 0.3  procent in 100 jaren. Er is door de wetenschap  aangetoond  dat er  helemaal geen drastische en een in een rap tempo versnellende  opwarming van de aarde gaande is,  en er is duidelijk aangetoond dat er  geen  sprake  is van een  naderende wereldramp of ondergang van de mensheid agv CO2-uitstoot. De afgelopen 100 jaar blijkt  de gemiddelde temperatuur op aarde nauwelijks te zijn gestegen met nog geen 0.3 procent.

 stikstof

Foto boven, West Europa met de vervuiling en stikstofdioxide.

Rutte  III  heeft zich in opdracht van Merkels Elite ten doel gesteld heel Nederland( behalve de Multinationals) van het schone gas af te halen, zelfs met dwang zoals dat in het Klimaatakkoord  expliciet werd vastgelegd. Dat is regelrechte waanzin en puur crimineel.

Ruttes Kringen  waaronder  Directies van Banken en Multinationals pleegden volgens tal van rapporten de massale ontbossing en landroof in tal van andere landen. Banken zoals ABN AMRO, ING en Rabobank bleken structureel betrokken bij misstanden in de palmoliesector, zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van het regenwoud. Dit bleek ook al uit de vernietigende rapporten van Milieudefensie.

Rutte III  is een levensgevaarlijke misdaadbende die bestaat uit harteloze gewetenloze  geldkloppers en mensen zonder verstand die op het pluche  zijn gekomen door  nepotisme ,omkoping en door kiesbedrog.  Ruttes waardeloze criminele bende  zal de gaskraan  in Groningen niet dichtdraaien zoals beloofd,  maar het gas in grotere hoeveelheden dan nu het geval is, exporteren naar Duitsland waar energie word opgewekt door gascentrales. De in Duitsland  opgewekte energie word vervolgens tegen een voor Nederlanders ongunstig dure prijs verkocht wegens de forse belastingen van Rutte aan de Nederlanders. Ook worden enorme hoeveelheden gas veel te goedkoop  verkocht aan Fascisten in Italie en aan de Csaren (Nazie Bedrijven) in Frankrijk. Het is onacceptabel dat de regering Rutte III  zich  nog veel erger dan de voorgaande regeringen  Balkenende, Lubbers, Kok,  Den Uyl,  schuldig maakt aan  het op een  zeer onverantwoorde en corrupte wijze verhandelen van het Nederlands schaarse aardgas ten nadele van Nederland, ten nadele van het Klimaat  en ten gunste van Multinationals  en  zeer ten gunste van  de “Merkel Macron Nazie Elite”  Het Oranjehuis  en de NAM.

Rutte  en zijn  afschuwelijke oplichters kartel  zullen ook geen goedkoop en duurzaam aardgas invoeren via de pijpleiding van Noorwegen en de regering Rutte weigert om in te gaan op het royale aanbod van Vladimir Poetin, die bereid is om tegen een zeer gunstige  prijs al het benodigde duurzame aardgas te exporteren naar Nederland zoals dat aardgas in gigantische en onvoorstelbare grote hoeveelheden aanwezig is in Rusland, zoals in Siberie.

Het zal eenieder duidelijk zijn dat Ruttes criminele  EU beleid tot steeds meer ellende, armoede, schulden, onvrijheid, onveiligheid en een sterk toenemende vervuiling van Nederland en de Euregio  leid.

Het spreekt voor zich dat de Politieke Elites, die verantwoordelijk zijn voor de  toenemende vervuiling van Moeder Aarde en voor al die vreselijke oorlogen en ellende weggestemd,  berecht en voorgoed vervangen dienen te worden, door wijze mens-cultuur en -natuur-liefhebbende bestuurders van een onbesproken gedrag die de handen ineen slaan voor een vreedzame, gezonde, vrije, en duurzame wereld en  de redding van de door vervuiling en roofbouw geteisterde flora en fauna van Moeder Aarde.


Onze Aarde ! word dus helemaal niet door de minimale stijging van de temperatuur of door fluctuaties in het Klimaat die er altijd al zijn geweest bedreigd, zoals de regerende Elites  en de valse propaganda media met hen ingehuurd nep wetenschappers U wijs willen maken,   maar door een  steeds sneller toenemende vervuiling van Moeder Aarde,  en de wereldvrede komt in gevaar als gevolg van valse propaganda, het zaaien van angst en verdeeldheid,  het  fors opvoeren van de wapenproductie en door de expansiedrift van met name Merkels Krankzinnige Elite te Berlijn.

We zien het gebeuren overal in de wereld, zoals in de EU  waar volslagen gekken zoals de bevende aan pillen verslaafde Angela Merkel, de zatlap W.C. Juncker  en de Rothshild dictator en NAZIE  Emanuel Macron  aan de macht zijn, die geenszins doen wat goed is voor het volk en voor een duurzame wereld van samenwerking en vrede.

Miljoenen mensen demonstreren dan ook in de wereld voor democratie, voor de mensenrechten, voor vrijheid, voor vrede en de redding van het Klimaat zoals in Frankrijk  waar de dictator Macron, en zijn gewetenloze  handlanger Castanier de politie en Merkels speciaal daartoe getrainde Gestapo (Eurogendfor)  inzet om weerloze vredes activisten en klimaat  demonstranten jong en oud met extreem geweld uiteen te slaan, zwaar te mishandelen en te verminken zoals door met metalen beugels en hamers en knuppels zelfs oudere mensen en jonge meisjes ernstig te verwonden en door het gericht op de ogen en het gelaat te schieten met  traangas granaten, rubber kogels en ganzenhagel.

Het zal duidelijk zijn dat er een einde aan het bloedige schrikbewind van de gewetenloze dictator Macron zal komen,  na reeds meer dan 43 weken van enorme  demonstraties met miljoenen mensen en met steeds meer zeer gemotiveerde en steeds beter georganiseerde Fransen met en zonder een geel vest,  die vrijheid en gerechtigheid eisen. Het Franse Volk zal zich nooit laten knechten  na de gruwelijke ellende van  WO II, (meer dan 60 miljoen slachtoffers) veroorzaakt door Adolf Hitler en de Linkse Elite en  de Khasaarse Elite zoals Merkel  Rutte, Juncker en Macron.

De corrupte overheden die verantwoordelijk zijn voor de catastrofale vervuiling en de massa boomkap  moeten worden weggezuiverd en berecht voor de door hen gepleegde misdaden. De nieuwe  aan te treden politici en bestuurders  zullen zich maximaal moeten inspannen om het verlies van gigantische hoeveelheden bomen en natuur te stoppen,  zoals ook het primair tropisch woud.

Het zal niet lang meer duren tot de Grote Omwenteling zich met een climax volstrekt nu steeds meer Fransen erachter komen dat Macron en Merkel,  het kwade brein zijn  achter het bloedig neerslaan van vreedzame massa-demonstraties. Ook het  in brand steken van honderden kerken in Frankrijk en de Notre Damme word toegeschreven aan Merkel en Macron die via de MSM  zoals  ARD  en  valse propaganda  bladen zoals  “Le Monde”   “Die Welt” etc verwarde  radicale moslims en de door hen verketterde zogenaamde rechts extreme oppositie, de rechtschapen AFD,   de schuld proberen te geven  door hen af te schilderen als Nazies,  om daarmee verdeeldheid en haat onder de bevolking te zaaien, zodat zij  door de tweedeling in de veroorzaakte chaos tussen links en rechts,  zeer nadelige wetten, vrijheidsbeperking,  en belastingverhogingen door kunnen voeren. Merkel,  Juncker en Macron financieren  volgens klokkenluiders de gewelddadige  ANTIFA eenheden en “black boxes” die demonstraties van het vreedzame rechtschapen volk met bloedig geweld,  zoals door het gooien met keien en molotow coctails en het met ijzeren staven neerslaan van bejaarden,vrouwen en zelfs van kleine kinderen, tot een ware hel maken.

Merkel, Juncker,  Sorros,  Obama en de Nazie Clinton Democraten,  worden als  meest kwaad aardige criminelen van de NWO gezien en als de aanstichters van de oorlogen in Yemen, Syrie,  Irak, Afghanistan, Libie,  De Oekraine etc  aan wie zij vooraf enorme hoeveelheden deels verouderde  wapens en met uranium vervuilde kogels leverden. Door het via huurlingen laten vermoorden van christenen en moslims veroorzaakten zij oorlogen en genocides en agv van de door hen in NATO verband gevoerde zogenaamde vredes missies met enorme bombardementen van steden en dorpen met bommen en kruisraketten vermoorden zij miljoenen weerloze burgers, met als gevolg een totaal verwoest land,  en een gigantische  stroom van tientallen miljoenen vluchtelingen.  Zij zijn dan ook niets anders dan dictators en massamoordenaars die allen minstens levenslang in de gevangenis verdienen.

De Fransen zijn zich er dan ook net zoals de  Engelsen die voor de Brexit hebben gekozen van bewust dat Merkels  Elite bezig is om tal van landen zoals Frankrijk stap voor stap via hun geraffineerde  EU wetten te destabiliseren, te onderwerpen en leeg te roven. Zodra echter steeds meer mensen zich bewust worden van het  gevaar dat Europa en de wereldvrede bedreigt, zal de kentering komen en dan zal het Regime van Merkel en Macron ten val worden gebracht en daarmee ook de wanstaltige corrupte regering Rutte. Gebeurt dat niet, dan zal Europa hoe dan ook in de toekomst in een onvoorstelbaar vernietigende  fase van steeds meer armoede, tweedeling, en klimaatvervuiling en burgeropstanden worden meegesleurd.

Merkels Elite propageert in heel Europa via de door hen omgekochte propaganda media, leugens over het Klimaat, geproduceerd door gesponsorde en omgekochte wetenschappers beter gezegd gewetenloze geldwolven en verraders die liegen voor geld en subsidie. Deze gewetenloze landverraders misbruiken zelfs de schoolgaande jeugd met hun valse propaganda en geheime agenda van het opvoeren van de wapenproductie, het voeren van oorlogen zoals in Islamitische en Afrikaanse landen en voor de vorming van een enorm groot Antie Democratie Leger.

Het CO2 en Globale Klimaatopwarming verhaal is zoals aangetoond door gerespecteerde deskundigen en wetenschappers uit de hele wereld niets dan een schaamteloze leugen om U de burger te bedriegen en af te persen. Hoe minder bomen, des te minder zuurstof! En dus des te meer ziektes en aandoeningen. Goed voor big farma, die steeds meer natuurlijke geneeswijzen uitschakelen en de politiek in hun broekzakken heeft.

Laten we met zijn allen opstaan en de Corrupte Macht Elites Macron, Rutte en Merkel van het pluche verjagen om de natuursloop, de vervuiling van Moeder Aarde, de massabewapening en de daardoor steeds hoger oplopende dreiging van oorlog te voorkomen, want anders herhaalt de geschiedenis zich met ontelbare slachtoffers.

“l’histoire se répète” ? Waarschuw iedereen die U kent en neem Uw verantwoordelijkheid. U kunt nu niet meer zeggen ‘we hebben het niet geweten’ !

Het leefklimaat op Aarde zal met vereende krachten moeten worden gered door in eerste instantie bewust te worden van de toenemende schade aan flora en fauna waarmee  het voortbestaan van al het moois dat leeft groeit en bloeit, voor de komende generaties, op het spel staat en zelfs voorgoed verloren dreigt te gaan. Dat is geen bangmakerij en iedereen die de feiten onder ogen ziet zal beamen dat als de mensheid zo door blijft gaan met het verpesten en verzieken van Moeder Aarde, er inde toekomst geen plek meer over zal zijn om te kunnen leven.

Het is van levensbelang voor de huidige en de komende generaties bewust te worden van de noodzaak van het wegzuiveren van de corruptie,  de noodzaak van een Globale Transitie naar echte Duurzame Energie( zoals Thorium)  en het op nationaal en internationaal niveau samenwerken aan de realisatie van de gewenste duurzame vrije wereld van vrede, welvaart natuurkoestering en voorspoed.

Het is dan ook aan U, de burger, de  kiezer,  om keihard af te rekenen met de corrupte Politieke Elites  die verantwoordelijk zijn voor  oorlogen, de  extreme  en toenemende vervuiling  van de lucht, de bodem en het water,  en het verpesten van het leefklimaat op Moeder Aarde.

Ik nodig U van harte uit  kennis te nemen van het onderstaande Klimaat Dossier met een schat aan informatie, voorlichting, preventie  en de expertise van duizenden experts en natuurbehoud-organisaties uit alle delen  van de wereld,  ten dienste van U allen en onze Moeder Aarde.

Amsterdam

23 -09 2019

Stan Rams


Klimaat Dossier:

Red Moeder Aarde


Red Het Klimaat AfspeellijstPromoted Video


BURNED: Are Trees the New Coal?

A documentary about the burning of wood at an industrial scale for energy, “BURNED: Are Trees the New Coal?” tells the little-known story of the accelerating destruction of our forests for fuel, and probes the policy loopholes, huge subsidies, and blatant greenwashing of the burgeoning dirty biomass power industry.

By independent filmmakers Marlboro Films, LLC: Alan Dater, Lisa Merton, and Chris Hardee.  Film over wereldwijde vernietiging van (oer)bossen voor gesubsidieerde houtstook, houtpellets, houtpelletkachels, biomassacentrales en houtsnippers door een Europese boekhoudkundige truc(vervalsing) geheel ‘CO2-neutraal’ verklaard.


Dodelijke Klimaat Vervuiling  door Corrupte Politieke Elites


In dit eerste deel komt de natuurvernietiging door bomenkap giflozing en door straling zoals door 5g aan de orde met name in Nederland, het meest dichtbevolkte en meest vervuilde land ter wereld.

Ook in heel Nederland worden tegen de wil van het volk en tegen het dringend advies in van duizenden experts en wetenschappers van over de hele wereld zoals ook van de WHO (World Health Organisation en Greenpeace) steeds meer bomen en onvervangbare wonderschone bossen weggekapt om te versnipperen en  in ziekmakend  fijnstof uitstotende biomassa-centrales te verbranden zoals met SDK EU subsidie. Tegelijkertijd is Merkels Elite met hun handlangers zoals Macron en Rutte ten dienste van Multinationals en Wallstreet en EU Bankiers bezig, met het uitrollen van het mobiele hoogfrequente mobiele  netwerk 5G, dat volgens duizenden  experts en artsen wel degelijk schadelijk is voor flora en fauna.

Geleerden van over de hele wereld waarschuwen voor de te verwachten schadelijke gevolgen van 5G, zoals neurobioloog Hugo Schooneveld,voormalig onderzoeker aan de Universiteit te Wageningen. Hij ondertekende samen met 179 internationale academici in 2017 een brief aan de Europese Commissie waarin zij betoogden dat er veel te weinig onderzoek is gedaan naar de schadelijkheid van 5G-straling.’

Hugo Schooneveld:

‘De huidige onderzoeken zijn absoluut irrelevant’ ‘De huidige onderzoeken zijn gedaan door techneuten. Zij doen erg lacherig over de straling van 5G, maar dat is onterecht.

Hugo Schooneveld:

‘De Europese normen zijn alleen gebaseerd op temperatuurverhoging, maar om de echte gevolgen te kunnen constateren is veel meer biologisch vernuft nodig. Zo zou de aandacht moeten gaan naar veranderingen in non-thermische (niet aan warmte gerelateerd, red.) celfysiologische processen. De techneuten houden dat af omdat ze de productie daarmee vertragen.’

Klimaat-hysterie agv regelrechte leugens en bangmakerij, valse propaganda zoals door de NOS, het door cultuur-marxisten  (zoals Paul Rosenmuller)  links geradicaliseerde onderwijs en de corrupte regering Rutte III  zijn de oorzaak van de toenemende klimaat-vervuiling, die voortkomt uit de bron van het kwaad: corruptie, vernietigingsdrang, machtswellust en egoisme.

Het valse Nederlandse Staats Propaganda programma “Nieuwsuur” bracht een topic over 5G en stralingsgevaar. Gasten waren o.m. een vertegenwoordiger van Monet, een hoogleraar in de epidemiologie, een stralingsgevoelige, en een neurobioloog. De discussie over de gegronde zorgen voor 5G werden op aandringen van Ruttes Criminele Staf echter gepresenteerd als een overdreven angst voor 5G bij een handjevol  opruiers en knettergekke doemdenkers.

Oproep aan de VN, WHO, EU, Raad va Europa en de regeringen van alle naties

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) willen de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten, omdat RF straling schadelijk word geacht voor mens en milieu.

Het uitrollen van 5G is een levensgevaarlijk experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

5G millimeter golven dringen het lichaam in via de zenuwen, de aderen en andere elektrische geleidende structuren. De specifieke straling is zowel een gevaar voor de huid, de hersenen en voor de ogen. 5G is ook een catastrofe voor vliegende insecten die al voor de invoering van 5G met 75% in aantal zijn afgenomen.

De op een topfunctie bij de EU azende Bilderberger, de Merkel Nazie Vazal Rutte en de Telecommunicatie kartels willen binnen 2 jaar het 5G netwerk in Nederland installeren om alles draadloos te verbinden en zo ook de burgers te kunnen bespioneren via het internet, van koelkast en wasmachine, telefoon, computer, haarborstel via antennes en microchips.

Naar schatting zullen naast miljoenen nieuwe 5G basisstations en 20.000 satellieten in de ruimte 200 miljard zendende objecten het ‘Internet of Things’ moeten gaan vormen in de nabije toekomst en de regeringen trekken zich helemaal niets aan van de gevaren en schade van 5g straling. Overigens zijn er wel meer landen zoals Belgie, waar de overheid zeer terughoudend is mbt het uitrollen van het 5g netwerk, en waar strengere veiligheid eisen gelden en waar de toegestane hoeveelheid UMTS straling ( Limiet) veel lager is dan in Nederland.

Uit 10.000 onderzoeken blijkt namelijk dat de voornaamste ziekten van de moderne samenleving —kanker, hart aandoeningen en diabetes— grotendeels worden veroorzaakt door elektromagnetische vervuiling.

Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) concludeerde al in 2011 dat RF straling met frequenties van 30 kHz tot 300 GHz kankerverwekkend kan zijn. Zelfs voordat er sprake was van 5G riepen duizenden natuurkundigen al op om draadloze telecommunicatie niet verder uit te breiden.

Duizenden wetenschappers geven aan dat 5G een alarmerende bedreiging voor de gezondheid van de mensheid is. De SAN heeft voorbeeldbrieven gemaakt waarmee iedere mobiele telefoonbezitter zijn provider of de gemeente kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de schade aan de gezondheid die 5G zal gaan veroorzaken en waarvoor geen dekking van de verzekeraars is.

Gezien de schadelijkheid van 5G is het aan te raden jezelf in te dekken tegen de gevolgen van de tsunami van straling waaraan geen ontkomen mogelijk is, tenzij de heersende Elite een halt word toegeroepen zoals via massademonstraties en bijvoorbeeld een veroordeling door het Internationale Strafhof en door het Hoge Hof Voor de Mensenrechten.

De talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport en het International EMF Scientist Appeal liegen er niet om.

De enorme impact van het BioInitiative Rapport (www.bioinitiative.org) is dat het is uitgevoerd onafhankelijk van regeringen en de telecom industrie. Het rapport is uitsluitend gebaseerd op degelijke wetenschappelijke onderzoeken

Dit zijn de voornaamste conclusies uit het BioInitiative 2012 Rapport (inclusief updates van 2014/2017), de straling kan veroorzaken:

 • DNA-schade;
 • verlies van DNA-herstelcapaciteit in menselijke stamcellen;
 • reductie van vrije radicalen-wegvangende middelen – met name melatonine;
 • giftig voor het zenuwstelsel van mens en dier,
 • Alzheimer, oorsuis, tinnitus
 • kankerverwekkend bij mensen (leukemie, borstkanker)
 • ernstige gevolgen voor de morfologie en functie van sperma van mens en dier (voortplanting);
 • effecten op het gedrag van de nakomelingen;
 • en effecten op de hersen- en schedelbotontwikkeling bij de nakomelingen van dieren die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons.

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” *

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

Oproep / Appeal – Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) roepen op om de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk te stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten. Het 5G netwerk zal een enorme toename van blootstelling aan radio frequente straling (radiogolf) geven bovenop die van de 2G, 3G en 4G netwerken. RF straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu. Het uitrollen van 5G is een experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan
40.000 burgers : “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut)

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.”

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.”

5G Space Appeal www.5gspaceappeal.org/the-appeal
In het 5G Space Appeal vindt u uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid van de straling van wireless technologie. Het appèl is d.d. 11 januari 2019 door maar liefst 31.291 personen en organisaties ondertekend en zal officieel worden aangeboden aan VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen.

Zie ook Appeal aan WHO en UN door 221 verontruste wetenschappers in 2015: www.iemfa.org/

De politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige wetenschappelijke bewijslast. Die is alleen maar gegroeid sindsdien terwijl het beleid de andere kant op is gegaan

Video lezing dr. Hans Moolenburgh mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten

Overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen in andere landen Compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken vanoverheden, internationale organisaties en rechtbankenover toepassingvan elektromagnetische(EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT)telefoonsen WiFi

Actueel nieuws over de gevaren van straling via de site stralingsbewust.info/

Studies that show WiFi and Devices Health Effects 76 pagina’s aan informatie

Lectori Salutem,

Inzake Gebrekkige Vodafone testen met 5G te Maastricht

Vodafone heeft aangegeven dat met 3,5 Ghz tegenover het Gouvernement testen worden gedaan. Vodafone zou daartoe van EZ een vergunning hebben gekregen op voorwaarde dat EZ de betreffende gemeente zou informeren. EZ  blijkt die gang van zaken niet op prijs stellen want er is niet geinformeerd.  Er zijn een groter aantal bezwaren  van fundamenteler aard en daarom dienen Vodafone’s testen per direct gestaakt te worden.

Bron 5G plein Facebook

Nu

1. elke Gemeenteraad, college van B&W en elke ambtenaar op Rijks-, Provinciaal- en Gemeentelijk niveau op de hoogte is / zich op eenvoudige wijze op de hoogte kan stellen van het problematische en gevaarlijke karakter van 5g, zijn allen extra verantwoordelijk geworden in het gezond, veilig, vrij en welvarend houden van de mensen die hen vertrouwen; zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Garantenstellung

2. B&W Maastricht heeft  goede gronden om op zijn minst zeer terughoudend zijn met de uitrol en ingebruikname wegens gezondheidschade op lange-termijn door 5g.

3. 5g  word sinds enkele maanden illegaal gebruikt in een zgn ‘live test’ (die nog enkele maanden zal duren)

4. de afdeling milieu – handhaving zijn verplicht te handhaven

5. in https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_van_Helsinki en https://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2019-04-02 staat dat mensen op de hoogte dienen te zijn van aan welke test ze deelnemen en daarmee in dienen te stemmen

6. de mensen in Maastricht werden niet adequaat, tijdig, ingelicht door bestuurders die zij vertrouwen om hen gezond, velig, vrij en welvarend te houden

7. Er dient zsm  aangifte van mishandeling en/of poging van mishandeling te worden gedaan wegens de 5G  live test

8. B&W moet de live test implictiet verbieden, aangezien deze illegaal op order van EZ, werd toestaan. Voortschrijdend inzicht bij B&W maakt verder impliciet, cq op orders van EZ, toestemmen met de live test vermijdbaar en daarmee verwijtbaar

9. de minister is geïnformeerd terzake, middels onderstaande bericht
is het tijd is om daden bij woorden te voegen: maan Vodafone publiekelijk de live test per direct te stoppen

Diverse  landen zoals Belgie hebben expliciet geweigerd om 5g te testen. Die testen werden door de rechter verboden!

Bron >>> 5G Plein

drs. E.M. Möller

Bijensterfte – insecten sterfte door 5g

De hoogfrequente  5g golven van zendmasten vormen een bedreiging voor honingbijen. volgens het internationale persbureau Press Trust van India verstoren de elektromagnetische golven de navigatiecapaciteit van insecten zoals bijen die nectar uit bloemen verzamelen om de bijenpopulatie te onderhouden. Als een zendmast in de buurt van een bijenkorf stond, konden de werkbijen niet terugkeren volgens het ondrzoek onder leiding van de milieudeskundige Sainuddin Pattazhy. Bijen zijn onmisbaar voor het bestuiven van bloemen en planten. Volgens onderzoeker Pattazhy kan de bijenpopulatie en een groot deel van de flora (bomen, planten en bloemen)  binnen tien jaar verdwenen zijn als het aantal zendmasten verder toeneemt. Zie : Geen bijen= Geen mensen https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3078297/Het-wemelt-straks-van-de-5G-antennes-in-Brabant-Om-de-150-meter-is-er-eentje-nodig (anp/mvl)

WETENSCHAP WAARSCHUWT VOOR 5G   

Nederlandse Overheid Trekt zich nergens wat van aan !

Mona Keijzer de waardeloze Minister van RUtte III  gaat doodleuk 5G uitrollen en goedkeuren.
Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Bestuursrecht gestudeerd.
Hoop dat we ooit echte ministers krijgen die op een post terecht komen waar ze voor geleerd hebben. 130 wetenschappelijke bewijzen dat 5G slecht voor u is.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=5g radiation

Ruttes Multinationals Kartel Vervuilt Nederland

De zichzelf tot Klimaatpaus benoemde wazige VVD-er Ed Nijppels,  Marc Rutte en zijn Multinational Kartel beweren net zoals de Amerikaanse miljardair oplichter Al Gore dat het Klimaat  ernstig word bedreigd door een schrikbarende toename van Co2 en dat de wereld zal vergaan door de onderstroming agv  het wegsmelten van de poolkappen.  Marc Rutte en zijn handlangers die de belangen van de vervuilende Multinationals en winst voorop stellen, liegen er op los en zij laten de door hen beheerde MSM media zoals de NOS valse propaganda en klinkklare leugens verkondigen zoals door omgekochte en door linkse pseudo wetenschappers.  Rutte en zijn Kartel volgen de bevelen op van Merkels Elite te Berlijn, die willens en wetens bezig is met het in toenemende mate verpesten van het leefklimaat in landen die in hun ogen “te sterk” zijn en die volgens de gestoorde Merkel maar eens “flink moeten bloeden”. Het geplande doel van Merkels Elite is volgens experts en economie strategen,  om miljoenen Europeanen ziek en afhankelijk te maken( jongeren en ouderen) en de algehele volksgezondheid en de economie in  de betreffende  EU-landen op een lager peil te brengen. Veel zieke mensen betekent namelijk ook een hoge vraag naar de Duitse medicijnen. Het doel van Merkels Elite is niet het schoner maken van het Europese leefklimaat, maar het economisch destabiliseren en verzwakken van onder meer Nederland, Belgie,  Italie, Frankrijk, Hongarije, Polen, Tjechie, de Balkan Staten, Griekenland etc en het ten koste van vele andere landen zoals ook Canada en de VS , China en Rusland bevorderen en versterken van de nu al enorm grote Duitse Economie  zoals door het maximaliseren van de enorme export van in Duitsland gefabriceerde medicijnen en andere diensten en producten vd Mijnbouw,  Landbouw en veeteelt.

In de Duitse Bundestag is in 2018 bekend gemaakt dat Duitsland sedert 2015 nog veel meer dan voorheen, gigantische hoeveelheden wapens produceert en exporteert. De stijging van de wapenproductie is een feit. Dit word bevestigd door die Linke, Grunen, AFD en door de GROKO zelf.

Honderden miljarden Euros aan winst uit de Duitse Pharma Industrie( Rother, Bayer etc), worden  door Merkels Kartel aangewend voor het fors uitbreiden van Die Bundeswehr (men wil zogenaamd een groot Euroleger) maar Merkels Elite (GROKO)  is geheel tegen de zin in van de VS al jarenlang bezig met het uitbreiden van het leger tot de in voor 2030 geplande enorme Duitse aanvalsmacht met 450 divisies, 15 miljoen soldaten, de modernste raketten en 100 000 hypermoderne tanks, bestemd voor een conventionele  oorlog met het door hen zo gevreesde Rusland. Merkels Elite probeert haar zin te krijgen door het in de pers en media laten demoniseren van Vladimir Poetin en door Rusland steeds weer van alles te beschuldigen en af te schilderen als een gewetenloze vijand.

Merkels Khasaarse Nazie Elite is volgens tal van analisten bezig met de voorbereidingen voor een grote aanval oorlog tegen Rusland. Dit doem-scenario lijkt erg overdreven, maar er zit wel degelijk een diepe kern van waarheid in gezien het Duitse expansie en interventie beleid zoals bijvoorbeeld het financieren van rebellen in Syrie, Yemen, Irak, en de Oekraine. Het valt niet te ontkennen dat Duitsland sinds 2015 meer wapens produceert dan ooit sedert einde WO II. Dat Merkels Elite de  EU fors wil uitbreiden word bevestigd door politici, strategen, historici  en experts zoals bijvoorbeeld Dr Rath,  die met glasharde feiten aantoont dat Duitsland al vele jaren bezig is met een uiterst geraffineerde geo-expansie politiek en economische oorlogsvoering waarbij het willens en wetens ziek maken van miljoenen mensen, het extreem opvoeren van de wapenproductie( Industrieel Wapencomplex) en het opvoeren van de export van steeds duurdere Duitse medicijnen,  en het in NATO verband voeren van genocide oorlogen zoals in  Yemen, Syrie, Irak, Libie, Afghanistan en de Oekraine, in het kader van het NWO Kalergi plan om grotere delen van de wereld te onderwerpen door list, bedrog, repressie en oorlog.

Landen zoals Nederland worden agv Merkels EU-beleid inderdaad niet gezonder en schoner maar steeds zieker en steeds meer vervuild.  Duitsland laat reeds vele jaren ism De regering Rutte lang wekelijks  enorme hoeveelheden chemisch afval in de Nederlandse rivieren zoals in de Waal en de Rijn lozen. Merkels Handlangers hebben er ook voor gezorgd dat in EU-landen honderd duizenden hectares aan  bossen worden gekapt om te verstoken met subsidie in duizenden vervuilende  biomassa-centrales, en dat is juist zeer schadelijk voor flora en fauna

Rutte III wil in opdracht van Merkels Elite ook nog eens een Nationaal  Gasverbod,  terwijl gas nu juist de schoonste bron van fossiele energie is.  Er kan gezien het gevoerde wanbeleid maar een reden zijn dat dit allemaal geschied: men wil het leefklimaat in  de EU-landen in het kader van Merkels Economisch Strategisch Plan niet gezonder maken, maar willens en wetens verslechteren, aldus gebeurt de verpesting van flora en fauna uit puur egoisme en  zoals eerst vrijwel niemand wilde geloven, na de presentatie van de overvloed aan  bewijzen,  uit kwade opzet.

De feiten liegen er niet om: Nederland heeft  agv het rampzalige Merkel Beleid van de hopeloos corrupte regering Rutte het minste bos (slechts 8 %) van alle EU landen ! Er is sinds Rutte aan de macht kwam al meer dan 35 000 hectare bos weggekapt om te versnipperen en te verstoken in vervuilende biomassa-centrales. Rutte III wil de komende jaren nog veel meer m2 aan bossen wegkappen. Rutte III wil  tevens alle Nederlanders verbieden om te stoken op gas, terwijl alle landen van de wereld het gebruik van gas juist aanmoedigen. In Duitsland word door de overheid zelfs forse subsidie tot wel  800 Euro jaarlijks per huishouden gegeven voor  het stoken op aardgas. Uit alles blijkt dat Merkels Elite met kwade opzet bezig is met eenverwoestend beleid van Natuurvernietiging en het willens en wetens  ziek maken van de bevolking.

Ruttes ronduit schandalig corrupte Kartel is de vijand van alle Nedderlanders. Door de schuld van de kabinetten Rutte  werd Nederland, het meest dichtbevolkte land van de EU,  het meest vervuilde land van de EU, en het meest ongezonde land van de  EU met de hoogste sterfte agv kanker en ziektes zoals astma en COPD, agv de giflozingen en uitstoot  door Multinationals en de in rap tempo toenemende luchtvervuiling zoals door Biomassa- Centrales.


Extreem Hoge Sterfte door Bodem Water Lucht Vervuiling in Nederland!


In Europa sterven jaarlijks meer dan een half miljoen mensen een vroegtijdige dood vanwege luchtvervuiling. 422.000 mensen verspreid over 41 landen stierven aan de gevolgen van o.a. het inademen van PM2.5, een vorm van fijnstof die door biomassa-centrales en het verkeer, zoals door wagens, en vliegtuigen en cruise schepen(die zijn tot wel 100 000 keer meer vervuilend dan 1 auto) in de lucht wordt gebracht. Volgens het Europees milieu-agentschap overlijden jaarlijks 391.000 mensen in EU-landen. Volgens de WHO liggen wereldwijd ook heel veel mensen in ziekenhuizen met longziektes en dat zijn mensen die nog nooit gerookt hebben. Longziektes, zoals longkanker worden in Europa veelal toegeschreven aan mensen die roken, en niet aan de luchtvervuiling en de kankerverwekkende uitstoot van biomassa-centrales, zware industrie, fabrieken van Multinationals en vuilverbranding- ovens.

wiebes alien

Wiebes, de incompetente Rutte kartel minkunkel

Wiebes is voor de rede niet vatbaar net zoals de leugenaar Rutte en zijn knettergekke  kartel partijgenoot Ed Nijppels, die met een opgeblazen hoofd  en met uitpuilende ogen probeert met smoesjes en leugens hun idiote klimaatplan, het massaal kappen van bomen,  en de uitrol van vervuilende biomassa-centrales en 5g te verdedigen.

“Het kabinet is niet voornemens zijn plannen om te gooien,  want er wordt door wetenschappers van alles beweerd”, aldus verantwoordelijk de volstrekt imcapabele minkunkel minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

 

houtstook is vervuilend

 

Hout is volgens de knetter corrupte EU  een duurzame, CO2-neutrale brandstof. Experts van 27 Europese Akademies van Wetenschappen, waaronder onze eigen KNAW, hebben echter aangetoond dat  wt Wiebes ende EU beweren gelogen is.

De EU-regels geven volgens Experts van 27 Europese Akademies van Wetenschappen, waaronder de KNAW een totaal verkeerde voorstelling van zaken.  Het vervangen van kolen door biomassa geeft juist veel méér ziekmakende CO2-uitstoot. https://easac.eu/press-releases/details/easac-s-environmental-experts-call-for-international-action-to-restrict-climate-damaging-forest-bioe/ https://doi.org/10.1111/gcbb.12643

Er werd door de kartel bende Rutte, Nijppels, Wiebes(VVD), Jetten(D66) en de akelige als jodenhaters bekend staande extremisten Klaver en Rosenmuller van de sekte Groen Links keihard gelogen over  hernieuwbare energie. Die is 6% van ons totale energieverbruik, maar daarvan is 4% biomassa. Echt hernieuwbaar is dus maar 2%. www.ebn.nl/energietransitie/energiebalans-van-nederland/

Duizenden Europese vooraanstaande wetenschappers concludeerden na een gedegen onderzoek dat biomassacentrales slecht zijn voor het klimaat.  De miljardensubsidies die Nederland uittrekt voor biomassacentrales zijn volgens hen ook weggegooid belastinggeld, aldus de Europese koepel van nationale wetenschappelijke academies (EASAC).  De ondeskundige Wiebes, die overal waar hij een functie had, schulden, schade ,ellende en boze gezichten achterliet vindt echter dat we ons hoofd niet door het rapport op hol moeten laten brengen.

,,Er zijn allemaal wetenschappers die allemaal dingen beweren. Dat is uiterst waardevol maar uiteindelijk moeten we in Europees verband zien of dat iets betekent’’, reageert Wiebes op het rapport van de EASAC. ,,Als het Europees beleid verandert, veranderen wij mee.’’

Rutte III blijft zich met kwade opzet en uit blind egoisme steeds maar focussen op bedrog, en een rampzalig beleid zoals het verbranden van biomassa zoals afval en weggekapt hout. In totaal hebben de opeenvolgende kabinetten Rutte alreeds 11,4 miljard euro subsidie voor  de vervuilende biomassa-installaties gereserveerd. Wiebes, Nijppels en hun kartel  aandeelhouders steken de miljarden in hun zakken en het kan hen helemaal niks schelen dat steeds meer landgenoten ziek worden agv de vervuilende biomassa uitstoot en het kan hunniets schelen dat steeds meer landgenoten jong en oud overlijden agv astma, COPD  en kanker agv hun wanbeleid zoals het extreem opvoeren van de dodelijke fijnstof uitstoot van biomassa centrales.

Duizenden wetenschappers protesteren tegen het wanbeleid van Merkel, Macron, Juncker, Rutte, Kamp, Nijpels, Jetten, Rosenmuller en  Klaver van Groen Links

Politici en Gemeentes! die toch bomen en bossen laten kappen en het voor de gezondheid gevaarlijke 5g gaan uitrollen, moeten stuk voor stuk aangeklaagd en berecht worden welke bestuurder het ook moge zijn, wegens wanbeleid en het in gevaar brengen van de burger en het verzieken van het Klimaat. Alle politici die de burger willens en wetens in gevaar brengen, door vervuilende “nep duurzame” energie te promoten, en zij die de wet via corruptie en via valse propaganda schenden, moeten dan ook keihard worden aangepakt, afgerekend en berecht naar geldend strafrecht, waarmee al het nodige  word bijgedragen om het land ende wereld van de Klimaatvervuiling te redden.

biomassa fraude NL

Blootstelling aan luchtvervuiling leidt tot de dood maar ook tot niet-dodelijke hart- en ademhalingsproblemen zoals astma en beroertes.

Zwangere vrouwen lopen een extra groot risico omdat de luchtvervuiling de ontwikkeling van hun kind schaadt.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie overlijden wereldwijd jaarlijks 600.000 kinderen onder de 15 als gevolg van ademhalingsproblemen door luchtvervuiling. 93 procent van de kinderen overleed agv het inademen van fijnstof.

De uitstoot van stikstof dioxide (NO2) is verantwoordelijk voor 79.000 voortijdige sterfgevallen. Ozon aan de grond zorgde voor nog eens 16.400 doden.

Gifmoord: De Giflozingen die door de krankzinnige Rutte en zijn kartel worden aangemoedigd  in Nederland veroorzaken samen met alle andere vervuiling zoals het dumpen van miljoenen kuubs vervuilde kanker verwekkende slib en bagger, smerige uitstoot door Multinationals etc, minstens 100 000 doden jaarlijks in Nederland.

In Nederland is de sterfte agv  de luchtvervuiling (longkanker) het hoogste van de gehele EU. Dat komt  met name door het totaal onaanvaardbare wanbeleid  van Rutte en  VVD D66 GL PVDA die samen een kartel ten dienste van Multinationals en Merkels Elite te Berlijn vormen.  De grootste vervuilers worden door Rutte  III op bevel van Merkels Elite  niet aangepakt maar zeer fors beloond met  MILJARDEN aan subsidies. Een vreselijk voorbeeld uit duizend:  De Duits Franse Multinational DuPont in Dordrecht overtrad tientallen jaren de milieu wetgeving, zonder dat er werd opgetreden. Rutte persoonlijk ging zich ermee bemoeien en die zorgde samen met Alexander Pechtold van D66,  Paul Rosenmuller van GroenLinks en  de Rara extremist Diederik Samsom van de PVDA er voor dat DuPont ongestoord verder kon gaan met de forse uitstoot van CO2 en  kankerverwekkende fijnstof  en andere troep zonder dat gemeente en provincie handhaafden. De vergiftiging van Dordrecht ging jaren lang ongehinderd door omdat  Rutte III en de Provincie ( VVD D66  PVDA en GL)  volgens de klokkenluiders  miljoenen Euros via een Zwitserse en via een Duitse bankrekening( Deutsche Bank) kregen uitbetaald aan omkoop en smeergelden.  De emissie van kankerverwekkende stoffen werd na een tijd van protesten  door  de bewoners en door andere klokkenluiders verminderd,  maar de uitstoot is helaas nog steeds ver boven de toegestane niveaus en schadelijk voor de drinkwater voorziening en de Dordrechtse voedselketen. Rutte III weigert steevast de vervuiling te stoppen en  wil ook al absoluut  geen Parlementaire Enquete naar fraude en corruptie, omdat een dergelijke Enquete  wegens de omkoping en de imense vervuiling van Dordecht,  vele prominenten zoals Rutte, Nijppels, Pechtold, Klaver, Bleeker,  Wiegel  etc de kop zou gaan kosten.

Klimaatdoelstellingen RUTTE KLAVER WIEBES  NIJPPELS nooit haalbaar

Hernieuwbare Energie

hernieuwbare energie statistieken ec europa eurostat

What is the share of renewable energy in the EU?  The share of renewable energy in energy consumption increased continuously between 2004 and 2017, from 8.5 % to 17.5 %. The Europe 2020 target is 20 % by 2020 and the Europe 2030 target is 32 % by 2030.

The share of renewable energy in the Member States was highest in Sweden (54.5 % of energy consumption) followed by Finland (41.0 %) and Latvia (39.0 %). This share was lowest in Luxembourg (6.4 %), the Netherlands (6.6 %) and Malta (7.2 %). Differences stem from variations in the endowment with natural resources, mostly in the potential for building hydropower plants and in the availability of biomass. All Member States increased their renewable energy share between 2004 and 2017, fifteen have at least doubled their share.
https://ec.europa.eu/euros…/…/infographs/energy/bloc-4c.html

Nederland zal de 2020 afspraak die Rutte III gemaakt heeft dus nooit nakomen. Ook niet al zouden ze alle bossen in de wereld voor het einde van het jaar willen opstoken. Bovendien is het verstoken van bossen in vervuilende  biomassa centrales niet alleen veel meer vervuilend, gelijk ook een MISDAAD wegens de door biomassa centrales uitgestoten co2 en fijnstof troep veroorzaakte pandemie zoals steeds meer mensen met COPD astma en longkanker!

België exporteert miljoenen kuubs vervuilde grond naar Nederland

Belgische vervuilde grond en sloopafval worden massaal gestort in Nederlandse natuurvijvers. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse reportagemagazine Zembla. ‘Jaarlijks wordt minstens een miljoen ton verontreinigde grond gedumpt.’

“In zeker 60 Nederlandse natuurvijvers waar zand gewonnen is, is de voorbije tien jaar minstens 100 miljoen kubieke meter vervuilde grond en bagger gestort”, zegt onderzoeksjournalist Frans Glissenaar, medemaker van de vanavond om 21.10 uur op NPO 2 uitgezonden Zembla-reportage ‘Gokken met bagger’. Het gaat dan over grond vermengd met plastic afval, accu’s en sloopmateriaal, maar ook over bagger van bodemsaneringen met giftige stoffen zoals asbest en arseen. Glissenaar: “Sommige vijvers zijn eigendom van Nederlandse zandontginners. Ooit haalden ze er zuiver zand uit en dat vervangen ze nu door vervuilde grond en bouwafval. Het overgrote deel halen ze in België. Ze passeren zo twee keer langs de kassa: eerst met de verkoop van zand en vervolgens voor het dumpen van vervuilde grond.”

Stientje van Veldhoven, de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bevestigde op 5 september in een brief aan de Tweede Kamer de massale invoer van grond en baggerspecie uit België. “1,7 miljoen kuub in 2018”, schreef ze. “Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit heeft al een eerste overleg plaatsgevonden met de Vlaamse overheidsdienst OVAM en de Vlaamse milieu-inspectie (…). Er wordt een vervolgbijeenkomst gepland.”

Al meer dan 10 jaar worden in Nederland voormalige zandwinputten volgestort met bagger en vervuilde grond. Het gaat om minstens 100 miljoen kubieke meter vervuilde bagger met veelal vervuilend stoffen die niet zijn toegestaan. Onthullende documenten van baggeraars en toezichthouders laten zien dat men het in de praktijk niet zo nauw neemt met regels en voorschriften. Het ondieper maken van plassen wordt door overheidsorganisaties en natuurbeheerders gepresenteerd als een verbetering van de biodiversiteit, maar wetenschappers trekken dat ernstig in twijfel. ZEMBLA onderzoekt: wat verdwijnt er in onze plassen en hoe is het toezicht daarop? Lees meer: https://bit.ly/2mRaeIg

Illegale gifmenging giflozing en gifdumpingen  door RUTTES KABINET !!!

DE GROOTSTE MILIEU CRIMINEEL VAN DE WERELD…RUTTE III en GL

Door een boekhoudkundige truck( zwendel) in de Nederlandse wetgeving mag Nederlandse stookolie, brandstof voor zeeschepen, vermengd worden met zwaar giftig chemisch afval en zelfs met radioactief afvalBekijk deze korte maar schokkende video waarin het haarfijn wordt uitgelegd > https://www.facebook.com/vicitvimjus/videos/1673387146041701

Stikstof leugens door Rutte III en Klaver van Groen Links

De regering Rutte wil met de linkse sekte Groen Links in Nederland de veestapel en de gehele agrarische sector in het kader vanMerkels Kalergi plan  halveren en minstens 140 000 boeren dmv sancties, verjagen en/of tegen erg lage prijzen uitkopen. Rutte III en GL willen miljoenen huizen gaan bouwen, bedoeld voor steeds meer immigranten uit Afrikaanse en Islamitische landen. Dit krankzinnige beleid is gebaseerd op valse propaganda en vervalste rapporten die dienden als basis  van het door  peperdure onzinnige Woekerwinst Klimaatakkoord.

Ed Nijppels(VVD) en Jassar Klavers(GL) verwijt dat de veehouderij de grootste stikstofvervuiler is van Nederland is een klinkklare leugen. Wat Rutte, Nijppels en Klaver beweren deugt van geen kant, volgens duizenden experts en volgens  het Mesdagfonds.

Het RIVM, (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu),  beweert  dat de veehouderij via ammoniak verantwoordelijk is voor circa 46 procent van de stikstofuitstoot in Nederland.  RIVM beweert zonder deugdelijke onderbouwing dat de landbouw de grootste bron is van de stikstofneerslag in de bodem.

Mesdag-voorzitter Jan Cees Vogelaar heeft de bewijzen dat in Nederland jaarlijks 215 miljoen kilo stikstof neerslaat, waarvan 92 miljoen afkomstig is uit de landbouw. Van die totale stikstofneerslag valt 118,5 miljoen kilo neer op landbouwgrond, waardoor de agrarische sector per saldo 26,5 miljoen kilo stikstof meer opneemt dan ze zelf in de atmosfeer brengt.

Het Mesdagfonds hekelt dan ook de regering Rutte en de klimaatophitsers Klaver van Groenlinks omdat zij de verzonnen stikstofneerslaf van RIVM gebruiken als argument om hun absurde Woekerwinst Klimaatplan door te drukken.

Het RIVM meet alleen de luchtconcentraties die vervolgens in rekenmodellen worden verwerkt om de neerslag te bepalen. Wat die verwerking inhoudt, daar wordt zeer geheimzinnig over gedaan.  Het RIVM dat volgens velen in opdracht van Ruttes Kartel geknoeid heeft met metingen weigert om met de harde bewijzen te komen dat hun metingen wel kloppen, maar dat kunnen ze niet omdat inmiddels al op YOU TUBE de bewijzen staan dat er van alles niet deugt met hun wijze van metingen zoals het plaatsen van meters boven rioolputten.

Het RIVM beweert ijskoud dat de cijfers van het Mesdagfonds niet deugen, maar wilde  niet zeggen hoe de rekensom wel gemaakt moet worden en men weigert aan te te tonen dat hun rekenmodel en de metingen juist zijn toegepast. 

Derhalve is een Parlementaire Enquete naar stikstof fraude en vervalste metingen etc meer dan noodzakelijk om deze zeer omvangrijke corruptie tot op de bodem toe uit te zoeken en de schuldigen te kunnen bestraffen.

Astma Pandemie door Luchtvervuiling in Nederland

In Nederland is astma, veroorzaakt door luchtvervuiling, de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen. Volgens het Longfonds hebben ongeveer 100.000 kinderen tot en met de leeftijd van veertien jaar astma agv de luchtvervuiling in  Nederland. Nederland is het meest dichtbevolkte land van de  EU,  en volgens de EU-commissie en volgens de WHO, en Greenpeace en volgens de overkoepelende organisatie van long- en kinderartsen, zorgverleners en wetenschappers , het meest vervuilde land van de Europese Unie.

astma epidemie Nederland
Astma in Nederland, het meest vervuilde land van de EU

In Nederland overlijden jaarlijks  33 .000 mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Gemiddeld leven Nederlanders negen maanden korter door luchtverontreiniging. Het aantal dodelijke slachtoffers is het grootst in de grote steden, in de Randstad, langs drukke wegen en in de omgeving van biomassa-centrales en vervuilende industrie gebieden.

Stikstof

Stikstof (NO2) Meting door KNMI 2018

KNMI Tropomi-satelliet met een overzicht van stikstofuitstoot boven Nederland en het Duitse Ruhrgebied !

Stikstofdioxide is een sluipmoordenaar. Je ziet het niet, je merkt het niet, maar het veroorzaakt wel ontstekingen in de luchtwegen. Astma ontstaat vaak in de kinderleeftijd en dat komt  met name door de vervuilde lucht in Nederland.

Minstens 1,2 miljoen Nederlanders kampen met een longziekte en het worden er steeds meer.  De regeringen  Rutte I II en II hebben steeds steevast geweigerd de luchtkwaliteit te verbeteren en zij zijn  daarmee de hoofdoorzaak dat de luchtvervuiling alleen nog maar meer toeneemt in Nederland zoals door het fors subsidieren van vervuilende biomassa-centrales en door vervuilende Multinationals ongestoord hun gang maar te laten gaan.

Amsterdam in protest tegen Rutte en Groen Linkse Klimaat Hysterie

Oprichter en mede-eigenaar Elizabeth Plokker van The Conscious Club  hebben zich ook bij de raadscommissie uitgesproken tegen de bomenkap in Amsterdam.

Nederland, en dus ook Amsterdam is volgens artikel 191 van het verdrag van Rome verplicht tot het behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, en de bescherming van de gezondheid van de mens.

Bomen en duurzaam groenbeleid dragen bij aan een gezonde lucht-, water- en leefkwaliteit van ons land. Broodnodig, want Nederland scoort al jaren bedroevend slecht op Europese graadmeter voor een gezonde leefomgeving. In 2011 waren we zelfs nog het meest vervuilde land van Europa en anno 2019 scoren we nog steeds niet veel beter. Volgens wetenschappelijk onderzoek is Amsterdam de meest vervuilde stad van Nederland en tellen hier we het hoogst aantal plekken waar de luchtverontreiniging de Europese normen overschrijdt. De forse vermindering van stedelijk groen, leidt automatisch tot een vermindering van de capaciteit om op leefniveau schadelijke stoffen uit de lucht te verwijderen. Het niveau van luchtverontreiniging is en blijft een belangrijk milieuprobleem vooral als gekeken wordt naar de schadelijke effecten op de volksgezondheid.

Uit onderzoek door het RIVM is gebleken dat er in Nederland jaarlijks minstens 18.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van langdurige blootstelling aan fijnstof. In werkelijkheid zijn er volgens klokkenluiders helaas veel meer mensen die agv de luchtvervuiling overlijden.

Elke dag overlijden 3 mensen aan longkanker door luchtvervuiling. Elke dag zorgt luchtvervuiling voor meer dan 40 spoedopnames in het ziekenhuis. Volgens de recente metingen is de situatie in Amsterdam ongezonder  dan ooit  en tal van andere bronnen  spreken van  55 000 sterfgevallen per jaar agv de luchtvervuiling in Nederland .

Niet alleen is  de Nederlandse luchtkwaliteit verontrustend slecht, maar er is door klimaatverandering en de daar aan gekoppelde extreme regenval een waterprobleem in Amsterdam. De conclusie is dan ook: Meer groen zorgt voor minder overlast. Naast de waterproblematiek houdt Amsterdam enorm veel warmte vast. Op de heetste plekken lopen de verschillen op tot wel 9 graden blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Hittestress vormt een serieus gevaar voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen en jonge kinderen. Jaarlijks sterven er 2200 meer mensen meer tijdens een hittegolf.

De problematiek waarmee Amsterdam worstelt is deels  op te lossen door meer bomen te planten en zeer beslist niet door bomen weg te kappen.

Imane Nadif, woordvoerder van de waardeloze partij GroenLinks reageerde laconiek of er niks aan de hand is:

“Bij alle bomenkap mag je sowieso een bezwaar indienen. Bij alle bomen. En ja dus allemaal dat soort dingen, we hebben gewoon procedures in Amsterdam. En als de bewoners er niet mee eens zijn, dan zijn ze er niet mee eens, het is niet zo dat we ze gewoon verplicht kunnen stellen. Ik zal daar effe, ik zal vragen of dat mogelijk is of ze opnieuw een brief kunnen sturen naar bewoners en ondernemers.”

Nadif, de  woordvoerdster van GL dient  met Yassar Klaver en GL en de gehele corrupte regering Rutte,  gerekend te worden tot de aller ergste vijanden van de Nederlandse Natuur, Cultuur, Economie  en de Volksgezondheid in de geschiedenis der Nederlanden.


Biomassa Zwendel VideoRIVM  maakt zich zorgen  over toename stikstofdioxide

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt het aandeel stikstofdioxide en ziekmakende  uitlaatgassen sterk toe  als gevolg van  Rutte III maatregelen die de hoeveelheid fijnstof juist zouden moeten verlagen. Zo stoten de door Rutte fors gesubsidieerde biomassa-centrales tot vier maal zoveel stikstof en kankerverwekkende stoffen uit dan bij het stoken op gas.  Gas is veel schoner, maar Rutte III wil zelfs, en hoe krankzinnig en crimineel kan men zijn?  een nationaal gasverbod   zoals vastgelegd werd in het Klimaatakkoord  Multinationals zoals Shell krijgen van Rutte ook al vele lange jaren belastingvrijstelling en zo goed als vrij spel om te doen wat ze maar willen want ze worden niet of nauwelijks gecontroleerd en al helemaal niet bestraft bij illegale gifdumping of bij de uitstoot van extreem hoge en zeer ver boven de EU-limieten vastgestelde  hoeveelheden,  uitstoot van co2 en kankerverwekkende broeikasgassen.  Nog een oorzaak van de  toenemende vervuiling van de lucht in Nederland  is het toegenomen vliegverkeer,  en het verkeer op de Nederlandse wegen en in de havens.  Grote boten blijken overigens vele tienduizenden keren meer vervuilend te zijn dan een enkele dieseltruck. Volgens experts vervuilt  1 enkel  cruiseschip meer dan alle wagens van Nederland bij elkaar.

Ruttes Kartel ondernam ook al helemaal niets om de enorme uitstoot in Schiphol zoals de 100 000 illegale vluchten te verbieden.  Rutte vond het met zijn Kartel  prima dat Schiphol waar de lucht  zo erg vervuild word door vliegtuigen fors ging uitbreiden, ondanks de  noodlottige gevolgen van dit regelrechte illegale wanbeleid

Steeds meer mensen met astma, COPD en longkanker.

De Tweede Kamer  werd in september 2019 dringend verzocht een spoed debat aan te gaan omdat de Klimaat afspraken niet worden nageleefd door  Rutte III waardoor steeds meer Nederlanders ziek worden en overlijden agv  luchtvervuiling.  De Kamerleden kregen een petitie overhandigd met de roep om ambitieuzere maatregelen, die is ondertekend door onder andere het Longfonds, de Hartstichting en de beroepsverenigingen van longartsen, cardiologen, kinderartsen, huisartsen en longverpleegkundigen. Rutte, de waardeloze leugenaar trekt zich er niets van aan en probeert zoals gewoonlijk door te liegen en via list en bedrog  alles weer op de lange baan en van zich af te schuiven.

Rutte III  ontkende weglekken 25 ton  giftig kankerverwekkend gas bij Shell Moerdijk

Burgemeester Moerkerke van Strijen was woedend  over het  olv Rutte liegen over de lekkage van 25 ton kankerverwekkend gas bij Shell Moerdijk in 2016. Bij Strijensas stond apparatuur die schadelijke stoffen in de lucht continu kan meten maar volgens de gemeente waren  er geen verhoogde concentraties vastgesteld. Shell werd in opdracht van Rutte zogenaamd wel gecontroleerd maar Shell als de toezichthoudende organisaties liet eerst nadat het lekken van het kankerverwekkend gas  in de media in Nederland  was doorgedrongen dat er  inderdaad sinds eind november 25 ton ethyleenoxide in de lucht was gekomen. Bij een reparatie was een sluiter  zogenaamd niet dichtgegaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid  heeft daarop maar half werk geleverd.  Deze catastrofe werd door Rutte in de doofpot gestopt. De waardeloze regering Rutte stelde ook niemand verantwoordelijk voor deze enorme milieuramp. ( Zie ook : https://www.youtube.com/watch?v=45XQyVpPrP4)

Rutte III  NAM  Kankerverwekkende putten.

Klokkenluider Gerrit Wigger schrok enorm toen hij namens de NAM een aantal gas- en olieputten onderzocht in Groningen. Er zijn meer dan 6500 van dergelijke putten in Nederland. Hij constateerde dat er uit die putten gas, olie en chemicaliën weg kunnen lekken. Het betreft onveilige oude verwaarloosde  putten die in het midden van de vorige eeuw met slecht cement  werden aangelegd en die in een slechte conditie verkeren. Het cement brokkelt af, waardoor stalen pijpen in de put roesten en zullen lekken en dat vormt een significant risico voor de kwaliteit van het grondwater en voor het vee  Het lekkage- proces met als gevolg  ernstige milieuverontreinigingen en doden a.g.v. de vervuiling  kan zeker nog 50 of 60 jaar duren tenzij de onveilige putten worden opgeruimd en onschadelijk worden gemaakt.

De liegende liberalist Merkel Nazie aanhanger Rutte en zijn corrupte kartel hebben steeds geweigerd om de  giftige putten intensief te onderzoeken,en de nodige stappen te nemen om deze putten op te ruimen.  Marc Rutte, Ed Nijppels en Klaas Dijkhof  van de VVD, Alexander Pechtold van D66 en Diederik Samsom  (Wim Kok RIP)  , diverse toplui van GroenLinks  en de NAM vonden het  ruimen van de gifputten destijds ook al niet nodig omdat men dacht dat het cement het nog wel enige jaren zou uithouden en daarom stelde men het onderhoud liever uit, omdat dit volgens hen niet alleen maar onrust zou veroorzaken in Groningen maar ook omdat het onderhoud van ruim 6500 oude onveilige putten in heel Nederland  bovendien erg veel geld zou gaan kosten.

Nadat Klokkenluiders melden dat de bodem in Groningen was vervuild door de NAM, en dat er door de NAM directie op verzoek van Marc Rutte en de VVD in eerste instantie niets werd gedaan met de meldingen van de inspecteurs nam de onrust in Groningen gestaag toe.  Steeds meer Groningers gingen de straat op om te demonstreren. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Wevin) moest daarop wel in actie komen. Ondanks de druk en de tegenwerking van de NAM,  Rutte en VVD-aandeelhouders deed het Wevin onderzoek en verklaarde in hun studie over grondwater, drinkwater en mijnbouw dat er wel degelijk grote risico’s kleven aan de Groningse lekke en oude boorputten, zoals schadelijke gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater met als gevolg sterfte van dieren, en een toenemend aantal  door ziekte getroffen landgenoten.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bevestigde de onderzoeksresultaten van het Wevin en men weerlegde de argumenten van Ed Nijppels,  Marc Rutte,  Jesse Klaver, Diederik Samsom,  Alexandre Pechtold en de NAM dat er wegens de “integriteit” van de putten geen enkel gevaar zou zijn voor de Volksgezondheid in Groningen. Marc Rotte heeft volgens de klokkenluiders de bodemvervuiling met zijn kartel en de NAM in de doofpot gestopt waarbij een aantal mensen bij de directie van de NAM onder druk werd gezet om te liegen en over de gevaarlijke toestand te zwijgen.

Evert Hassink van Milieudefensie onderschrijft Wiggers verhaal: . “Er zijn in Nederland duizenden putten die nog moeten worden schoongemaakt en de NAM stelt dat uit”.  De gasbedrijven nemen dus geen verantwoordelijkheid en als de gaswinning stopt en zij zich terugtrekken zonder de verontreiniging op te ruimen komt de rekening voor sanering bij de belastingbetaler terecht en dat is precies wat Ruttes Kring wil, de boel verpesten, de winst inpikken, alles voor zicht uit schuiven en anderen de miljarden rekening laten betalen. De bevindingen van oud-medewerker Wiggers bleken dus allemaal juist te zijn en de NAM  bleek samen met  de leugenaar Rutte het schandaal in de doofpot te hebben gestopt.

Uiteindelijk leidde Wiggers meldingen tot zijn vertrek bij de NAM.  Rutte zelf, was woedend omdat Multinationals zijn politieke loopbaan en de geplande benoeming tot voorzitter in de Eu gingen blokken wegens de aangetoonde leugens van Rutte die daarop startte met een valse propaganda  campagne via de NOS. Wiggers werd vervolgens door de NAM weggepest omdat hij de Groningers en de Nationale pers had geinformeerd over de ernstige nalatigheid van Rutte en de NAM mbt de lekkende gasputten.

6500 lekkende gifputten in heel Nederland

Vlakbij het nationaal park Weerribben – Wieden  zijn zowel de grond als het grondwater onder de put verontreinigd als gevolg van de jarenlange gaswinning door de NAM. In die put zit barium, xyleen, benzeen en olie  en andere giftige troep en die stoffen lekken via het grondwater naar het drinkwater en dat vormt een groot risico voor het vee en de mens.  Het natuurgebied word als gevolg van het wanbeleid van de regering Rutte, geleidelijk aan meer en meer vergiftigd door de NAM.

Staatstoezicht op de Mijnen verdacht van corruptie

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) beloofde nadat er wederom grote protesten waren losgebarsten in Groningen wegens tal van VVD-corruptieschandalen om het toezicht te gaan intensiveren en er op toe te zien dat het relatief grote aantal gebreken aan putten in Groningen en de gehele sector gas en ondergrondse opslag, worden verminderd. Behalve intensivering  van het toezicht krijgt elk bedrijf volgens het SodM te maken met een jaarlijkse inspectie op het beheer van de integriteit van de putten.

De waardeloze regering Rutte heeft er echter geen prioriteit van gemaakt. Ruim 6500 oude mijnbouw gas- en olieputten liggen thans nog steeds verspreid over het land en de zee. Ze bevatten aardgas, olie en kankerverwekkende stoffen. Uit alle in totaal 6500 gas- olie-, zout- en geothermieputten, werd sinds eind jaren 40 olie, gas en zout gewonnen. Rutte III verzaakt om al deze vergiftigde putten op te ruimen.

DSM de grootste vervuiler van Nederland

Het krankzinnige kabinet Rutte gaat miljoenen aan grootvervuiler  DSM betalen voor de  ontwikkeling van een enzym die in het veevoer dient te komen voor koeien om zogenaamd de ammonium uitstoot te verlagen. Wat  is DSM ook al weer ? De grootste vervuiler van de lucht, het water en de  bodem  zoals door de gigantische olie industrie en smerige kunstmest productie. De veroorzakers Rutte III en DSM komen  met een nieuw verdienmodel omU, de boer en de burgers de beurs leeg te te trekken.

Rutte beleid is corruptie en pure geldzwendel. Nog geen 3%  komt  daadwerkelijk op plek van bestemming want Ruttes criminele handlangers steken alles in hun zak of verspillen het aan allerhande omgekochte wetenschappers die niks dan ellende en nog meer vervuiling veroorzaken.

Ruttes criminele kartel wil samen met de vreselijke nep groene sekte  GL de  boeren uitkopen en op sommige snelwegen de maximum snelheid verlagen om de uitstoot in stikstof te verminderen hetgeen neerkomt op wanbeleid

DSM dient ivm de door hen voortdurende extreme vervuiling van Nederland per direct te sluiten en het personeel dient te worden omgeschool in duurzame beroepen! Het kunstmest gebruik moet men niet alleen verlagen maar verbieden, ook mondiaal.

NAM  beloftes zijn niks dan leugens

De met het Rutte Corruptie Virus besmette  NAM beweerde ook  al dat zij vanalles doenom Nederland vaneengiframp te behoeden en dat zij hun versleten mijnbouwputten nauwgezet in de gaten houden: “Wij monitoren al onze 3300 mijnbouwputten. Ook de oude putten worden in de gaten gehouden en daarom weten we goed wat de conditie van onze putten is. Als er een probleem is zetten we de put stil en gaan we die repareren.”

De NAM beloofde om in de komende jaren minstens 70 oude gas- en olieputten schoon te maken en af te breken. Hiermee bevestigen zij dat die vergiftigde putten er zijn  maar wanneer en hoe het schoonmaken gaat gebeuren wilde de NAM niet zeggen. Ook Marc Rutte weigert samen met de VVD die als de schuldige partij word gezien  om enige uitleg te geven en aan te tonen dat de putten daadwerkelijk door de NAM worden afgebroken en de grond word schoongemaakt.

Gerrit Wigger pleit steeds vurig voor een uitgebreid veiligheidsonderzoek van alle 6500 mijnbouwputten, zowel oud als nieuw, op het land, maar ook bij booreilanden in de Noordzee. Volgens hem moeten alle onveilige putten gerepareerd worden en moet de verontreiniging zo snel als het maar kan opgeruimd worden.

De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen bedraagt volgens het PBL jaarlijks 31 miljard euro. Dit staat gelijk aan 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schade aan het milieu komt voor 98 procent door de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreiniging.

Bijna alle berekende schade komt voort uit uitstoot naar de lucht. Het gaat vooral om broeikasgassen als CO2 en methaan, en  ziekmakende stoffen zoals stikstofoxiden, zwaveloxide en ammoniak, ook bekend als NEC-stoffen. Verkeer en vervoer  zijn  verantwoordelijk voor 12 miljard euro schade maar ook de landbouw (6,5 miljard euro), industrie en raffinage (4,5 miljard euro) en de energiesector (ruim 4 miljard euro) leveren enorm grote milieuschade op. Honderdduizenden mensen die dichtbij een snelweg wonen hebben een verhoogde kans op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Hetzelfde geldt voor kinderen op scholen in de buurt van autosnelwegen. Dat zeggen deskundigen in de ZEMBLA uitzending ‘Stikken lands de snelweg‘:

Diepgaand onderzoek naar #milieucriminaliteit in Nederland.

Milieurechercheurs vertellen in de documentaire ‘Beerput #Nederland‘ hoe frauduleuze #afvalbedrijven al decennia lang ongestoord hun gang kunnen gaan. Eind 2016 stond  een Nederlandse inzamelaar van scheepsafvalstoffen voor de rechter. Hij zou  30 miljoen liter giftig afvalwater uit Angola illegaal naar Nederland hebben laten verschepen en hebben gesjoemeld met transportdocumenten. Op papier is de giftige substantie keurig verwerkt, maar het gros van de betrokken afvalverwerkers kon volgens het strafdossier niet uitleggen wat ze met het afval hebben gedaan. De politie vermoedt dat een groot deel in het milieu is beland, wellicht ook in het IJ in Amsterdam.  Bron: Zembla  https://www.youtube.com/watch?v=DQSBfHabKbI

DuPont vervuilt bodem met Kankverwewekkend PFOA

In de grond op het terrein van drinkwaterbedrijf Evides in Dordrecht werd  de kankerverwekkende stof PFOA aangetroffen. De vervuiling is afkomstig van chemiebedrijf Dupont. De stof werd tot 2012 gebruikt bij de productie van teflon, dat gebruikt word als anti-aanbaklaag in pannen. De vervuiling is reeds jaren lang bekend vanwege het gebruik van perfluoroctaanzuur, afgekort PFOA.

3500 Amerikanen stapten naar de rechter, omdat zij beweren hierdoor gezondheidsschade opgelopen te hebben. Maar welke schade er is aangericht in Dordrecht en omgeving is nog altijd wegens de tegenwerking door Rutte en zijn bende  onduidelijk. Het RIVM beloofde alles uit te zoeken want perfluoroctaanzuur  zou bij mensen kunnen leiden tot kanker, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Zowel Dupont als de gezondheidsdienst lieten weten dit  niet  in hun cijfers terug te zien. Toch is de onrust onder de omwonenden niet weggenomen en maken veel mensen zich  grote zorgen over hun gezondheid wegens de ziekmakende PFOA-vervuiling door DuPont.

Schiphol illegaal vervuilend vluchtverkeer

De regering Rutte heeft Schiphol toestemming  gegeven om fors uit te breiden, maar die toestemming is niet rechtsgeldig omdat deze in strijd is met de wet. Dat Schiphol niet over de vereiste vergunning beschikt om uit te breiden word bevestigd door de stikstofuitspraak van de Raad van State.  De betrokken ministeries gingen er van uit dat binnen het PAS de bestaande stikstofuitstoot en eventuele toekomstige uitbreidingen volgens de wet waren geregeld maar nu het PAS wegvalt, en de vergunning ontbreekt, is er geen enkele rechtsgrond voor de uitbreiding van het aantal vluchten door Schiphol.

Afgaande op de uitspraak van de Raad van State betekent dit dat de stikstofdepositie van Schiphol  terug moet naar het niveau van 2004, en dus ook het aantal vliegbewegingen en dat betekent dat het aantal starts en landingen moet worden terug gebracht tot 400.000.

Rutte III  en GL weigeren echter om de wet na te leven, en de burger te beschermen tegen  de dodelijke luchtvervuiling zoals in Schiphol. Zij maken zich daarmee schuldig aan zeer verwijtbaar wanbeleid en misdaden jegens het gehele Nederlandse Volk waar zij zwaar voor bestraft dienen te worden via het Internationale Strafhof.

Onderzoeksbureau laat geen spaan heel van biomassacentrale.

De regering Rutte is al vele jarenlang bezig met het subsidieren van de biomassa-houtstook, ondanks de alarmerende rapporten en dringende verzoeken hiermee te stoppen.

stop de subsidies op houtstook biomassa

Maar de ziekmakende biomassa-installaties bij de zwembaden in #Winschoten en Finsterwolde zijn voorlopig gelukkig maar dankzij de enorme protesten uit, omdat de uitstoot extreem boven de norm is. Dat werd innovember 2019 besloten na een gedegen onafhankelijk onderzoek naar de de biomassa-installatie van zwembad De Watertoren in Winschoten. De Gemeente was erg geschrokken van de resultaten. Die lieten zien dat veel mensen ziek werden van de rook uitstoot en dat er tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uit de pijp kwam dan was toegestaan.

Alarmerend Zaanstad Rapport

Stikstofdepositieberekening bioenergieinstallatie van Bio Forte BV te Zaandam, Ir. J. Koppejan (Procede Biomass BV), Enschede, Juni 2014.

Effecten van vervanging van de gas-stook   door hout-stook:

 • Klimaatverandering wordt versterkt c.q. heeft een negatief effect op opwarming van de aarde;
 • Er zal een scala aan luchtverontreinigende stoffen via de schoorsteen naar buiten worden geblazen zoals stikstofoxiden, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, andere zware metalen, en dioxines en furanen, waaronder ook ZZS-stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt met uiteindelijk een nulemissie;
 • Gezien het ontbreken van een emissienorm voor fluoride (HF) wordt hieraan mogelijk niet voldaan. Verder heeft in 2018 een forse wijziging in de lay-out van de installatie plaatsgehad, wat een nieuwe toetsing van de effecten van de centrale op Natura 2000-gebieden noodzakelijk maakt;
 • De luchtkwaliteit zal ter plaatse verslechteren als gevolg van de veel te ruime emissienormen in combinatie met de te lage schoorsteen van slechts 20 meter;
 • Depositie van stikstof, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen op natuurgebieden is niet c.q. onvoldoende onderkend;
 • De vergunde emissies van NOx, SO2 en stof zijn ruimer dan de Europese/Nederlandse eisen aan afvalverbrandingsinstallaties;
 • Voor ZZS-stoffen zijn helemaal geen vergunningnormen opgenomen. Dit klemt met name omdat de oventemperatuur circa 400 graden Celsius bedraagt, wat dioxinevorming faciliteert.
 • De vergunde emissies Voor NOx, SO2 en stof kunnen en moeten veel scherper. Voor stof kan de vergunde emissie met een factor tien omlaag als BBT zou worden toegepast, hetgeen overigens een wettelijke verplichting is
 • Note: Bij  dit rapport is de onderzoeker  nog vergeten om de emissies van ammoniak, zoutzuur, fluorwaterstofzuur, zware metalen dioxinen en furanen in ogenschouw te nemen. De schadelijke gevolgen van biomassa-centrales zijn dus nog veel groter.
 • Nederland, en dus ook Amsterdam is volgens artikel 191 van het verdrag van Rome verplicht tot het behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, en de bescherming van de gezondheid van de mens.
 • Conclusie

‘Als gevolg van de veel te ruim vergunde emissienormen zou voor omwonenden en de nabijgelegen school qua luchtverontreiniging een afvalverbrandingsinstallatie van dezelfde schaal stukken minder slecht  zijn  dan de biomassacentrale van Bio Forte,’ luidt de wetenschappelijke conclusie.

‘Wij verwijzen naar onder andere het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen waaruit blijkt dat het vervangen van gas door hout als brandstof leidt tot verhoging van CO2-emissie, omdat bij verbranding van hout minstens twee maal zoveel CO2 vrijkomt als bij het stoken van aardgas.’

 • Tal van wetenschappers verklaarden  stellig dat  de situatie nog veel ernstiger is dan zoals  in het  adviesrapport was geschetst: “Afhankelijk van de aard van dergelijke biomassa-centrales, en wat er in verstookt word, komt  bij de  verbranding  minstens twee maal zoveel en in veel gevallen zelfs vier maal  zoveel CO2 en kankerverwekkend fijnstof vrij”. Bovendien werd door insiders gemeld dat er fraude werd gepleegd met de meetresultaten van Luchtvervuiling  zoals via de zgn Snuffelpalen.
 •  De van RARA terreur  verdachte ultra linkse  Gedeputeerde Jan van der Meer, verklaarde dat het verbranden van bomen voor energie goed en  duurzaam zou zijn. Jan van der M  beweert in de film, die als bewijs dient voor de geplande  Parlementaire Enquete  (en de te verwachten schadeclaims en strafvervolging  mbt biomassa SDK subsidie zwendel),  impliciet dat er 12 jaar lang uit een straal van 100km rondom Arnhem,  slechts 8 vrachtwagens per week aan snoeiafval zouden worden verzameld en opgestookt. Van der M weigerde ondanks de officiële rapporten en overweldigende bewijslast  toe te geven dat hij onder ede in de Raad  heeft staan liegen. Van der M, de schatrijke groenlinkse aanhanger van  de GroenLinkse extremist Paul Rosenmuller die al veel eerder in opspraak was wegens zijn zeer onlogisch  en voor natuur en klimaat  schadelijk stemgedrag en het promoten van pol-pol fascisme, dient volgens de klokkenluiders  aangeklaagd  en oneervol ontslagen te worden wegens  biomassa-aandeelhandel(met voorkennis) en valsheid in geschrifte.   https://www.facebook.com/391365091610180/videos/885587081826194/
 • Bewijs GroenLinks Leugens >>>
 • Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 Wageningen, juni 2018 Martijn Boosten, Jan Oldenburger, Jasprina Kremers, Jaap van den Briel, Nico Spliethof & David Borgman Studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit energie en biobased ontwikkelingen
 • Gelderse Natuur en Milieufederatie, Maarten Visschers, m.visschers@gn  Interviews met deskundigen en stakeholders vormde een belangrijk onderdeel van deze studie. We willen alle geïnterviewdendan ook hartelijk bedanken voor hun medewerking en de waardevolle informatie die via hen is verkregen. Ook danken we de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst die is gebruikt om de scenario’s aan te scherpen en zo realistisch mogelijk in te schatten.

Drinkwater Nederland niet zuiver wegens wanbeleid Rutte III en Groenlinks

De kwaliteit van het drinkwater  in heel Nederland is in gevaar. Het kennisinstituut van de drinkwatersector KWR  heeft in september 2019 groot alarm geslagen over de vervuiling van het water met  industriële afvalstoffen, mest en medicijnresten.

Het grondwater, de bron voor ons drinkwater, raakt op steeds grotere diepten met meer stoffen verontreinigd en dat leidt volgens het KWR tot een aanzienlijke verslechtering van de grondwaterkwaliteit die volgens hen ook nog eens “hoogstwaarschijnlijk onomkeerbaar” is.

De Vereniging van drinkwaterbedrijven(Vewin) , roept op tot dringende maatregelen en waarschuwt dat de komende generaties grote problemen krijgen als er nu niet snel actie wordt ondernomen.

Ook de waterbedrijven rond de Maas, die verenigd zijn in RIWA-Maas,  luiden  de noodklok.  De Maas, de drinkwaterbron voor vier miljoen Nederlanders

Rutte III  zorgt  ondanks de alarmerende berichten helemaal niet voor een deugdelijke kwaliteitsbewaking, en het zuiver maken en houden van ons drinkwater. Rutte III laat ook al vele jarenlang toe dat Duitse giftankers elke week weer enorme hoeveelheden gif en troep lozen zoals in de  Maas en de Waal. Dat zijn de feiten zoals ze in de media verschenen. Zelfs RIVM bevestigde deze schandalige gang van zaken.

Giflozingen in de rivieren worden door Ruttes Kartel gedoogd !

Het RIVM heeft eveneens de noodklok geluid en waarschuwde dat het zo beslist niet door kan gaan. Rutte III weigert samen met de top van Groen Links( die overal roepen dat ze zo begaan zijn met het klimaat)  om de giflozingen PER DIRECT te verbieden. Rutte III wil pas in 2023 de giflozingen in EU verband stoppen, wegens de door Rutte III afgesloten gifdeals met Duitse Multinationals. Dat zijn de harde feiten.

De drinkwatervoorziening moet ZSM wegens  het Rutte-Merkel  wanbeleid door een nieuwe deugdelijke overheid beheerd en verbeterd worden. Rutte III en GL die volledig de schuld dragen aan  de vreselijke verontreiniging van het water, de bodem en de lucht, dienen keihard aangepakt en afgestraft te worden.  Alle volledig onbekwame en corrupte figuren zoals de leugenaars Rutte  Samsom  Rottenberg  Pechtold  Ollongren Timmermans Jetten  Dijsselbloem en milieu-criminelen zoals Duyvendak Klave en Rosemuller van GroenLinks  die zich via list en bedrog een duur betaalde positie hebben verschaft in de politiek en zij die zich  de waterschappen en Rijkswaterstaat de boel willens en wetens verzieken, dienen stuk voor stuk oneervol ontslagen en wegens de door hen gepleegde misdaden zoals het doen laten vervuilen van de bodem, de lucht en het water, tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld te worden.

Drinkwater mag NOOIT en te NIMMER een woekerwinst-industrie met vervuild water worden. Drinkwater moet ten alle tijden goed en veilig beheerd worden en zuiver en goedkoop voorhanden zijn. Omdat Rutte III en Groenlinks  werkelijk alles in Nederland verzieken en uit puur egoisme verpesten moeten alle corrupte politici van die partijen  die de schuld dragen aande vervuiling en verzieking van ons land omwille van de Volksgezondheid en de toekomst van de komende generaties voorgoed van het politieke toneel verbannen worden.

ARNHEM bedrogen door Ruttes Kartel en  Groen Links

Ruim 1000 wetenschappers wereldwijd bevestigden via onderzoeksresultaten dat het verbranden van houtige biomassa slechter voor onze gezondheid, het milieu en het klimaat dan  het verbranden van gas en zelfs slechter als het verbranden van kolen is.

Dit word  bevestigd in honderden onderzoeksrapporten van o.a. door Greenpeace, European Environmental Bureau, OXFAM, TPFC, EPN, Southern Environment, European Commission, Environmental Paper Network, MOB, CE Delft, MDPI, FTM, Clara, PBL, Flinders University, GNMF, VOX, ShareAction, Chatham House, Global Forest Coalition, ECF, EIP, PNAS, ERL, 800 wetenschappers, Nog meer wetenschappers, En nog meer wetenschappers, En nóg meer wetenschappers, European Academies Science Advisory Council, Gezondheidsraad, FERN, WRM, Wageningen University, MAHA, PMC, WWF, DogwoodAlliance, AGU, TNI, Birdlife, Sandbag, PFPI, NRDC, LUNG, ALNP, University of Reggio Calabria, EUBioenergy, Oko-Institute, AMBIO, GEOS institute, SEI/UM, Climate Central, ERJ, Volker-Quaschning, Wetlands International, US EIA, MO, Transport & Environment, Sierra Club, Biofuelwatch, PFPI, ClientEarth, Forest Research, SELC, NWF, DCMR, PTC, US Court, GHP, Princeton University, RIVM, RSPB, US SAB, EEA, Manomet, Bureau of Environmental Health, Environmental Energy Alliance, TNO, ECN, EWG, DECC, WPIF, ENGO, Oregon State University, Virginia Commonwealth University.

Wegens het overtuigende bewijs erkent de Provincie  in haar brief van 6 september  2019 , dat bij het verbranden van houtige biomassa meer CO2 vrijkomt dan bij het verbranden van gas. Het verbranden van houtige biomassa levert minstens twee maal meer CO2 uitstoot op als het verbranden van gas en zelfs anderhalf maal meer CO2 uitstoot als het verbranden van kolen. De verbranding van vaste biomassa zoals bomen veroorzaakt veel meer ziekmakende  luchtvervuiling dan de verbranding van aardgas.  Grote biomassacentrales mét filters op de schoorstenen leveren daarnaast ook ernstige problemen op voor de volksgezondheid

Omdat bomen zo belangrijk zijn voor de vastlegging van CO2 uit de atmosfeer, voor de biodiversiteit, het grondwaterbeheer, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid, is het volstrekt duidelijk dat diezelfde bomen of grote delen daarvan omwille het klimaat niet  moeten worden gekapt en verstookt en dat de boomkap en biomassa-industrie verboden moet worden.

Merkels (EU) besluit  dat CO2- uitstoot van  biomassaverbranding niet mag meetellen in de broeikasgasuitstoot van het land waar de verbranding plaatsvindt, is ronduit krankzinnig en dient evenals de subsidie op biomassa-energie  aangevochten te worden bij het Internationale Strafhof.

De Provincie Gelderland is volledig op de hoogte gesteld van de feiten door middel van een brief waarin elke stelling onderbouwd is door meerdere onderzoeksrapporten:
https://www.biomassmurder.org/…/2019-09-10-arnhemspeil-aans…

Mark Bosch van Behoud Bomen Arnhem, heeft namens  9 organisaties 4000 handtekeningen van de petitie tegen de kankerverwekkende biomassa, overhandigd aan de commissaris van de Koning. Daarop werden 2 moties  ingediend door de SP, PvdD en Forum v Democratie,  tegen het openen van de biomassacentrale van Veolia. De moties werden weggestemd door Ruttes Kartel en wederom door de verraders van GroenLinks.

Veolia heeft ruim anderhalf jaar geleden op basis van leugens en onwaarheden  een vergunning gekregen voor het opstarten van een biomassacentrale op de Kleefse Waard. Hiervoor krijgt het Franse bedrijf de komende twaalf jaar een duurzaamheidsubsidie van het rijk van 76 miljoen euro. Er is sprake van corruptie. De vreselijke partij VVD word gezien als de grote boosdoener samen met GroenLinks .

De SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie en hun  statenfracties hebben aangetoond dat de biomassa-centrale niets te maken heeft met een duurzame energiebron. Daarom hebben ze een debat aangevraagd met als doel het besluit rond de centrale te heroverwegen. Ook willen ze het toekomstige beleid rond biomassa bespreken.

Er werd een petitie met zo’n vierduizend handtekeningen overhandigd en er is met de bewijzen aangetoond dat biomassa-energie absoluut niet duurzaam is.

De indieners van de motie hebben de  bronnen die zich uitspreken tegen de vervuilende biomassa kenbaar gemaakt .  GroenLinks kwam daarop met slappe  excuses  zoals:  ‘voor ons gevoel is er niks mis mee’, ‘er is nog nooit een onherroepelijke vergunning ingetrokken door het PAS. Maar die  zijn er absoluut zeker wel.

Voorbeeld:  Onherroepelijke vergunning varkenshouder vernietigd

Groen Links, de subsidieslurpende sekte klimaat leugenaars breekt altijd alleen maar alles af wat goed is en doet nooit wat ze beloven.  Groen Links is eenpartij die alleen maar schulden , hoge kosten en onoorstelbaar veel schade aanricht same met de leugenaar Marc RUtte (VVD) en de Neerland hatende Rob Jetten van D66. Zo heeft GroenL:inks heeft Arnhem en heel Nederland voorgelogen en met hun catastrofaal beleid is Groen Links schuldig aan de vernietiging van bossen en  de verpesting van de lucht door middel van vervuilende biomassa-centrales.  De van biomassa-corruptie verdachte Groenlinkse  Gedeputeerde Jan van der Meer  gaf  als reden voor het afwijzen van de goed onderbouwde moties aan dat er argumenten waren om voor biomassa te stemmen. Welke dat waren kon hij niet zeggen en niet onderbouwen.

 FvD, SP en Pvdd eisen middels hun moties ook dat de Provincie moet opkomen voor de inwoners en de natuur van Gelderland.  De verraders van Groen Links D66  VVD stemden echter  tegen >>> https://www.facebook.com/391365091610180/videos/504066403760522/

Wie bovendien gaat zoeken op internet zal zien dat Groen Links internationaal een totaal ander geluid laat horen. Op het podium van het Europees Parlement gaat de partij te keer tegen biomassa uit zogenaamde “pellets”, speciaal daarvoor gekapte geschredderde bomen en GL  zou dan alleen maar lokaal verzameld snoeihout als biomassa goedkeuren. Dat hele verhaal rammelt van alle kanten en klopt niet.

Groen Links kwam steeds weer met dezelfde waardeloze plannenen valse propaganda bij pers en media en bij Provinciale Staten aanzetten.  De geplande centrale van Veolia in Arnhem zou volgens Groen Links  snoeiafval verwerken.  Biomassa zou duurzaam zijn. Wie de technische informatie van de centrale van Veolia goed bekijkt leest dat er een constante aanvoer van “hoog kwaliteits” houtsnipper nodig is om de centrale te draaien, en niet de onregelmatige aanvoer van onzuivere gemixte biomassa of van snoeiafval . Houtsnippers van hoge kwaliteit komen uitsluitend van hele bomen die speciaal daarvoor  worden weggekapt. Als er slechts ongezonde omgekapte bomen en een beperkte hoeveelheid snoeiafval uit een straalvan 100 km word gebruikt,  waarom dan zulk een enorme grote biomassa-centrale bouwen? Groen Links liegt glashelder.  Die bomen kunnen onmogelijk allemaal uit een straal van 100 km vandaan komen, los van het feit dat dit volkomen illegaal( Boswet en EU verdrag)  en zeer ongewenst is. Die bomen komen dus van de landelijke boomkap en van overzee, zoals uit Canada en de VS, waar zeer veel lokale bewoners protesteren tegen het opbranden van hun bossen in Nederland. Groen Links zegt hier tegen te zijn, maar deze leugenaars partij maakt het allemaal zoals in Arnhem mogelijk.

Onderstaande afbeelding toont waar  Ruttes Kartel en Groen Links mee bezig is , het totaal verzieken en verpesten van het Gehele Nederlandse Leefklimaat zoals door massa-boomkap en ziekmakende  biomassa-Centrales!

 

Biomassa

Bron  Zaanstad Nieuws

Tankers lozen met goedkeuring van Rutte III elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal

Het stond in de landelijke kranten: Duitse Benzeentankers lozen kankerverwekkend gas terwijl ze over de Waal en de Rijn in Gelderland varen. De giftige benzeendamp wordt op de Waal de lucht ingeblazen, langs bewoonde gebieden.  Dergelijke uitstoot is de oorzaak van  kanker, genetische schade en miskramen. De uitstoot mag niet meer dan 1 milligram per kuub zijn, maar als een schip gaat ontgassen dan komt er wel 200.000 milligram per kuub vrij,  stellen deskundigen die de noodklok luiden wegens de giflozingen.

Rutte III  en GL  de grootste Benzeen vervuilers van Nederland.

Groenlinks noemt het allemaal onzin, doemdenkerij en flauwekul.  Ze menen dat het drinkwater in Nederland  zoals in Arnhem zuiver is en dat er nergens Benzeen en  gifaslozingen plaatsvinden zoals in de Waal. Ontkennen, liegen en wegkijken en het land steeds erger vervuilen is alles wat ze kunnen. 

Professor Harry Geerlings van de Erasmus Universiteit toont glashelder aan dat GroenLinks liegt  en hij noemde  het varend ontgassen  ‘één van de grootste milieuproblemen van ons land’.

Rutte III  heeft zich nooit  druk gemaakt om de vervuiling van Nederland.  Ruttes Kartel en Groen Links laten de giflozingen al meer dan 12 jaar ongehinderd toe wegens deals die ook al eerder door de regeringen Balkenende, Lubbers en Kok werden  gesloten met Duitse Politici die de belangendienen van Multinationals die enorme hoeveelheden giftige stoffen zoals Benzeen en gifas  in Nederlandse rivieren lozen.

Het RIVM  bevestigde dat er sprake is van een zorgwekkende vergiftiging van de lucht  door Duitse Giftankers. Ruttes Kartel weigert echter de giflozingen te verbieden omdat Ruttes Kartel afspraken heeft met Merkels Elite te Berlijn waardoor een nationaal giflozing verbod pas in 2020 van kracht zou kunnen gaan. Rutte III en Groen Links  maken  zich dus al meer dan 12 jaar schuldig aan valse propaganda en het toestaan van de giflozingen en de vervuiling van Nederland met kankerverwekkende stoffen zoals Benzeen en andere troep door de Duitse Giftankers.

Twee miljoen Gelderlanders blootgesteld aan ziekmakend Benzeen

Opmerkelijk genoeg zijn er weinig politici die de ernst en de noodlottige gevolgen van Ruttes extreem wanbeleid inzien.  50Plus-Statenlid Marcel Bruins echter, heeft de Gelderse gedeputeerde staten  om opheldering gevraagd  over het ontgassen en  het uitblijven van handhaving.  “De  Waal  stroomt bijna 200 kilometer door onze provincie, dus dit gaat alle inwoners aan.” Bruins wil actie van de provincie.

Juristen van overkoepelende organisaties adviseren  de door Rutte gedoogde giflozingen wettelijk te verbieden en Rutte en zijn Kartel voor het Internationale Strafhof aan te klagen. Bovendien dienen ook de handhavende instanties en de havenbedrijven die de  illegale giflozingen al vele lange jaren jaren gedogen door het OM vervolgd te worden.

Limburg nog erger  vervuild dan de Randstad. 

In Geleen te Limburg is een enorm groot vervuilende chemisch complex ter grote van  de stad Nijmegen gevestigd. Het staat bekend als  Dutch States Mines( DSM). Het is daar een en al vervuiling in Sittard-Geleen, met de hoogste uitstoot van broeikasgassen per vierkante meter van Limburg. Maastricht volgt met een kwart van de uitstoot van Sittard-Geleen. In Limburg waar  tot einde jaren 70 gigantische hoeveelheden kolen werden gewonnen, krijgt  een op de vier inwoners te maken met  Kanker. De verontreinigde bodem en lucht agv de voormalige Gigantische  Mijnindustrie zijn daarvan de oorzaak.

In 2019 zijn volgens het CBS de grootste vervuilers de industrie en elektriciteitsbedrijven met biomasssa-centrales en vuilverbrandings-bedrijven zoals het Amsterdamse AEB. In gemeenten waar dit soort  bedrijven die verboden hadden moeten worden, word de lucht dusdanig verziekt dat steeds meer mensen er ziek van worden en velen overlijden agv de luchtvervuiling.

Bij Chemiebedrijf Chemelot te Sittard-Geleen, is de CO2-uitstoot per vierkante meter vele malen hoger dan de door de EU vastgestelde uitstoot-limiet.

In de Gemeente Velsen is het beruchte bedrijf Tata Steel gevestigd in de omgeving waar  ook  een  erg vieze  elektriciteitscentrale gevestigd is.  Met goedkeuring van  Rutte en zijn corrupte katel  word daar al meer dan 12 jaar lang  ruim  208,4 kilogram per vierkante meter ziekmakende troep uitgestoten,  dat is 42 keer meer dan het landelijk gemiddelde.

Windmolens lekken dodelijk sf6 gas en leveren mijarden aan subsidies op door bedrog

windmill

Windmolens zijn de rotte windeieren van de groene klimaatmaffia.  Klimaatgekken en louche kletskousen zoals Rob Jetten(d66), MarcRutte(VVD), Ed Nijppels(VVD) en Jasser Klaver(Groen Links) doen allemaal alsof er gratis schone energie uit de lucht wordt gehaald maar de vreselijke details over windmolens  zijn inmiddels uitgelekt in alle media en die liegen er niet om:   “Windmolens blijken vervuilend en schadelijker voor Mens en Natuur te zijn en dan valt te vrezen in de ergste nachtmerrie”

Windmolens en schakelstations bevatten volgens de onderzoeken een extreem zwaar en schadelijk broeikasgas als isolatiemateriaal. Schakelstations zijn knooppunten in het hoogspanningsnet waarin verbinding kunnen worden aan- en uitgezet. Ook in het binnenste van windmolens wordt het giftige gas  gebruikt als smeermiddel (SF6 ) om het ririco te verkleinen op kortsluiting. De molens lekken jaarlijks honderden kilo’s daarvan in de atmosfeer zoals  Zwavelhexafluoride (SF6), dat al sinds de jaren 60  gebruikt word om schakelstations te isoleren. De regering Rutte en GL die tienduizenden extra windmolens met subsidie van de EU willen laten bouwen en plaatsen in Nederland en in de Noord Zee hebben de vreselijke vervuiling door de windmolens via valsheid in geschrifte en het begaan van ambtsmisdrijven volgens de klokkenluiders in de doofpot gestopt.

Windmolen turbines worden  gesmeerd met buitensporig veel minerale olie. Windmolen turbines lekken niet alleen dodelijk SF6 gas maar ook aanzienlijk veel olie in de bodem waar -in tegenstelling tot elke andere olielekkende installatie- geen oliedichte bekisting onder zit. De grond rond een windmolen is danook altijd op zijn minst zwaar vervuild net zoals het water dat door windmolens word vervuild in de Noord-Zee.

Om  de gelekte olie en ander vuil van de windmolen te verwijderen (ze blijven echt niet uit zichzelf wit genoeg om in het groene klimaat plaatje te passen), worden agressieve schoonmaakmiddelen met hoge druk over het oppervlak gespoten op tientallen meters hoogte  en dan verstuift het olie-schoonmaakmiddel mengsel door de wind tot honderden meters verderop.  Het groen, het graan op het veld eronder of ernaast word daardoor vergiftigd  met kankerverwekkende stoffen.

Jaarlijks lekken alleen al in ons land honderden kilo’s dodelijk gas vande windmolens de lucht in. Een SF6-molecuul is 23.000 keer zo zwaar als een CO2-molecuul en blijft duizenden jaren actief.  Producenten van de schakelapparatuur en windmolens bevestigden het gebruik van SF6 en dat er geen wet is die de aanwending van olie of  SF6 verbied. Dat komt volgens de klokkenluiders agv de corruptie binnen de EU en valsheid in geschrifte door de regering Rutte III en GL

“Door leugens, corruptie en valsheid in geschrifte bij de gehele EU (Merkels GROKO en Multinationals) en bij de regering Rutte III en GL  komt de giftige stof SF6 niet voor in het klimaatakkoord, ondanks dat tientallen jaren geleden al  geconstateerd en geeist werd door wetenschappers en politici dat SF6 met alle middelen bestreden en verboden moest worden. “

“Het KNMI  heeft de SF6-concentratie in de atmosfeer in opdracht van het kartel van Marc Rutte niet gemeten.  De Nederlandse Emissie Autoriteit houdt er ook  evenals RIVM agv omkoping en wanbeleid van de regering Rutte geen enkel toezicht op.”

De  metalen (koper, staal, aluminium) worden vervaardigd in hoogovens die op voornamelijk steenkool draaien. Het molen interieur bestaat deels uit uit kunststoffen die van minerale olie gemaakt zijn. De vervuilende fabricage van magneten  zoals van neodymium word door corruptie nadrukkelijk buiten het zicht van de milieudiscussie gehouden  zoals de vervuilende en gevaarlijke winning van stoffen zoals cobalt inAfrikaanse wingebieden.  Partijen zoals  Groen Links wiens Elite  miljarden binnen slepen aan subsidies voor windmolens, stoppen de ware feiten  in de doofpot zoals door het verkonigen van klimaatleugens, en door het inhuren van omgekochte wetenschappers en door het laten plegen van fraude en valsheid in geschrifte en het achterhouden van onderzoek rapporten.

Meer vervuiling

SF6 is niet 23.000 keer zo zwaar als CO2, maar heeft een 23.000 keer hoger broeikas potentieel als CO2. Dat is wel even wat anders en ook veel erger.

De enorme gevaren van SF6 waarvan het gebruik wordt teruggedrongen, verboden en zelfs beboet,  werd door bedrog niet benoemd  in het Klimaatakkoord dat pleit voor meer windmolenparken op land en zee, met molens die vol zitten met het giftige broeikasgas.  Nederland word door de Regering Rutte en GL Bedrogen !

De vervuiling komt ook door Neodymium-magneten die in windmolens worden toegepast. Dit spul wordt ondermeer in China en Mongolië gewonnen, ver uit het zicht van Europa. Hele gebieden zijn daar in feite vergiftigd en onbewoonbaar. Om zo’n molen te maken is een heel samenraapsel van uitermate, voor het milieu, schadelijke stoffen nodig. Voordat de balans doorslaat dat een windmolen gaat bijdragen aan een ‘groenere’ planeet is deze al lang voorbij zijn levensduur. Regelrechte Waanzin.

SF6 heeft een ‘global warming potential’ van 24000. Dat betekent dat het de aarde 24000x sneller doet opwarmen dan CO2. Bovendien tast SF6 de ozonlaag aan.

Naast de itstoot van schadelijk SF6 gas kan men per windmolen op zee rekenen op 1250 ton  afval. (na plus minus 20 jaar)  Dat zijn minimaal 60/ 70 vrachtwagens afval. Buiten het feit dat die rommel nog uit zee moet worden gedregd en getransporteerd.
En dit geschied dan 22.000 keer in de Noordzee.

De betonnen fundering van een molen heeft een schadelijke  impact op het milieu omdat dez productie gigantisch slecht is voor het milieu qua energie om te maken. Nog erger dan staal. Ter vergelijking.. in een (1) electriciteitscentrale zit voor zon 200 windparken aan beton.

Het onderhoud vindt plaats door werknemers die brandstoffen tanken om er te komen. Het metaal voor de bekabeling komt uit vervuilende hoogovens. Er word veel kopererts gebruikt en dat vervuilt bij de winning zo erg  dat er in de verre omtrek van de mijnen (vaak dagbouw) geen onvervuilde postcodes meer bestaan. Er zit kunststof om de kabels heen die van aardolie gemaakt wordt.

Vrijwel niets uit een windmolen turbine kan en word  gerecycled  omdat het restant technisch te gespecialiseerd is om ergens anders voor te gebruiken. De volgende generaties windmolens gebruiken nieuwe  technieken die daarop niet aansluiten.  Bijna de hele windmolen wordt verbrand en omgesmolten, nadat het monster voor de tweede keer in transporteerbare onderdelen werd rondgereden.

Transport van de behuizing en de rotorbladen vereist speciaal vervoer, er zijn vaak minstens vier voertuigen onderweg om een enkel stuk rotorblad af te leveren. De plaatsing van een enkele windmolen kost naast de manuren, grondstoffen, vervuiling en veroorzaakte schaarste ook economische schade tijdens dat vervoer.

Een enkele trailer met een rotorblad wordt vergezeld van minstens twee (vaak vier) begeleidende voertuigen, terwijl via een snelweg wordt gereden waarop het verkeer min of meer tot stilstand komt. Eenmaal van de snelweg af, moet soms een boom wijken om een bocht te kunnen maken. Het gewicht van deze transporten gaat de specificaties van veel lokale wegen te boven, als er zes (met één blad doet hij het niet en ze moeten minstens een meter of 30 hoog hangen) van dergelijke transporten de straat door zijn is het vaak tijd voor nieuwe riolering, glasvezel, elektriciteitskabel  en andere voorzieningen. Dat wordt gedaan door verschillende ploegen die geen van allen elektrisch komen aanrijden.

De efficiëntste windmolens zetten ongeveer 30% van de opgewekte energie om in bruikbare netspanning. Iedere andere energiebron met een dergelijk bedroevende opbrengst zou worden afgeschreven. Een paard levert een hogere energieopbrengst per kilo koolhydraten. Het rendement van windenergie bestaat vooral tussen de oren van de louch exploitanten die weten hoeveel subsidie een KWh oplevert. Daarom verspreiden windmolens zich als de pest wegens de subsidies.

WINDMOLENS STILGELEGD WEGENS BEDROG

Bovendien, worden als er meer wind is en meer energieproductie dan de vraag, windmolens met de bosjes gewoonweg uitgezet. Dat aan- en uitzetten kost wederom extra energie( schakelhuizen) en werkt vervuilend en jaagt ook nog eens de kosten op.  Klokkenluiders melden dat duizenden windmolens in Nederland  al jarenlang  vaak worden stilgezet, omdat er meer geld valt te verdienen aan hoger belaste energie uit aardgascentrales en omdat het zogenaamde tekort een verzonnen reden is om meer subsidies binnen te slepen voor de bouw van extra windmolenparken.

En dan de allergrootste waanzin van Rutte III  en Klaver van GL   is dat Nederlanders van het aardgas naar elektriciteit moeten overschakelen, terwijl de gehele infrastructuur die aangelegd is voor het transport van aardgas, zomaar gebruikt kan worden voor waterstofgas; maar nee.. degenen die hopen geld zullen verdienen aan de omslag van aardgas naar elektriciteit cq warmtepompen, cq windmolens, cq zonneparken etc. zullen tegen de waterstoftransitie zijn, simpel omdat daarmee weinig te verdienen valt..

Klimaatakkoord windmolen SF6 bedrog

SF6 wordt in het klimaatakkoord niet genoemd, terwijl het in 1992 in de Kyoto-akkoorden al benoemd werd als één van de zes te bestrijden broeikasgassen. [Link]
2. De EU verbood het spul in 2014 als vulling voor tennisballen, schoenzolen en bij dubbel glas. [Link][Paper]
3. KNMI en de Emissie Autoriteit meten geen FS6 in de Nederlandse lucht, lekkages worden niet opgespoord door het RIVM, op zelf ingediende meldingen staan geen sancties (in andere landen wel). [Tele]
4. De BBC berichtte het  “dirty little secret” van de duurzaamheidsindustrie, op basis van twee onderzoeken over “the most powerful greenhouse gas known to humanity”, maar dat werd door niemand in Nederland opgepikt. “Leaks of the little-known gas in the UK and the rest of the EU in 2017 were the equivalent of putting an extra 1.3 million cars on the road.”

Kernenergie is volgens de wetenschap de voordeligste en veiligste manier om stroom op te wekken.  Er vallen in het VK jaarlijks ongeveer 15 doden die verband houden met commercieel geëxploiteerde windmolens (http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf). Met de toename van het aantal windmolens, zullen  meer  mensen overlijden agv de vervuiling door windmolens die ook de dood van miljarden insecten veroorzaken en van miljoenen vogels door de wiekenklappen.

De Duitse wetenschapper Franz Trieb toont het verband aan tussen windmolens en massale insectensterfte.(www.dlr.de/content/de/artikel/news/20…)  Met die lelijke ellendige vervuilende windmolens lijkt het erop dat we het paard van Troje binnen hebben gehaald. En dat terwijl er een schoon, veilig en betaalbaar alternatief bestaat waarmee 7 miljard mensen van energie kunnen worden voorzien: Thorium aangedreven kernenergie. Maar dat is een vies woord hè, kernenergie. Daar schieten  de leugenaars  Rutte  Nijppels Jetten en Klaver van in een panische kramp.

Kernenergie is veiliger. Er zijn spectaculaire ongelukken geweest (Tsjernobyl, Fukushima) en minder spectaculaire (Sellafield, Three Mile Island) waaruit het idee is ontstaan dat het risico van kernenergie te groot is. Er vielen in Tsjernobyl 65 doden, in Fukushima waren dat er 2.  Geschat wordt dat zo’n 4000 mensen eerder zullen overlijden als gevolg van het ongeluk in Tsjernobyl. De geschatte gezondheidsschade van windmolens, hoogovens en verkeer zitten ook niet in de cijfers over windmolens.

Het bouwen van kerncentrales is niet milieuvriendelijk, maar vervuilender dan een windmolen is Kernenergie absoluut niet. Kleine kerncentrales (tot 30MW) zijn veel goedkoper en aanzienlijk veiliger en beter controleerbaar en  en is geen dure en vervuilende opslag van accu’s nodig omdat de benodigde energie altijd beschikbaar is. Er zijn tientallen ontwerpen beschikbaar. Er zijn zelfs 3MW centrales die in -een deel van- een stad het licht aan houden. Deze ontwerpen zijn uitvoerig getest en een kleine centrale is voor relatief weinig geld beschikbaar. Het is een kwestie van nadenken in plaats van groenkalken.

5G en massa boomkap

Massa’s bomen, duizenden hectares wonderschone bossen, worden tegen alle dringende adviezen in weggekapt door Rutte III om te versnipperen in de minstens 20 procent meer vervuilende biomassa verbrandings-ovens en in de steden en langs wegen kapt Rutte III volgens deskundigen stap voor stap met allerlei valse argumenten bomen om plaats te maken voor het uit te rollen 5g- zendmasten netwerk. Gezien de dringende waarschuwingen van geleerden van over de hele wereld, is het dan ook noodzakelijk om het kartel van Rutte en de uitrol van 5G, omdat er veel te veel risico’s zijn, per direct met alle beschikbare middelen zoals staking , demonstraties, en de inschakeling van Volks Bescherming Burgerwachten, en via strafrechtprocedures te stoppen.

Met de voorbeeldbrieven van de stichting Stralings Arm Nederland (SAN) kan je zowel gemeenteraadsleden aansprakelijk stellen en hen zich laten realiseren dat het gezondheidsrisico waarmee zij burgers opzadelen op hen persoonlijk verhaald zal worden. De leden stel je met de brief hoofdelijk aansprakelijk.

(volgens art. 6:162 BW voor hun eventuele goedkeuring van de (toekomstige) aanleg van het mobiele telecommunicatienetwerk 5G.)

Hetzelfde geldt voor telecomaanbieders. Door de publicaties van het Appeal en het Bio-initiative rapport kunnen zij weten van de gezondheidsrisico’s. Het toebrengen van opzettelijke schade is strafbaar (volgens. art. 53SR) en is daarnaast ook een onrechtmatige daad. (vervolgbaar in het Civiel Recht via art. 6:162 BW.)

Iedereen met een mobiel abonnement kan zijn provider aansprakelijk stellen voor de gevolgen van 5G, dat in het najaar van 2019 over Nederland zal worden uitgerold. Ook hier levert de SAN een brief als voorbeeld.

Tip: Volg de VN Conventie over de Rechten van het kind en informeer iedereen die u kent over de gezondheidsrisico’s van radio frequente straling en waarom 5G wegens de schadelijke gevolgen verboden dient te worden. Samenvattend zijn dit de argumenten (lees de volledige oproep hier) tegen 5G.

Ziek door straling?

Met 5G (4G+/ gigantisch goed telecom  zal het percentage dat stralingsgevoelig is en ziek word sterk toenemen.

Elektrostress is een milieu aandoening en beslist geen onzin. De meetspecialisten van Vemes komen al jaren bij mensen die last hebben van elektrostress. o.a. door de straling van mobieltjes, Wifi, Dect telefoon, maar ook van de elektrische installatie en apparaten in de woning. Het gaat volgens een Zweeds onderzoek in 2009 en een Nederlands onderzoek door Kantar in 2016 om ong. 3% van de bevolking, in Nederland is dat een half miljoen personen.  De telecomindustrie, overheid en andere organisaties die miljarden aan straling verdienen vormen een van de machtigste economische partijen enbedreigingenvan de Volksgezondheid . Zij  liegen dat de straling ver beneden de vigerende limieten liggen. De limieten werden door de ICNIRP, (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)  opgesteld  en betreffen de z.g. thermische effecten. Ze zijn in 1999 opgesteld door metingen in water. De temperatuur mocht in 6 minuten niet meer dan 1 graad Celsius stijgen.  De telecom lobby heeft via omkoping  geregeld dat overheden de ICNIRP-richtlijnen hanteren en dat ze hun antennemasten tot 5 meter boven het dak overal vergunningsvrij mogen opstellen. Veel masten staan inde praktijk  veel  dichterij.

De ICNIRP-richtlijnen zijn in feite geen deugdelijke normen, maar de telecom lobby is ijverig bezig die om te zetten in wettelijke normen.  Nu is de mens geen bak water, maar een bio-elektrisch wezen met ongeveer 150.000 km aan zenuwbanen in het perifere zenuwstelsel. Het aantal lichaamscellen is ong. 2 miljoen miljard. Het aantal neuronen of hersencellen in ons brein is ong. 100 miljard. Elk neuron is elektrisch verbonden met gemiddeld 10.000 andere. Subtiele elektrische stroompjes zorgen voor het waarnemen en bewegen van het lichaam en de interactie tussen cellen. Elektromagnetische velden oefenen daar grote invloed op uit en bovendien bevinden wij ons niet 6 minuten maar ononderbroken in de  schadelijke straling. Het is nog onbekend wat dat over langere termijn zal gaan doen. De telecomindustrie slaat hetzelfde pad in als dat met asbest, tabak, lood in benzine en verf, DDT, Röntgenstraling en talloze kankerverwekkende foute medicijnen en chemicaliën. In de praktijk blijkt dat veel mensen last hebben of ziek worden bij veel lagere veldsterktes dan de limieten in de ICNIRP-richtlijnen.

De SBM-2015 richtlijnen zijn  echter wel voortgekomen uit een groot aantal ervaringen uit de praktijk en die geven een beter houvast als het om de bescherming van de gezondheid gaat. Vanenige controle door de overheid is echter geenenkele sprake waarmee het gevaar op een pandemie aan stralingsziekte niet uitgesloten word.

Het is de staatsecretaris van Economische zaken en niet van Volksgezondheid die dat regelt.  Rutte III  voert eenlevensgevaarlijk wanbeleid. Er moet een landelijke dekking komen van 98% en gemeentes zijn verplicht om al hun lantaarnpalen en alle andere straatmeubilair ter beschikking te stellen aan de telecom endaaruit blijkt dat Rutte III totaal verkeerd  bezig is, de wet omzijlt en levensgevaarlijk bezig is.

Ondanks protesten dat geen enkel onderzoek garandeert dat 5G volkomen veilig is gaat de uitrol van 5G, zonder dat voorzorgsmaatregelen getroffen worden, gewoon door. Wij, burgers, worden daarmee het slachtoffer van totaal onverantwoord gevaarlijk levensbedreigend beleid.  De telecom zegt geruststellend dat 5G niet verder dan de huid komt maar de huid is  het grootste orgaan van de mens met vele functies waaronder de aanmaak van hormonen. De huid zit vol met receptoren die via zenuwbanen en bloedvaten verbonden zijn met de rest van het lichaam.  Het is inmiddels bekend dat mobiele zendmaststraling het DNA beschadigd  en dat 5G tal van nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid.

Het grote gevaar van de antennes, de zogenaamde phased array-antennes, is zeer verontrustend omdat deze straling nog veel dieper het menselijk lichaam binnen dringt dan de veronderstellingen waarop de blootstellingslimieten van de FCC werden gebaseerd. Het gevaar werd aaangetoond door Dr. Richard Albanese van Brooks Air Force Base en gepubliceerd in Microwave News in 2002. Als een elektromagnetisch veld het lichaam binnendringt, veroorzaakt dit ladingen en stromen vloeien maar wanneer extreem korte elektromagnetische pulsen het lichaam binnenkomen, dan worden de bewegende ladingen zelf  kleine antennes die het elektromagnetische veld opnieuw uitstralen en nog dieper het lichaam in sturen met alle mogelijke sc hadelijke gevolgen van dien. Deze opnieuw uitgestraalde golven worden Brillouin-voorlopers genoemd en die worden significant wanneer de kracht of de fase van de golven snel genoeg verandert. Samengevat  betekent dit dat de geruststelling dat millimetergolven te kort zouden zijn om ver in het lichaam door te dringen  beslist niet klopt en dat de straling significant gevaarlijk is voor de mens en al het leven op aarde.

De regering Rutte gedraagt zich als kleine kinderen die met VUUR  spelen. 5G weg ermee. 10000 keer beter is het inzetten op glasvezel en LiFi.

Conclusie: Rutte III dient oneervol te worden ontslagen. Zowel de afvalverbrandingsinstallaties als de biomassa-centrales en 5G dienen allemaal omwille de Volksgezondheid verboden  te worden.


De mens kan niet overleven zonder bomen

red de bomen

Overstromingen

Bomen reduceren het totaal aantal liters water door bodemopname waardoor een overstroming minder schade veroorzaakt en sneller wordt opgenomen door de bodem. Tevens remt een flink bos veel water af in snelheid en hoeveelheid.

Opwarming

Bomen koelen op 2 manieren. Door water te verdampen uit hun bladeren en door schaduw wat oppervlakte temperatuur reduceert. In een Bos is het dan ook altijd VEEL koeler dan in een stad met alleen gebouwen.

Grond Erosie en Verwering

(Verzakkingen grond onder huizen en bodemsamestelling)Bomen zorgen dat er minder erosie en verwering plaats vind in de grond door de complexe wortel systemen die de bodem versterkt en zodoende verzakkingen reduceert.

Co2 en luchtvervuilings

Bomen nemen Co2 op en filteren de lucht deels van vervuiling

Gezondheid

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bomen / het bos / de natuur de hartslag en bloeddruk kunnen reguleren, en men kan ontspannen in relatie tot hersen golf patronen. Ook wordt het bos in de psychologie toegepast als heling voor mensen met depressie. stuurd.

Geluid

Bomen dempen geluid door hun bladeren waardoor geluiden zachter worden. In een stad is het dan ook een hels kabaal. In dorpjes met veel bomen en in het bos is dat een hele andere geluidervaring.

Sociaal

Bomen met bankjes eronder zijn veel aanlokkelijker en aangenamer (groen helpt het oog te ontspannen) dan een kaal plein in een stad met wat bankjes.

Dieren

Wilde dieren leven in de Natuur. Zonder bossen krijgen we dus een NOG LAGERE biologische diversiteit, wat uiteindelijk ook schadelijk voor is voor de men. Ook huisdieren hebben het bos nodig ter ontspanning en voor hun psyche.

Bossen maken de aarde en het klimaat leefbaar. Zonder bomen is er geen biodiversiteit en geen leven op aarde mogelijk. Elke boom vertelt een apart verhaal en elk oud bos is een blauwdruk voor een gezonde menselijke samenleving; niet homogeen, maar divers en van  onschatbaar levensbelang voor het voortbestaan van alles dat leeft en bloeit op onze aarde.

Bomen zijn van onschatbare waarde. Zonder bomen kan er geen leven bestaan op aarde

belang van bomen

 

De corrupte kopstukken van Rutte III en Groenlinks dienen ontslagen, aangeklaagd en berecht te worden zoals door  het Internationale Strafhof. Immers, Nederland, is volgens artikel 191 van het verdrag van Rome verplicht tot het behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, en de bescherming van de gezondheid van de mens, en Rutte III en Groen Links schenden het verdrag door hun volstrekte wanbeleid van vervuiling en natuurvernietiging.

Stop de massa bomenkap! en de Vervuilende Biomassa-centrales

 • In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen gekapt, om te verstoken in vervuilende ziekmakende fijnstof, roet en co2 uitstotende bio-energie centrales. Dit is in strijd met onze grondwet, het Akkoord van Parijs, en met artikel 191(1) van het EU verdrag. De massa bomenkap is zeer slecht voor mens en dier en moet dan ook gestopt worden! Alle bomen moeten behouden blijven ! De Europese SDK Subsidie op biomassa moet stoppen ! Teken en deel a.u.b. de petitie: Stop de massale bomen kap, voor een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid en een betere toekomst voor ons, en de komende generaties!

De Provincie Overijssel kapt olv Rutte III met subsidie  150 hectare aan onvervangbaar natuurbos op de Lemelerberg bij Ommen.

Wegens de schadelijke gevolgen voor de Volksgezondheid agv de kap en het verbranden van het gekapte hout in absoluut niet duurzame en vervuilende  biomassa-centrales die tot viermaal zoveel  co2,  longkanker veroorzakend fijnstof en tal van andere schadelijke gassen uitstoten(dan gascentrales), moet de kap en houtstook per direct verboden worden.

Er zijn  nog veel meer grondige redenen waarom de kap ZSM moet stoppen.

De Kap moet stoppen omdat:

 • Omdat het kapbeleid en het verstoken van het gekapte hout in vervuilende biomassa-centrales onrechtmatig is en zeer  schadelijk voor het Leefklimaat, Volksgezondheid
 • Omdat in Het Klimaatakkoord en in de EU wetten bepaald is de CO2 uitstoot moet worden gereduceerd en het leefklimaat schoner moet worden gemaakt. Kappen en verstoken betekent alsmaar meer co2 uitstoot en dat is  illegaal.
 • De Natura2000/PAS-plannen voor de Lemelerberg, gericht op economische groei, en rigoureuze ontbossing en verbinding van een natuurgebied, leveren géén positieve bijdrage aan de oplossing van de biodiversiteitsproblemen.
 • Dat Landschap Overijssel ingaat tegen wetsartikel 4.4.2.D, wat strafbaar is. (verarming grond)
 • De overheid de kap buiten de inspraak heeft gehouden door te kiezen voor een melding in het kader van de Boswet. Hiertegen kunnen bewoners geen bezwaar maken.
 • Omdat er ook geen vervangend bosgebied wordt aangekocht of herplant.
 • Heide en stuifzand, die het bos vervangen, géén origineel Hollands landschap is, en veel minder variëteit levert dan combinatie bos/heide.
 • Toeristen in deze omgeving wegblijven waardoor veel bedrijven inkomsten zullen verliezen, dus economische belangen door deze rigoureuze ingrepen juist verdwijnen.

 De Provincie Overijssel word daarom dringend verzocht !

Direct te stoppen ! met het kappen van 150 hectare bos in het natuurgebied Lemelerberg

Het huidige natuurgebied te behouden.

Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden dringend verzocht om een reflectieperiode / kappauze in te voeren, (van ±4 jaar) om het VN-rapport nadrukkelijk in hun beleid te betrekken, en om met nieuwe oplossingen te komen.

Rutte III schend willens en wetens   de Wet Natuurbescherming. Rutte III  schend  ook alle andere Verdragen  zoals de Europese verdragen mbt het Klimaat en het bevorderen van de  Volksgezondheid en Rutte  III schend willens en wetens het Verdrag van Kyoto en het Verdrag van Parijs. Rutte III schend alle verdragen en doet alsof er niets aan de hand is.

Bomen: zijn een uitermate belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar Rutte III ontbost Nederland sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB), Natuurmonumenten en andere natuurbeheerders die volgens klokkenluiders door corruptie zijn besmet, brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen en wetten voor duurzaam bosbeheer.

Ondanks het feit dat de massale bomenkap in strijd is met de Boswet, en de Europese Verdragen en het Klimaatverdrag van Kyoto en het Verdrag van Parijs, worden in Europa honderd duizenden hectares bos uit blinde hebzucht door Merkels Elite en de krankzinnige globalisten zoals Rutte en zijn corrupte kartel weggekapt.

Marc Rutte, is ondanks  dringende adviezen van duizenden wetenschappers met zijn partijkartel begonnen met het uitrollen van het gevaarlijke 5g mobiele netwerk. Rutte meent dat hij samen met de elites van Merkel en Macron de baas is over het Europese Volk. Rutte meent dat hij de burgers  eindeloos kan blijven voorliegen en opzadelen met steeds hogere belastingen en  een waanzinnig duur pakket aan onzinnige en ongewenste wetten in het kader van het Woekerwinst Klimaatplan dat gebaseerd is op het doemdenk-scenario van een naderende ondergang van de wereld als gevolg van CO2, het wegsmelten van de poolkappen en een in rap tempo stijgende zeespiegel agv Globale Klimaat-opwarming, die het gevolg zou zijn van “fatale CO2- uitstoot door de mens”.

Er bestaat geen enkel maatschappelijk draagvlak voor Ruttes beleid zoals de massale bomenkap en vele andere door Rutte III en door de EU bedachte krankzinnige wetten. Uit de  enquêtes, blijkt dat maar liefst  97% van de ondervraagden tegen Ruttes massa bomenkap is.

Rutte en de VVD  beloofden dat voor elke gekapte boom een nieuwe zou worden aangeplant maar die belofte van de VVD-ers om aan herbeplanting te doen werd niet nagekomen.  Tienduizenden bomen van veertig tot tachtig jaar oud werden namelijk weggekapt en daar kwamen slechts een paar jonge boompjes voor terug.

Klimaatgekken zoals Jesse Klaver van GroenLinks en Rob Jetten van D66 verklaarden ijskoud dat 97 procent van alle wetenschappers het eens zouden zijn met hun stelling dat er sprake is van een snellere en Catastrofale Globale Klimaat-opwarming als gevolg van CO2- uitstoot door de mens. Zij verzinnen werkelijk van alles dat niet juist of niet  onderbouwd is met feiten, om de kiezers te misleiden en verdeeldheid te zaaien en in de ontstane chaos samen met premier Rutte en het Kartel forse belastingverhogingen te kunnen doorvoeren. Het Kartel waaronder veel aandeelhouders van Multinationals handelt daarmee uit eigenbelang en egoisme.  Als gevolg van het wanbeleid door de regering Rutte word Nederland als een van de meest dichtbevolkte en meest vervuilde landen van de wereld, steeds erger vervuid door Multinationals en door de smerige uitstoot van de door Rutte III  en de EU gesubsidieerde bio-massa centrales

Co-oprichter van Greenpeace, Patrick Moore verklaart:

Er is geen sprake van een Globale Klimaatcrisis”

Volgens hoogleraren en professoren op het gebied van het Klimaat en Ecologie zoals ook volgens de co-oprichter van Greenpeace, Patrick Moore is er absoluut geen sprake van een Globale Klimaatcrisis of gevaarlijke Globale Opwarming en ook niet van een naderende wereldramp agv de uitstoot van CO2 door de mens.

Een 1000 keer belangrijker enorm probleem, het echte probleem, is de toenemende vervuiling zoals door Multinationals

Nederland is volgens de EU-commissie het meest dichtbevolkte en het meest vervuilde land van de EU agv de toenemende uitstoot van fossiele afvalgassen en broeikasgassen zoals van kolen, benzine en diesel en agv de vervuiling door het lozen van chemische troep en kankerverwekkend industrieel afval in de bodem, de lucht en de rivieren door met name Multinationals.

Vrijwel geen een politicus in Nederland stelt de enorme vervuiling en de extreem hoge sterfte agv Kanker in Nederland agv de vervuiling van de bodem, de lucht en de rivieren door Multinationals, aan de orde en de afval en giflozingen zoals in de Maas, de Rijn en de Waal, afkomstig uit het zwaar vervuilende Duitse Roergebied. De waardeloze regering Rutte III weigert muurvast ondanks zeer dringende verzoeken van natuurwetenschappers, gezondheidsorganisaties en ondanks de oproepen van de EU-commissie om ook maar iets te doen om het meest vervuilde land van de gehele EU, dat is Nederland, door een pakket aan noodzakelijke wetten, gezonder te maken.

Diemen bedreigd door biomassa vervuiling

Alleen al voor de geplande biomassacentrale in Diemen is meer biomassa nodig dan Staatsbosbeheer aan weggekapte bomen kan leveren. De verbranding van vaste biomassa veroorzaakt veel meer CO2-en kankerverwekkende uitstoot, voor dezelfde hoeveelheid energie, dan de verbranding van het duurzame schone gasl. Omdat het decennia duurt voordat de koolstof uit een boom die verbrand wordt weer is opgenomen door een nieuwe boom, verergert het verbranden van hout het klimaatprobleem en dat betekent dat steeds meer mensen agv de uitstoot ziek worden en steeds meer mensen agv longkanker overlijden.  In een circulaire economie moet biomassa  allereerst ingezet worden als voedsel of voedingsstof, daarna als grondstof en pas in laatste instantie als brandstof. Wat Rutte III doet is niets anders dan biomassa inzetten als verdienmodel en dat is dodelijk en gaat ten koste van de gezondheid van de Nederlanders

Bodem onvruchtbaar agv kap

Er blijven na de kap veel te weinig gekapte bomen achter in het bos om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. Nederland importeert veen als potgrond, terwijl we daarvoor ook binnenlands groenafval en snoeihout moeten gebruiken. Al het onvervangbare bos word weggekapt  door Rutte III  en linea recta afgevoerd naar de vuile biomassacentrales, die er de hoogste prijs voor kunnen bieden. Dat komt door de EU en overheidssubsidies voor bio-energie. De verbranding van biomassa veroorzaakt vier keer zoveel luchtvervuiling dan de verbranding van aardgas. De aantasting van de luchtkwaliteit is een zeer ernstig probleem, ook bij  particuliere houtstook, omdat de verbranding deels onvolledig is. Ook grote biomassacentrales met filters op de schoorstenen leveren enorme problemen en een niet te overziene schade voor de Volksgezondheid op, vanwege de hoeveelheid biomassa en allerhande andere troep die zonder controle door de schuld van  Rutte III en GL verstookt wordt. Van enige controle, preventie en toezicht is geen sprake want Rutte en de VVD laten de vervuilende biomassa-centrales ongestoord hun dodelijke werk doen, puur voor de winst.

Bodem in Regio Twente vergiftigd met 220 miljoen liter afvalwater

Een enorme lekkage van chemisch afvalwater in Emlichheim is de oorzaak van de  vergiftiging van het bodemwater  in de regio Twente. Gaswinbedrijf Wintershall DEA kwam er  in het voorjaar van 2019 achter dat gedurende vier jaar 220 miljoen liter afvalwater is weggelekt in de diepe bodem onder Emlichheim.

In Noordoost-Twente wordt net als in Emlichheim afvalwater geïnjecteerd in leeg geproduceerde gasvelden onder meer onder Mander, Ootmarsum, Tubbergen, Rossum en Oldenzaal. Het Nederlandse afvalwater wordt NIET gezuiverd voordat het wordt geïnjecteerd, waardoor  enorme hoeveelheden chemisch afval in de bodem naar de  drinkwater bronnen lekken

In Duitsland wordt het water gezuiverd en opnieuw gebruikt in het winningsproces. Het overgebleven en sterk geconcentreerde chemische afvalwater zou in de diepe bodem worden geïnjecteerd. Maar de buis waardoor het chemische water naar beneden moest worden gepompt is halverwege lek geraakt waardoor het afvalwater terecht komt in de kwetsbare bodemlagen.

Al enige tijd worden er bevingen waargenomen in de diepe bodem. De NAM, heeft het betreffende bedrijf SodM en  omwonenden in ruil voor een fors bedrag verleid om een contract te tekenen waarin zij geheimhouding hebben beloofd. NAM beweert dat hun werkwijze  niet gevaarlijk is. Burgercomité Stop Afvalwater Twente wil opheldering en weten waarom geheimhouding nodig is. “Of gebeuren er daar dingen die anderen beter niet te weten kunnen komen?..”

Burgercomité Stop Afvalwater Twente is zeer ongerust over het Twentse afvalwater. Gaswinbedrijf Wintershall DEA werd in de afgelopen jaren nooit door Nederlandse Overheid gecontroleerd of de inhoudelijke samenstelling van  het geïnjecteerde water voldoet aan de wettelijke normen net zoals het Nederlands afvalwater.  Volgens de NAM is zuiveren van afvalwater erg kostbaar en de goedkoopste manier is om dat vieze ziekmakende water in de diepe bodem te injecteren. De regering Rutte laat dus zomaar toe dat miljoenen liters ongecontroleerd afvalwater de bodem in worden gepompt zonder enige controle met alle risicos van dien voor de bevolking!

Er werden wel enkele rapporten gemaakt door NAM maar  de actiegroeperingen denken dat die niet volledig zijn en niet deugen. Er was geencontrole en niemand  behalve de NAM weet  wat er allemaal nog meer met de  220 miljoen liter afvalwater in de bodem is gelekt aan  kankerverwekkend chemisch afval.

Purmerend vervuild

Purmerend koopt bij Staatsbosbeheer jaarlijks 100.000 ton hout, dat is  ongeveer  honderd hectare bos,  om te verstoken. Dat is ongeveer het dubbele dat Staatsbosbeheer jaarlijks aan onbruikbaar verklaarde houttakken beschikbaar heeft. Economen hebben berekend dat SBB  aandeelhouders zoals de kring van Marc Rutte een gigantisch fortuin verdienen van ruim 2 miljard euro per jaar via de EU subsidies op de houtstook. Dit komt volgens rechtsgeleerden neer op zeer ernstige belangenverstrengeling en bedrog.

De krankzinnig Rutte en zijn kartel wil  ook nog eens heel Nederland Aardgasvrij maken. Purmerenders worden aan het houtgestookte warmtenet gelegd. In de praktijk blijven er dan vanwege de grote fluctuaties van het warmtegebruik hulpcentrales nodig en die worden gestookt op gas! Het gas wordt dus verplaatst van woningen naar centrales en die centrales maken warm water, dat met veel verlies wordt verplaatst naar woningen en dat betekent meer verlies, en alleen nog maar meer vervuiling en dat moet stoppen.

EU SDK Subsidie zwendel door de criminele regering Rutte III

Klokkenluiders zijn erachter gekomen dat Marc Rutte vooral de belangen van Multinationals en aandeelhouders behartigd.  De  RWE centrale Eemshaven die in handen is van de vrienden elite van Rutte  wil  1,6 miljard kilo hout vanweggekapte bomen per jaar gaan verstoken. Daarvoor moeten per dag 31 voetbalvelden aan bos worden weggekapt. Met de RWE centrale in Geertruidenberg erbij is dat samen 80 voetbalvelden. Elke dag. Het is glashelder dat Rutte  en zijn Kartel zsm oneervol ontslagen moet worden wegens wanbeleid, corruptie en tal van andere misdaden zoals het financieren van oorlogsmisdaden in Syrie!

Drongengoedbos, Ursel, Oost-Vlaanderen

Het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) is voor de subsidie bezig met duizenden en duizenden bomen te kappen in het Drongengoedbos. Ze willen  21,3 ha ontbossen voor het creëren van heide,  enalle bomenverstoken in biomassa centrales met subsidies van Europa via het LIFE+ en het Nature 2000 project.

Ontbossen brengt alleen maar kaalslag en ellende  teweeg, de wind krijgt vrij spel en het typische aangename bosklimaat verdwijnt. Naaldbossen maar ook loofbomen die nu massaal worden gekapt, zijn onmisbaar voor luchtzuivering  en even waardevol als loofbossen. Een aantal vogelsoorten horen thuis of zijn gebonden aan het naaldbos: zwarte mees, kuifmees, kruisbek, goudhaantje. Het is de uitverkoren broedplaats voor zowat tachtig percent van alle zowel dag- als nacht roofvogelsoorten. Eekhoorntjes vinden er nestplaatsen. Rutte III en GL vernietigen ook deze vanonschatbare waarde zijnde natuur, alleenmaar voor het opstrijken van miljoenen subsidies die in de zakken terrecht komen van politici en hun vrienden met aandelen in de “nep duurzame energie” sector.

Bossen zijn, gezien de huidige negatieve evolutie van onze luchtkwaliteit van het allergrootste en van levens belang,  en 1000 keer  belangrijker dan heide. Ze zijn zowat het enige middel om koolstof en fijn stof uit onze steeds vuiler wordende lucht te halen. http://archief.bionieuws.nl/artikel.php?id=5621

Doofpot.  De meeste houtstammen worden in containers geladen en naar China verscheept.  Het resthout  maar ook tienduizenden bomen wordt in snippers gemalen en naar de overgesubsidieerde sterk vervuilende  biomassacentrales gevoerd. Volgens het ANB  herstelt  men de Europese topnatuur maar dat is gelogen want de bossen worden vernietigd en opgestookt in vervuilende biomassa centrales.

Windmolens niet duurzaam maar schadelijk voor flora en fauna

Het Ierse deel van de Noordzee herbergt een van de grootste windmolenparken van de wereld. Onderzoek van Manx Birdlife op het eiland Man,  toonde aan dat hier heel veel vogels door de molens worden gedood. Er werd een afname van 40% in populaties van veel soorten vogels en de sterfte van enorme hoeveelheden insecten vastgesteld agv de uitbouw van dit enorme windmolenpark.

Helaas zien de meeste mensen de enorme schade niet  die door windmolens word veroorzaakt.  Er worden geregeld lagen aangekoekte dode insecten van de rotorbladen verwijderd om de capaciteit  van de molens te behouden. Het gaat alles bij elkaar in Europa om honderden miljarden gedode insecten door deze zogenaamde ‘groene’ energie  hetgeen óók het ‘einde van de biodiversiteit en van de wereld zal gaan betekenen.

Zeeleven sterft door Windmolens

Het zeeleven, de vissen worden ook ernstig bedreigd door de windmolens in zee. De milieulobby hoopte dat tussen die windmolens blauwe paradijzen zouden ontstaan, omdat daar niet meer gevist werd maar  dat blijkt een fatale vergissing.  “Nu blijkt dat de windmolens én de stroomkabels juist slecht zijn voor het onderwaterleven,” verklaart  voorzitter Job Schot uit Tholen van de Actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK). Ze zijn een petitie begonnen tegen windmolenparken op de Noordzee. Hoe lang gaan wij nog door met het koloniseren en industrialiseren van zee en land, ten koste van flora en fauna, om ‘het klimaat’ te redden? Berichten over de grote nadelen en de enorme schade van de ‘groene’ energie horen we niet of nauwelijks in de mainstream media. Laat staan dat we foto’s zien van bloederige dode roofvogels, geveld door windmolens.

De  groen-linkse actiegroep Extinction Rebellion, wil Climate Action Now, wil meer en sneller van hetzelfde, meer ‘groene energie’: dus meer zonnepanelen, meer biomassa en meer windmolens, dus meer vernietiging van flora en fauna. Waarom staan ze niet elk weekend op het Malieveld om te protesteren tegen deze slachtingen, die zich  onder hun ogen voltrekken?

De extreem linkse gek geworden Weerman Gerrit Hiemstra verklaarde:   ‘Biomassa is helemaal niet koolstofneutraal, op de korte termijn is het verbranden van houtkorrels zelfs slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen. Bij gebruik van biomassa vergroot je juist de emissie van CO2’.

Of het nu om kerncentrales gaat of om het investeren in onderzoek naar thorium. En misschien zijn er nog wel meer en betere alternatieven, die nu nauwelijks aandacht of geld krijgen zoals Nicolai Tesla’s  “ether-energie”. In ieder geval is de  zogenaamde ‘groene’ stroom beslist niet groen, maar vuil, levensgevaarlijk en dodelijk voor het Klimaat en het voortbestaan van flora en fauna op onze aarde.

Biomassa Vervuiling in Purmerend

Alle steden zoals Purmerend  dienen per direct af te zien van de uitbreiding van de stadsverwarming en de houtovens: Warmtecentrales op houtstook dient men te sluiten om de  uitstoot te reduceren. Er is namelijk geen grotere CO2-vervuiler zoals in Purmerend, dan de gemeentelijke biomassa-warmtecentrale.

Rutte III blijft  ondanks het groeiende verzet liegen en wil koste wat koste Merkels Grote Plan doorvoeren. Ondanks de aanhoudende valse propaganda van Rutte  dat we  allemaal van het gas af moeten om het klimaat te redden,  keren steeds steeds meer burgers zich tegen het waanzinnige beleid rond het klimaat en tegen het gasverbod. Bij geen enkele partij – de PvdA wellicht daargelaten – is de aanhang  voorstander van het algehele gasverbod.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau voorziet een  gigantische schade die in de honderden miljarden euros loopt als  het door Rutte geplande gasverbod doorgaat. De enorme kosten en schade worden door Rutte neergelegd bij de burgers, en dat voor  een gasverbod dat  nergens ter wereld bestaat, geen enkel nuttig doel dient en neerkomt op steeds meer vervuiling door biomassa en andere vervuilende activiteiten.

 EU commissie aangeklaagd wegens Klimaatbedrog

Afgelopen maart werd de Europese Commissie voor het Europees Hof van Justitie gedaagd, wegens hun erkenning van biomassa uit bossen als bron van hernieuwbare energie. Biomassa subsidieren  is je reinste waanzin en illegaal want met zulk een wanbeleid word de klimaatverandering, en de verpesting van het klimaat  juist in de hand gewerkt en beloond.

Provincie Overijssel gedreigd met Internationaal Strafhof

Arnhems Peil dreigt de provincie Gelderland voor het Internationaal Strafhof te dagen als het doorgaat met het toestaan van de bouw van biomassacentrale Kleefse Waard. De stichting wil dat de provincie alles op alles zet om de bouw van de geplande biomassacentrale tegen te houden. Gebeurt dat niet, dan stapt de stichting naar het Internationaal Strafhof om de provincie aansprakelijk te stellen voor geleden schade aan gezondheid, milieu en klimaat.

Omdat bomen zo belangrijk zijn voor de vastlegging van CO2 uit de atmosfeer, voor de biodiversiteit, het grondwaterbeheer, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid, is het onacceptabel  dat diezelfde bomen of grote delen daarvan met subsidies worden verstookt.

 Land Use,Land Use Change en Forestry

Land Use, Land Use Change en Forestry (LULUCF) word geacht in elk land bij te houden hoeveel broeikasgassen zoals CO2 er worden vastgelegd in bodems en bossen en hoeveel eruit vrijkomen. Deze (negatieve) emissies moeten worden opgeteld bij de overige nationale broeikasgasemissies, om zo te bepalen wat de totale uitstoot is en welke gevolgen dat meebrengt.  Maar dit biedt geen garantie tegen aantasting van de koolstofvoorraad in bossen, want in het klimaatbeleid van veel landen speelt behoud of vergroting van deze koolstofvoorraad nauwelijks of geen enkele een rol. Er staat in de bosrijke landen die veel hout leveren geen prijs op aantasting van de koolstofvoorraad door massale bomenkap, terwijl importerende landen, zoals Nederland, de verbranding van hout juist fors subsidiëren. Dat is voor boseigenaren en voor SBB juist een uitnodiging om meer bossen weg te kappen dan verantwoord is met het oog op de koolstofbalans en de biodiversiteit, en om het hout te verwerken tot brandstof (zoals houtpellets) in plaats het te gebruiken als grondstof (in de vorm van bijvoorbeeld balken of planken).

LULUCF verklaart dat de koolstofbalans van een bos aanzienlijk verslechterd op het moment dat hout geoogst wordt. In welk land het hout vervolgens verbrand wordt, maakt niet uit: de onttrekking van koolstof aan het bos werkt alleen door in de LULUCF-boekhouding van het land waarin het bos zich bevindt. Dat maakt het voor een land als Nederland aantrekkelijk om hout als brandstof te importeren. De verbranding geldt hier wegens de krankzinnige EU wetten als CO2-neutraal. De grote hoeveelheden CO2  en kankerverwekkende rotzooi die door biomassaketels de atmosfeer in gepompt worden, hoeven van Merkel en Juncker niet gerapporteerd te worden, terwijl biomassa in principe totaal verboden zou moeten worden.

Het is tijd om een einde te maken aan de leugen van de CO2-neutraliteit van biomassa. De CO2-uitstoot van deze biomassaverbranding moet meetellen in de broeikasgasuitstoot van het land waar de verbranding plaatsvindt. Merkel en Rutte bedriegen U want de CO2-balans wordt kloppend gemaakt door de voorafgaande CO2-opname tijdens de groei van deze biomassa mee te laten tellen in de LULUCF-boekhouding van het land waar de biomassa vandaan komt.

Het maximaliseren van de import van biomassa voor het opwekken van energie is helemaal geen duurzame ‘oplossing’ om de klimaatopgave van een land te verwezenlijken. Om het verstoken van binnenlands hout te  stoppen, moet ook hiervoor gaan gelden dat niet het moment van de oogst, maar het moment van verbranding bepalend is voor de klimaatboekhouding. Dan moeten ook deze zeer negatieve emissies worden geregistreerd en dan moet er dus een Europees en Nationaal verbod op biomassa-energie en op de boomkap komen.

Het zorgvuldig beheer van bossen is een enorme noodzaak. De perverse prikkels van  Rutte tot het verbranden van biomassa moeten voorgoed verdwijnen. De achteruitgang van biodiversiteit moet worden tegengegaan door een algeheel biomassa en kapverbod. Het hout dat we duurzaam kunnen oogsten, dienen we te zien als een kostbare grondstof die zo lang mogelijk in kringloop moet blijven en pas in allerlaatste instantie verbrand mag worden, als er geen betere toepassingen meer voor zijn. Door deze cascadering brengen we een circulaire economie dichterbij. Echt schone energie, zoals die uit zon, wind, getij en aardwarmte, krijgt de noodzakelijke impuls. De lucht die we inademen, wordt dan pas schoner.

Internationale klimaatboekhouding deugt niet

Het aanpassen van internationale klimaatboekhouding – regels is ingewikkeld zoals in diplomatiek opzicht. Het zal draagvlak vereisen in veel landen. Hoopgevend is dat steeds meer burgers zich keren tegen de  EU om  biomassa  CO2-neutraal te verklaren. Nederland moet dus echt zelf stappen zetten.  Allereerst door de corrupte regering Rutte III door middel van massa demonstraties te verjagen en door subsidies op biomassa-stook te staken.

In plaats daarvan moeten echt schone vormen van energie extra gestimuleerd worden, net als beter bosbeheer en de ontwikkeling van technieken die leiden tot meer recycling en een circulaire economie. Het staat buiten kijf dat politici die  niet mee willen werken aan de redding van Nederland  zoals de criminelen Marc Rutte, Ed Nijppels, Klaas Dijkhof,  Rob Jetten, Diederik Samsom, Jesse Klaver, Paul Rosenmuller en vele andere corrupte graaiende politici die de kiezers enhet land  hebben bedrogen, oneervol ontslagen moeten worden en vervangen dienen te worden door deugdelijke politici die alles in het werk stellen om het land zsm gezond te maken en te sanneren.

De natuur kan het niet meer aan en verdragen. Alles gaat kapot. Sterker nog: zij heeft onze bescherming harder nodig dan ooit. Door de illusie van CO2-neutrale biomassa op te geven, bewijzen we de natuur én de mensheid en de komende generaties een enorm grote dienst.

 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verklaart dat  het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio- ethanol en biodiesel zeer af te raden is onder meer omdat het uitgestoten broeikas gas de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Biomassa brandstoffen zijn volgens de KNAW absoluut niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het verstoken van bossen heeft alleen maar negatieve effecten voor de ecologie. De biodiversiteit, die toch al onder druk staat, gaat hiermee nog verder achteruit. Het weghalen van snoei- en afvalhout leidt tot verschraling en verarming van Nederlandse bossen. Het rottende hout dat gewoonlijk achterblijft, is voer voor micro-organismen en insecten, die weer voedsel zijn voor vogels en andere dieren hogerop in de voedselketen. Het door Rutte III gevoerde beleid is dan ook verwerpelijk en dodelijk voor alles dat leeft en bloeit.

Mobilisation for the Environment

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de door de provincie Utrecht afgegeven vergunning voor de realisatie van een enorm “vieze” biomassacentrale op Lage Weide. Deze nieuwe centrale is bedoeld om de stad Utrecht van meer duurzame stadswarmte te voorzien. De lokale luchtkwaliteit zal er  vreselijk op achteruitgaan want  Eneco wil in deze nieuwe centrale naast sloophout, vooral hout uit Nederlandse bossen gaan verstoken. Eneco heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het verduurzamen met forse investeringen in zon en wind. Het verstoken van de Nederlandse natuur voor stadswarmte past hier absoluut niet bij en moet verboden worden. Er zijn momenteel veel betere initiatieven op de markt om woningen op een duurzame manier van warmte te voorzien. Uitbreiding van het stadswarmtenetwerk houdt de positieve ontwikkelingen van verduurzaming alleen maar tegen. Technisch gezien is de biomassacentrale niets anders dan een vervuiler en een moordmachine.

Bij de verbranding van biomassa en afvalhout komen voor de gezondheid schadelijke en kankerverwekkende stoffen vrij zoals fijnstof en dioxine. Voor dioxine is tegenalle rede in de meest ruime toegestane normering door bedrog en omzeiling van de wet in de vergunning opgenomen. De norm voor de afvaloven in Harlingen is tienmaal strenger dan deze norm. De  schoorsteen is ook veel te laag om overlast voor de omgeving te voorkomen. Het meetprogramma van vervuilende stoffen die uit de schoorsteen komen zoals stikstofoxide, zwaveloxide, zoutzuur, waterstoffluoride en het zeer giftige dioxine,  is  op zijn minst ver onder de maat. Er word met de metingen geknoeid volgens insiders. Bij afvalovens zijn overigens specile procedures bij storingen, bij biomassa-centrales niet.

“Nog bedankt voor de vooruitgang”, zegt Eneco in de reclame tegen de “oude wereld” die volgens het bedrijf dreef op fossiele energie.  Zonder subsidie zou dit dodelijke project niet eens zijn aangevraagd. MOB roept Eneco dan ook op af te zien de verdere ontwikkeling van de vervuilende biomassacentrales en met huidige en toekomstige bewoners van de stad mee te denken en mee te werken om warmte op een echt duurzame manier op te wekken.

10  door Rutte III gesteunde Multinationals belasten het Nederlandse milieu voor 50 procent

Schiphol Groep is naast Shell de aller grootste vervuiler van Nederland. Maar meer dan 50% van alle milieuvervuiling wordt in Nederland veroorzaakt door 10 bedrijven volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit. De bedrijven, onder meer  RWE, Tata Steel, Chemelot, Shell, DuPont, DSM   stoten allemaal samen zo’n vijf keer zoveel uit als alle huishoudens van Nederland bij elkaar. Rutte, die verantwoordelijk is voor deze vreselijke vergiftiging van  Nederland,  weigert elk commentaar en wil niet uitleggen waarom die grote Multinationals zoals Shell vrijwel geen euro aan belasting hoeven te betalen en waarom ze van hem en de VVD en het Kartel ongehinderd door kunnen gaan met het ongelimiteerd verpesten en verzieken van ons Leefkklimaat.

Boze burgers komen in opstand.

Zie wat zij hebben aangericht.  De regenwouden worden vernietigd en de biodiversiteit verloor nog nooit zo snel zo veel soorten die nooit meer terug komen omdat ze zijn uitgestorven. Het klimaat staat op instorten.   Merkel, Macron, Rutte en de multinationals zijn de schuldigen van de gigantische bomenkap van de afgelopen jaren.  Op sociale media word dan ook steeds meer en vaker getweet : “Weg met Rutte” “Red het Regenwoud!” “Dood aan de Rutte en de klimaatverpesters!”  “Wij eisen een duurzaam Natuurbeheer” “Weg met de vervuilende biomassa” “Stop de boomkap” “Red Ons Klimaat” “Wegmetde corruptie” “Rutte Rot Op”  “Merkel uss Weg”   “Code Rood” “Klimaatalarm” etc etc

Groen Links  spant samen met Ruttes Criminele Kartel.

Die woede die alsmaar groter word is er niet zomaar gekomen. Zo bleek uit het beleid van de afgelopen 12  jaar dat de feitelijke leiding van de partij GroenLinks, te weten Jesse Klaver, de pol-pot vererende fascist Paul Rosenmuller, de Rara terrorist Wynand Duyvendak en enkele zeer rijke handlangers van deze linkse partij zich steeds samen met Ruttes VVD en criminele grondvervuilers zoals Alexander Pechtold(weggezuiverd wegens Penthuis en schandalige Sex Affaires) van D66 sterk te hebben gemaakt voor de vervuilende biomassa – en booomkap industrie. De top van GroenLinks  heeft in het geniep samengewerkt met  Marc Rutte, Alexander Pechtold en Rob Jetten van D66, en de wegens Klimaatfraude  bekend staande  Rara extremist Diederik Samsom van de PVDA. Volgens de rapporten vormen zij met aandeelhouders en Multinationals een illegaal kartel waarbij het maken van winst en het behouden van de macht door valse propaganda en kiesbedrog hun doelstelling is.  Daarmee hebben zij miljoenen landgenoten die vanwege het behoeden en het schoner maken van het Leefklimaat enom andere goede redenen op hun partij stemden,  willens en wetens bedrogen en zij hebben heel Nederland een niet te overziene schade en een niet in woorden uit te drukken leed berokkend wegens  het extreem hoge aantal sterfgevallen agv de lucht en bodemvervuiling in Nederland dat toe te rekenen is aan het regelrechte wanbeleid van  de VVD D66 GL PVDA en hun gewetenloze handlangers zoals  Merkel en de  Duitse Big Pharma Multinationals.

LOKAAL Goed Nieuws

Goed nieuws!  Het College van Amersfoort  heeft na enorme protesten van bezorgde burgers  bekend gemaakt de komst van nieuwe biomassacentrales te verhinderen. Hopelijk wordt er ook kritisch gekeken naar de in 2018 verleende vergunningen (De Hoef-Oost, Computerweg 26 en De Isselt, Magnesiumweg 8) want die vergunningen zijn op basis van verkeerde cijfers en onjuiste metingen verstrekt. Er zou tevens sprake zijn van belangen verstrengeling en biomassa subsidie-fraude door de VVD.

Arnhems Peil dreigt de gehele provincie Gelderland voor het Internationaal Strafhof te dagen als het doorgaat met het toestaan van de bouw van biomassacentrale Kleefse Waard.

Zo komen er gelukkig steeds meer burgers in verzet tegen  Merkel, Macron en Rutte en de massale boomkap die gaande is in Nederland, en in andere EU landen.

RIVM, Milieudefensie, Longfonds. WHO (World Health Organisation) , Greenpeace  en vele andere organisaties en natuurwetenschappers waarschuwen voor de ernstige gevolgen van de massale boomkap en het verstoken van bomen in vervuilende biomassacentrales :
zoals : steeds meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, longkanker, COPD , hart-en vaatziekten. Nederland is volgens de EU commissie het meest dichtbevolkte land van de EU, met de hoogste sterfte agv kanker.

Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is  volgens de  alarmerende rapporten 15 % –  25 % meer vervuilend en schadelijk voor de Volksgezondheid, dan stoken op gas of olie

Wegens de schadelijke gevolgen voor de Volksgezondheid agv de kap en het verbranden van het gekapte hout in vervuilende biomassa-centrales die tot viermaal zoveel co2, kanker veroorzakend fijnstof en tal van andere schadelijke gassen uitstoten
dient de kap en houtstook volgens tal van rechtsgeleerden per direct gestaakt worden.

De massa bomenkap is in strijd met het Klimaatakkoord, wetsartikel 4.4.2.D, en artikel 191(1) van het EU verdrag

Rutte III heeft de door hen georganiseerde  massale kap met winstoogmerk voor de aandeelhouders, geheel buiten de inspraak van het Parlement gehouden. Er is sprake van belangenverstrengeling, en dat is illegaal.

De Raad van State kreeg geen enkele kans van Rutte III om de wijzigingen in de Boswet te toetsen, waarmee de rechtsgang, en de naleving van de wet door Rutte III ernstig werd geschonden.

Er dient dan ook zsm een Parlementaire Enquete te komen ivm  de illegale boomkap, biomassa vervuiling, belangenverstrengeling, SDK-subsidie fraude etc.

In het Klimaatakkoord en in de EU wetten is bepaald is de CO2 uitstoot moet worden gereduceerd en het leefklimaat schoner moet worden gemaakt.

De Natura2000/PAS-plannen, gericht op economische groei, en rigoureuze ontbossing zijn volledig in strijd met het afgesloten Klimaatakkoord.

Rutte III  zorgt in zijn geheel niet voor vervangend bosgebied.

Heide en stuifzand, die het bos vervangen, zijn  géén origineel Hollands landschap, met veel minder variëteit dan de combinatie bos/heide.

Het wegkappen van bossen leid ertoe dat veel bedrijven inkomsten zullen verliezen agv het dalend aantal natuur-toeristen.

De biodiversiteit word op grote schaal door de bomenkap vernietigd.

Rutte III  dient omwille het behoud en de toekomst van alle nederlanders oneervol ontslagen te worden.

CO2 Leugen

Prof. dr. Kees de Lange, hoogleraar scheikunde, Universiteit van Amsterdam verklaart:

“Het is onmogelijk dat CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde”
Bron : https://www.facebook.com/vicitvimjus/videos/2183816784998732

Prof. dr. ir. A.J. Berkhout, hoogleraar Technische Wetenschappen • Universiteit Delft

over de 97% LEUGEN:

• Er zijn 11.944 wetenschappelijke klimaatartikelen geraadpleegd waaruit blijkt dat slechts 41 van de 11.944 wetenschappers van mening zijn dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens.

Hier de exacte cijfers:

• In 7930 artikelen werd geen mening gegeven.
• In 3973 artikelen werd er getwijfeld
• In 41 artikelen was een wetenschapper overtuigd dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens

De invloed van CO2 op de temperatuur is aanzienlijk kleiner is dan eerder geschat.
Temperaturen uit vroegere warme perioden worden naar beneden bijgesteld, met als gevolg dat de hoge temperaturen van vandaag uniek lijken in de geschiedenis. Ook zien we regelmatig dat metingen van nu juist naar boven worden bijgesteld, met als gevolg dat metingen en modelresultaten goed overeen lijken te komen.

De vaak genoemde optie van biomassa verbranden is aanwijsbaar veel slechter dan het verbranden van steenkool.
Bron: https://www.climategate.nl/2019/04/open-brief-aan-mark-rutte

Prof. dr. John J. Videler, hoogleraar Evolutionaire Mechanica • Universiteit Leiden – Klimaatwetenschappers kunnen zich beter op waterdamp concentreren
“CO2 is het milieuvriendelijkste gas op aarde”

Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opslag-van-co2-is-niet-gevaarlijk-wel-zinloos~b77728ba

De Klimaatleugens blijken ook uit de volgende wetenschappelijke onderzoeken

18 september 2017 • Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5°C •

Bron: https://www.nature.com/articles/ngeo3031

14 mei 2018 • Autor Correction: Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5°C

Bron :  https://www.nature.com/articles/s41561-018-0153-1

NOTE: Zie ook geheel onderaan dit artikel de lijst van alle referenties en bronnen

qoute: Politici met dubbele petten op verdienen via hun beleggingen in aandelen in lucratieve “duurzame groene” energie vele miljoenen aan de Klimaathysterie.  Marc Rutte, Ed Nijppels, Diederik Samsom van de PVDA,  en de groen linkse kwakzalver Jesse Klaver en de Pol-Pot vererende Paul Rosenmuller en vele anderen met een verborgen agenda zoals de  wegens Penthuis Fraude en wegens fraude met vervuilde grond( Leiden Schandaal)  als oplichter bekend staande  Alexander Pechtold van D66,  liegen er op los en zij blokkeren met hun kartel en de door hen gefinancierde valse propaganda het proces van het werken aan en ontwikkelen van de zeer noodzakelijke duurzame levensreddende oplossingen.

Het is bewezen dat  politici liegen dat 97 procent van alle wetenschappers het eens zouden zijn over een door de mens veroorzaakte Globale Klimaatopwarming en een Gigantische Klimaatcrisis waarbij te vrezen valt voor de ondergang van de mensheid door CO2-en broeikas verstikking en de overstroming van de aarde a.g.v. het wegsmelten van de poolkappen.

De poolkappen, zoals door onderzoekers is bewezen, smelten helemaal niet in rap tempo weg, ze smelten zoals ze weer groeien en de eerder gestegen iets hogere smelting die reuze meeviel, is de laatste jaren alweer afgenomen hetgeen in de cycli van Moeder Aarde heel gewoon en absoluut geen uitzondering is. De Klimaatdrammers verklaren echter steeds weer hetzelfde doem-denkverhaal over het Klimaat om angst te zaaien en omdat zij menen hiermee meer kiezers voor hun partij te kunnen winnen. Zij willen helaas allemaal niets doen om de toenemende vervuiling van de bodem, het water, de lucht  tegen te gaan zoals de vreselijke vervuiling vanonze aarde door Multinationals, want zij dienen alleen de belangen van  Multinationals en niet de belangen van het Volk.

Het door hen opgestelde Klimaatakkoord en het Klimaatverdrag van Parijs komt voort uit egoisme en vernietigingsdrang, en het akkoord betekent niets dan  ellende en vernietiging van het Leefklimaat. De bedenkers van het verdrag  zijn Merkels Kartel Gangsters, die sedert 2015 de wapenproductie zeer extreem fors hebben opgevoerd. Deze schurken willen een enorm groot Europees Leger vormen, in de voorbereiding naar de te vrezen oorlog met Rusland. De oorlogszuchtige Merkel Macron Elite beweert begaan te zijn met het Klimaat maar onder hun leiding word Europa meer vervuild dan ooit en waar het hen om gaat is enorm veel geld uit de beurs van de burgers te kloppen voor zelfverrijking, en om het door hen zozeer gewenste enorme Europees Leger te financieren voor de geplande Kalergi oorlog met Rusland, en die oorlog die zal uitlopen op een allesvernietigende kernwapen oorlog  moeten we omwille het voortbestaan van de mensheid en Moeder Aarde met zijn allen zien te voorkomen, anders zijn wij allen gedoemd door de WO III te sterven.

Klimaat Opwarming Hysterie.

De bewering van politici dat 97% van de klimaatwetenschappers het eens is met de stelling dat de Klimaat Opwarming wordt veroorzaakt door de mens, blijkt dus absoluut niet waar te zijn.

Van bijna 12.000 andere klimaat-artikelen die werden geraadpleegd waren er 7930 die zich helemaal niet over uitlaten opwarming door de mens. Nog geen 41 artikelen bevatten de idee dat opwarming wordt veroorzaakt door de mens (slechts 41 van de 11.944!) en de resterende artikelen tonen op zijn minst grote onzekerheden

Klimaatverandering is een al eeuwen gaande uitermate complex proces en de wetenschap is er nog lang niet uit zoals over de effecten van de planeten, zon en maan, wolken, wind en oceanen op het Klimaat waar men nauwelijks kijk op heeft. De laatste wetenschappelijke resultaten tonen bovendien aan dat de invloed van CO2 op de Globale Temperatuur aanzienlijk kleiner is dan jaren lang werd geschatVoorspellingen van klimaatmodellen blijken veel te hoog en de daaraan gekoppelde  doemdenk verhalen  zijn niet op feiten maar op fantasie en op klinkklare leugens gebaseerd.

Temperaturen uit vroegere warme perioden werden naar beneden bijgesteld en vervalst of zoals door het KNMI gewist, zodat de hoge temperaturen van vandaag uniek lijken in de loop van de geschiedenis. De meeste metingen werden door onbetrouwbare wetenschappers en omgekochte ambtenaren naar boven bijgesteld, om de klimaatdrammers zoals van de VVD, D66 en Groen Links zoveel mogelijk in het gelijk te stellen.

Nederland heeft relatief weinig zon en wind, met ook nog eens een grote variatie in het aanbod. Nederland gebruikt meer energie dan ooit opgewekt kan worden met zon en wind zelfs als het land helemaal volgepropt word met windparken en zonneweiden.

Zonnepanelen en windmolens zijn bij productie, tijdens gebruik en na gebruik de grootste MILIEU VERVUILERS die er bestaan.

Nederland heeft door het wanbeleid van Rutte I II III het minste bos ( nog geen 8 procent!) van alle landen van de EU. Rutte III gaat maar door met het wegkappen van duizenden hectares aan bossen en met de vervuilende biomassa en de aanleg van vervuilende onrendabele windmolenparken .

Martijn Katan

Het verbranden van biomassa is zoals onomstotelijk werd bewezen minstens 15 procent slechter voor mens en dier en voor het gehele bio-diverse eco-systeem, dan het verbranden van gas.

Gas is de schoonste energiebron  maar Waterstof als energievorm zou een nog betere oplossing zijn, maar waterstof is een zeldzaam gas in de natuur en dat gas moet de mens dus zelf maken en daarvoor is weer veel elektriciteit nodig. Een brede nationale discussie om meer kerncentrales te bouwen en in werking te stellen, is gezien de onveiligheid, en de kans op een nucleaire ramp ramp zoals in Tsjernobil en Fukushima, althans nog niet op gang gekomen. Daarentegen zou de toepassing van de veiligere Thorium Reactors, voor de opwekking van electriciteit en het investeren in tal van andere nieuwe technieken voor de opwekking van energie op zijn minst als eerste op de politieke agenda moeten staan, hetgeen door de heersende Elites wegens hun egoisme, corruptie en onkunde ook al niet is gebeurd.

Er zal gezocht moeten worden en veel meer besteed moeten worden in de ontwikkeling van “echte duurzame energie”, opwekking van energie door bijvoorbeeld de schonere Thorium reactors, en het fors dringen van de toenemende vervuiling door Multinationals, vliegtuigen, zeeschepen, vervuilende biomassa-centrales, vervuilende onrendable windturbines enzovoorts.

Bovendien zou het voor Nederland zeer goed zijn om de enorme instroom zoals van enorme aantallen gelukszoekers uit veilige landen te stoppen en de uitstroom naar andere landen sterk te bevorderen, om daarmee de bevolking middels een effectief lange termijn plan en via natuurlijke vergrijzing terug te brengen naar maximaal 9 miljoen landgenoten waarmee de consumptie en productie en daarmee gepaard gaande co2 en andere vervuiling en uitstoot van schadelijke stoffen voor ruim 25 procent teniet is gedaan.

Vervuilende Multinationals zullen zeer sterk aan banden gelegd of zelf geweerd en voorgoed verbannen moeten worden uit het land wegens hun schadelijke en levensbedreigende vervuiling van flora en fauna.

De aanleg van 100 000 hectares aan zogenaamde voedselbossen word ten zeerste aangeraden als start van de zeer gewenste en noodzakelijke  transformatie van Nederland naar een duurzame groene economie.

Het is voorts zeer aan te bevelen om in Nederland zo snel als het maar kan extra bossen en groengebieden aan te leggen, te beginnen met de herstelaanleg van 35 000 hectares aan bos, die sedert Rutte aan de macht kwam, werden weggekapt. Daarop zal elk jaar minstens 75000 ( en liefst meer) hectare aan bos aangeplant moeten worden, zodat Nederland binnen een dertigtal jaren niet meer behoort tot het meeste vervuilde ongezonde land met het minste groen van de EU, maar het meest duurzame gezonde land met het meeste bos en groen van heel Europa, hetgeen absoluut absoluut noodzakelijk is. De gehele economie zal dan ook op een verstandige wijze hervormd moeten worden naar een effectieve duurzame schone economie, waarbinnen de uitstoot en vervuiling van de bodem, de lucht en het water maximaal is teruggedrongen, voor het welzijn ten dienste van de gehele bevolking, en omwille het recht op het welzijn en een schone leefomgeving van de komende generaties.

Het belang van de bossen kan niet genoeg worden onderstreept. Bomen halen koolstofdioxide – één van de belangrijkste broeikasgassen – uit de lucht en zetten het om in zuurstof en biomassa. De zuurstof die bomen genereren, geven ze weer af aan de atmosfeer. De bossen worden niet voor niets de longen van de aarde genoemd. De CO2 die omgezet wordt in biomassa gaat deel uitmaken van de boom en blijft opgeslagen zolang de boom leeft. Wij mensen kunnen niet zonder zuurstof, dus ook niet zonder de bossen overleven.

“Onze bossen zijn onze grootste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering,” stelt Will Baldwin-Cantello, verbonden aan het Wereld Natuur Fonds

“Zonder de bossen zullen we ook ons gevecht op de opwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden, verliezen. Daarom is het van cruciaal belang dat we in actie komen en onze bossen herstellen en de CO2- en kankerverwekkend fijnstoffen uitstoot terugdringen”

VVD D66 CDA CU GL PVDA  verantwoordelijk voor Vervuilende Biomassacentrales

Zonder enig overleg met omwonenden heeft de Provincie Gelderland ( met name VVD  D66  GroenLinks)  tegen alle regels en wetten  in  toch een vergunning gegeven voor de bouw van een vervuilende biomassa-centrale op de Kleefse Waard in Arnhem. Volgens rechtsgeleerden is die vergunning op basis van “vekeerde informatie”  afgegeven.

biomassa centrale vervuiling

biomassa centrale vervuiling

hout kap stelsel rutte

Met 76 miljoen euro aan subsidie werd een wegens roet en fijnstof uitstotende kankerverwekkende biomassa-installatie gebouwd. Hiermee lopen mensen en dieren het risico danig ziek te worden. Het grootste risico betreft longkanker. 193 volle vrachtauto’s per week gaan er heen en weer rijden! De enorme biomassa-uitstoot is aantoonbaar giftig en schadelijk bevonden volgens het onderzoek van RIVM en volgens duizenden onderzoekers van over de hele wereld. Bewoners lopen het risico, lusteloos, kortademig, ziek tot zeer ernstig ziek te worden wegens de uitstoot van roet, en longkanker veroorzakend fijnstof uit de biomassa-centrales.

De vergunningaanvraag voor de centrale in Arnhem zou volgens de klokkenluiders- rapporten op meerdere punten afgegeven te zijn op basis van onjuiste en achterhaalde gegevens. Bovendien zou er bij de VVD en Groen Links  sprake zijn van valsheid in geschrifte, corruptie en omkoping voor een bedrag van om en nabij 30 miljoen euro.

hernieuwbare energie

Hout is volgens de EU-regels een duurzame, CO2-neutrale brandstof. Experts van 27 Europese Akademies van Wetenschappen, waaronder onze eigen KNAW, hebben dit gecheckt. Conclusie: de EU-regels geven een totaal verkeerde voorstelling van zaken; vervangen van kolen door biomassa geeft juist dubbel zoveel CO2-uitstoot en uitstoot aan kankerverwekkende stoffen zoals fijnstof. 

Citaat van een Canadese wetenschapper: de aarde zal de mens van zich afschudden zoals een hond zijn vlooien. Pas dan kan de natuur zich gaan herstellen

Rutte geeft namens Merkel  miljarden uit aan subsidie voor biomassa en daarmee verergert Rutte III de opwarming en de vervuiling van de aarde. https://easac.eu/…/easac-s-environmental-experts-call-for-…/ https://doi.org/10.1111/gcbb.12643 p. 2.

Het gaat hierbij om een groot deel van hernieuwbare energie. Die is 6% van ons totale energieverbruik, maar daarvan is 4% biomassa. Echt hernieuwbaar is dus maar 2%. www.ebn.nl/energietransitie/energiebalans-van-nederland/

Nog schandaliger is dat houtstook in energiecentrales al decades lang een goedkope illegale manier is om van chemisch afval af te komen. Geverfd of verduurzamd hout geldt namelijk als chemisch afval, waarvoor veel strenge regels gelden. Ruttes criminele Kartel stookt dus al dat ziekmakende hout op onder de noemer duurzaam terwijl het juist totaal niet duurzaam en extreem schadelijk is voor de volksgezondheid. Biomassa voor energiecentrales wordt doelbewust vermengd met zulk hout en allerlei troep tot het wettelijk toegestane percentage. Dat zou nul moeten zijn, want het gaat om zwartelijst stoffen, maar dat is niet het geval.

Hoogleraar TU Eindhoven David Smeulders verklaart dat de klimaatagenda gedomineerd word door mensen die onvoldoende bekend zijn met de materie en hebben verzuimd om er experts bij te halen:  “Innovatie is onderbelicht en dat is slecht nieuws voor onze regio”

Hoogleraar David Smeulders constateert een groot gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in de gehele energiediscussie. „Voordat het klimaatakkoord tot stand kwam zijn er klimaattafels georganiseerd waar allerlei partijen het woord mochten doen. Maar wetenschappers werden daar niet nauwelijks voor gevraagd.

qoute Hoogleraar: “Rationele argumenten zijn onvoldoende gehoord. Maar ik vind dat wij als wetenschappers de taak hebben om ons uit te spreken en te zeggen: denk nu eens na voordat je handelt.”

Teken hier de petitie om de kankerverwekkende biomassa-centrale te Arnhem te verbieden.

Vervuiling Nederland door ultrafijnstof, electro-smog en hoge gebouwen met zendmasten

Zie de steeds nog actuele EU-resolutie 1999 over militaire milieuhandhaving (pagina 8), drinkwater & klimaat (pagina 13), energiewapens & chemische wapens (pagina 15), en antenne-netwerken als geofysische wapens (pagina 19).  Foto’s : Lenticularis vliegtuig-cirrus lenswolken boven Amsterdam op 31-5-2017 & 12-8-2018. Natuurlijk lenswolken onstaan alleen door opstijgende föhn-winden in gebieden met hoog reliëf. In de Randstad (Amsterdam Rotterdam Den Haag) is sprake van zeer hoge concentraties ultrafijnstof, electro-smog en hoge gebouwen met zendmasten. Sinds 2017 promoot de militaire technologie multinational BAE Systems geïoniseerde plasma-lenzen vervaardigd met hoog-vermogen laserpulsen, aërosolen, drones, satellieten, antenne-netwerken en andere atmosferische verhittingsinstallaties, voor continentale surveillance, lichtbreking, reflectie en afbuig-schermen, waarmee ook zonnewarmte, kosmische straling, ruimte-lasers en bliksem uit de magnetosfeer geconvergeerd en gedivergeerd kunnen worden naar het aardoppervlak. Uitgebreide informatie hieromtrent vind U in het VERSLAG over milieu, veiligheid en buitenlands beleidCommissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid,  van  : Maj Britt Theorin  Rapporteur voor advies*: Karl Erik Olsson, Commissie milieubeheer,volksgezondheid en consumentenbescherming(* Hughes-procedure)

Het is glashelder en er valt niks tegen in te brengen: Rutte III beleid is dom, onbetrouwbaar, schadelijk corrupt en levensgevaarlijk want de door Rutte III zo fel aangeprezen opwekking van energie uit biomassa VERERGERT juist de uitstoot van co2 en longkanker verwekkende fijnstoffen. Biomassa leidt ook tot een factor 2 tot 5 keer meer CO2 dan het gebruik van fossiele brandstoffen, omdat de gekapte bomen namelijk geen co2 meer kunnen opnemen. Bij herplant, als die al plaatsvind, en het ziet er naar uit dat er helemaal niks of nauwelijks word geplant, duurt het minstens 80 jaar voordat die bomen groot genoeg worden om grote hoeveelheden CO2 in zuurstof om te kunnen zetten.

Om tal van moverende redenen geeft professor Guus Berkhout – medeoprichter van de nieuwe Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), minister-president Mark Rutte( wiens positie op 1 juni 2019 zo goed als onhoudbaar is geworden wegens doofpotten en Klimaatleugens en het door Rutte achterhouden van de doorrekeningen van het Klimaatakkoord), het zeer dringend advies om het klimaatbeleid over een totaal andere boeg te gooien.

Electro Autos Zwendel volgens professor van TU

Electrische autos zijn vervuilend

Electrische autos zijn vervuilend


Elektrische Auto is niet duurzaam.

De menselijke tragedie achter de productie van lithiumbatterijen( voor Elektrische Wagens) in de kobaltmijnen van Congo. Kind-mijnwerkers vanaf vier jaar oud leven in een hel op aarde, worden uitgebuit en velen overlijden door vergiftiging. Een leger van 40.000 kinderen werkt dagelijks in de uitgestrekte mijnen van de Democratische Republiek Congo, waar giftig rood stof hun ogen verbrandt en ze het risico lopen van huidziekten en een dodelijke longaandoening. De gruwelijke prijs die ze betalen voor ons elektrisch wagenpark is een geruïneerde gezondheid en een naar alle waarschijnlijkheid vroege dood.

Bijna elke grote fabrikant die elektrische auto’s produceert, koopt zijn kobalt uit de verarmde Centraal-Afrikaanse staat. Het is ‘s werelds grootste producent, met 60 procent van de wereldwijde reserves. Het kobalt wordt vervolgens vervoerd naar batterijfabrieken in Azië waar het wordt verwerkt. De geplande overstap naar elektrisch rijden heeft geleid tot een enorme toename van de vraag.

Terwijl men voor een batterij van een smartphone niet meer dan 10 gram geraffineerd kobalt gebruikt, heeft een elektrische auto minstens 15 kg nodig.

Zie de Kobalt Gif video >>> https://www.dailymail.co.uk/news/article-4764208/Child-miners-aged-four-living-hell-Earth.html


Professor Guus Berkhout adviseert Rutte:

Maar wat u echt zorgen moet baren is dat de samenleving zienderogen polariseert. Steeds meer burgers willen Nederland niet zien veranderen in een jungle van gesubsidieerde windturbines en zonnepanelen, terwijl ze weten dat er geen meetbaar effect zal zijn op het klimaat. Ze beginnen nu ook te merken aan hun besteedbaar inkomen dat ze er wel veel armer van worden.”

1) Neem afscheid van de klimaattafels met ja-knikkers
2) Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar
3) Stop met de omvangrijke houtkap
4) Temporiseer de energietransitie
5) Geef de burger juiste informatie over de nationale kosten

Ruttes Criminele Kartel is verantwoordelijk voor de enorme toegenomen vervuiling van Nederland. Rutte en zijn vazallen proberen U met allerlei valse propaganda leugens bang te maken en met gouden bergen aan beloftes te verleiden, om hun Woekerwinst Klimaatplan en het door Merkel opgelegde beleid te steunen. Ze beloven van alles en liegen over van alles dat hopeloos verkeerd gaat a.g.v. corruptie, onkunde en wanbeleid.

Informeer U goed en laat U niet bedriegen door Rutte III Groen links en de door Merkels EU omgekochte Nep Nieuws Media zoals NOS

De NSB landverraders van Rutte I II II hebben reeds meer dan 135 000 hectare onvervangbaar bos laten wegkappen in het meest dichtbevolkte en meest vervuilde land van de wereld, Nederland, waar sowieso al veel te weinig zuurstof-producerende bomen en bossen waren wegens het kapbeleid en door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Nederland heeft slecht 8 procent bos, en heeft daarmee het minste bos van alle Europese landen

.Een triest voorbeeld uit velen. In Lochem (Achterhoek) heeft het beursgenoteerde bedrijf “For Farmers” met subsidie een vervuilende biomassa verbrandingscentrale gebouwd. Deze 15 procent meer dan gas en kolen, vervuilende biomassa centrale die roet en fijnstoffen en tonnen aan Co2 uitstoot, kan per jaar tot wel 70 hectare bos opstoken, hetgeen neerkomt op ongeveer 7000 ton aan houtchips.

Het beursgenoteerde bedrijf incasseert bij een subsidietarief SDE( najaar 2018), 33 euro per MWh en minstens 1,05 miljoen euro SDE+subsidies per jaar.

Het stookhout komt volgens For Farmers van resthout dat bij onderhoud en snoeiwerkzaamheden zou zijn vrijgekomen. In werkelijkheid komt het stookhout van tienduizenden weggekapte kerngezonde bomen. Men liegt dat het gaat om ‘onveilig’ verklaarde eiken langs wegen die daar al een eeuw veilig stonden en bossloop voor zogenaamd natuurherstel.

De oorzaak van de massa bomenkap en de  subsidiezwendel met biomassa is het Energieakkoord van Wiebe Draijer (vm McKinsey en SER, nu Rabobank)

De regering Rutte III laat dus duizenden hectares bomen en bossen wegkappen om met Europese SDK subsidie te verstoken. Ook worden in heel het land langs wegen en in steden bomen weggekapt ivm het massaal uitrollen van het mobiele netwerk 5G. De bomen houden 5G straling, dat een beperkte reikweidte heeft, tegen, en moeten blijkbaar voor een goed 5G signaal op bevel van Rutte III weggekapt worden.

De VVD-er Nijppels heeft in het onder zijn leiding opgestelde Klimaatplan bepaald dat rond 2030 minstens 32% van de benodigde energie uit biomassa zoals versnipperd hout moet worden gewonnen. Tevens heeft Rutte III zich ten doel gesteld de CO2-emissies met 40% terug te dringen, maar men doet exact het tegenovergestelde, en vervuild meer dan ooit, en men laat steeds meer bomen en bossen wegkappen.

Het hout voor de biomassacentrales komt voornamelijk uit het bos en bossen functioneren als koolstofopslag en zijn daarnaast ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. Zonder deze belangrijke functie zou ons klimaat nog sneller veranderen dan het nu al doet.

Rutte III is bezigbossente kappen en  het hout te verbranden voor energie en daardoor wordt alle CO2 in een paar minuten tijd uitgestoten terwijl bomen er tientallen jaren over doet om dezelfde hoeveelheid CO2 op te slaan.

De bomen konden de afgelopen 250 jaar de hoeveelheid extra CO2 die we de lucht in pompten al niet verwerken waardoor de temperatuur op aarde met 1 graad is gestegen.

Rutte III gaat al die bomen omkappen en opbranden waardoor nog meer CO2 vrijkomt en er nog minder CO2 opgenomen zal worden want de overgebleven bomen gaan niet ineens meer CO2 opnemen en dat  betekent dat er binnen zeer korte tijd heel veel extra CO2 in de lucht komt en dit versnelt de klimaatverandering en leid tot een globale crisis.

De krankzinnige Europese wetten bepalen dat de extra CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens de verbranding er niet toe doet.  Naast de extra CO2-uitstoot  en de toenemende vervuiling word  ons belastinggeld in de vorm van enorme subsidies naar vervuilende energieopwekking opgemaakt,  terwijl het  10000 keer beter besteed kan worden aan echt schone energie-oplossingen zoals wind- en zonne-energie.

Het verbranden van houtsnippers in houtverbranding energiecentrales, is volgens duizenden wetenschappers minstens 20  procent schadelijk voor flora en fauna, dan het opwekken van energie zoals door kolen en gas, maar de EU Elite olv de labiele Angela Merkel en de als alcoholist bekend staande JC Juncker hebben zomaar eventjes bepaald dat de uitstoot van CO2 door houtverbranding van geen betekenis is en absoluut niet mag meetellen in de Klimaatdoelstellingen. Aan die waanzin moet een einde komen!

Biomassa Alarm in de Kleefse Waard

Een biomassacentrale gaat Industriepark Kleefse Waard volgend jaar voorzien van energie. Voor het opstoken van vooral hout, in de installatie ontvangt eigenaar Veolia verspreid over twaalf jaar 76 miljoen euro subsidie!

De miljoenensubsidies voor het gebruik van biomassa die worden uitgekeerd aan o.a. aandeelhouders van de VVD en D66 zijn zeer omstreden. Rutte en zijn kartel- aandeelhouders beschouwen biomassa als een groen alternatief voor aardgas, maar het is niets anders dan je reinste bedrog.

De Wageningse hoogleraar ecologie Louise Vet is fel gekant tegen de hout gestookte installaties in de Kleefse Waard, omdat deze minstens 15 procent meer roet, longkanker veroorzakend fijnstof en kooldioxide uitstoten, dan aardgas- en kolencentrales.

Ruttes kartel verpest in opdracht van Merkels Elite onze economie en natuur

Eerst was er nog een schitterend mooi bos en nu een vieze lelijke kale zanderige stuifvlakte. Voordat het weer is zoals het was, ben je tachtig tot honderd jaar verder. Jaarlijks verdwijnt in Nederland alleen al minstens 3.000 hectare onvervangbaar zuurstofpoducerend bos.

In het Natura-2000 gebied op de Brabantse Wal, wordt 200,000m² bos gekapt om te verstoken! Deze boskap is helemaal niet nodig voor een hoogspanningstracé 380KV door het bos. “Samenwerkend Belang Brabantse Wal” en experts verklaren dat de boskap niet nodig is, omdat er in een bestaande Leidingenstraat ruimte is voor een ondergronds 380KV tracé. Het natuurbeleid werd in 2013 ijskoud door Rutte I overgeheveld van het Rijk naar de Provinciale Staten die onder meer als kerntaak hebben, het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur, maar zij voeren dat beleid niet of nauwelijks uit.

Rutte I II III  en GroenLinks zijn 100 procent verantwoordelijk voor dit vreselijke wanbeleid van het wegkappen van duizenden hectares bossen in Nederland en het verstoken van de bomen in de vervuilende biomassacentrales.


Nederland heeft het minste bos van alle EU landen, slechts 8 procent van de totale oppervlakte.

De kaninetten Rutte I II en III zijn schuldig bevonden aan het wegkappen van tienduizenden hectares aan bos en het verstoken ervan in vervuilende biomassa-centrales.

Forrest map

Hierboven:  De officiele Forres Map die inzicht geeft in de bebossing van de wereld.

Staatsbosbeheer ( voorheen de Oranjehuis “Heidemij”) kapt in samenwerking met Marc Rutte enzijn aandeelhouders van SBB  steeds meer bomen omdat het zeer veel tot in de miljarden kostende EU subsidies oplevert. Staatsbosbeheer is dan ook geen natuurbeschermende organisatie maar een woekerwinst natuurvernietiger. Marc Rutte bezit volgens de klokkenluiders samen met enkele prominente VVD-ers en figuren van D66 en de PVDA overigens volgens klokkenluiders een groot pakket aan aandelen in SBB.

Ruttes famillie heeft bloed aan de handen van honderdduizenden slachtoffers

Ruttes grootvader was tijdens de WO II opzichter bij de beruchte “Heidemij” die enorme sommen geld verdiende met het kappen van duizenden hectares aan bossen voor de verkoop van timmerhout en het bouwen van meubels en barakken die werden aangewend in concentratiekampen.  De Opa van Marc Rutte blijkt volgens historici als “hauptman”, betrokken bij de deportatie van Joden via KLM naar concentratiekampen waaronder Auschwitz, Bergen-Belsen ,Dachau en Treblinka,

Marc Ruttes grootouders worden door historici bestempeld als oorlogsmisdadigers zoals ook de SS-er Prins Bernhard, wegens koloniale genocides door de KNIL, de roof van miljarden aan goud, juwelen en  kunstschatten van Joden en de deportatie door KLM en de  Nederlandse Spoorwegen van honderdduizenden Joden naar vernietigingskampen zoals Auschwitz, Bergen-Belsen , Dachau en Treblinka, gedurende de WO II.

Ruttes handlangers bij de Provincies liegen als excuus voor de massa bomenkap: “De bomen zijn niet inheems” “De bomen zijn gevaarlijk langs de weg” “De bomen zijn ziek” “De bomen veroorzaken bodem-verzuring” en “De bomen verdringen een orchidee/hamster/diertje of zeldzaam plantje” en “de bomen moeten weg wegens de processierups” Dat zijn allemaal niets dan vuile leugens want men kapt  al die bomen weg puur voor de winst en de SDK subsidie.

Ed Nijppels, Marc Rutte en tal van andere corrupte kartel politici  beroepen zich op de natuurafspraken die Nederland binnen de EU heeft gemaakt. In Natura 2000-gebieden zoals de Lemelerberg en daar gelden volgens de Provincie dan ook zogeheten ‘instandhoudingsdoelen’ waarvoor vastgelegd is dat alle beschermde planten en dieren die in ‘niet verwaarloosbare’ aantallen aanwezig zijn in Natura-2000 gebieden ‘in gunstige staat van instandhouding’ moeten blijven. Door Ruttes bomenkap verdwijnt echter een schat aan bio-diversiteit aan beschermde dieren en planten. RUTTE III maakt zich dus schuldig aan schending van nationale en internationale wetten. De provincie Overijssel laat ook hier duidelijk zien dat er sprake is van kartel-corruptie en grove schending van de wet. Zo heeft Overijssel in minstens 24 Natura 2000-gebieden, enorm veel bos weggekapt, zonder een enkele compensatie door het Rijk en de Provincie.

Rutte III, heeft de Provincie willens en wetens niet verplicht tot herplanten, zoals de wet dat expliciet voorschrijft.

Rutte III en SBB schenden  de wet en de  EU verdragen via het afschaffen van het kap- vergunning stelsel om Natura 2000 doelen te halen.

Marc Rutte is persoonlijk met zijn criminele  kartel en SBB aandeelhouders verantwoordelijk voor de massale bomenkap en vervuiling van Nederland ende gehele  Euregio..

Zo heeft Rutte III via het bedrijf Recycling Tiel in 2016 ruim 1500 bomen zonder vergunning gekapt aan de Panovenweg, te Tiel, ook wel bekend als het voormalige glasfabriekterrein. Het hout werd verstookt in niet goedgekeurde zeer vervuilende  biomassa-centrales waarmee de omgeving ernstig werd verziekt door de uitstoot van fijnstof en vele andere schadelijke stoffen die tal van vormen van kanker kunnen veroorzaken.

Recycle Tiel liet met de kap van 1500 bomen een verwoest landschap achter met dode eekhoorns en vogels die in de bomen leefden. De bio-diversiteit was door de kartelbende van Rutte totaal verwoest. Dit was ook een reden voor de burgers om Recycle Tiel aan te klagen, maar door een vormfout die de gemeente destijds heeft gemaakt, werd het lastig om de bomenkapf te veroordelen. Via de bezwarencommissie kreeg Recycling Tiel een fikse boete opgelegd, omdat de bomenkap in strijd was met de wet want Recycling Tiel had geen kap-vergunning. Het recyclebedrijf is daarop in hoger beroep gegaan, waarna het bedrijf gelijk kreeg van een rechter.

Recycle Tiel kapte de bomen in een tijd dat er een andere wet gold dan de ‘bomenverordeningswet’ die nu geldt. De oudere wet was strenger, maar de gemeente Tiel had ( VVDe-ers deden dat misschien wel bewust) onvoldoende vastgelegd welke bomen in Tiel wel of niet gekapt mochten worden en daardoor kon de gemeente haar verhaal helaas niet hard maken voor de rechter, waardoor de boete verworpen werd.

Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is uitermate verbolgen over het feit dat Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere woekerwinst organisaties reeds 35000 hectare aan Nederlandse bossen olv Rutte III hebben weggekapt.

Staatsbosbeheer, pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moeten verdienen. De afgelopen jaren volgde Beusekom de werkzaamheden in Boswachterij nauwlettend zoals bij de Amerongse Berg. Hij concludeerde dat de werkzaamheden meestal strijdig waren met het beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer

Frits van Beusekom, 78 jaar en van oorsprong bioloog en wetenschapper: “ik kwam hier in Nederland al snel in aanraking met mensen die zich ernstig zorgen maakten over de manier waarop de bossen door Staatsbosbeheer worden onderhouden. Ze namen me mee het veld in, en ik ben echt geschrokken van wat ik daar zag. Op vele plekken systematische kaalkap met bodembewerking; funest. Op de Veluwe, de Brabantse Wal, boswachterij Dwingelo en Slangenburg in de Achterhoek bij voorbeeld. Maar ook op de Utrechtse Heuvelrug zijn grote gaten geslagen, in Austerlitz en de Amerongse Berg met name.”

Staatsbosbeheer  Woekerwinst  Bedrog georganiseerd door Marc Rutte

“Drie jaar lang heb ik de werkzaamheden gevolgd en afgezet tegen hun eigen Bosvisie, en andere (wettelijke) normen voor duurzaam bosbeheer. Wat doet Staatsbosbeheer, en wat staat er beschreven? Het matchte hoegenaamd nooit met elkaar. Voor mij is dat een teken aan de wand. Staatsbosbeheer is zo productie-gedreven geworden, dat het bosbelang wordt veronachtzaamd. Een gevolg van de opgelegde marktwerking.”

In alle gebieden waar Rutte III bezig is met de massale kap van bomen via Staatsbosbeheer of een woekerwinst houtkap-bedrijf,  zijn actiegroepen of stichtingen opgericht die de massale bomenkap willen stoppen en de belangen van natuur en bewoners verdedigen.

Op Westvoorne heeft  ook Natuurmonumenten de duinen tot op het witte zand kaalgetrokken! Overal in ons land gaan de mooiste bomenrijen om, de populieren het eerst.

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;

qoute: “Die einder zien we al nergens meer. Misschien was de dichter wel de laatste die echt een einder met populieren heeft gezien. En dan zijn we ook nog no 5 importeur van tot pellets vermalen bomen uit VS en Canada. En moet je kijken hoe ze de oerbossen in Oost Europa vernielen!”

Uit de enquêtes die in Nederland zijn gehouden blijkt dat maar liefst 95% van de ondervraagden absoluut tegen RUTTE III en de massale bomenkap is.

Dringende eis aan Rutte III! Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur moet per direct stoppen!

Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en 160 andere natuurorganisaties eisen dan ook een verbod op het bewerken van bosbodems, op de kap van bomen voor biomassa en de afvoer van biomassa uit bossen. Meer en ouder bos is volgens al deze organisaties een zeer effectieve en goedkope manier om klimaatverandering tegen te gaan. De kap moet dus volledig stoppen en het gekapte bos moet dan ook zsm worden hersteld door de aanplant van bomen want dat zal de broeikasgasuitstoot compenseren. Bomen zijn om veel redenen onmisbaar: ze leveren zuurstof, filteren fijnstof, verlagen het co2- gehalte, huisvesten talrijke diersoorten en zijn goed voor de gezondheid. Ruttes Kartel en hun handlangers zoals SBB dienen dan ook te worden aangeklaagd en berecht wegens illegale bomenkap en er dient een parlementaire enquete komen naar de illegale bomenkap, biomassa vervuiling en fraude met de EU- SDKsubsidies.

Sinds 2013 verliest Nederland door Ruttes wanbeheer jaarlijks veel meer bos dan dat er wordt aangeplant. Nederland heeft daardoor met 8 procent het minste bos van alle EU-landen. Per jaar worden minstens 30.000 ( en steeds meer) hectares aan bos door Rutte III weggekapt en dat onvervangbare mooie levensreddende bos wordt nauwelijks of niet gecompenseerd door het planten van slechts 1.600 hectare aan veelal homogeen bos dat geenszins een vervanging is van de onvervangbare weg-gekapte bomen en de daarbij horende unieke biodiversiteit.

Wageningen University & Research meent dat het Nederlandse bosbestand tussen 1990 en 2013 toenam van 362.046 hectare tot 375.679 hectare maar de feiten liegen er niet om want in 2017 was de bosoppervlakte agv Rutte III wanbeleid reeds geslonken tot 346.000 hectare. Nederland heeft agv Rutte I II III wanbeleid, het minste bos van alle landen van de EU, en Nederland is agv Rutte I I II en agv GL wanbeleid, het meest vervuilde land met de hoogste sterfte agv kanker van alle landen van de EU.

In 2018 heeft de EU de hernieuwbare energie richtlijn herzien, waarbij de EU heeft afgesproken rond 2030 minstens 32% van de benodigde energie uit hernieuwbare bronnen te winnen. Tevens heeft de EU zich ten doel gesteld CO2-emissies met 40% terug te dringen.

Het aanmerken als hernieuwbare energie van biomassa gewonnen uit gekapte bossen is volledig in tegenspraak met artikel 191(1) van het EU verdrag, waarin partijen zich verplichten om het milieubeleid te laten bijdragen aan het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering.

In het Nederlandse Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland juist veel meer bos nodig heeft. Alle overheidslagen, natuurbeheerders, landbouwers en grondeigenaren moeten daarom ontbossing beperken tot wat zeer strikt noodzakelijk is. Worden er toch bomen gekapt, zoals bijvoorbeeld in het kader van internationale natuurafspraken, dan moeten er eerst afspraken worden gemaakt over een adequate CO2-compensatie.

Er werden door het misdadige Rutte III kartel ook al helemaal geen nieuwe afspraken gemaakt over een adequate CO2-compensatie.

Ruttes kap-en biomassa beleid is absoluut ontoelaatbaar. Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is 15 procent meer vervuilend dan stoken op gas of olie en door het pakket aan Rutte III klimaat maatregelen uit het Klimaat-akkoord word de CO2- uitstoot alleen maar groter en word de natuur en natuurlijke biodiversiteit van flora en fauna door Rutte III op grote schaal vernietigd. Hierbij komt ook nog eens dat agv Rutte III – wanbeleid de energie steeds duurder en voor steeds meer mensen zelfs onbetaalbaar word. De sterfte agv Kanker in Nederland, veroorzaakt door o.a. kankerverwekkende uitstoot en fijnstof en door giflozingen van Multinationals zoals Shell, Dupont, en Duitse Multinationals die jaarlijks tonnen kankerverwekkend gif lozen zoals in de Waal en Rijn, is agv het wanbeleid van de regeringen Rutte I II II de hoogste van alle landen van de Europese Unie.

Op 4 maart 2019 hebben NGO’s uit Estland, Frankrijk, Ierland, Roemenië, Slowakije, Zweden en de VS de Europese Unie aangeklaagd vanwege “biomassa uit het bos” te beschouwen als “hernieuwbare energie”.

De EU werd in maart 2019 aangeklaagd wegens het wetenschappelijk bewijs van het effect op klimaatverandering door de oogst en het opstoken van bomen voor energiedoeleinden door ontbossing.

Het door de EU zomaar beschouwen van biomassa als CO2-neutraal is in strijd met wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat het verbranden van hout  2 x meer CO2 uitstoot oplevert dan het stoken van steenkool en 3 x meer dan de uitstoot van gas.

De EU veroorzaakt enorm veel schade zoals op het gebied van de gezondheid, middelen van bestaan, dorpen en culturele tradities ten gevolge van kappen, houtpelletindustrie en de vervuilende productie van biomassa.

Het aanmerken als hernieuwbare energie van biomassa gewonnen uit gekapte bossen is in tegenspraak met artikel 191(1) van het EU verdrag, waarin partijen zich verplichten om het milieubeleid te laten bijdragen aan het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering.

De Europese Commissie is dan ook verplicht de wet na te leven. Het Hof van Justitie in Luxemburg zal dan ook moeten beslissen dat deze zaak ontvankelijk is en een einde eisen aan de illegale massa-bomenkap in de gehele EU en in Nederland door de kartel- regering RUTTE III

De petitie ”Bomen langs N-wegen moeten blijven” leverde 46.000 handtekeningen op. De provincie Gelderland zette daarop gelukkig een streep door het plan om honderden schitterend mooie bomen tussen Zutphen en Ruurlo neer te halen.

Uiteindelijk hoefden er op een gevaarlijk stukje in de weg slechts 2 zieke bomen te worden gekapt. Ondertussen willen de aanhangers van Rutte en hun criminele handlangers van D66 ook op dat traject toch nog stiekem 343 eeuwenoude, kerngezonde eiken wegkappen.

SBS wil in opdracht van Ruttes Natuursloop Kartel met de botte bijl in heel Nederland doorgaan met nog meer bomen te kappen. Ze moeten dus gestopt worden met de krankzinnige vernietiging van de Nederlandse landschapscultuur.

Teken de petitie voor een totaal kapverbod en de redding van onze wonderchone natuur!

𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍𝐏𝐄𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐏𝐑𝐈𝐂𝐇𝐓𝐄𝐑 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐌𝐎𝐎𝐑𝐄 : 𝐃𝐎𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐍𝐒 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐎𝐑𝐙𝐀𝐀𝐊𝐓𝐄 𝐊𝐋𝐈𝐌𝐀𝐀𝐓𝐎𝐏𝐖𝐀𝐑𝐌𝐈𝐍𝐆 IS 𝐄𝐄𝐍 𝐋𝐄𝐔𝐆𝐄𝐍

climatechange is hoax

climatechange is hoax

Opwarming is Hoax

De “Globale Klimaatopwarming theorie” is volgens de meeste experts niets anders dan een frauduleus complot om onder het mom van “Red de Aarde” angst te zaaien onder de bevolking en hiermee een gigantisch verdienmodel te creëren om vervolgens exorbitant hoge klimaatbelastingen uit de zakken van de burgers te stelen.

al gore liegt over de poolkappen

Al Gore is en van de eerste wereldberoemde leugenaars die over de hele wereld angst en paniek zaaide met zijn uitspraken over het Klimaat • We zijn inmiddels 10 jaar verder en het wordt alleen maar kouder op de Noord- en Zuidpool

Volgens Angela Merkel, Al Gore, Marc Rutte, Rob Jetten, Jesse Klaver en Ed Nijppels is het terugdringen van de CO2-uitstoot van levensbelang omdat volgens hen de CO2 uitstoot dooor de mens, verantwoordelijk zou zijn voor globale opwarming en het smelten van de poolkappen met als gevolg dat de hele wereld door de stijgende waterspiegel en door tsunamies zoals “Atlantis”‘ onder water zou komen te verdwijnen.

Rutte III heeft voor een Klimaatakoord getekend met 600 voor de burgers peperdure en nadelige maatregelen olv de liegende Marc Rutte, en de zichzelf tot “Klimaatpaus” benoemde VVD-er Ed Nijppels die overals in de wereld als een pedofiel bekend staat wegens het goedkeuren van pedofilie en nauw samenwerken met de van pedofilie verdachte Demmink.

qoute: “Het Klimaatakkoord van Parijs word door vrijwel alle ondertekenende landen, net zoals het Verdrag van Kyoto,  en al helemaal niet door Rutte III  nageleefd”

Het Nederlands Klimaatakkoord is merendeels in strijd met de EU- verdragen. De klimaatplannen blijken olv Nijppels tot stand te zijn gekomen op basis van leugens, misvattingen, vervalste rapporten en niet onderbouwde veronderstellingen.

Veel landen, en zowat alle grootmachten van de wereld weigerden dan ook om hun handtekening te zetten onder het Klimaatverdrag dat van geen kanten deugt en alleen de belangen dient van op woekerwinst azende politici en Multinationals zoals Shell, Rother, Hoechts en Akzo-Nobel.

CO2 Facts


co2leugen


LANDEN DIE NIET MEE DOEN AAN HET WAANZINNIGE KLIMAATAKKOORD

Heel Afrika:
1,2 miljard inwoners, 714 x groter dan Nederland
Rusland:
144,5 miljoen inwoners, 402 x groter dan Nederland
Amerika:
325,7 miljoen inwoners, 231 x groter dan Nederland
China:
1,3 miljard inwoners, 225 x groter dan Nederland
India:
1,3 miljard inwoners, 77 x groter dan Nederland
Iran:
82 miljoen inwoners, 38 x groter dan Nederland
Colombia:
47 miljoen inwoners, 26 x groter dan Nederland
Turkije:
80 miljoen inwoners, 18 x groter dan Nederland
Irak:
39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

Onze atmosfeer bestaat voor:

– 78% uit stikstof
– 21% uit zuurstof
– 1% uit edelgassen
– 0,038% is CO₂

Van deze 0,038% produceert de natuur
96% zélf.
De mens staat voor de andere
4%.
De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor
0,00152%

Zeespiegel facts

Over van alles word door hebzuchtige eurofielen leugenaars zoals Rutte, Macron, Al Gore, Merkel en door een handvol door de miljardair Soros ingehuurde wetenschappers gelogen zoals over de invloed die CO2 zou hebben op de globale temperatuur. Het volk word aldus door de corrupte Elites en omgekochte wetenschappers via de MSM voorgelogen dat de mensheid ten onder zal gaan agv een globale Klimaat Opwarming, door smelting van de Poolkappen, door tsunamies en enorme overstromingen zoals van Nederland dat een stuk beneden de zeespiegel ligt en geheel zou komente verdwijnen onder gigantsiche massas  zeewater.

97 procent van alle onafhankelijke weerinstituten en geleerden weerleggen de leugens van de 4 procent aan omgekochte wetenschappers, doemdenkers en valse hebzuchtige politici zoals de leugenaars  Rutte, Nijppels, Jetten en Klaver die bij de burgers mety hungladde praatjes en doemdenkerij angst in proberen te boezemen om de kiezer ertoe te bewegen om op hen partij  te stemmen zodat zij wel eens even de wereld van de ondergang zouden redden.

Zo blijkt uit de metingen dat de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust vorig jaar 7,2 centimeter gedaald is ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017. Dat blijkt uit objectief onderzoek van Deltares en HKV in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2017 stond de zeespiegel zelfs relatief hoog. Dat kwam door twee grote noordwesterstormen. In 2018 waren er twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd. De lange periode van droogte heeft ook weinig invloed op de gemiddelde zeespiegelstand gehad.

Zeespiegelstanden kunnen per jaar volgens de experts enorm verschillen. Volgens Fedor Baart (kustexpert Deltares) daalde de gemiddelde zeespiegel in het jaar 2018 langs de Nederlandse kust met 7,2 cm ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017 en dat was
de grootste daling sinds 1996. In 2017 stond de zeespiegel relatief hoog vanwege twee grote noordwesterstormen (half januari en eind oktober), die het zeeniveau opstuwden richting de kust. In 2018 waren er volgens Robin Nicolai (senior adviseur HKV) ook twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd.

De onweerlegbare feiten zijn dat de zeespiegel de afgelopen 128 jaar met gemiddeld 1,86 mm per jaar is gestegen, maar er is geen sprake van een versnelde stijging. Er wordt wel rekening gehouden met een snellere stijging die minimaal is en geen enkele bedreiging vormt van de door doemdenkers en liegende politici verzonnen bedreiging zoals overstroming van stad en land en zo zie je maar weer hoe het volk door de politieke elites en door de liegende MSM zoals de NOS word bedrogen.

De vervuilende uitstoot uit houtverbranding-centrales wordt ook al niet minder, maar zelfs vijftien procent meer dan van gas en de schonere kolen. Rutte III, Groen Links en de zatlap Juncker, Merkels GROKO en Grunen klimaatleugenaars verlaren ijskoud dat biomassa-energie schoner is en dat de forse uitstoot aan CO2 word gecompenseerd omdat er weer heel veel nieuwe bomen die CO2 in zuurstof omzetten zouden worden bijgeplant. Er worden volgens de experts ook al helemaal of nauwelijks bossen bijgeplant.

De EU weigert te luisteren naar de experts zoals Professor Martijn Katan die wetenschappellijk met onweerlegbare bewijzen heeft aangetoond dat biomassa-energie veel vervuilender is en dat de aanplant van nieuwe diverse bossen een regelrechte leugen is.

Professor Martijn Katan is een van de meest gerespeceerde Klimaat en Natuur experts van Europa en auteur van het alarmerend biobrandstof-rapport van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen uit 2015.

Katan bevestsigd dat door de EU is afgesproken dat de C02 die uit houtverbranding komt en die 15 tot zelfs 30 procent  procent meer vervuiling veroorzaakt, volgens Juncker en Merkels Elite,niet mag meetellen, terwijl de CO2 uitstoot een enorme hoeveelheid is, meer dan het dubbele van als men aardgas gebruikt.

Wikileaks  onderzoekt de als  alcoholist bekend staande J.C Juncker die in Berlijn tijdens een borrel zouden hebben hebben gezegd  dat C02 en de dodelijke vervuiling via houtverbranding via de Pers Internet en Sociale Media met alle middelen van censuur ontkend moeten worden evenals door alle MSM en door zoveel mogelijk daartoe in te huren pseudo- wetenschappers.


Globale opwarming enorme leugen * * * Wereld Klimaat word koeler

klimaat temperatuur

Globale temperatuur daalt De temperatuur op aarde is de laatste 4.000 jaar trendmatig 0,5°C per 1.000 jaar gedaald. De “volgende” ijstijd is “stiekum” al begonnen.
Ongeacht de totaal irrelevante “Antropogene” Global Warming van 1,0°C de laatste 170 jaar. Het warmere Holoceen is definitief ten einde. De aarde heeft, door het patent op de knoppen van de Milanković-parameters, het alleenrecht op de trendmatige aansturing van het klimaat. En de zon draait aan zijn Solar Cycle knoppen.


klimaat word kouder


Er is ook helemaal geen sprake van een enorme globale opwarming maar fluctuatie en een relatief lage stijging in Nederland zoals is aangetoond door KNMI dat de wereldgemiddelde temperatuur sinds 1880 met slechts circa 0,9 °C is gestegen. De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest.

temperatuur

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is trendmatig toegenomen en ligt in 2014
1,7 ± 0,6 °C hoger dan ruim een eeuw geleden, in 1906. De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest. Na een versnelling aan het eind van de vorige eeuw verliep de opwarming de afgelopen vijftien jaar langzamer. Zo’n tempowisseling in het waargenomen temperatuurverloop is niet uniek en kan goed verklaard worden door natuurlijke fluctuaties (PBL/KNMI, 2015 – hoofdstuk 1).

ijstijd

In de jaren zeventig hadden we glazen flessen, dat moest van de linkse gekken plastic worden van de regering ,we haalden groente bij de groenteboer in papieren zakken totdat groenlinkse gekken  zeiden dat dat niet mag niet meer ivm bomenkap dus werd het plasticzakken,  de visserij wil pulsvissen dus krijgen ze groenlicht om de boten voor duizenden euro’s aan te passen. Nu  zegt Mekels Elite ineens,  nee mag niet gebruik ivm  nylon netten maar weer juist ja ook nylon is plastic en nu word  ineens  door Ruttes Kartel en  en de knettergekke sekte Groen Links de oorlog verklaard aan de boeren en wil menhunland onteigenen vanwege de verzonnen stikstof crisis.  De EU en de corrupte regering Rutte en GL kondigenKLIMAATLEUGENS en  pakken steekpenningen aan van de groot vervuilers zoals vuilverbrandingsbedrijven ,rafinaderijen,  Shell en  van directies van ziekmakende fabrieken en van Merkels NSB Elite te Berlijn. Dat moet stoppen, de  enorme dodelijke vervuiling die zij aanrichten zoals via dodelijk fs6 gas lekkende windmolens, en zeer vervuilende biomassacentrales waar miljarden aan subsidies voor werden gereserveerd door de criminele bende Rutte III en GL


KNMI  manipulaties puur bedrog


Het KNMI blijkt net zoals de NOS een door de regering Rutte betaalde sluikreclame en valse propaganda organisatie te zijn want het KNMI heeft een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) om de Klimaathoax over Globale Opwarming te steunen, schaamteloos uit de boeken geschrapt. Het door het stiekem schrappen van de vele hittegolven door KNMI, werd ontdekt door een team van onafhankelijke onderzoekers in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven.

Het KNMI heeft drie jaar geleden ten onrechte een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) uit de boeken geschrapt. De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”.

Alles wijst op kwade opzet door Rutte en het Kartel

De onderzoekers adviseren het KNMI zich te  onthouden van hun ondeugdelijke claims over een vermeende toegenomen trend in hittegolven in Nederland.

De vier onderzoekers (Rob de Vos, Frans Dijkstra, Jan Ruis en Marcel Crok) presenteerden hun rapport met de onweerlegbare  bewijzen op 7 maart 2019 in Amsterdam tijdens de derde Ontgroeningsdag van Stichting de Groene Rekenkamer

Het rapport is hier te downloaden.


De EU biomassa waanzin moet dus echt per direct stoppen. De massale bomenkap en het uitrollen van 5G zijn zeer nadelig voor het Klimaat en voor de gezondheid van flora en fauna. Stoken op hout is vervuilender dan op kolen of gas. Het EU beleid zoals het wegkappen van de bossen en het op grote schaal vervuilen van de lucht, de bodem en het water zijn volledig in strijd met de grondwet en met tal van internationale verdragen zoals het Verdrag van Kyoto en het Verdrag van Parijs.

De krankzinnige EU-Elites willen de hoogfrequente 5G-microgolf zendmasten in alle EU steden ook gaan implanteren in lantaarnpalen, bushokjes, verkeerspalen, en in allerhande eletronische aparatuur en in minder opvallende straatobjecten en bewakingscameras. Men wil alles in de gaten houden, meten en spioneren. Om signaal verlies te voorkomen (omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G) zullen steeds meer bomen en bossen worden weggekapt, tenzij wij de burgers deze totale EU waanzin stoppen.


Europa en heel Nederland hangt straks vol met miljoenen, niet op gezondheidsproblemen onderzochte 5G-antennes. Dr. Martin Pall, emeritus hoogleraar in de staat Washington, maak zich dan ook zeer grote zorgen over 5G en waarschuwt de wereld over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van elektromagnetische velden. Hij beweert dat het giftige en gevaarlijke karakter van elektromagnetische velden al goed is ingeburgerd en dat de komst van de ziekmakende 5G-technologie zo veel slechter zal zijn en dat het “totaal krankzinnig” is om 5G in te zetten wegens de mogelijk dodelijke biologische risico’s.

“De bevolking is door de politiek voorgelogen en als een kikker in een langzaam opwarmde pan met alsmaar heter water. Snaveltjes toe, oogjes dicht en koken maar tot ziektes en de dood erop volgen”

De EU Elites kappen onvervangbare bossen en bomen omdat de bomen een groot obstakel zijn voor het uit te rollen 5G netwerk zoals dat is gebleken uit onderzoek van The University of Surrey: Masthoogte op boomniveau als een beperkende factor voor bereik en betrouwbaarheid.

Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden,en die straling komt ook nog eens bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel vrijwel overal de ether verziekt. Van al die elektromagnetische UMTS straling is inmiddels al bewezen dat deze schadelijk is voor mensen,planten, bomen, dieren en de leefomgeving. Dus niet alleen de bomen, vogels maar zeker ook heel veel mensen zullen de ziekmakende effecten van 5G ondervinden, tenzij, het uitrollen van 5G gestopt en bij de wet verboden word.

In september heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G

Hoogleraren in Nederland maken zich zeer ernstig zorgen over 5G. Ook volgens de natuurkundige Leendert Vriens van StopUMTS.nl, is de steeds hoger wordende stralingsintensiteit een enorm probleem niet alleen voor 5G, maar ook voor de 4G en 3G die er nu al zijn.

“Je hebt meer last van een antenne in een bushokje, dan van de straling uit een zendmast,” aldus Vriens.

“Vermoeidheid, burnout-klachten, slapeloosheid, maag-darmklachten, tranende ogen, chronische bronchites, oorsuizen en piepende oren, COPD, astma, longkanker,  het is duidelijk dat dat allemaal  door straling en door de lenorme uchtvervuiling komt.”

De Bomenkap en 5g vormen volgens  duizenden experts van over de hele wereld die de Globale Klimaatopwarming als niet bewezen achten, een bedreiging voor de gezondheid. 5G straling is schadelijk voor flora, fauna, vogels, planten, bomen, mens en dier. 5G straling veroorzaakt volgens experts vormen van kanker.

Voor alle burgers en met name voor stralingsgevoelige mensen word het nog vele malen lastiger om niet ziek te worden aangezien de straling dan letterlijk overal is. Nu al zien steeds meer landgenoten zich genoodzaakt om te emigreren naar Portugal, Algerije, Canada, Hongarije,Polen of naar elders, omdat het leven in Nederland agv de vervuiling door de multinationals zoals Shell (en via de zwaar vervuilende Duitse Roer), steeds gevaarlijker en dodelijker word wegens de kanker-verwekkende troep die in de bodem, het water en in de lucht word gedumpt en wegens de chemtrails en de ziekmakende UMTS straling en dan is 5G nog niet eens uitgerold. Het vooruitzicht voor flora en fauna in Nederland ziet er dus al helemaal niet goed uit.

De beroemde klokkenluider en klimaatexpert David Icke (https://www.davidicke.com/article/479144/great-tree-massacre-councils-cut-110000-trees-desperate-bid-save-money-no-make-5g-possible-unless-say-enough-youve-seen-nothing-yet) verklaart dat de massale bomenkap onderdeel is van de NWO plannen om een vergaand ‘smart grid’ te implementeren. ‘Smart’ is niet zozeer ‘slim’, maar betekent surveillance en spionage. Alles wat ‘smart’ voor de naam heeft staan, is een op het netwerk aangesloten spionage apparaat, dat digitale data verzamelt, opslaat en doorstuurt naar het wereldwijde surveillancesysteem.


De corrupte Rutte nazie kartel groep wil volgens de alarmerende berichten Nederlanders ook nog eens dwingen om van het gas af te gaan en iedereen verplichten tot de aanschaf van een peperdure lawaaierige niet-duurzame warmtepomp, en allerlei extra peperdure maatregelen zoals isolatie en het aanleggen van zogenaamd gesubsidieerde zonnepanelen. Knettergek! Waanzinnig >> Weg met Rutte III !


Een warmtepomp is volgens warmte-experts ondeugdelijk gevaarlijk en totaal niet rendabel,  en vele malen slechter voor het Klimaat en ook nog eens vele malen duurder dan stoken op veel minder vervuilend gas. Het invoeren van warmtepompen leid wegens de extra vraag naar electriciteit( opgewekt via o.a. vervuilende biomassa-centrales) tot fors meer CO2- uitstoot( 20 procent) met voor mens en dier gevaarlijke uitstoot aan roet en kankerverwekkende fijnstof en andere rotzooi.

Ervaringsdeskundige Robert-Jan Mijnarends bij het consumentenprogramma Radar.

“De gewone gasketel, als ik die aan doe dan krijg ik het warm in de winter. Dat krijg ik met de warmtepomp nooit!”

Dit wordt bevestigd door professor Laure Itard.

De luchtwarmtepomp is  samengevat niet duurzaam en alleen voldoende zolang de buitentemperatuur boven de 7 graden Celsius is. Alleen in zéér goed geïsoleerde huizen is enkel een warmtepomp voldoende. Omdat de meeste warmte weglekt via ruiten, is volgens Itard driedubbelglas noodzakelijk. Bij temperaturen onder de 0 graden Celsius schakelt een dan ook lawaaierige peperdure luchtwarmtepomp in een soort turbostand , waardoor deze 3 à 4 keer zoveel stroom gaat gebruiken. Bovendien geven luchtwarmtepompen –net zoals airco’s – geluidsoverlast.

Een vreselijk dure vervuilende lawaaierige luchtwarmtepomp levert simpelweg te weinig warmte om een koude winter mee door te komen. Als het huis niet heel erg goed geïsoleerd is, blijft een Hr-ketel noodzakelijk. Zonder de noodzakelijke isolatie van een huis waarvan de kosten worden geschat op minstens 60 000 Euro per huis, heeft de aanschaf van een warmtepomp geen enkel nut en valt gezien de vele nadelen dan ook zeer sterk af te raden.

Rutte  wil met  Groen Links 1000 miljard euro besteden aan een woekerwinst klimaatproject dat wat betreft het terugdringen van de CO2 uitstoot mondiaal nog niet eens een druppel op een gloeiende plaats is met een effect van slechts 0,00007 graden Celsius.

Gas is en blijft hoe men ook bekijkt de schonere energiebron die relatief weinig CO2 genereert. De meeste andere landen zoals de VS, China en heel wat Afrikaanse landen, Pakistan en India schakelen overigens massaal over op gas en velen ook op kolen. Het behouden van “energie uit gas” is dan ook 1000 keer beter voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.


De uitrol van het door wetenschappers als schadelijk gekwalificeerde 5G straling netwerk moet gestopt worden evenals de door het volk zeer ongewenste bomenkap en de biomassa-centrales in Nederland en andere landen.

Feiten: De waanzinnige EU Elite olv de bibberende pillenverslaafde Merkel en de zatlap Neo Nazie Juncker wil gigantische hoeveelheden bos wegkappen en miljoenen tonnen houtsnippers verbranden in biomassa-centrales omwille van het op grote schaal verkrijgen van energie voor industriële- en oorlogdoeleinden. Merkels Elite wil niet dat U weet dat het verbranden van hout veel ongezonder is dan stoken op kolen of gas.

Merkels Elite wil ook net zoals Rutte steeds meer milieubelasting heffen om een gigantisch vermogen te vergaren voor zelfverrijking, voor de massale opvoering van de wapenproductie en voor de vorming van een enorm groot anti Rusland Euro-leger.

Het is dan ook noodzakelijk dat de crimineel Rutte en alle andere corrupte vijanden die Nederland en de wereldvrede bedreigen, zsm onschadelijk worden gemaakt, door al deze gekken en machtswellustelingen voorgoed van het pluche te verjagen, en te berechten wegens de door hen gepleegde misdaden,  opdat de wereld en het klimaat verschoond worden van de naderende totale ondergang.

Hoe minder bomen, des te minder zuurstof, en des te meer CO2

 


Teken de Petitie STOP DE MASSA BOMENKAP


Wij kunnen niet leven zonder onze wonderschone zuurstof-producerende Bomen: die zijn ook een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar RUTTE III ontbost op bevel van doorgedraaide eurofielen van de EU, Merkel, Juncker sneller dan het Amazonegebied.

De werkwijze van Staatsbosbeheer, RUTTE III (SBB) en andere natuurslopers en dierenmoordenaars( Rutte III liet tienduizenden dieren in de OVP verhongeren en afschieten)  brengen onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de normen voor duurzaam bosbeheer en in strijd met de internationale afspraken zoals het Verdrag van Parijs.

Hoogleraar Europees bos Nabuurs, maakt zich grote zorgen over de massale bomenkap door de regering Rutte. In Europa leggen bomen ongeveer 10 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU vast. De afgelopen 30 jaar is er echter nauwelijks geïnvesteerd in de Nederlandse bossen. Staatsbosbeheer beweert dat het dunnen van het bos goed is zodat omliggende bomen meer kans krijgen om te groeien, maar ook dat bleek in de meeste gevallen totaal niet te kloppen.

Nabuurs, die aanzienlijk veel bossen voor de import wil kappen in Canada, zet zich echter wel in voor de aanleg van meer bos in Nederland via de stichting Probos samen met meer dan twintig andere partijen Nabuurs, wil graag dat er voor 2050 minstens 100.000 hectare meer aan de levensreddende zuurstof-producerende bossen worden aangelegd, naar dat is veel te weinig volgens vele andere experts.

Marc Rutte, de leugenaar beloofde o.a. bij het aantreden, de natuur te sparen en meer bossen aan te leggen, maar de leugenaar Rutte heeft niks anders gedaan dan steeds meer bossen wegkappen en heel het land te bedriegen  en te vervuilen waardoor Nederland met slechts 8 procent het minste bos heeft van alle Eu landen en Nederland het meest vervuilde land vande EU is met de hoogste sterfte agv Kanker

Nederlanders voelen zich dan ook door Rutte I II II lelijk bedrogen want de coalities van Rutte hebben zich geenszins en totaal niet aan de de gemaakte afspraken gehouden zoals om meer bossen aan te leggen en de vervuiling door Multinationals zoals Shell en Akzo-Nobel, tegen te gaan en te zorgen voor het terugdringen van de enorm hoge concentratie aan ziekmakend fijnstof in de lucht.

Rutte III heeft zelfs op dringend verzoek van de EU, helemaal niets gedaan om Nederland gezonder te maken, integendeel zelfs, werd Nederland agv Rutte III het meest ongezonde vervuilde en meest dichtbevolkte land van de gehele EU.

Het maakt Ruttes Bende dus niets uit dat miljoenen mensen agv fijnstof, kankerverwekkende uitstoot en zendmast straling ziek worden en steeds meer landgenoten agv Kanker te komen overlijden.De sterfte agv Kanker in Nederland is  volgens het CBS en de WHO  de hoogste van alle EU-landen.

Het gevaar word steeds groter en steeds meer mensen zullen het slachtoffer worden van de corrupte regering Rutte III, tenzij Rutte en al zijn handlangers voorgoed van het pluche worden verjaagd, en er een deugdelijke regering aantreed die doet wat nodig is, en dat is Nederland en alle inwoners veiliger, gezonder, vrijer, maken en redden van de gigantische klimaatvervuiling.

De Gezondheidsraad en de World Health Organisation (WHO) gaven eerst na druk door pers en media toe dat elektromagnetische velden zoals UMTS van mobiele zendmasten “effecten” hebben op het lichaam, maar ze weigeren de negatieve gezondheidsschade agv langdurige blootstelling aan de straling publiek te maken.

De Gezondheidsraad beroept zich alleen maar op de Zwitserse studie naar de gezondheidsgevolgen van kortdurige UMTS-straling. In dit onderzoek werden proefpersonen slechts drie kwartier blootgesteld aan hoogfrequente niet-ioniserende EM-velden, en dat leverde ‘geen negatief resultaat’ op. In de realiteit worden mensen 24 uur per dag levenslang aan de straling blootgesteld. De schade die hieruit volgt heeft men niet onderzocht,of men wil de schadelinke gevolgen van langdurige blootstelling aan straling niet publiek maken.

Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er werkelijk van alles mis is met UMTS straling. Niet voor niets zijn de stralingsnormen in België sterk verlaagd. In Nederland is de norm 61 Volt per meter (V/m). Dit zou zo snel als het maar kan naar 0,6 V/m moeten. Het aantal UMTS-masten moet vooral in het dichtbevolkte Nederland drastisch verminderen, maar daar zit de hebzuchtige en corrupte regering Rutte III niet om te springen. R

RUTTE III heeft 3 miljard euro besteed aan zendlocaties en wil ondanks het feit dat miljoenen burgers gezondheidsklachten van de straling krijgen zoals (lusteloosheid, oorsuizen(piep-ruis en fluittonen in het hoofd), depressies, slaapstoornissen, en andere aandoeningen zoals slechtziendheid en vaat-aandoeningen), geen actie ondernemen en het aantal zendmasten en de stralingsintensiteit verminderen. Rutte III gaat ook nog eens het volgens experts schadelijke 5G netwerk uitrollen tegen de dringende adviezen in van de top-experts en 40 professoren.

Hersenspecialisten waarschuwen dat het aantal hersentumoren op basis van deze negatieve ontwikkeling in Nederland minstens met 500 procent zal toenemen agv langdurig gebruik van mobiele telefonie en straling zoals van zendmasten.

Onderzoek bracht aan het licht dat  klachten zoals oorsuizen,het horen van geluiden in het hoofd, hoofdpijn, vermoeidheid, hartstoornissen en stress veroorzaakt werden door straling. Een UMTS-mast stond precies gericht op ons huis en door die UMTS-straling werden we ook overgevoelig voor DECT-telefoons en mobiele telefoons.”

“De overheid en de Gezondheidsraad beweren dat UMTS-masten geen invloed hebben op de gezondheid en zij beroepen zich op onderzoeken waaruit blijkt dat 45 minuten bestraling geen effect heeft. Maar zo werkt dat niet. Je bent immers permanent blootgesteld aan straling en niet slechts 45 minuten.”


Duurzame Oplossingen.

Veel winst zou kunnen worden geboekt door vervuilende biomasa-centrales en dieselauto’s te verbieden.

Inzetten op de aanwending van schoon aardgas!  Stop met de Merkel-RUTTE waanzin van een algeheel gasverbod.

Wat de regering moet doen is vervuilers laten betalen voor de vervuiling in plaats van subsidie te geven.

Weren, en  desnoods sluiten van Multinationals die het land, de bodem,en het water vergiftigen zoals door illegale lozingen.

Hoge boetes, en hoge straffen voor Duitse kapiteins en hun bemanning, de beslagname van alle Duitse tankers die in de Nederlandse rivieren enorme hoeveelheden gif lozen.

Zowel bedrijven als particulieren rekeningrijden inclusief toeristen die hier gratis rondtoeren, laten betalen voor elke km vervuiling.

Biomassa centrales per defenitie allemaal sluiten.

Stoppen met subsidies voor elektrische autos, omdat deze op vervuilende biomassa- en kolenstroom rondtoeren.

Subsidies voor op LPG gas rijdende wagens. Subsidies voor de ombouw.

Schadeloos stellen van Tesla wagen bezitters. Tesla wagens verbieden.

Subsidieren van isolatie.

Centraliseren, verbeteren en het Goedkoper maken van gehele Openbaar Vervoer

Aanschaf subsidies voor fietsen( geen e fiets maar gewone fietsen)

Tegen gaan van alle vormen van verspilling.

Meer recycling zoals flessen van glas, draagtassen van biologisch verantwoord materiaal etc.

De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is door meer bomen te planten dan we kappen en de gekapte bomen enkel te gebruiken als bouwproduct. De subsidies moeten we gebruiken voor echte schone oplossingen zoals extra isolatie voor huizen, wind- en zonne-energie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Antie-plastic wetgeving.

Aanwenden van en Investeren in nieuwe technologien zoals Koolfilters en nieuwe filtertechnieken om de uitstoot van fabrieken en centrales optimaal te reduceren.

Beperken van buitenlands toerisme, beperken van aanvoer verkeer via vliegtuigen( Schiphol) en grote boten.

Vakanties in eigen land bevorderen door verlaging belastingtarieven, en goedkoper openbaar vervoer.

Aanleg nieuwe natuurgebieden met veel bossen en  aanzienlijk veel voedslbossen.

Forse beperking van het vliegverkeer Schiphol.

Totaal verbod op verbranding buitenlands afval in Nederland

Totaal verbod op vuilverbranding in alle stedelijke gebieden zoals sluiting van  de grootvervuiler AEB  te Amsterdam

Geen vervuilende windturbines en of windmolens meer subsidieren ivm klimaatvervuiling, ze zijn onrendabel, de fabricage is vervuilend, ze zijn niet nodig wegens capaciteitsoverschot, en ze veroorzaken massa sterfte zoals bij insecten vogels etc Bovendien veroorzaken ze lawaai en recycling is onmogelijk

Bodemsannering voor vervuilde gebieden zoals o.a.in Limburg, Groningen, Leiden en Dordrecht etc.

Schoon maken en afbreken van 6500 vervuilde gas en olieputten zoals gifputten van de NAM

Sancties tegen Duitsland, Belgie en Frankrijk Multinationals

Strikte beperking en hoge boetes( miljarden) voor Multinationals zoals Dupont Shell DSM  Tata Steel Rother Bayer Hoechst Akzo-Nobel  etc wegens het verpesten van ons leeflimaat door kankerverwekkende uitstoot en illegale giflozingen.

Duitsland dwingen  de enorme vervuiling in de Duitse Roer, die via de rivieren ons land in stroomt, te stoppen.

Aanplant van minstens 30 miljoen bomen en de aanleg van minstens 100 000 hectares aan voedselbossen

SBB en Natuurmonumenten deprivatiseren en volledig onderbrengen bij de overheid.

Strafrechtelijke Vervolging van corrupte politici en directies die ons leefklimaat willens en weten  verzieken.

Onteigenen of naturaliseren( afkoop) van bosbezitters die bossen of natuurgebieden niet onderhouden of bossen wegkappen voor puur geldgewin

Sterk beperken van houtstook.

Als je milieubeleid wil voeren moet je Staatsbosbeheer van subsidies voorzien zodat ze hun product niet hoeven uitverkopen, het OV weer een niet commerciele staatsaangelegenheid maken zodat we allemaal tegen een redelijke prijs electrisch kunnen reizen, overal trolleybussen laten rijden en electriciteit schoon opwekken dmv zonne-energie. (En niet dmv schadelijke windturbines.)

Harde straffen voor gifdumpers

Centralisatie van de geprivatiseerde publieke sector, zoals water energie vervoer (en andere publieke  diensten zoals zorg, woonmarkt, arbeidsvoorziening,telefonie)
om te komen tot een gebalanceerde afstemming en goedkopere diensten verlening.

Nederland hervormen naar een duurzame groene economie. o.a. voedselbossen.

Beperken van de drastische bevolkingsaanwas zoals door het stoppen van de massa immigratie.

Bevorderen uitstroom. Minder mensen minder productie minder consumptie minder vervuiling. Krimp is niet negatief, maar wenselijk en noodzakelijk..

Krimp van de bevolking en economie niet langer beschouwen als negatief maar juist als noodzaak.

Liever een groen gezond minder rijk land met 9 miljoen mensen dan een propvol totaal verpest  in arm en rijk verdeeld door vervuiling stervend land zonder toekomst

Meer oplossingen….

Investeren in nieuwe veiligere kernenergie zoals Thorium

Over de hele wereld groeit de klimaatbeweging  STAN (Samen Tegen Afbraak Natuur) en deze wordt gevormd door bezorgde burgers die gerechtigheid en meer actie eisen met als doel minder CO2-uitstoot en een schoner goed klimaat. Deze beweging zal zodra zij in de politiek vertegenwoordigd is  alle hierboven vermelde programma punten en de  afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd koesteren en naleven, zodat het land word gered van de Klimaatvervuiling..

Ook jij kan deel uitmaken van de STAN beweging. Zorg dat je op de hoogte bent van wat er speelt en richt je leven zo duurzaam mogelijk in. Bespreek klimaatverandering met je familie, vrienden en collega’s en eis actie van de politieke partijen in je stad of land. Het klimaat, de kwaliteit van jouw leven en de toekomst hangen af van jouw inzet. Begin vandaag en deel dit dossier.

Stan Rams

Amsterdam,

2 september 2019

Einde deel I  Introductie inventarisatie

Word vervolgd.

Binnenkort alhier op deze pagina:

Deel II   Internationaal Klimaat  Alarm

XXX

Beste mensen, De door Stan Rams samengestelde website link referentie  bibliotheek was zo groot dat deze site het niet meer aankon,  de server liep steeds vast agv duizenden  website links,  derhalve word alleen de volgende verzameling gemeld als naslagwerk:Het biomassadossier op https://www.biomassmurder.org/docs.html met meer dan 1000 weblinks naar onderzoeksrapporten en officiële documenten over de schadelijke gevolgen van het verbranden van biomassa voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en onze toekomst.


We are drawing the line here….and we are doing so with the full fire of consciousness.

Arise Homo sapiens!

We  exposed the massive pollution and 5G existential threat to humanity in a way we never imagined possible. Be aware and target your local bureaucrats, technocrats, health practitioners, local and federal government agencies and more than anything else…your family and friends with the truth as what this technology is – we know how it was conceived and we know where it is intended to take people and planet.