Dringend Alarm: 5G is levensgevaarlijk

Beste bezoekers,


Een gezonde Moeder Aarde  waar alle mensen en de komende generaties goed, veilig en vrij  kunnen leven en samen bouwen aan de toekomst,  is meer dan zeer wenselijk maar een duurzame vreedzame wereld is bij  de regerende Elites en Multinationals ondergeschikt,  aan de miljarden,  zoals die worden binnengehaald  via de gigantische  wapenhandel, via  miljarden kostende onrendabele voor mensen, vogels en insecten en vele andere creaturen schadelijke windmolenparken, vervuilende biomassa-centrales, vervuilende brandgevaarlijke Tesla wagens.

Het spreekt voor zich dat de Corrupte Politieke Elites, die verantwoordelijk zijn voor de sterk toenemende vervuiling van Moeder Aarde weggestemd,weggezuiverd en vervangen dienen te worden, door wijze mens-cultuur en -natuurliefhebbende mensen van een onbesproken gedrag die de handen ineen slaan voor een vreedzame gezonde vrije en duurzame wereld en  de redding van de door vervuiling en roofbouw geteisterde flora en fauna van Moeder Aarde.


Onze Aarde, dat is niets dan de waarheid,  word niet door de minimale stijging van de temperatuur of door fluctuaties in het Klimaat die er altijd al zijn geweest bedreigd,  maar door een  steeds meer en meer toenemende vervuiling van Moeder Aarde,  en de wereldvrede komt steeds meer in gevaar als gevolg van valse propaganda, het zaaien van angst en verdeeldheid,  het zeer fors opvoeren van de wapenproductie en de expansiedrift van de EU.

De oorzaak en de schuldigen van deze zeer negatieve ontwikkeling  zijn de corrupte op steeds meer macht en rijkdom azende Politieke Elites, die er allemaal hun eigen agenda op na houden,  zoals  het sinister gezelschap van  Bilderbergers, Multinationals,  miljardairs, oliebaronnen, bankiers, religieuze leiders, Hoge Adel en de zich boven het volk verheven wanende politici zoals de Clinton Democraten,  Merkel, Juncker, Trudeau, Rutte, Verhofstadt, May, en Macron  die ook nog eens menen dat zij middels hun 100 jaren Kalergi-plan de mensheid naar hun hand kunnen zetten en de baas over de hele wereld kunnen spelen,  middels  het door list en bedrog vestigen van de door hen beoogde NWO,  waarin vrijwel alle mensen op de planeet beroofd zijn van hen burgerrechten en geen mens op aarde ooit nog vrij, maar een rechteloze knecht zal zijn.

Het leefklimaat op Aarde zal met vereende krachten moeten worden gered door in eerste instantie bewust te worden van de toenemende schade aan flora en fauna waarmee  het voortbestaan van al het moois dat leeft groeit en bloeit, voor de komende generaties, op het spel staat en voorgoed verloren dreigt te gaan.

Het is van levensbelang voor de huidige en de komende generaties bewust te worden van de noodzaak van een Globale Transitie en het op nationaal en internationaal niveau samen werken aan de realisatie van een duurzame vrije wereld van vrede en voorspoed.

Het is dan ook  aan U, de burger, de  kiezer,  om af te rekenen met de corrupte Politieke Elites die naar de pijpen dansen van Multinationals  die verantwoordelijk zijn voor  de  imense vervuiling  van de lucht, de bodem en het water, en het verpesten van Moeder Aarde.

Ik nodig U van harte uit  kennis te nemen van het onderstaande Klimaat Dossier met een schat aan informatie, voorlichting, preventie  en de expertise van duizenden experts en natuurbehoud-organisaties uit alle delen  van de wereld,  ten dienste van Moeder Aarde.

Amsterdam. 23 -06 2019

Stan Rams


Klimaat Dossier:

Red  Moeder Aarde


Red Het Klimaat Afspeellijst
BURNED: Are Trees the New Coal?

A documentary about the burning of wood at an industrial scale for energy, “BURNED: Are Trees the New Coal?” tells the little-known story of the accelerating destruction of our forests for fuel, and probes the policy loopholes, huge subsidies, and blatant greenwashing of the burgeoning biomass power industry.

By independent filmmakers Marlboro Films, LLC: Alan Dater, Lisa Merton, and Chris Hardee.

Film over wereldwijde vernietiging van (oer)bossen voor gesubsidieerde houtstook, houtpellets, houtpelletkachels, biomassacentrales en houtsnippers door een Europese boekhoudkundige truc(vervalsing) geheel ‘CO2-neutraal’ verklaard.Dringend Alarm. 5g is gevaarlijk. Dringender Weckruf: 5G ist Gefahr für Leib und Leben! | 28.01.2019 | www.kla.tv/13770


Beste bezoekers,

Ook in heel Nederland worden tegen de wil van het volk en tegen het dringend advies in van duizenden experts en wetenschappers van over de hele wereld zoals ook van de WHO (World Health Organisation en Greenpeace) steeds meer bomen en onvervangbare wonderschone  bossen weggekapt om te versnipperen en om deze in  kankerverwekkend fijnstof uitstotende biomassa-centrales te verbranden zoals met SDK  EU subsidie. Tegelijkertijd is  Merkels Elite  met hun  handlangers zoals Macron en Rutte  ten dienste van Multinationals en Wallstreet Bankiers bezig,  met het uitrollen van het  mobiele hoogfrequente  microgolf netwerk 5G, dat volgens de experts schadelijk is voor flora en fauna.

Geleerden van over de hele wereld waarschuwen dringend voor de te verwachten schadelijke gevolgen van 5G, zoals neurobioloog Hugo Schooneveld,voormalig  onderzoeker aan de Universiteit te Wageningen. Hij  ondertekende  samen met 179 internationale academici in 2017 een brief aan de Europese Commissie waarin zij betoogden dat er veel te weinig onderzoek is gedaan naar de schadelijkheid van 5G-straling.’

Hugo Schooneveld:

‘De huidige onderzoeken zijn absoluut irrelevant’  ‘De huidige onderzoeken zijn gedaan door techneuten. Zij doen erg lacherig over de straling van 5G, maar dat is onterecht.

Hugo Schooneveld:

‘De Europese normen zijn alleen gebaseerd op temperatuurverhoging, maar om de echte gevolgen te kunnen constateren is veel meer biologisch vernuft nodig. Zo zou de aandacht moeten gaan naar veranderingen in non-thermische (niet aan warmte gerelateerd, red.) celfysiologische processen. De techneuten houden dat af omdat ze de productie daarmee vertragen.’

Klimaat-hysterie agv  leugens en bangmakerij, valse propaganda zoals door de NOS,  het door linkse cultuur-marxisten  geinfiltreerde onderwijs en het corrupte Rutte Kartel  zijn de oorzaak van de toenemende ellende,  die  voortkomt uit de corruptie en het egoisme.

Het  Rutte III propaganda NPO  programma  “Nieuwsuur” bracht een topic over 5G en stralingsgevaar.  Gasten  waren o.m. een vertegenwoordiger van Monet, een hoogleraar in de epidemiologie, een stralingsgevoelige,  en een neurobioloog. De discussie over de gegronde zorgen voor 5G werden door de regering Rutte en valse propagandamedia  echter gepresenteerd als een overdreven angst voor 5G bij een handjevol  gevoelige doemdenkers.

Oproep aan de VN, WHO, EU, Raad va Europa en de regeringen van alle naties

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) willen de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten, omdat  RF straling schadelijk word geacht voor mens en milieu.

Het uitrollen van 5G is een levensgevaarlijk experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

5G millimeter golven  dringen het lichaam in via de zenuwen, de aderen en andere elektrische geleidende structuren. De specifieke straling is zowel een gevaar voor de huid, de hersenen en voor de ogen. 5G is ook een catastrofe voor vliegende insecten die al voor de invoering van 5G met 75% in aantal zijn afgenomen.

Rutte en de Telecommunicatie kartels willen  binnen 2 jaar het 5G netwerk in Nederland installeren om alles draadloos te verbinden en zo ook te bespioneren via het internet, van koelkast en wasmachine, telefoon, computer, haarborstel  via antennes en microchips. Naar schatting zullen naast miljoenen nieuwe 5G basisstations en 20.000  satellieten in de ruimte 200 miljard zendende objecten het ‘Internet of Things’  moeten gaan vormen in de nabije toekomst en de regeringen trekken zich helemaal niets aan van de gevaren en schade van 5g  straling. Overigens zijn er wel meer landen zoals Belgie, waar de overheid zeer terughoudend is mbt het uitrollen van het 5g netwerk, en waar strengere veiligheid eisen gelden en  waar de toegestane hoeveelheid UMTS  straling veel lager is dan in Nederland.

Uit 10.000 onderzoeken blijkt namelijk dat de voornaamste ziekten van de moderne samenleving —kanker, hart aandoeningen en diabetes— grotendeels worden veroorzaakt door elektromagnetische vervuiling.

Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) concludeerde al in 2011 dat RF straling met frequenties van 30 kHz tot 300 GHz  kankerverwekkend kan zijn.  Zelfs voordat er sprake was van 5G riepen duizenden natuurkundigen al op om draadloze telecommunicatie niet verder uit te breiden.

Duizenden wetenschappers geven aan dat 5G een bedreiging voor de gezondheid van de  mensheid is. De SAN heeft voorbeeldbrieven gemaakt waarmee iedere mobiele telefoonbezitter zijn provider of de gemeente kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de schade aan de gezondheid die 5G zal gaan veroorzaken en waarvoor geen dekking van de verzekeraars is.  Gezien de schadelijkheid van 5G is het aan te raden jezelf in te dekken tegen de gevolgen van de tsunami van straling waaraan geen ontkomen mogelijk is, tenzij de heersende Elite een halt word toegeroepen zoals via massademonstraties en  bijvoorbeeld een veroordeling door het Internationale Strafhof en door het Hoge Hof Voor de Mensenrechten.

De talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport en het International EMF Scientist Appeal liegen er niet om.

De enorme impact van het BioInitiative Rapport (www.bioinitiative.org) is dat het is uitgevoerd onafhankelijk van regeringen en de telecom industrie. Het rapport is uitsluitend gebaseerd op degelijke wetenschappelijke onderzoeken

Dit zijn de voornaamste conclusies uit het BioInitiative 2012 Rapport (inclusief updates van 2014/2017), de straling kan veroorzaken:

 • DNA-schade;
 • verlies van DNA-herstelcapaciteit in menselijke stamcellen;
 • reductie van vrije radicalen-wegvangende middelen – met name melatonine;
 • giftig voor het zenuwstelsel van mens en dier,
 • Alzheimer, oorsuis, tinnitus
 • kankerverwekkend bij mensen (leukemie, borstkanker)
 • ernstige gevolgen voor de morfologie en functie van sperma van mens en dier (voortplanting);
 • effecten op het gedrag van de nakomelingen;
 • en effecten op de hersen- en schedelbotontwikkeling bij de nakomelingen van dieren die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons.

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” *

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

Oproep / Appeal – Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) roepen op om de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk te stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten. Het 5G netwerk zal een enorme toename van blootstelling aan radio frequente straling (radiogolf) geven bovenop die van de 2G, 3G en 4G netwerken. RF straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu. Het uitrollen van 5G is een experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan
40.000 burgers : “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut)

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.”

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.”

5G Space Appeal www.5gspaceappeal.org/the-appeal
In het 5G Space Appeal vindt u uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid van de straling van wireless technologie. Het appèl is d.d. 11 januari 2019 door maar liefst 31.291 personen en organisaties ondertekend en zal officieel worden aangeboden aan VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen.

Zie ook het Appeal aan WHO en UN door 221 verontruste wetenschappers in 2015: www.iemfa.org/

De politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige wetenschappelijke bewijslast. Die is alleen maar gegroeid sindsdien terwijl het beleid de andere kant op is gegaan

Video lezing dr. Hans Moolenburgh mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten

Overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen in andere landen  Compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken vanoverheden, internationale organisaties en rechtbankenover toepassingvan elektromagnetische(EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT)telefoonsen WiFi

Actueel nieuws over de gevaren van straling via de site stralingsbewust.info/

Studies that show WiFi and Devices Health Effects 76 pagina’s aan informatie

Ed Nijppels en zijn Klimaatmaffia beweren, dat onze klimaatproblemen veroorzaakt zouden zijn door een schrikbarende toename van Co2. Rutte III laat steeds meer bos wegkappen , en dat is zeer slecht en dodelijk voor mens en dier.  Onze bomen en bossen moeten juist onaangetast blijven. Bomen zetten immers Co2 om in zuurstof. Om de Co2 te verminderen moet men juist meer bomen planten en niet massaal bomen kappen.

Massa’s bomen, duizenden hectares wonderschone  bossen,  worden  tegen alle dringende adviezen in weggekapt door Rutte III  om te versnipperen in de minstens 15 procent meer vervuilende biomassa verbrandings-ovens   en in de steden en  langs wegen kapt Rutte III volgens deskundigen stap voor stap met allerlei valse argumenten  bomen om plaats te maken voor  het uit te rollen 5g- microgolf-zendmasten netwerk. Gezien de  dringende waarschuwingen van geleerden van over de hele wereld,  is het dan ook noodzakelijk om het kartel van Rutte en de uitrol van 5G, omdat er veel te veel risico’s zijn,  per direct met alle beschikbare middelen zoals staking , demonstraties, en de inschakeling van Volks Bescherming Burgerwachten,  en via strafrechtprocedures te stoppen.

Met de voorbeeldbrieven van de stichting Stralings Arm Nederland (SAN) kan je zowel gemeenteraadsleden aansprakelijk stellen en hen zich laten realiseren dat het gezondheidsrisico waarmee zij burgers opzadelen op hen persoonlijk verhaald zal worden. De leden stel je met de brief hoofdelijk aansprakelijk.

(volgens art. 6:162 BW voor hun eventuele goedkeuring van de (toekomstige) aanleg van het mobiele telecommunicatienetwerk 5G.)

Hetzelfde geldt voor telecomaanbieders. Door de publicaties van het Appeal en het Bio-initiative rapport kunnen zij weten van de gezondheidsrisico’s. Het toebrengen van opzettelijke schade is strafbaar (volgens. art. 53SR) en is daarnaast ook een onrechtmatige daad. (vervolgbaar in het Civiel Recht via art. 6:162 BW.)

Iedereen met een mobiel abonnement kan zijn provider aansprakelijk stellen voor de gevolgen van 5G, dat in het najaar van 2019 over Nederland zal worden uitgerold. Ook hier levert de SAN een brief als voorbeeld.

Tip: Volg de VN Conventie over de Rechten van het kind en informeer iedereen die u kent over de gezondheidsrisico’s van radio frequente straling en waarom 5G  wegens de schadelijke gevolgen verboden dient te  worden. Samenvattend zijn dit de argumenten (lees de volledige oproep hier) tegen 5G.


De mens kan niet overleven zonder bomen

red de bomen

Overstromingen

Bomen reduceren het totaal aantal liters water door bodemopname waardoor een overstroming minder schade veroorzaakt en sneller wordt opgenomen door de bodem. Tevens remt een flink bos veel water af in snelheid en hoeveelheid.

Opwarming

Bomen koelen op 2 manieren. Door water te verdampen uit hun bladeren en door schaduw wat oppervlakte temperatuur reduceert. In een Bos is het dan ook altijd VEEL koeler dan in een stad met alleen gebouwen.

Grond Erosie en Verwering

(Verzakkingen grond onder huizen en bodemsamestelling)Bomen zorgen dat er minder erosie en verwering plaats vind in de grond door de complexe wortel systemen die de bodem versterkt en zodoende verzakkingen reduceert.

Co2 en luchtvervuilings

Bomen nemen Co2 op en filteren de lucht deels van vervuiling

Gezondheid

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bomen / het bos / de natuur de hartslag en bloeddruk kunnen reguleren, en men kan ontspannen in relatie tot hersen golf patronen. Ook wordt het bos  in de psychologie toegepast als heling voor mensen met depressie. stuurd.

Geluid

Bomen dempen geluid door hun bladeren waardoor geluiden zachter worden. In een stad is het dan ook een  hels kabaal. In dorpjes met veel bomen en in het bos is dat een hele andere geluidervaring.

Sociaal

Bomen met bankjes eronder zijn veel aanlokkelijker en aangenamer (groen helpt het oog te ontspannen) dan een kaal plein in een stad met wat bankjes.

Dieren

Wilde dieren leven in de Natuur. Zonder bossen krijgen we dus een NOG LAGERE biologische diversiteit, wat uiteindelijk ook schadelijk voor is voor de men. Ook huisdieren hebben het bos nodig ter ontspanning en voor hun psyche.

 

 • Stop de massa bomenkap! en de Vervuilende  Biomassa-centrales

  In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen gekapt, om te verstoken in vervuilende ziekmakende fijnstof, roet en co2 uitstotende bio-energie centrales. Dit is in strijd met onze grondwet, het Akkoord van Parijs, en met artikel 191(1) van het EU verdrag. De massa bomenkap is zeer slecht voor mens en dier en moet dan ook gestopt worden! Alle bomen moeten behouden blijven ! De Europese SDK Subsidie op biomassa moet stoppen ! Teken en deel a.u.b. de petitie: Stop de massale bomen kap, voor een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid en een betere toekomst voor ons, en de komende generaties!

 

RUTTE III  MASSA BOMENKAP en BIOMASSA CENTRALE VERVUILING IN STRIJD MET EUROPESE VERDAGEN

Bomen: zijn een uitermate belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar Rutte III ontbost Nederland sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB), Natuurmonumenten en andere natuurbeheerders die volgens klokkenluiders door   corruptie zijn besmet,  brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen en wetten  voor duurzaam bosbeheer.

Ondanks het feit dat de massale bomenkap in strijd is met de wet en de Europese Verdragen en het Klimaatverdrag van Kyoto en Parijs, worden in Europa vele tienduizenden hectares bos uit blinde hebzucht door Merkels Elite en de krankzinnige globalisten zoals Rutte  en  zijn  klimaat fascisten weggekapt.

Marc Rutte,   is ondanks de dringende adviezen van volk en wetenschap  tegen beter weten in,  met zijn kartel begonnen met het uitrollen van het gevaarlijke 5g mobiele netwerk. Rutte meent dat hij samenmet de elites van Merkel en Macron de baas is over het Europese Volk en dan komt Rutte  ook nog eens aanzetten met een waanzinnig duur pakket aan onzinnige en ongewenste wetten  zoals in het kader van  het Woekerwinst  Klimaatplan dat gebaseerd is op het doemdenk-scenario van een naderende ondergang van de wereld  als gevolg van CO2,  het wegsmelten van de poolkappen en een in rap tempo stijgende zeespiegel agv Globale Klimaat-opwarming,  die het gevolg zou zijn van  “fatale CO2- uitstoot door de mens”.

Er bestaat geen maatschappelijk draagvlak voor Ruttes massale bomenkap. Uit de meeste enquêtes,  blijkt dat maar liefst 80% tot 95% van de ondervraagden tegen bomenkap is. De belofte van Rutte en Nijppels  om aan herbeplanting te doen is een wassen neus. Tienduizenden bomen van veertig tot tachtig jaar oud worden olv Rutte weggekapt. Daar komen slechts een paar jonge boompjes voor terug. Dat staat tot geen enkele verhouding.

Klimaatkrijsers  zoals Jesse Klaver van GroenLinks en de erg onkundige Rob Jetten van D66 verklaren ijskoud dat 97  procent van alle wetenschappers het eens zouden zijn met hun  stelling  dat er sprake is van een snellere en Catastrofale Globale Klimaat-opwarming als gevolg  van  CO2- uitstoot door de mens.

Co-oprichter van Greenpeace,  Patrick Moore:

Er is geen sprake van een Globale Klimaatcrisis”

Volgens  hoogleraren en professoren op het gebied van het Klimaat en Ecologie  zoals ook volgens de co-oprichter van Greenpeace,  Patrick Moore  is er  absoluut geen  sprake van een Globale Klimaatcrisis of gevaarlijke Globale Opwarming en ook niet van een naderende wereldramp  agv de uitstoot van CO2 door de mens.

Een 1000 keer belangrijker enorm probleem, het echte probleem, is de toenemende vervuiling van Moeder Aarde.  

Nederland is volgens de EU-commissie het meest dichtbevolkte en het meest vervuilde land van de EU  agv de toenemende uitstoot van fossiele afvalgassen en broeikasgassen zoals van kolen, benzine en diesel en agv de vervuiling door  het lozen van chemische troep en kankerverwekkend industrieel afval in de bodem, de lucht en de rivieren  door multinationals.

Vrijwel geen een politicus in Nederland stelt de enorme vervuiling en de  extreem hoge sterfte agv Kanker in Nederland agv de vervuiling  van de bodem, de lucht en de rivieren door Multinationals,  aan de orde en de afval en giflozingen zoals in de Maas, de Rijn en de Waal, afkomstig uit het zwaar vervuilende Duitse Roergebied. De waardeloze  regering Rutte III weigert muurvast ondanks zeer  dringende verzoeken van  natuurwetenschappers,  gezondheidsorganisaties en ondanks de oproepen van de EU-commissie om ook maar iets te doen om het meest vervuilde land van de gehele EU, dat is Nederland, door een pakket aan noodzakelijke wetten,  gezonder te maken.

Om het volk af te leiden van  de corruptie en het  EU-wanbeleid, worden door ingehuurde pseudo-wetenschappers via de MSM zoals CNN en NOS en ARD klinkklare leugens en onwaarheden verspreid  zoals over het Klimaat. Het volk word verdeeld, verward, misleid en de jeugd word op scholen en universiteiten door links extreme  docenten gehersenspoeld met angst, leugens en het verachtelijke postmodern cultuur-marxisme  en euro-globalisme,  waardoor er niets veranderd aan het enorme probleem en het desastreuze economisch cultureel en politieke wanbeleid van de Heersende Kartel Elites die U de burger voorliegen dat het gedrukt staat. Zoals ook blijkt uit de verklaringen van duizenden experts en vele professoren

Prof. dr. Kees de Lange, hoogleraar scheikunde, Universiteit van Amsterdam  verklaart:
“Het is onmogelijk dat CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde”
Bron :  https://www.facebook.com/vicitvimjus/videos/2183816784998732

Prof. dr. ir. A.J. Berkhout, hoogleraar Technische Wetenschappen • Universiteit Delft
over de 97% LEUGEN

• Er zijn 11.944 wetenschappelijke klimaatartikelen geraadpleegd waaruit blijkt dat slechts 41 van de 11.944 wetenschappers van mening zijn dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens.

Hier de exacte cijfers:

• In 7930 artikelen werd geen mening gegeven.
• In 3973 artikelen werd er getwijfeld
• In 41 artikelen was een wetenschapper overtuigd dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens

De invloed van CO2 op de temperatuur is aanzienlijk kleiner is dan eerder geschat.
Temperaturen uit vroegere warme perioden worden naar beneden bijgesteld, met als gevolg dat de hoge temperaturen van vandaag uniek lijken in de geschiedenis. Ook zien we regelmatig dat metingen van nu juist naar boven worden bijgesteld, met als gevolg dat metingen en modelresultaten goed overeen lijken te komen.

De vaak genoemde optie van biomassa verbranden is aanwijsbaar veel slechter dan het verbranden van steenkool.
Bron:   https://www.climategate.nl/2019/04/open-brief-aan-mark-rutte

Prof. dr. John J. Videler, hoogleraar Evolutionaire Mechanica • Universiteit Leiden – Klimaatwetenschappers kunnen zich beter op waterdamp concentreren
“CO2 is het milieuvriendelijkste gas op aarde”
Bron:  https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opslag-van-co2-is-niet-gevaarlijk-wel-zinloos~b77728ba

De Klimaatleugens blijken ook uit de volgende  wetenschappelijke onderzoeken

18 september 2017 • Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5°C • https://www.nature.com/articles/ngeo3031

14 mei 2018 • Autor Correction: Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5°C
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0153-1

NOTE:  Zie ook geheel onderaan dit artikel de lijst van referenties en bronnen

Politici  met dubbele petten op verdienen via hun beleggingen in aandelen in lucratieve “duurzame groene”  energie  vele miljoenen aan de Klimaathysterie. De VVD-ers Marc Rutte en  Ed Nijppels en de Amerikaanse miljonair  Al Gore,  en de groen linkse klimaatkrijser Jesse Klaver en vele anderen  met  een verborgen agenda, verklaren dan ook schaamteloos dat  97 procent van alle wetenschappers, aan hun kant staat en dat er sprake zou zijn van een levensbedreigende Globale Opwarming agv CO2-uitstoot die door de mens zou worden veroorzaakt. Dat doen zij wegens hun geheime agenda van belangenverstrengeling en zelfverrijking.

De Pol-Pot vererende groen linkse Paul Rosenmuller en Jesse Klaver,  Ed Nijppels en Marc  Rutte van de VVD,  een groep  kerk-hatende Democraten olv de ratelende Rob Jetten en  de grootbelegger Alexander Pechtold, voeren met hun valse Klimaatpropaganda het politieke debat en zij blokkeren het proces van het werken aan en ontwikkelen van de zeer noodzakelijke duurzame levensreddende oplossingen,  met hun op angst- doemdenken en geldgewin gebaseerde Woekerwinst Klimaatprogramma.

Het is een bewezen feit dat aantoonbaar word gelogen dat 97 procent van alle wetenschappers het eens zouden zijn over een door de mens veroorzaakte Globale Klimaatopwarming en een Gigantische Klimaatcrisis waarbij te vrezen valt voor de  ondergang van de mensheid door CO2-en broeikas verstikking en de overstroming van de aarde agv  het  wegsmelten van de poolkappen.

De poolkappen, zoals door onderzoekers is bewezen, smelten helemaal niet in rap tempo weg,  ze smelten zoals ze weer groeien en de eerder gestegen iets hogere smelting die reuze meeviel, is  de laatste jaren alweer afgenomen hetgeen in de cycli van Moeder Aarde heel gewoon en absoluut geen uitzondering is.  De Klimaatdrammers verklaren  echter  steeds weer hetzelfde  doemdenkverhaal over het Klimaat om angst te zaaien en omdat zij  menen hiermee meer kiezers voor hun partij te kunnen winnen. Zij willen helaas allemaal niets doen om de toenemende vervuiling van Moeder Aarde tegen te gaan zoals de vervuiling  door Multinationals, want zij dienen alleen de belangen van de Multinationals en niet de belangen van het Volk. Het door hen opgestelde Klimaatakkoord en het Klimaatverdrag van Parijs komt voort uit eigenbelang, en gaat  ten koste van  de gezondheid en het welzijn van Moeder Aarde.  Bovendien behorende bedenkers van het verdrag van Parijs tot het  Merkel en Macron Kartel, die sedert 2015  onder meer de wapenproductie zeer fors hebben opgevoerd,  en een enorm groot Europees Leger  willen vormen, in de voorbereiding naar de te vrezen oorlog met Rusland.  Deze oorlogszuchtige Merkel Macron Elite beweert begaan te zijn met het Klimaat maar onder hun leiding word Europa meer vervuild dan ooit en waar het hen om gaat is enorm veel geld uit de beurs van de burgers te kloppen voor zelfverrijking, en om het enorme Europees Leger te financieren voor oorlog met Rusland, en die moeten we met zijn allen zien te voorkomen.

Klimaat Opwarming Hysterie.

De bewering van  politici  dat 97% van de klimaatwetenschappers het eens is met de stelling  dat de Klimaat  Opwarming wordt veroorzaakt door de mens, blijkt dus absoluut niet waar en totaal gelogen te zijn.

Van bijna 12.000 andere klimaat-artikelen die werden geraadpleegd waren er 7930 die zich  helemaal niet over uitlaten opwarming door de mens. Nog geen 41 artikelen bevatten de idee dat opwarming wordt veroorzaakt door de mens (slechts 41 van de 11.944!) en de resterende artikelen tonen op zijn minst grote onzekerheden

Klimaatverandering is een uitermate complex proces en de wetenschap is er nog lang niet uit zoals over de effecten van de planeten, zon en maan, wolken, wind en oceanen op het Klimaat waar men nauwelijks kijk op heeft. De laatste wetenschappelijke resultaten tonen bovendien aan dat de invloed van CO2 op de Globale Temperatuur aanzienlijk kleiner is dan jaren lang werd geschat. De voorspellingen van klimaatmodellen blijken veel te hoog en de daaraan gekoppelde doem-scnenarios  zijn niet op feiten maar op fantasie en op klinkklare leugens gebaseerd.

Temperaturen uit vroegere warme perioden werden naar beneden bijgesteld en  vervalst of zoals door het KNMI gewist, zodat  de hoge temperaturen van vandaag uniek lijken in de loop  van de geschiedenis. De meeste metingen werden door onbetrouwbare wetenschappers en omgekochte ambtenaren naar boven bijgesteld, om  de klimaatdrammers zoals van  de VVD,  D66 en Groen Links zoveel mogelijk in het gelijk te stellen.

Nederland heeft relatief weinig zon en wind, met ook nog eens een grote variatie in het aanbod. Nederland gebruikt meer energie dan ooit opgewekt kan worden met zon en wind zelfs  als het land helemaal volgepropt word  met windparken en zonneweiden.

Zonnepanelen en windmolens zijn bij productie, tijdens gebruik en na gebruik de grootste MILIEU VERVUILERS die er bestaan.

Nederland heeft door het wanbeleid van Rutte I II III  het minste bos ( nog geen 8 procent!) van alle landen van de EU. Rutte III  gaat  maar door met het wegkappen van duizenden hectares aan bossen en met de vervuilende biomassa en de aanleg van vervuilende  onrendabele windmolenparken .

Martijn Katan

Het verbranden van biomassa  is zoals onomstotelijk werd bewezen  minstens 15 procent slechter voor mens en dier en voor het gehele bio-diverse eco-systeem,  dan het verbranden van gas.  Gas is  schoon maar Waterstof als energievorm zou een nog betere oplossing zijn,  maar waterstof is een zeldzaam gas in de natuur en dat gas moet de mens dus zelf maken en daarvoor is weer veel  elektriciteit nodig.  Een brede nationale discussie om meer kerncentrales te bouwen en  in werking te stellen, is gezien de onveiligheid, en de kans op een nucleaire  ramp ramp zoals in Tsjernobil en Fukushima,  althans nog niet op gang gekomen. Daarentegen zou de  toepassing van de veiligere Thorium Reactors, voor de opwekking van electriciteit  en het investeren in tal van andere nieuwe technieken voor de opwekking van energie op zijn minst als eerste op de politieke agenda moeten staan, hetgeen door de heersende Elites wegens corruptie en onkunde ook al niet is gebeurd.

Er zal gezocht moeten worden en veel meer  besteed moeten worden in de ontwikkeling van “echte duurzame energie”, opwekking van energie door bijvoorbeeld de schonere Thorium reactors,  en het fors dringen van de toenemende vervuiling door Multinationals, vliegtuigen, zeeschepen, vervuilende biomassa-centrales, vervuilende onrendable windturbines enzovoorts. Bovendien zou het voor Nederland zeer goed zijn om de enorme instroom zoals van enorme aantallen gelukszoekers uit veilige landen te stoppen en de uitstroom naar andere landen sterk te bevorderen, om daarmee de bevolking middels een effectief lange termijn plan en via natuurlijke vergrijzing terug te brengen naar maximaal 9 miljoen landgenoten waarmee de consumptie en productie en daarmee gepaard gaande co2 en andere vervuiling en uitstoot van schadelijke stoffen voor ruim 25 procent  teniet is gedaan. Vervuilende Multinationals zullen zeer sterk aan banden gelegd  of zelf geweerd en voorgoed verbannen moeten worden uit het land wegens hun schadelijke en levensbedreigende vervuiling van flora en fauna. Het is voorts zeer aan te bevelen om in Nederland zo snel als het maar kan extra bossen en groengebieden aan te leggen, te beginnen met de herstelaanleg van 35  000 hectares aan bos,  die sedert Rutte aan de macht kwam,  werden weggekapt. Daarop  zal elk jaar minstens 70 000 hectare aan bos aangeplant moeten worden , zodat Nederland binnen een dertigtal jaren niet meer behoort tot het meeste vervuilde ongezonde land met het minste groen van de EU,  maar het meest duurzame gezonde land met het meeste bos en groen van heel Europa,  hetgeen absoluut absoluut noodzakelijk is. De gehele economie zal dan ook op een verstandige wijze  hervormd moeten worden naar een effectieve duurzame  schone economie,  waarbinnen de uitstoot en vervuiling van de bodem, de lucht en het water maximaal is  teruggedrongen,  voor het welzijn ten dienste van de gehele bevolking, en omwille het recht op het  welzijn en een schone leefomgeving van de komende generaties.

Het belang van de bossen kan niet genoeg worden onderstreept. Bomen halen koolstofdioxide – één van de belangrijkste broeikasgassen – uit de lucht en zetten het om in zuurstof en biomassa. De zuurstof die bomen genereren, geven ze weer af aan de atmosfeer. De bossen  worden niet voor niets de longen van de aarde genoemd. De CO2 die omgezet wordt in biomassa gaat deel uitmaken van de boom en blijft opgeslagen zolang de boom leeft. Wij mensen kunnen niet zonder zuurstof, dus ook niet zonder de bossen overleven.

“Onze bossen zijn onze grootste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering,” stelt Will Baldwin-Cantello, verbonden aan het Wereld Natuur Fonds

“Zonder de bossen zullen we ook ons gevecht op de opwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden, verliezen. Daarom is het van cruciaal belang dat we in actie komen en onze bossen herstellen en de CO2- en kankerverwekkend fijnstoffen uitstoot terugdringen”

VVD  en D66 verantwoordelijk voor Vervuilende  Biomassacentrale in Arnhem

Zonder enig overleg met omwonenden heeft de Provincie Gelderland ( met name VVD enD66) een vergunning gegeven voor de bouw van een  vervuilende biomassa-centrale op de Kleefse Waard in Arnhem. Volgens tal van rechtsgeleerden is die vergunning op basis van “valse bewijzen” afgegeven.

Met 76 miljoen euro aan subsidie  werd een wegens roet en fijnstof uitstotende  kankerverwekkende biomassa-installatie gebouwd. Hiermee lopen mensen en dieren het risico danig ziek te worden.  Het grootste risico betreft longkanker. 193 volle vrachtauto’s per week gaan er heen en weer rijden!  De enorme biomassa-uitstoot is aantoonbaar giftig en schadelijk bevonden volgens het onderzoek van RIVM en volgens duizenden onderzoekers van over de hele wereld.  Bewoners lopen het  risico, lusteloos, kortademig,  ziek tot zeer ernstig ziek te worden wegens de uitstoot van roet, en  longkanker veroorzakend fijnstof uit de biomassa-centrales.

De vergunningaanvraag voor de centrale in Arnhem zou volgens de klokkenluiders- rapporten  op meerdere punten afgegeven te zijn op basis van onjuiste en achterhaalde gegevens.  Bovendien zou er bij de VVD en bij D66 sprake zijn van corruptie en omkoping voor een bedrag van  om en nabij 3  miljoen euro.

Hoogleraar TU Eindhoven David Smeulders verklaart dat de klimaatagenda gedomineerd word door mensen die onvoldoende bekend zijn met de materie en hebben verzuimd om er experts bij te halen. ,Innovatie is onderbelicht en dat is slecht nieuws voor onze regio”.

Hoogleraar  David Smeulders  constateert een groot gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in de gehele energiediscussie. „Voordat het klimaatakkoord tot stand kwam zijn er klimaattafels georganiseerd waar allerlei partijen het woord mochten doen. Maar wetenschappers werden daar niet nauwelijks voor gevraagd. Rationele argumenten zijn onvoldoende gehoord. Maar ik vind dat wij als wetenschappers de taak hebben om ons uit te spreken en te zeggen: denk nu eens na voordat je handelt.”

Teken hier de petitie om de kankerverwekkende biomassa-centrale te Arnhem te verbieden.

Het is glashelder en er valt niks tegen in te brengen: Rutte III beleid is dom, onbetrouwbaar, schadelijk en gevaarlijk want de door Rutte III zo fel aangeprezen opwekking van energie uit biomassa VERERGERT juist de uitstoot van co2 en longkanker verwekkende fijnstoffen. Biomassa leidt ook tot een factor 2 tot 5 keer meer CO2 dan het gebruik van fossiele brandstoffen, omdat de gekapte bomen namelijk geen co2 meer kunnen opnemen. Bij herplant, als die al plaatsvind, en het ziet er naar uit dat er helemaal niks of nauwelijks word geplant, duurt het minstens 80 jaar voordat die bomen groot genoeg worden om grote hoeveelheden CO2 in zuurstof om te kunnen zetten.

Om tal van moverende redenen geeft professor Guus Berkhout – medeoprichter van de nieuwe Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), minister-president Mark Rutte( wiens positie op 1 juni 2019 zo goed als onhoudbaar is geworden wegens doofpotten en Klimaatleugens en het door Rutte achterhouden van de doorrekeningen van het Klimaatakkoord), het zeer dringend advies om het klimaatbeleid over een totaal andere boeg te gooien.

Electro Autos Zwendel  volgens professor van  TU

Electrische autos zijn vervuilend

Electrische autos zijn vervuilend


 Elektrische Auto is niet duurzaam.

De menselijke tragedie achter de productie van lithiumbatterijen( voor Elektrische Wagens) in de kobaltmijnen van Congo. Kind-mijnwerkers vanaf vier jaar oud leven in een hel op aarde, worden uitgebuit en velen overlijden door vergiftiging. Een leger van 40.000 kinderen werkt dagelijks in de uitgestrekte mijnen van de Democratische Republiek Congo, waar giftig rood stof hun ogen verbrandt en ze het risico lopen van huidziekten en een dodelijke longaandoening.  De gruwelijke prijs die ze betalen voor ons elektrisch wagenpark is een geruïneerde gezondheid en een naar alle waarschijnlijkheid vroege dood.

Bijna elke grote fabrikant die elektrische auto’s produceert, koopt zijn kobalt uit de verarmde Centraal-Afrikaanse staat. Het is ‘s werelds grootste producent, met 60 procent van de wereldwijde reserves. Het kobalt wordt vervolgens vervoerd naar batterijfabrieken in Azië waar het wordt verwerkt. De geplande overstap naar elektrisch rijden heeft geleid tot een enorme toename van de vraag.

Terwijl men voor een batterij van een smartphone niet meer dan 10 gram geraffineerd kobalt gebruikt, heeft een elektrische auto minstens 15 kg nodig.

Zie de Kobalt Gif  video >>> https://www.dailymail.co.uk/news/article-4764208/Child-miners-aged-four-living-hell-Earth.html


Professor Guus Berkhout adviseert  Rutte:

Maar wat u echt zorgen moet baren is dat de samenleving zienderogen polariseert. Steeds meer burgers willen Nederland niet zien veranderen in een jungle van gesubsidieerde windturbines en zonnepanelen, terwijl ze weten dat er geen meetbaar effect zal zijn op het klimaat. Ze beginnen nu ook te merken aan hun besteedbaar inkomen dat ze er wel veel armer van worden.”

1) Neem afscheid van de klimaattafels met ja-knikkers
2) Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar
3) Stop met de omvangrijke houtkap
4) Temporiseer de energietransitie
5) Geef de burger juiste informatie over de nationale kosten

Ruttes Kartel is verantwoordelijk voor de enorme toegenomen vervuiling van Nederland. Rutte en zijn vazallen proberen U met allerlei valse propaganda leugens bang te maken en met gouden bergen aan beloftes te verleiden, om hun Woekerwinst Klimaatplan en het  door Merkel opgelegde beleid te steunen. Ze beloven van alles en liegen over van alles dat hopeloos verkeerd gaat a.g.v. corruptie, onkunde en wanbeleid.

Informeer U goed en  laat U niet bedriegen door Rutte III en de door Merkels EU omgekochte Nep Nieuws Media zoals NOS

De regeringen Rutte I II II hebben reeds meer dan 35 000 hectare onvervangbaar bos laten wegkappen in  het meest dichtbevolkte en meest vervuilde land van de wereld, Nederland, waar sowieso al veel te weinig zuurstof-producerende bomen en bossen waren wegens het kapbeleid en door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Nederland heeft slecht 8 procent bos, en heeft daarmee het minste bos van alle Europese landen

.Een triest voorbeeld uit velen. In Lochem (Achterhoek) heeft het beursgenoteerde bedrijf  “For Farmers” met subsidie een vervuilende biomassa verbrandingscentrale gebouwd. Deze 15 procent meer dan gas en kolen, vervuilende biomassa centrale  die roet en fijnstoffen en tonnen aan Co2 uitstoot, kan per jaar  tot wel  70 hectare bos opstoken, hetgeen neerkomt op ongeveer 7000 ton aan houtchips.

Het beursgenoteerde bedrijf incasseert bij een subsidietarief SDE( najaar 2018), 33 euro per MWh en minstens  1,05 miljoen euro SDE+subsidies per jaar. Het stookhout komt  volgens For Farmers  van resthout dat bij onderhoud en snoeiwerkzaamheden zou zijn vrijgekomen. In werkelijkheid komt het stookhout van tienduizenden weggekapte kerngezonde bomen.  Men liegt dat het gaat om ‘onveilig’ verklaarde eiken langs wegen die daar al een eeuw veilig stonden en bossloop voor zogenaamd natuurherstel.
De oorzaak van deze massa bomenkap en de miljarden subsidiezwendel is het Energieakkoord van Wiebe Draijer (vm McKinsey en SER, nu Rabobank) waarvoor veel politieke partijen ex-PVV en alle natuurorganisaties helaas voor hebben getekend.

De regering Rutte III  laat dus duizenden hectares bomen en bossen wegkappen om met  Europese SDK subsidie te verstoken. Ook worden in heel het land  langs wegen en in steden bomen weggekapt ivm het massaal uitrollen van het  mobiele netwerk 5G.  De bomen houden  5G straling,  dat een beperkte reikweidte heeft, tegen,  en moeten blijkbaar voor een goed 5G signaal op bevel van Rutte III weggekapt worden.

De  VVD-er Nijppels heeft in het onder zijn leiding opgestelde Klimaatplan  bepaald dat rond 2030 minstens 32% van de benodigde energie uit  biomassa zoals versnipperd hout moet worden gewonnen. Tevens heeft Rutte III zich ten doel gesteld de  CO2-emissies met 40% terug te dringen, maar men doet exact het tegenovergestelde, en vervuild meer dan ooit, en men laat steeds meer bomen en bossen wegkappen.

Het  verbranden van houtsnippers in houtverbranding energiecentrales,  is volgens alle wetenschappers van de wereld minstens 15 procent schadelijk voor flora en fauna, dan het opwekken van energie zoals door kolen en gas, maar de EU Elite olv de  labiele Angela Merkel en de als alcoholist bekend staande JC Juncker hebben zomaar eventjes bepaald dat de uitstoot van CO2 door houtverbranding van geen betekenis is en absoluut niet mag meetellen in de Klimaatdoelstellingen.

Biomassa Alarm in de Kleefse Waard

Een biomassacentrale gaat Industriepark Kleefse Waard volgend jaar voorzien van  energie. Voor het opstoken van  vooral hout, in de installatie ontvangt eigenaar Veolia verspreid over twaalf jaar 76 miljoen euro subsidie!

De miljoenensubsidies voor het gebruik van biomassa die worden uitgekeerd aan o.a.  aandeelhouders van de VVD en D66  zijn  zeer omstreden. Rutte en zijn kartel- aandeelhouders beschouwen biomassa als een groen alternatief voor aardgas,  maar  het is niets anders dan je reinste bedrog.

De Wageningse hoogleraar ecologie Louise Vet is fel gekant tegen de hout gestookte installaties in de Kleefse Waard, omdat deze minstens 15 procent  meer roet, longkanker veroorzakend fijnstof  en kooldioxide uitstoten, dan aardgas- en kolencentrales.

Ruttes  kartel verpest in opdracht van Merkels Elite onze economie en natuur

Eerst was er nog een schitterend mooi bos en nu een vieze lelijke kale zanderige stuifvlakte. Voordat het weer is zoals het was, ben je tachtig tot honderd jaar verder. Jaarlijks verdwijnt in Nederland alleen al minstens  3.000 hectare onvervangbaar zuurstofpoducerend bos.

In het Natura-2000 gebied op de Brabantse Wal, wordt 200,000m² bos gekapt om te verstoken! Deze boskap is helemaal niet nodig voor een hoogspanningstracé 380KV door het bos. “Samenwerkend Belang Brabantse Wal” en experts verklaren dat de boskap niet nodig is, omdat er in een bestaande Leidingenstraat ruimte is voor een ondergronds 380KV tracé. Het natuurbeleid werd in 2013 ijskoud door Rutte I overgeheveld van het Rijk naar de  Provinciale Staten die onder meer als kerntaak hebben,  het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur, maar zij voeren dat beleid niet of nauwelijks uit.

Rutte I II III  zijn verantwoordelijk voor dit  vreselijke wanbeleid van het wegkappen van duizenden hectares bossen in Nederland en het  verstoken van de bomen in de vervuilende biomassacentrales.Staatsbosbeheer ( voorheen de Oranjehuis “Heidemij”) kapt in samenwerking met Rutte III  steeds meer bomen weg omdat het zeer veel tot in de miljarden aan EU subsidies oplevert. Staatsbosbeheer is dan ook geen natuurbeschermende organisatie maar een natuurvernietiger.

Ruttes grootvader was tijdens de WO II opzichter bij de  beruchte “Heidemij” die enorme sommen geld verdiende met het kappen van duizenden hectares aan bossen voor de verkoop van timmerhout en het bouwen van meubels en barakken.  De Opa van Marc Rutte blijkt volgens historici  als “hauptman”, betrokken bij de deportatie van  Joden via KLM naar kampen zoals Auschwitz, Bergen-Belsen  en Treblinka.

Marc Ruttes grootouders worden door historici  bestempeld als oorlogsmisdadigers  zoals de SS-er Prins Bernhard, wegens  koloniale genocides door de KNIL, de roof van miljarden aan goud, juwelen en meesterwerken en kunstschatten van Joden en de deportatie  door KLM en de de Nederlandse Spoorwegen van honderdduizenden Joden naar concentratiekampen zoals Auschwitz, Dachau en Treblinka,  gedurende de WO II.

Ruttes handlangers bij  de Provincies liegen  als excuus voor de massa bomenkap:  “De bomen zijn niet inheems” “De bomen zijn gevaarlijk langs de weg” “De bomen zijn ziek”  “De bomen veroorzaken bodem-verzuring” en “De bomen verdringen een orchidee/hamster/diertje of zeldzaam plantje” en “de bomen moeten weg wegens de processierups” Dat zijn allemaal niets dan leugens.

Nijppels en Rutte beroepen zich  op de natuurafspraken die Nederland binnen de EU heeft gemaakt. In Natura 2000-gebieden zoals de Lemelerberg  en daar gelden volgens de Provincie dan ook zogeheten ‘instandhoudingsdoelen’ waarvoor vastgelegd is dat alle beschermde planten en dieren die  in ‘niet verwaarloosbare’ aantallen aanwezig zijn in Natura-2000 gebieden ‘in gunstige staat van instandhouding’ moeten blijven. Door Ruttes bomenkap verdwijnt echter een schat aan bio-diversiteit aan beschermde dieren en planten. RUTTE III maakt zich dus schuldig aan schending van  nationale en internationale wetten.  De provincie Overijssel laat ook zien dat er sprake is van kartel-corruptie en grove schending van de wet. Zo heeft Overijssel  in minstens 24 Natura 2000-gebieden, enorm veel bos weggekapt, zonder een enkele compensatie door het Rijk en de Provincie.

Rutte III,  de ergste vijand van onze natuur, heeft de Provincie willens en wetens niet verplicht tot herplanten, zoals de wet dat expliciet voorschrijft. Marc Rutte en SBB  schenden daarmee de  wet en EU verdragen via het afschaffen van het  kap- vergunning stelsel om Natura 2000 doelen te halen.

Rutte is met zijn kartel en SBB aandeelhouders verantwoordelijk voor de massale bomenkap. Zo heeft Rutte III via het bedrijf Recycling Tiel in 2016 ruim 1500 bomen zonder vergunning gekapt aan de Panovenweg, te Tiel, ook wel bekend als het voormalige glasfabriekterrein.

Recycle Tiel liet met de kap van 1500 bomen een verwoest landschap achter met dode eekhoorns en  vogels die in de bomen leefden. De bio diversiteit was door de kartelbende van Rutte totaal verwoest.  Dit was ook een reden voor de burgers om Recycle Tiel  aan te klagen, maar door een vormfout die de gemeente destijds  heeft gemaakt, werd het lastig om de bomenkapf te veroordelen.  Via de bezwarencommissie kreeg  Recycling Tiel een fikse boete opgelegd, omdat de bomenkap in strijd was met de wet want  Recycling Tiel had geen kap-vergunning. Het recyclebedrijf is daarop in hoger beroep gegaan, waarna het bedrijf gelijk kreeg van een rechter.

Recycle Tiel kapte de bomen in een tijd dat er een andere wet gold dan de ‘bomenverordeningswet’ die nu geldt. De oudere wet was strenger, maar de gemeente Tiel had ( VVDe-ers  deden dat misschien wel bewust) onvoldoende vastgelegd welke bomen in Tiel wel of niet gekapt mochten worden en daardoor  kon de gemeente haar verhaal helaas niet hard maken voor de rechter, waardoor de boete verworpen werd.

Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is uitermate verbolgen over het feit  dat Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere woekerwinst organisaties reeds 35000 hectare aan Nederlandse bossen olv  Rutte III  hebben weggekapt. Staatsbosbeheer, pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moeten verdienen. De afgelopen jaren volgde Beusekom de werkzaamheden in Boswachterij nauwlettend zoals bij de Amerongse Berg. Hij concludeerde dat de werkzaamheden meestal strijdig waren met het beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer

Frits van Beusekom, 78 jaar en van oorsprong bioloog en wetenschapper: “ik kwam hier in Nederland al snel in aanraking met mensen die zich ernstig zorgen maakten over de manier waarop de bossen door Staatsbosbeheer worden onderhouden. Ze namen me mee het veld in, en ik ben echt geschrokken van wat ik daar zag. Op vele plekken systematische kaalkap met bodembewerking; funest. Op de Veluwe, de Brabantse Wal, boswachterij Dwingelo en Slangenburg in de Achterhoek bij voorbeeld. Maar ook op de Utrechtse Heuvelrug zijn grote gaten geslagen, in Austerlitz en de Amerongse Berg met name.”

Staatsbosbeheer

“Drie jaar lang heb ik de werkzaamheden gevolgd en afgezet tegen hun eigen Bosvisie, en andere (wettelijke) normen voor duurzaam bosbeheer. Wat doet Staatsbosbeheer, en wat staat er beschreven? Het matchte hoegenaamd nooit met elkaar. Voor mij is dat een teken aan de wand. Staatsbosbeheer is zo productie-gedreven geworden, dat het bosbelang wordt veronachtzaamd. Een gevolg van de opgelegde marktwerking.”

In alle gebieden waar Rutte III bezig is met de massale kap van bomen  via Staatsbosbeheer of een woekerwinst houtkap-bedrijf  zijn actiegroepen of stichtingen opgericht die de massale bomenkap willen stoppen en de belangen van natuur en bewoners verdedigen.

Uit de enquêtes die in Nederland zijn gehouden blijkt dat maar liefst 95% van de ondervraagden absoluut tegen RUTTE III en de massale bomenkap is.

Dringende eis aan Rutte III! Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur moet per direct stoppen!

Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en 160  andere natuurorganisaties eisen  dan ook een verbod op het bewerken van bosbodems, op de kap van bomen voor biomassa en de afvoer van biomassa uit bossen. Meer en ouder bos is volgens al deze organisaties een zeer effectieve en goedkope manier om klimaatverandering tegen te gaan. De kap moet dus volledig stoppen en het gekapte bos moet dan ook zsm worden hersteld door de aanplant van bomen want dat zal de broeikasgasuitstoot compenseren. Bomen zijn om veel redenen onmisbaar: ze leveren zuurstof,  filteren fijnstof, verlagen het co2- gehalte, huisvesten talrijke diersoorten en zijn goed voor de gezondheid.  Ruttes Kartel en hun handlangers zoals SBB dienen dan ook  te worden aangeklaagd en berecht wegens  illegale bomenkap en er dient een parlementaire enquete komen naar de illegale bomenkap, biomassa vervuiling en fraude met de EU- SDKsubsidies.

Sinds 2013 verliest Nederland door  Ruttes wanbeheer jaarlijks veel meer bos dan dat er wordt bij-geplant. Nederland heeft daardoor met 8 procent het minste bos van alle EU-landen. Per jaar worden minstens 30.000 ( en steeds meer) hectares aan bos door Rutte III weggekapt en  dat onvervangbare mooie levensreddende bos wordt nauwelijks of niet gecompenseerd door het planten van slechts 1.600 hectare aan veelal homogeen bos dat geenszins een vervanging is van de onvervangbare weggekapte bomen en de daarbij horende unieke biodiversiteit.

Wageningen University & Research meent dat het Nederlandse bosbestand tussen 1990 en 2013  toenam van 362.046 hectare tot 375.679 hectare maar de feiten liegen er niet om want in 2017 was de bosoppervlakte agv Rutte III wanbeleid reeds geslonken tot 346.000 hectare. Nederland heeft agv Rutte I II III wanbeleid, het minste bos van alle landen van de EU, en Nederland is agv Rutte I I II en agv GL wanbeleid, het meest vervuilde land met de hoogste sterfte agv kanker van alle landen van de EU.

In 2018  heeft de EU de hernieuwbare energie richtlijn herzien, waarbij de EU  heeft afgesproken rond 2030 minstens 32% van de benodigde energie uit hernieuwbare bronnen te winnen. Tevens heeft de EU zich ten doel gesteld CO2-emissies met 40% terug te dringen.

Het aanmerken als hernieuwbare energie van biomassa gewonnen uit gekapte bossen is volledig in tegenspraak met artikel 191(1) van het EU verdrag, waarin partijen zich verplichten om het milieubeleid te laten bijdragen aan het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering.

In het Nederlandse Klimaatakkoord is vastgelegd  dat Nederland juist veel meer bos nodig heeft. Alle overheidslagen, natuurbeheerders, landbouwers en grondeigenaren moeten daarom ontbossing beperken tot wat zeer strikt noodzakelijk is. Worden er toch bomen gekapt, zoals  bijvoorbeeld in het kader van  internationale natuurafspraken, dan moeten er eerst afspraken worden gemaakt over een adequate CO2-compensatie.

Er werden door het misdadige Rutte III kartel ook al helemaal geen nieuwe afspraken gemaakt over een adequate CO2-compensatie.

Ruttes kapbeleid is absoluut ontoelaatbaar. Het verbranden van hout voor de opwekking van energie  is 15 procent meer vervuilend dan stoken op gas of olie en door het pakket aan Rutte III  klimaat maatregelen uit het Klimaat-akkoord word de CO2- uitstoot alleen maar groter en word de natuur en natuurlijke biodiversiteit van flora en fauna door Rutte III op grote schaal vernietigd. Hierbij komt ook nog eens dat agv Rutte III – wanbeleid  de energie steeds duurder en voor steeds meer mensen  zelfs onbetaalbaar word. De sterfte agv Kanker in Nederland, veroorzaakt door o.a. kankerverwekkende uitstoot en fijnstof en door giflozingen van Multinationals zoals Shell, Dupont, en Duitse Multinationals die jaarlijks tonnen kankerverwekkend gif lozen zoals in de Waal en Rijn, is agv het wanbeleid van de regeringen  Rutte I II II  de hoogste van alle landen van de Europese Unie.

Op 4 maart 2019 hebben NGO’s uit Estland, Frankrijk, Ierland, Roemenië, Slowakije, Zweden en de VS de Europese Unie aangeklaagd vanwege  “biomassa uit het bos” te beschouwen als “hernieuwbare energie”.

De EU werd in maart 2019  aangeklaagd wegens het wetenschappelijk bewijs van het effect op klimaatverandering door de oogst en het opstoken van bomen voor energiedoeleinden door ontbossing.

Het door de EU zomaar beschouwen van biomassa als CO2-neutraal is in strijd  met wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat het verbranden van hout 1,5 x meer CO2 uitstoot oplevert dan het stoken van steenkool en 3 x meer dan de uitstoot van gas.

De EU veroorzaakt enorm veel schade zoals  op het gebied van  de gezondheid, middelen van bestaan, dorpen en culturele tradities ten gevolge van kappen, houtpelletindustrie en de vervuilende productie van biomassa.

Het aanmerken als hernieuwbare energie van biomassa gewonnen uit gekapte bossen is in tegenspraak met artikel 191(1) van het EU verdrag, waarin partijen zich verplichten om het milieubeleid te laten bijdragen aan het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering.

De Europese Commissie is dan ook verplicht de wet na te leven. Het Hof van Justitie in Luxemburg zal dan ook moeten beslissen  dat deze zaak ontvankelijk is en een einde eisen aan de illegale massa-bomenkap in de gehele EU en in Nederland door de kartel- regering RUTTE III

De petitie ”Bomen langs N-wegen moeten blijven” leverde 46.000 handtekeningen op. De provincie Gelderland zette daarop gelukkig  een streep door het plan om honderden schitterend mooie bomen tussen Zutphen en Ruurlo neer te halen.

Uiteindelijk hoefden er op een gevaarlijk stukje in de weg slechts 2 zieke bomen te worden gekapt.  Ondertussen willen de aanhangers van Rutte en hun criminele handlangers van D66  ook op dat traject toch nog stiekem  343 eeuwenoude, kerngezonde eiken wegkappen.

SBS wil in opdracht van Ruttes Natuursloop Kartel met de botte bijl  in heel Nederland doorgaan met nog  meer  bomen te kappen. Ze moeten dus gestopt worden met de krankzinnige vernietiging van de Nederlandse landschapscultuur.

Teken de petitie voor een totaal kapverbod en de redding van onze wonderchone  natuur!

𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍𝐏𝐄𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐏𝐑𝐈𝐂𝐇𝐓𝐄𝐑 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐌𝐎𝐎𝐑𝐄 : 𝐃𝐎𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐍𝐒 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐎𝐑𝐙𝐀𝐀𝐊𝐓𝐄 𝐊𝐋𝐈𝐌𝐀𝐀𝐓𝐎𝐏𝐖𝐀𝐑𝐌𝐈𝐍𝐆 IS 𝐄𝐄𝐍 𝐋𝐄𝐔𝐆𝐄𝐍

climatechange is hoax

climatechange is hoax

Opwarming Hoax

De “Globale Klimaatopwarming theorie”  is  volgens de meeste experts niets anders dan een frauduleus complot om onder het mom van “Red de Aarde” angst te zaaien onder de bevolking en hiermee een gigantisch verdienmodel te creëren om vervolgens exorbitant hoge klimaatbelastingen uit de zakken van de burgers  te stelen.

Volgens Angela Merkel, Al Gore, Marc Rutte, Rob Jetten, Jesse Klaver  en de “shizofreen” Ed Nijppels( die pedofielen onbestraft wil laten) is het terugdringen van de CO2-uitstoot van levensbelang omdat volgens hen de CO2 uitstoot dooor de mens, verantwoordelijk zou zijn voor  globale opwarming en  het smelten van de poolkappen met als gevolg dat de hele wereld door de stijgende waterspiegel en door tsunamies zoals “Atlantis”‘ onder water zou komen te verdwijnen.

De kartel-regering Rutte III heeft voor een Klimaatakoord  getekend met 600  voor de burgers peperdure maatregelen olv de liegende Marc Rutte,  en de zichzelf tot “Klimaatpaus” benoemde  VVD-er  Ed Nijppels die overals in de wereld slechts bekend staat wegens het goedkeuren van pedofilie.

Het Klimaatakkoord van Parijs  word door vrijwel alle ondertekenende landen, net zoals het Verdrag van Kyoto, totaal niet nageleefd.

Het Nederlands Klimaatakkoord is volledig  in strijd met de EU- verdragen. De klimaatplannen blijken olv Nijppels tot stand te zijn gekomen op basis van  leugens, misvattingen en niet onderbouwde veronderstellingen.

Veel landen, en zowat alle grootmachten van de wereld weigerden dan ook om hun handtekening te zetten onder het Klimaatverdrag  dat van geen kanten deugt en alleen de belangen  dient van  op woekerwinst azende politici  en Multinationals zoals Shell, Rother, Hoechts en Akzo-Nobel.

CO2 Facts


co2leugen


LANDEN DIE NIET MEE DOEN AAN HET  WAANZINNIGE KLIMAATAKKOORD

Heel Afrika:
1,2 miljard inwoners, 714 x groter dan Nederland
Rusland:
144,5 miljoen inwoners, 402 x groter dan Nederland
Amerika:
325,7 miljoen inwoners, 231 x groter dan Nederland
China:
1,3 miljard inwoners, 225 x groter dan Nederland
India:
1,3 miljard inwoners, 77 x groter dan Nederland
Iran:
82 miljoen inwoners, 38 x groter dan Nederland
Colombia:
47 miljoen inwoners, 26 x groter dan Nederland
Turkije:
80 miljoen inwoners, 18 x groter dan Nederland
Irak:
39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

Onze atmosfeer bestaat voor:

– 78% uit stikstof
– 21% uit zuurstof
– 1% uit edelgassen
– 0,038% is CO₂

Van deze 0,038% produceert de natuur
96% zélf.
De mens staat voor de andere
4%.
De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor
0,00152%

Zeespiegel facts

Over van alles word door hebzuchtige eurofielen zoals Rutte, Macron, Al Gore, Merkel en  door een handvol door de miljardair Soros ingehuurde wetenschappers gelogen zoals over de  invloed die CO2 zou hebben op de globale temperatuur.  De mensheid word door  de corrupte Elites en omgekochte wetenschappers via de MSM voorgelogen dat de mensheid  ten onder zal gaan agv een globale Klimaat Opwarming,  door  smelting van de Poolkappen, door tsunamies en enorme overstromingen zoals van Nederland dat een stuk beneden  de zeespiegel ligt.

97 procent van alle onafhankelijke weerinstituten en geleerden weerleggen  de leugens van de  4 procent aan omgekochte liegende wetenschappers, doemdenkers en valse hebzuchtige politici die bij de burgers angst in proberen te boezemen om de kiezer ertoe te bewegen om op hen partij die de wereld vn de ondergang zou redden, te stemmen.

Zo blijkt uit de metingen dat de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust vorig jaar  7,2 centimeter gedaald is ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017. Dat blijkt uit objectief onderzoek van Deltares en HKV in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2017 stond de zeespiegel zelfs relatief hoog. Dat kwam door twee grote noordwesterstormen. In 2018 waren er twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd. De lange periode van droogte heeft ook weinig invloed op de gemiddelde zeespiegelstand gehad.

Zeespiegelstanden kunnen per jaar volgens de experts enorm verschillen. Volgens Fedor Baart (kustexpert Deltares) daalde de gemiddelde zeespiegel in het jaar 2018  langs de Nederlandse kust met 7,2 cm ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017 en dat was
de grootste daling sinds 1996.   In 2017 stond de zeespiegel relatief hoog vanwege twee grote noordwesterstormen (half januari en eind oktober), die het zeeniveau opstuwden richting de kust. In 2018 waren er  volgens Robin Nicolai (senior adviseur HKV) ook twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd.

De onweerlegbare feiten zijn dat de  zeespiegel de afgelopen 128 jaar met gemiddeld 1,86 mm per jaar is gestegen, maar er is geen sprake van een versnelde stijging. Er wordt wel rekening gehouden met een snellere stijging die minimaal is en geen enkele bedreiging vormt van de door doemdenkers en liegende politici  verzonnen bedreiging zoals  overstroming van stad en land en zo zie je maar weer hoe het volk door de politieke elites en door de liegende MSM zoals de NOS word bedrogen.

De vervuilende uitstoot uit houtverbranding-centrales wordt ook al niet minder, maar zelfs vijftien procent meer dan van gas en de schonere kolen. Rutte III, Groen Links en de zatlap Juncker, Merkels GROKO en Grunen klimaatleugenaars verlaren ijskoud dat biomassa-energie schoner is en dat de forse uitstoot aan CO2 word gecompenseerd omdat er weer heel veel nieuwe bomen die CO2 in zuurstof omzetten zouden worden bijgeplant. Er worden volgens de experts ook al helemaal of nauwelijks bossen bijgeplant.

De EU weigert te luisteren naar de experts zoals Professor Martijn Katan die wetenschappellijk  met onweerlegbare  bewijzen heeft aangetoond dat  biomassa-energie  veel vervuilender is  en dat de aanplant van nieuwe diverse bossen een regelrechte leugen is.

Professor Martijn Katan is een van de meest gerespeceerde Klimaat en Natuur experts van Europa en auteur van het alarmerend biobrandstof-rapport van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen uit 2015.

Katan bevestsigd  dat door de EU  is afgesproken dat de  C02 die uit houtverbranding komt en  die 15 procent meer vervuiling veroorzaakt, volgens Juncker en Merkels Elite,  dan maar niet mag meetellen, terwijl de CO2 uitstoot een enorme hoeveelheid is, het dubbele van als men aardgas gebruikt.

( note: Wikileaks en tal van NGO’s doen onderzoek  naar de nationaal socialistische EU Elite olv Angela Merkel en de als alcoholist bekend staande J.C Juncker die in Berlijn tijdens een borrel zouden hebben hebben gelekt dat C02 en de vervuiling via houtverbranding via de Pers Internet en Sociale Media met alle middelen van censuur ontkend  moeten worden evenals door alle MSM en door zoveel  mogelijk daartoe in te huren pseudo- wetenschappers.


Globale opwarming enorme leugen


klimaat word kouder


Er is ook  helemaal geen sprake van een enorme globale opwarming maar fluctuatie en een relatief lage stijging  in Nederland  zoals is aangetoond door KNMI dat de wereldgemiddelde temperatuur sinds 1880 met slechts circa 0,9 °C is gestegen. De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest.

temperatuur

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is trendmatig toegenomen en ligt in 2014
1,7 ± 0,6 °C hoger dan ruim een eeuw geleden, in 1906.  De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest. Na een versnelling aan het eind van de vorige eeuw verliep de opwarming de afgelopen vijftien jaar langzamer. Zo’n tempowisseling in het waargenomen temperatuurverloop is niet uniek en kan goed verklaard worden door natuurlijke fluctuaties (PBL/KNMI, 2015 – hoofdstuk 1).


KNMI manipulaties


Het KNMI blijkt net zoals de NOS een zeer duur door de regering Rutte betaalde sluikreclame en valse  propaganda organisatie te zijn want het KNMI heeft een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) om de Klimaathoax over Globale Opwarming  te steunen,  schaamteloos uit de boeken geschrapt. Het bedrog door het stiekem schrappen van de vele hittegolven door KNMI,  werd ontdekt door  een team van onafhankelijke onderzoekers in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”.


De EU biomassa waanzin moet dus echt per direct stoppen. De massale bomenkap en het uitrollen van 5G zijn  zeer nadelig voor het Klimaat en voor de gezondheid van flora en fauna. Stoken op hout is vervuilender dan op kolen of gas.  Het EU beleid zoals het wegkappen van de bossen en het op grote schaal vervuilen van de lucht, de bodem en het water  zijn volledig in strijd  met de grondwet en met tal van internationale verdragen zoals het Verdrag van Kyoto en het Verdrag van Parijs.

De werkelijk doorgedraaide krankzinnige EU-Elites  willen de hoogfrequente 5G-microgolf zendmasten in alle EU steden ook gaan implanteren in lantaarnpalen, bushokjes, verkeerspalen, en in allerhande eletronische aparatuur en in minder opvallende straatobjecten en bewakingscameras. Men wil alles in de gaten houden, meten en spioneren. Om  signaal verlies te voorkomen (omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G) zullen  steeds meer bomen en bossen worden weggekapt, tenzij wij de burgers deze totale EU waanzin stoppen.


Europa en heel Nederland hangt straks vol met miljoenen, niet op gezondheidsproblemen onderzochte 5G-antennes. Dr. Martin Pall, emeritus hoogleraar in de staat Washington, maak zich dan ook zeer grote zorgen over 5G en waarschuwt de wereld over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van elektromagnetische velden. Hij beweert dat het giftige en gevaarlijke karakter van elektromagnetische velden al goed is ingeburgerd en dat de komst van de ziekmakende 5G-technologie zo veel slechter zal zijn en dat het “totaal krankzinnig” is om 5G in te zetten wegens de mogelijk dodelijke biologische risico’s.

“De bevolking is door de politiek voorgelogen en als een kikker in een langzaam opwarmde pan met alsmaar heter water. Snaveltjes toe, oogjes dicht en koken maar tot ziektes en de dood erop volgen”

De EU Elites kappen onvervangbare bossen en bomen omdat de bomen een groot obstakel zijn voor het uit te rollen 5G netwerk zoals dat is gebleken uit onderzoek van The University of Surrey:  Masthoogte op boomniveau als een beperkende factor voor bereik en betrouwbaarheid.

Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden,en die straling komt ook nog eens  bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel vrijwel overal de ether verziekt. Van al die elektromagnetische UMTS straling is inmiddels al bewezen dat deze schadelijk is voor mensen,planten, bomen, dieren en de leefomgeving.  Dus niet alleen de bomen, vogels  maar zeker ook heel veel mensen zullen de ziekmakende effecten van 5G ondervinden, tenzij, het uitrollen van 5G gestopt en bij de wet verboden word.

In september heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G

Hoogleraren in Nederland maken zich zeer ernstig zorgen over 5G. Ook volgens de natuurkundige Leendert Vriens van StopUMTS.nl, is de steeds hoger wordende stralingsintensiteit een enorm probleem niet alleen voor 5G, maar ook voor de 4G en 3G die er nu al zijn.

“Je hebt meer last van een antenne in een bushokje, dan van de straling uit een zendmast,” aldus Vriens.

“Vermoeidheid, burnout-klachten, slapeloosheid, maag-darmklachten: zelf weet ik zeker dat dat door straling komt.”

De Bomenkap en 5g vormen volgens  alle experts van over de hele wereld die de Globale Klimaatopwarming als niet bewezen achten,  een bedreiging voor de gezondheid. 5G straling is schadelijk voor flora, fauna, vogels, planten, bomen, mens en dier. 5G straling veroorzaakt zelfs bepaalde vormen van kanker.

Voor alle burgers  en met name voor  stralingsgevoelige mensen word het nog vele malen  lastiger om niet ziek te worden aangezien de straling dan letterlijk overal is. Nu al zien steeds meer  landgenoten zich genoodzaakt om te emigreren naar  Portugal, Algerije, Canada,  Hongarije,Polen of naar elders, omdat het leven in Nederland agv de vervuiling door de multinationals zoals Shell (en via de zwaar vervuilende Duitse Roer), steeds gevaarlijker en dodelijker word wegens de kanker-verwekkende troep die in de bodem, het water en in de lucht word gedumpt en wegens de chemtrails en de ziekmakende UMTS straling en dan is 5G nog niet eens uitgerold.  Het vooruitzicht voor flora en fauna in Nederland ziet er dus al helemaal niet goed uit.

De beroemde klokkenluider en klimaatexpert David Icke (https://www.davidicke.com/article/479144/great-tree-massacre-councils-cut-110000-trees-desperate-bid-save-money-no-make-5g-possible-unless-say-enough-youve-seen-nothing-yet) verklaart dat de massale bomenkap onderdeel is van de NWO plannen om een vergaand ‘smart grid’ te implementeren.  ‘Smart’ is niet zozeer ‘slim’, maar betekent surveillance en spionage. Alles wat ‘smart’ voor de naam heeft staan, is een op het netwerk aangesloten spionage apparaat, dat digitale data verzamelt, opslaat en doorstuurt naar het wereldwijde surveillancesysteem.


De door corrupte getekende kartel-bende Rutte III wil volgens de alarmerende berichten Nederlanders ook nog eens dwingen omvanhet gas af te gaan en iedereen verplichten tot de aanschaf van een peperdure lawaaierige niet-duurzame warmtepomp, en allerlei extra due maatregelen zoals isolatie en het aanleggen van zogenaamd gesubsidieerde zonnepanelen.


Een warmtepomp is volgens warmte-experts totaal niet rendabel, niet rendabel, en vele malen slechter voor het Klimaat en ook nog eens vele malen duurder dan stoken op veel minder vervuilend gas. Het invoeren van warmtepompen leid wegens de extra vraag naar electriciteit( opgewekt via o.a. biomassa-centrales)  tot fors meer CO2- uitstoot( 15 procent)  met voor mens en dier gevaarlijke uitstoot aan roet en kankerverwekkende fijnstof.

Ervaringsdeskundige Robert-Jan Mijnarends bij het consumentenprogramma Radar.

“De gewone gasketel, als ik die aan doe dan krijg ik het warm in de winter. Dat krijg ik met de warmtepomp nooit!”

Dit wordt bevestigd door professor Laure Itard.

De luchtwarmtepomp is alleen voldoende zolang de buitentemperatuur boven de 7 graden Celsius is.  Alleen in zéér goed geïsoleerde huizen is enkel een warmtepomp voldoende. Omdat de meeste warmte weglekt via ruiten, is volgens Itard driedubbelglas noodzakelijk. Bij temperaturen onder de 0 graden Celsius   schakelt  een dan ook lawaaierige peperdure luchtwarmtepomp in een soort turbostand , waardoor deze 3 à 4 keer zoveel stroom gaat gebruiken.  Bovendien geven luchtwarmtepompen –net zoals airco’s – geluidsoverlast.

Een vreselijk dure vervuilende lawaaierige luchtwarmtepomp levert  simpelweg  te weinig warmte om een koude winter mee door te komen. Als het huis niet heel erg goed geïsoleerd is, blijft een Hr-ketel noodzakelijk. Zonder de  noodzakelijke isolatie van een huis waarvan de  kosten worden geschat op minstens  60 000 Euro per huis, heeft de aanschaf van een warmtepomp geen enkel nut en valt gezien de vele nadelen dan ook zeer sterk af te raden.

De doorgeslagen kartel bende van Rutte wil samen met ij Groen  Links  1000  miljard euro besteden aan een woekerwinst klimaatproject dat wat betreft het terugdringen van de  CO2 uitstoot mondiaal  nog niet eens een druppel op een gloeiende plaats is met een effect van slechts 0,00007 graden Celsius.

Gas is en blijft hoe men ook bekijkt de schonere energiebron die relatief weinig CO2 genereert. De meeste andere landen zoals de VS, China  en heel wat Afrikaanse landen, Pakistan  en India  schakelen overigens  massaal over op gas en velen ook op kolen. Het  behouden van “energie uit gas” is dan ook 1000 keer beter  voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Zembla over de EU en RUTTE III biomassa boomkap zwendelZembla over de Biomassa Leugens van Al Gore, Merkel, Juncker, Rutte, Kamp, Nijpels, Jetten, Rosenmuller en sekteleider Klaver van Groen LinksPolitici en Gemeentes! die toch bomen en bossen laten kappen en het voor de gezondheid gevaarlijke 5g gaan uitrollen, moeten stuk voor stuk aangeklaagd en berecht worden welke bestuurder het ook moge zijn, wegens wanbeleid en het in gevaar brengen van de burger en het verzieken van het Klimaat en Moeder Aarde. Alle politici die de burger willens en wetens in gevaar brengen, door vervuilende “nep duurzame” energie te promoten, en de wet via corruptie en via valse propaganda schenden, moeten dan ook keihard worden aangepakt,  afgerekend en berecht naar geldend strafrecht, waarmee sterk word bijgedragen om  Moeder Aarde van de vervuiling te redden.


De uitrol van het door wetenschappers als schadelijk gekwalificeerde 5G straling netwerk moet gestopt worden evenals de door het volk zeer ongewenste bomenkap in  Nederland en andere landen.  De waanzinnige EU Elite olv de bibberende Merkel en de zatlap Juncker wil gigantische hoeveelheden bos wegkappen en miljoenen tonnen houtsnippers verbranden in biomassa-centrales omwille van het op grote schaal verkrijgen van energie voor industriële- en oorlogdoeleinden. Merkels Elite wil niet dat U weet dat het verbranden van hout veel ongezonder is dan stoken op kolen of gas. Merkels Elite wil ook net zoals Rutte steeds meer milieubelasting heffen om een gigantisch vermogen  te vergaren  voor zelfverrijking, voor de  massale opvoering van de wapenproductie en voor de vorming van een enorm groot antie Rusland Euro-leger. Het is dan ook noodzakelijk dat Rutte III en allen die Nederland en de wereldvrede bedreigen, zsm onschadelijk worden gemaakt, door al deze gekken en machtswellustelingen voorgoed vanhet pluche te verjagen, opdat de wereld verschoond word van de naderende ondergang.

Hoe minder bomen, des te minder zuurstof, en des te meer CO2

Merkels Elite propageert in heel Europa via de door hen bestuurde valse propaganda media, leugens over het Klimaat, geproduceerd door gesponsorde en omgekochte wetenschappers beter gezegd gewetenloze geldwolven en verraders die liegen voor geld en subsidie.  Deze gewetenloze bedriegers misbruiken zelfs de schoolgaande jeugd met hun valse propaganda en geheime agenda van het opvoeren van de wapenproductie, het voeren van oorlogen zoals in  Islamitische en Afrikaanse landen en voor de vorming van een enorm  groot Antie Rusland aanvalsleger.

Het CO2 en Globale Klimaatopwarming verhaal is zoals aangetoond door gerespecteerde deskundigen en  wetenschappers uit de hele wereld  niets dan een schaamteloze leugen om U de burger te bedriegen en af te persen. Hoe minder bomen, des te minder zuurstof! En dus des te meer ziektes en aandoeningen.  Goed voor big farma, die steeds meer natuurlijke geneeswijzen uitschakelen en de politiek in hun broekzakken heeft.

Laten we met zijn allen opstaan en de Corrupte Macht Elites  Macron, Rutte en Merkel van het pluche verjagen om de natuursloop, de vervuiling van Moeder Aarde, de massabewapening en  de daardoor steeds hoger oplopende dreiging van oorlog te voorkomen,  want anders herhaalt de geschiedenis zich met ontelbare slachtoffers. “l’histoire se répète” ? Waarschuw iedereen die U kent en neem Uw verantwoordelijkheid.  U kunt nu niet meer zeggen ‘we hebben het niet geweten’ !


Ruttes Kringen zoals Grote Nederlandse banken financieren ontbossing en landroof. ABN AMRO, ING en Rabobank zijn structureel betrokken bij misstanden in de palmoliesector, zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van het regenwoud. Dit blijkt uit rapporten die Milieudefensie maandag presenteert.Teken de Petitie STOP DE MASSA BOMENKAP


Wij kunnen niet leven zonder onze wonderschone zuurstof-producerende Bomen: die zijn ook een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar RUTTE III  ontbost op bevel van doorgedraaide eurofielen van de EU, Merkel, Juncker sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer,  RUTTE III (SBB) en andere natuurslopers en dierenmoordenaars brengen onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de normen voor duurzaam bosbeheer en in strijd met de internationale afspraken zoals het Verdrag van Parijs.

Hoogleraar Europees bos  Nabuurs, maakt zich  grote zorgen over de massale  bomenkap door de regering Rutte. In Europa leggen bomen ongeveer 10 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU vast. De afgelopen 30 jaar is er echter nauwelijks geïnvesteerd in de Nederlandse bossen.  Staatsbosbeheer beweert  dat het dunnen van het bos  goed is zodat omliggende bomen meer kans krijgen om te groeien, maar ook dat bleek in de meeste gevallen totaal niet te kloppen.

Nabuurs, die aanzienlijk veel bossen voor de import wil kappen in Canada,  zet zich echter wel in voor de aanleg van meer bos in Nederland via de stichting Probos samen met meer dan twintig andere partijen   Nabuurs,   wil graag dat er voor 2050  minstens 100.000 hectare meer aan de levensreddende zuurstof-producerende bossen worden aangelegd, naar dat is veel te weinig volgens vele andere experts.

Marc Rutte, beloofde o.a. bij het aantreden,  de natuur te sparen en meer bossen aan te leggen, maar de leugenaar Rutte heeft niks anders gedaan dan steeds meer bossen wegkappen wardoor Nederland met slechts 8 procent het minste bos heeft van alle Eu landen ! Nederlanders voelen zich dan ook door Rutte I II II lelijk bedrogen want de coalities van Rutte hebben zich geenszins en totaal niet aan de de gemaakte afspraken gehouden zoals om meer bossen aan te leggen en de vervuiling door Multinationals zoals Shell en Akzo-Nobel, tegen te gaan en te zorgen voor het terugdringen van de enorm hoge concentratie aan ziekmakende fijnstoffen in de lucht. Rutte III heeft zelfs op dringend verzoek van de EU, helemaal niets gedaan om Nederland gezonder te maken, integendeel zelfs, werd Nederland agv Rutte III het meest ongezonde vervuilde dichtsbevolkte land van de gehele EU.

Het maakt de regering Rutte III dus niets uit dat miljoenen mensen agv fijn stof en straling ziek worden en steeds meer landgenoten agv Kanker te komen overlijden.De sterfte agv Kanker in Nederland is de hoogste van alle Eu-landen. Het gevaar word steeds groter en steeds meer mensen zullen het slachtoffer worden van de corrupte regering Rutte III, tenzij Rutte en al zijn handlangers voorgoed van het pluche worden verjaagd, en er een deugdelijke regering aantreed die doet wat nodig is, en dat is Nederland en alle inwoners veiliger, gezonder, vrijer, maken en redden van de enorme klimaatvervuiling.

De Gezondheidsraad en de World Health Organisation (WHO) gaven eerst na druk door pers en media toe dat elektromagnetische velden zoals UMTS van mobiele zendmasten “effecten” hebben op het lichaam, maar ze weigeren de negatieve gezondheidsschade agv langdurige blootstelling aan de straling publiek te maken.

De Gezondheidsraad beroept zich alleen maar op de Zwitserse studie naar de gezondheidsgevolgen van kortdurige UMTS-straling. In dit onderzoek werden proefpersonen slechts drie kwartier blootgesteld aan hoogfrequente niet-ioniserende EM-velden, en dat leverde ‘geen negatief resultaat’ op. In de realiteit worden mensen 24 uur per dag levenslang aan de straling blootgesteld. De schade die hieruit volgt heeft men niet onderzocht,of men wil de schadelinke gevolgen van langdurige blootstelling aan straling niet publiek maken.

Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er werkelijk van alles mis is met UMTS straling. Niet voor niets zijn de stralingsnormen in België sterk verlaagd. In Nederland is de norm 61 Volt per meter (V/m). Dit zou zo snel als het maar kan naar 0,6 V/m moeten. Het aantal UMTS-masten moet vooral in het dichtbevolkte Nederland drastisch verminderen, maar daar zit de hebzuchtige en corrupte regering Rutte III niet om te springen. R

RUTTE III heeft 3 miljard euro besteed aan zendlocaties en wil ondanks het feit dat miljoenen burgers gezondheidsklachten van de straling krijgen zoals (lusteloosheid, oorsuizen(piep-ruis en fluittonen in het hoofd), depressies, slaapstoornissen, en andere aandoeningen zoals slechtziendheid en vaat-aandoeningen), geen actie ondernemen en het aantal zendmasten en de stralingsintensiteit verminderen. Rutte III gaat ook nog eens het volgens experts schadelijke 5G netwerk uitrollen tegen de dringende adviezen in van de top-experts en 40 professoren. Hersenspecialisten waarschuwen dat het aantal hersentumoren op basis van deze negatieve ontwikkeling in Nederland minstens met 500 procent zal toenemen agv langdurig gebruik van mobiele telefonie en straling zoals van zendmasten.

Onderzoek bracht aan het licht dat onze klachten zoals oorsuizen,het horen van geluiden in het hoofd, hoofpijn, vermoeidheid en stress veroorzaakt werden door straling.  Een UMTS-mast stond precies gericht op ons huis en door die UMTS-straling werden we ook overgevoelig voor DECT-telefoons en mobiele telefoons.”

“De overheid en de Gezondheidsraad beweren dat UMTS-masten geen invloed hebben op de gezondheid en zij beroepen zich op onderzoeken waaruit blijkt dat 45 minuten bestraling geen effect heeft. Maar zo werkt dat niet. Je bent immers permanent blootgesteld aan straling en niet slechts 45 minuten.”


Climate Swindle

The Great Global Warming Swindle causes controversy in the EU.  The British television producer Martin Durkin, argues against the virtually unchallenged consensus that global warming is man-made. A statement asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be “the biggest scam of modern times.”

According to Martin Durkin the chief cause of climate change is not human activity but changes in radiation from the sun. Some have called The Great Global Warming Swindle the definitive retort to Al Gore’s An Inconvenient Truth. Using a comprehensive range of evidence it’s claimed that warming over the past 300 years represents a natural recovery from a ‘little ice age’.  According to scienctists humans do have an effect on climate but it’s infinitesimally small compared with the vast natural forces which are constantly pushing global temperatures this way and that. From melting glaciers and rising sea levels.


We are drawing the line here….and we are doing so with the full fire of consciousness.

Arise Homo sapiens!

Sascha Stone, exposed the 5G existential threat to humanity in a way we never imagined possible.  Be aware and target your local bureaucrats, technocrats, health practitioners, local and federal government agencies and more than anything else…your family and friends with the truth as what this technology is – we know how it was conceived and we know where it is intended to take people and planet.


Referenties


 


Over Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, op 7 september 1958 en sinds 1978 enthousiast actief met kunst en muziek. U kunt met mij contact opnemen per mail: stan@stanrams.com of bellen op + 031-06 426 207 67 met vriendelijke groet, Stan Rams
Dit bericht is geplaatst in Column, Dieren, Gezondheid, Internet, Love, Nieuws, Petities met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.