Biografie

Biografie

Im telling you War is no good....never..... so we must join to stop the crise and get rid of all leaders who dont listen to the will of the people

Een wereld zonder liefde is een wereld zonder kunst is een wereld zonder ziel, de wereld kan niet bestaan zonder liefde , vrijheid en kunst”

Beste bezoekers,

Met muziek, wil ik graag deze biografie inluiden en wens u allen de inspiratie toe datgene te doen wat uw hart u ingeeft en u sterk te maken en de krachten te bundelen voor een humane welvarende wereld voor alle mensen en voor de vrijheid, ons aller kostbaarste goed.Voor opmerkingen, vragen of voor meer informatie kunt u een mail sturen naar

stan @stanrams.com

met vriendelijke groeten

Stan Rams,

 

De biografie … zal  over enige tijd alhier gepubliceerd worden …. er word aan gewerkt.

Het Regenboog Programma treft U onderaan de foto’s op deze pagina.


Stan Rams 1986 Zeeland The Netherlands IMAGE0014 Isolation Lumix oil Stan Rams 2005 2 095 Happy World Stan Rams Tekening Lumix_2_1284 Pick a flower Stan Rams HPIM0817   Isolation Lumix oil Stan Rams 2005 2 095 171100_1815253908213_1446051351_32013213_3496388_o Bird on a wooden pipe Stan Rams artwork 2007 HPIM0784 56049_1646791096748_1446051351_31685329_5129390_o Flowers Stan Rams oilpainting 2004 HPIM0765 Artwork Stan Rams Apple love Stan Rams jpg     Love never dies Stan Rams The netherlands Artprolife(C)ject Biblic Spoons Stan Rams The Netherlands Stan Rams Winter peace plakaat Stan Rams 2005 HPIM0807

Keep the faith Stan Rams Artist Heerlen Amsterdam The netherlands d kwik kwek kwak waters Amsterdam Stan Rams maart 2010 323 Heart aquarel Stan Rams HPIM0761  Levensweg Stan Rams Oil Painting 2005 . Tunnel of love Stan Rams Oil . It By Stan Rams , oil painting 2004 HPIM0805 0 Jesus Portrait Stan Rams Funeral Flowers Stan Rams Aquarel 2004 Lumix 2 037 Flowers Stan Rams oilpainting 2004 HPIM0765 Apple love Stan Rams jpg  june artists 093 Expo 2010 Stan Rams blue prints Amsterdam The Netherlands Deep Inside Aquarel Stan Rams 2001 periode De Baak The Netherlands file 1276

brandende%20kaars

… voor de vrede …

. Stan Rams Piano Krasnapolsky Hotel Amsterdam Stan Rams maart 2010 880   Anne-Frank-Rose-jpg.jpg Amsterdam june street artist 104 anne frank flowers

Bloemen voor Anne Frank

“Het mooiste geluk is dat je altijd iets voor een ander kunt doen, hoe klein dan ook, en steeds geloof ik in de goedheid van de mens wat er ook mag gebeuren” Anne Frank

 

d amsterdam 3 weeks By Stan Rams 041


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

STAN (Samen tegen Armoede) Regenboog Programma

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Beste landgenoten,

Laten we samen werken en elkander niet gaan bestrijden om de verschillen die in de praktijk best meevallen en goed op te lossen zijn door de krachten te  bundelen zodat het met ons allemaal stukken beter zal gaan!

Ik nodig u allen uit om  lid te worden van de  Regenboog Beweging , waarin inspirerende creatieve landgenoten uit alle gelederen samenwerken voor de omwenteling en redding van Nederland zodat het volk weer een stem heeft en de noodzakelijke hervorming zoals het herstel van de democratie, en het herstel van de gehele Publieke Sector met liefde kracht en wijsheid worden gerealiseerd voor een Humaan Welvarend Nederland voor allen.!

Ik wens u  van harte dat uw licht mag schijnen als een ster aan de hemel en alle lichten samen de wereld verlichten zodat de wereld beter mooier gezonder, veilig vrij  en gelukkig word.

Stan Rams

Amsterdam

19 12 2018

 

*********************

*********************

*********************

Regenboog Programma

*********************

*********************

*********************

Beste landgenoten,

Omdat steeds meer mensen, jong en oud, zieken en de gehandicapten in Nederland geen goede zorg of zelfs geen enkele zorg of een bar slechte zorg genieten ben ik begonnen met de  Regenboog  Beweging om met vereende krachten de gewenste sociale democratische verandering te realiseren in het politiek bestel zodat iedereen kan rekenen op een goede betaalbare zorg  en om het Haagse Pluche te zuiveren van corruptie en figuren zoals Rutte die alsmaar liegen en niet doen waarvoor ze gekozen zijn en wat hun plicht is te doen  als volksvertegenwoordiger, betaald door  ons  het volk.

De plicht van elke politicus moet zijn: Het dienen van alle landgenoten, de kiesbeloftes nakomen en met alle middelen en liefde ons Vaderland via de democratische weg door goed open en rechtvaardig bestuur  leiden, door het bevorderen van het welzijn, de veiligheid, de gezondheid, de welvaart en de vrijheid van alle Nederlanders,  want daar hebben wij Nederlanders allemaal het grootste belang bij en het volste recht op!

Het Regenboog Programma is gefundeerd op de wensenvan zeer velen , het is compleet en bied de oplossingen die keihard nodig zijn zoals het herstel van de democratie en van de souvereiniteit van Nederland via de NEXIT.  Van groot belang zin ook de deprivatisering van de Publieke Sector zoals de zorgsector en het overbruggen van de agv zelfverrijking  door de elite klasse  alsmaar groter wordende kloof tussen rijk en arm. Het Sociaal Stelsel moet grondig verbeterd worden en de Zorgsector moet hervormd worden naar een Nationaal Ziekenfonds Stelsel zonder eigen risico.

Er moet een wettelijk verbod komen op de woekerwinst praktijken van de dieven in de Zorgsector. Alle zorg van ziekenhuisopname tot aan verpleging, ambulante zorg en thuiszorg, de jeugdzorg en de ouderenzorg, de tandheelkundige zorg en psychische hulpverlening, apothekers en alle pharma diensten voor medicijnen en hulpmiddelen moeten onder een enkele kap en onder volledige controle komen te staan van het Ministerie van Zorg en Welzijn waarbij de Zorg zonder Winstoogmerk dient te worden aangeboden zonder eigen risico aan alle Nederlanders. Tevens zullen de door de regering Rutte 250 000 ontslagen Zorgwerkers hun broodnodige baan terug moeten krijgen in de vorm van een Staats Garantie Zorg Baan met inschaling volgens de ambtenarenschaal. De kosten van de Zorg moeten eerlijk en evenredig verdeeld worden door middel van een redelijke inkomensafhankelijke zorgpremie zodat de kosten voor alle Nederlanders stukken lager en voor iedereen goed te betalen zijn.

De AWBZ waarbinnen meer jaarlijks meer dan 80 miljard euro omgaat en waarbinnen veel geld opgaat aan woekerwinst profiteurs zoals aandeelhouders (politici zoals Schippers en haar multimiljonair man en directies die zich schaamteloos ten koste van de zieke landgenoten verrijken) moet volledig op de schop en vervangen worden door een Humane Zorgwet zodat elke euro van de AWBZ miljarden verstandig word besteed aan daar waar het door de Nederlanders afgedragen AWBZ geld voor bestemd is, en dat is voor een goede zorg voor alle zieken, gehandicapten en ouderen.

Als gevolg vande corruptie en de bar slechte wetgeving van Rutte Iii  is het zo dat heel veel Nederlanders wel de premie betalen maar geen zorg genieten omdat zij het eigen risico niet kunnen betalen en dat moet absoluut veranderen door het afschaffen van het Woeker Winst Stelsel en van het Eigen Risico. Eveneens moet de tandheelkundige zorg in Nederland worden opgenomen in het Staats Zorg Stelsel waarbij deze geheel gratis moet worden aangeboden en betaald  uit de collectieve in te stellen IKASZP ( Inkomensafhankelijke Staats Zorg Premie). Door een enkele inkomensafhankelijke Staats Zorg Premie voor alle Nederlanders in te voeren zal een einde gemaakt worden aan de verkwisting, de wachtlijsten, de tekorten aan goed opgeleid personeel, ongelijkheid, discriminatie en  in zijn geheel aan het onrechtvaardige woekerwinst zorgstelsel.

Door samen te werken zal door de Nederlanders meer dan genoeg kapitaal bijeen worden gebracht om de gehele Zorg van a tm z te verbeteren en tegen een veel lager tarief aan te bieden aan elke Nederlander. Nederland heeft meer dag genoeg kapitaal dat helaas totaal verkeerd word aangewend zoals aan miljarden afdrachten aan de EU te Brussel,  waar wij Nederlanders helemaal niets  voor terugkrijgen dan ellende zoals een verslechterde economie, meer werkloosheid en minder vrijheid en nog meer nota’s en naheffingen,en  voor Nederland zeer ongunstige  beperkende EU wetten.

Om de nood in de Zorgsector op te lossen zal Nederland fors moeten investeren in de Zorg en in de ontwikkeling in eigen land van Medicijnen en Hulpmiddelen. Nederland moet onafhankelijk worden van de vreselijk dure pharma-industrie van landen zoals Duitsland, Frankrijk en de VS. Nederland moet zelf de medicijnen en hulpmiddelen ontwikkelen en fabriceren en deze betere en kwalitatief beste medicijnen tegen lagere tarieven aanbieden aan alle mensen die zorg behoeven in Nederland want alleen op deze wijze zullen er in de toekomst geen medicijn tekorten en ellenlange wachtlijsten meer zijn en dan zullen alle zorgehoevende  landgenoten  kunnen rekenen op een goede kwalitatief hoogstaande zorg

Laten we met zijn allen bewust worden van de nood en samen  gaan werken aan een goed Nationaal Zorgstelsel voor alle  Nederlanders. De  Staats Zorg Premie  zal  voor de mensen met een minimum loon of uitkering lager zijn en voor elkeen betaalbaar.  Hogere inkomensgroepen betalen uiteraard meer naar ratio en draagkracht via bij-verzekering voormet name luxe zorg en dat is niet meer dan logisch en rechtvaardig want Zorg is een humaan recht voor ons allemaal.

Omdat er in Nederland steeds meer mensen ziek worden en overlijden (jaarlijks meer dan 40 000 ) agv onkunde, medische blunders, en door verkeerde medicijnen of een gebrek aan medizijnen en hulpmiddelen zal er fors geinvesteerd moeten worden in de Zorg, en het onderwijs van medisch personeel zodat de kwaliteit van de Zorg drastisch word verhoogd zodat onze naaste zieken gehandicapten jongeren en ouderen kunnen rekenen op waar elk mens recht op heeft en dat is de beste zorg, liefde en een goed verzorgde oude dag.

Laten we  dan ook een grondig einde maken aan Ruttes corruptie en het Woekerwinst Zorg Stelsel waar u reeds vele jaren sinds de decentralisatie door de achterkamertjes premier Wim Kok, onder gebukt gaat.

Zorg, en een goede onbezorgde oude welverdiende dag met een goede verzorging is een humaan recht. In Nederland worden echter miljoenen mensen uitgesloten van een goede zorg en de nood is groot en word alsmaar groter. Daarom roep ik u allen op om u sterk te maken en samen te werken aan de realisatie van het Staats Zorg Stelsel zodat er in de toekomst geen landgenoot van  zorg verstoken meer zal zijn.

Geld is handig als je het hebt en als er leuke mooie en ook zinvolle dingen mee kan doen maar geld alleen maakt niet gelukkig. Helaas zit er in Den Haag een kleine kliek die steeds meer geld graait ten koste van 90 procent van de Nederlanders  en danooknog eens ten koste van  de mensen die het met veel minder of op de rand van de armoede moeten zien te redden. De regering Rutte heeft samen met handlangers zoals Klaver ontzettend veel geld verkwist van U de burger, door wanbeleid en  corruptie, waardoor heel veel en steeds meer mensen in de armoede worden gedrukt en geenzorg krijgen agv de corruptie van Rutte III  , en bovendien komen er overal steeds meer en langere wachtlijsten en schulden bij agv de corruptie en de steeds meer geld opeisende EU van Merkel die ons niks dan onvrijheid, armoede enellende brengt.

Daarom moet de kloof tussen rijk en arm worden bestreden en moeten de corrupte politici en de stelende bankiers worden weggezuiverd en afgestraft door ons, ja door het Volk der Nederlanden want de enorme schaamteloze zelfverrijking door de Super Elite en door de kring van Merkel is een regelrechte misdaad en absoluut onaanvaardbaar!

Het Woekerwinst Vrijmarkt Stelsel, (de geprivatiseerde Publieke Sector) moet! worden opgeheven, verboden en vervangen worden door een Humaan Gecentraliseerde Publieke Sector zonder winstoogmerk, zodat de Zorg, en ook het vervoer, de energie, telefonie, drinkwater, en de veiligheid (leger , douane en politie)  en al deze publieke diensten van  de beste kwaliteit zonder winstoogmerk door de Staat worden aangeboden aan alle Nederlanders.

Voor een Sociaal Welvarend Nederland

Ik  bied  U een compleet doorberekend programma aan  om recht te  doen aan alle Nederlanders  zoals door het  bestrijden van onrecht, corruptie fraude, discriminatie en misdaad en door het eerlijk besteden van de welvaart in banen, goed onderwijs, vrijheid,veiligheid en een gezonder Nederland

Wij werken zonder subsidie reeds vele jaren  ter bevordering van alles dat Nederland ten goede komt en wat de burgers nodig hebben. Het regenboog programma bevat dan ook, het herstel van de democratie, keiharde aanpak van corruptie, de invoering van een basis inkomen, hervorming van de zorg naar een Nationaal Ziekenfonds Stelsel zonder eigen risico, belasting en accijns verlaging, verbeteren van de veiligheid door actieve preventie, 20 000 man extra bij de politie, een hardere aanpak van de misdaad, herinvoering levenslange gevangenis straf zonder recht op vroegtijdige vrijlating voor pedofielen en kindmoordenaars, hoge straffen en boetes voor aanranders, verkrachters, loverboys, drugshandelaren en doodrijders annex wegpiraten, het optimaal bewaken en beveiligen van de grenzen, uitzettting van criminelen zoals strijders uit vijandige landen, het herstel van Lands Souvereiniteit door de uittreding uit de EU, afschaffing van dubbele paspoorten en van de diplomatieke onschendbaarheid, het stoppen van de massa toestroom van gelukszoekers en van zogenaamde  fanatiekelingen die misdaden plegen en religie haat zaaien, het voeren van Referenda zoals “Wel of geen Koningshuis”, het stopzetten van de enorm hoge lonen voor de leden van het Oranjehuis, investeren in de Vaderlandse Muziek en Cultuur, fors investeren in sport, gezondheid en welzijn, herinvoering schoolzwemmen, gratis fruit op alle scholen, verkeer educatie en gratis rijlessen op alle scholen vanaf de leeftijd van 16 jaar, fors verbeteren van het Onderwijs door invoering van het Duitse leer-werk stelsel, actieve preventie en keiharde aanpak van dierenbeulen, maximale inzet op de naleving van de mensenrechten, discriminatie bestrijden en het naleven van de rechten van de dieren,invoering dierenpolitie met 5000 extra agenten, meer groen en duurzaamheid, meer en echte groene maar betaalbare energie, stoppen met bomenkap en sluiting hout-verbranding centrales, het veilig en gezond maken van de ruim 40 000 ongezonde onveilige werkplekken,  Fiets Subsidie, hoge subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen, 5 miljard euro voor medisch onderzoek en voor de ontwikkeling van medicijnen tegen Kanker en Diabetes. We hebben nog meer en een schatkamer aan innovatie waar heel het land om zit te springen.

In het belang van alle Nederlanders is  een actief uitzettingsbeleid nodig, voor welke criminele gast dan ook  zoals veelplegers met of zonder een status die zich schuldig maken aan  misdaden en de grove  schending van onze grondwet. Bovendien is het noodzakelijk om een referendum te houden zoals over de  hervorming van het ontzettend dure en steenrijke  Koningshuis, en over  het stopzetten van de uitkeringen naar landen waar de Nederlandse Overheid geen toegang krijgt om te controleren op fraude en bedrog.

Zeer belangrijk is ook het bevorderen van de samenwerking met Europese landen en met met het Midden Oosten,  China, Japan, Amerika, Afrika, Canada en Rusland hetgeen onze economie en die van bevriende naties zeer ten goede zal komen. Wij willen geen samenwerking met dictators of met landen waar sprake is van repressie,  en een grove schending van de mensenrechten.

Bovendien willen wij  een  goed toegeruste landmacht, marine en luchtmacht politie en douane zodat Nederland haar mannetje staat en zich terdege kan beschermen en verdedigen tegen welke vijand of misdadiger dan ook.

Wij willen 5 miljard extra per jaar naar Veiligheid.

Het leger zal geenszins ingezet mogen worden voor  NATO oorlogen door de US  of in welk ander verband dan ook omwille olie, geld en macht. Het leger moet uitsluitend Nederland en de overzeese gebieden dienen en alle Nederlanders ten alle tijden met hand en tand beschermen en alle diensten zullen uitsluitend ingezet moeten worden voor Humanitaire hulp zoals in rampgebieden.

Voorts willen wij 5 miljard euro investeren in een gezondere economie  en leefatmosfeer waaronder in de Randstad, voor o.a. de innovatie en verbeteren van de haven gebieden en  de innovatie van Schiphol.

15 miljard Euro moet landelijk worden besteed in werkgelegenheid en in  kennis technologie zoals de ICT, zodat Nederland niet meer achterloopt en zodat wij niet nog veel achter geraken  met Frankrijk, Engeland, Belgie en Duitsland ,China en Japan.

Nederland staat op tal van lijsten op een steeds lagere plek sinds de leugenaar Rutte met zijn misdaad kartel  aan de macht is, gekomen en dat komt door wanbeleid, onkunde en corruptie.

Nederland moet weer een trotse veilige, vrije, welvarende  natie worden en een land waar alle mensen, jong en oud, goed kunnen leven en kunnen bouwen aan de toekomst. Een sterk gezond welvarend vrij en veilig Nederland zal gerealiseerd worden! door het  wegzuiveren van de enorme verwoestende corruptie en door het eerlijk en goed verdelen van de welvaart en  het koesteren van de cultuur en onze kostbare rechten zoals het recht op goede zorg, werk, veiligheid, en de vrije meningsuiting. Ons land,de vrijheid en de welvaart die we met zijn allen gedurende vele jaren van keihard knokken en werken hebben opgebouwd,  moeten met vereende krachten veilig gesteld worden voor nu, en voor de komende generaties!

Stan Rams

Amsterdam 12- december 2018

Note:  Zie aub ook  het complete SVN/STAN-programma